Các phương pháp chuyển đổi ADC và DAC.doc

37 6.4K 49

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2012, 16:14

Các phương pháp chuyển đổi ADC và DAC Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật viên cnttLời nói đầu Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật. Đặc biệt, trong lĩnh vực công nghệ thông tin đã tạo lên một động lực thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp khác nhằm phục vụ đáp ứng đợc nhu cầu của con ngời trong cuộc sống. Con ngời với sự trợ giúp của máy móc, những công cụ thông minh đã không phải trực tiếp làm việc, hay những công việc mà con ngời không thể làm đợc với khả năng của mình mà chỉ việc điều khiển chúng hay chúng làm việc hoàn toàn tự động đã mang lại những lợi ích hết sức to lớn, giảm nhẹ tối u hoá công việc.Với sự tiến bộ này đã đáp ứng đợc những nhu cầu của con ngời trong cuộc sống hiện đại nói chung trong sự phát triển hơn nữa của những ứng dụng trong việc nghiên cứu, phát triển của khoa học kỹ thuật của các nhà khoa học nói riêng Đối với những học viên công nghệ phần cứng chúng ta thì việc nghiên cứu, tìm hiểu thực nghiệm khảo sát các đặc tính của bộ chuyển đổi tín hiệu t-ơng tự thành tín hiệu số (ADC) ngợc lại (DAC) có ý nghĩa thực tế hết sức quan trọng. Nó không những trang bị cho chúng ta những kiến thức sâu rộng, hiện đại mà còn tạo cho chúng ta những kỹ năng làm việc cũng nh những kinh nghiệm quý giá trong lĩnh vực công nghệ thông tin để theo kịp với sự phát triển của khoa học kỹ thuật ngày nay khi tốt nghiệp ra tròng Trong suốt thời gian qua, với những kiến thức đợc học ở trờng cùng với sự giúp đỡ của th.s.Hà Mạnh Đào các thầy cô trong trung tâm, chúng em đi sâu việc nghiên cứu, tìm hiểu thực nghiệm khảo sát các đặc tính của bộ chuyển đổi tín hiệu tơng tự thành tín hiệu số (ADC) ngợc lại (DAC). Tuy đề tài không phải là mới nhng hiểu đợc nó ứng dụng nó có ý nghĩa hết sức thiết thực. Nó chính là cơ sở để thiết kế những hệ thống tự động hoá đơn giản, cũng nh là những hệ thống phức tạp đợc ứng dụng rộng rãi trong khoa học đời sống Do kiến thúc còn hạn chế, cộng với thời gian tích luỹ cha nhiều nên bản đồ án này không tránh khỏi thiếu sót còn nhiều vấn đề cha đề cập đến hoặc có nhng cha đi sâu, chúng em rất mong nhận đợc sự góp ý của các thầy cô các bạn trong chuyên ngành phần cứng nói riêng trong toàn trung tâm đào tạo công nghệ cao bách khoa nói chung Chúng em xin chân thành cám ơn th.s.Hà Mạnh Đào cùng các thầy cô trong trung tâm đào tạo công nghệ cao bách khoa đã tận tình hớng dẫn tạo nhiều điều kiện tốt trong quá trình học tập cũng nh trong quá trình hoàn thành bản đồ án này Phần mở đầuĐề tài: các phơng pháp chuyển đổi ADC DAC thực nghiệm1 Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật viên cntt Cùng với sự tiến bộ của khoa học công nghệ, các thiết bị điện tử đang sẽ tiếp tục đợc ứng dụng ngày càng rộng rãi mang lại hiệu qủa cao trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật cũng nh trong đời sống xã