sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cơ sở dữ liệu trên EXCEL trong việc thanh toán và quản lý các nguồn vốn

2 1,224 6
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2016, 21:14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BÁO CÁO TÓM TẮT NỘI DUNG, HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN - Tên sáng kiến: Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý sở liệu EXCEL việc toán quản lý nguồn vốn - Tên cá nhân: Lê Thị Kiều Nhi - Thời gian triển khai thực hiện: Từ ngày 31/01/2013 đến ngày 14/12/2013 Sự cần thiết, mục đích việc sáng kiến: - Điều hành công việc nhanh chóng, độ xác cao - Lập thủ tục toán, nguồn vốn lưu trữ file rõ ràng thuận tiện nhu cầu báo cáo cho dự án Ban làm chủ đầu tư làm tư vấn, đối chiếu số liệu giải ngân với kho bạc, phục vụ cho công tác lập báo cáo toán Dự án công trình hoàn thành - Báo cáo kịp thời đến Sở, tránh lãng phí thời gian Phạm vi triển khai thực hiện: Toàn thể cán đơn vị làm công tác kế toán quản lý dự án Mô tả sáng kiến: Cơ sở liệu tập tập hợp liệu xây dựng theo cấu trúc xác định để phục vụ cho mục tiêu sử dụng thông tin khác Từ nhận thấy cần thiết tạo sở liệu EXCEL cho việc quản lý thông tin số liệu Thao tác để tạo sở liệu, có sẵn file cần sử dụng hộp thoại FORM để gọi tên liệu cần tìm, trường hợp file nhập danh sách vào bảng tính sau gõ thẳng vào ô bảng tính số liệu chi tiết danh sách Ngoài việc tìm kiếm liệu cũ có tác dụng như: Sắp xếp lại liệu, lọc liệu theo tiêu chuẩn định, lọc liệu tự động tương đối, liên kết số liệu năm Kết mang lại: - Tiết kiệm nhiều thời gian cho công tác tập hợp số liệu, lập loại báo cáo - Tiện cho việc tra cứu thông tin số liệu, số liệu tìm kiếm nhanh chóng, kịp thời - Đảm bảo độ xác cao Cụ thể: theo dõi dự án Ban làm chủ đầu tư làm tư vấn Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Cà Mau; Bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước; Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Cà Mau; Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức tỉnh Cà Mau; Các dự án thuộc Sở Lao động TB&XH; UBND tỉnh Cà Mau; Trong năm lập thủ tục toán toán dự án như: Sở Khoa học Công nghệ; Sở Thông tin Truyền thông, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán tỉnh ủy, XD khu nhà chờ tiếp nhận bệnh nhân thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau; Sơn sửa trụ sở làm việc UBND tỉnh Cà Mau; Cải tạo, sửa chữa mua sắm thiết bị Hội trường “A” văn phòng UBND tỉnh Cà Mau; XD 03 khu chức năng, nhà ăn, nhà vệ sinh, sân thuộc Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức tỉnh Cà Mau; Tạo điều kiện thuận lợi công tác đối chiếu số liệu giải ngân vốn năm, lập báo cáo toán loại thuế, đặc biệt thuế thu nhập cá nhân dễ dàng tìm kiếm cung cấp thông tin số liệu có nhu cầu Bên cạnh việc kết xuất liệu từ phần mềm kế toán DTSOFT EXCEL phục vụ cho công tác tổng hợp lại số liệu doanh thu đơn vị như: lọc doanh thu, chi phí thường xuyên ban làm chủ đầu tư tư vấn, khoản phải thu phải trả, Đánh giá phạm vi ảnh hưởng sáng kiến: Theo phương pháp tạo sở liệu EXCEL giúp cho phận kế toán áp dụng vào nhiệm vụ phân công quản lý theo dõi nguồn vốn kế hoạch phân khai vốn theo dự án năm, lập thủ tục toán cho đơn vị thi công, theo dõi báo cáo loại thuế bao gồm thuế thu nhập cá nhân, GTGT, thu nhập DN, liên kết số liệu lập báo cáo toán dự án, hạng mục công trình kịp thời nhanh chóng, đầy đủ, rõ ràng không để hồ sơ bị tồn đọng, dễ theo dõi Kiến nghị, đề xuất: Tiếp tục thực theo phương pháp trên./ Ý kiến xác nhận Thủ trưởng đơn vị Cà Mau, ngày tháng 02 năm 2014 Người báo cáo ………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… Lê Thị Kiều Nhi
- Xem thêm -

Xem thêm: sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cơ sở dữ liệu trên EXCEL trong việc thanh toán và quản lý các nguồn vốn , sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cơ sở dữ liệu trên EXCEL trong việc thanh toán và quản lý các nguồn vốn , sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cơ sở dữ liệu trên EXCEL trong việc thanh toán và quản lý các nguồn vốn

Từ khóa liên quan