0

GIAO AN NGU VAN LOP 9- HKII.N

134 5,126 124

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2013, 01:26

Thứ . ngày tháng năm 200 . Tuần 19- Bài 18 . Tiết 91- 92: Bàn về đọc sách - Chu Quang Tiềm - A . Mục tiêu cần đạt : - Hiểu đợc sự cần thiết của việc đọc sách và phơng pháp đọc sách qua bài nghị luận sâu giàu tính thuyết phục của Chu Quang Tiềm . - Rèn luyện thêm cách viết văn nghị luận qua việc lĩnh hội bài NL sâu , sinh động , giàu tính thuyết phục của Chu Quang Tiềm . B. Chuẩn bị của thầy trò : - Một vài chơng trình " Mỗi ngày một cuốn sách " trong thời gian gần đây. C . Tiến trình lên lớp: * Bài cũ : Giáo viên giới thiệu chơng trình ngữ văn kỳ II . * Bài mới : Chu Quang Tiềm ( 1897 - 1986 ) là nhà mĩ học và lý luận văn học nổi tiếng của Trung Quốc . Trong các công trình nghiên cứu của mình , ông đã nhiều lần lu tâm đến việc đọc sách . Bài nghị luận "Bàn về đọc sách " là lời tâm huyết của tác giả muốn truyền lại cho đời sau những kinh nghiệm đọc sách có hiệu quả nhất trong quá trình học tập và làm việc của mỗi ng ời . Hoạt động của học sinh ( Dới sự hớng dẫn của giáo viên ) Nội dung bài học Hoạt động 1 : Hớng dẫn tìm hiểu chung văn bản . ? Giới thiệu vài nét về tác giả Chu Quang Tiềm và văn bản " Bàn về đọc sách " Giáo viên hớng dẫn đọc - học sinh đọc ? Xác định thể loại của văn bản . ? Dựa vào những yếu tố nào để xác định ? Giáo viên kiểm tra việc nắm từ khó của học sinh . ? Dựa vào bố cục của văn bản hãy tóm tắt các luận điểm của tác giả khi triển khai vấn đề nghị luận ấy ? I . Tìm hiểu chung : 1 . Tác giả - tác phẩm : - Chu Quang Tiềm ( 1897 - 1986 ) : nhà mĩ học , lí luận văn học nổi tiếng Trung Quốc . - " Bàn về đọc sách " trích " Danh nhân Trung Quốc bàn về niềm vui nổi buồn của việc đọc sách " xuất bản 1995 . 2 . Đọc : Rõ ràng , mạch lạc , . 3 . Thể loại : - Văn bản nghị luận : ( lập luận giả thiết 1 vấn đề xã hội ) -> Tầm quan trọng của việc đọc sách và ph- ơng pháp đọc sách nh thế nào để có hiệu quả . - Dựa vào hệ thống luận điểm , cách lập luận và tên văn bản . 4 . Giải nghĩa từ khó : Học vấn và học thuật . 5 . Bố cục : - Luận điểm 1 : ( 2 đoạn văn đầu ) : Khẳng định tầm quan trọng và sự cần thiết của việc đọc sách . Giáo án: Ngữ văn 9 Năm học: 2006-2007 Hoạt động 2 : Hớng dẫn HS phân tích . Học sinh đọc đoạn đầu . ? Qua lời bàn của Chu Quang Tiềm , em thấy sách có tầm quan trong nh thế nào ? ? Từ đó em thấy mối quan hệ giữa đọc sách và học vấn ra sao ? ? Vậy việc đọc sách có ý nghĩa gì ? ? Trong thời đại hiện nay , để trau dồi học vấn , ngoài con đờng đọc sách còn có những con đờng nào khác ? ? Em hiểu câu " Có đợc sự chuẩn bị nh thế . nhằm phát hiện thế giới mới " nh thế nào ? Học sinh đọc đoạn văn 3 . ? Muốn tích luỹ học vấn , đọc sách có hiệu quả , tại sao trớc tiên cần biết lựa chọn sách mà đọc ? ? Theo tác giả , nên chọn sách dể đọc nh thế nào ? Tác giả đã khẳng định " Trên đời không có học vấn nào là cô lập , tách rời học vấn khác " . Vì thế " Không biết rộng , không thông thoát thì không thể nắm gọn " - chứng tỏ , sự từng trải của 1 học giả lớn . - Luận điểm 2 : ( đoạn văn thứ 3 ) : Các khó khăn , nguy hại dễ gặp của việc đọc sách trong tình hình hiện nay . - Luận điểm 3 : ( 3 đoạn văn cuối ) : Bàn về ph- ơng pháp đọc sách . II . Phân tích : 1 . Tầm quan trọng và ý nghĩa của việc đọc sách . * Tầm quan trọng lớn lao của sách trên con đ- ờng phát triển nhân loại , vì : + Sách đã ghi chép tích luỹ qua từng thời đại . + Những cuốn sách có giá trị học thuật của nhân loại . + Sách trở thành kho tàng quý báu năm nay . * Đọc sách là con đờng quan trọng của học vấn ( Học vấn là thành quả tích luỹ lâu dài của nhân loại ) . * Đọc sách là để chuẩn bị hành trang , thực lực về mọi mặt để con ngời có thể tiếp tục tiến xa trên con đờng học tập , phát hiện thế giới . - Học sinh tự bộc lộ . 2 . Cách lựa chọn sách khi đọc : - Trong tình hình hiện nay , sách càng nhiều , việc đọc sách càng không dễ . Học giả Chu Quang Tiềm đã chỉ rõ ngời đọc đứng trớc 2 điều nguy hại sau : + Sách nhiều khiến ta không biết nghiền ngẫm . + Sách nhiều khiến ngời đọc có ích . -> Cách chọn sách : + Không tham đọc nhiều phải chọn cho tinh , đọc kĩ những quyển nào thực sự có giá trị , có lợi cho mình . 3 . Phơng pháp đọc sách : * Cách đọc đúng đắn : - Đọc kĩ , đọc nhiều lần , đến thuộc lòng . Giáo viên: Doãn Văn Bình2 Trờng THCS Quảng C Giáo án: Ngữ văn 9 Năm học: 2006-2007 Học sinh đọc đoạn cuối . Giáo viên : Việc biết lựa chọn sách để đọc đã là một quan điểm quan trọng thuộc ph- ơng pháp đọc sách . Cùng vấn đề này Chu Quang Tiềm còn bàn cụ thể về cách đọc sách . Em hãy phân tích lời bàn của tác giả về phơng pháp đọc sách . ? Luận điểm này đợc tác giả triển khai nh thế nào ? ý nghĩa giáo dục s phạm của luận điểm này là ở chổ nào ? Hoạt động 3 : Hớng dẫn tổng kết - Luyện tập . Bài viết này có tính thuyết phục cao . Theo em điều ấy đợc tạo nên từ những yếu tố cơ bản nào ? Học sinh thảo luận . - Đối với sự say mê , ngẫm nghĩ , suy nghĩ sâu xa , tích luỹ . - Đọc - hiểu : Có nhiều chách đọc : đọc to , đọc thành tiếng , đọc thầm , đọc bằng mắt , đọc 1 lần , đọc nhiều lần . * Mối quan hệ giữa học vấn phát triển và học vấn chuyên môn với việc đọc sách : - Bác bỏ quan niệm chỉ chú ý đến học vấn chuyên môn mà lãng quên học vấn phát triển . Mà đây là 1 chỉnh thể tự nhiên . - Đọc sách là học tập tri thức , rèn luyện tính cách , chuyện học làm ngời chứ không phải làm con mọt sách . Tổng kết - Luyện tập : 1 . Bố cục : Đây là bài nghị luận rất chặt chẽ , hợp lý , các ý kiến đợc dẫn dắt nhẹ nhàng , tự nhiên , sinh động . 2 . Nội dung : Các lời bàn , cách trình bày của tác giả vừa đạt lí , thấu tình -> là một học giả có uy tín . -> nhận xét đa ra xác đáng thuyết phục . Đồng thời tác giả trình bày bằng cách phân tích cụ thể bằng giọng trò chuyện , tâm tình khiến ngời đọc tiếp nhận mọtt cách nhẹ nhàng , thấm thía . 3 . Về cách viết : Tác giả sử dụng từ ngữ hóm hỉnh , giàu hình ảnh , giàu chất thơ . 4 . Ghi nhớ : Học sinh đọc to ghi nhớ sách giáo khoa . Hoạt động 4 - Hớng dẫn học ở nhà : - Học sinh đọc thuộc ghi nhớ . Nắm nội dung bài học . - Qua văn bản " Bàn về đọc sách " em thu hoạch thấm thía nhất ở điểm nào ? vì sao ? ( Viết thành một đoạn văn ngắn ) . - Soạn bài " Tiếng nói văn nghệ ''. *Nhật kí giờ dạy: Giáo viên: Doãn Văn Bình3 Trờng THCS Quảng C Giáo án: Ngữ văn 9 Năm học: 2006-2007 Ngày tháng năm 2007 Tiết 93 . Khởi ngữ . A . Mục tiêu cần đạt : - Giúp học sinh nhận biết khởi ngữ với chủ ngữ của câu . - Nhận biết công dụng của khởi ngữ là nêu đề tài của câu chứa nó . - Rèn kĩ năng nhận diện khởi ngữvận dụng khởi ngữ trong nói , viết . B . Chuẩn bị đồ dùng dạy học : - Bảng phụ C. Tiến trình lên lớp: * Kiểm tra bài cũ: *Bài mới: * Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy và trò Nội dung bài học Hoạt động 1 : Hình thành kiến thức về khởi ngữ . Giáo viên treo bảng phụ có ghi các VD ở phần I 1, Học sinh đọc yêu cầu của mục 1 : ? Phân biệt các từ ngữ in đậm với chủ ngữ trong câu sau và quan hệ với vị ngữ . ? Những từ ngữ đứng trớc CN , dùng để nêu lên đề tài đợc nói đến trong câu -> là khởi ngữ . Vậy em hiểu khởi ngữ là gì ? ? Nêu đặc điểm ? Vai trò của khởi ngữ trong câu ? VD : ở câu a, b , c vai trò của khởi ngữ là : a, " Anh " 1 -> nêu lên đối tợng đợc nói tới trong câu . b , " Giàu " 1 : nêu lên sự việc đợc nói tới trong câu . I . Đặc điểm và công dụng của khởi ngữ trong câu . * Ví dụ : 1 , xác định CN trong các câu a. " Anh " in đậm : không là CN Anh không in đậm : là CN . b. " Tôi " -> là CN . c. " Chúng ta " - > là CN . 2 , Phân biệt các từ ngữ in đậm với CN . * Vị trí : Các từ ngữ in đậm đứng trớc CN . * Quan hệ với VN : Các tữ ngữ in đậm không có quan hệ trực tiếp với VN theo quan hệ C - V . 1 . Khởi ngữ ( đề ngữ , TP khởi ý ) : là thành phần câu đứng trớc CN . 2 . Vai trò của khởi ngữ trong câu : Nêu lên đề tài đợc nói đến trong câu chứa nó . Giáo viên: Doãn Văn Bình4 Trờng THCS Quảng C Giáo án: Ngữ văn 9 Năm học: 2006-2007 c , Khởi ngữ " Về . văn nghệ " -> nêu lên đề tài của câu nói . ? Vậy có thể thêm những quan hệ từ nào trớc các khởi ngữ ? Giáo viên lu ý học sinh : - Phân biệt khởi ngữ và bổ ngữ đảo . VD1 : Quyển sách này tôi đọc rồi -> B N đảo VD2 : Quyển sách này , tôi đọc nó rồi . -> Khởi ngữ . - Phân biệt khởi ngữ và chủ ngữ . VD1 : Bông lúa này hạt mỏng quá . -> Chủ ngữ VD2 : Bông lúa này , hạt mỏng quá . -> Khởi ngữ - Khởi ngữ có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với phần câu còn lại : + Quan hệ trực tiếp: Khởi ngữ có thể đợc lặp lại nguyên văn hoặc thay thế bằng từ ngữ khác . VD : Giàu , tôi cũng giàu rồi . + Quan hệ gián tiếp : VD : Kiện ở huyện , bất quá mình tốt lễ, quan trên mới xử cho đợc . 