0

Chuyên đề: Đổi mới SGK, SGV và phương pháp dạy học Vật lý

15 850 11

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2013, 01:26

PGDĐT Hiệp Hoà Trờng:THCS Đoan Bái Chuyên đề đổi mới sgk-sgv &phơng pháp dạy học vật Ngời viết:Giáp Hồng Xiêm Tổ CM : Toán Trờng : THCS Đoan Bái Năm học:2007-2008 I.lí do chọn chuyên đề - Để đáp ứng cho yêu cầu đổi mới của ngành GD mục tiêu GD đang đặt ra là: cần phải tạo ra con ngời mới trong thời kì mới năng động ,sáng tạo ,có khả năng đáp ứng cao với những yêu cầu của xã hội . -Mong muốn đợc rèn luyện tay nghề ,đợc góp phần làm cho việc dạy học bộ môn vật lí trở nên cuốn hút HS hơn, nâng cao chất lợng ,hiệu quả của một giờ lên lớp nói riêng hiệu quả của công tác GD học sinh nói chung . - Mong muốn chuyên đề là tài liệu để cho các bạn đồng nghiệp cùng tham khảo . II.Phơng pháp nghiên cứu - Sử dụng phơng pháp nghiên cứu ,phân tích tài liệu - sử dụng phơng pháp điều tra. III.Nội dung a.những Đổi mới SGK-SGV vật lí THCS Bạn hãy chỉ ra điểm mới về cấu trúc của một chơng SGK vật lí ,cho biết tác dụng của điểm mới đó? Trả lời 1.Trang mở đầu chơng : ghi tên chơng ,hình vẽ minh hoạ giới thiệu nội dung chính của chơng các câu hỏi .Điều này giúp cho HS nắm đợc những yêu cầu cơ bản về kiến thức cũng nh kĩ năng của việc học tập chơng này. Phần chính của chơng là phần dành cho các bài học .Mỗi bài đều đợc viết để dạy cho một tiết học .Các bài đợc viết khoa học hệ thống kiến thức ,nhờ đó HS sẽ đợc nắm bắt kiến thức hệ thống hơn. 2.Phần cuối chơng là câu hỏi bài tập tổng kết chơng .Phần này có 3 nội dung chính sau: -Ôn tập : nội dung này gồm những câu hỏi giúp HS ông tập ,hệ thống hoá những kiến thức kĩ năng cơ bản nhất của chơng. - Vận dụng : nội dung này gồm các câu hỏi bài tập mang tính tổng hợp,yêu cầu HS phải vận dụng kiến thức ,kĩ năng tổng hợp của nhiều bài hoặc cả chơng .các câu hỏi hoặc bài tập này đợc viết dới dạng các câu hỏi trắc nghiệm khách quan tự luận.cả câu hỏi ,bài tập định tính định lợng.Giúp HS đợc rèn luyện kĩ năng làm bài tập trắc nghiệm . - Giải trí : Nội dung này đợc trình bày dới dạng trò chơi ô chữ .Giúp HS không những đợc học tập kiến thức mà còn tạo hứng thú tìm tòi học hỏi . Bạn hãy chỉ ra điểm mới trong cấu trúc của một bài học trong SGK vật lí mới? Nêu tác dụng của điểm mới đó? Trả lời Cấu trúc của một bài học gồm 4 phần : Phần mở bài ,phần nội dung bài học ,phần nội dung cần ghi nhớ ,các nội dung đọc thêm- có thể em cha biết - Phần mở bài : Tạo tình huống học tập nhằm kích thích tính tích cực học tập xác định nhiệm vụ học tập của HS - Phần nội dung bài học: + Nội dung bài học ít ,nhằm dành thòi gian cho các hình hức học tập đa dạng( chẳng hạn nh: cá nhân trả lời câu hỏi vào vở ,làm việc theo nhóm,thảo luận nhóm,thảo luận toàn lớp) + Nhiều nội dung đợc trình bày theo hình thức mở , nghĩa là không đợc trình bày một cách trọn vẹn mà để trống chờ sự tham gia bổ sung ,hoàn chỉnh của HS thông qua các hoạt động học tập dới sự hớng dẫn của GV .Điều này không những buộc HS phải suy nghĩ sáng tạo trong giờ học ,mà còn tạo DDK thuận lợi cho việc đổi PPDH của GV - Phần các nội dung ghi nhớ: phần này ghi những kiến thức tối thiểu mà HS phải ghi nhớ sau mõi bài học đợc in trong khung đậm. - Phần các nội dung đọc thêm: Trình bày ở cuối bài học ,gồm những kiến thức thực tế hoặc lí thuyết nhằm mở rộng tầm hiểu biết của HS về những nội dung đã học trong phần chính của bài gây hứng thú cho HS khi học vật lí.Phần này không phải nội dung chính ,khôn g thuộc phạm vi kiểm tra đánh giá đợc viết dới tiêu đề có thể em cha biết. Bạn hãy so sánh khối lợng nôị dung kiến thức ,kênh chữ kênh hình trong một bài học của SGK vật lí THCS mới trớc đây? Trả lời Lợng nội dung kiến thức một bài học ít hơn so với trớc đây để có thể dành thời gian cho việc tăng cờng các hoạt động đa dạng tự lực của HS trong giờ học ,tức là dành thời gian cho việc luyện tập những kĩ năng theo mục tiêu dạy học môn vật lí. So với SGK vật lí trớc đây ,trong một bài học ở SGK mới ,kênh chữ đã ít hơn kênh hình nhiều hơn nhằm làm phong phú đối tợng học tập cũng nh kích thích hơn hứng thú học tập của HS.Kênh hình không chỉ để làm minh hoạ kênh chữ nh trơc đây ,mà còn đợc dùng nh là một nguồn thông in để HS khai thác rút ra kiến thức mới . SGK vật lí THCS chú trọng đến quá trình dẫn đến kiến thức hớng vào những hoạt động nào hớng dẫn thực hiện những hoạt động đó nh thế nào? SGK vật lí chú trọng đến các quá trình dẫn kiến thức bằng cách hớng vào những hoạt động chủ yếu sau đây: 1.Hoạt động thu thập thông tin( thu thập thông tin về các khái niệm ,hiện tợng ,quá trình,quy luật.): Đợc đánh dấu bằng các hình vuông đợc hớng dẫn thực hiện bằng các hình thức sau : - HS tự làm thí nghiệm nếu là những thí nghiệm dễ làm ,không nguy hiểm. - HS quan sát thí nghiệm do GV làm nếu là những thí nghiệm khó thực hiện ,nguy hiểm hoặc đòi hỏi những thiết bị đắt tiền khó kiếm. - HS quan sát các hiện tợng trong tự nhiên. Các hình thức khác nh thông báo của GV ,hớng dẫn ôn lại những kiến thức đã học ở lớp dới ,đọc các thông tin trong SGK ,đọc bảng biểu hình vẽ tranh ảnh. 2.Hoạt động xử lí thông tin (hoạt động này mang tính sáng tạo hơn) .HS đợc SGK hớng dẫn xử lí các thông tin thu thập đợc thông qua một hệ thống các câu hỏi ,bài tập để tự lập luận rút ra những kết luận cần thiết. Hoạt động này đợc SGK đánh dấu bằng kí hiệu hình tròn . đợc hớng dẫn thực hiện bằng các hình thức sau : - chọn từ hay cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống - Tự tìm từ để điền vào chỗ trống -Vẽ đồ thị ,biểu bảng từ số lịêu thu thập đợc -Đề ra các phơng án thí nghiệm kiểm tra - Rút ra nhận xét kết luận 3.Hoạt động vận dụng : hoạt động này vừa giúp HS vận dụng những kết luận đã rút ra đ- ợc để giải quyết những vấn đề của bài học hoặc của thực tiễn ,vừa giúp các em tự kiểm tra hoặc củng cố kiến thức kĩ năng của mình . Những phần có liên quan đến hoạt động vận dụng đợc kí hiệu tam giác ngợc Đợc hớng dẫn thông qua một hệ thống các câu hỏi ,bài tạp viết dới dạng khác nhau.Các bài tập khó đợc đánh dấu * .Đáp án các câu hỏi này đợc trình bày trong SGV. 4.Hoạt động ghi nhớ trong mỗi bài HS thờng phải ghi nhơ từ 1 đến 3 nội dung .Các nội dung này thờng đợc trình bày trong khung in đậm ở sau phần vận dụng của từng bài.HS có thể thực hiện hoạt động này tại lớp theo hớng dẫn của GV hoặc ở nhà .GV có thể hớng dẫn HS thực hiện ghi nhớ bài nh sau: -Yêu cầu HS thuộc bài ngay tại lớp - Yêu cầu HS gạch dới những từ không thể thiếu trong phần ghi nhớ - GV ghi sẵn phần ghi nhớ ra bảng phụ ,GV xoá dần một số từ hoặc cụm từ rồi yêu cầu HS đọc lại. Bạn hãy xem mục lục của SGV vật lí THCS nhận xét cấu trúc của cuốn sách? Trả lời Cấu trúc SGV vật lí gồm 2 phần: - Phần thứ nhất .Những vấn đề chung Phần này chủ yếu giới thiệu cấu trúc nội dung chơng trình vật lí của từng lớp cũng nh mục tiêu cụ thể của từng chơng,từng mục từng kiến thức cơ bản . SGV cũng giới thiệu đặc điểm của SGK ,SGV phân phối thời gian cho các nội dung học