hội.Tiếp nhận những thành tựu của khoa học- kỹ thuật đó, ngày nay việc gia công, truyền đạt xử lý tín hiệu trong các thiết bị điện tử từ đơn giản đến hiện đại đều dựa trên cơ sở nguyên lý số , vì những thiết bị làm việc trên cơ sở nguyên lý số có những u điểm hơn hẳn cá thiết bị làm việc trên cơ sở nguyên lý tơng tự, đặc biệt là trong kỹ thuật tính toán, kỹ thuật đo lờng điều khiển đặc biệt hơn với sự giúp đỡ của máy tính đợc ứng dụng rộng rãi ngày nay.Với sự ra đời các hệ thống số đã cải thiện , tối u những nhợc điểm mà kỹ thuật tơng tự không đáp ứng đợc chẳng hạn nh sai số, tốc độ, tần số làm việc, tổn hao .v.v . Tuy nhiên, tín hiệu tự nhiên bao gồm các đại lợng vật lý, hoá học, sinh học . là các đại lợng biến thiên theo thời gian hay nói cách khác nó là các đại lợng tơng tự, để phối ghép với nguồn tín hiệu tơng tự với nguồn xử lý số, nghĩa là để xử lý tín hiệu thông qua một hệ thống số ta phải có các mạch chuyển đổi tín hiệu từ dạng tơng tự sang dạng số ADC (The Analog to Digital Convertor), tín hiệu sau khi đã đợc chuyển đổi đợc xử lý qua một hệ thống xử lý tín hiệu số đợc trả lại dạng tín hiệu ban đầu, đó là tín hiệu tơng tự thông qua mạch chuyển đổi tín hiệu số-tơng tự DAC (The Digital to Analog Convertor ). Ngày nay, cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, máy tính đóng vai trò hết sức to lớn thâm nhập ngày càng sâu vào đời sống kinh tế, xã hội đặc biệt góp phần vào việc nghin cứu phát triển những ngành khoa học mới, đơn cử nh những hệ thống tự động hoá đo lờng điều khiển bằng máy tính mà ta sẽ đè cập dới đây. Để mở rộng tầm ứng dụng, cũng nh khả năng can thiệp sâu của kỹ thuật máy tính vào các lĩnh vực khác nhau. Chúng ta phải có mối quan hệ chặt chẽ giữa chúng, nghĩa là khả năng kết nối máy tính cũng nh việc kết nối máy tính với thiết bị ngoại vi, tuỳ theo yêu cầu nhiẹm vụ cụ thể cũng nh vật t thiết bị có trong tay mà việc thiết kế một hệ thống ghép nối máy tính khác nhau với nhiều mục đích khác nhau. Đặc biệt đợc ứng dụng rộng rãi trong đo lờng điều khiển tự động. Tuy nhiên, để có đợc điều đó cần phải có sự phối ghép giữa hai nguồn tín hiệu đó là nguồn tín hiệu tơng tự nguồn tín hiệu số. Việc này hết sức quan trọng không thể thiếu đợc trong hệ thống xử lý số, không những thế việc nghiên cứu tìm hiểu nó cho ta biết đợc khả năng làm việc, đọ chính xác của hệ thống cũng nh độ tin cậy của hệ thống Phần 1Tổng quan về kỹ thuật chuyển đổi tín hiệu ứng dụng trong đo lờng điều khiển bằng máy tínhĐề tài: các phơng pháp chuyển đổi ADC DAC thực nghiệm2 Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật viên cnttChơng 1Chuyển đổi tơng tự số ADC(The Analog to Digital Convertor)1 .Nguyên lý cơ bản của chuyển đổi tơng tự số (ADC basic principles) Tín hiệu tơng tự là tín hiệunbiến thiên liên tục theo thời gian, tín hiệu số mã hoá là rời rac theo thơi gian. Để chuỷên đổi tín hiệu tơng tự sang dạng tín hiệu số đòi hỏi phải lợng tử hoá biên độ rời rạc hoá trục thời gian tín hiệu số liên tục. Để có đợc điều này, cần phải lấy mẫu tín hiệu tơng tự tại những khoảng thời gian nh nhau sau đó chuyển đổi các giá trị mẫu thành số. Nh vậy, nguyên lý chung của sự chuyển đổi là: - lấy mẫu - nhớ mẫu - lợng tử hoá - mã hoá 1.1. Lấy mẫu tín hiệu (Singnal sample) Việc lấy mâũ tín hiệu tơng tự tại những khoảng thời gian sao cho tín hiệu số đợc mã hoá có thể khôi phục lại tín hiệu cũ một cách trung thực, ít ảnh h-ởng của nhiễu sai số do quá trình lấy mẫu. Theo định lý lấy mẫu của Kacchenikop hay định lý lấy mẫu của Sharnon thì để khôi phục lại tín hiệu cũ có độ trung thực tối thiểu thì tần số của tín hiệu lấy mẫu phải có độ lớn tối thiểu bằng hai lần tần số lớn nhất của phổ tín hiệu tơng tự:maxs2.FF (1). Với: maxF là tần số max của dải phổ tín hiệu tơng tự cần chuyển đổi sF là tần số lấy mẫu Nếu: maxs2.FF=thì ta gọi tần số lấy mẫu này là tàn số Nyguist. Chu kỳ Nyguist:a2.F1F1NyguistT==(2). Đề tài: các phơng pháp chuyển đổi ADC DAC thực nghiệm30tU,i0tU,i Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật viên cntt Hình 1. Tín hiệu tơng tự tín hiệu sau khi lợng tử rời rạc hoá Nh vậy, một tín hiệu tơng tự có hàm tin x(t) nào đó xác định trong khoảng (Tot,ot +) hoàn toàn có thể khôi phục từ các mẫu rời rạc của nó x(k.t) theo công thức: X (t) = 1n.x(k.t).)()(sintktctkt (3). Với c: tần số cao nhất trong phổ x(t) t: bớc rời rạc hoá hay tần số lấy mẫu: cfct21==(4).(tần số lấy mẫu lớn gấp hai lần tần số cao nhất của x(t) ) Nh vậy số mẫu cần lấy là: t= (5). Gỉa sử coi nh bề rộng phổ của âm thanh chất lợng cao có tần số là :ZKHF 20=.Nh vậy, tần số lấy mẫu tín hiệu theo định lý trên : saFsnyà5.2510.5.220000.21.21====1. 2. Lợng tử hoá mã hoá tín hiệu (signal Coding and Quantization). Sau khi tính toán xác định tần số lấy mẫu của tín hiệu bằngđịnh lý lấy mẫu ta đợc dãy các giá trị rời rạc.Thực hiện việc lợng tử hoá biên độ của tín hiệu tơng tự, là biến dãy các giá trị rời rạc bất kỳ đó thành dãy các giá trị nguyên x(k) bằng cách hết sức đơn giản là quy trò các giá trị đó. Tuy nhiên, phải xác định đợc mức quy tròn x(giá trị này gọi là mức lợng tử hoá), điều này sẽ gây ra sai số lợng tử hoá , tất nhiên ta có thể hạn chế sai số này một Đề tài: các phơng pháp chuyển đổi ADC DAC thực nghiệm4 Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật viên cnttcách tối thiểu là tăng tần số lấy mẫu. Số mẫu càng lớn thì sai số càng nhỏ, điều này thể hiện qua số bit đầu ra củ bộ chuyển đổi, ngời ta dựa vào tham số này để đánh giá chất lọng chuyển đổi cũng nh độ trung thực của tín hiệu khôi phục.Công thức lợng tử hoá: }{5.0).(.)( += tkxkx(5). Với: E là phần nguyên.VD: Ta có các giá trị rời rạc sau khi lấy mẫu tín hiệu nh sau:Giá trị rời rạc sau khi lấy mẫuX(k. t)Giá trị sau khi quy tròn11.7 1210.3 1013.8 1418.2 1822.6 2324.9 2514.1 14Bảng 1. Gía trị rời rạc sau khi lấy mẫu sau khi quy tròn Sau khi thực hiện xong việc lợng tử hoá từ các tín hiệu rời rạc, ta thực hiện việc mã hoá tín hiệu số. Trớc hết, để tiến hành mã hoá tín hiệu theo mã nhị phân thì cần phải xem tín hiệu cần số từ mã tối thiểu là bao nhiêu, để có dợc điều này thì phải dựa vào giá trị lớn nhất của mẫu.Với con số thập phân, nếu sử dụng 4 con số hập phân để viết 1 con số thập phân thì phải thoả mãn điều kiện:310< số thập phân < 410 Tơng tự với số nhị phân: nkxn2|)(|max12 <<(6). Nh vậy, số bit cần thiết để thoã mã hoá là n bit. Chẳng hạn:5225|)(|max2 <=< kxn Số bit trong mỗi từ mã là 5 bit. Vậy ta có công thức để xác định số bit là: 22n.log|x(k)|max2log221)log(n<< Đề tài: các phơng pháp chuyển đổi ADC DAC thực nghiệm5 Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật viên cntt suy ra: 1)|x(k)|max2E.(logn +=. (7). Ngoài ra, nếu con số biểu diễn là các con số đại số thì còn có cả số âmvà số dơng cho nên trong từ mã còn có thêm một bit nữa là bit dấu để phân biệt số âm số dơng .Trên cơ sở đó ta thực hiện mã hoá các giá trị trên :x(0.t) = (12)10= 01100x(1.t) = (10)10 = 01010x(2.t) = (14)10 = 01110x(3.t) = (18)10 = 10010x(4.t) = (23)10 = 10111x(5.t) = (25)10 = 11001x(6.t) = (14)10 = 01110 Để đánh giá chất lợng chuyển đổi nghĩa là độ trung thực của tín hiệu khôi phục ngời ta xác định sai số lợng tử cực đại:- Sai số lợng tử cực đại:2/x- Sai sốlợng tử càng nhỏthì độ trung thực của tín hiệu sau khi khôi phục càng cao Nh vậy, sau khi tín hiệu tơng tự đợc lấy mẫu (rời rạc hoá thời gian) mã hoá (lợng tử hoá về biên độ) nó chuyển thành tín hiệu số này là các giá trị rời rạc đó. Cách biểu diễn theo hệ thập phân thờng dùng để chỉ thị số đo, còn tr-ờng hợp mạch biến đổi AD là các thiết bị số thì thờng dùng hệ cơ số 2 (mã nhị phân) để biểu diễn tín hiệu số. Gỉa sử gọi tín hiệu tơng tự là )(USAA, tín hiệu số là )DD(US,DS đợc biểu diễn dới dạng mã nhị phân nh sau:0.20b .2n22nb1n.21nbDS +++=(8). Trong đó, các hệ số 0=kb hoặc bằng 1 (với k=0 đến k=n-1) đợc gọi là bit (binary digit). Trong đó, bit có trọng lợng lớn nhất ở bên trái bit có trọng lợng nhỏ nhất ở bên phải.ở đây 0b là bit có trọng lợng nhỏ nhất.Nh vậy, với một mạch biến đổi có N bit nghĩa là có N số hạng trong dãy mã nhị phân thì mỗi nấc trên hình chiếm một giá trị:1N2AmUUxLSB== (9). Trong đó: - AmU là giá trị cực đại cho phép của diện áp tơng tự đầu vào ADC -x là mức điện tử 2.các tham số cơ bản đặc trng cho chuyển đổi tơng tự số Đề tài: các phơng pháp chuyển đổi ADC DAC thực nghiệm6 Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật viên cntt + Dải biến đổi của điện áp tơng tựu đầu vào: Là khoảng điện áp mà bộ chuyển đổi AD có thể thực hiện chuyển đổi đợc. Khoảng điện áp đó có thể lấy các giá trị số từ 0 đến một số dơng hoặc âm nào đó. Số các số hạng của mã số của đầu ra (số bit trong mã nhị phân) tơng ứng với dải biến đổi của điện áp vào cho biết mức chính xác của phép chuyển đổi. Ví dụ: Một ADC có số bit ở đầu ra N=12, nghĩa là một từ mã có 12 con số nhị phân thì ADC có thể phân biệt đuợc 122=4096 mức điện áp trong dải biến đổi điện áp vào của nó. Độ phân biệt của một ADC đợc ký hiệu là Q (đợc xác định theo công thức (4) ở trên). Nh vạy, ta có thể ngầm hiểu số bit N để đặc trng cho độ chính xác. Tuy nhiên, ngoài số bit đặc trng cho độ chính xác của bộ chuyển đổi trong thực tế liên quan đến độ chính xác của ADC còn có những tham số khác nh: Sai số lệch 0, sai số đơn điệu, sai số khuyếch đạiHình 2. đặc tyuến lý tởng thực của bộ chuyển đổi ADC Nh vậy, so sánh hai đờng đặt tuyến truyền đạt lý tởng của ADC là một đ-ờng bậc thang đều có độ dốc trung bình bằng 1. Đờng đặc tuyến thực có sai số lệch không là một hình bậc thang không đều do ảnh hởng của sai số khuyếch đại, của méo phi tuyến sai số đơn điệu. Trong đó, sai số khuyếch đại là sai số giữa độ dốc trung bình của đờng đặc tuyến thực với độ dốc trung bình của đờng đặc tuyến lý tởng. Sai số phi tuyến đợc đặc trng bởi sự thay đổi đọ dốc đờng trung bình của đạc tuyến thực trong dải biến đổi của điện áp vào. Sai số này làm cho đặc tuyếnchuyển đổi có dạng hình bậc thang không đều. Cuối cùng, sai số đơn điệu thực chất cũng do tính phi tuyến của đờng đặc tính biến đổi gây ra. 3.Cấu tạo, sơ đồ khối nguyên tắc làm việc của ADC Đề tài: các phơng pháp chuyển đổi ADC DAC thực nghiệm7Lý tưởngThựcMéo phi tuyếnSai số khuếch đạiSai số đơn điệuSai số lệch không000001010011100101110111 UAUAUAUAUMDUĐồ án tốt nghiệp kỹ thuật viên cntt (ADC Composition, Diagram and Working Principle)3.1 cấu tạo, sơ đố khối (Diagram and Composition) hình 3.sơ đồ khối minh hoạ nguyên tắc làm việc của ADC Nh vậy, một bộ chuyển đổi bao gồm có: Mạch lấy mẫu tín hiệu, mạch l-ợng tử hoá tín hiệu mạch mã hoá tín hiệu. 3.2. Nguyên tắc làm việc của ADC (ADC Working Principle) Trớc hết, mạch láy mẫu tín hiệu tơng tự tại các thời điểm khác nhau đều cách đều nhau (rời rạc hoá tín hiệu về mặt thòi gian), giữ cho biên độ điện áp tại các thời điểm lấy mẫu không đổi trong quá trình chuyển đổi tiếp theo. Tín hiệu ra mạch lấy mẫu đợc đa tới mạch lợng tử hoá để thực hiện làm tròn với biên độ chính xác: 2x. Sau mạch lợng tử hoá là mạch mã hoá. Trong mạch mã hoá, kết quả lợng tử hoá đợc sắp xếp lại theo một quy luật nhất định phụ thuộc vào loại mã yêu cẩutên đầu ra của bộ chuyển đổi.4. phân loại chuyển đổi tơng tự-số ADC . Có nhiều cách phân loại chuyển đổi tơng tự-số ADC , tuy nhiên chủ yếu phân loại theo quá trình chuyển đổi về mặt thời gian theo cách phân loại này có 4 phơng pháp biến đổi AD nh sau: a.Phơng pháp chuyển đổi song song: Trong phơng pháp nàytín hiệu đợc so sánh cùng một lúc với nnhiều giá trị chuẩn. Do đó tất cả các bit đợc xác định đồng thời đa đến đầu ra. b.Biến đổi theo mã đếm: ở đây, quá trình so sánh đợc thực hiện lần lợt từng bớc theo quy luật của mã đếm. Kết quả chuyển đổi đợc xác định bằng cách đếm số lợng giá trị chuẩn có thể chứa đợc trong giá trị tín hiệu tơng tự cần chuyển đổi. c. Biến đỏi nối tiếp theo mã nhị phân: Qúa trình so sánh đựoc thực hiện lần lợt từng bớc theo quy luật mã nhị phân. Các đơn vị chuản dùng để so sánh lấy các giá trị giảm dần, do đó các bit đợc xác định lần lợt từng bit có nghĩa lớn nhất đến bit nhỏ nhất. d. Biến đổi song-song nối tiếp kết hợp: Trong phơng pháp này mỗi bớc so sánhcó thể đợc xác định đợc tối thiểu là 2 bit đồng thời.Đề tài: các phơng pháp chuyển đổi ADC DAC thực nghiệm8Mạch lấyMẫuADCLượng tử hoáMã hoá Bộ tạo U tuyến tínhBộ so sánh 2Bộ tạo cửa thời gianBộ đếm xungBộ tạo xung đệmBộ điều khiểnBộ so sánh 1U0 + UxU0 2n2120Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật viên cntt Nh vậy, có rất nhiều phơng pháp chuyển đổi, tuy nhiên các mạch thc tế làm việc theo nhiều phơng pháp khác nhau. Nhng về nguyên tắc chuyển đổi đều làm theo những phơng pháp trên. Trong quá trình thiết kế một hệ thống đo lờng điều khiển bằng máy tính, hay một hệ thống đo lờng số nào đó tuỳ vào yêu cầucủa hệ thống nh tốc độ,độ chính xác vật t hiện có mà lựa chọn phơng pháp chuyển đổi khác nhau. Mỗi phơng pháp đều có u nhợc điểm khác nhau, chính vì vậy việc nghin cứu nguyên lý hoạt động , tính năng kỹ thuạt của từng phơng pháp cũng nh từng mạch cụ thể là nhiệm vụ của ngời thiết kế. Sau đây ta tìm hiểu từng phơng pháp chuyển đổi: 4.1. Bộ chuyển đổi ADC theo phơng pháp tích phân một sờn dốc (the Ramp type ADC).4.1.1. Sơ đồ khối : Hình 4. Sơ đồ khối phơng pháp tích phân một sờn dốcĐề tài: các phơng pháp chuyển đổi ADC DAC thực nghiệm9 Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật viên cnttĐề tài: các phơng pháp chuyển đổi ADC DAC thực nghiệm10uU0 + UxU0tUSS1tUSS2tUxung cửaTUxung chuẩnUxung điểmtttHình 5 : Giản đồ thời gian [...]... cẩutên đầu ra của bộ chuyển đổi. 4. phân loại chuyển đổi tơng tự-số ADC . Có nhiều cách phân loại chuyển đổi tơng tự-số ADC , tuy nhiên chủ yếu phân loại theo quá trình chuyển đổi về mặt thời gian theo cách phân loại này có 4 phơng pháp biến đổi AD nh sau: a.Phơng pháp chuyển đổi song song: Trong phơng pháp nàytín hiệu đợc so sánh cùng một lúc với nnhiều giá trị chuẩn. Do đó tất cả các bit đợc xác... trong bộ chuyển đổi này còn có mạch chuyển đổi DAC có nhiệm vụ chuyển đổi số nhị phân thành thế tơng tự tơng ứng với độ lớn (Biên độ của tín hiệu tơng tự) với giá trị số đó . Hiệu suất chuyển đổi của kỹ thuật này là chuyển đổi có độ phân giải cao, có thể làm việc trong thời gian rất ngắn hay tốc độ chuyển đổi cao. Tuy nhiên, tốc độ chuyển đổi còn phụ thuộc vào các mạch nối dặc biệt là bộ DAC và bộ... các chuỗi lệnh của chơng trình đà đợc ghi vào trong bộ nhớ, bộ nhớ M (Memory) lu trữ dữ liệu các chơng trình. Ngoài ra còn các cửa vào ra I/O (In/Out Port) đóng vai trò là các khối ghép nối giữa máy tính các thiết bị ngoài , làm nhiệm vụ rao đổi tin giữa máy tính môi trờng bên ngoài. Ngoài ra còn có các cửa vào ra I/O (In/Out Port) đóng vai trò là các khối ghép nối giữa máy tính các. .. lý hoạt động , tính năng kỹ thuạt của từng phơng pháp cũng nh từng mạch cơ thĨ lµ nhiƯm vơ cđa ngêi thiÕt kÕ. Sau đây ta tìm hiểu từng phơng pháp chuyển đổi: 4.1. Bộ chuyển đổi ADC theo phơng pháp tích phân một sờn dốc (the Ramp type ADC) . 4.1.1. Sơ đồ khối : Hình 4. Sơ đồ khối phơng pháp tích phân một sờn dốc Đề tài: các phơng pháp chuyển đổi ADC DAC thùc nghiÖm 9 Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật... cũng nh độ chính xác của từng bộ chuyển đổi. Vậy độ chính xác của bộ chuyển đổi sử dụng phơng pháp trên phụ thuộc vào các yếu tố gì ? * Để trả lời cho câu hỏi trên ta phải xem xet từng yếu tố tuỳ thuộc: Đề tài: các phơng pháp chuyển đổi ADC và DAC thực nghiệm 11 Bộ so sánh Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật viên cntt Hình 1. Tín hiệu tơng tự tín hiệu sau khi lợng tử rời rạc hoá Nh vậy, một tín... hoặc đấu nối với các lối ra khác và các lối ra không đợc phép nối với các nguồn tín hiệu điện áp mà không biết rõ thông số Để có thể ghép nối máy tính với các thiết bị ngoại vi, các mạch điện ứng dụng trong đo lờng điều khiển với cổng song song ta phải tìm hiểu cách trao đổi cách trao đổi với các thanh ghi thông qua sự sắp xếp địa chỉ của các thanh ghi đó. Các đòng dẫn của cổng song song... directe). 4.3.1. Sơ đồ nguyên lý. Hình 10. sơ đồ nguyên lý phơng pháp chuyển đổi song song 4.3.2.Nguyên lý hoạt động Trong phơng pháp chuyển đổi này, tín hiệu tơng tự cần chuyển đổi U A cần chuyển đổi đợc đa đồng thời tới đầu vào cá bộ so sánh. Điện áp chuẩn Đề tài: các phơng pháp chuyển đổi ADC DAC thực nghiệm 14 U A Uch 7V/8 3V/8 5V/8 V/2 3V/8 V/4 V/8 V/2 R R R R R R R R Mà Hoá Lối vµo Lèi ra 1111111 000 ... nhiều phơng pháp chuyển đổi, tuy nhiên các mạch thc tế làm việc theo nhiều phơng pháp khác nhau. Nhng về nguyên tắc chuyển đổi đều làm theo những phơng pháp trên. Trong quá trình thiết kế một hệ thống đo lờng điều khiển bằng máy tính, hay một hệ thống đo lờng số nào đó tuỳ vào yêu cầucủa hệ thống nh tốc độ,độ chính xác vật t hiện có mà lựa chọn phơng pháp chuyển đổi khác nhau. Mỗi phơng pháp đều... liệu đo lờng . Đề tài: các phơng pháp chuyển đổi ADC DAC thùc nghiƯm 22 M¸y tÝnh 1 M¸y in Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật viên cntt Đề tài: các phơng pháp chuyển đổi ADC DAC thực nghiệm 10 u U 0 + U x U 0 t U SS1 t U SS2 t Uxung cửa T Uxung chuẩn Uxung điểm t t t Hình 5 : Giản đồ thời gian Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật viên cntt card màn hình,card modem thì việc lựa chọngiải pháp mua là tiện lợi... nói ở trên- một bộ chuyển đổi AD theo phơng pháp xấp xỉ liên tiếp nhờ một bộ chuyển đổi DA trong đó ta cần thêm một đờng dẫn thông báo trở lại. Nhờ vậy mà ta mô phỏng việc nhập dữ liệu từng phần 8 bit hoặc 12 bit. 3.2Giao diện song song hai hớng Đề tài: các phơng pháp chuyển đổi ADC DAC thực nghiệm 27 Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật viên cntt Chơng 1 Chuyển đổi tơng tự số ADC (The Analog to Digital . tơng tự đầu vào ADC -x là mức điện tử 2 .các tham số cơ bản đặc trng cho chuyển đổi tơng tự số Đề tài: các phơng pháp chuyển đổi ADC và DAC thực nghiệm6 Đồ. mẫu và sai số cả các thiết bị so sánh.Chơng 2 .Chuyển đổi số - tơng tự DAC( The Digital to Analog Convertor) Đề tài: các phơng pháp chuyển đổi ADC và DAC

Hình ảnh liên quan

Bảng 1. Gía trị rời rạc sau khi lấy mẫu và sau khi quy tròn - Các phương pháp chuyển đổi ADC và DAC.doc

Bảng 1..

Gía trị rời rạc sau khi lấy mẫu và sau khi quy tròn Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 2. đặc tyuến lý tởng và thực của bộ chuyển đổi ADC - Các phương pháp chuyển đổi ADC và DAC.doc

Hình 2..

đặc tyuến lý tởng và thực của bộ chuyển đổi ADC Xem tại trang 7 của tài liệu.
hình 3.sơ đồ khối minh hoạ nguyêntắc làm việc của ADC - Các phương pháp chuyển đổi ADC và DAC.doc

hình 3.s.

ơ đồ khối minh hoạ nguyêntắc làm việc của ADC Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình 4. Sơ đồ khối phơng pháp tích phân một sờn dốc - Các phương pháp chuyển đổi ADC và DAC.doc

Hình 4..

Sơ đồ khối phơng pháp tích phân một sờn dốc Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hình 5: Giản đồ thời gian - Các phương pháp chuyển đổi ADC và DAC.doc

Hình 5.

Giản đồ thời gian Xem tại trang 10 của tài liệu.
Hình 7.sơ đồ khối cấu tạo bộ chuyển đổi theo phơng pháp hai sờn dốc - Các phương pháp chuyển đổi ADC và DAC.doc

Hình 7.s.

ơ đồ khối cấu tạo bộ chuyển đổi theo phơng pháp hai sờn dốc Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình 8. giản đồ thời gian 4.2.2. Nguyên lý hoạt động. - Các phương pháp chuyển đổi ADC và DAC.doc

Hình 8..

giản đồ thời gian 4.2.2. Nguyên lý hoạt động Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình 10. sơ đồ nguyên lý phơng pháp chuyển đổi song song 4.3.2.Nguyên lý hoạt động    - Các phương pháp chuyển đổi ADC và DAC.doc

Hình 10..

sơ đồ nguyên lý phơng pháp chuyển đổi song song 4.3.2.Nguyên lý hoạt động Xem tại trang 14 của tài liệu.
Hình 11. Sơ đồ khối phơng pháp chuyển đổi xấp xỉ liên tiếp - Các phương pháp chuyển đổi ADC và DAC.doc

Hình 11..

Sơ đồ khối phơng pháp chuyển đổi xấp xỉ liên tiếp Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hình 12. Giản đồ thời gian - Các phương pháp chuyển đổi ADC và DAC.doc

Hình 12..

Giản đồ thời gian Xem tại trang 16 của tài liệu.
Bảng 2. Độ phân dải của DAC tơng ứng với số bit 1.Sơ đồ khối-nguyên tắc làm việc. - Các phương pháp chuyển đổi ADC và DAC.doc

Bảng 2..

Độ phân dải của DAC tơng ứng với số bit 1.Sơ đồ khối-nguyên tắc làm việc Xem tại trang 17 của tài liệu.
Hình 14. Giản đồ thời gian 2.các phơng pháp chuyển đổi số- tơng tự - Các phương pháp chuyển đổi ADC và DAC.doc

Hình 14..

Giản đồ thời gian 2.các phơng pháp chuyển đổi số- tơng tự Xem tại trang 18 của tài liệu.
Hình 16. sơ đồ nguyên lý chuyển mạch K - Các phương pháp chuyển đổi ADC và DAC.doc

Hình 16..

sơ đồ nguyên lý chuyển mạch K Xem tại trang 20 của tài liệu.
Hình17. các đờng dẫn tín hiệu giữa máy tính và máy in - Các phương pháp chuyển đổi ADC và DAC.doc

Hình 17..

các đờng dẫn tín hiệu giữa máy tính và máy in Xem tại trang 22 của tài liệu.
Bảng 3.sự sắp xếp các chân trên 2 loại ổ cắm - Các phương pháp chuyển đổi ADC và DAC.doc

Bảng 3.s.

ự sắp xếp các chân trên 2 loại ổ cắm Xem tại trang 23 của tài liệu.
Bảng 4. Bảng các chân và chức năng trên đầu nối 25 chân và 9 chân - Các phương pháp chuyển đổi ADC và DAC.doc

Bảng 4..

Bảng các chân và chức năng trên đầu nối 25 chân và 9 chân Xem tại trang 28 của tài liệu.
Hình 22. dòng dữ liệu trên cổng nối tiếp RS 232 - Các phương pháp chuyển đổi ADC và DAC.doc

Hình 22..

dòng dữ liệu trên cổng nối tiếp RS 232 Xem tại trang 29 của tài liệu.
Bảng 5. Địa chỉ các thanh ghi bên trong vi mạch 8250A - Các phương pháp chuyển đổi ADC và DAC.doc

Bảng 5..

Địa chỉ các thanh ghi bên trong vi mạch 8250A Xem tại trang 30 của tài liệu.
Bảng 7.các mứ cu tiêngán cho các nguồn gây ngắt trong 8250A - Các phương pháp chuyển đổi ADC và DAC.doc

Bảng 7.c.

ác mứ cu tiêngán cho các nguồn gây ngắt trong 8250A Xem tại trang 32 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan