0
 1. Trang chủ >
 2. Ôn thi Đại học - Cao đẳng >
 3. Toán học >

Toán 12 trắc nghiệm tổng hợp phần 1 trọng tâm 3 phần (đạo hàm, mũ, HHKG) theo CT trên lớp HK i

Trắc nghiệm tổng hợp ( phần 1 ) doc

Trắc nghiệm tổng hợp ( phần 1 ) doc

... gen nhằm A tổng hợp prôtêin cần thiết B ức chế tổng hợp prôtêin vào lúc cần thiết C cân cần tổng hợp không cần tổng hợp prôtêin D đảm bảo cho hoạt động sống tế bào trở nên hài hoà 10 Sự biến ... C Cân cần tổng hợp không cần tổng hợp prôtêin D Việc ức chế cảm ứng gen cấu trúc để tổng hợp prôtêin theo nhu cầu tế bào Hoạt động gen chịu kiểm ... tục D có exôn 15 Ở sinh vật nhân thực A gen có vùng mã hoá liên tục B gen vùng mã hoá liên tục C phần lớn gen có vùng mã hoá không liên tục D phần lớn gen vùng mã hoá liên tục 16 Ở sinh vật nhân...
 • 5
 • 487
 • 0
Đề tự luận- trắc nghiệm tổng hợp. CHƯƠNG 1

Đề tự luận- trắc nghiệm tổng hợp. CHƯƠNG 1

... luôn ngược dấu với v Câu 15 Trường hơp sau coi rơi tự ? A Ném sỏi lên cao B Thả sỏi rơi xuống C Một người nhảy dù D Quả bom máy bay bay thả xuống Câu 16 Gia tốc rơi tự vật gần mặt đất thay ... tơ vận tốc ngược chiều với véc tơ gia tốc D Gia tốc vận tốc dấu chuyển động nhanh dần đếu Câu 11 Phát biểu sau không ? chất điểm chuyển động thẳng biến đổi A có gia tốc trung bình không đổi ... điểm 2m/s2 Câu 13 Trong công thức tính vận tốc chất điểm chuyển động nhanh dần v = v0 + a.t A v luôn dương B a luôn dương C a luôn dấu với v D a luôn trái dấu với v Câu 14 Trong công thức...
 • 2
 • 533
 • 2
VL12:Trắc nghiệm tổng hợp Chương 1

VL12:Trắc nghiệm tổng hợp Chương 1

... m1 vào lò xo dao động với chu kì T1 = 1, 2s, gắn cầu m2 vào lò xo chu kì T2 = 1, 6s Gắn đồng thời hai cầu vào lò xo chu kì 2,8s 2s 1, 4s 4s 25 Quả cầu có m = 300g treo vàolò xo có độ cứng k = 10 0N/m ... vị trí cân lần thứ hai 1/ 2(s) 3/2(s) 1/ 4(s) 3/4(s) 21. Một vật dao động điều hồ với phương trình x = 8cosπt (cm) Thời gian vật từ li độ x = - cm đến vị trí x = 8cm 4s 2s 1s Một giá trị khác 22.Một ... Ldp299 Vật lý 12 CB 2 010 16 Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 6cos(4πt + π/2)cm, gia tốc vật thời điểm t = 5s a=0 a = 947,5 cm/s2 a = - 947,5 cm/s2 a = 947,5 cm/s 17 Một vật dao...
 • 3
 • 644
 • 3
Trắc nghiệm tổng hợp ( phần 2 ) ppt

Trắc nghiệm tổng hợp ( phần 2 ) ppt

... vai trò quan trọng A tổng hợp chất ức chế B ức chế tổng hợp prôtêin vào lúc cần thiết C cân cần tổng hợp không cần tổng hợp prôtêin D việc ức chế cảm ứng gen cấu trúc để tổng hợp prôtêin theo nhu ... bán bảo tồn 32 Các prôtêin tổng hợp tế bào nhân thực A bắt đầu axitamin Met(met- tARN) đầu axitfoocmin- Met C kết thúc Met aa- tARN B bắt D phức hợp 33 Trong trình dịch mã thành phần không tham ... thông tin cho việc tổng hợp prôtêin ức chế tác động lên vùng khởi đầu C mang thông tin cho việc tổng hợp prôtêin ức chế tác động lên gen huy D mang thông tin cho việc tổng hợp prôtêin 39 Sinh...
 • 9
 • 425
 • 0
Trắc nghiệm tổng hợp ( phần 3 ) ppsx

Trắc nghiệm tổng hợp ( phần 3 ) ppsx

... làm sai lệch thông tin di truyền dẫn tới làm rối loạn trình sinh tổng hợp prôtêin C làm ngừng trệ trình phiên mã, không tổng hợp prôtêin D gen bị biến đổi dẫn tới không kế tục vật chất di truyền ... mảnh 73 Sự thu gọn cấu trúc không gian nhiễm sắc thể A thuận lợi cho phân ly nhiễm sắc thể trình phân bào B thuận lợi cho tổ hợp nhiễm sắc thể trình phân bào C thuận lợi cho phân ly, tổ hợp nhiễm ... đường kính 10 nm kính 30 nm B sợi chất nhiễm sắc, đường C siêu xoắn, đường kính 30 0 nm nm D crômatít, đường kính 700 76 Mức xoắn nhiễm sắc thể A sợi bản, đường kính 10 nm kính 30 nm B sợi chất nhiễm...
 • 9
 • 377
 • 0
Trắc nghiệm tổng hợp ( phần 4 ) ppsx

Trắc nghiệm tổng hợp ( phần 4 ) ppsx

... 18 24 B C D 133 Số lượng nhiễm sắc thể lưỡng bội loài 2n = Số nhiễm sắc thể dự đoán thể tam bội A 18 12 B C D 1 34 Một loài có nhiễm sắc thể 2n = 24 số nhiễm sắc thể thể tứ bội A 24 16 B 48 C ... tăng cường trình sinh tổng hợp chất hữu D cản trở hình thành thoi vô sắc làm cho nhiễm sắc thể không phân ly 122 Cơ chế phát sinh đột biến số lượng nhiễm sắc thể A trình tiếp hợp trao đổi chéo nhiễm ... phân bào 123 Một loài có nhiễm sắc thể 2n = 14 Một cá thể loài tế bào có 21 nhiễm sắc thể cá thể thuộc thể A dị bội bội lệch B tam nhiễm C tam bội D đa 1 24 Thể đa bội hình thành phân bào A số cặp...
 • 7
 • 438
 • 0
Bài tập trắc nghiệm tổng hợp phần lý thuyết môn vật lý ôn thi THPT quốc gia có đáp án

Bài tập trắc nghiệm tổng hợp phần lý thuyết môn vật lý ôn thi THPT quốc gia có đáp án

... - TỔNG ÔN TẬP LÍ THUYẾT VẬT LÍ 12 GV: ĐINH HOÀNG MINH TÂN A ánhsángvàng B ánhsángtím C ánhsánglam D ánhsángđỏ Câu 260: (CĐ2013) Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, thay ánh sáng ... A Ánhsángđơnsắclàánhsángbịtánsắckhiđiqualăngkính B Ánhsángtrắnglàhỗn hợp củavôsốánhsángđơnsắc màubiến thi nliêntụctừđỏđếntím C Chỉ ánhsángtrắngmớibịtánsắckhitruyềnqualăngkính ... Trongcácphátbiểusauđây,phátbiểunàolàsai? A Ánhsángtrắnglà tổng hợp (hỗn hợp) củanhiềuánhsángđơnsắc màubiến thi nliêntụctừđỏtớitím B Ánhsángđơnsắclàánhsángkhôngbịtánsắckhiđiqualăngkính...
 • 37
 • 2,802
 • 3
Vật lý 11. Trắc nghiêm tổng hợp chương 1

Vật lý 11. Trắc nghiêm tổng hợp chương 1

... lực 1N Tổng điện tích hai vật 5 .10 -5C Tính điện tích vật: A q1 = 2,6 .10 -5 C; q2 = 2,4 .10 -5 C B q1 = 1, 6 .10 -5 C; q2 = 3,4 .10 -5 C C q1 = 4,6 .10 -5 C; q2 = 0,4 .10 -5 C D q1 = 3 .10 -5 C; q2 = 2 .10 -5 ... 12 0V U= 10 0V C3=3 µF ; U= 12 V ĐS: ĐS: ĐS: µF ;U1=U2=U3= 10 0V C=0,5 µF ;U1=60V;U2=40V C =12 C =1 µF ;U1 =12 V;U2=9V -4 Q1=2 .10 -4C; Q2= 4 .10 C U3= 20V U3= 3V Q3= 6 .10 -4C Q1= Q2= Q3= 6 .10 -5C Q1=3 .10 -6 ... 5 .10 -9cm, khối lượng hạt nhân 18 36 lần khối lượng electron A Fđ = 7,2 .10 -8 N, Fh = 34 .10 -51N B Fđ = 9,2 .10 -8 N, Fh = 36 .10 -51N C.Fđ = 9,2 .10 -8 N, Fh = 41. 10-51N D.Fđ = 10 ,2 .10 -8 N, Fh = 51. 10-51N...
 • 72
 • 707
 • 0
TRẮC NGHIỆM TỔNG hợp PHẦN LƯỢNG tử ÁNH SÁNG

TRẮC NGHIỆM TỔNG hợp PHẦN LƯỢNG tử ÁNH SÁNG

... ánh sáng màu lam ánh sáng huỳnh quang ánh sáng ? A Ánh sáng đỏ B Ánh sáng lục C Ánh sáng lam D Ánh sáng chàm Câu 95 Một chất có khả phát quang ánh sáng màu đỏ ánh sáng màu lục Nếu dùng tia tử ... màu tím B ánh sáng màu lam C hồng ngoại D tử ngoại Câu 19 Nếu quan niệm ánh sáng có tính chất sóng giải thích tượng ? A Khúc xạ ánh sáng B Giao thoa ánh sáng C Quang điện D Phản xạ ánh sáng Câu ... câu Ánh sáng huỳnh quang : A tồn thời gian sau tắt ánh sáng kích thích B tắt sau tắt ánh sáng kích thích C có bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng kích thích D tinh thể phát ra, sau kích thích ánh sáng...
 • 12
 • 3,010
 • 98
Đề Trắc nghiệm Tổng hợp - 12 (1)

Đề Trắc nghiệm Tổng hợp - 12 (1)

... HCOO-CH2 - CH2 - CH3 B CH3 - CH2 - CH2 - COOH C CH3-COO- CH2 - CH3 D CH3 - CH2 - COO-CH3 Câu 20: Cho polime sau: (-CH 2- CH 2-) n ; (- CH 2- CH=CH- CH 2-) n ; (- NH-CH2CO-)n Công thức monome để trùng hợp ... là: A CH2=CH2, CH 3- CH=CH- CH3, NH 2- CH 2- CH 2- COOH B CH2=CH2, CH2=CH- CH= CH2, NH 2- CH 2- COOH C CH2=CH2, CH 3- CH=C= CH2, NH 2- CH 2- COOH D CH2=CHCl, CH 3- CH=CH- CH3, CH 3- CH(NH2 )- COOH Câu 21: Cho ... lít 12 gam B 8, 96 lít 24 gam C 6,72 lít 18 gam D 4,48 lít 9,2 gam Câu 22: Trong số loại tơ sau: (1) [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (2) [-NH-(CH2)5-CO-]n (3) [C6H7O2(OOC-CH3)3]n Tơ nilon-6,6...
 • 4
 • 464
 • 0
TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP - LÝ THUYẾT VẬT LÍ 12 PHẦN DAO ĐỘNG CƠ – SÓNG CƠ – ĐIỆN XOAY CHIỀU docx

TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP - LÝ THUYẾT VẬT LÍ 12 PHẦN DAO ĐỘNG CƠ – SÓNG CƠ – ĐIỆN XOAY CHIỀU docx

... B, Biên độ sóng C Nhiệt độ D Cả A & C 23 Sóng học lan truyền ? A Các phần tử vật chất theo thời gian B Dao động theo thời gian môi trường vật chất C Vật chất không gian D Biên độ dao động theo ... Bước sóng D Năng lượng 26 Chọn câu A Tần số sóng thay đổi sóng truyền từ môi trường sang môi trường khác B Tần số sóng xác định nguồn phát sóng C Tần số sóng tích số bước sóng & chu kì dao động sóng ... động sóng D Tần số sóng môi trường không phụ thuộc vào chu kì dao động 27 Chọn câu không xác A Sóng học lan truyền phần tử vật chất theo thời gian & không gian B Sóng học dao động học lan truyền...
 • 3
 • 788
 • 15
trac nghiem tong hop 12

trac nghiem tong hop 12

... Câu 31 Cho 2,28gam hỗn hợp anđehit đơn chức bay thấy thu đợc 1 ,12 lít khí Nếu cho 2,28g hỗn hợp tác dụng với dd AgNO3/NH3 d tạo 15 ,12 gam kết tủa Hai anđehit A HCHO CH3CHO B HCHO (CHO)2 C CH3CHO ... (Ni, t0), phản ứng hoàn toàn thu đợc hỗn hợp X Đốt cháy hoàn toàn X thu đợc thể tích CO2 (đktc) A 112ml B 224ml C 672ml D 168ml Câu 37 Một anđehit no mạch hở có mạch C không phân nhánh có CTĐGN C2H3O ... AgNO3/NH3 thu đợc a gam chất rắn Giá trị m,a A 19,2 gam 45,6 gam B 19,2 gam 21,6 gam C 6,4 gam 24 gam D 12, 8 gam 45,6 gam Câu 71 Mùi thơm đặc trng kẹo bạc hà mùi của: A xitral B menton C vanilin D geraniol...
 • 6
 • 453
 • 0
bài tập trắc nghiệm tổng hợp học kì 1

bài tập trắc nghiệm tổng hợp học kì 1

... trị n : 12 11 10 14 Hoà tan m gam Al vào dung dịch HNO3 loãng thu hỗn hợp gồm 0, 015 mol khí N 2O 0, 01 mol khí NO (phản ứng không tạo NH4NO3) Giá trị m : 13 ,5 gam 1, 35 gam 8 ,1 gam 0, 81 gam SiO2 ... V : 0,896 lít 1, 344 lít 0,896 lít 1, 344 lít 0,672 lít 1, 12 lít 0,896 lít 1, 3 61 lít Cho m gam hỗn hợp Si Al tác dụng với dung dịch NaOH thu 12 ,32 lít H2 (đktc) Mặt khác lượng hỗn hợp X tác dụng ... chứa : 0, 01 mol K+ ; 0, 015 mol Mg2+ ; x mol Cl- ; y mol SO Cô cạn dung dịch X thu 2,42 gam muối khan Giá trị x y : 0,02 mol 0, 01 mol 0, 01 mol 0, 015 mol 0,03 mol 0,005 mol 0, 015 mol 0, 012 5 mol...
 • 5
 • 969
 • 9
ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP VẬT LÍ 12 GỒM 553 CÂU( CÓ ĐÁP ÁN)

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP VẬT LÍ 12 GỒM 553 CÂU( CÓ ĐÁP ÁN)

... tng hp x = x + x cú giỏ tr l _ + A = A12 + A12 2A1 A cos ( ) A B 38 A = A12 + A12 + A1 A cos (1 ) C A = A12 + A12 + 2A1A cos ( + ) D A = A12 + A12 A1 A cos (1 ) Cõu 363 Mt tia sỏng ti ... cng dũng quang in bóo ho I bh= 0,6(mA) S e tỏch Catt mi giõy l A 3804 1012ht/s B 3206 1012ht/s C 3 112 1012ht/s D 3000 1012ht/s Cõu 31 í kin no sau õy l ỳng núi v tia t ngoi? A ng dng cha bnh ... 10 10 12 Cõu 114 Mt mch in xoay chiu R, L, C mc ni tip Bit R = 6W, ; Hiu in U AB =120 sin100 t (V) Tng tr ca on mch cú th nhn giỏ tr no sau õy? th hai u on mch: A Z = 12, 5W B Z = 15W C Z = 12W...
 • 62
 • 1,221
 • 19
TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP TIẾNG ANH 12 ÔN THI ĐẠI HỌC

TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP TIẾNG ANH 12 ÔN THI ĐẠI HỌC

... which I can see the lake 179: He told me A think well before I answered B to think well before I answered C think well before I answer D to think well before I will answer 180: if a war ... doing these exercises 124 : If the traffic bad , I may get home late A had been B was C were D is 125 : I have ever told you he unreliable A had been B is C would be D were 126 : My father works ... said to me 120 : He asked me .Robert and I said I did not know A that did I know/who were Robert B whether I knew/who was Robert C if I knew/who Robert was D that I knew/who Robert were 121 : “ You...
 • 14
 • 3,280
 • 137

Xem thêm

Từ khóa: bai tap trac nghiem tong hop cac thi trong tieng anh co dap antrắc nghiệm tổng hợp lý thuyết vật lí 12 phần dong điện xoay chiều docxtrắc nghiệm tổng hợp tiếng anh 12trac nghiem tong hơp li thuyet hoa hoc phan vo cotrắc nghiệm tổng hợp và phân tích lựctrắc nghiệm tổng hợp lshtktbài tập trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp tiếng anhbài tập trắc nghiệm tổng hợp tiếng anhtrắc nghiệm tổng hợp tiếng anh theo chuyên đềbài tập trắc nghiệm tổng hợp hóa vô cơbài tập trắc nghiệm tổng hợp hóa hữu cơbài tập trắc nghiệm tổng hợp các thìbài tập trắc nghiệm tổng hợp về thìbài tập trắc nghiệm tổng hợp hóa hữu cơ 11câu hỏi trắc nghiệm tổng hợpBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