Việc làm và thu nhập của lao động nông thôn dưới tác động của thu hồi đất trong quá trình đô thị hóa ở thành phố đồng hới tỉnh quảng bình

114 353 0
Việc làm và thu nhập của lao động nông thôn dưới tác động của thu hồi đất trong quá trình đô thị hóa ở thành phố đồng hới tỉnh quảng bình

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài CNH - HĐH đô thị hóa đường phát triển quốc gia giới Trong thời đại công nghệ phát triển vũ bão nay, kinh tế tri thức vào sống toàn cầu hóa xu cưỡng lại CNH HĐH đường giúp nước chậm phát triển phát triển rút ngắn Ế khoảng cách so với nước trước U Thực tiễn phát triển nhiều quốc gia năm gần cho thấy ́H CNH - HĐH đô thị hóa nhân tố định thay đổi phương thức sản xuất, TÊ chuyển từ kinh tế sản xuất nông nghiệp truyền thống, tiểu nông sang phương thức sản xuất đại, làm thay đổi mặt nông thôn Trong H kinh tế đại, CNH - HĐH đô thị hóa có gắn bó chặt chẽ với nhau, tạo IN thành tiến trình thống thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Về mặt kinh tế, CNH - HĐH làm thay đổi phương thức sản xuất cấu K kinh tế, chuyển kinh tế sang bước phát triển chất, kinh tế ̣C dựa đại công nghiệp dịch vụ chất lượng cao O Về mặt xã hội, trình đô thị hóa Trong kinh tế đại, đô thị ̣I H hóa không đơn hình thành đô thị mà nấc thang tiến hóa vượt bậc xã hội với trình độ văn minh mới, phương thức phát triển Đó Đ A cách thức tổ chức, bố trí lức lượng sản xuất, cấu lại kinh tế Hiện nay, trình CNH - HĐH đô thị hóa nước ta nói chung thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình nói riêng diễn mạnh mẽ Để đáp ứng nhu cầu cho nghiệp phát triển kinh tế xã hội đô thị hoá địa phương, thực mục tiêu đưa thành phố Đồng Hới lên đô thị loại II, năm qua (từ năm 2000 đến nay) nhiều đất nông nghiệp, lâm nghiệp - nuôi trồng thuỷ sản địa bàn thành phố bị thu hồi để phục vụ mục tiêu chung Mặt khác, theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất toàn thành phố từ năm 2006 - 2010 định hướng quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010 - 2020 có biến động lớn diện tích đất loại theo xu hướng đất nông nghiệp ngày giảm dần Việc thu hồi đất địa bàn thành phố, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để phục vụ phát triển kinh tế xã hội đúng, đáp ứng yêu cầu phát triển tương lai Tuy nhiên, vấn đề ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm đời sống phận nông dân, người bị đất trình đô thị hóa thành phố Xuất phát từ thực trạng trên, chọn đề tài: “Việc làm thu nhập lao động nông thôn tác động thu hồi đất trình đô thị hóa thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình” làm luận văn thạc sỹ U Ế Mục tiêu nghiên cứu ́H + Mục tiêu chung: Đánh giá thực trạng việc làm thu nhập lao động nông thôn bị thu hồi đất cho trình đô thị hóa Đề xuất giải pháp tạo việc TÊ làm, tăng thu nhập cho nông hộ sau thu hồi đất thành phố Đồng Hới + Mục tiêu cụ thể: H - Góp phần làm sáng tỏ số vấn đề lý luận thực tiễn việc làm thu IN nhập người lao động sau thu hồi đất cho trình đô thị hóa - Đánh giá mức độ tác động việc thu hồi đất đến việc làm thu K nhập người dân ̣C - Đưa số giải pháp nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông O thôn sau thu hồi đất ̣I H Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Đ A Sự thay đổi việc làm thu nhập lao động nông nghiệp bị thu hồi đất địa bàn thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình Phạm vi nghiên cứu + Về không gian: Nghiên cứu phạm vi thành phố Đồng Hới + Về thời gian: - Nguồn số liệu sơ cấp: Số liệu điều tra người lao động bị thu hồi đất địa bàn thành phố Đồng Hới năm 2010 - 2011 - Nguồn số liệu thứ cấp: Đánh giá thực trạng việc làm thu nhập hộ nông dân sau thu hồi đất giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2009 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp điều tra chọn mẫu - Số liệu sơ cấp: Để phù hợp với điều kiện, đặc điểm nghiên cứu địa bàn thành phố Đồng Hới, tiến hành chọn xã phường điều tra: Xã Bảo Ninh, phường Đồng Sơn, Đồng Phú, Phú Hải, Đức Ninh Đông Tổ chức phân tổ điều tra sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên có phân loại Cơ cấu mẫu điều tra phân thành nhóm theo diện tích đất bị thu hồi: Nhóm I: thu hồi [...]