0

Giáo án sinh hoạt lớp chủ nhiệm, chi tiết đầy đủ

25 642 1
  • Giáo án sinh hoạt lớp chủ nhiệm, chi tiết đầy đủ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2017, 10:40

Giáo án sinh hoạt lớp chủ nhiệm, chi tiết đầy đủ Giáo án sinh hoạt lớp chủ nhiệm, chi tiết đầy đủ Giáo án sinh hoạt lớp chủ nhiệm, chi tiết đầy đủ Giáo án sinh hoạt lớp chủ nhiệm, chi tiết đầy đủ Giáo án sinh hoạt lớp chủ nhiệm, chi tiết đầy đủ Giáo án sinh hoạt lớp chủ nhiệm, chi tiết đầy đủ Giáo án sinh hoạt lớp chủ nhiệm, chi tiết đầy đủ Giáo án sinh hoạt lớp chủ nhiệm, chi tiết đầy đủ Giáo án sinh hoạt lớp chủ nhiệm, chi tiết đầy đủ Giáo án sinh hoạt lớp chủ nhiệm, chi tiết đầy đủ Giáo án sinh hoạt lớp chủ nhiệm, chi tiết đầy đủ Giáo án sinh hoạt lớp chủ nhiệm, chi tiết đầy đủ Giáo án sinh hoạt lớp chủ nhiệm, chi tiết đầy đủ Giáo án sinh hoạt lớp chủ nhiệm, chi tiết đầy đủ Giáo án sinh hoạt lớp chủ nhiệm, chi tiết đầy đủ Giáo án sinh hoạt lớp chủ nhiệm, chi tiết đầy đủ Giáo án sinh hoạt lớp chủ nhiệm, chi tiết đầy đủ Giáo án sinh hoạt lớp chủ nhiệm, chi tiết đầy đủ Giáo án sinh hoạt lớp chủ nhiệm, chi tiết đầy đủ Hoạt động tập thể tuần 1 I MụC TIÊU: - Bầu ban cán lớp, phân chia nhóm học tập, đôi bạn học tập - Đánh giá hoạt động tuần Triển khai kế hoạt tuần đến - Giáo dục HS có ý thức học tập, có thói quen học tập sinh hoạt II CáC HOạT Động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS - Từng HS đứng lên giới thiệu tên Điểm danh- Làm quen - GV giới thiệu tên chỗ cho HS biết nh chỗ ở- Lớp làm quen Chia tổ, nhóm, đôi bạn học tập - HS ngồi theo xếp GV - GV xếp chỗ ngồi, tổ, nhóm, đôi bạn - HS tổ, nhóm làm quen với Bầu ban cán lớp - Bầu Lớp trởng, lớp phó, tổ trởng - GV định hớng cách bầu - Tập thể lớp đề cử- Tiến hành biểu - GV giao nhiệm cho ban cán lớp Đánh giá công tác tuần qua: - Ban cán mắt- Nhận nhiệm vụ GV đánh giá chung: * Ưu:- Đi học chuyên cần, tác phong gọn - HS lắng nghe- Bổ sung - Lớp học sẽ, sách đảm bảo - Bớc đầu thực đợc nề nếp * Khuyết:- Còn số HS quên dụng cụ - Chuẩn bị nhà cha tốt - tập trung, nói chuyện Phổ biến công tác đến: - Thực tốt nội quy HS, nề nếp trực - HS lắng nghe thực ban lễ Khai giảng năm học - Mang dụng cụ làm nhà đầy đủ - Đảm bảo vệ sinh lớp khu vực Kết thúc: - GV nhận xét tiết sinh hoạt - HS hát tập thể số - Yêu cầu hát tập thể Hoạt động tập thể tuần I MụC TIÊU: - Củng cố lại tiết sinh hoạt nhi đồng Nghi thức báo cáo nhi đồng- Các đội nình hàng dọc, ngang, vòng tròn - Ôn chủ điểm, chủ đề- ý nghĩa ngày 2/9, 5/9 - Ôn múa: Em yêu trờng em- Trò chơi: điều Bác Hồ dạy II CáC HOạT Động dạy học Hoạt động GV 1- Ôn tiết sinh hoạt sao: - GV tổ chức cho HS: Hoạt động HS * HS thực tiết sinh hoạt: - Tập họp hàng dọc- Điểm danh báo cáo - Hát" Nhi đồng ca"- Hô hiệu - Báo cáo thành tích tuần( sao, lớp) -Sinh hoạt theo sao- Sao trởng hớng dẫn - Sinh hoạt chung+Ôn chủ điểm, chủ đề + Ôn hát múa, trò chơi 2- Đánh giá GV: * Ưu: - Đi học chuyên cần, tác phong gọn HS lắng nghe- bổ sung gàng, trễ - Vệ sinh lớp vệ sinh khu vực tơng đối tốt - Thực truy bài, thể duc đặn * Khuyết:- Còn quên dụng cụ học tập -Tổ vệ sinh cha đảm bảo - Truy thể dục cha nghiêm túc 3- Công tác đến: - Nộp khoản tiền- chủ yếu bảo hiểm - HS lắng nghe, thực - Tiếp tục thực tốt nề nếp trực ban - Tăng cờng đôi bạn học tập lớp - Ôn chủ điểm, chủ đề hát múa, trò chơi - Thực tốt tiết sinh hoạt 4- Nhận xét, dặn dò: 5- Kết thúc: - Sao trởng cho lớp đọc lời ghi nhớ Hoạt động tập thể tuần I MụC TIÊU: - Đánh giá công tác tuần qua mặt hoạt động - Phổ biến công tác đến.sinh hoạt vui vẻ II CáC HOạT Động DạY HọC: Hoat động GV Hoạt động HS 1- Đánh giá công tác tuần qua a- Cho tổ báo cáo : - Tổ trởng tóm tắt thành tich tổ b- Cho lớp trởng tóm tát thành tích chung - HS lắng nghe 2- ý kiến GV: a- Ưu:- Đi học giờ, chuyên cần - Đã thực truy bài, đủ đồ dùng - HS lắng nghe - Tổ xếp hàng tốt, nghiêm túc - Hầu hết HS chuẩn bị tốt b- Tồn tại:- Tổ nhiều em quên đồ dùng, lời - Thực nề nếp cha khắp - Một số em cha có ý thức học tập 3- Công tác đến:- Chuẩn bị tốt nhà - Tăng cờng học tổ, học nhóm - Từng theo dõi thi đua lớp - Thực tốt nề nếp trực ban - Chuẩn bị tốt khảo sát chất lợng - ủng hộ SGK cho HS miền núi 4- Sinh hoạt tập thể: hát, múa, kể chuyện, 5- Kết thúc: - Hát cá nhân, kể chuyện - Hát tập thể 6- Nhận xét, đặn dò: - HS lắng nghe- thực - HS hát cá nhân, kể chuyện - Cả lớp hát tập thể Hoạt động tập thể tuần I MụC TIÊU: - Thực tốt tiết sinh hoạt nhi đồng HS tự quản tốt - Đánh giá công tác tuần qua- Phổ biến công tác đến - Ôn chủ điểm, chủ đề- ý nghĩa ngày 2/9, 5/9 Sinh hoạt vui vẻ - Ôn múa: Em yêu trờng em- Trò chơi: điều Bác Hồ dạy II CáC HOạT Động DạY HọC: Hoạt động GV Hoạt động HS * HS thực tiết sinh hoạt: 1- Thực tiết sinh hoạt sao: - GV tổ chức cho HS - Tập họp hàng dọc- Điểm danh báo cáo - Hát" Nhi đồng ca"- Hô hiệu - Báo cáo thành tích tuần( sao, lớp) -Sinh hoạt theo sao- Sao trởng hớng dẫn - Sinh hoạt chung+ Ôn chủ điểm, chủ đề + Ôn hát múa, trò chơi 2- Đánh giá GV: * Ưu: - Đi học chuyên cần, tác phong gọn HS lắng nghe- bổ sung gàng, trễ, hàng tơng đối tốt - Vệ sinh lớp vệ sinh khu vực tốt - Thực truy bài, thể duc đặn * Khuyết:- Còn quên dụng cụ học tập -Tổ vệ sinh cha đảm bảo - Truy thể dục cha nghiêm túc 3- Công tác đến: - Nộp khoản tiền- chủ yếu bảo hiểm - Tiếp tục thực tốt nề nếp trực ban - Tiếp tục góp SGK cho bạn nghèo - Ôn chủ điểm, chủ đề hát múa, trò chơi - Thực tốt tiết sinh hoạt 4- Sinh hoạt: ôn hát múa- trò chơi 5- Nhận xét, dặn dò: 6- Kết thúc: - HS lắng nghe, thực - HS thực hiên ôn hát múa, trò chơi - Sao trởng cho lớp đọc lời ghi nhớ Hoạt động tập thể tuần I MụC TIÊU: - Thực tốt tiết sinh hoạt nhi đồng HS tự quản tốt - Đánh giá công tác tuần qua- Phổ biến công tác đến - Mạnh dạn đứng trớc tập thể, ăn nói lu loát II CáC HOạT Động DạY HọC: Hoạt động GV Hoạt động HS * HS thực tiết sinh hoạt: 1- Thực tiết sinh hoạt sao: - GV tổ chức cho HS - Tập họp hàng dọc- Điểm danh báo cáo - Hát" Nhi đồng ca"- Hô hiệu - Báo cáo thành tích tuần( sao, lớp) -Sinh hoạt theo sao- Sao trởng hớng dẫn - Sinh hoạt chung+ Ôn chủ điểm, chủ đề + Ôn hát múa, trò chơi 2- Đánh giá GV: * Ưu: - Tất HS thực tốt nề HS lắng nghe- bổ sung nếp trực ban Đi học chuyên cần, không vắng, hạn chế đợc trễ - Vệ sinh lớp vệ sinh khu vực tốt - Tiếp thu chuẩn bị tốt * Khuyết:- Còn nhiều HS cha tham gia khoản tiền(Việt, Đông Anh,Phúc ) - Còn học trề( Hng Thịnh) 3- Công tác đến: - Luyện tập kể chuyện Bác Hồ - HS lắng nghe, thực - Tăng cờng đôi bạn học tập lớp - Ôn chủ điểm, chủ đề hát múa, trò chơi - Thực tốt phong trào GVRC 4- Sinh hoạt: ôn hát múa- trò chơi 5- Nhận xét, dặn dò: - HS thực ôn hát múa, trò chơi 6- Kết thúc: - Sao trởng cho lớp đọc lời ghi nhớ Hoạt động tập thể tuần I MụC TIÊU: - Thực tốt tiết sinh hoạt nhi đồng HS tự quản tốt - Đánh giá, nhận xét mặt tuần - Phổ biến công tác đến, sinh hoạt tập thể vui chơi - Rèn tính tự quản, mạnh dạn, sinh hoạt vui vẻ II CáC HOạT Động DạY HọC: Hoạt động GV 1- Thực tốt tiết sinh hoạt sao: - GV tổ chức cho HS sinh hoạt: - Đánh giá GV: * Ưu:- Học tập có chất lợng, nhiều em đạt điểm cao, tiếp thu tốt - Đi học chuyên cần, tác phong gọn gàng, trễ, hàng tơng đối tốt - Vệ sinh lớp vệ sinh khu vực tốt - Thực truy bài, thể duc đặn * Khuyết:- Thể dục cha nhanh chóng - Trình bày sách bẩn( Huy, Thịnh, Việt, ) 2- Sinh hoạt vui chơi giải trí: Ôn hát múa, trò chơi, hát cá nhân, kể chuyện 3- Cô phụ trách có ý kiến, dặn dò: - Chuẩn bị toán nhà thờng xuyên - Tiếp tục thực tốt nề nếp trực ban - Tập luyện cờ vua, thi kể chuyện ỏ lớp - Ôn chủ điểm, chủ đề hát múa, trò chơi - Thực tốt tiết sinh hoạt 4- Kết thúc: Hoạt động HS * HS thực tốt trình tự tiết sinh hoạt ( nh tiết trớc) - HS lắng nghe- bổ sung - HS thực ôn hát múa, trò chơi - HS lắng nghe thực - Sao trởng cho lớp đọc lời ghi nhớ Hoạt động tập thể tuần I MụC TIÊU: - Đánh giá công tác tuần qua, nhận xét mặt hoạt động - Phổ biến công tác đến- Yêu cầu tự quản tốt - Sinh hoạt vui chơi thoải mái, vui vẻ II CáC HOạT Động DạY HọC: Hoat động GV Hoạt động HS 1- Đánh giá công tác tuần qua a- Cho tổ báo cáo : - Tổ trởng tóm tắt thành tich tổ b- Cho lớp trởng tóm tát thành tích chung - HS lắng nghe 2- ý kiến GV: a- Ưu:- 100% HS biết ý nghĩa ngày 1/10, 15/10, 20/10 - HS lắng nghe - Hầu hết HS biết tóm tắt đề toán giải toán có lời văn - Nhiều HS học tập có tiến b- Tồn tại:- Một số em học không chăc - Một số em cha có ý thức học tập 3- Công tác đến :- Chuẩn bị tốt nhà - HS lắng nghe- thực - Tăng cờng học tổ, học nhóm - Thực tốt nề nếp trực ban - Ôn tập tốt để thi kỳ I 4- Sinh hoạt tập thể: Giải ô chũ 5- Kết thúc: - Hát cá nhân, kể chuyện - Hát tập thể - HS thi giải ô chữ theo tổ 6- Nhận xét, đặn dò: - Cả lớp hát tập thể Hoạt động tập thể tuần I MụC TIÊU: - Thực tốt tiết sinh hoạt nhi đồng HS tự quản tốt - Đánh giá, nhận xét mặt tuần phổ biến công tác đến - Sinh hoạt tập thể vui chơi Rèn tính tự quản, mạnh dạn, sinh hoạt vui vẻ II CáC HOạT Động DạY HọC: Hoạt động GV 1- Thực tốt tiết sinh hoạt sao: - GV tổ chức cho HS - Đánh giá GV: * Ưu:- Học tập có chất lợng, nhiều em đạt điểm cao, tiếp thu tốt - Đi học chuyên cần, tác phong gọn gàng, trễ, hàng tơng đối tốt - Vệ sinh lớp vệ sinh khu vực tốt - Thực tơng đối tốt nội dung thi đua trờng - Tham gia ôn tập tơng đối tốt * Khuyết:- Viết chữ cẩu thả: Thnh - Một số em lời học nhà 2- Sinh hoạt vui chơi giải trí: Ôn hát múa, trò chơi, hát cá nhân, kể chuyện 3- Cô phụ trách có ý kiến, dặn dò: - Ôn tập tốt, thứ thi GKI - Tiếp tục thực tốt nề nếp trực ban - Tập luyện cờ vua, thi kể chuyện ỏ lớp - Ôn chủ điểm, chủ đề hát múa, trò chơi - Thực tốt tiết sinh hoạt 4- Kết thúc: Hoạt động HS * HS thực trình tự tiết sinh hoạt ( nh tiết trớc) - HS lắng nghe- bổ sung - HS thực ôn hát múa, trò chơi - HS lắng nghe thực - Sao trởng cho lớp đọc lời ghi nhớ Hoạt động tập thể tuần I MụC TIÊU: - Đánh giá công tác tuần qua, Phổ biến công tác đến- Yêu cầu tự quản tốt - Sinh hoạt vui chơi thoải mái, vui vẻ - Thực thành thạo hát múa, trò chơi II CáC HOạT Động DạY HọC: Hoat động GV Hoạt động HS 1- Đánh giá công tác tuần qua a- Cho tổ báo cáo : - Tổ trởng tóm tắt thành tich tổ b- Cho lớp trởng tóm tát thành tích chung - HS lắng nghe 2- ý kiến GV: a- Ưu:- 100% HS biết ý nghĩa ngày 1/10, 15/10, 20/10 - Thực nghiêm túc thi GKI - Nhiều HS học tập có tiến - Đã tập luyện kể chuyện cờ vua b- Tồn tại:- Đôi bạn học tập cha có kết - Một số em cha có ý thức học tập 3- Công tác đến :- Kiểm tra đôi bạn học tập lớp - Tăng cờng học tổ, học nhóm - Em Thịnh, Triều luyện tập cờ vua dự thi vào tuần 10 - Thực tốt nề nếp trực ban - Triều dự thi cờ vua vào thứ tuần 10 4- Sinh hoạt tập thể: hát, múa, kể chuyện, 5- Kết thúc: - Hát cá nhân, kể chuyện - Hát tập thể 6- Nhận xét,dặn dò: - HS lắng nghe - HS lắng nghe- thực - HS hát cá nhân, kể chuyện - Cả lớp hát tập thể Hoạt động tập thể tuần 10 10 10 I MụC TIÊU: - Thực tốt tiết sinh hoạt nhi đồng HS tự quản tốt - Đánh giá, nhận xét mặt tuần phổ biến công tác đến - Sinh hoạt tập thể vui chơi Ôn chủ điểm, chủ đề, hát múa, trò chơi II CáC HOạT Động DạY HọC: Hoạt động GV Hoạt động HS * HS thực trình tự tiết sinh hoạt 1- Thực tốt tiết sinh hoạt sao: - GV tổ chức cho HS ( nh tiết trớc) - Đánh giá GV: * Ưu:- Học tập có chất lợng, nhiều em đạt - HS lắng nghe- bổ sung điểm cao, tiếp thu tốt - Đi học chuyên cần, tác phong gọn gàng, trễ, hàng tơng đối tốt - Vệ sinh lớp vệ sinh khu vực tốt - Thực tơng đối tốt nội dung thi đua trờng - Kết thi GKI cao: Toán: G: 26 K: Tiếng Việt: G:19 K: TB: * Khuyết:- Viết chữ cẩu thả: Huy, Việt - Một số em lời học nhà 2- Sinh hoạt vui chơi giải trí: Ôn hát múa, trò chơi, hát cá nhân, kể chuyện 3- Cô phụ trách có ý kiến, dặn dò: - Phát động thi đua" Giành hoa điểm 10" - Các tổ tiến hành kiểm tra CTRL đội viên - HS thực ôn hát múa, trò chơi - Tiếp tục thực tốt nề nếp trực ban - Tập luyện kể chuyện gơng đạo đức Bác Hồ - Ôn chủ điểm, chủ đề, hát múa, trò chơi - HS lắng nghe thực - Thực tốt tiết sinh hoạt - Tập tiết mục văn nghệ dự thi 4- Kết thúc: - Sao trởng cho lớp đọc lời ghi nhớ Hoạt động tập thể tuần 11 I- Yêu cầu: - Đánh giá công tác tuần qua, Phổ biến công tác đến- Yêu cầu tự quản tốt - Thực tốt tiết sinh hoạt tập thể, vui chơi thoải mái, vui vẻ II- Lên lớp: Hoat động GV Hoạt động HS 1- Đánh giá công tác tuần qua a- Cho tổ báo cáo : - Tổ trởng tóm tắt thành tich tổ - HS lắng nghe b- Cho lớp trởng tóm tt thành tích chung 2- ý kiến GV: a- Ưu: - Bớc đầu hình thành văn nói cho HS - HS lắng nghe yếu - Tham gia quỹ" áo ấm tặng bạn 42000đ - Thịnh thi cờ vua, Triều thi kể chuyện đạt giải nhì - 100% HS biết ý nghĩa ngày 20/11 - Thực tốt vệ sinh khu vực, lớp - Đội văn nghệ tham gia tập luyện - Đã hát múa thành thạo bài" Ngày vui mới" trò chơi" Kết thân" b- Tồn tại:- Cha tự quản tốt truy thể dục - Một số em học tập cha tự giác 3- Công tác đến - Phát động phong trào hiến sách :- Kiểm tra đôi bạn học tập lớp - Tăng cờng học tổ, học nhóm - Thực tốt nề nếp trực ban - Tham gia tổng vợt văn nghệ - Làm hồ sơ xổ giun cho HS 4- Sinh hoạt tập thể: hát, múa, kể chuyện, 5- Kết thúc: - Hát cá nhân, kể chuyện - Hát tập thể 6- Nhận xét, đặn dò: - HS lắng nghe- thực - HS hát cá nhân, kể chuyện - Cả lớp hát tập thể Hoạt động tập thể tuần 12 I- Yêu cầu: - Thực tốt tiết sinh hoạt nhi đồng HS tự quản tốt - Đánh giá, nhận xét mặt tuần phổ biến công tác đến - Sinh hoạt tập thể vui chơi Rèn tính tự quản, mạnh dạn, sinh hoạt vui vẻ II- Lên lớp: Hoạt động GV 1- Thực tốt tiết sinh hoạt sao: - GV tổ chức cho HS - Đánh giá GV: * Ưu:- Học tập có chất lợng, nhiều em đạt điểm cao, tiếp thu tốt - Một số đôi bạn học tập tốt, đáng tuyên dơng: Hồng- Phúc; TriềuThịnh;Trang- Hảo; Thịnh-Thuyền - 60% HS học tốt tiết TLV nói - Vệ sinh lớp vệ sinh khu vực tốt - Thực xổ giun lớp 26/30em - Tham gia tổng vợt văn nghệ * Khuyết:- Cha tham gia hiến sách - Một số em lời học nhà 2- Sinh hoạt vui chơi giải trí: Ôn hát múa, trò chơi, hát cá nhân, kể chuyện 3- Cô phụ trách có ý kiến, dặn dò: - Tổng kết" Hoa điểm 10" - Tiếp tục thực tốt nề nếp trực ban - Tham gia góp sách cho th viện - Ôn chủ điểm, chủ đề, hát múa, trò chơi - Thực tốt tiết sinh hoạt 4- Kết thúc: 10 Hoạt động HS * HS thực trình tự tiết sinh hoạt ( nh tiết trớc) - HS lắng nghe- bổ sung - HS thực ôn hát múa, trò chơi - HS lắng nghe thực - Sao trởng cho lớp đọc lời ghi nhớ Hoạt động tập thể tuần 13 I- Yêu cầu: - Đánh giá công tác tuần qua, Phổ biến công tác đến- Yêu cầu tự quản tốt - Sinh hoạt vui chơi thoải mái, vui vẻ -Thực thành thạo hát múa, trò chơi .II- Lên lớp: Hoat động GV Hoạt động HS 1- Đánh giá công tác tuần qua a- Cho tổ báo cáo : - Tổ trởng tóm tắt thành tich tổ b- Cho lớp trởng tóm tát thành tích chung - HS lắng nghe 2- ý kiến GV: a- Ưu:- 100% HS biết ý nghĩa ngày 20-11 - Học sinh yếu có tiến rõ rệt - HS lắng nghe - Tiết mục văn nghệ đạt loại C đơc tham gia biểu diễn vào sinh hoạt 20-11 - Cả lớp đạt 224 điểm 10- Em Triều đạt 16 điểm, Quốc Thịnh, Lê Phúc đạt 15 đ - Đã hoàn thành chơng trình ATGT - Thực tốt hành vi văn minh b- Tồn tại:- Vệ sinh lớp cha gọn gàng, sẽ, cha nhanh chóng - Một số em cha tập trung cao học 3- Công tác đến :- Viết đề cơng ôn tập cuối kì - Tăng cờng học tổ, học nhóm - HS lắng nghe- thực - Tổ chức thi VSCĐ lớp - Thực tốt nề nếp trực ban - Kiểm tra đôi bạn học tập 4- Sinh hoạt tập thể: hát, múa, trò chơi nhỏ, kể chuyện, - HS hát cá nhân, kể chuyện 5- Kết thúc: - Hát cá nhân, kể chuyện - Hát tập thể - Cả lớp hát tập thể 6- Nhận xét,dặn dò: 11 Hoạt động tập thể tuần 14 10 10 I- Yêu cầu: - Thực tốt tiết sinh hoạt nhi đồng HS tự quản tốt - Đánh giá, nhận xét mặt tuần phổ biến công tác đến - Tổ chức sinh hoạt" Giải ô chữ" chủ đề" Thầy cô giáo" II- Lên lớp: Hoạt động GV 1- Thực tốt tiết sinh hoạt sao: - GV tổ chức cho HS - Đánh giá GV: * Ưu:- Đã chép đề cơng ôn tập - Đi học chuyên cần, tác phong gọn gàng, trễ, hàng tơng đối tốt - Vệ sinh lớp vệ sinh khu vực tốt - Thực tơng đối tốt nội dung thi đua trờng - Nề nếp học tập nhà có tiến * Khuyết:- Cha tham gia ủng hộ sách - Một số em cha chăm 2- Sinh hoạt vui chơi giải trí: Ôn hát múa, trò chơi, hát cá nhân, kể chuyện 3-Tổ chức trò chơi:" Giải ô chữ" chủ đề " Thầy cô giáo" 4- Cô phụ trách có ý kiến, dặn dò: - Tiếp tục ôn tập theo chơng trình Toán, Tiếng Việt, tham gia trò chơi"vui học" lớp 2/1 2/3 - Các tổ tiến hành kiểm tra CTRL đội viên - Tiếp tục thực tốt nề nếp trực ban - Tập luyện kể chuyện gơng đạo đức Bác Hồ - Ôn chủ điểm, chủ đề, hát múa, trò chơi - Thực tốt tiết sinh hoạt 4- Kết thúc: Hoạt động HS * HS thực trình tự tiết sinh hoạt ( nh tiết trớc) - HS lắng nghe- bổ sung - HS thực ôn hát múa, trò chơi - HS tham gia trò chơi theo nhóm - HS lắng nghe thực - Sao trởng cho lớp đọc lời ghi nhớ Hoạt động tập thể tuần 15 10 10 12 I- Yêu cầu: - Thực tốt tiết sinh hoạt chủ nhiệm HS tự quản tốt - Nắm đợc ý nghĩa ngày lễ tháng: 1/12; 19/12; 22/12 - Rèn tác phong mạnh dạn trớc tập thể II- Lên lớp: Hoạt động GV 1- Thực tốt tiết sinh hoạt chủ nhiệm: - GV tổ chức cho HS - Đánh giá công tác tuần qua:: * Ưu:- Thực ôn tập nhà tốt - Đi học chuyên cần, tác phong gọn gàng, trễ, hàng tơng đối tốt - Vệ sinh lớp vệ sinh khu vực tốt - Thực tơng đối tốt nội dung thi đua trờng - Nề nếp học tập nhà có tiến * Khuyết:- tập trung học, số em cha chăm - Khoản tiền học ngày chậm 2- Sinh hoạt vui chơi giải trí: Ôn hát múa, trò chơi, hát cá nhân, kể chuyện 3-Tổ chức trò chơi:" Giải ô chữ" chủ đề " Thầy cô giáo" 4- Cô phụ trách có ý kiến, dặn dò: - Tiếp tục ôn tập theo chơng trình Toán, Tiếng Việt, tham gia trò chơi"vui học" lớp 2/1 2/3 - Các tổ tiến hành kiểm tra CTRL đội viên - Tiếp tục thực tốt nề nếp trực ban - Tăng cờng tính tự quản HS - Ôn chủ điểm, chủ đề, hát múa, trò chơi - Thực tốt tiết sinh hoạt 4- Kết thúc: Hoạt động HS * HS thực trình tự tiết sinh hoạt ( nh tiết trớc) - HS lắng nghe- bổ sung - HS thực ôn hát múa, trò chơi - HS tham gia trò chơi theo nhóm - HS lắng nghe thực - Sao trởng cho lớp hát Hoạt động tập thể tuần 16 I- Yêu cầu: - Thực tốt tiết sinh hoạt nhi đồng HS tự quản tốt - Đánh giá, nhận xét mặt tuần phổ biến công tác đến - Sinh hoạt tập thể vui chơi Rèn tính tự quản, mạnh dạn, sinh hoạt vui vẻ II- Lên lớp: Hoạt động GV Hoạt động HS 13 1- Thực tốt tiết sinh hoạt sao: - GV tổ chức cho HS - Đánh giá công tac tuần qua: * Ưu:- Học tập có chất lợng, nhiều em đạt điểm cao, tiếp thu tốt,ôn tập tốt nhà - Tham gia" Rung chuông vàng" đạt giải đồng đội- Triều đạt giải - 70% HS học tốt tiết TLV nói - Vệ sinh lớp vệ sinh khu vực tốt - Tổ chức thi VSCĐ, vẽ tranh lớp chọn HS thi cấp trờng( Hồng, Thịnh) - TPT kiểm tra tiết sinh hoạt xếp tốt * Khuyết:- Cha tham gia hiến sách - Một số em lời học nhà 2- Sinh hoạt vui chơi giải trí: Ôn hát múa, trò chơi, hát cá nhân, kể chuyện 3- Cô phụ trách có ý kiến, dặn dò: - Tiếp tục ôn tập, thứ t(17/12) thi CKI - Tiếp tục thực tốt nề nếp trực ban - Tham gia góp sách cho th viện - Ôn chủ điểm, chủ đề, hát múa, trò chơi - Hồng, Thịnh thi VSCĐ, vẽ tranh vào thứ ba thứ bảy tuần 17 4- Kết thúc: * HS thực tốt trình tự tiết sinh hoạt ( nh tiết trớc) - HS lắng nghe- bổ sung - HS thực ôn hát múa, trò chơi - HS lắng nghe thực - Sao trởng cho lớp đọc lời ghi nhớ Hoạt động tập thể tuần 17 10 10 I- Yêu cầu: - Thực tốt tiết sinh hoạt chủ nhiệm HS tự quản tốt - Đánh giá, nhận xét mặt tuần phổ biến công