3 . Dấu hiệu nhận biết : - Trớc khởi ngữ có thể thêm các quan hệ tữ : về , đối với . - Sau khởi ngữ có thể thêm trợ từ " thì " Hoạt động 2 : Hớng dẫn luyện tập . Bài tập 1 : Học sinh đọc yêu cầu bài tập 1 : xác định khởi ngữ : a, " Điều này " b, " Đối với chúng mình " c, " Một mình " d, " Làm khí tợng " e, " Đối với cháu " Bài tập 2 : a, Làm bài , anh ấy cẩn thận lắm . b, Hiểu thì tôi hiểu rồi , nhng giải thì tôi cha giải đợc . Hoạt động 3 : Hớng dẫn học ở nhà . 1 . Tìm thành phần khởi ngữ ở bài " Bàn về đọc sách " 2. Soạn bài " Phép phân tích và tổng hợp " . *Nhật kí giờ dạy: Giáo viên: Doãn Văn Bình5 Trờng THCS Quảng C Giáo án: Ngữ văn 9 Năm học: 2006-2007 Ngày tháng năm 2007 Tiết 94 : Phép phân tích và tổng hợp . A . Mục tiêu cần đạt : - Giúp học sinh hiểu v các phép lập luận phân tích , tổng hợp trong bài TLVNL . - Rèn kĩ năng sử dụng phép phân tích tổng hợổptng bài TLVNL. B . Chuẩn bị của thầy trò : Giấy khổ to , bút dạ để sinh hoạt nhóm C . Tiến trình lên lớp: * Kiểm tra bài cũ: *Bài mới: * Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy và trò Nội dung bài học Hoạt động 1 : Hình thành khái niệm về phép lập luận phân tích và tổng hợp . Học sinh đọc văn bản " Trang phục " ? ở đoạn mở đầu , bài viết nêu ra một loạt dẫn chứng về cách ăn mặc để rút ra nhận xét về vấn đề gì ? ( Trang phục đẹp và văn hoá ) ? Hai luận điểm chính trong văn bản là gì ? (-Vấn đề văn hoá trong trang phục ;-vấn đề các quy tắc ngầm buộc mọi ngời tuân theo ? Tác giả đã dùng phép lập luận nào để rút ra 2 luận điểm đó ? ( phép phân tích) . ? Bài văn đã nêu ra những dẫn chứng gì về trang phục ? I . Tìm hiểu phép lập luận phân tích và tổng hợp . 1 . Văn bản : " Trang phục " . * Phép phân tích : - Hiện tợng 1 : Thông thờng trong doanh trại mọi ngời -> Hiện tợng này nêu vấn đề : cần ăn mặc chỉnh tề , đồng bộ . - Hiện tợng 2 : Anh thanh niên đi tát n- ớc oang oang -> yêu cầu phải ăn mặc phù hợp với hoàn cảnh . - Hiện tợng 3 : Ăn mặc phải phù hợp với đạo đức . Cái đẹp bao giờ cũng đi liền với cái giản dị . Ngời có văn hoá là ngời biết tự hoà mình vào cộng đồng nh thế . Giáo viên: Doãn Văn Bình6 Trờng THCS Quảng C Giáo án: Ngữ văn 9 Năm học: 2006-2007 ? Từ đó em hiểu phép lập luận phân tích là gì ? ? Theo em bài viết đã dùng phép lập luận gì để chốt lại vấn đề ? Câu văn nào thể hiện điều đó . ? Từ tổng hợp quy tắc ăn mặc nói trên , bài viết đã mở rộng sang vấn đề ăn mặc đẹp nh thế nào ? Nêu các điều kiện quy định cái đẹp của trang phục nh thế nào ? ( Học sinh thảo luận nhóm ) . ? Qua bài đọc em hãy nêu vai trò của phép tổng hợp đối với bài nghị luận nh thế nào ? ? Mục đích của phép lập luận phân tích và tổng hợp là gì ? Học sinh đọc to ghi nhớ . => Phân tích là phép lập luận trình bày từng bộ phận của 1 vấn đề và phơi bày nội dung bên trong của sự vật hiện tợng . Khi phân tích chúng ta có thể giả thiết , so sánh , đối chiếu . * Phép tổng hợp : - Nguyên tắc thứ 2 của trang phục " Ăn mặc ra sao . toàn xã hội " . - Trang phục đẹp là trang phục đáp ứng 3 yêu cầu , 3 quy tắc : có phù hợp thì mới đẹp , sự phù hợp với môi trờng , phù hợp với hiểu biết , phù hợp với đạo đức . => Phép tổng hợp : là rút ra cái chung từ những điều phân tích . Do đó không có phân tích thì không có tổng hợp . Lập luận tổng hợp thờng đợc đặt ở cuối đoạn hay cuối bài , ở phần kết luận của một phần hoặc toàn bộ văn bản . => Mục đích của phép lập luận phân tích và tổng hợp là nhằm ý nghĩa của một sự vật hiện tợng nào đó . 2 . Ghi nhớ : SGK Hoạt động 2 : Hớng dẫn luyện tập : II . Luyện tập : Học sinh làm bài tập theo 4 nhóm . Bài tập 1 : Để lám sáng rõ luận điểm " Học vấn của học vấn " tác giả đã trình bày các luận cứ theo một thứ tự lôgíc : - Học vấn là công việc của toàn nhân loại - Học vấn sở dỉ đợc lu truyền lại cho đời sau là nhớ sách - Sách chứa đựng những học vấn quý báu của nhân loại - Nếu không đọc sách không tạo đợc điểm xuất phát vững chắc - Nếu xoá bỏ sách sẽ trở thành những kẻ lạc hậu . Bài tập 2 : - Phân tích lý do phải chon sách để đọc : - Đọc không cần nhiều mà cần phải tinh và kỹ - Sách có nhiều loại ( sách chuyên môn , sách thờng thức ) nếu không chọn dễ lạc hớng . - Các loại sách ấy phải có liên quan với nhau Bài tập 3 : Tầm quan trọng của đọc sách : - Không đọc thì không có điểm xuất phát cao nhân loại . - Đọc không chọn lọc sách thì đời ngời ngắn ngủi không đọc xuể - Đọc ít mà kỹ quan trọng hơn đọc nhiều qua loa không có ích lợi gì Hoạt động 3 : Hớng dẫn học ở nhà : ? Em hiểu phân tích có vai trò nh thế nào trong lập luận ? Gợi ý : - Phân tích là một thao tác bắt buộc trong lập luận . Bởi không phân tích thì không lám sáng tỏ đợc luận điểm và không thuyết phục đợc ngời đọc ngời nghe . Giáo viên: Doãn Văn Bình7 Trờng THCS Quảng C Giáo án: Ngữ văn 9 Năm học: 2006-2007 - Phân tích giúp ngời đoc , ngời nghe nhận thúc đúng , hiểu đúng vấn đề . Vì vậy có phân tích thì có tổng hợp ( Đây là mối quan hệ biện chứng trong VBNL ) . ? Soạn bài tiếp theo " Luyện tập phân tích và tổng hợp " . *R út kinh nghiệm: Ngày tháng năm 2007 Tiết 95 Luyện tập phân tích và tổng hợp . A . Mục tiêu cần đạt: - Rèn kỹ năng nhận diện văn bản phân tích và tổng hợp . - Rèn kỹ năng viết văn bản phân tích và tổng hợp . B . Chuẩn bị của thầy trò: Giấy khổ to , bút dạ . C . Tiến trình lên lớp: * Kiểm tra bài cũ : ? Em hãy nêu vai trò của phép phân tích và tổng hợp trong bài văn nghị luận . * Bài mới : Hoạt động của thầy và trò Nội dung bài học Hoạt động 1: Nhận diện văn bản phân tích . ( Học sinh thảo luận bằng 2 nhóm ) . Học sinh đọc kỹ 2 đoạn trích a, b trả lời câu hỏi : ? Luận điểm và trình tự phân tích ở đoạn văn a ? ? Luận điểm và trình tự phân tích ở đoạn văn b ? - Đại diện các nhóm trình bày kết quả vào dấu khổ to ( 5' ) . I . Nhận diện văn bản phân tích . Bài tập 1 : * Đoạn văn a : - Luận điểm : " Thơ hay hay cả bài " . - Trình tự phân tích : cái hay đợc thể hiện : + ở các điệu xanh + ở những cử động . + ở những vần thơ + ở các chữ không non ép * Đoạn văn b : Kết hợp phép phân tích+ tổng hợp . Giáo viên: Doãn Văn Bình8 Trờng THCS Quảng C Giáo án: Ngữ văn 9 Năm học: 2006-2007 Các nhóm nhận xét lẫn nhau giáo viên kết luận vấn đề trên bảng . Hoạt động 2 : Hớng dẫn thực hành phân tích một vấn đề . Học sinh đọc yêu cầu bài tập 2 . Giáo viên nêu vấn đề cho học sinh thảo luận theo đôi bạn các câu hỏi sau : ? Thế nào là học đối phó ? Qua loa ? ? Phân tích bản chất của lối học đối phó và nêu tác hại của nó ? Học sinh trình bày trớc lớp , bổ sung , giáo viên kết luận . - Luận điểm : " Mấu chốt của sự thành . đâu " . - Trình tự phân tích : + Do nguyên nhân khách quan ( điều kiện cần ) : gặp thời , hoàn cảnh , điều kiện học tập thuận lợi , tài năng trời phú + Do nguyên nhân chủ quan ( điều kiện đủ ) T 2 kiên trì phấn đấu , học tập không mệt mỏi , không ngừng trau rồi phẩm chất đặc điểm tốt đẹp . - Tổng hợp vấn đề : " Rút cuộc tốt đẹp " . II . Thực hành phân tích một vấn đề. Bài tập 2 : * Học qua loa , đối phó : 1 . Học qua loa : + Học không có đầu có đuôi , không đến nơi đến chốn , cái gì cũng biết một tí nhng không có kiến thức cơ bản , hệ thống . + Học để khoe mẽ , nhng thực ra đầu óc rỗng tuếch , không dám trình bày chính kiến của mình về các vấn đề có liênn quan đến học thuật . 2 . Học đối phó : - Là không lấy việc học làm mục đích , xem việc học là phụ . - Là học bị động , cốt đối phó với sự đòi hỏi của thầy cô , cha mẹ , thi cử . - Học đối phó thì kiến thức nông cạn , hời hợt -> ngày càng dốt nát , h hỏng , vừa lừa dối ngời khác , vừa tự đề cao mình -> nguyên nhân gây ra hiện tợng " tiến sĩ giấy " đang bị xã hội lên án gay gắt . * Bản chất của lối học đối phó và tác hại của nó: - Bản chất : + Có hình thức của học tập : cũng đến lớp , cũng đọc sách , cũng có điểm thi , cũng bằng cấp . + Không có thực chất : đầu óc rỗng tuếch , đến nổi " ăn không nên đọi lời " , hỏi gì cũng không biết làm việc gì cũng hỏng . - Tác hại : + Đối với xã hội : những kẻ học đối phó sẽ trở thành gánh nặng lâu dài cho xã hội về nhiều mặt trong kinh tế , t tởng , đạo đức , lối sống + Đối với bản thân : những kẻ học đối phó sẽ không có hứng thú học tập , do đó hiệu quả học tập ngày càng thấp . III . Phân tích một văn bản . Giáo viên: Doãn Văn Bình9 Trờng THCS Quảng C Giáo án: Ngữ văn 9 Năm học: 2006-2007 Hoạt động 3 : Thực hành phân tích một văn bản . Học sinh đa vào văn bản " Bàn về đọc sách " để lập dàn ý . Học sinh trình bày vào giấy khổ to , trình bày trớc lớp . Học sinh khác nhận xét , bổ xung . Giáo viên tổng hợp ý kiến đúng . Dựa vào dàn ý này học sinh viết thành đoạn văn theo yêu cầu bài tập 4 . Bài tập 3 : Dàn ý phân tích " Tại sao phải đọc sách" . - Sách là kho tri thức đợc tích luỹ từ hàng nghìn năm cảu nhân loại , vì vậy bất kỳ ai muốn có hiểu biết đều phải đọc sách . - Tri thức trong sách bao gồm kiến thức xã hội và kinh nghiệm thực tiễn đã đợc đúc kết , nếu không đọc sẽ bị lạc hậu - Đọc sách ta mới càng thấy kiến thức của nhân loại thì mênh mông nh đại dơng , còn hiểu biết của ta chỉ là vài ba giọt nớc vô cùng nhỏ bé , từ đó chúng ta mới có trình độ khiêm tốn , ý chí cao trong học tập . => Đọc sách là vô cùng cần thiết , nhng cũng phải biết chọn sách mà đọc và phải biết cách đọc mới có hiệu quả . Hoạt động 4 : Hớng dẫn học ở nhà . - Học sinh hoàn thành bài tập 4 . - Tìm các câu danh ngôn về giáo dục , học tập , đọc sách . - Soạn bài " Tiếng nói văn nghệ ". * Nhật kí giờ dạy: Ngày tháng . năm 200 Tuần 20 : Bài 1 Tiết : 96 - 97 Tiếng nói của văn nghệ Nguyễn Đình Thi A . Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh : - Hiểu đợc nội dung của văn nghệ và sức mạnh kỳ diệu của nó đối với đời sống con ngời . - Hiểu thêm cách viết bài NL qua tác phẩm NL ngắn gọn , chặt chẽ và giàu hình ảnh của Nguyễn Đình Thi . - Rèn kỹ ngời đọc hiểu - phân tích văn bản nghị luận . B . Chuẩn bị đồ dùng dạy học : - Chân dung nhà văn . - Đọc các tài liệu có liên quan . C . Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học : * Kiểm tra bài cũ : giáo viên kiểm tra bài tập 4 của học sinh . * Bài mới : Giáo viên giới thiệu : Giáo viên: Doãn Văn Bình10 Trờng THCS Quảng C [...]... Bình11 Trờng THCS Quảng C Giáo án: Ngữ văn 9 Năm học: 2006-2007 quanh ? Phát hiện luận điểm ? tinh thần của cá nhân ngời sáng tác ( Anh gửi chung quanh ) => Văn nghệ không chỉ phản ánh cái khách quan mà còn biểu hiện cái chủ quan của ngời sáng tạo - Dẫn chứng : + Hai câu thơ trng truyện Kiều ( có lời bình ) + Cái chết thảm khốc của An- na-Ca rê nhi na ? Để chứng minh cho nhận định trên tác giả trong... sinh đọc văn bản : Thời gian là vàng ? ? Văn bản trên thuộc loại nghị luận nào? ? Vấn đề nghị luận của bài văn là gì ? II Luyện tập : - Văn bản nghị luận về một vấn đề t tởng , đạo lí ? Chỉ ra các luận điểm chính của văn bản - Vấn đề nghị luận : Sự quý giá của thời gian - Các luận điểm chính : ấy + Thời gian là sự sống + Thời gian là thắng lợi + Thời gian là tiền + Thời gian là tri thức ? Phép... thiệu Nguyễn Hiền - Nêu khái quát ý nghĩa của tấm gơng Nguyễn Hiền 2 Thân bài : * Phân tích con ngời và tình hình học tập của Nguyễn Hiền - Hoàn cảnh hết sức khó khăn : nhà nghèo , phải xin làm chú tiểu trong chùa - Có tinh thần ham học , chủ động học tập ở chỗ : nép bên của sổ lắng nghe , chỗ nào cha hiểu thì hỏi lại thầy Lấy lá để viết chữ , rồi lấy que xâu lại - ý thức tự trọng của Nguyễn... Hậu quả của việc phá rừng với các thiên tai nh lũ lụt , hạn hán - Hậu quả của việc chặt phá cây xanh với việc ô nhiễm bầu không khí đô thị b , Vấn đề quyền trẻ em : - Sự quan tâm của chính quyền địa phơng : Xây dựng sửa chữa trờng học, giúp đỡ trẻ em khó khăn - Sự quan tâm của trờng : Xây dựng cảnh quan s phạm , tổ chức các hoạt động ngoại khoá Giáo viên: Doãn Văn Bình22 Trờng THCS Quảng C Giáo án:... nhân ái , đức hi sinh của ngời lớn và trẻ em - Những vấn đề có liên quan đến tệ nạn xã hội 2 Xác định cách viết * Yêu cầu về nội dung : - Sự việc , hiện tợng đợc đề cập phải mang tính phổ biến trong xã hội - Trung thực , có tính xây dựng , không cờng điệu , không sáo rỗng - Phân tích nguyên nhân phải đảm bảo tính khách quan và có sức thuyết phục - Bài viết có nội dung giản dị , dễ hiểu , tránh... kỉ mà nền kinh tế tri thức sẽ phát triển tích ) mạnh ( NN vẫn là một đất nớc đang phát triển ) Chúng ta cần chuẩn bị những hành trang gì để vào thế kỉ mới để có nền kinh tế ngang tầm với các nớc trong khu vực và châu lục + Đây là vấn đề có ý nghĩa thời sự bởi công cuộc đổi mới ở nớc ta bắt đầu từ cuối thế kỉ XX và đang đạt những thành quả vững chắc , đất nớc đã có sự thay đổi lớn Thế kỉ XXI cần... nhiệm vụ thế giới ( đồng tiền chung Châu Âu , Việt Nam là một thành viên của ASEAN , đang c, Phân tích những điểm mạnh , yếu trong tính xúc tiến để gia nhập WTO ) Đó chính là cách , thói quen của con ngời Việt Nam nguyên nhân dẫn đến luận cứ trung tâm + Phơng pháp so sánh , đối chiếu đồng thời chỉ của bài viết rõ nguyên nhân , tác hại ? Tác giả đã nêu những cái mạnh , cái yếu + Cụ thể : trong... cùng Sói đành ăn thịt Cừu non và bất chấp lý do -> Sói vừa là bi kịch độc ác và là hài kịch của sự ngu ngốc 3 Sự sáng tạo của nhà nghệ sĩ - Nhà khoa học : tả chính xác , khách quan , dựa trên quan sát , nghiên cứu phân tích để khẳng định những đặc tính cơ bản của từng loài vật - Nhà nghệ sĩ : tả với quan sát tinh tế , nhạy cảm trái tim , trí tởng tợng phong phú Đó là đặc điểm , bản chất của sáng... thuốc lá - hiệu quả của nó -> Đây là một hiện tợng đáng đợc viết một bài nghị luận, vì : + Nó liên quan đến vấn đề sức khoẻ của mỗi cá nhân ngời hút , đến sức khoẻ cộng đồng và vấn đề nòi giống + Nó liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trờng , khói thuốc lá gây bệnh cho những ngời không hút đang sống xung quanh ngời hút + Nó gây tốn kém tiền bạc cho ngời hút Giáo viên cho học sinh đọc bài tham khảo " Bệnh... ? Việc đặt vấn đề trong thời điểm bắt đầu -> Thời điểm quan trọng thiêng liêng , đầy ý thế kỉ mới , thiên niên kỉ mới có ý nghĩa nghĩa vì đây là vấn đề của mọi ngời , toàn dân , gì ? toàn đất nớc 2 Giải quyết vấn đề a, Sự chuẩn bị bản thân con ngời là quan trọng ? Luận cứ đầu tiên đợc triển khai ở đây là nhất trong các việc chuẩn bị hành trang để bớc gì ? vào thế kỉ mới , vì : ? Ngời viết đã luận . tợng 1 : Thông thờng trong doanh trại mọi ngời -> Hi n tợng n y n u v n đề : c n n mặc chỉnh tề , đồng bộ . - Hi n tợng 2 : Anh thanh ni n. chứng minh cho nh n định tr n tác giả đa ra những d n chứng v n học n o ? Tác dụng những d n chứng ấy . Giáo vi n : Đó là lời nh n , n i dung tữ, tình
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN NGU VAN LOP 9- HKII.N, GIAO AN NGU VAN LOP 9- HKII.N, , Phép lặp : - Văn nghệ - liên kết câu . Yếu đuối - mạnh , hiền lành - ác trái nghĩa - liên kết câu . Lỗi : Dùng từ ở câu 2 - 3 không thống nhất ., Tìm hiểu đề : Tìm ý : - Giải thích câu tục ngữ :, Bố cục : Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học: Kiểm tra bài cũ :, Hình ảnh ba cô gái thanh niên xung phong . Những nét chung :, Mục tiêu cần đạt: Chuẩn bị : Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học : Hoạt động 1: