0

Toán 12 trắc nghiệm tổng hợp phần 2a trọng tâm 5 phần (đạo hàm, mũ, HHKG, oxyz, tích phân) theo CT thi copy

18 823 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/04/2017, 15:23

CHƢƠNG TRÌNH LTĐH CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 Trắc nghiệm tổng hợp - Phần 2A - Trọng tâm phần (Đạo hàm, Mũ, HHKG, Oxyz, Tích phân) - Theo chƣơng trình thi Mục lục ĐỀ TỔNG HỢP Đạo hàm – HHKG – Mũ – Tích phân - Oxyz Nội dung tập trung: + Tất dạng từ dễ đến khó xếp đặn đề + Các câu hỏi dạng xếp tương tự câu (để học sinh rèn luyện cho quen) + Giới thiệu câu tích phân khóa máy tính (nhiều cách khác nhau) ĐỀ TỔNG HỢP Đạo hàm – HHKG – Mũ – Tích phân - Oxyz ĐỀ TỔNG HỢP Đạo hàm – HHKG – Mũ – Tích phân - Oxyz ĐỀ TỔNG HỢP Đạo hàm – HHKG – Mũ – Tích phân - Oxyz 12 ĐỀ TỔNG HỢP Đạo hàm – HHKG – Mũ – Tích phân - Oxyz 16 Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam Trang CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 CHƢƠNG TRÌNH LTĐH ĐỀ TỔNG HỢP Đạo hàm – HHKG – Mũ – Tích phân - Oxyz Nội dung tập trung: + Tất dạng từ dễ đến khó xếp đặn đề + Các câu hỏi dạng xếp tương tự câu (để học sinh rèn luyện cho quen) + Giới thiệu câu tích phân khóa máy tính (nhiều cách khác nhau) Bài 1: y  f ( x)  x3  3x  tr n đoạn 1;4 Giá tr lớn c a hàm s A y  Bài 2: B y  C y  21 Đường thẳng y = m – 2x cắt đường cong y  B m  2 vµ m = A m  2 D y  2x  hai điểm phân biệt m: x 1 D m  4 vµ m >4 C 2  m  Gọi M, N giao điểm c a đường thẳng y = x + đường cong y  x  Khi hoành độ x 1 Bài 3: trung điểm I c a đoạn thẳng MN : A x = -1 Bài 4: B x = - C x = D x = Khi nuôi cá thí nghiệm hồ, nhà sinh học thấy rằng: Nếu đơn v diện tích mặt hồ có n cá trung bình cá sau vụ cân nặng: ( ) (gam) Hỏi phải thả bao nhi u cá tr n đơn v diện tích mặt hồ để sau vụ thu hoạch nhiều cá nhất? A n=15 B n=17 C n=13 D n=12 Gợi ý: Thu hoạch nhiều cá nghĩa tổng trọng lượng lớn Khi m = trọng lượng cá số cá Sau dùng đạo hàm tìm GTNN, GTLN Bài 5: Tìm tất giá tr thực c a tham s m để đồ th hàm s có cực tr nằm tr n trục tọa độ: ( A ) * + * B + C * + D * + Gợi ý: Các cực trị nằm trục nghĩa hoành or tung = Muốn làm em tìm tọa độ điểm cực trị Hoặc sức mạnh đem đáp án thay vào hàm số r làm ^^ Bài 6: Một người gửi tiết kiệm ngân hàng, tháng gửi triệu đồng, với lãi suất kép 1% tháng Gửi năm tháng người có công việc n n rút toàn g c lãi S tiền người rút là: A ,( ) - triệu đồng B ,( ) - triệu đồng C ,( ) ] triệu đồng D ,( ) - triệu đồng Gợi ý: Cách tính lãi N  N0 (1  i%)n  1 i% Trong N0 số tiền gửi vào hàng tháng, N số tiền thu i% lãi suất, ví dụ 1% = 0,01 n thời gian gửi Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam Trang CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 CHƢƠNG TRÌNH LTĐH Bài 7: Cho hình chóp SABC có SB = SC = BC = CA = a Hai mặt (ABC) (ASC) vuông góc với (SBC) Tính thể tích hình chóp a3 A 12 a3 B a3 C a3 D 12 Cho kh i chóp S ABCD có đay ABCD hình chữa nhật tâm O , AC  AB  2a, SA vuông Bài 8: góc với đáy Tính thể tích kh i chóp biết SD  a A a3 Bài 9: B a 15 C a3 D Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông A, a3 I trung điểm cạnh SC Hình chiếu vuông góc c a S l n mặt phẳng (ABC) trung điểm H c a BC, mặt phẳng (SAB) tạo với đáy Tính khoảng cách từ điểm I đến mặt phẳng ( góc √ Gợi ý: Chiều cao A Bài 10: ) theo a √ √ B C D Đáp án khác √ Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có đáy ABC tam giác vuông cân B AB = a Hình chiếu vuông góc c a A’ tr n (ABC) trùng với trung điểm H c a cạnh AB Biết diện tích mặt b n ABB’A’ 3a2 Tính thể tích kh i lăng trụ cho B Tập xác đ nh c a hàm s y   x  1 Bài 11: A R Bài 12:   Cho K   x  y    A 2x Bài 13: A Bài 15: A Bài 16: ( ) là:  y y   1  x x  C R \ 1 Phương trình 5x ] 5.0,2x B Tập xác đ nh c a hàm s ( - B D x – )√ là: ( B  1;1 Biểu thức rút gọn c a K là: C x +1 Tập xác đ nh c a hàm s { } D 1 B x A Bài 14: 2016  ;1  1;   B D Đáp án khác C A / C D Đáp án khác / 26 có tổng nghiệm là: C ( ) ( ) √ D là: ( C Mặt phẳng trung trực c a đường thẳng AB với ( ) D ( ( - * + ) cắt đường thẳng giao điểm có tọa độ ? Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam Trang CHƢƠNG TRÌNH LTĐH A ( Bài 17: CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 ) B ( ) C ( Trong không gian Oxyz cho ( ) { ) D Đáp án khác mặt phẳng ( ) Tìm mệnh đề ĐÚNG: A d song song với mp (P) B d nằm mp (P) C d cắt mp (P) D d vuông góc mp (P) Gợi ý: Các trường hợp em có công thức Còn trường hợp nằm em lấy tìm điểm ngẫu nhiên thuộc (d) Đem điểm vào mặt phẳng Nếu điểm thuộc mp ta nói d nằm mp Bài 18: góc với Trong không gian Oxyz cho đường thẳng { Phương trình c a d ? A { Bài 19: Bài 21: C B { D { Trong không gian Oxyz cho mặt cầu (S) có tâm ( phương trình Bài 20: qua g c tọa độ, vuông góc với trục Ox vuông ) tiếp xúc với mặt phẳng ( ) có Phương trình mặt cầu (S) là: A ( ) ( ) ( ) B ( ) ( ) ( ) C ( ) ( ) ( ) D ( ) ( ) ( ) Mặt phẳng chứa điểm ( ) ( ) song song với trục Ox có phương trình ? A B C D Cho nguyên hàm sau: I   x3  x dx Nếu ta đặt √ ta thu kết A I   (t  t )dt B I  D Đáp án khác  (2t  t )dt C I   (2t  t )dt  Bài 22: Cho nguyên hàm sau:   ta thu được:  t t A  dt sin x.cos x dx Nếu đặt  2sin x t2  t B  dt Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam C  t2  t dt D Đáp án khác Trang CHƢƠNG TRÌNH LTĐH Bài 23: CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 e ln x  3x dx Đặt x Cho nguyên hàm I   A I  ln x  3e  ta thu kết là: e B I   udu  D Đáp án khác C I   udu  Bài 24: Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ th : A Bài 25: B C D Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ th : A B Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam C D Trang CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 CHƢƠNG TRÌNH LTĐH ĐỀ TỔNG HỢP Bài 1: Đạo hàm – HHKG – Mũ – Tích phân - Oxyz y Kết luận sau tính đơn điệu c a hàm s 2x 1 đúng: x 1 A Hàm s đồng biến tr n R B Hàm s đồng biến tr n khoảng   ;  1  1;   C Hàm s ngh ch biến tr n ác khoảng   ;  1  1;   D Hàm s ngh ch biến tr n R \ {1} Bài 2: Trong hàm s sau, hàm s đồng biến tr n khoảng (-1; 3): 2x  3x  A y  x  x  B y  C y   x3  x  x  D y  x4  18x2  Bài 3: Tìm m để phương trình x3  3x2   m  có nghiệm phân biệt A  m  Bài 4: B 3  m  Cho hàm s B y  3x  ( tiệm cận đứng Khi tổng ) bằng: B C -1 Gợi ý: Câu dễ thôi, trục hoành Cho hàm s Xác đ nh A để tiếp tuyến c a đồ th hàm s giao song song với đường thẳng ( ) B Gợi ý: tiếp tuyến song song với D trục tung ………… điểm c a đồ th với đường thẳng ( ) Bài 7: D y  x  C y   x  Đồ th hàm s nhận trục hoành trục tung làm tiệm cận ngang A Bài 6: D  m  Phương trình tiếp tuyến c a đường cong  C  : y  x  3x  điểm A  1;2  A y  x  Bài 5: C 2  m  C ( ) D hệ số góc Cho hình chóp SA BC có đáy ABC tam giác vuông cân B với AC = a biết SA vuông góc với đáy ABC SB hợp với đáy góc 60o Tính thể tích hình chóp A a3 24 Bài 8: B a3 24 C a3 D a3 48 Cho kh i nón có độ dài đường sinh diện tích xung quanh 30 Thể tích c a kh i nón là: A √ B √ Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam C √ D √ Trang CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 CHƢƠNG TRÌNH LTĐH Đáy c a hình hộp hình thoi có cạnh 6cm góc nhọn 45 Cạnh b n c a Bài 9: hình hộp dài 10cm tạo với mặt phẳng đáy góc 45 Khi thể tích c a hình hộp Bài 10: B √ A √ C √ D góc ̂ Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông B, , cạnh √ Gọi M trung điểm c a cạnh AB Khoảng cách hai đường b n SA vuông góc với đáy thẳng SB CM theo A Bài 11: f '( x)  x x1 ( x  ln x) A B f '( x)  x x (ln x  1) Hàm s bx 3 a  bx3 bx C B 16 Rút gọn biểu thức A 9a b x ), vuông góc với bx 3  a  bx3  81a 4b2 D  a  bx  C x D x (với b < 0) là: cắt { B C D Phương trình mặt phẳng ( ) qua điểm ( ), vuông góc với mặt phẳng ( ) ? A B C D Đáp án khác Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam Đường thẳng qua có phương trình ? A song song với đường thẳng D 9a 2b C 9a 2b B Kết khác Trong không gian Oxyz cho hai đường điểm ( Bài 17: f '( x)  x ln x D y  x 4 C y  x B 3bx a  bx3 A Bài 16: D y  a  bx3 có đạo hàm là: Nghiệm c a bất phương trình: Bài 15: f '( x)  x x C 1 B y  x Bài 14: x D Đáp án khác √ C Trong hàm s sau, hàm s đồng biến tr n khoảng xác đ nh c a A y  x Bài 13: √ B Tính đạo hàm c a hàm s sau: f ( x)  x x A Bài 12: √ Trang CHƢƠNG TRÌNH LTĐH Bài 18: ⃗ ) ⃗⃗ ( ( ) ⃗ ( ) Tọa độ vecto ⃗ là: A ( Bài 19: cho ba vecto ⃗ Trong không gian ⃗⃗ ⃗ CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 ) B ( ) C ( ) D ( Trong không gian Oxyz cho mặt cầu ( ) ) mặt phẳng ( ) có Với giá tr c a m ( ) cắt ( ) theo giao tuyến đường tròn phương trình có diện tích A Bài 20: B Trong không gian Oxyz cho tứ diện ABCD với ( D Đáp án khác √ C ) ( ) ( ) ( ) Độ dài đường cao c a tứ diện xuất phát từ đỉnh D ? A 11 Bài 21: B 12 C 16 Cho nguyên hàm I   3x.e x 1dx , ta đặt D 15 ta thu kết là: 1 A I    eu du 2 B I   eu du C I   3eu du D Đáp án khác ln ex Bài 22: Cho nguyên hàm I   x dx ta đặt e 9 ln ta thu kết (có ĐA Đúng) 3 du (u  3)(u  3) Bài 23: B I    x 3 C I  ln x3 x3 D I  ln x 3 Tìm A Bài 24: Tìm A 20 Bài 25: du (u  3)(u  3) A I   biểu thức sau biết: 2 1  f ( x)dx  4,  3 f ( x)  2 dx  k B biểu thức sau biết: B 24 C 1 3 3 D Đáp án khác  f ( x)dx  2,  5  x  f ( x) dx  m C 26 D 30 Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ th : A B Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam C D Trang CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 CHƢƠNG TRÌNH LTĐH ĐỀ TỔNG HỢP Đạo hàm – HHKG – Mũ – Tích phân - Oxyz Bài 1: Cho hàm s y x  (m  1) x  (m2  4m  3) x có cực tr x1 , x2 Giá tr lớn c a biểu thức A  x1 x2  2( x1  x2 ) bằng: A B C D S giao điểm c a đường cong  C1  : y  x  x đường cong  C2  : y  x  là: Bài 2: A B Bài 