tác đến - Sinh hoạt tập thể, vui chơi II- Lên lớp: Hoat động GV Hoạt động HS 1- Đánh giá công tác tuần qua a- Cho tổ báo cáo : - Tổ trởng tóm tắt thành tich tổ b- Cho lớp trởng tóm tát thành tích chung - HS lắng nghe 2- ý kiến GV: a- Ưu:- 100% HS biết ý nghĩa ngày 1/12; 19/12; 22/12 - HS lắng nghe - Thi VSCĐ( Hồng) đạt giải ba 14 - Thực nghiêm túc thi CKI - Các tổ tiến hành kiểm tra CTRL đội viên - Thc tốt giúp đỡ HS yếu - Thực tốt hành vi văn minh b- Tồn tại:- Vệ sinh lớp cha gọn gàng, sẽ, cha nhanh chóng - Một số em sách cha đẹp 3- Công tác đến :- Thịnh thứ bảy thi vẽ tranh - Tăng cờng học tổ, học nhóm - Ôn lại kiến thức học HKI - HS lắng nghe- thực - Thực tốt nề nếp trực ban - Kiểm tra đôi bạn học tập 4- Sinh hoạt tập thể: hát, múa, trò chơi nhỏ, kể chuyện, 5- Kết thúc: - Hát cá nhân, kể chuyện - HS hát cá nhân, kể chuyện - Hát tập thể - Cả lớp hát tập thể 6- Nhận xét,dặn dò: Hoạt động tập thể tuần 18 I- Yêu cầu: - Thực tốt tiết sinh hoạt nhi đồng HS tự quản tốt - Sơ kết học kỳ I- Phổ biến công tác đến - Mạnh dạn đứng trớc tập thể, ăn nói lu loát II- Lên lớp: Hoạt động GV 1- Thực tiết sinh hoạt sao: - GV tổ chức cho HS Hoạt động HS * HS thực tiết sinh hoạt: - Tập họp hàng dọc- Điểm danh báo cáo - Hát" Nhi đồng ca"- Hô hiệu - Báo cáo thành tích tuần( sao, lớp) -Sinh hoạt theo sao- Sao trởng hớng dẫn - Sinh hoạt chung+ Ôn chủ điểm, chủ đề + Ôn hát múa, trò chơi 2- Sơ kết HKI: * Ưu: - Tất HS thực tốt nề HS lắng nghe- bổ sung nếp trực ban Đi học chuyên cần, không vắng, hạn chế đợc trễ - Vệ sinh lớp vệ sinh khu vực tốt - Kết môn Toán, Tiếng Việt: + Toán: Giỏi: 22 em; Khá: em + Tiếng Việt; Giỏi: 20 em; Khá: 10 em 15 ( 19 em đạt giỏi môn) * Khuyết:- Còn nhiều HS học không - Vở sách viết cẩu thả 3- Công tác đến: - Chuẩn bị sách đầy đủ cho HKII - Tăng cờng đôi bạn học tập lớp - Ôn chủ điểm, chủ đề hát múa, trò chơi - Thực tốt phong trào GVRC 4- Sinh hoạt: ôn hát múa- trò chơi 5- Nhận xét, dặn dò: 6- Kết thúc: - HS lắng nghe, thực - HS thực ôn hát múa, trò chơi - Sao trởng cho lớp đọc lời ghi nhớ Hoạt động tập thể tuần 19 10 10 I- Yêu cầu: - Thực tốt tiết sinh hoạt chủ nhiệm HS tự quản tốt - Đánh giá, nhận xét mặt tuần phổ biến công tác đến - Sinh hoạt tập thể, vui chơi II- Lên lớp: Hoạt động GV 1- Thực tốt tiết sinh hoạt chủ nhiệm: - GV tổ chức cho HS - Đánh giá công tác tuần qua:: * Ưu:- 100% HS biết chủ điểm tháng ý nghĩa ngày 9/1 - Đi học chuyên cần, tác phong gọn gàng, trễ, hàng tơng đối tốt - Vệ sinh lớp vệ sinh khu vực tốt - Thực tơng đối tốt nội dung thi đua trờng - 100% HS đợc khám bệnh trờng - ổn định nề nếp học tập vào HKII, hầu hết HS có đủ dụng cụ học tập * Khuyết:- tập trung học, số em cha thuộc bảng nhân - Khoản tiền học ngày chậm 2- Sinh hoạt vui chơi giải trí: Ôn hát múa, trò chơi, hát cá nhân, kể chuyện 3- Cô phụ trách dặn dò công tác đến: - Tiếp tục học tập theo chơng trình HKII - Các tổ tiến hành kiểm tra CTRL đội viên - Tiếp tục thực tốt nề nếp trực ban - Tăng cờng tính tự quản HS 16 Hoạt động HS * HS thực trình tự tiết sinh hoạt ( nh tiết trớc) - HS lắng nghe- bổ sung - HS thực ôn hát múa, trò chơi - HS lắng nghe thực - Ôn chủ điểm, chủ đề, hát múa, trò chơi - Học thuộc bảng nhân đến - Thực tốt vệ sinh lớp vệ sinh khu vực 4- Kết thúc: - Sao trởng cho lớp hát tập thể Hoạt động tập thể tuần 20 I- Yêu cầu: - Thực tốt tiết sinh hoạt nhi đồng HS tự quản tốt - Đánh giá công tác tuần- Phổ biến công tác đến - Mạnh dạn đứng trớc tập thể, ăn nói lu loát II- Lên lớp: Hoạt động GV 1- Thực tiết sinh hoạt sao: - GV tổ chức cho HS 2- Đánh giá công tác tuần: * Ưu: - Tất HS thực tốt nề nếp trực ban Đi học chuyên cần, không vắng, hạn chế đợc trễ - Vệ sinh lớp vệ sinh khu vực tốt - Tham gia tốt sinh hoạt sân trờng, 100% HS múa hát thành thạo * Khuyết:- Còn nhiều HS học không - Vở sách viết cẩu thả 3- Công tác đến: - Nghỉ Tết không đợc đốt pháo, chơi trò chơi ăn tiền - Tham gia tốt quỹ" Ngày vàng bạn nghèo" vào thứ hai tuần 21 - Ôn chủ điểm, chủ đề hát múa, trò chơi - Thực tốt phong trào GVRC - Ôn bảng nhân, chia làm tập đầy đủ dịp Tết 4- Sinh hoạt: ôn hát múa- trò chơi 5- Nhận xét, dặn dò: 6- Kết thúc: Hoạt động HS * HS thực tiết sinh hoạt: - Tập họp hàng dọc- Điểm danh báo cáo - Hát" Nhi đồng ca"- Hô hiệu - Báo cáo thành tích tuần( sao, lớp) - Sinh hoạt theo sao- Sao trởng hớng dẫn - Sinh hoạt chung: + Ôn chủ điểm, chủ đề + Ôn hát múa, trò chơi HS lắng nghe- bổ sung - HS lắng nghe, thực - HS thực ôn hát múa, trò chơi - Sao trởng cho lớp đọc lời ghi nhớ 17 Hoạt động tập thể tuần 21 22110 10 I- Yêu cầu: - Thực tốt tiết sinh hoạt chủ nhiệm HS tự quản tốt - Đánh giá, nhận xét mặt tuần phổ biến công tác đến - Sinh hoạt tập thể, vui chơi II- Lên lớp: Hoạt động GV 1- Thực tốt tiết sinh hoạt chủ nhiệm: - GV tổ chức cho HS - Đánh giá công tác tuần qua: * Ưu:- 100% HS biết chủ điểm tháng 1+2 ý nghĩa ngày 9/1, 3/2 - Đi học chuyên cần, tác phong gọn gàng, trễ, hàng tơng đối tốt - Vệ sinh lớp vệ sinh khu vực tốt - Thực tơng đối tốt nội dung thi đua trờng - ổn định nề nếp nhanh chóng sau Tết * Khuyết:- tập trung học, số em cha thuộc bảng nhân 2- Sinh hoạt vui chơi giải trí: Ôn hát múa, trò chơi, hát cá nhân, kể chuyện 3- Cô phụ trách dặn dò công tác đến: - Tham gia quỹ Ngày vàng bạn nghèo - Các tổ tiến hành kiểm tra CTRL đội viên - Tiếp tục thực tốt nề nếp trực ban - Tăng cờng tính tự quản HS - Ôn chủ điểm, chủ đề, hát múa, trò chơi - Học thuộc bảng nhân đến - Thực tốt vệ sinh lớp vệ sinh khu vực 4- Kết thúc: Hoạt động HS * HS thực trình tự tiết sinh hoạt ( nh tiết trớc) - HS lắng nghe- bổ sung - HS thực ôn hát múa, trò chơi - HS lắng nghe thực - Sao trởng cho lớp hát tập thể Hoạt động tập thể tuần 22 22110 10 18 I- Yêu cầu: - Thực tốt tiết sinh hoạt nhi đồng HS tự quản tốt - Đánh giá, nhận xét mặt tuần phổ biến công tác đến - Sinh hoạt tập thể, vui chơi II- Lên lớp: Hoạt động GV 1- Thực tốt tiết sinh hoạt Sao nhi đồng: - GV tổ chức cho HS - Đánh giá công tác tuần qua: * Ưu:- 100% HS biết chủ điểm tháng 1+2 ý nghĩa ngày 9/1, 3/2 - Tham gia quỹ Ngày vàng bạn nghèo đợc 111500 đồng - Vệ sinh lớp vệ sinh khu vực tốt - Thực tơng đối tốt nội dung thi đua trờng - ổn định nề nếp nhanh chóng sau Tết * Khuyết:- tập trung học, số em cha thuộc bảng nhân 2- Sinh hoạt vui chơi giải trí: Ôn hát múa, trò chơi, hát cá nhân, kể chuyện 3- Cô phụ trách dặn dò công tác đến: - Tham gia góp truyện, giấy vụnSS - Các tổ tiến hành kiểm tra CTRL đội viên - Tiếp tục thực tốt nề nếp trực ban - Tăng cờng tính tự quản HS - Ôn chủ điểm, chủ đề, hát múa, trò chơi - Học thuộc bảng nhân đến - Thực tốt vệ sinh lớp vệ sinh khu vực 4- Kết thúc: Hoạt động HS * HS thực trình tự tiết sinh hoạt ( nh tiết trớc) - HS lắng nghe- bổ sung - HS thực ôn hát múa, trò chơi - HS lắng nghe thực - Sao trởng cho lớp đọc lời ghi nhớ Hoạt động tập thể tuần 26 22110 10 I- Yêu cầu: - Thực tốt tiết sinh hoạt nhi đồng HS tự quản tốt - Đánh giá, nhận xét mặt tuần phổ biến công tác đến - Sinh hoạt tập thể, vui chơi II- Lên lớp: Hoạt động GV Hoạt động HS 1- Thực tốt tiết sinh hoạt Sao nhi đồng: - GV tổ chức cho HS - Đánh giá công tác tuần qua: * HS thực trình tự tiết sinh hoạt ( nh tiết trớc) 19 * Ưu:- 100% HS biết chủ điểm tháng ý nghĩa - HS lắng nghe- bổ sung ngày 8/3, 24/3, 26/3 - Tham gia góp sách cho th viện:15 - Vệ sinh lớp vệ sinh khu vực tốt - Thực tơng đối tốt nội dung thi đua trờng - Thực ôn tập thi GKII nghiêm túc * Khuyết:- tập trung học, số em ý thức học tập cha tốt 2- Sinh hoạt vui chơi giải trí: Ôn hát múa, trò chơi, hát - HS thực ôn hát múa, trò chơi cá nhân, kể chuyện 3- Cô phụ trách dặn dò công tác đến: - Tham gia góp truyện cho th viện - Các tổ tiến hành kiểm tra CTRL đội viên - HS lắng nghe thực - Tiếp tục thực tốt nề nếp trực ban - Tăng cờng tính tự quản HS - Ôn chủ điểm, chủ đề, hát múa, trò chơi - Học thuộc bảng nhân đến - Thực tốt vệ sinh lớp vệ sinh khu vực 4- Kết thúc: - Sao trởng cho lớp đọc lời ghi nhớ Hoạt động tập thể tuần 27 22110 10 I- Yêu cầu: - Thực tốt tiết sinh hoạt tập thể phòng - Đánh giá, nhận xét mặt tuần phổ biến công tác đến - Giáo dục tính tự quản, tự giác tốt II- Lên lớp: Hoạt động GV Hoạt động HS * Thực tốt tiết sinh hoạt lớp: * HS thực trình tự tiết sinh hoạt 1- Đánh giá công tác tuần qua: ( nh tiết trớc) a) Ưu:- 80% HS nắm đợc chơng trình dự bị đội viên (theo kiểm tra cua nhóm) - HS lắng nghe- bổ sung - 100% HS đI học chuyên cần, chăm học - Vệ sinh lớp vệ sinh khu vực tốt - Thực tơng đối tốt nội dung thi đua trờng - Kết thi GKII: Toán 30/30 giỏ; Tiếng Việt 29/30 giỏi,1 TB b) Khuyết:- 20% HS cha nắm chơng trình dự bị đội viên 20 2- Phổ biến công tác đến: - Tham gia góp truyện cho th viện - Các tổ tiến hành kiểm tra vắt CTRL đội viên - Tiếp tục thực tốt nề nếp trực ban - Tăng cờng tính tự quản HS - Ôn chủ điểm, chủ đề, hát múa, trò chơi - Tập huấn đôịi hình, đội ngũ, múa hát - Thực tốt vệ sinh lớp vệ sinh khu vực 3- Sinh hoạt vui chơi: 4- Nhận xét, đánh giá tiết sinh hoạt - HS thực ôn hát múa, trò chơi - HS lắng nghe thực - HS tham gia kể chuyện, hát múa - HS lắng nghe Hoạt động tập thể tuần 28 22110 10 I- Yêu cầu: - Thực tốt tiết sinh hoạt nhi đồng HS tự quản tốt - Đánh giá công tác tuần- Phổ biến công tác đến - Mạnh dạn đứng trớc tập thể, ăn nói lu loát II- Lên lớp: Hoạt động GV 1- Thực tiết sinh hoạt sao: - GV tổ chức cho HS thực 2- Đánh giá công tác tuần: * Ưu: - Tất HS thực tốt nề nếp trực ban Đi học chuyên cần, không vắng, hạn chế đợc trễ - Vệ sinh lớp vệ sinh khu vực tốt - Tham gia tốt sinh hoạt sân trờng, 100% HS múa hát thành thạo - Hiến sách cho th viện: 21 * Khuyết:- Còn số HS học không - Vở sách viết cẩu thả 3- Công tác đến: - Biết chủ điểm tháng 4, ý nghĩa 22/4, 30/4 10/3 ÂL (Giỗ tổ Hùng Vơng) - Tham gia tốt vệ sinh lớp khu vực - Ôn chủ điểm, chủ đề hát múa, trò chơi - Tăng cơng việc tự học nhà 4- Sinh hoạt: ôn hát múa- trò chơi 5- Kết thúc: Hoạt động HS * HS thực tiết sinh hoạt Sao: (Nh tuần trớc) HS lắng nghe- bổ sung - HS lắng nghe, thực - HS thực ôn hát múa, trò chơi - Sao trởng cho lớp đọc lời ghi nhớ 21 Hoạt động tập thể tuần 29 22110 10 I- Yêu cầu: - Thực tốt tiết sinh hoạt tập thể phòng - Đánh giá, nhận xét mặt tuần phổ biến công tác đến - Giáo dục HS tính tự quản, tự giác tốt II- Lên lớp: Hoạt động GV * Thực tốt tiết sinh hoạt lớp: 1- Đánh giá công tác tuần qua: a) Ưu:- 80% HS nắm đợc chơng trình dự bị đội viên (theo kiểm tra cua nhóm) - Vệ sinh lớp vệ sinh khu vực tốt - Thực tơng đối tốt nội dung thi đua - Bớc đầu có nhiều HS tích cực tham gia trò chơi dân gian trờng nhà b) Khuyết:- 20% HS cha nắm chơng trình dự bị đội viên - Một vài HS cha tự giác học tập nhà 2- Phổ biến công tác đến: - Tiếp tục tham gia góp truyện cho th viện - Các tổ tiến hành kiểm tra vắt CTRL đội viên - Tiếp tục thực tốt nề nếp trực ban - Tham gia kể chuyện Bác Hồ kính yêu - Ôn chủ điểm, chủ đề, hát múa, trò chơi - Tham gia tốt phong trào hát múa sân trơng - Thực tốt vệ sinh lớp vệ sinh khu vực 3- Sinh hoạt vui chơi: 4- Nhận xét, đánh giá tiết sinh hoạt 22 Hoạt động HS * HS thực trình tự tiết sinh hoạt ( nh tiết trớc) - HS lắng nghe- bổ sung - HS lắng nghe thực - HS tham gia kể chuyện, hát múa - HS lắng nghe Hoạt động tập thể tuần 30 3022110 10 I- Yêu cầu: - Thực tốt tiết sinh hoạt sao, sinh hoạt tự quản tốt - Đánh giá, nhận xét mặt tuần phổ biến công tác tuần đến II- Lên lớp: Hoạt động GV * Thực tốt tiết sinh hoạt sao: 1- Đánh giá công tác tuần qua: a) Ưu:- 80% HS nắm đợc chơng trình dự bị đội viên (theo kiểm tra nhóm) - Vệ sinh lớp vệ sinh khu vực tốt - Thực tơng đối tốt nội dung thi đua - Góp sách ủng hộ th viện đợc 21 - 100% HS thực tốt múa hát b) Khuyết:- 20% HS cha nắm chơng trình dự bị đội viên 2- Phổ biến công tác đến: - tiếp tục tham gia góp truyện cho th viện - Các tổ tiến hành kiểm tra vắt CTRL đội viên - Tiếp tục thực tốt nề nếp trực ban - Tăng cờng tính tự quản HS - Ôn chủ điểm, chủ đề, hát múa, trò chơi - Tập huấn đôịi hình, đội ngũ, múa hát - Thực tốt vệ sinh lớp vệ sinh khu vực 3- Sinh hoạt vui chơi: 4- Nhận xét, đánh giá tiết sinh hoạt 5- HS đọc lời ghi nhớ Hoạt động HS * HS thực trình tự tiết sinh hoạt ( nh tiết trớc) - HS lắng nghe- bổ sung - HS lắng nghe thực - HS tham gia kể chuyện, hát múa - HS lắng nghe - HS đọc lời ghi nhớ Hoạt động tập thể tuần 31 3022110 10 23 I- Yêu cầu: - Thực tốt tiết sinh hoạt lớp Yêu cầu tự quản tốt - Đánh giá, nhận xét mặt tuần phổ biến công tác tuần đến II- Lên lớp: Hoạt động GV * Thực tốt tiết sinh hoạt: 1- Đánh giá công tác tuần qua: a) Ưu:- 80% HS nắm đợc chơng trình dự bị đội viên chuẩn bị tốt cho huyện đoàn kiểm tra - Vệ sinh lớp vệ sinh khu vực tốt - Thực tơng đối tốt nội dung thi đua Góp sách ủng hộ th viện đợc 25 - 100% HS thực tốt múa hát b) Khuyết:- 20% HS cha nắm chơng trình dự bị đội viên 2- Phổ biến công tác đến: - Viết đề cơng ôn tập thật tốt để thi cuối kì II, thi vào ngày tháng - Các tổ tiến hành kiểm tra vắt CTRL đội viên - Tiếp tục thực tốt nề nếp trực ban - Tăng cờng tính tự quản HS - Ôn chủ điểm, chủ đề, hát múa, trò chơi - Thực tốt vệ sinh lớp vệ sinh khu vực 3- Sinh hoạt vui chơi: 4- GV nhận xét, đánh giá tiết sinh hoạt Hoạt động HS * HS thực trình tự tiết sinh hoạt ( nh tiết trớc) - HS lắng nghe- bổ sung - HS lắng nghe thực - HS tham gia kể chuyện, hát múa - HS lắng nghe Hoạt động tập thể tuần 32 3022110 10 I- Yêu cầu: - Thực tốt tiết sinh hoạt Yêu cầu tự quản tốt - Đánh giá, nhận xét mặt tuần phổ biến công tác tuần đến II- Lên lớp: Hoạt động GV Hoạt động HS 24 * Thực tốt tiết sinh hoạt sao: 1- Đánh giá công tác tuần qua: a) Ưu:- 100% HS biết chủ điểm, ngày lễ - Vệ sinh lớp vệ sinh khu vực tốt - Thực tơng đối tốt nội dung thi đua chép đề cơng ôn tập tốt - 100% HS thực tốt múa hát b) Khuyết:- Còn vài em cha chăm học 2- Phổ biến công tác đến: - Tiếp tục ôn tập thật tốt để thi cuối kì II - Các tổ tiến hành kiểm tra vắt CTRL đội viên - Tiếp tục thực tốt nề nếp trực ban - Tăng cờng tính tự quản học tập nhà - Ôn chủ điểm, chủ đề, hát múa, trò chơi - Thực tốt vệ sinh lớp vệ sinh khu vực 3- Sinh hoạt riêng 4- Sinh hoạt chung lớp * HS thực trình tự tiết sinh hoạt ( nh tiết trớc) - Đã - HS lắng nghe- bổ sung - HS lắng nghe thực - Sao trởng điều khiển - HS ôn chủ điểm, kể chuyện, hát múa, trò chơi - HS lắng nghe - Trởng cho lớp đọc lời ghi nhớ 5- GV nhận xét, đánh giá tiết sinh hoạt 6- Kết thúc: 25 [...]... vệ sinh lớp và vệ sinh khu vực 4- Kết thúc: - Sao trởng cho lớp đọc lời ghi nhớ Hoạt động tập thể tuần 27 22110 10 1 I- Yêu cầu: - Thực hiện tốt tiết sinh hoạt tập thể trong phòng - Đánh giá, nhận xét các mặt trong tuần và phổ biến công tác đến - Giáo dục tính tự quản, tự giác tốt II- Lên lớp: Hoạt động của GV Hoạt động của HS * Thực hiện tốt tiết sinh hoạt lớp: * HS thực hiện trình tự tiết sinh hoạt. .. Ôn chủ điểm, chủ đề, hát múa, trò chơi - Thực hiện tốt vệ sinh lớp và vệ sinh khu vực 3- Sinh hoạt riêng từng sao 4- Sinh hoạt chung cả lớp * HS thực hiện trình tự tiết sinh hoạt ( nh các tiết trớc) - Đã - HS lắng nghe- bổ sung - HS lắng nghe và thực hiện - Sao trởng điều khiển - HS ôn chủ điểm, kể chuyện, hát múa, trò chơi - HS lắng nghe - Trởng sao cho lớp đọc lời ghi nhớ 5- GV nhận xét, đánh giá tiết. .. cuối kì II, thi vào ngày 6 tháng 5 - Các tổ tiến hành kiểm tra vắt CTRL đội viên - Tiếp tục thực hiện tốt 5 nề nếp trực ban - Tăng cờng tính tự quản trong HS - Ôn chủ điểm, chủ đề, hát múa, trò chơi - Thực hiện tốt vệ sinh lớp và vệ sinh khu vực 3- Sinh hoạt vui chơi: 4- GV nhận xét, đánh giá tiết sinh hoạt Hoạt động của HS * HS thực hiện trình tự tiết sinh hoạt ( nh các tiết trớc) - HS lắng nghe- bổ... Hồ kính yêu - Ôn chủ điểm, chủ đề, hát múa, trò chơi - Tham gia tốt phong trào hát múa sân trơng - Thực hiện tốt vệ sinh lớp và vệ sinh khu vực 3- Sinh hoạt vui chơi: 4- Nhận xét, đánh giá tiết sinh hoạt 22 Hoạt động của HS * HS thực hiện trình tự tiết sinh hoạt ( nh các tiết trớc) - HS lắng nghe- bổ sung - HS lắng nghe và thực hiện - HS tham gia kể chuyện, hát múa - HS lắng nghe Hoạt động tập thể... Ôn chủ điểm, chủ đề, hát múa, trò chơi - Thực hiện tốt tiết sinh hoạt sao 4- Kết thúc: Hoạt động của HS * HS thực hiện trình tự tiết sinh hoạt ( nh các tiết trớc) - HS lắng nghe- bổ sung - HS thực hiện ôn hát múa, trò chơi - HS tham gia trò chơi theo nhóm - HS lắng nghe và thực hiện - Sao trởng cho lớp đọc lời ghi nhớ Hoạt động tập thể tuần 15 10 10 1 12 I- Yêu cầu: - Thực hiện tốt tiết sinh hoạt chủ. .. chuyện, hát múa - HS lắng nghe Hoạt động tập thể tuần 32 3022110 10 1 I- Yêu cầu: - Thực hiện tốt tiết sinh hoạt sao Yêu cầu tự quản tốt - Đánh giá, nhận xét các mặt trong tuần và phổ biến công tác tuần đến II- Lên lớp: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 24 * Thực hiện tốt tiết sinh hoạt sao: 1- Đánh giá công tác tuần qua: a) Ưu:- 100% HS biết chủ điểm, ngày lễ - Vệ sinh lớp và vệ sinh khu vực tốt - Thực hiện... hiện tốt 5 nề nếp trực ban - Tăng cờng tính tự quản trong HS - Ôn chủ điểm, chủ đề, hát múa, trò chơi - Tập huấn đôịi hình, đội ngũ, múa hát - Thực hiện tốt vệ sinh lớp và vệ sinh khu vực 3- Sinh hoạt vui chơi: 4- Nhận xét, đánh giá tiết sinh hoạt 5- HS đọc lời ghi nhớ Hoạt động của HS * HS thực hiện trình tự tiết sinh hoạt ( nh các tiết trớc) - HS lắng nghe- bổ sung - HS lắng nghe và thực hiện - HS... Ôn chủ điểm, chủ đề hát múa, trò chơi - Thực hiện tốt phong trào GVRC - Ôn bảng nhân, chia và làm bài tập đầy đủ trong dịp Tết 4- Sinh hoạt: ôn hát múa- trò chơi 5- Nhận xét, dặn dò: 6- Kết thúc: Hoạt động của HS * HS thực hiện tiết sinh hoạt: - Tập họp hàng dọc- Điểm danh báo cáo - Hát" Nhi đồng ca"- Hô khẩu hiệu - Báo cáo thành tích trong tuần( sao, lớp) - Sinh hoạt theo sao- Sao trởng hớng dẫn - Sinh. .. tuần 30 3022110 10 1 I- Yêu cầu: - Thực hiện tốt tiết sinh hoạt sao, sinh hoạt tự quản tốt - Đánh giá, nhận xét các mặt trong tuần và phổ biến công tác tuần đến II- Lên lớp: Hoạt động của GV * Thực hiện tốt tiết sinh hoạt sao: 1- Đánh giá công tác tuần qua: a) Ưu:- 80% HS nắm đợc chơng trình dự bị đội viên (theo kiểm tra của từng nhóm) - Vệ sinh lớp và vệ sinh khu vực tốt - Thực hiện tơng đối tốt 5 nội... trình tự tiết sinh hoạt ( nh các tiết trớc) - HS lắng nghe- bổ sung - HS thực hiện ôn hát múa, trò chơi - HS lắng nghe và thực hiện - Sao trởng cho lớp đọc lời ghi nhớ Hoạt động tập thể tuần 26 22110 10 1 I- Yêu cầu: - Thực hiện tốt tiết sinh hoạt sao nhi đồng HS tự quản tốt - Đánh giá, nhận xét các mặt trong tuần và phổ biến công tác đến - Sinh hoạt tập thể, vui chơi II- Lên lớp: Hoạt động của GV Hoạt ... học tập nhà - Ôn chủ điểm, chủ đề, hát múa, trò chơi - Thực tốt vệ sinh lớp vệ sinh khu vực 3- Sinh hoạt riêng 4- Sinh hoạt chung lớp * HS thực trình tự tiết sinh hoạt ( nh tiết trớc) - Đã -... Thực tốt tiết sinh hoạt chủ nhiệm HS tự quản tốt - Đánh giá, nhận xét mặt tuần phổ biến công tác đến - Sinh hoạt tập thể, vui chơi II- Lên lớp: Hoạt động GV 1- Thực tốt tiết sinh hoạt chủ nhiệm:... tốt tiết sinh hoạt tập thể phòng - Đánh giá, nhận xét mặt tuần phổ biến công tác đến - Giáo dục tính tự quản, tự giác tốt II- Lên lớp: Hoạt động GV Hoạt động HS * Thực tốt tiết sinh hoạt lớp:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án sinh hoạt lớp chủ nhiệm, chi tiết đầy đủ, Giáo án sinh hoạt lớp chủ nhiệm, chi tiết đầy đủ, Giáo án sinh hoạt lớp chủ nhiệm, chi tiết đầy đủ