tập trong năm học - Phần thứ 2.Hớng dẫn dạy các bài học cụ thể - Các bài học cụ thể đợc trình bày theo chơng .Cuối mỗi chơng SGV có giới thiệu hai phơng án bài kiểm tra 1 tiết .Cuối mỗi bài KT đều có đáp án vf biểu điểm để GV tham khảo khi chấm bài. Nêu cấu trúc một bài học cụ thể trong SGV vật lí THCS nhận xét về tác dụng của mỗi mục trong từng bài đó? Trả lời Cấu trúc một bài học cụ thể trong SGV vật lí gồm có 5 mục sau: 1.Mục tiêu SGV nêu lên những mục tiêu cụ thể của từng tiết học về kiến thức kĩ năng .Những mục tiêu này đợc biểu đạt dới dạng những việc làm những hành động mà HS phải thực hiện đợc ở cuối tiết học .GV có thể dựa vào đóa kiểm tra đánh giá đợc chứ không phải kà những điếu HS phải phấn đấu ,cacngf không phải những nhiệm vụ ,những công việc mà ngời GV thực hiện trong một giờ học. Còn một số mục tiêu về kĩ năng thái độ cha đợc cụ thể hoá qua mục tiêu của từng bài ,không có nghĩa là bỏ qua những mục tiêu này trong dạy học một bài cụ thể.Lí do những mục tiêu này cha đợc cụ thể hoá qua mục tiêu từng bài học là vì chúng chỉ có thể hình thành thông qua việc đổi mới PPDH sau một thời gian chú ý rèn luyện nhất định. 2.Chuẩn bị Mục này trình bày những việc mà GV HS nên chuẩn bị để tiến hành tốt tiết học . Đó là những ụng cụ thí nghiệm,biểu bảng ,hình vẽ phiếu học tập,các kiến thức quan trọng mà HS cần ôn lại ,những quan sát do HS thực hiện trớc ở nhà ,những tài liệu phục vụ cho việc dạy học bài mới 3.Thông tin bổ sung Giới thiệu cho GV những thông tin bổ sung cần thiết về nội dung kiến thức ,kĩ năng ,PPDH.Giúp GV hiểu sâu hơn ND bai học đồng thời nắm vững mức độ kiến thức kĩ năng mà HS cần đạt đợc sau khi học xong bài học .Những thông tin bổ sung về PPDH bao gồm cả PP hình thành những kiến thức trong bài PP tổ chức hoạt động nhận thức của HS.Đó là những vấn đề lí luận hay những kinh nghiệm thực tiễn mà GV cần biết để vận dụng linh hoạt ngay trong bài học . 4.Gợi ý về tổ chức hoạt động dạy học: Mục này SGV dành để gợi ý những hoạt động mà HS cần thực hiện cách thức GV tổ chức các hoạt động đó. 5.Trả lời câ hỏi bài tập Phần này trình bày đáp án của tất cả các câu hỏi bài tập có trong SGK SBT vật lí. SGV có vai trò nh thế nào trong việc lập kế hoạch bài học của bạn? Trả lời Một trọng những yêu cầu quan trọng của dạy học là cần sát với đối tợng trình độ nhận thức của từng HS ,mặt khác dạy học là sự sáng tạo mang tính nghệ thuật .Vì vậy ngời GV cần xuất phát từ tình hình thực tiễn của lớp để có hững diều chỉnh thay đổi hoặc bổ sung nội dung phơng pháp cho phù hợp. SGV là tài liệu bổ ích cho GV tham khảo , gợi ý một trong các phơng pháp dạy học ,từ đó giúp GV lập kế hoạch bài học nhanh hơn hiệu quả hơn. Bạn đã kết hợp SGK SGV nh thế nào trong việc thiết kế bài học cho hiệu quả? Trả lời Sau khi đọc SGK để nghiên cứu bài học ,việc đầu tiên khi thiết kế bài học là nắm bắt mục tiêu bài học.Để không bị cháy giáo án ,GV cần đọc kĩ thông tin bổ sung trong SGV quán triệt mục tiêu bài học . Tiếp đó xác định rõ những hoạt động mà HS cần phải thực hiện. GV nên tham khảo những hoạt động này trong SGV đã ghi rất đầy đủ,hệ thống.Sau đó là việc triển khai các hạt động đó nh thế nào? SGV chỉ trình bày những gợi ý về hoạt động phổ biến có thể gặp ở GV HS dựa theo tiến trình bài học đã đợc hoạch định trong SGK .việc làm theo những gợi ý là một đảm bảo đạt đợc mục tiêu chính của bài .GV đọc kĩ các gợi ý trong SGV ,nội dung SGK ,tham khảo một số tài liệu khác kết hợp với kinh nghiệm dạy học ,năn lực bản thân với điều kiện thực tế thiết bị dạy học ,về trình độ HS để lập kế hoạch dạy học một cách tỉ mỉ hơn.khi cảm thấy chỗ nào trong SGV cha phù hợp với điều kiện thực tế thì nên mạnh dạn thay đổi ,miễn kà thực hiện đợc mục tiêu đề ra.Một số GV có thể có phơng án tổ chức khác SGK để phù hợp với trình độ HS những hoàn cảnh cụ thể của nhà trờng để đạt đợc những kết quả cao hơn,sâu sắc hơn ,vững chắc hơn. b.Ph ơng Pháp dạy học môn vật PPDH môn vật hiện nay đó là dạy- học theo hớng tích cực tơng tác để đáp ứng nhiệm vụ của yêu cầu đổi mới : đào tạo những con ngời tích cực ,tự giác ,năng động, sáng tạo,có năng lực giải quyết vấn đề,vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống. Dạy học nh thế nào là phát huy tính tích cực học tập của học sinh? Đặc điểm của dạy học tích cực tơng tác 1.Tiến hành dới sự tổ chức hớng dẫn của GV ,tạo điều kiện để học sinh hoạt động tự giác ,tích cực chủ động sáng tạo. 2.Chú trọng nhiều đến quá trình học tập của HS ,đến việc phát triển những kỹ năng tự học có khả năng đơng đầu với những yêu cầu thử thách của cuộc sống. 3.GV không chỉ là nuồn thông tin ,ngời truyền đạt tri thức mà còn là ngời hớng dẫn ,tổ chức giúp đỡ HS từ vốn kinh nghiệm của mình thông qua tơng tác với môi trờng học tập để tích cực chủ động chiếm lĩnh kiến thức phát triển những kỹ năng(quan sát ,thu thập thông tin ,xử thông tin ,rút ra kết luận) Để cải tiến nâng cao hiệu quả của các PPDH học truyền thống theo hớng phát huy tích cực chủ động của HS thể hiện ở những biểu hiện nào? Biểu hiện của dạy học tích cực tơng tác 1.Kích thích đợc óc tò mò khoa học ,ham hiểu biết của HS (chẳng hạn nh việc tạo ra các tình huống có vấn đề) 2.Hớng tới việc rèn luyện óc độc lập suy nghĩ t duy sáng tạo cho Hs (VD: sử dụng rộng rãi các PPDH để tạo ra các cuộc tranh luận trong HS , các em sẽ chủ động chiếm lĩnh đợc kiến thức ) 3.Quan tâm đến PP học ,bồi dỡng năng lực tự học cho HS. (VD: coi trọng bồi dỡng kỹ năng trau dồi kiến thức ,đặc biệt là kỹ năng quá trình thu thập xử thông tin,và khả năng giải quyết vấn đề ) 4.Ngoài hình thức tổ chức dạy học toàn lớp còn phối hợp chặt chẽ với nỗ lực cá nhân hợp tác theo nhóm. 5.Đổi mới đánh giá kết quả học tập của HS, tạo điều kiện để HS đợc tham gia vào quá trình đánh giá kết qủa học tập của chính mình của các bạn trong lớp. Biện pháp đổi mới PPDH môn vật theo hớng phát huy tính tích cực chủ động tơng tác trong học tập của HS? Biện pháp đổi mới PPDH Đổi mới PPDH thì cần áp dụng một số biện pháp sau: - Đổi mới mục tiêu - Đổi mới hình thức điều khiển hoạt động học tập của HS - Đổi mới sử dụng phơng tiện dạy học - Đổi mới đánh giá kết quả học tập của HS - Đổi mới việc soạn giáo án 1.Đổi mới mục tiêu -Mục tiêu bài học là những khẳng định cụ thể về kiến thức ,kỹ năng ,thái độ mà HS cần phải đạt đợc ở mức độ nhất định . - Mục tiêu bài học là căn cứ để đánh giá chất lợng học tập của HS hiệu quả thực hiện bài dạy của GV,do đó mục tiêu phải cụ thể để có thể đo đợc hay quan sát đợc ,tức là nó phải đ- ợc lợng hoá bàng các động từ chỉ hành động : + Mục tiêu kiến thức : . Mức độ nhận biết : thờng dùng các động từ phát biểu ,liệt kê ,nhận dạng,mô tả .Mức độ thông hiểu: thờng dùng các động từ phân tích ,so sánh ,liên hệ,phân biệt ,tóm tắt,xác định .Mức độ vận dụng: thờng dùng các động từ giải thích ,chứng minh, vận dụng. +mục tiêu kỹ năng có hai mức độ : .Làm đợc một công việc . .Làm thành thạo một công việc. Thờng dùng các động từ: nhận dạng ,liệt kê,thu thập ,đo đạc ,vẽ ,phân loại ,tính toán,làm thí nghiệm ,sử dụng. +Mục tiêu thái độ:Thờng dùng các động từ nh: Tuân thủ, tán thành ,phản đối,hởng ứng,cháp nhận ,bảo vệ,hợp tác. 2.Đổi mới hình thức điều khiển hoạt động học tập của HS Phối hợp chặt chẽ giữa nỗ lực cá nhân hợp tác trong nhóm hoặc toàn lớp: **Hình thức học tập cá nhân là hình thức học tập cơ bản nhất ,vì nó tạo điều kiện cho mỗi HS bộc lộ khả năng tự học của mình .Gv có thể tăng cờng hoạt động học tập độc lập của HS bằng phiếu học tập.Việc tổ chức học tập cá nhân có thể nh sau : +Làm việc chung với cả lớp (GV nêu vấn đề ,xác định nhiệm vụ nhận thức hớng dẫn gợi ý HS làm việc ) làm việc cá nhân (HS ghi kết quả ra vở hoặc trả lời vào phiếu học tập) +Làm việc chung cả lớp(GV chỉ định một vài HS báo cáo kết quả ,các HS khác theo dõi ,bổ xung) GV hợp thức hoá kiến thức . **Hình thức hoạt động trong nhóm sử dụng khi những câu hỏi hoặc những vấn đề đặt ra khó khăn ,phức tạp ,đòi hỏi phải có sự hợp tác giữa các cá nhân mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.GV tổ chức HS hoạt động nhóm theo các bớc: B1.Làm việc chung cả lớp. .GV nêu vấn đề xác định nhiệm vụ nhận thức cho HS .Chia nhóm ,giao nhiệm vụ cho các nhóm. .Hớng dẫn gợi ý cho HS cách làm việc . B2.Làm việc theo nhóm. .Phân công trong nhóm (cử nhóm trởng ,th ký ,phân việc cho các thành viên trong nhóm ) .Từng cá nhân làm việc độc lập .Trao đổi ,thảo luận trong nhóm cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ trong nhóm, .Cử đại diện trình bày kết quả làm việc của nhóm B3.Làm việc chung cả lớp(thảo luận tổng kết trớc toàn lớp) .các nhóm lần lợt báo cáo kết quả hoạt động nhóm . .GV hớng dẫn thảo luận chung (các nhóm nhận xét đóng góp ý kiến bổ xung cho nhau) .GV tổng kết chuẩn hoá kiến thức. 3.Đổi mới trong việc sử dụng ph ơng tiện dạy học. *Các thiết bị dạy học đợc sử dụng không chỉ là minh hoạ kiến thức ,lòi giảng của GV mà chủ yếu là nguồn tri thức , là phơng tiện để HS khai thác tìm tòi ,phát hiện chiếm lĩnh kiến thức ,đó là: - HS đợc tự tay làm thí nghiệm ,tự mình quan sát ,đo đạc rút ra kết luận -Tạo điều kiện để HS tìm hiểu cáu tạo ,cách sử dụng các dụng cụ đo. -Thông qua việc nghiên cứu các số liệu trong bảng để rút ra kết luận (VD: Yêu cầu HS nghiên cứu Bảng số liệu về sự nóng chảy của băng phiến khi bị đun nóng để vẽ đờng biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi đun nóng của băng phiến,trả lời câu hỏi rút ra kết luận về nhiệt độ nóng chảy của băng phiến) -Khai thác hình vẽ với vai trò là nguồn thông tin chứ không phải là hình ảnh minh hoạ cho lời giảng của GV(VD: Yêu cầu HS quan sát hình mở đầu bài 14-vly 6 cho biết những ngời trong hình đang làm gì ?tại sao họ lại làm nh vậy?) *Tạo điều kiện cho đa số HS đợc sử dụng thiết bị dạy học *Nếu có điều kiện GV nên sử dụng phơng tiện hiện đại nh băng hình ,đĩa CD,giáo án điện tử trong tiết học. 4.Đổi mới trong đánh giá kết quả học tập của HS * Phối hợp kiểm tra bằng hình thức trắc nhiệm tự luận trắc nghiệm khách quan(với tỉ lệ khoảng 1:2 ).Trong đó cần thể hiện rõ .tác dụng phân hoá :cần có nhiều câu hỏi ở những mức độ khác nhau ,phải đảm bảo HS trung bình đạt yêu cầu ,đồng thời cũng phan loại đợc HS khá ,giỏi,khoảng 30% biết,40% hiểu,30% vận dụng. .Có giá trị phản hồi:các câu hỏi phải có tình huống để HS bộc lộ điểm mạnh ,yếu về nhận thức năng lực ,phản ánh đợc u nhợc chung của HS . .Có độ tin cậy :Hạn chế tính chủ quan của ngời ra đề ngời chấm bài ktra.Đáp án biểu điểm chính xác để mọi GV HS vận dụng cho KQ giống nhau. .Tính chính xác ,khoa học : các câu hỏi phải rõ ràng chặt chẽ truyền tải hết yêu cầu tới HS. .Tính khả thi:Đề kiểm tra có tính đến tính thực tiễn địa phơng ,câu hỏi phải phù hộp với trình độ thời gian làm bài của HS. *Tạo điều kiện để HS tự đánh giá kết quả học tập của mình.Thờng sử dụng sau hoạt động nhóm (để các nhóm tự đánh giá lẫn nhau) hoặc sử dụng trong các giờ thực hành. 5.Đổi mới trong việc soạn giáo án . Giáo án cần phải thể hiện rõ ràng các hoạt động học tập ,trong đó nổi bật là sự điều khiển quá trình dạy học của GV những hạt động học tập tơng ứng hay kết quả học tập của HS . Khi dạy học bạn tổ chức cho HS thảo luận nh thế nào ? Bạn tổ chức thảo luận có hiệu quả không? Nếu cha thấy hiệu quả thì bạn cần xử nh thế nào? Trả lời -Khi dạy học tên lớp tôi thờng xuyên cho HS hoạt động nhóm thảo luận .Trớc khi cho HS thảo luận tôi đã chuẩn bị sẵn hệ thống câu hỏi hớng dẫn HS giải quyết vấn đề chiếm lĩnh tri thức.(Hệ thống câu hỏi này có thể đợc viết ra phiếu học tập hoặc bảng phụ).Sau đó ,hớng dẫn cho HS thảo luận giúp đỡ HS rút ra những nhận xét đánh giá kết luận vào thời điểm thích hợp chứ không phải là ngời thuyết giảng truyền thụ kiến thức cho HS. -Tôi thấy rằng tổ chức cho HS thảo luận làm cho HS có hứng thú tích cực hơn trong hoc tập,giúp cho tôi có thể phát hiện những mặt mạnh yếu của HS từ đó có sự hớng dẫn thích hợp hiệu quả hơn.Đây cũng là một hình thức kích thích t duy phê phán cho HS,tạo cơ hội dể HS thể hiện tự phát triển. -Tuy nhiên đôi khi tổ chức thảo luận còn cha hiệu quả.khi đó tôi cần kiểm tra lại xem mình đã thiếu sót một trong số những nội dung nào sau đây?: +có thể hệ thống câu hỏi của tôi đa ra cha phù hợp với đối tợng HS .Khi đó tôi sẽ khuyến khích các em đặt câu hỏi về những nghi vấn của mình về vấn đề các em cha rõ,rồi để cho các nhóm khác thảo luận trả lời.Tôi sẽ là ngời khẳng định lại tri thức đúng cho các em . +Có khi chỉ một hai em trong nhóm thảo luận còn các em khác tỏ thái độ nhút nhát hoặc không thảo luận đúng chủ đề .Khi đó tôi sẽ nhắc nhở các em cần tập trung vào vấn đề cần thảo luận ,động viên các em tích cực đa ra ý kiến của mình để cùng đợc các bạn đóng góp. Bạn hãy nêu cách đặt câu hỏi ,cho ví dụ cụ thể đối với từng loại câu hỏi phát triển t duy: Nhận biết ,thông hiểu ,vận dụng,phân tích ,tổng hợp ,đánh giá Trả lời 1.Câu hỏi nhận biết Mức độ này đợc xem nh là sự nhận biết ,ghi nhớ ,tái hiện thông tin, chỉ đòi hỏi sự vận dụng trí nhớ.Các từ để hỏi thờng dùng là : cái gì, bao nhiêu, hãy định nghĩa, khi nào, bao giờ, hãy mô tả.ví dụ: -Hãy phát biểu định nghĩa chuển động cơ học ? -Em hãy liệt kê một số vật liêu chống ô nhiễm tiếng ồn? 2.Câu hỏi mức độ thông hiểu Bao gồm cả nhận biết nhng ở mức độ cao hơn,đòi hỏi HS phải so sánh đợc các đại l- ợng ,giải thích hiện tợng ,phân tích mối quan hệ ,chứng minh quy luật,tính toán đại lợng trong các công thức đã học Các cụm từ để hỏi thờng là : tại sao, hãy phân tích, hãy so sánh, hãy liên hệ, hãy phân tích các yếu tố cơ bản. Ví dụ: -Hãy xác định GHĐ ĐCNN của bình chia độ? - Hãy tính vận tốc của vật khi biết cụ thể độ dài quãng đờng đi S thời gian t để đi hết quãng đờng đó? 3.Câu hỏi mức độ vận dụng Mức độ này đòi hỏi HS phải phải biết vận dụng kiến thức ,nguyên hay ý tởng để giải quyết một vấn đề nào đó trong tình huống mới.Các cụm từ thờng dùng nh: làm thế nào , Hãy tính sự chênh lệch giữa , em có thể giải quyết khó khăn về .nh thế nào?.Ví dụ: - làm thế nào để sử dụng thớc dài bị gãy đầu có vạch số 0? - hãy tính vận tốc trung bình của một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B ,biết độ dài quãng đ- ờng đó là 150km,ô tô khởi hành lúc 8h15 phút đến nơi vào lúc 12h30phút. 4.Câu hỏi ở mức độ phân tích Mức độ này đòi hỏi HS phải biết chia thông tin thành các phần nhỏ thiết lập mối liên hệ phụ thuộc giữa chúng.Thờng sử dụng các từ để hỏi nh: tại sao, Em có nhận xét gì về , Hãy chứng minhVí dụ: -Từ kết quả thí nghiệm em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa độ lớn của lực kéo với độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng? -Em hãy chứng minh cái đinh vít là một dạng của mặt phẳng nghiêng? 5.Câu hỏi ở mức độ tổng hợp Mức độ này đòi hỏi HS phải đa ra đợc những dự đoán ,giải quyết một vấn đề ,đa ra câu trả lời hoặc đề xuất có tính sáng tạo.Cách đặt câu hỏi phải để HS thấy rõ mình đợc tự do đa ra ý tởng,giải pháp mang tính sáng tạo.Ví dụ: -Hãy tìm cách xác định thể tích của vật thấm nớc (những viên phấn) bằng bình chia độ? -Hãy đề ra những biên pháp chống ô nhiễm tiếng ồn? 6.Câu hỏi ở mức độ đánh giá Đây là mức độ cao nhất của nhận thức ,HS phải hiểu rõ bản chất của sự vật, hiện tợng . Các cụm từ thờng để hỏi: Em hãy cho biết u nhợc điểm ,điều kiện để áp dụngcủa giải pháp đề ra.Ví dụ: - Theo em trong hai phơng pháp đo thể tích bằng bình chia độ bình tràn phơng pháp nào cho kết quả chính xác hơn?Có thể đo thể tích của những vật nào bằng bình chia độ? - Em hãy nêu những khó khăn khi kéo vật trực tiếp từ dới lên cao theo phơng thẳng đứng? - Theo bạn câu hỏi hớng dẫn HS chiếm lĩnh kiến thức phải đảm bảo những yêu cầu nào? Trả lời -Giúp HS đạt dần đến mục tiêu chung của bài học ,sát với nội dung tiến trình bài học . -Không dễ quá để HS buộc phải suy nghĩ cũng không quá khó để đa số HS có thể trả lời đợc . - Phù hợp với điều kiện dạy học cho phép Trong quá trình hỏi đáp thảo luận bạn nên đặt câu hỏi sử dụng nh thế nào sao cho hiệu quả? Trả lời Khi sử dụng các câu hỏi trong quá trình dạy học nên: - Nêu câu hoỉ chung cho cả lớp - Dừng sau khi đặt câu hỏi - Khuyến khích chờ đợi câu trả lời của HS - Chỉ gọi những HS giơ tay để trả lời - Khuyến khích những HS rụt rè chậm chạp - Chú ý phân bố hợp số HS đợc chỉ định trả lời - Phân phối tạo điều kiện để mỗi HS đều đợc trả lời câu hỏi ít nhất một lần trong giờ học [...]... dạy học? Trả lời Một sản phẩm cần phải đảm bảo những tiêu chí sau thì đợc xem là đồ dùng dạy học: a.yêu cầu khoa học s phạm - Phù hợp với nguyên lí khoa học lí luận dạy học giúp HS tiếp thu kiến thức sâu sắc ,bền vững chính xác -Phù hợp với nội dung chơng trình ,SGK PPDH mới - Có cấu trúc kích thớc thích hợp,đảm bảo tính trực quan,kích thích hứng thú học tập của HS b.Yêu cầu kĩ thuật và. .. trong thực tiễn dạy học? làm thế nào để đa đợc những ND đó vào các đề kiểm tra học kì ,các đề thi tốt nghiệp? Trả lời Nội dung thực hành hiện nay là cha đợc chú trọng trong việc đánh giá KQhọc tập của HS.Các đề kiểm tra học thi tốt nghiệp lâu nay chỉ tập trung chủ yếu vào việc đánh giá kiến thức lí thuyết kĩ năng vận dụng những kiến thức vào giải BT ,tạo điều kiện cho việc dạy- học chay không... điện chạy qua đoạn mạch đó phơng án 2 cho hấy HS mới chỉ rút ra mối liên hệ về mặt toán học nhng cha hiểu bản chất vật của hiện tợng ,cha nắm vững đợc nguyên nhân hiện tợng đó là hiệu điện thế thay đổi mới dẫn đến cờng độ dòng điện thay đổi Nh vậy câu hỏi có thể làm bộc lộ sai lầm của HS từ đó HS sẽ khắc sâu đợc kiến thức hơn Trong quá trình dạy- học Bạn đã chia nhóm HS theo những cách nào? cách... sao cho đạt hiệu quả nhất Bằng những kinh nghiệm của mình bạn hãy chỉ ra những do tổ chức dạy học theo nhóm không thành công? Từ đó đề ra yêu cầu để tổ chức dạy học theo nhóm có hiệu quả? Trả lời 1.Những do tổ chức dạy học theo nhóm không thành công là : -sử dụng nhóm tuỳ tiện ,không có sự lựa chọn phù hợp với nộ dung học tập cũng nh các đặc điểm của các thành viên trong nhóm - Trong hoạt dộng... cùng biểu tợng trên bìa vào 1 nhóm +Chỉ định : chủ định chọn những HS có cùng trình độ hoặc khác trình độ vào cùng một nhóm +Tình bạn: cho HS tự chọn bạn cùng xếp vào một nhóm +Cố định : ví dụ chia nhóm cố định theo bàn (xếp HS ngồi cùng bàn vào cùng một nhóm) Khi chọn kiểu chia nhóm cần linh hoạt không nhất thiết lúc nào cũng chỉ có một kiểu ,tuỳ thuộc vào nhiệm vụ học tập đặc điểm HS.Chia nhóm... của mình phải tham gia tích cực vào cuộc thảo luận,lắng nghe ý kiến ,quan diểm của những ngời trong nhóm - Có sự kiểm tra giúp đỡ các nhóm của GV để đảm bảo rằng mọi HS đều hiểu rõ nhiệm vụ phải làm Bạn hãy nêu những khó khăn trong khi tổ chức dạy học theo nhóm trong điều kiện thực tế dạy học của bạn? Trả lời Tổ chức hoạt động nhóm ngay tại lớp bị hạn chế bởi không gian chật hẹp của lớp học ,bởi... không gian chật hẹp của lớp học ,bởi thời gian hạn định của tiết học nên GV phải chuẩn bị kỹ biết tổ chức hợp lí mới có hiệu quả.Không nên lạm dụng các hoạt động nhóm cần đề phòng xu hớng hình thức (nghĩa là Gv dùng quá nhiều phơng tiện, hình ảnh gây phân tán tập trug của HS vào nội dung chính của bài học) .ở trờng THCS mỗi tiết học chỉ nên tổ chức từ 1 đến 2 hoạt động nhóm đối với nững câu hỏi... với thái độ hứng thú khuyến khích Bạn đã sử dụng câu hỏi mở nh thế nào trong quá trình tích cực hoá hoạt động học tập của HS ? Trả lời Câu hỏi mở là những câu hỏi có nhiều phơng án trả lời đúng.Câu hỏi mở thờng là câu hỏi khó ,đòi hỏi t duy ở mức độ cao có khả năng tạo điều kiện cho HS trao đổi ,thảo luận sôi nổi trong lớp Do vậy việc sử dụng câu hỏi mở cần có nhiều thời gian cần dự đoán trớc... những cá nhân mới có thể hoàn thành nhiệm vụ -Một khó khăn nữa đó là sỹ số HS của lớp đông ,thiết bị day học cha đáp ứng đủ cho nên khó có thể tạo đợc điều kiện cho tất cả các em đợc làm thí nghiệm.Giải pháp đa ra cho GV đó là phân công 2 đến 3 em cùng thực hiện một công việc để đảm bảo tất cả các em đợc hoạt động tích cực Trong các nhà trờng ,hàng năm đều phát động thi đua làm đồ dùng dạy học cho các... trình độ ,các em HS yếu có nhiều cơ hội học tập các em HS khá giỏi.Nhng cũng có thể xảy ra trờng hợp chỉ có các em khá giỏi tham gia hoạt động ,còn các em khác ít hoặc không tham gia Điều này xảy ra khi các em thiếu hứng thú học tập tổ chức hoạt động của nhóm không hợp -ở nhóm cùng trình độ có thể xảy ra hiện tợng những HS yếu bị chế giễu dãn tới tự ti hạn chế sự phát triển Do vậy chọn kiểu . sau: - Đổi mới mục tiêu - Đổi mới hình thức điều khiển hoạt động học tập của HS - Đổi mới sử dụng phơng tiện dạy học - Đổi mới đánh giá kết quả học tập. Trờng:THCS Đoan Bái Chuyên đề đổi mới sgk -sgv &phơng pháp dạy học vật lý Ngời viết:Giáp Hồng Xiêm Tổ CM : Toán Lý Trờng : THCS Đoan Bái Năm học: 2007-2008
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề: Đổi mới SGK, SGV và phương pháp dạy học Vật lý, Chuyên đề: Đổi mới SGK, SGV và phương pháp dạy học Vật lý, , những Đổi mới SGK-SGV vật lí THCS, Ph ơng Pháp dạy học môn vật lý, Yêu cầu kinh tế

Từ khóa liên quan