Quản lý bệnh nhân (4).doc

49 940 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2012, 16:18

Quản lý bệnh nhân Thực Tập Chuyên NgànhLỜI NÓI ĐẦULỜI NÓI ĐẦUNgày nay, với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật. Công nghệ thông tin là một lĩnh vực nhiều ứng dụng thiết thực nhất trong mọi lĩnh vực của cuộc sống và xã hội chúng ta, đặc biệt nó là công cụ hỗ trợ đắc lực không thể thiếu trong công tác quản lý. Dễ dàng thấy rằng cơ sở dữ liệu là một trong ứng dụng quan trọng của công tác tin học hoá trong quản kinh doanh của các doanh nghiệp. Nhờ vào công tác tin học hoá mà công tác quản lý, điều hành của các doanh nghiệp tỏ ra có hiệu quả, nhanh chóng, chính xác, lưu trữ gọn, bảo mật cao và dễ dàng. Chính vì lẽ đó mà cơ sở dữ liệu như là một giải pháp hữu hiệu nhất cho các doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển một cách nhanh chóng. Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hoà là một trong những trung tâm khám chữa bệnh lớn nhất của tỉnh Khánh Hoà. Do đó, nhu cầu ứng dụng việc quản bằng tin học vào trong việc quản Bệnh nhânnhân viên của bệnh viện là một nhu cầu tất yếu. Chính vì do này mà em chọn đề tài này. Hiện nay, có rất nhiều phần mềm hệ quản trị cơ sơ khác nhau. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình quản bệnh nhânnhân viên thực tế của bệnh viện mà em chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ là Miccrsoft Access 2000 và ngôn ngữ hỗ trợ cài đặt là Visual Basic 6.0. Mặc dù, đã có nhiều cố gắng nhưng do thời gian thực tập có hạn nên không thể tránh khỏi sai lầm và thiếu sót. Rất mong được sự đóng góp và chỉ bảo của quý thầy cô cùng bạn đọc.Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn và chỉ bảo tận tình của thầy hướng dẫn Ths Nguyễn Hữu Trọng, cùng với sự hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình của kỹ sư Hội (Phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện tỉnh Khánh Hoà) đã giúp em hoàn thành đồ án thực tập chuyên ngành này.Sinh Viên Thực Hiện Nguyễn Ngọc Hùng CườngTrang1 Thực Tập Chuyên NgànhMỤC LỤC Phần I : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ CÀI ĐẶT 2 title='quản bệnh nhân'>Quản nhân viên bệnh viện 8Quy trình khám chữa bệnh 9Ràng buộc toàn vẹn 13CẤP SỐ CHO .23BỆNH NHÂN 23BS KHÁM BỆNH .23THU PHÍ KHÁM BỆNH 23THU VIỆN PHÍ 25STT 26PHƯƠNG THỨC .26Phần I : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ CÀI ĐẶT.I. Giới thiệu về Microsoft Acceess 2000I.1. Micro soft Acceess 2000 là gì? Khái niệm về hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Management System): Là hệ thống các chương trình hỗ trợ các tác vụ quản lý, khai thác dữ liệu theo mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ.Microsoft Acceess cũng là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ nó trợ giúp cho người sử dụng lưu trữ thông tin dữ liệu bên ngoài vào máy tính dưới dạng các bảng và có thể tính toán, xử trên dữ liệu trong các bảng đã lưu trữ.I.2. Các đặc điểm của của Microsoft Acceess 2000Hỗ trợ cơ chế tự động kiểm tra khoá chính, phụ thuộc tồn tại, miền giá trị… của dữ liệu bên trong các bảng một cách chặt chẽ.Với công cụ trình thông minh (Winzard) cho phép người sử dụng có thể thiết kế các đối tượng trong Microsoft Acceess một cách nhanh chóng.Với công cụ truy vấn bằng thí dụ QBE (Query By Example) sẽ hỗ trợ cho người sử dụng có thể