... những tác động tiêu cực của quá trình K đô thị hóa đến việc làm và thu nhập của lao động nông thôn ở thành phố Đồng Hới Đ A ̣I H O ̣C tỉnh Quảng Bình trong quá tình đô thị hoá hiện nay 34 Chương 2 THỰC TRẠNG VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN BỊ THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 2.1 Một số nét cơ bản về thành phố Đồng Hới 2.1.1 Vị trí địa lý Thành phố Đồng Hới, thu c tỉnh Quảng Bình. .. 1.1: VAI TRÒ VÀ TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC CỦA QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HOÁ - Đô thị hóa nông thôn mạnh mẽ sẽ hạn chế được sự di chuyển lao động từ nông thôn ra thành thị Vì đô thị hóa bao gồm cả việc đưa công nghiệp về nông thôn qua các xí nghiệp vừa và nhỏ, thu hút lao động nông thôn đồng thời xây dựng lối sống đô thị ở vùng nông thôn Và chính điều này sẽ tạo ra những đô thị sầm uất, thị 16 trường được mở rộng cả về... lượng lao động làm việc trong khu vực nông nghiệp khi đô thị hóa diễn ra, đất đai bị thu hồi thì bộ phận dân cư thiếu việc làm và khó khăn trong chuyển đổi việc làm sẽ tăng lên nhanh chóng Thậm chí có một bộ phận dân cư phải chuyển đổi chỗ ở do đất ở bị thu hồi và cuộc sống của họ bị xáo trộn Như vậy, những tác động tiêu cực của đô thị hóa trong nông thôn chủ yếu xuất phát từ việc thu hồi đất nông nghiệp... lại, quá trình đô thị hóa ở nước ta trong những năm gần đây đã diễn ra IN rất nhanh và còn nhanh hơn nữa trong tương lai, thu hồi đất phục vụ cho đô thị hóa K ngày càng lớn Do vậy cần thiết phải đảm bảo bền vững của nông nghiệp nông thôn trong tiến trình đô thị hóa ở nước ta ̣C 1.5 Các chỉ tiêu đánh giá việc làm và thu nhập của lao động ̣I H O 1.51 Tỷ lệ thất nghiệp của lao động Tỷ lệ thất nghiệp của lao. .. thế, muốn quá trình CNH - HĐH và đô thị hóa diễn ra thu n lợi và hiệu K quả cần có những biện pháp thu hồi đất đúng đắn đặc biệt là khi thu hồi đất sản xuất nông nghiệp O ̣C 1.2.4 Những tác động của quá trình đô thị hóa đối với nông thôn ̣I H Đô thị hóa là hệ quả tất yếu của nền kinh tế phát triển theo hướng CNH HĐH ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới Nó đã trở thành xu thế chung của quá Đ A trình chuyển... dụng của các doanh nghiệp tại ngay địa phương mình cư trú Số lao động này hoặc di cư về các đô thị để tìm việc làm hoặc trở về 27 nhà, tiếp tục gia nhập đội quân thiếu việc làm của các vùng nông thôn Cùng với hiện tượng thiếu việc làm cho lao động nông thôn nơi có đất bị thu hồi, thì một loạt hệ luỵ nảy sinh từ nhu cầu tìm việc làm của những lao động thiếu việc, đó là: Dòng lao động nhập cư các thành phố. .. trung tâm dân số và lao động (Bộ LĐTBXH) cho thấy bình quân một lao động có số ngày H nghỉ có tính chất bắt buộc nói trên thường chiếm từ 80 đến 90 ngày trong một năm IN Do vậy, có thể lấy quỹ thời gian làm việc trong năm của lao động nông nghiệp K khoảng 260 ngày là phù hợp 1.5.3 Thu nhập bình quân của một lao động trong năm O ̣C Thu nhập của một lao động nông thôn là một thu nhập của nông hộ Do đó,... Bộ là 1,9 đô thị/ 1000k2 Vì vậy trong định hướng phát triển đô thị ở Việt Nam không đơn thu n là đưa người sống ở 14 nông thôn lên thành thị mà vấn đề là phải đầu tư vào nông thôn để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp chế biến nông sản, mở rộng dịch vụ đời sống để giảm dần sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn, xây dựng nông thôn mới theo định hướng đô thị hóa Quá trình đô thị hoá nói... nghìn lao động mất việc làm Tại một số vùng ven đô đồng bằng sông Hồng, trước khi thu hồi đất chỉ có 10% lao động đi O ̣C làm thu , sau khi thu hồi đất tỷ lệ này là 17% Tình trạng này cũng có xu hướng ̣I H tăng lên ở miền Đông Nam Bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long Quan điểm của tác giả cho rằng để thực hiện có hiệu quả việc thu hồi đất đồng thời Đ A vẫn đảm bảo được việc làm cho nông dân, các tỉnh. .. gian làm việc của lao động trong năm U Tỷ lệ sử dụng quỹ thời gian làm việc của lao động trong năm là tỷ số giữa số ́H ngày - người có thể làm việc được trong năm (quỹ thời gian làm việc trong năm tính bình quân cho một lao động) TÊ Tỷ lệ sử dụng quỹ thời gian làm việc của lao động được tính bằng công IN H thức sau: Nlv Tlv O Trong đó: x 100% ̣C K Tq = ̣I H - Tq: Tỷ lệ sử dụng quỹ thời gian làm việc của

Ngày đăng: 08/11/2016, 11:35

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan