0

Toán 12 trắc nghiệm tổng hợp phần 2a trọng tâm 5 phần (đạo hàm, mũ, HHKG, oxyz, tích phân) theo CT thi copy

18 784 0
  • Toán 12   trắc nghiệm tổng hợp   phần 2a   trọng tâm 5 phần (đạo hàm, mũ, HHKG, oxyz, tích phân)   theo CT thi   copy

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/04/2017, 15:23

CHƢƠNG TRÌNH LTĐH CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 Trắc nghiệm tổng hợp - Phần 2A - Trọng tâm phần (Đạo hàm, Mũ, HHKG, Oxyz, Tích phân) - Theo chƣơng trình thi Mục lục ĐỀ TỔNG HỢP Đạo hàm – HHKG – Mũ – Tích phân - Oxyz Nội dung tập trung: + Tất dạng từ dễ đến khó xếp đặn đề + Các câu hỏi dạng xếp tương tự câu (để học sinh rèn luyện cho quen) + Giới thiệu câu tích phân khóa máy tính (nhiều cách khác nhau) ĐỀ TỔNG HỢP Đạo hàm – HHKG – Mũ – Tích phân - Oxyz ĐỀ TỔNG HỢP Đạo hàm – HHKG – Mũ – Tích phân - Oxyz ĐỀ TỔNG HỢP Đạo hàm – HHKG – Mũ – Tích phân - Oxyz 12 ĐỀ TỔNG HỢP Đạo hàm – HHKG – Mũ – Tích phân - Oxyz 16 Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam Trang CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 CHƢƠNG TRÌNH LTĐH ĐỀ TỔNG HỢP Đạo hàm – HHKG – Mũ – Tích phân - Oxyz Nội dung tập trung: + Tất dạng từ dễ đến khó xếp đặn đề + Các câu hỏi dạng xếp tương tự câu (để học sinh rèn luyện cho quen) + Giới thiệu câu tích phân khóa máy tính (nhiều cách khác nhau) Bài 1: y  f ( x)  x3  3x  tr n đoạn 1;4 Giá tr lớn c a hàm s A y  Bài 2: B y  C y  21 Đường thẳng y = m – 2x cắt đường cong y  B m  2 vµ m = A m  2 D y  2x  hai điểm phân biệt m: x 1 D m  4 vµ m >4 C 2  m  Gọi M, N giao điểm c a đường thẳng y = x + đường cong y  x  Khi hoành độ x 1 Bài 3: trung điểm I c a đoạn thẳng MN : A x = -1 Bài 4: B x = - C x = D x = Khi nuôi cá thí nghiệm hồ, nhà sinh học thấy rằng: Nếu đơn v diện tích mặt hồ có n cá trung bình cá sau vụ cân nặng: ( ) (gam) Hỏi phải thả bao nhi u cá tr n đơn v diện tích mặt hồ để sau vụ thu hoạch nhiều cá nhất? A n=15 B n=17 C n=13 D n=12 Gợi ý: Thu hoạch nhiều cá nghĩa tổng trọng lượng lớn Khi m = trọng lượng cá số cá Sau dùng đạo hàm tìm GTNN, GTLN Bài 5: Tìm tất giá tr thực c a tham s m để đồ th hàm s có cực tr nằm tr n trục tọa độ: ( A ) * + * B + C * + D * + Gợi ý: Các cực trị nằm trục nghĩa hoành or tung = Muốn làm em tìm tọa độ điểm cực trị Hoặc sức mạnh đem đáp án thay vào hàm số r làm ^^ Bài 6: Một người gửi tiết kiệm ngân hàng, tháng gửi triệu đồng, với lãi suất kép 1% tháng Gửi năm tháng người có công việc n n rút toàn g c lãi S tiền người rút là: A ,( ) - triệu đồng B ,( ) - triệu đồng C ,( ) ] triệu đồng D ,( ) - triệu đồng Gợi ý: Cách tính lãi N  N0 (1  i%)n  1 i% Trong N0 số tiền gửi vào hàng tháng, N số tiền thu i% lãi suất, ví dụ 1% = 0,01 n thời gian gửi Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam Trang CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 CHƢƠNG TRÌNH LTĐH Bài 7: Cho hình chóp SABC có SB = SC = BC = CA = a Hai mặt (ABC) (ASC) vuông góc với (SBC) Tính thể tích hình chóp a3 A 12 a3 B a3 C a3 D 12 Cho kh i chóp S ABCD có đay ABCD hình chữa nhật tâm O , AC  AB  2a, SA vuông Bài 8: góc với đáy Tính thể tích kh i chóp biết SD  a A a3 Bài 9: B a 15 C a3 D Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông A, a3 I trung điểm cạnh SC Hình chiếu vuông góc c a S l n mặt phẳng (ABC) trung điểm H c a BC, mặt phẳng (SAB) tạo với đáy Tính khoảng cách từ điểm I đến mặt phẳng ( góc √ Gợi ý: Chiều cao A Bài 10: ) theo a √ √ B C D Đáp án khác √ Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có đáy ABC tam giác vuông cân B AB = a Hình chiếu vuông góc c a A’ tr n (ABC) trùng với trung điểm H c a cạnh AB Biết diện tích mặt b n ABB’A’ 3a2 Tính thể tích kh i lăng trụ cho B Tập xác đ nh c a hàm s y   x  1 Bài 11: A R Bài 12:   Cho K   x  y    A 2x Bài 13: A Bài 15: A Bài 16: ( ) là:  y y   1  x x  C R \ 1 Phương trình 5x ] 5.0,2x B Tập xác đ nh c a hàm s ( - B D x – )√ là: ( B  1;1 Biểu thức rút gọn c a K là: C x +1 Tập xác đ nh c a hàm s { } D 1 B x A Bài 14: 2016  ;1  1;   B D Đáp án khác C A / C D Đáp án khác / 26 có tổng nghiệm là: C ( ) ( ) √ D là: ( C Mặt phẳng trung trực c a đường thẳng AB với ( ) D ( ( - * + ) cắt đường thẳng giao điểm có tọa độ ? Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam Trang CHƢƠNG TRÌNH LTĐH A ( Bài 17: CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 ) B ( ) C ( Trong không gian Oxyz cho ( ) { ) D Đáp án khác mặt phẳng ( ) Tìm mệnh đề ĐÚNG: A d song song với mp (P) B d nằm mp (P) C d cắt mp (P) D d vuông góc mp (P) Gợi ý: Các trường hợp em có công thức Còn trường hợp nằm em lấy tìm điểm ngẫu nhiên thuộc (d) Đem điểm vào mặt phẳng Nếu điểm thuộc mp ta nói d nằm mp Bài 18: góc với Trong không gian Oxyz cho đường thẳng { Phương trình c a d ? A { Bài 19: Bài 21: C B { D { Trong không gian Oxyz cho mặt cầu (S) có tâm ( phương trình Bài 20: qua g c tọa độ, vuông góc với trục Ox vuông ) tiếp xúc với mặt phẳng ( ) có Phương trình mặt cầu (S) là: A ( ) ( ) ( ) B ( ) ( ) ( ) C ( ) ( ) ( ) D ( ) ( ) ( ) Mặt phẳng chứa điểm ( ) ( ) song song với trục Ox có phương trình ? A B C D Cho nguyên hàm sau: I   x3  x dx Nếu ta đặt √ ta thu kết A I   (t  t )dt B I  D Đáp án khác  (2t  t )dt C I   (2t  t )dt  Bài 22: Cho nguyên hàm sau:   ta thu được:  t t A  dt sin x.cos x dx Nếu đặt  2sin x t2  t B  dt Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam C  t2  t dt D Đáp án khác Trang CHƢƠNG TRÌNH LTĐH Bài 23: CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 e ln x  3x dx Đặt x Cho nguyên hàm I   A I  ln x  3e  ta thu kết là: e B I   udu  D Đáp án khác C I   udu  Bài 24: Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ th : A Bài 25: B C D Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ th : A B Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam C D Trang CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 CHƢƠNG TRÌNH LTĐH ĐỀ TỔNG HỢP Bài 1: Đạo hàm – HHKG – Mũ – Tích phân - Oxyz y Kết luận sau tính đơn điệu c a hàm s 2x 1 đúng: x 1 A Hàm s đồng biến tr n R B Hàm s đồng biến tr n khoảng   ;  1  1;   C Hàm s ngh ch biến tr n ác khoảng   ;  1  1;   D Hàm s ngh ch biến tr n R \ {1} Bài 2: Trong hàm s sau, hàm s đồng biến tr n khoảng (-1; 3): 2x  3x  A y  x  x  B y  C y   x3  x  x  D y  x4  18x2  Bài 3: Tìm m để phương trình x3  3x2   m  có nghiệm phân biệt A  m  Bài 4: B 3  m  Cho hàm s B y  3x  ( tiệm cận đứng Khi tổng ) bằng: B C -1 Gợi ý: Câu dễ thôi, trục hoành Cho hàm s Xác đ nh A để tiếp tuyến c a đồ th hàm s giao song song với đường thẳng ( ) B Gợi ý: tiếp tuyến song song với D trục tung ………… điểm c a đồ th với đường thẳng ( ) Bài 7: D y  x  C y   x  Đồ th hàm s nhận trục hoành trục tung làm tiệm cận ngang A Bài 6: D  m  Phương trình tiếp tuyến c a đường cong  C  : y  x  3x  điểm A  1;2  A y  x  Bài 5: C 2  m  C ( ) D hệ số góc Cho hình chóp SA BC có đáy ABC tam giác vuông cân B với AC = a biết SA vuông góc với đáy ABC SB hợp với đáy góc 60o Tính thể tích hình chóp A a3 24 Bài 8: B a3 24 C a3 D a3 48 Cho kh i nón có độ dài đường sinh diện tích xung quanh 30 Thể tích c a kh i nón là: A √ B √ Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam C √ D √ Trang CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 CHƢƠNG TRÌNH LTĐH Đáy c a hình hộp hình thoi có cạnh 6cm góc nhọn 45 Cạnh b n c a Bài 9: hình hộp dài 10cm tạo với mặt phẳng đáy góc 45 Khi thể tích c a hình hộp Bài 10: B √ A √ C √ D góc ̂ Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông B, , cạnh √ Gọi M trung điểm c a cạnh AB Khoảng cách hai đường b n SA vuông góc với đáy thẳng SB CM theo A Bài 11: f '( x)  x x1 ( x  ln x) A B f '( x)  x x (ln x  1) Hàm s bx 3 a  bx3 bx C B 16 Rút gọn biểu thức A 9a b x ), vuông góc với bx 3  a  bx3  81a 4b2 D  a  bx  C x D x (với b < 0) là: cắt { B C D Phương trình mặt phẳng ( ) qua điểm ( ), vuông góc với mặt phẳng ( ) ? A B C D Đáp án khác Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam Đường thẳng qua có phương trình ? A song song với đường thẳng D 9a 2b C 9a 2b B Kết khác Trong không gian Oxyz cho hai đường điểm ( Bài 17: f '( x)  x ln x D y  x 4 C y  x B 3bx a  bx3 A Bài 16: D y  a  bx3 có đạo hàm là: Nghiệm c a bất phương trình: Bài 15: f '( x)  x x C 1 B y  x Bài 14: x D Đáp án khác √ C Trong hàm s sau, hàm s đồng biến tr n khoảng xác đ nh c a A y  x Bài 13: √ B Tính đạo hàm c a hàm s sau: f ( x)  x x A Bài 12: √ Trang CHƢƠNG TRÌNH LTĐH Bài 18: ⃗ ) ⃗⃗ ( ( ) ⃗ ( ) Tọa độ vecto ⃗ là: A ( Bài 19: cho ba vecto ⃗ Trong không gian ⃗⃗ ⃗ CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 ) B ( ) C ( ) D ( Trong không gian Oxyz cho mặt cầu ( ) ) mặt phẳng ( ) có Với giá tr c a m ( ) cắt ( ) theo giao tuyến đường tròn phương trình có diện tích A Bài 20: B Trong không gian Oxyz cho tứ diện ABCD với ( D Đáp án khác √ C ) ( ) ( ) ( ) Độ dài đường cao c a tứ diện xuất phát từ đỉnh D ? A 11 Bài 21: B 12 C 16 Cho nguyên hàm I   3x.e x 1dx , ta đặt D 15 ta thu kết là: 1 A I    eu du 2 B I   eu du C I   3eu du D Đáp án khác ln ex Bài 22: Cho nguyên hàm I   x dx ta đặt e 9 ln ta thu kết (có ĐA Đúng) 3 du (u  3)(u  3) Bài 23: B I    x 3 C I  ln x3 x3 D I  ln x 3 Tìm A Bài 24: Tìm A 20 Bài 25: du (u  3)(u  3) A I   biểu thức sau biết: 2 1  f ( x)dx  4,  3 f ( x)  2 dx  k B biểu thức sau biết: B 24 C 1 3 3 D Đáp án khác  f ( x)dx  2,  5  x  f ( x) dx  m C 26 D 30 Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ th : A B Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam C D Trang CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 CHƢƠNG TRÌNH LTĐH ĐỀ TỔNG HỢP Đạo hàm – HHKG – Mũ – Tích phân - Oxyz Bài 1: Cho hàm s y x  (m  1) x  (m2  4m  3) x có cực tr x1 , x2 Giá tr lớn c a biểu thức A  x1 x2  2( x1  x2 ) bằng: A B C D S giao điểm c a đường cong  C1  : y  x  x đường cong  C2  : y  x  là: Bài 2: A B Bài 3: C D Một công ty bất động sản có 50 hộ cho thu Biết cho thu hộ với giá 2.000.000 đồng tháng hộ có người thu tăng th m giá cho thu hộ 100.000 đồng tháng có hộ b bỏ tr ng Hỏi mu n có thu nhập cao công ty phải cho thu hộ với bao nhi u tháng: A 2.225.000 Bài 4: B 2.100.000 C 2.200.000 ( ) Cho hàm s đồ th hàm s cắt (d) ba điểm phân biệt có hoành độ A Tìm tất giá tr c a tham s để thỏa mãn: B * + / D 2.250.000 C D Cho kh i chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật AD  2a, AB  a Gọi H trung điểm Bài 5: c a AD , biết SH   ABCD  Tính thể tích kh i chóp biết SA  a A Bài 6: 2a 3 4a 3 C 4a 3 D 2a 3 Hình nón có thiết diện qua trục tam giác cạnh 2a Thể tích kh i nón : A Bài 7: B √ B √ C √ D Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình vuông có cạnh a SA vuông góc đáy ABCD mặt b n (SCD) hợp với đáy góc 60o Tính thể tích hình chóp SA BCD a3 A 2a 3 B Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam a3 C D a3 Trang CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 CHƢƠNG TRÌNH LTĐH Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC vuông A, BC = 2a, góc ̂ Bài 8: Mặt phẳng (SAB) vuông góc với (ABC), tam giác SAB cân S, tam giác SBC vuông S Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) A Bài 9: √ Gợi ý: Tính chiều cao √ √ B C D Đáp án khác √ Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông A với √ Hình chiếu ; vuông góc c a đỉnh S mặt phẳng (ABC) điểm H thuộc đoạn BC cho , góc đường thẳng SB mặt phẳng đáy 600 Tính thể tích kh i chóp S.ABC A Bài 10: √ B D Đáp án khác √ C Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy tam giác vuông A, AC = a, ACB  600 Đường chéo BC’ c a mặt b n (BCC’B’) tạo với mặt phẳng (AA’C’C) góc 300 Thể tích c a kh i lăng trụ ? 2a A Bài 11: a3 B Kết a  a   biểu thức rút gọn c A a.5 a Bài 12: B Nếu a 4a C a7 a a D a5 a log30 thì: A log30 1350 2a B log30 1350 a 2b C log30 1350 2a b D log30 1350 a 2b Bài 13: b a phép tính sau đây? C a a log30 b D a x x x x x Biểu thức  x  0 viết dạng lũy thừa với s mũ hữu tỉ là: 15 31 31 A x B x C x 32 D x 16 Bài 14: A Bài 15: A Bài 16: Nghiệm c a phương trình x 1, x B 2x x x Tập xác đ nh c a hàm s y R \ 2 0, 25 B R 2) 2 1, x (x 7x là: C x 1, x C  ;2 D x 1, x D 2; là: cho điểm ( Trong không gian hệ tọa độ ) ( ) ( ) Diện tích tam giác ABC ? A √ B √ Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam C √ D Đáp án khác Trang 10 CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 CHƢƠNG TRÌNH LTĐH Bài 17: Trong không gian hệ tọa độ Oxyz cho điểm ( ) { Điểm H thuộc có tọa độ bao nhi u để đoạn AH có độ dài nhỏ ? A B C D Gợi ý: Rút t điểm H tính vecto AH Rồi độ dài AH AH nhỏ biểu thức nhỏ Đến dùng đạo hàm or dùng máy tính Bài 18: Trong không gian Oxyz viết phương trình mặt cầu ( ) có tâm thuộc mặt phẳng điểm ( Bài 19: ) ( ) ( ) A B C D Đáp án khác Trong không gian hệ tọa độ Oxyz cho điểm ( ) đường thẳng Tọa độ hình chiếu vuông góc c a điểm M tr n đường thẳng A ( Bài 20: ) B ( Giá tr m để A C ( ) Cho kiện sau: c a a b c D  f ( x)dx  2;  f ( x)dx  4;  f ( x)dx  ? Điền vào dấu chấm ? B  a A 11 ) mặt phẳng ( ) có C b c Cho kiện sau: D ( ( ) ? B A Bài 22: ) có phương trình là ? Trong không gian hệ tọa độ Oxzy cho đường thẳng phương trình Bài 21: qua C b c a b D f ( x)dx  12;  f ( x)dx  1;  f ( x)dx  ? Điền vào dấu chấm ? B C 13 D Đáp án khác Bài 23: Cho kiện sau: f ( x)  a sin  x  b, f (2)  2,  f ( x)dx  Tìm giá tr a, b Bài 24: Bài 25: A B C D 1 Cho kiện sau: f ( x)  a cos  x  b, f    e0 ,  f ( x)dx  Tìm giá tr a, b 2 A B C D Đáp án khác Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ th : A B Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam C D Trang 11 CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 CHƢƠNG TRÌNH LTĐH ĐỀ TỔNG HỢP Đạo hàm – HHKG – Mũ – Tích phân - Oxyz Bài 1: Phương trình tiếp tuyến c a đường cong  C  : y  x3 giao điểm có hoành độ âm c a  C  1 x với đường thẳng  d  : y  x  A y  x  Bài 2: C y  x  B y  x  Cho đồ th hàm s D y  x  y   x  3x  hình b n Với giá tr c a m phương trình : x  3x  m  có nghiệm phân biệt A m  4  m  Bài 3: B m  4  m  Có tất bao nhi u giá tr c a tham s m để đồ th hàm s sau tiếp xúc với trục hoành? A Bài 4: D m   m  C B C D Chọn phát biểu sai: A Bất kỳ đồ th hàm s phải cắt trục tung trục hoành B S giao điểm c a đồ th hàm s ( ) với đường thẳng ( ) s nghiệm c a phương trình ( ) C Đồ th c a hàm s nhận giao điểm c a hai tiệm cận làm tâm đ i xứng D S cực tr t i đa c a hàm trùng phương ba Bài 5: Với bìa hình vuông người ta cắt bỏ góc bìa hình vuông cạnh 12cm gấp lại thành hình hộp chữ nhật nắp Nếu dung tích c a hộp 4800 cm3 Thì cạnh bìa có độ dài A 42cm B 36cm Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam C 44cm D 38cm Trang 12 CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 CHƢƠNG TRÌNH LTĐH Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có cạnh b n AA’ = 2a Tam giác ABC vuông A có BC  2a Bài 6: Thề tích c a hình trụ ngoại tiếp kh i lăng trụ là: A Bài 7: B C D S.ABCD có đáy hình vuông cạnh a√ tam giác SAB vuông cân S nằm mặt phẳng vuông góc Mặt cầu ngoại tiếp có bán kính : A B D a C √ Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình thoi cạnh a góc BAD = 60o, SA  (ABCD) Bài 8: Biết khoảng cách từ A đến cạnh SC a Thể tích kh i chóp SABCD là: A a a3 B 12 Bài 9: a3 C a3 D Từ tôn hình chữ nhật kích thước 1m  20m, người ta làm thùng đựng nước có chiều cao 1m, theo hai cách sau (xem hình minh họa đây) :  Cách : Gò tôn ban đầu thành mặt xung quanh c a hình trụ (hình1)  Cách : Chia chiều dài tôn ban đầu thành b n phần, gò thành mặt xung quanh c a hình lăng trụ (hình 2) Kí hiệu V1 thể tích c a thùng gò theo cách V2 thể tích c a thùng gò theo cách Khẳng đ nh sau A V1 = V2 Bài 10: B V1< V2 C V1 > V2 D V1 = 2V2 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, AB = a √ Hình chiếu vuông góc c a điểm S tr n mp (ABCD) trùng với trọng tâm c a tam giác BCD Đường thẳng SA tạo với mặt phẳng (ABCD) góc 450 Tính thể tích c a kh i chóp S.ABCD A √ Bài 11: Cho hàm s A f '    B ( ) √ B f '     √ Kết Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam C D Đáp án khác √ ( ) C f '    D f '     Trang 13 CHƢƠNG TRÌNH LTĐH Bài 12: CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 (+) Tìm tập xác đ nh hàm s sau: f ( x)  log  2x  x x 1 A  3  13   3  13  D ; 3    ;1 2     B D   ; 3  1;    C  3  13   3  13  D   ; 3    ;1 2     D   3  13   3  13 D   ; ;    2     Bài 13: Tính đạo hàm c a hàm s sau: f ( x)  e x  e x e x  e x A f '( x)  4 (e  e  x ) B f '( x)  e x  e x C f '( x)  ex (e x  e  x ) D f '( x)  5 (e  e  x ) Bài 14: Nếu a x x log15 thì: A log 25 15 5(1 a) B log 25 15 3(1 a) C log 25 15 2(1 a) D log 25 15 5(1 a) Bài 15: V trí tương đ i c a mặt phẳng: ( ) kính ? A Cắt Bài 16: C Không cắt Mặt cầu (S) có tâm giao điểm c a ( ) { bán kính khoảng cách từ điểm Bài 17: B Tiếp xúc mặt cầu có tâm ( ( ) bán D Đáp án khác mặt phẳng ( ) ) đến ( ) Mặt cầu (S) có PT A B C D Đáp án khác Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng ( ) ( ) Góc hai mặt phẳng ? A B C D Gợi ý: Tra SGK or tập tài liệu để biết công thức! Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam Trang 14 CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 CHƢƠNG TRÌNH LTĐH Bài 18: Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng cắt nhau: Mặt phẳng (P) chứa hai đường thẳng { ? A B C D Gợi ý: Bài có dùng tích vô hướng Còn điểm qua lấy điểm qua d1 or d2 Bài 19: Trong không gian Oxyz cho điểm ( ) ( ) C √ ( ) Mặt cầu qua điểm A, B, C, O (g c tọa độ) có bán kính ? A √ √ B D √  Bài 20:  2sin x ln a 0  sin x dx  b Giá tr Cho tích phân: A B C D C D C D Đáp án khác C D Đáp án khác C D  Bài 21: Cho tích phân:  sin x  3sin x A Bài 22: dx  a Giá tr b B Cho tích phân:  ( x  2) ln xdx  A a  ln c Giá tr b B  Bài 23: Cho tích phân:  sin x.sin xdx  A Bài 24: B Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ th : A B b Bài 25: a Giá tr b Cho kiện sau:  a A c a b c f ( x)dx  2;  f ( x)dx  4;  f ( x)dx  ? Điền vào dấu chấm ? B Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam C D Trang 15 CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 CHƢƠNG TRÌNH LTĐH ĐỀ TỔNG HỢP Đạo hàm – HHKG – Mũ – Tích phân - Oxyz Bài 1: Hàm s y  x3  3mx2   m2  1 x  m5  3m2 đạt cực tr x1, x2 thỏa mãn x12  x22  x1 x2  m bằng: A m = Bài 2: C m  2 B m = -2 D m  2 S giao điểm c a đường cong y  x  x  x  đường thẳng y = – 2x là: A B Bài 3: C D Khi sản xuất vỏ hộp sữa bò hình trụ, nhà thiết kế đặt mục ti u cho chi phí nguyên liệu làm vỏ hộp nhất, tức diện tích toàn phần c a hình trụ nhỏ Mu n thể tích kh i trụ V diện tích toàn phần hình trụ nhỏ bán kính đáy bằng: A √ B √ C D √ √ Gợi ý: Bước 1: giả sử V = 100 tính R Bước 2: tốn nguyên liệu Stoàn phần nhỏ Viết công thức ra, đưa vào hàm số làm ^^! Bài 4: ( Có giá tr nguy n dương c a m để hàm s đồng biến tr n khoảng ) A Bài 5: B C Một chất điểm chuyển động theo quy luật D Khi vận t c v(m/s) c a chuyển động đạt giá tr lớn thời điểm t (giây) bằng: A t=2 Bài 6: B t=0 C t=1 D t=1; t=2 Cho hình chóp tam giác S.ABC có cạnh đáy a cạnh b n 2a Bán kính c a mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC là: A 2a 33 11 Bài 7: B a 11 11 C a 33 D a 33 11 Hình nón có thiết diện qua Trục tam giác canh Thể tích kh i cầu nội tiếp hình nón : A 3 B 4 Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam C 4 3 D 2 3 Trang 16 CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 CHƢƠNG TRÌNH LTĐH Bài 8: Cho hình chóp S.ABCD có cạnh đáy 2a Mặt b n c a hình chóp tạo với đáy góc 600 Mặt phẳng (P) chứa AB qua trọng tâm G c a tam giác SAC cắt SC, SD M, N Thể tích kh i chóp S.ABMN là: 2a 3 B 5a 3 A Bài 9: a3 C 4a 3 D Một hình trụ ngoại tiếp hình lăng trụ tam giác với tất cạnh a có diện tích xung quanh bao nhi u ? a2 A Bài 10: B a2 C a2 3 a2 D Cho hình chóp S.ABCD cho đáy ABCD hình chữ nhật tâm O, SD vuông góc với mặt đáy, ̂ , góc hai mặt phẳng ( ) 450 Tính khoảng cách hai ) ( đường AD SB A Bài 11: A Bài 12: A Bài 13: √ Giá tr c a a log a2 B √ a B 72 Phương trình 32 x x1 x2 4.3x C 78 Tập xác đ nh c a hàm s D 716 có hai nghiệm x1 , x x1 B D Đáp án khác √ C x1 x2 f x log C x log x1 x x2 74 x , chọn phát biểu đúng? log x D x1 x 1 là: A Bài 14: A Bài 15: x x 1 Nghiệm c a phương trình x 1 2x  x C x D C x4 D x  15 là: x  2, x   log B x  3, x  log3 25log5 49 log7 là: 31 log9 4 log2 5log125 27 Giá tr c a biểu thức P A Bài 16: B x B 10 C Trong không gian Oxyz cho mặt cầu (S) có đường kính AB với ( D 12 ) ( ) Trong khẳng đ nh sau Khẳng đ nh sai √ A Mặt cầu (S) có bán kính B Mặt cầu (S) qua điểm ( ) C Mặt cầu (S) tiếp xúc với mặt phẳng ( ) Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam Trang 17 CHƢƠNG TRÌNH LTĐH CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 D Mặt cầu (S) có tâm ( Bài 17: Trong không gian Oxyz cho hai điểm ( Điểm M thuộc thỏa mãn A ( Bài 18: ) ) ( ) đường thẳng nhỏ có tọa độ là: B ( ) C ( ) D ( Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng ( ) ( ) Bài 19: ) ) ( ) Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai: A P1 vuông góc P2 B P1 vuông góc P3 C P1 song song với P2 D P2 vuông góc P3 Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng ( ) ( điểm ) Với giá tr c a m khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng ( ) Bài 20: A B C D Trong không gian Oxyz cho điểm ( ) ( ) ( ) ( ) Diện tích tứ giác ABCD ? A √ B 2√ C D Đáp án khác √ Gợi ý: Tính diện tích tam giác ABC BCD cộng lại xong Bài 21: Cho kiện sau: f ( x)  A a  be x , f '    11,  f ( x)dx  e  Tìm giá tr a, b ( x  1) B D Đáp án khác C Bài 22: Bài 23: b Cho kiện sau: f ( x)  a(2 x  1)  x , f '    11,  f ( x)dx   e 1 Tìm giá tr a, b e A B C D Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ th : A Bài 24: Bài 25: B C D Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ th : A B C D Đáp án khác ( ) tiếp tuyến c a đồ th ( ) Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ th điểm có hoành độ A B Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam C D Trang 18 ...  ex (e x  e  x ) D f '( x)  5 (e  e  x ) Bài 14: Nếu a x x log 15 thì: A log 25 15 5(1 a) B log 25 15 3(1 a) C log 25 15 2(1 a) D log 25 15 5(1 a) Bài 15: V trí tương đ i c a mặt phẳng:... chấm ? B Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam C D Trang 15 CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 CHƢƠNG TRÌNH LTĐH ĐỀ TỔNG HỢP Đạo hàm – HHKG – Mũ – Tích phân - Oxyz ... diện tích hình phẳng giới hạn đồ th : A B Chương trình lớp 12 – Nguyễn Hoàng Nam C D Trang CHUYÊN ĐỀ: TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 12 CHƢƠNG TRÌNH LTĐH ĐỀ TỔNG HỢP Đạo hàm – HHKG – Mũ – Tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán 12 trắc nghiệm tổng hợp phần 2a trọng tâm 5 phần (đạo hàm, mũ, HHKG, oxyz, tích phân) theo CT thi copy , Toán 12 trắc nghiệm tổng hợp phần 2a trọng tâm 5 phần (đạo hàm, mũ, HHKG, oxyz, tích phân) theo CT thi copy , Toán 12 trắc nghiệm tổng hợp phần 2a trọng tâm 5 phần (đạo hàm, mũ, HHKG, oxyz, tích phân) theo CT thi copy