3: C D Một công ty bất động sản có 50 hộ cho thu Biết cho thu hộ với giá 2.000.000 đồng tháng hộ có người thu tăng th m giá cho thu hộ 100.000 đồng tháng có hộ b bỏ tr ng Hỏi mu n có thu nhập cao công ty phải cho thu hộ với bao nhi u tháng: A 2.225.000 Bài 4: B 2.100.000 C 2.200.000 ( ) Cho hàm s đồ th hàm s cắt (d) ba điểm phân biệt có hoành độ A Tìm tất giá tr c a tham s để thỏa mãn: B * + / D 2.250.000 C D Cho kh i chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật AD  2a, AB  a Gọi H trung điểm Bài 5: c a AD , biết SH   ABCD  Tính thể tích kh i chóp biết SA  a A Bài 6: 2a 3 4a 3 C 4a 3 D 2a 3 Hình nón có thiết diện qua trục tam giác cạnh 2a Thể tích kh i nón : A Bài 7: B √ B √ C √ D Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình vuông có cạnh a SA vuông góc đáy ABCD mặt b n (SCD) hợp với đáy góc 60o Tính thể tích hình chóp SA BCD a3 A 2a 3 B Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam a3 C D a3 Trang CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 CHƢƠNG TRÌNH LTĐH Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC vuông A, BC = 2a, góc ̂ Bài 8: Mặt phẳng (SAB) vuông góc với (ABC), tam giác SAB cân S, tam giác SBC vuông S Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) A Bài 9: √ Gợi ý: Tính chiều cao √ √ B C D Đáp án khác √ Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông A với √ Hình chiếu ; vuông góc c a đỉnh S mặt phẳng (ABC) điểm H thuộc đoạn BC cho , góc đường thẳng SB mặt phẳng đáy 600 Tính thể tích kh i chóp S.ABC A Bài 10: √ B D Đáp án khác √ C Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy tam giác vuông A, AC = a, ACB  600 Đường chéo BC’ c a mặt b n (BCC’B’) tạo với mặt phẳng (AA’C’C) góc 300 Thể tích c a kh i lăng trụ ? 2a A Bài 11: a3 B Kết a  a   biểu thức rút gọn c A a.5 a Bài 12: B Nếu a 4a C a7 a a D a5 a log30 thì: A log30 1350 2a B log30 1350 a 2b C log30 1350 2a b D log30 1350 a 2b Bài 13: b a phép tính sau đây? C a a log30 b D a x x x x x Biểu thức  x  0 viết dạng lũy thừa với s mũ hữu tỉ là: 15 31 31 A x B x C x 32 D x 16 Bài 14: A Bài 15: A Bài 16: Nghiệm c a phương trình x 1, x B 2x x x Tập xác đ nh c a hàm s y R \ 2 0, 25 B R 2) 2 1, x (x 7x là: C x 1, x C  ;2 D x 1, x D 2; là: cho điểm ( Trong không gian hệ tọa độ ) ( ) ( ) Diện tích tam giác ABC ? A √ B √ Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam C √ D Đáp án khác Trang 10 CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 CHƢƠNG TRÌNH LTĐH Bài 17: Trong không gian hệ tọa độ Oxyz cho điểm ( ) { Điểm H thuộc có tọa độ bao nhi u để đoạn AH có độ dài nhỏ ? A B C D Gợi ý: Rút t điểm H tính vecto AH Rồi độ dài AH AH nhỏ biểu thức nhỏ Đến dùng đạo hàm or dùng máy tính Bài 18: Trong không gian Oxyz viết phương trình mặt cầu ( ) có tâm thuộc mặt phẳng điểm ( Bài 19: ) ( ) ( ) A B C D Đáp án khác Trong không gian hệ tọa độ Oxyz cho điểm ( ) đường thẳng Tọa độ hình chiếu vuông góc c a điểm M tr n đường thẳng A ( Bài 20: ) B ( Giá tr m để A C ( ) Cho kiện sau: c a a b c D  f ( x)dx  2;  f ( x)dx  4;  f ( x)dx  ? Điền vào dấu chấm ? B  a A 11 ) mặt phẳng ( ) có C b c Cho kiện sau: D ( ( ) ? B A Bài 22: ) có phương trình là ? Trong không gian hệ tọa độ Oxzy cho đường thẳng phương trình Bài 21: qua C b c a b D f ( x)dx  12;  f ( x)dx  1;  f ( x)dx  ? Điền vào dấu chấm ? B C 13 D Đáp án khác Bài 23: Cho kiện sau: f ( x)  a sin  x  b, f (2)  2,  f ( x)dx  Tìm giá tr a, b Bài 24: Bài 25: A B C D 1 Cho kiện sau: f ( x)  a cos  x  b, f    e0 ,  f ( x)dx  Tìm giá tr a, b 2 A B C D Đáp án khác Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ th : A B Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam C D Trang 11 CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 CHƢƠNG TRÌNH LTĐH ĐỀ TỔNG HỢP Đạo hàm – HHKG – Mũ – Tích phân - Oxyz Bài 1: Phương trình tiếp tuyến c a đường cong  C  : y  x3 giao điểm có hoành độ âm c a  C  1 x với đường thẳng  d  : y  x  A y  x  Bài 2: C y  x  B y  x  Cho đồ th hàm s D y  x  y   x  3x  hình b n Với giá tr c a m phương trình : x  3x  m  có nghiệm phân biệt A m  4  m  Bài 3: B m  4  m  Có tất bao nhi u giá tr c a tham s m để đồ th hàm s sau tiếp xúc với trục hoành? A Bài 4: D m   m  C B C D Chọn phát biểu sai: A Bất kỳ đồ th hàm s phải cắt trục tung trục hoành B S giao điểm c a đồ th hàm s ( ) với đường thẳng ( ) s nghiệm c a phương trình ( ) C Đồ th c a hàm s nhận giao điểm c a hai tiệm cận làm tâm đ i xứng D S cực tr t i đa c a hàm trùng phương ba Bài 5: Với bìa hình vuông người ta cắt bỏ góc bìa hình vuông cạnh 12cm gấp lại thành hình hộp chữ nhật nắp Nếu dung tích c a hộp 4800 cm3 Thì cạnh bìa có độ dài A 42cm B 36cm Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam C 44cm D 38cm Trang 12 CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 CHƢƠNG TRÌNH LTĐH Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có cạnh b n AA’ = 2a Tam giác ABC vuông A có BC  2a Bài 6: Thề tích c a hình trụ ngoại tiếp kh i lăng trụ là: A Bài 7: B C D S.ABCD có đáy hình vuông cạnh a√ tam giác SAB vuông cân S nằm mặt phẳng vuông góc Mặt cầu ngoại tiếp có bán kính : A B D a C √ Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình thoi cạnh a góc BAD = 60o, SA  (ABCD) Bài 8: Biết khoảng cách từ A đến cạnh SC a Thể tích kh i chóp SABCD là: A a a3 B 12 Bài 9: a3 C a3 D Từ tôn hình chữ nhật kích thước 1m  20m, người ta làm thùng đựng nước có chiều cao 1m, theo hai cách sau (xem hình minh họa đây) :  Cách : Gò tôn ban đầu thành mặt xung quanh c a hình trụ (hình1)  Cách : Chia chiều dài tôn ban đầu thành b n phần, gò thành mặt xung quanh c a hình lăng trụ (hình 2) Kí hiệu V1 thể tích c a thùng gò theo cách V2 thể tích c a thùng gò theo cách Khẳng đ nh sau A V1 = V2 Bài 10: B V1< V2 C V1 > V2 D V1 = 2V2 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, AB = a √ Hình chiếu vuông góc c a điểm S tr n mp (ABCD) trùng với trọng tâm c a tam giác BCD Đường thẳng SA tạo với mặt phẳng (ABCD) góc 450 Tính thể tích c a kh i chóp S.ABCD A √ Bài 11: Cho hàm s A f '    B ( ) √ B f '     √ Kết Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam C D Đáp án khác √ ( ) C f '    D f '     Trang 13 CHƢƠNG TRÌNH LTĐH Bài 12: CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 (+) Tìm tập xác đ nh hàm s sau: f ( x)  log  2x  x x 1 A  3  13   3  13  D ; 3    ;1 2     B D   ; 3  1;    C  3  13   3  13  D   ; 3    ;1 2     D   3  13   3  13 D   ; ;    2     Bài 13: Tính đạo hàm c a hàm s sau: f ( x)  e x  e x e x  e x A f '( x)  4 (e  e  x ) B f '( x)  e x  e x C f '( x)  ex (e x  e  x ) D f '( x)  5 (e  e  x ) Bài 14: Nếu a x x log15 thì: A log 25 15 5(1 a) B log 25 15 3(1 a) C log 25 15 2(1 a) D log 25 15 5(1 a) Bài 15: V trí tương đ i c a mặt phẳng: ( ) kính ? A Cắt Bài 16: C Không cắt Mặt cầu (S) có tâm giao điểm c a ( ) { bán kính khoảng cách từ điểm Bài 17: B Tiếp xúc mặt cầu có tâm ( ( ) bán D Đáp án khác mặt phẳng ( ) ) đến ( ) Mặt cầu (S) có PT A B C D Đáp án khác Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng ( ) ( ) Góc hai mặt phẳng ? A B C D Gợi ý: Tra SGK or tập tài liệu để biết công thức! Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam Trang 14 CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 CHƢƠNG TRÌNH LTĐH Bài 18: Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng cắt nhau: Mặt phẳng (P) chứa hai đường thẳng { ? A B C D Gợi ý: Bài có dùng tích vô hướng Còn điểm qua lấy điểm qua d1 or d2 Bài 19: Trong không gian Oxyz cho điểm ( ) ( ) C √ ( ) Mặt cầu qua điểm A, B, C, O (g c tọa độ) có bán kính ? A √ √ B D √  Bài 20:  2sin x ln a 0  sin x dx  b Giá tr Cho tích phân: A B C D C D C D Đáp án khác C D Đáp án khác C D  Bài 21: Cho tích phân:  sin x  3sin x A Bài 22: dx  a Giá tr b B Cho tích phân:  ( x  2) ln xdx  A a  ln c Giá tr b B  Bài 23: Cho tích phân:  sin x.sin xdx  A Bài 24: B Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ th : A B b Bài 25: a Giá tr b Cho kiện sau:  a A c a b c f ( x)dx  2;  f ( x)dx  4;  f ( x)dx  ? Điền vào dấu chấm ? B Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam C D Trang 15 CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 CHƢƠNG TRÌNH LTĐH ĐỀ TỔNG HỢP Đạo hàm – HHKG – Mũ – Tích phân - Oxyz Bài 1: Hàm s y  x3  3mx2   m2  1 x  m5  3m2 đạt cực tr x1, x2 thỏa mãn x12  x22  x1 x2  m bằng: A m = Bài 2: C m  2 B m = -2 D m  2 S giao điểm c a đường cong y  x  x  x  đường thẳng y = – 2x là: A B Bài 3: C D Khi sản xuất vỏ hộp sữa bò hình trụ, nhà thiết kế đặt mục ti u cho chi phí nguyên liệu làm vỏ hộp nhất, tức diện tích toàn phần c a hình trụ nhỏ Mu n thể tích kh i trụ V diện tích toàn phần hình trụ nhỏ bán kính đáy bằng: A √ B √ C D √ √ Gợi ý: Bước 1: giả sử V = 100 tính R Bước 2: tốn nguyên liệu Stoàn phần nhỏ Viết công thức ra, đưa vào hàm số làm ^^! Bài 4: ( Có giá tr nguy n dương c a m để hàm s đồng biến tr n khoảng ) A Bài 5: B C Một chất điểm chuyển động theo quy luật D Khi vận t c v(m/s) c a chuyển động đạt giá tr lớn thời điểm t (giây) bằng: A t=2 Bài 6: B t=0 C t=1 D t=1; t=2 Cho hình chóp tam giác S.ABC có cạnh đáy a cạnh b n 2a Bán kính c a mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC là: A 2a 33 11 Bài 7: B a 11 11 C a 33 D a 33 11 Hình nón có thiết diện qua Trục tam giác canh Thể tích kh i cầu nội tiếp hình nón : A 3 B 4 Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam C 4 3 D 2 3 Trang 16 CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 CHƢƠNG TRÌNH LTĐH Bài 8: Cho hình chóp S.ABCD có cạnh đáy 2a Mặt b n c a hình chóp tạo với đáy góc 600 Mặt phẳng (P) chứa AB qua trọng tâm G c a tam giác SAC cắt SC, SD M, N Thể tích kh i chóp S.ABMN là: 2a 3 B 5a 3 A Bài 9: a3 C 4a 3 D Một hình trụ ngoại tiếp hình lăng trụ tam giác với tất cạnh a có diện tích xung quanh bao nhi u ? a2 A Bài 10: B a2 C a2 3 a2 D Cho hình chóp S.ABCD cho đáy ABCD hình chữ nhật tâm O, SD vuông góc với mặt đáy, ̂ , góc hai mặt phẳng ( ) 450 Tính khoảng cách hai ) ( đường AD SB A Bài 11: A Bài 12: A Bài 13: √ Giá tr c a a log a2 B √ a B 72 Phương trình 32 x x1 x2 4.3x C 78 Tập xác đ nh c a hàm s D 716 có hai nghiệm x1 , x x1 B D Đáp án khác √ C x1 x2 f x log C x log x1 x x2 74 x , chọn phát biểu đúng? log x D x1 x 1 là: A Bài 14: A Bài 15: x x 1 Nghiệm c a phương trình x 1 2x  x C x D C x4 D x  15 là: x  2, x   log B x  3, x  log3 25log5 49 log7 là: 31 log9 4 log2 5log125 27 Giá tr c a biểu thức P A Bài 16: B x B 10 C Trong không gian Oxyz cho mặt cầu (S) có đường kính AB với ( D 12 ) ( ) Trong khẳng đ nh sau Khẳng đ nh sai √ A Mặt cầu (S) có bán kính B Mặt cầu (S) qua điểm ( ) C Mặt cầu (S) tiếp xúc với mặt phẳng ( ) Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam Trang 17 CHƢƠNG TRÌNH LTĐH CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 D Mặt cầu (S) có tâm ( Bài 17: Trong không gian Oxyz cho hai điểm ( Điểm M thuộc thỏa mãn A ( Bài 18: ) ) ( ) đường thẳng nhỏ có tọa độ là: B ( ) C ( ) D ( Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng ( ) ( ) Bài 19: ) ) ( ) Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai: A P1 vuông góc P2 B P1 vuông góc P3 C P1 song song với P2 D P2 vuông góc P3 Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng ( ) ( điểm ) Với giá tr c a m khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng ( ) Bài 20: A B C D Trong không gian Oxyz cho điểm ( ) ( ) ( ) ( ) Diện tích tứ giác ABCD ? A √ B 2√ C D Đáp án khác √ Gợi ý: Tính diện tích tam giác ABC BCD cộng lại xong Bài 21: Cho kiện sau: f ( x)  A a  be x , f '    11,  f ( x)dx  e  Tìm giá tr a, b ( x  1) B D Đáp án khác C Bài 22: Bài 23: b Cho kiện sau: f ( x)  a(2 x  1)  x , f '    11,  f ( x)dx   e 1 Tìm giá tr a, b e A B C D Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ th : A Bài 24: Bài 25: B C D Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ th : A B C D Đáp án khác ( ) tiếp tuyến c a đồ th ( ) Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ th điểm có hoành độ A B Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam C D Trang 18 ...  ex (e x  e  x ) D f '( x)  5 (e  e  x ) Bài 14: Nếu a x x log 15 thì: A log 25 15 5(1 a) B log 25 15 3(1 a) C log 25 15 2(1 a) D log 25 15 5(1 a) Bài 15: V trí tương đ i c a mặt phẳng:... chấm ? B Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam C D Trang 15 CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 CHƢƠNG TRÌNH LTĐH ĐỀ TỔNG HỢP Đạo hàm – HHKG – Mũ – Tích phân - Oxyz ... diện tích hình phẳng giới hạn đồ th : A B Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam C D Trang CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 CHƢƠNG TRÌNH LTĐH ĐỀ TỔNG HỢP Đạo hàm – HHKG – Mũ – Tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán 12 trắc nghiệm tổng hợp phần 2a trọng tâm 5 phần (đạo hàm, mũ, HHKG, oxyz, tích phân) theo CT thi copy , Toán 12 trắc nghiệm tổng hợp phần 2a trọng tâm 5 phần (đạo hàm, mũ, HHKG, oxyz, tích phân) theo CT thi copy ,