0

Toán 12 trắc nghiệm tổng hợp phần 1 trọng tâm 3 phần (đạo hàm, mũ, HHKG) theo CT trên lớp HK i

22 854 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/04/2017, 15:23

CHƯƠNG TRÌNH LTĐH CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 Phần - Trọng tâm phần (Đạo hàm, Mũ, HHKG) theo CT lớp HK I Mục lục ĐỀ TỔNG HỢP Đạo hàm HHKG [Cấp độ dễ] Nội dung tập trung: + Đạo hàm: Các câu (trong đề quốc gia nằm phạm vi < 7đ) + Hình học KG: Các câu thể tích ĐỀ TỔNG HỢP Đạo hàm HHKG [Cấp độ chuẩn] Nội dung tập trung: + Đạo hàm: Thêm số câu nâng cao cực trị , tính đơn điệu toán đời sống + Hình học KG: Thêm câu hình nón, hình trụ, hình cầu ĐỀ TỔNG HỢP Đạo hàm + HHKG + Mũ logarit [Cấp độ dễ] 10 Nội dung tập trung: 10 + Đạo hàm HHKG: Như đề trước 10 + Mũ – logarit: Tập xác định câu rút gọn biểu thức 10 ĐỀ TỔNG HỢP Đạo hàm + HHKG + Mũ logarit [Cấp độ chuẩn] 14 Nội dung tập trung: 14 + Đạo hàm: Thêm dạng nhận biết đồ thị biện luận nghiệm 14 + Hình học KG: Luyện tập số câu kết hợp nhiều kiến thức đề thi thử 14 + Mũ – logarit: Thêm số câu giải phương trình bất phương trình 14 ĐỀ TỔNG HỢP Đạo hàm + HHKG + Mũ logarit [Cấp độ chuẩn] 18 Nội dung tập trung: 18 + Đạo hàm hình học KG: Như đề trước 18 + Mũ – logarit: Tập trung vào dạng bấm máy tính TABLE SOLVE để xác định nghiệm PT 18 Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam Trang CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 CHƯƠNG TRÌNH LTĐH ĐỀ TỔNG HỢP Đạo hàm HHKG [Cấp độ dễ] Nội dung tập trung: + Đạo hàm: Các câu (trong đề quốc gia nằm phạm vi < 7đ) + Hình học KG: Các câu thể tích Bài 1: Hệ số góc tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x 1 x 1 điểm giao điểm đồ thị hàm số với trục tung bằng: A k  2 Bài 2: Tiếp tuyến đồ thi hàm số y  A x  y   Bài 3: Bài 4: B k  C k  D k  1 1 điểm A( ; 1) có phương trình là: 2x B x  y   C x  y   Cho hàm số D x  y   , mệnh đề sau đúng? A Hàm số luôn nghịch biến B Hàm số luôn đồng biến C Hàm số đạt cực đại x = D Hàm số đạt cực tiểu x = Kết luận sau tính đơn điệu hàm số \ 1 A Hàm số luôn nghịch biến B Hàm số luôn đồng biến ? \ 1 C Hàm số nghịch biến khoảng (–; –1) (–1; +) D Hàm số đồng biến khoảng (–; –1) (–1; +) Bài 5: Bài 6: Bài 7: Trong khẳng định sau hàm số , tìm khẳng định đúng? A Có điểm cực trị B Có điểm cực đại điểm cực tiểu C Đồng biến khoảng xác định D Nghịch biến khoảng xác định Trong khẳng định sau hàm số A Hàm số có điểm cực tiểu x = B Hàm số có hai điểm cực đại x = 1 C Cả A B đúng; D Chỉ có A Trong mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai: A Hàm số y = –x3 + 3x2 – có cực đại cực tiểu C Hàm số y  2x   Bài 8: , khẳng định đúng? cực trị x2 B Hàm số y = x3 + 3x + có cực trị D Hàm số y  x   có hai cực trị x 1 Cho hàm số y  x3  m x   2m  1 x  Mệnh đề sau sai? A m  hàm số có cực đại cực tiểu Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam B m  hàm số có hai điểm cực trị Trang CHƯƠNG TRÌNH LTĐH CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 C m  hàm số có cực trị Trên khoảng (0; +) hàm số y  x3  3x  1: Bài 9: A Có giá trị nhỏ Min y = –1 B Có giá trị lớn Max y = C Có giá trị nhỏ Min y = D Có giá trị lớn Max y = –1 Bài 10: y D Hàm số luôn có cực đại cực tiểu Trong hàm số sau, hàm số đồng biến khoảng xác định nó: 2x 1 1 ( I ) , y   ( II ) , y   ( III ) x 1 x x 1 A ( I ) ( II ) Bài 11: B Chỉ ( I ) (*) Cho hàm số tiệm cận đứng Khi tổng A ( ) C ( II ) ( III ) Đồ thị hàm số nhận trục hoành trục tung làm tiệm cận ngang bằng: B Bài 12: D ( I ) ( III ) C D 1 C x  3 D x  C x   D x  Điểm cực tiểu hàm số: y   x3  3x  : A x  Bài 13: B x  1 Điểm cực đại hàm số: y  A x  Bài 14: x  x  B x   (*) Đồ thị hàm số có điểm cực trị nằm đường thẳng có phương với: a  b  ? (với a, b, c số nguyên) trình A - C D - 18 Điểm uốn đồ thị hàm số y   x3  x2  x  I  a; b  , với: a  b  ? Bài 15: A B 11 52 27 Bài 16: B C 27 D 11 27 Gọi M m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số: y  2sin x  cos x  M m  ? A Bài 17: B 25 / D Hàm số sau hàm số đồng biến R?   A y  x   3x  Bài 18: C -9 / B y  x x 1 C y  x x 1 D y  x3  3x  3x  Hàm số y   x  x nghịch biến khoảng 1  A  ;  2  1  B  1;  2  C (2; ) x2  x  Bài 19: Cho hàm số y  Hàm số có hai điểm cực x 1 Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam Hỏi D (-1;2) Trang CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 CHƯƠNG TRÌNH LTĐH A -2 B -5 C -1 D -4  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a Biết SA  ABCD Bài 20:  SA  a Thể tích khối chóp S.ABCD là: B a A a3 Bài 21: C a 3 Thể tích chóp tam giác có tất cạnh √ A Bài 22: √ B √ C D a 12 là: D √ Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có cạnh đáy , cạnh bên Thể tích khối lăng trụ là: √ A Bài 23: √ B C D Cho hình lăng trụ tam giác có cạnh a Thể tích khối lăng trụ là: A Bài 24: 2a 3 B a3 C 2a 3 D a3 Cho khối chóp S.ABC tích V Gọi B’, C’ trung điểm AB AC Thể tích khối chóp S.AB’C’ là: A Bài 25: SA' = V B V C V D V Cho khối chóp S.ABC, ba cạnh SA, SB, SC lấy ba điểm A’, B’, C’ cho 1 SA ; SB' = SB ; SC' = SC , Gọi V V’ thể tích khối chóp S.ABC S.A’B’C’ Khi tỉ số A 12 Bài 26: SO  B 12 C 24 D 24 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thoi tâm O cạnh a, góc BAC  60o , SO   ABCD  3a Khi thể tích khối chóp là: a3 A Bài 27: V là: V a3 B a3 C a3 D Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a Mặt bên SAB tam giác cân S nằm mặt phẳng vuông góc với đáy Cạnh Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam Tính thể tích khối chóp S.ABCD Trang CHƯƠNG TRÌNH LTĐH a3 A Bài 28: CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 B 3a 3 a3 C D Đáp án khác Kim tự tháp Kêốp Ai Cập xây dựng vào khoảng 2500 năm trước Công nguyên Kim tự tháp khối chóp tứ giác có chiều cao 147 m, cạnh đáy dài 230 m Thế tích là: A 2592100 m3 Bài 29: B 2592100 m2 C 7776300 m3 D 3888150 m3 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a cạnh SA vuông góc với đáy Mặt bên (SCD) hợp với đáy góc 600 Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SCD) A Bài 30: a 3 B a C a 2 D a Hình chóp S.ABC có BC = 2a, đáy ABC tam giác vuông C SAB tam giác vuông cân S nằm mặt phẳng vuông góc với mặt đáy Gọi I trung điểm cạnh AB Biết (SAC) hợp với đáy góc 600 Tính thể tích khối chóp S.ABC 2a3 A a3 B Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam 2a3 C a3 D Trang CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 CHƯƠNG TRÌNH LTĐH ĐỀ TỔNG HỢP Đạo hàm HHKG [Cấp độ chuẩn] Nội dung tập trung: + Đạo hàm: Thêm số câu nâng cao cực trị , tính đơn điệu toán đời sống + Hình học KG: Thêm câu hình nón, hình trụ, hình cầu x2 Bài 1: Hàm số y  đồng biến khoảng 1 x A (;1) (1;2) Bài 2: Cho hàm số y  A Bài 3: B (;1) (2; ) C (0;1) (1;2) D (;1) (1; ) x  x  11 Số tiệm cận đồ thị hàm số 12 x B C D Cho hàm số y  x3  3x2  x  Tổng giá trị cực đại cực tiểu đồ thị hàm số A -6 B -26 Bài 4: Cho hàm số C -20 Hàm số có A Một cực đại hai cực tiểu B Một cực tiểu hai cực đại C Một cực đại cực tiểu D Một cực tiểu cực đại Bài 5: D 20 Gọi M ,N giao điểm đường thẳng y = x + đường cong y  2x  Khi hoành độ x 1 trung điểm I đoạn thẳng MN A  Bài 6: B Số đường tiệm cận đồ thị hàm số: y  A B C D 3x  là: x2  C D Cho hàm số y  x3  3x  Đồ thị hàm số cắt đường thẳng y  m điểm phân biệt Bài 7: A.-3 < m 1 D m< -3 Đồ thi hàm số y  x3  3x  có điểm cực tiểu là: A (-1; -1) Bài 9: B (-1; 3) Số đường tiệm cân đồ thi hàm số y  A Bài 10: B C (-1; 1) D (1; -1) x  3x  là: x2  x  C D x + mx  m Hàm số y  đạt cực đại x  m xm A -1 B -3 Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam C D Trang CHƯƠNG TRÌNH LTĐH Bài 11: Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  A B và D Số giao điểm đường cong y  x3  x  x  đường thẳng y  x  A Bài 13: B Cho hàm số y  A ( Bài 14: 2 x vuông góc với đường thẳng y  x  2016 có phương trình: x 1 C Bài 12: CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 C D x3  x  3x  Toạ độ điểm cực đại hàm số 3 ) B ( ) C ( ) [Trích đề thi thử] (*) Cho hàm số giá trị tham số A Bài 15: D ( / ) Tìm tất để đồ thị hàm số cắt (d) ba điểm phân biệt có hoành độ / * + B C thỏa mãn: D [Trích đề thi thử] (*) Khi nuôi cá thí nghiệm hồ, nhà sinh học thấy rằng: Nếu đơn vị diện tích mặt hồ có n cá trung bình cá sau vụ cân nặng: ( ) (gam) Hỏi phải thả cá đơn vị diện tích mặt hồ để sau vụ thu hoạch nhiều cá nhất? A B Bài 16: C D [Trích đề thi thử Can Lộc – Hà Tĩnh] (*) Cho vị trí A, B, C tạo thành tam giác vuông A Một người muốn từ khách sạn A bờ biển đến đảo C Biết khoảng cách ngắn từ đảo C đến bờ biển B 10km, khoảng cách từ khách sạn A đến điểm B 40km Kinh phí đường 3USD/km, đường thủy 5USD/km Người nhẩm tính đường đến điểm M thuộc đoạn AB, sau từ điểm M bắt tàu thủy đến điểm C, chi phí lại thấp Hỏi độ dài AM = ? A 7,5km Bài 17: B 32,5 km C 10km D 40km [Trích đề thi thử Can Lộc – Hà Tĩnh] Một ca nô chạy hồ Tây với vận tốc 20 m/s hết xăng Từ thời điểm đó, ca nô chuyển động chậm dần với vận tốc (m/s) t khoảng thời gian tính giây kể từ lúc hết xăng Hỏi từ lúc hết xăng đến lúc dừng hẳn ca nô mét ? A 10m Bài 18: B 20m C 30m Số giao điểm đồ thị hàm số số D 40m với đường tiệm cận ngang đồ thị hàm ? A Bài 19: B Tập xác định hàm số: Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam C D Trang CHƯƠNG TRÌNH LTĐH CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 A B Bài 20: C D (*) Tập hợp giá trị tham số m để hàm số khoảng ( nghịch biến ) A ( ) B ( - C ( - D Đáp án khác Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông B biết AB  a AC  2a SA  Bài 21: (ABC) SA  a Thể tích khối chóp S.ABC : A 3a Bài 22: B a3 C 3a D a3 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông Mặt bên SAB tam giác cạnh a nằm mặt phẳng vuông góc với (ABCD) Thể tích khối chóp S.ABCD là: A a3 B a3 C a3 D a Bài 23: (*) Khối chóp S.ABC có SA vuông góc với (ABC), đáy ABC tam giác vuông B Biết độ dài SA = , BC = thể tích khối chóp A Bài 24: √ B √ C √ D Đáp án khác Cho hình lập phương có độ dài đường chéo 10 3cm Thể tích khối lập phương A 300 cm3 Bài 25: a3 Khoảng cách từ A đến (SBC) B 900 cm3 C 1000 cm3 D 2700 cm3 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, cạnh AB = a, BC = 2a Hai mặt phẳng (SAB) (SAD) vuông góc với mặt phẳng đáy, cạnh SC hợp với đáy góc 60 Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a A Bài 26: 2a3 B Bài 27: C 2a3 15 D 2a3 5 (*) Hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông B, cạnh BA = 3a, BC = 4a Mặt phẳng √ ̂ (SBC) vuông góc với đáy, cạnh A a3 15 6a 7 B 3a 7 Tính khoảng cách từ B đến mp (SAC) C 5a 7 D 4a 7 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy SC tạo với mặt đáy góc 600 Tính thể tích khối chóp S.ABCD A a3 B a3 3 Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam C a3 6 D a3 Trang CHƯƠNG TRÌNH LTĐH Bài 28: CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 Hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD hình thoi cạnh a, góc ̂ Cạnh SA vuông góc với đáy, góc cạnh SC mặt đáy 600 Tính thể tích khối chóp S.ABCD A Bài 29: a3 B a3 C Cho hình trụ có diện tích xung quanh a3 31 D a3 thiết diện qua trục hình vuông Tính thể tích khối trụ A Bài 30: B D Hình chóp S.ABCD có cạnh đáy a A Bài 31: C B Tìm góc mặt bên mặt đáy cho C D Cho tứ diện ABCD có cạnh a Tính diện tích xung quanh hình trụ có đáy đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD có chiều cao chiều cao tứ diện A Bài 32: √ B √ C √ D √ Cắt hình nón mặ phẳng qua trục nó, ta thiết diện tam giác vuông với cạnh huyền 2a Tính thể tích khối A Bài 33: B √ C √ D [Trích đề thi thử Can Lộc – Hà Tĩnh] Hình hộp chữ nhật có độ dài ba cạnh xuất phát từ đỉnh 2, 3, Thể tích hình hộp ? A 24 Bài 34: B C 12 D [Trích đề thi thử Can Lộc – Hà Tĩnh] Hình hộp chữ nhật có độ dài cạnh xuất phát từ đỉnh 3, 4, 12 Tính thể tích mặt cầu ngoại tiếp hình hộp gần kết sau ? A 366 Bài 35: B 361 C 373 D Cả A,B,C sai [Trích đề thi thử Can Lộc – Hà Tĩnh] Một thùng hình trụ tích chiều cao Diện tích xung quanh thùng ? A B Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam C D Trang CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 CHƯƠNG TRÌNH LTĐH ĐỀ TỔNG HỢP Đạo hàm + HHKG + Mũ logarit [Cấp độ dễ] Nội dung tập trung: + Đạo hàm HHKG: Như đề trước + Mũ – logarit: Tập xác định câu rút gọn biểu thức Bài 1: Trong đồ thị hàm số sau,đồ thị đồ thị hàm số y  x  x  : A H1 H4 Bài 2: A y  Bài 3: Hình Hình Hình Hình B H.1 C H.2 D H.3 Đường thẳng y = tiệm cận ngang đồ thị hàm số đây: 2x  2 x B y  1 x  2x C y  Đường thẳng y = m – 2x cắt đường cong y  A m  2 B m  2 vµ m = Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam x  2x  1 x D y  2x  x2 2x  hai điểm phân biệt m: x 1 C 2  m  D m  4 vµ m >4 Trang 10 CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 CHƯƠNG TRÌNH LTĐH Bài 4: Gọi M, N giao điểm đường thẳng y = x + đường cong y  x  Khi hoành độ x 1 trung điểm I đoạn thẳng MN : A x = -1 B x = - C m  3  m  B m  3 A m  D 3  m    Giá trị lớn hàm số f ( x)  x  cos2 x đoạn 0;  là:  2 A   Bài 7: D x = (*) Hàm số y  mx4   m  3 x2  2m 1 có cực đại mà cực tiểu m: Bài 5: Bài 6: C x = B  C  D Kết luận sau tính đơn điệu hàm số y  2x 1 đúng: x 1 A Hàm số đồng biến R B Hàm số đồng biến khoảng   ;  1  1;   C Hàm số nghịch biến ác khoảng   ;  1  1;   D Hàm số nghịch biến R \ {1} Bài 8: Trong hàm số sau, hàm số đồng biến khoảng (-1; 3): A y  x2  x  Bài 9: A ( Bài 12: D y  x4  18x2  C D Hàm số y   x  x2 nghịch biến khoảng B 1  C  ;  2  / Hàm số ) ( D (-1;2) nghịch biến : ) B ( ) ( ) C ( ) D R Trong mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai A Hàm số y  cực trị x2 C Hàm số y  x  Bài 13: C y   x3  x  x  B A (2; ) Bài 11: 2x  3x  Khoảng cách điểm cực trị đồ thị hàm số y  x3  3x  là: A Bài 10: B y  có hai cực trị x 1 Giá trị nhỏ hàm số f ( x)  Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam B Hàm số y   x  3x  có cực đại cực tiểu D Hàm số y  x3  x  có cực trị x  m2  m đoạn [0 ; 1] – m: x 1 Trang 11 CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 CHƯƠNG TRÌNH LTĐH A m  2 vµ m = Trên khoảng 0 ;   Kết luận cho hàm số y  x  Bài 14: D m  2 C m  2 vµ m = -1 B m = A Có giá trị lớn giá trị nhỏ 4x B Có giá trị lớn giá trị nhỏ C Không có giá trị lớn giá trị nhỏ D Có giá trị nhỏ giá trị lớn Bài 15: Hàm số y    m  1 x3   m  1 x  x  nghịch biến R m là: A  m  Bài 16: A  ;0   2;   B R \ 0; 2 Tập xác định hàm số y   x  1 A R B   Cho K   x  y    A 2x Bài 19: A Bài 23: D  1;1 Biểu thức rút gọn K là: C x +1 D x – 1   2017 B R là: C Tập xác định hàm số y    x  B D y  x 4 C y  x Tập xác định hàm số y  x  x  D  1;    1;    ;  C R \ 2 D R Hàm số y  a  bx3 có đạo hàm là: bx B 3bx 3 a  bx3 Biểu thức 23 a  bx bx C Rút gọn biểu thức A 9a b Bài 24: C R \ 1 1 B y  x A  2;   Bài 22:  0;  là:  ;1  1;    y y   1  x x  D Trong hàm số sau, hàm số đồng biến khoảng xác định A R \ 1 Bài 21: C  0; 2 2016 B x A y  x Bài 20: D m  Cho hàm số y  x  x Đạo hàm f’(x) có tập xác định là: Bài 17: Bài 18: C m  1 vµ m  B 1  m  81a 4b2  a  bx3  D bx 3  a  bx3  (với b < 0) là: B Kết khác C 9a 2b D 9a 2b x x x5 viết dạng lũy thừa với số mũ hữu tỷ là: 5 A x B x C x D x Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam Trang 12 CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 CHƯƠNG TRÌNH LTĐH Bài 25: Cho hai số a, b không âm, hai số nguyên dương m,n ta có: (chọn phương án sai) A √ Bài 26: (√ ) B √ √ √ C √ √ √ √ D √ √ với Cho khối chóp S ABC có đáy ABC tam giác cạnh a Hai mặt bên  SAB   SAC  vuông góc với đáy Tính thể tích khối chóp biết SC  a A 2a Bài 27: B a3 12 C a3 D a3 Cho hình chóp SABC có SB = SC = BC = CA = a Hai mặt (ABC) (ASC) vuông góc với (SBC) Tính thể tích hình chóp A a3 12 Bài 28: B a3 C a3 D a3 12 Cho hình chóp SA BC có đáy ABC tam giác vuông cân B với AC = a biết SA vuông góc với đáy ABC SB hợp với đáy góc 60o Tính thể tích hình chóp a3 A 24 Bài 29: a3 B 24 a3 C a3 D 48 Cho hình chóp SABC có đáy ABC tam giác cạnh a biết SA vuông góc với đáy ABC (SBC) hợp với đáy (ABC) góc 60o Tính thể tích hình chóp A a3 Bài 30: B a3 12 C a3 D a3 Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình vuông có cạnh a SA vuông góc đáy ABCD mặt bên (SCD) hợp với đáy góc 60o Tính thể tích hình chóp SA BCD A a3 3 Bài 31: B 2a 3 C a3 D a3 Cho khối chóp S ABCD có đay ABCD hình chữa nhật tâm O , AC  AB  2a, SA vuông góc với đáy Tính thể tích khối chóp biết SD  a a3 A Bài 32: a 15 B C a3 D a3 Cho khối chóp S ABCD có đáy hình vuông cạnh a Hai mặt phẳng  SAB  ,  SAD  vuông góc với đáy Tính thể tích khối chóp biết SC  a a3 A a3 B Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam C a a3 D Trang 13 CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 CHƯƠNG TRÌNH LTĐH ĐỀ TỔNG HỢP Đạo hàm + HHKG + Mũ logarit [Cấp độ chuẩn] Nội dung tập trung: + Đạo hàm: Thêm dạng nhận biết đồ thị biện luận nghiệm + Hình học KG: Luyện tập số câu kết hợp nhiều kiến thức đề thi thử + Mũ – logarit: Thêm số câu giải phương trình bất phương trình Bài 1: Điểm cực tiểu hàm số y  x  x  là:  A  3;0 Bài 2:    B  3; 4 Cho hàm số y   C  3;  D  0;  x 1 Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai: x2 A Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x = B Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y = C Tâm đối xứng điểm I(2 ; 1) D Các câu A, B, C sai Giá trị lớn nhỏ hàm số y = x3 - 12x + đoạn [- ; 3] Bài 3: A 17 ; - 15 Bài 4: B -15 ; 17 C ; -26 D 10;-26 Hàm số sau hàm số đồng biến R? A y  x3  3x  3x  B y  Bài 5: x x 1 C y  x  3x  D y   x  1  3x  C D m   m  Cho đồ thị hàm số y   x  3x  hình bên Với giá trị m phương trình : x  3x  m  có nghiệm phân biệt A m  4  m  Bài 6: B m  4  m  (*) Hàm số y  x3  3mx2   m2  1 x  m5  3m2 đạt cực trị x1, x2 thỏa x12  x22  x1 x2  m bằng: A m = Bài 7: A B m = -2 C m  2 D m  2 Số giao điểm đường cong y  x  x  x  đường thẳng y = – 2x là: B Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam C D Trang 14 CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 CHƯƠNG TRÌNH LTĐH Bài 8: Điều kiện a, b, c để hàm số y  ax3  bx  c nghịch biến R là: A ab  0, c  R Bài 9: C ab  0, c  B Cho hàm số y  D a  0, b  0, c  2x  (1) Chọn khẳng định sai khẳng định sau: x2 A Hàm số (1) nghịch biến khoảng xác định B Hàm số (1) đồng biến khoảng xác định C Đồ thị hàm số (1) có tiệm cận đứng x = tiệm cận ngang y = D Hàm số (1) có tập xác định D = Bài 10: Bài 11: Đồ thị sau đồ thị tương ứng hàm số nào? A y  2 x x 1 B y  2 x x 1 C y  x2 x 1 D y  x  x 1 Phương trình tiếp tuyến đường cong  C  : y  x  3x  điểm A  1;  A y  x  Bài 12: \{2} Cho hàm số y  B y  3x  D y  x  C y   x  x  (m  1) x  (m2  4m  3) x có cực trị x1 , x2 Giá trị lớn biểu thức A  x1 x2  2( x1  x2 ) bằng: A Bài 13: B B D C D  Cho a số thực dương Rút gọn biểu thức a 1 A a Bài 15: C Số giao điểm đường cong  C1  : y  x  x đường cong  C2  : y  x  là: A Bài 14: B a  a C a  1  kết là: D Cho x, y hai số thực dương m, n hai số thực tùy ý Đẳng thức sau sai? A xm xn  xmn B  xy   x n y n n Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam C  x n   ( x m )n m m m D x   x  2 Trang 15 CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 CHƯƠNG TRÌNH LTĐH a  Rút gọn biểu thức P  2 Bài 16: a A a Kết a a.5 a Bài 18:   a2 B a  a Biểu thức  Rút gọn biểu thức A x  ( ) x 2  x3  x2 x 4 B B 16  a 2016 C x a3 1 a D a 2017  a   kết là: D a 31 32 D x C x  , ) ( ) 31 16   x  0 kết là:  A 12  2016 D x 2 là: ( C có tập nghiệm D , - / Tổng C 17 D Cả A,B,C sai C D Nghiệm bất phương trình / A A a5 a viết dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là: Tập xác định hàm số y  x  x   x Cho bất phương trình Bài 26:  x  0 B x  Bài 23: A D C a x x x x x B x C B a Bài 21: Bài 25: a3 C a a 15 Bài 24: D Thực phép tính biểu thức  a3 a8  :  a5 : a 4  Bài 20: A C a7 a a B A a Bài 22:  a   Kết là: Cho  a  Mệnh đề sau SAI? Bài 19: A x  a   biểu thức rút gọn phép tính sau đây? A a a 2 B a Bài 17: A 4 2 B Hàm số sau đồng biến R: / ( B √ Cho hàm số B - Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam ) C ( ) D ( ) Giá trị nhỏ hàm số bằng: C D Trang 16 CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 CHƯƠNG TRÌNH LTĐH Bài 27: Số nghiệm thực phương trình: ( A Bài 28: B ) √ √ C D Cho khối chóp S ABCD có đáy hình vuông cạnh 2a Gọi H trung điểm cạnh AB biết SH   ABCD  Tính thể tích khối chóp biết tam giác SAB A 2a 3 Bài 29: B 4a 3 C a3 D a3 Cho khối chóp S ABC có SA   ABC  , tam giác ABC vuông B , AB  a, AC  a Tính thể tích khối chóp S ABC biết SB  a A a3 Bài 30: B a3 C a3 6 D a 15 Cho khối chóp S ABC có đáy ABC tam giác cạnh a Hai mặt bên  SAB   SAC  vuông góc với đáy Tính thể tích khối chóp biết SC  a A 2a Bài 31: B a3 12 C a3 D a3 [Đề thi thử nghiệm lần II – Bộ GD&ĐT] Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có độ dài cạnh đáy a chiều cao h Tính thể tích V khối trụ ngoại tiếp lăng trụ cho A V  Bài 32: πa h B V  πa h C V  3πa h D V  πa h [Đề thi thử nghiệm lần II – Bộ GD&ĐT] Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = a, AD = 2a AA’ = 2a Tìm bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABB’C’ A R  3a Bài 33: , ̂ A V  Bài 34: B R  3a C R  3a D R  2a [Đề thi thử KHTN Hà Nội lần II] Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC = a ̂ ̂ 2a 12 Tính thể tích khối chóp S.ABC B V  2a C V  2a D V  2a [Đề thi thử KHTN Hà Nội lần II] Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh a Tính thể tích khối nón có đỉnh tâm hình vuông ABCD đáy đường tròn nội tiếp hình vuông A’B’C’D’ A V  π a 12 B V  π a Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam C V  π a D V  4π a Trang 17 CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 CHƯƠNG TRÌNH LTĐH ĐỀ TỔNG HỢP Đạo hàm + HHKG + Mũ logarit [Cấp độ chuẩn] Nội dung tập trung: + Đạo hàm hình học KG: Như đề trước + Mũ – logarit: Tập trung vào dạng bấm máy tính TABLE SOLVE để xác định nghiệm Bài 1: Số điểm cực tiểu hàm số y  x4  2x  100 là: A Bài 2: Bài 3: B D Đồ thị sau đồ thị tương ứng hàm số nào? A y   x3  x  11 B y  x3  x  C y  y   x3  x  D y  x3  x  Tập xác định hàm số y  A  ; 1 Bài 4: C x2 là: x 1 B D  C D  \{-1} D D  \{1} Cho hàm số y  x3  3x  7x  Kết luận sau đúng? A Hàm số có cực đại cực tiểu nằm phía trục tung B Hàm số có cực đại cực tiểu nằm hai phía trục tung C Hàm số cực trị D Cả ba phương án A, B, C sai Bài 5: Giá trị m để hàm số y  x3  3mx  cực trị là: A m  Bài 6: C m  D m  (*) Phương trình tiếp tuyến đường cong  C  : y  x3  3x  qua điểm A  1; 20  A y  9 x  11 Bài 7: B m  B y  3x  23 C y  x  29 D y  3x  17 Chọn phát biểu phát biểu sau.Trên khoảng  0;   hàm số y  x  A Có giá trị lớn Maxy = B Có giá trị lớn Maxy = C Có giá trị nhỏ Miny =1 D Có giá trị nhỏ Miny = Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam : x Trang 18 CHƯƠNG TRÌNH LTĐH Bài 8: CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 Tọa độ giao điểm có hoành độ nhỏ đường C  : y  2x 1 đường thẳng x 1  d  : y  x  là: A A  1;0  Bài 9: A B A  3; 2  C A  0;1 D A  2; 1 Hàm số y  x  x  nghịch biến trên: \{0} Bài 10: D  ;0  B y  x  x  C y   x4  x2  D y   x4  x2  Giá trị lớn M giá trị nhỏ m hàm số y  x3  3x  đoạn [0;3] là: A M = ; m = -1 Bài 12: C  0;   Đồ thị sau đồ thị tương ứng hàm số nào? A y  x  x  Bài 11: B (;  ) B M = 0; m = C M = 6; m = D M = 3; m = (*) Tìm m để đường  P  : y  mx  x  cắt  C  : y   x4   m   x  x  m bốn điểm phân biệt là: A 2  m  1 Bài 13: B m  2; m  1 C m  2 D m  1 Gọi y1 , y2 giá trị cực đại giá trị cực tiểu hàm số y   x4  10 x  Khi đó, y1  y2 bằng: A Bài 14: B 25 Trên đoạn [0;2] hàm số y  A x = Bài 15: C D x 1 đạt giá trị lớn x giá trị sau đây: 2x 1 B x = C x = Phương trình tiếp tuyến đường cong  C  : y  D x = - x3 giao điểm có hoành độ âm  C  1 x với đường thẳng  d  : y  x  A y  x  B y  x  Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam C y  x  D y  x  Trang 19 CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 CHƯƠNG TRÌNH LTĐH Bài 16: Cho hàm số y  2x  có đồ thị (C) Đường thẳng  d  : y  x  cắt đồ thị (C) điểm phân x 1 biệt M N tung độ trung điểm I đoạn thẳng MN bằng: A B -2 Bài 17: Đồ thị hàm số y  C D -3 x  có đường tiệm cận là: x 1 A Tiệm cận đứng x = 1; tiệm cận ngang y = -1 B Tiệm cận đứng x = -1; tiệm cận ngang y = -1 C Tiệm cận đứng y = 1; tiệm cận ngang x = -1 D Tiệm cận đứng x = -1; tiệm cận ngang y = Bài 18: Tập xác định hàm số y    3x  2 \  3 A D  là: 2  B D   ;   3  2  C D   ;  3  2  D D   ;  3  Bài 19: Tập xác định hàm số B D   ;3 A D  (;3] Bài 20: Đạo hàm hàm số y  A y '   Bài 21: A Bài 22: A y '  Bài 23: y  3  x    x D D  (;5] \ 3 x x C y '  54 x D y '   C y '  10 x 10 D y '  4 x5 Đạo hàm hàm số y  x x3 là: y'  B y '  10 x10 10 x 10 1010 x3 Đạo hàm hàm số y  x3  8x  23 là: 3x 5 x3  x  23 B y '  3x  x3  x  23 Đạo hàm hàm số y  A y ' 1   Bài 24: C D  (;5] là: x x B y '  4 x9 là: B y ' 1  Cho hàm số f  x   A f '    1  x  x  5 C y '  3x  5 x3  x  23 D y '  3x  5 ( x3  x  23) điểm x  là: C y ' 1  D y ' 1  1 x 1 Kết f '   là: x 1 B f '     Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam C f '    D f '     Trang 20 CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 CHƯƠNG TRÌNH LTĐH Bài 25: Hàm số sau nghịch biến khoảng  0;   ? B y  ( x  2)2 A y  ( x  2) Bài 26: C y  x 8 x2 D y  ( x  2)2016 Cho khối chóp S ABCD có đay ABCD hình chữa nhật tâm O , AC  AB  2a, SA vuông góc với đáy Tính thể tích khối chóp biết SD  a a3 A Bài 27: a 15 B C a3 D a3 Cho khối chóp S ABCD có đáy hình vuông cạnh a Hai mặt phẳng  SAB  ,  SAD  vuông góc với đáy Tính thể tích khối chóp biết SC  a a3 A Bài 28: a3 B C a a3 D 3 Cho khối chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật AD  2a, AB  a Gọi H trung điểm AD , biết SH   ABCD  Tính thể tích khối chóp biết SA  a A 2a 3 B 4a 3 C 4a 3 D 2a 3Phần tự chọn A: Các học sinh giỏi làm câu bên dưới: Bài 29: [Đề thi thử KHTN Hà Nội lần II] Số nghiệm thực phương trình: A Bài 30: B 10 D Tổng C 16 D 18 [Đề thi thử KHTN Hà Nội lần II] ( ) A √ √ B có nghiệm C D [Đề thi thử KHTN Hà Nội lần II] (*) Phương trình ( Bài 33: ) C thỏa mãn (*) Phương trình A ( [Đề thi thử KHTN Hà Nội lần II] A 12 Bài 32: ) B Cho Bài 31: ( ) có nghiệm thực ? B C D [Đề thi thử KHTN Hà Nội lần II] (*) Tổng nghiệm phương trình sau ? Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam Trang 21 CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 CHƯƠNG TRÌNH LTĐH ( A Bài 34: ) ( B ) ( C ) D [Đề thi thử KHTN Hà Nội lần II] (*) Số nghiệm thực phương trình A B ( ) ? C D  Phần tự chọn B: Các học sinh chưa nắm vững hình học không gian làm câu dây: Bài 35: Cho hình chóp SA BC có đáy ABC tam giác vuông cân B với AC = a biết SA vuông góc với đáy ABC SB hợp với đáy góc 60o Tính thể tích hình chóp A a3 24 Bài 36: B a3 24 C a3 D a3 48 Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có góc hai mặt phẳng (A’BC) (ABC) 60 , cạnh AB = a Thể tích V lăng trụ ABC.A’B’C’ ? 3a 3 A Bài 35: B 3a C 3a 3a D Cho khối chóp S ABCD có đáy hình vuông cạnh 2a Gọi H trung điểm cạnh AB biết SH   ABCD  Tính thể tích khối chóp biết tam giác SAB A 2a 3 Bài 37: B 4a 3 C a3 D a3 Cho hình chóp SABC có SB = SC = BC = CA = a Hai mặt (ABC) (ASC) vuông góc với (SBC) Tính thể tích hình chóp A a3 12 Bài 38: B a3 C a3 D a3 12 [Trích đề thi thử Can Lộc – Hà Tĩnh] Cho tam giác ABC vuông A, AC = a, ̂ Tính độ dài đường sinh hình nón quay tam giác ABC quanh trục AB không gian A l  2a Bài 39: B l  a C l  a D l  a [Trích đề thi thử Can Lộc – Hà Tĩnh] Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác vuông B, cạnh AB = 3, AC = Cạnh bên SA vuông góc với đáy SA = 12 Thể tích V khối cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABC A V  169π B V  2197π Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam C V  2197π D V  13 π Trang 22 ... 3  m  C m >1 D m< -3 Đồ thi hàm số y  x3  3x  có i m cực tiểu là: A ( -1 ; -1 ) B i 9: B ( -1 ; 3) Số đường tiệm cân đồ thi hàm số y  A B i 10 : B C ( -1 ; 1) D (1; -1 ) x  3x  là: x2  x  C... i m I( 2 ; 1) D Các câu A, B, C sai Giá trị lớn nhỏ hàm số y = x3 - 12 x + đoạn [- ; 3] B i 3: A 17 ; - 15 B i 4: B -1 5 ; 17 C ; -2 6 D 10 ;-2 6 Hàm số sau hàm số đồng biến R? A y  x3  3x  3x ... B i 13 : B Cho hàm số y  A ( B i 14 : 2 x vuông góc v i đường thẳng y  x  2 016 có phương trình: x 1 C B i 12 : CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 C D x3  x  3x  Toạ độ i m
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán 12 trắc nghiệm tổng hợp phần 1 trọng tâm 3 phần (đạo hàm, mũ, HHKG) theo CT trên lớp HK i , Toán 12 trắc nghiệm tổng hợp phần 1 trọng tâm 3 phần (đạo hàm, mũ, HHKG) theo CT trên lớp HK i ,