thực hiện các truy vấn mà không cần quan tâm đến cú pháp các câu lệnh Trang2 Thực Tập Chuyên Ngànhtrong ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc SQL (Structure Query Language) được viết như thế nào.Với kiểu trường dữ liệu nhúng OLE (Object Linking and Embeding) cho phép người sử dụng có thể đưa vào bên trong tập tin cơ sở dữ liệu Acceess các ứng dụng khác trên Windows như: tập tin văn bản Word, bảng tính Axcel, hình ảnh BMP, âm thanh Wav … Dữ liệu được lưu trọn gói trong một tập tin: Tất cả các đối tượng của một ứng dụng chỉ được lưu trong một tập tin cơ sở dữ liệu duy nhất đó là tập tin cơ sở dữ liệu Access (MDB).Ứng dụng có thể sử dụng trên môi trường mạng máy tính nhiều người sử dụng, cơ sở dữ liệu được bảo mật tốt.Có khả năng trao đổi dữ liệu qua lại với các ứng dụng khác, có thể chuyển đổi qua lại với các ứng dụng như: Word, Axcel, Fox, Dbase, HTML …Kết nối trực tiếp vào hệ cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server để phát triển các ứng dụng mô hình khách chủ (Client / Server).I.3. Đối tượng bảng trong cơ sở dữ liệu Access 2000 Bảng: Là thành phần cơ sở của tập tin cơ sở dữ liệu Access, dùng để lưu trữ dữ liệu, nó chính là cấu trúc cơ sở dữ liệu. Do đó đây là đối tượng đầu tiên phải được tạo ra trước. Bên trong một bảng, dữ liệu được lưu thành nhiều cột và nhiều dòng.Thí dụ: Một bảng bệnh nhân dùng lưu thông tin của các bệnh nhân trong bệnh viện gồm các cột: Mã bệnh nhân, Họ bệnh nhân, ngày sinh bệnh nhân,… Cụ thể như sau:Trang3 Thực Tập Chuyên Ngành Hình :Màn hình hiển thị bảng bệnh nhân trong Microsoft Access 2000. II. Cơ sở dữ liệu là gì? Cơ sở dữ liệu là một kho chứa thông tin. Có nhiều loại cơ sở dữ liệu nhưng trong đó cơ sở dữ liệu quan hệ, là cơ sở dữ liệu phổ biến nhất hiện nay.Một cơ sở dữ liệu quan hệ:- Kho chứa dữ liệu trong các bảng, được cấu tạo bởi các dòng còn gọi là các mẫu tin, và các cột gọi là các trường.- Cho phép lấy về (hay truy vấn) các tập hợp dữ liệu con từ các bảng.- Cho phép nối các bảng với nhau cho mục đích truy cập các mẫu tin liên quan với nhau chứa trong các bảng khác nhau. II.1. Bảng và Trường:Các cơ sở dữ liệu được cấu tạo từ các bảng dùng thể hiện các phân nhóm dữ liệu.- Bảng: chứa các mẫu tin là các mẫu dữ liệu riêng rẽ bên trong phân nhóm dữ liệu.- Mẫu tin: chứa các trường. Mỗi trường thể hiện một bộ phận dữ liệu trong một mẫu tin. Ví dụ mẫu tin chứa trong mục bệnh nhân chứa các trường Họ tên bệnh nhân, Ngày sinh bênh nhân, giới tính bệnh nhân, nơi sinh bệnh nhân, địa chỉ bệnh nhân…Trang4 Thực Tập Chuyên NgànhTa có thể dùng chương trình Visual Basic 6.0 để tham chiếu và thao tác với cơ sở dữ liệu, bảng, mẫu tin.II.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu:Để tạo một cơ sở dữ liệu, trước hết ta phải xác định thông tin gì cần quản lý. Sau đó thiết kế cơ sở dữ liệu, tạo bảng và các trường định nghĩa kiểu dữ liệu sẽ có. Sau khi tạo ra cấu trúc cơ sở dữ liệu có thể tạo ra dữ liệu dưới dạng mẫu tin. Ta không thể đưa dữ liệu vào mà không có bảng hay định nghĩa trường vì dữ liệu sẽ không có chỗ để chứa. Do đó thiết kế cơ sở dữ liệu cục kỳ quan trọng, nhất là rất khó thay đổi thiết kế một khi đã tạo ra nó.II.3. Recordset là gì? Một khi ta có khả năng tạo bảng, ta cần phải biết cách thao tác với chúng. Thao tác trên các bảng liên quan đến việc nhập và lấy về dữ liệu từ các bảng khác cũng như việc kiểm tra và sửa đổi cấu trúc bảng. Để thao tác với cấu bảng, ta dùng các câu lệnh định nghĩa dữ liệu. Để thao tác dữ liệu trong một bảng, ta dùng Recorset.Một Recorset là một cấu trúc thể hiện một tập hợp con các mẫu tin lấy về từ cơ sở dũ liệu. Về khái niệm nó tương tự như một bảng, nhưng có thêm một vài thuộc tính riêng biệt quan trọng.Các Recorset thể hiện như các đối tượng, về khái niệm tương tự như là các đối tượng giao diện người sử dụng (như là các nút lệnh và hộp văn bản) mà ta đã làm quen với Visual Basic 6.0. Cũng như các kiểu đối tượng khác trong Visual Basic, các đối tượng Recordset có các thuộc tính và phương thức riêng.II.4. Tạo lược đồ cơ sở dữ liệu Mặc dù việc tạo danh sách các bảng và trường là cách tốt nhất để xác định cấu trúc cơ sở dữ liệu, ta còn có một cách để xem các bảng và trường dưới dạng đồ hoạ. Sau đó không chỉ xem được các bảng và trường hiện có, mà còn thấy được mối liên hệ giữa chúng. Để làm được điều này bằng cách là ta tạo lược đồ.Lược đồ là bản đồ các con đường trong cơ sở dữ liệu. Lược đồ thể hiện các bảng, trường và mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu. Có lược đồ cơ sở dữ liệu là phần quan trọng trong thiết kế phần mềm vì nó cho ta một cách nhìn nhanh về những gì có trong cơ sở dữ liệu.Các lược đồ vẫn có vị trí quan trọng lâu dài sau khi thiết kế cơ sở dữ liệu hoàn tất. Ta sẽ cần đến lược đồ để thi hành các câu truy vấn trên nhiều bảng. Không có phương pháp chính thức để tạo lược đồ, tuy vậy Microsoft Access là công cụ tương đối thuận tiện và dễ dàng trong việc tạo lược đồ.II.5. Các mối liên hệ Trang5 Thực Tập Chuyên NgànhMối liên hệ là một cách định nghĩa chính thức hai bảng liên hệ với nhau như thế nào. Khi ta định nghĩa một mối liên hệ ta đã thông báo với bộ máy cơ sở dữ liệu rằng hai trường trong bảng liên quan được nối với nhau.Hai trường liên quan với nhau trong một mối liên hệ là khoá chính và khoá ngoại. Khoá ngoại là khoá trong bảng liên quan chứa bảng sao của khoá chính của bản chính.Mối quan hệ sau đó thông báo cho bộ máy cơ sở dữ liệu hai bảng liên quan với nhau trong mối liên hệ và khoá ngoại nào liên quan với khoá chính nào. Bộ máy Acceess / Jet không đòi hỏi ta phải khai báo tường minh các mối quan hệ này, nhưng nó có lợi hơn nếu làm điều này bởi vì nó đơn giản hoá công việc lấy về dữ liệu dựa trên các mẫu tin nối qua hai hay nhiều bảng.Ngoài việc ghép các mẫu tin liên quan trong những bảng riêng biệt, ta còn định nghĩa mối quan hệ để tận dụng thế mạnh tính toàn vẹn tham chiếu, một thuộc tính của bộ máy cơ sở dữ liệu duy trì các dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu nhiều bảng luôn luôn nhất quán. Khi tính toàn vẹn tham chiếu tồn tại trong một cơ sở dữ liệu, bộ máy cơ sở dữ liệu sẽ ngăn cản ta xoá một mẫu tin khi các mẫu tin khác tham chiếu đến nó trong cơ sở dữ liệu.Sau khi đã định nghĩa mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu, việc định nghĩa mối quan hệ này được lưu trữ cho đến khi ta xoá nó.II.6. Chuẩn hoáChuẩn hoá là một khái niệm liên quan đến mối quan hệ. Về cơ bản, nguyên tắc của chuẩn hoá phát biểu rằng các bảng cơ sở dữ liệu sẽ loại trừ tính không nhất quán và giảm thiểu sự kém hiệu quả.Các cơ sở dữ liệu được mô tả là không nhất quán khidữ liệu trong một bảng không tương ứng với các dữ liệu nhập vào trong bảng khác.Một cơ sở dữ liệu kém hiệu quả không cho phép ta trích ra các dữ liệu chính xác mà ta muốn. Khi một cơ sở dữ liệu được chuẩn hoá đầy đủ chứa từng mẫu thông tin của cơ sở dữ liệu trong bảng riêng và xa hơn, xác định từng mẫu thông tin duy nhất thông qua khoá chính của thông tin đó.Ta quyết định cách thức để chuẩn hoá cơ sở dữ liệu. Thông thường, mọi thứ về ứng dụng cơ sở dữ liệu từ thiết kế bảng cho đến truy vấn, từ giao diện người sử dụng đến cách thức hoạt động của báo cáo đều xuất phát từ cách chuẩn hoá dữ liệu. III. Giới Thiệu Tổng Quan Về Các Đối Tượng Truy Cập Dữ Liệu Với Lớp (trong Visual Ba sic 6.0) : Có một số phương tiện giúp cho việc áp dụng kỹ thuật hướng đối tượng trong truy cập dữ liệu trong VB:Trang6 Thực Tập Chuyên NgànhGắn mẫu tin duy nhất với một đối tượng: Đây là kỹ thuật đơn giản nhất, không cần lập trình nhiều. Mỗi trường trong mẫu tin trở thành một thuộc tính của đối tượng; lấy dữ liệu về từ cơ sở dữ liệu hay lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu đều được xử qua đối tượng. Ủy nhiệm xử dữ liệu cho một đối tượng Recorset chứa trong một đối tượng: Đây là kỹ thuật tốt nhất khi ta cần xử một số không giới hạn mẫu tin. Kỹ thuật này cũng dễ lập trình, bởi có nhiều chức năng quản được cung cấp sẵn trong các mô hình đối tượng được sử dụng (DAO hay RDO). Kỹ thuật đặc biệt hữu dụng khi dùng ADO bởi vì ADO cung cấp khả năng ngắt kết nối với nguồn dữ liệu, cho phép ứng dụng Client thao tác với dữ liệu không cần thao tác với server. Bởi vì nhiều người sử dụng kết nối đồng thời là một điểm yếu của các hệ thống Client / Server, ngắt kết nối nghĩa là giải pháp sẽ linh hoạt hơn.III.1. Mô hình dữ liệu ADO: (ActiveX Data Object: Đối tượng dữ liệu ActiveX)Ta có thể hình dung rằng mô hình ADO là một mô hình làm giảm kích thước của mô hình RDO (Đối tượng dữ liệu từ xa). Mô hình đối tượng dữ liệu ActiveX rất gọn. Nó được thiết kế để cho phép những người lập trình lấy được một tập các Record từ nguồn dữ liệu một cách nhanh nhất nếu có thể. Tốc độ và tính đơn giản là một trong các mục tiêu cối lõi của ADO, mô hình này được thiết kế để cho phép bạn tạo ra một đối tượng Recordset mà không cần phải duy chuyển qua các đối tượng trung gian khác trong quá trình. Thực tế chỉ có ba đối tượng cốt lõi sau trong mô hình:- Connection đại diện kết nối dữ liệu thực sự.- Command được sử dụng để thực thi các query dựa vào kết nối dữ liệu.- Recordset đại diện cho một tập các record được chọn query thông qua đối tượng Command.Đối tượng Connection có một sưu tập đối tượng con gọi là các đối tượng Errors đối tượng này giữ lại bất kỳ một thông tin lỗi nào có liên quan đến kết nối. Đối tượng Command có một sưu tập đối tượng con, Paramters để giữ bất cứ các tham số nào có thể thay thế cho các query. Recorset cũng có một đối tượng sưu tập con Properties để lưu các thông tin chi tiết về đối tượng.Trang7Sơ đồ mô hình ActiveX Data Object ConnectionCommandParameter Thực Tập Chun Ngành III.2. Các thuộc tính ADO đặc biệt:Mơ hình ADO có một số các thuộc tính duy nhất khơng có các mơ hình khác như DAO và RDO. Các thuộc tính này điều khiển cách thức tạo ra dataset và quyền hạn truy cập trong một kết nối dữ liệu. Có 7 thuộc tính như sau:- Connection string (Chuỗi kết nối).- Command Text (Văn bản câu lệnh).- Command Type (Kiểu câu lệnh).- Cursor location (Định vị con trỏ).- Cursor Type (Kiểu con trỏ).- Look type (Kiểu khố).- Mode type (Kiểu chế độ làm việc). Chương II: ĐẶC TẢ BÀI TỐNBệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hồ cần quản một số thơng chính cần thiết về bệnh nhânnhân viên trên hệ thống mạng máy tính cục bộ của bệnh viện. Sau khi khảo sát hiện trạng phân tích viên nắm được những thơng tin chính cần quản sau:Quản nhân viên bệnh việnTrang8RecorsetFieldsError Thực Tập Chuyên NgànhMỗi nhân viên của bệnh viện được quản các thông tin sau đây: Họ, tên, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, địa chỉ, dân tộc, trình độ chuyên môn, đơn vị công tác, chức vụ, tôn giáo, chính trị, loại hình đào tạo, ngoại ngữ. Trong lịch quản lý:- Nơi sinh quản lý: Huyện, tỉnh.- Địa chỉ quản lý: Số nhà, đường.Chính trị quản Đoàn viên và Đảng viên. Nếu là Đảng viên thì quản ngày vào Đảng, ngày chính thức, chi bộ sinh hoạt.Nhân viên của bệnh viện được chia làm hai loại: Công chức và hợp đồng.Nếu là công chức thì quản lý: Ngày vào biên chế, quá trình lương. Quá trình lên lương của một công chức bao gồm: Ngạch, bậc, ngày lên lương. Mỗi ngạch lương có số tháng lên lương được xác định trước.Nếu nhân viên là hợp đồng lao động thì quản lý: Số hợp đồng, ngày bắt đầu hợp đồng, mức lương, tên và chức vụ của người ký hợp đồng. Quản bệnh nhân Khi một bệnh nhân nhập viện lần đầu tiên, bệnh viện lưu những thông tin sau: Họ, tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, đối tượng.Bệnh nhân được chia làm hai loại: Loại có bảo hiểm y tế và không có bảo hiểm y tế. Nếu bệnh nhân có bảo hiểm y tế thì quản lý: Số thẻ bảo hiểm y tế, thời gian hiệu lực, phần trăm bảo hiểm, nơi khám bệnh ban đầu. Nếu bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế là công nhân viên của một tổ chức, cơ quan nào đó thì quản thêm: Tên, địa chỉ, điện thoại, fax cuả cơ quan công tác.Địa chỉ bệnh nhân và cơ quan quản lý: Số nhà, đường (thôn, ấp), xã (phường), quận (huyện), tỉnh (thành phố).Quy trình khám chữa bệnh Bệnh nhân đến bệnh viện để khám chữa bệnh (vì đây là bệnh viện đa khoa) nên có các trường hợp sau: - Bệnh nhân đến để khám chữa các bệnh thông thường.- Bệnh nhân đang ở trong tình trạng cần cấp cứu đặc biệt (các thủ tục nhập viện được tiến hành sau).- Bệnh nhân là sản phụ trong trường hợp cấp cứu (thì được đưa trực tiếp đến khoa sản).Nhìn chung, bệnh nhân đến bệnh viện để khám chữa bệnh theo quy trình chung sau:- Bước 1: Bệnh nhân đến nơi tiếp nhận bệnh nhân (nơi cấp số) để xác lập việc khám bệnh và được chỉ định một vị trí khám bệnh.- Bước 2: Bệnh nhân được một bác sĩ khám bệnh.Trang9 TỈNH- Mã T- Tên T D-TỘC- Mã DT- Tên DT XÃ- Mã X- Tên X NƠI KB- Mã NKB- Tên NKB BH Y TẾ- Số TBHYT- Ngày bắt đầu- Ngày K thúc- Phần trăm CÁN BỘ TTDT- Mã PTTDT- Số tiền DTĐ.TƯỢNG- Mã ĐT- Tên ĐT QTL -NgàyLL T-ĐỘ- Mã TĐ- Tên TĐ LHĐT- Mã LHĐT- Mã LHĐTĐ-VIÊN-Ngày VĐ-Ngày CT ĐCNTBN ĐCNTBN- Số nhà BN Thực Tập Chuyên Ngành- Bước 3: Sau khi khám xong bệnh nhân thuộc một trong hai loại: Điều trị tại nhà hay nhập viện.+ Bước 3.1: Nếu bệnh nhân điều trị tại nhà thì bác sĩ cho một toa thuốc trên đó ghi đầy đủ tên thuốc, số lượng và cách dùng. Nếu bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế thì đến nơi cấp thuốc bảo hiểm y tế để nhận thuốc và trả một phần giá thuốc theo quy định phần trăm trên thẻ bảo hiểm. Ngược lại, bệnh nhân phải trả tất cả chi phí khám bệnh và tự mua thuốc.+ Bước 3.2: Nếu bệnh nhân phải nhập viện thì bác sĩ khám bệnh cho một lệnh nhập viện, trên đó có ghi đầy đủ thông tin về bệnh nhân, căn bệnh dự đoán và đưa đến khoa điều trị.- Bước 4: Tại khoa điều trị, bệnh nhân sẽ được chuẩn đoán và lập một bệnh án chi tiết. Trên bệnh án ghi đầy đủ thông tin về bệnh nhân và căn bệnhbệnh mắc phải. Quá trình điều trị bệnh nhân được thể hiện đầy đủ trên bệnh án. Trong một khoảng thời gian quy định tuỳ theo bệnh nhân, bệnh nhân được một bác sĩ khám, cho một toa thuốc. Trên toa thuốc ghi tên thuốc, số lượng và cách dùng.Trong quá trình điều trị, bệnh nhân có thể sử dụng các dịch vụ hỗ trợ khám bệnh như: Xét nghiệm, X_quang, siêu âm,… Việc sử dụng cũng theo chỉ định của bác sĩ khám chữa bệnh. Mỗi dịch vụ có giá tiền riêng.Khi bệnh nhân điều trị có thể lựa chọn loại phòng nằm điều trị với giá dịch vụ riêng cho mỗi loại phòng.- Bước 5: Thanh toán viện phí: Trong quá trình điều trị, cứ 3 ngày, bệnh viện yêu cầu bệnh nhân thanh toán viện phí một lần (bằng cách bệnh nhân sẽ đóng một số tiền tạm ứng tuy theo khả năng của mình), sau khi xuất viện nhân viên sẽ căn cứ vào số tiền tạm ứng trên sẽ tính để biết được bệnh nhân đã thanh toán đầy đủ tiền viện phí chưa. Nếu bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế thì chỉ đóng phần trăm viện phí theo bảo hiểm bao gồm tiền thuốc và các dịch vụ hỗ trợ chữa trị và khám bệnh. Riêng tiền phòng, nếu có thẻ bảo hiểm y tế, bệnh nhân cũng chỉ được bảo hiểm trên loại phòng rẻ nhất, nếu bệnh nhân nằm điều trị ở loại phòng có giá tiền cao thì tự trả phần chênh lệch. Khi xuất viện, bệnh nhân thanh toán toàn bộ số viện phí còn lại.Trong quá trình điều trị, nếu có bệnh nhân trốn viện, không thanh toán viện phí. Bệnh viện lưu lại tất cả các thông tin về bệnh nhân trốn viện. Nếu sau khi chữa trị 3 ngày mà bệnh nhân không đóng tạm ứng tiền viện phí (hay tiền tạm ứng viện phí trước đó đã hết), thì khoa (phòng) nơi điều trị bệnh nhân trình ban lãnh đạo biết để xem xét giải quyết.- Bước 6: Theo chu kỳ mỗi tháng, bệnh viện thanh toán tiền viện phí với Bảo hiểm y tế. Trang10 TỈNH- Mã T- Tên T D-TỘC- Mã DT- Tên DT XÃ- Mã X- Tên X NƠI KB- Mã NKB- Tên NKB BH Y TẾ- Số TBHYT- Ngày bắt đầu- Ngày K thúc- Phần trăm CÁN BỘ TTDT- Mã PTTDT- Số tiền DTĐ.TƯỢNG- Mã ĐT- Tên ĐT QTL -NgàyLL T-ĐỘ- Mã TĐ- Tên TĐ LHĐT- Mã LHĐT- Mã LHĐTĐ-VIÊN-Ngày VĐ-Ngày CT ĐCNTBN ĐCNTBN- Số nhà BN [...]... dịng. Thí dụ: Một bảng bệnh nhân dùng lưu thông tin của các bệnh nhân trong bệnh viện gồm các cột: Mã bệnh nhân, Họ bệnh nhân, ngày sinh bệnh nhân, … Cụ thể như sau: Trang3 Thực Tập Chun Ngành III.7. MƠ HÌNH VẬT XỬ LÝ Mơ hình tổng thể của hệ thống Trang31 HỆ THỐNG BỆNH NHÂN NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ VIÊN BỆNH NHÂN Đăng nhập hệ thống Xem thông tin về bệnh viện Xem hồ sơ bệnh án Xem chi phí điều... khám bệnh và tự mua thuốc. + Bước 3.2: Nếu bệnh nhân phải nhập viện thì bác sĩ khám bệnh cho một lệnh nhập viện, trên đó có ghi đầy đủ thơng tin về bệnh nhân, căn bệnh dự đoán và đưa đến khoa điều trị. - Bước 4: Tại khoa điều trị, bệnh nhân sẽ được chuẩn đoán và lập một bệnh án chi tiết. Trên bệnh án ghi đầy đủ thông tin về bệnh nhân và căn bệnhbệnh mắc phải. Quá trình điều trị bệnh nhân được...Thực Tập Chuyên Ngành Trang33 HỆ THỐNG QUẢN Quản hồ sơ bệnh nhân Quản hồ sơ nhân viên Quản bệnh án bệnh nhân Từ điển thông tin địa chỉ Từ điển về thông tin bệnh viện DANH MỤC TỪ ĐIỂN ĐỊA CHỈ Xem Xoá Sửa thông tin đường –thôn ấp Thêm dữ liệu Xã -Phườn g mới Thêm Xố Sửa thơng... và khám bệnh. Riêng tiền phịng, nếu có thẻ bảo hiểm y tế, bệnh nhân cũng chỉ được bảo hiểm trên loại phòng rẻ nhất, nếu bệnh nhân nằm điều trị ở loại phịng có giá tiền cao thì tự trả phần chênh lệch. Khi xuất viện, bệnh nhân thanh tốn tồn bộ số viện phí cịn lại. Trong q trình điều trị, nếu có bệnh nhân trốn viện, khơng thanh tốn viện phí. Bệnh viện lưu lại tất cả các thông tin về bệnh nhân trốn... đủ trên bệnh án. Trong một khoảng thời gian quy định tuỳ theo bệnh nhân, bệnh nhân được một bác sĩ khám, cho một toa thuốc. Trên toa thuốc ghi tên thuốc, số lượng và cách dùng. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân có thể sử dụng các dịch vụ hỗ trợ khám bệnh như: Xét nghiệm, X_quang, siêu âm,… Việc sử dụng cũng theo chỉ định của bác sĩ khám chữa bệnh. Mỗi dịch vụ có giá tiền riêng. Khi bệnh nhân điều... Ngành Trang32 QUẢN TRỊ VIÊN Đăng nhập hệ thống Thay đổi mật khẩu Thông tin chung Hệ quản lý Báo cáo -in ấn hồ sơ THƠNG TIN CHUNG Thơng tin về liên tịch bệnh viện Thơng tin về số khoa điều trị hiện có tại bệnh KH Thông tin về danh sách các trưởng khoa tại bệnh viện BÁO CÁO-IN ẤN HỒ SƠ Danh sách bệnh nhân nhập viện Danh sách nhân viên bệnh viện In Toa thuốc, bệnh án Thực... trong phân nhóm dữ liệu. - Mẫu tin: chứa các trường. Mỗi trường thể hiện một bộ phận dữ liệu trong một mẫu tin. Ví dụ mẫu tin chứa trong mục bệnh nhân chứa các trường Họ tên bệnh nhân, Ngày sinh bênh nhân, giới tính bệnh nhân, nơi sinh bệnh nhân, địa chỉ bệnh nhân Trang4 Thực Tập Chun Ngành tiền viện phí của BN lần 14 Thanh tốn viện phí Phịng TTVP Tự động 3 ngày / lần 3 ngày 15 TT tồn bộ viện... Bước 5: Thanh tốn viện phí: Trong q trình điều trị, cứ 3 ngày, bệnh viện yêu cầu bệnh nhân thanh tốn viện phí một lần (bằng cách bệnh nhân sẽ đóng một số tiền tạm ứng tuy theo khả năng của mình), sau khi xuất viện nhân viên sẽ căn cứ vào số tiền tạm ứng trên sẽ tính để biết được bệnh nhân đã thanh tốn đầy đủ tiền viện phí chưa. Nếu bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế thì chỉ đóng phần trăm viện phí theo... Thực Tập Chuyên Ngành CẤP GIẤY NHẬP VIỆN YES NO TIẾP NHẬN BN ĐẾN CHỮA BỆNH YES LẬP BỆNH ÁN CHI TIẾT YES LẬP TOA THUỐC THEO BỆNH ÁN YES Trang24 (3) DS bệnh nhân đã được lập toa thuốc (3) DS bệnh nhân đang điều trị DSBN đã thanh tốn viện phí DSBN khơng đóng viện phí BH đã xuất viện Cho BN tự xuất viện DS bệnh nhân đã có bệnh án Thực Tập Chuyên Ngành Private Sub Xoa_Du_Lieu() Dim str Dim... THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ CÀI ĐẶT 2 Quản nhân viên bệnh viện 8 Quy trình khám chữa bệnh 9 Ràng buộc toàn vẹn 13 CẤP SỐ CHO 23 BỆNH NHÂN 23 BS KHÁM BỆNH 23 THU PHÍ KHÁM BỆNH 23 THU VIỆN PHÍ 25 STT 26 PHƯƠNG THỨC 26 Phần I : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ CÀI ĐẶT. I. Giới thiệu về Microsoft Acceess 2000 I.1. Micro soft Acceess 2000 là gì? Khái niệm về hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational . dòng.Thí dụ: Một bảng bệnh nhân dùng lưu thông tin của các bệnh nhân trong bệnh viện gồm các cột: Mã bệnh nhân, Họ bệnh nhân, ngày sinh bệnh nhân, … Cụ thể như. tin chứa trong mục bệnh nhân chứa các trường Họ tên bệnh nhân, Ngày sinh bênh nhân, giới tính bệnh nhân, nơi sinh bệnh nhân, địa chỉ bệnh nhân Trang4 Thực

Hình ảnh liên quan

III.1. Mô hình dữ liệu ADO: (ActiveX Data Object: Đối tượng dữ liệu ActiveX) Ta có thể hình dung rằng mô hình ADO là một mô hình làm giảm kích thước của  mô hình RDO (Đối tượng dữ liệu từ xa) - Quản lý bệnh nhân (4).doc

1..

Mô hình dữ liệu ADO: (ActiveX Data Object: Đối tượng dữ liệu ActiveX) Ta có thể hình dung rằng mô hình ADO là một mô hình làm giảm kích thước của mô hình RDO (Đối tượng dữ liệu từ xa) Xem tại trang 7 của tài liệu.
Mô hình ADO có một số các thuộc tính duy nhất không có các mô hình khác như DAO và RDO - Quản lý bệnh nhân (4).doc

h.

ình ADO có một số các thuộc tính duy nhất không có các mô hình khác như DAO và RDO Xem tại trang 8 của tài liệu.
III.3. MÔ HÌNH VẬT LÝ DỮ LIỆU - Quản lý bệnh nhân (4).doc

3..

MÔ HÌNH VẬT LÝ DỮ LIỆU Xem tại trang 13 của tài liệu.
28. LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO(Mã LHĐT, Tên LHĐT)       LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO - Quản lý bệnh nhân (4).doc

28..

LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO(Mã LHĐT, Tên LHĐT) LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO Xem tại trang 18 của tài liệu.
III.4. MÔ HÌNH THÔNG LƯỢNG THÔNG TIN - Quản lý bệnh nhân (4).doc

4..

MÔ HÌNH THÔNG LƯỢNG THÔNG TIN Xem tại trang 20 của tài liệu.
III.5. MÔ HÌNH QUAN NIỆM XỬ LÝ - Quản lý bệnh nhân (4).doc

5..

MÔ HÌNH QUAN NIỆM XỬ LÝ Xem tại trang 21 của tài liệu.
Mô hình quan niệm: Danh sách các công việc: - Quản lý bệnh nhân (4).doc

h.

ình quan niệm: Danh sách các công việc: Xem tại trang 22 của tài liệu.
Mô hình quan niệm xử lý: - Quản lý bệnh nhân (4).doc

h.

ình quan niệm xử lý: Xem tại trang 22 của tài liệu.
III.6. MÔ HÌNH TỔ CHỨC XỬ LÝ 1. Bảng công việc: - Quản lý bệnh nhân (4).doc

6..

MÔ HÌNH TỔ CHỨC XỬ LÝ 1. Bảng công việc: Xem tại trang 26 của tài liệu.
1. Mô hình tổ chức xử lý: BỆNH BỆNH  - Quản lý bệnh nhân (4).doc

1..

Mô hình tổ chức xử lý: BỆNH BỆNH Xem tại trang 27 của tài liệu.
1. Mô hình tổ chức xử lý: BỆNH BỆNH  - Quản lý bệnh nhân (4).doc

1..

Mô hình tổ chức xử lý: BỆNH BỆNH Xem tại trang 27 của tài liệu.
III.7. MÔ HÌNH VẬT LÝ XỬ LÝ Mô hình tổng thể của hệ thống - Quản lý bệnh nhân (4).doc

7..

MÔ HÌNH VẬT LÝ XỬ LÝ Mô hình tổng thể của hệ thống Xem tại trang 31 của tài liệu.
Hình 1: Giao diện chính của chương trình. - Quản lý bệnh nhân (4).doc

Hình 1.

Giao diện chính của chương trình Xem tại trang 43 của tài liệu.
Hình 2: Hồ sơ nhân viên của bệnh viện. - Quản lý bệnh nhân (4).doc

Hình 2.

Hồ sơ nhân viên của bệnh viện Xem tại trang 44 của tài liệu.
Hình 5: Form Báo biểu hồ sơ nhân viên - Quản lý bệnh nhân (4).doc

Hình 5.

Form Báo biểu hồ sơ nhân viên Xem tại trang 45 của tài liệu.
Hình 4: Form Báo biểu – In ấn hồ sơ nhân viên. - Quản lý bệnh nhân (4).doc

Hình 4.

Form Báo biểu – In ấn hồ sơ nhân viên Xem tại trang 45 của tài liệu.
Hình 7: Form giới thiệu về danh sách liên tịch bệnh viện. - Quản lý bệnh nhân (4).doc

Hình 7.

Form giới thiệu về danh sách liên tịch bệnh viện Xem tại trang 46 của tài liệu.
Hình 6: Form Giới thiệu về chương trình - Quản lý bệnh nhân (4).doc

Hình 6.

Form Giới thiệu về chương trình Xem tại trang 46 của tài liệu.
Hình 8: Form Giới thiệu về danh sách các trưởng khoa tại bệnh viện. - Quản lý bệnh nhân (4).doc

Hình 8.

Form Giới thiệu về danh sách các trưởng khoa tại bệnh viện Xem tại trang 47 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan