Việc làm và thu nhập của lao động nông thôn dưới tác động của thu hồi đất trong quá trình đô thị hóa ở Huyện Phú Vang Tỉnh Thừa Thiên Huế

121 491 1
Việc làm và thu nhập của lao động nông thôn dưới tác động của thu hồi đất trong quá trình đô thị hóa ở Huyện Phú Vang Tỉnh Thừa Thiên Huế

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Việc làm và thu nhập của lao động nông thôn dưới tác động của thu hồi đất trong quá trình đô thị hóa ở Huyện Phú Vang Tỉnh Thừa Thiên Huế

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, luận văn kết nghiên cứu tác giả hướng dẫn khoa học giáo viên hướng dẫn Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực, xác chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan, giúp đỡ cho việc thực luận văn U Ế cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc ́H Huế, ngày 18 tháng năm 2011 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ Tác giả luận văn i Phạm Thị Minh Huệ LỜI CẢM ƠN Luận văn kết trình học tập, nghiên cứu nhà trường, kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn trình công tác, nỗ lực cố gắng thân Đạt kết này, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến quý thầy, cô giáo trường Đại học Kinh tế Huế; nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ cho suốt trình học tập Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cô giáo, Phó Ế Giáo sư - Tiến sĩ Phùng Thị Hồng Hà - Trường Đại học Kinh tế Huế người trực U tiếp hướng dẫn khoa học; Cô dày công giúp đỡ suốt trình nghiên ́H cứu hoàn thành luận văn TÊ Tôi xin chân thành cảm ơn đến Ban Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Thừa Thiên Huế, Phòng Văn xã Phòng thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư Thừa Thiên H Huế; Lãnh đạo UBND huyện Phú Vang; lãnh đạo chuyên viên phòng ban thuộc IN huyện Phú Vang, UBND xã Phú Thượng, UBND xã Phú Mỹ nhân dân trả lời phiếu vấn giúp đỡ, tạo điều kiện cho nghiên cứu hoàn thành luận văn K Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình, bạn bè, người thân đứng bên cạnh ̣C động viên, khích lệ suốt trình học tập hoàn thành luận văn O Mặc dù thân cố gắng luận văn không tránh khỏi ̣I H khiếm khuyết, mong nhận góp ý chân thành quý thầy, cô giáo, đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Đ A Xin chân thành cảm ơn! Huế, ngày 18 tháng năm 2011 Phạm Thị Minh Huệ ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên: PHẠM THỊ MINH HUỆ Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp Niên khoá: 2009-2011 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHÙNG THỊ HỒNG HÀ Tên đề tài: VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA THU HỒI ĐẤT TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở HUYỆN PHÚ VANG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tính cấp thiết đề tài TÊ ́H U Ế Quá trình đô thị hóa diễn nhanh thành phố lớn Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng mà hầu hết tỉnh, thành phố khác phạm vi nước tỉnh Thừa Thiên Huế không nằm xu hướng Đô thị hóa mang lại nhiều tác động tích cực làm thay đổi mặt đô thị, cải thiện diện mạo nông thôn Tuy nhiên, trình đô thị hóa bộc lộ nhiều bất cập Đặc biệt vấn đề việc làm cho người nông dân bị đất trình đô thị hóa IN H Huyện Phú Vang huyện tiếp giáp với thành phố Huế theo hướng Đông Nam, thực chủ trương đô thị hóa tỉnh, có xã nằm lân cận thành phố Huế quy hoạch khu đô thị An Vân Dương Trong thời gian qua với trình đô thị hoá, công nghiệp hóa có 177 đất sản xuất bị thu hồi để xây dựng sở hạ tầng công cộng khu đô thị, với gần 1.800 hộ dân bị ảnh hưởng O ̣C K Vấn đề đặt việc làm thu nhập người dân huyện chuyển đổi tác động đô thị hoá? Người dân thực chiến lược sinh kế để thích nghi với điều kiện sống bị thu hồi đất? ̣I H Phương pháp nghiên cứu Đ A - Quá trình thực đề tài sử dụng phương pháp sau: (i) Phương pháp chọn mẫu; (ii) Phương pháp điều tra, thu thập số liệu; (iii) Phương pháp phân tích số liệu (phương pháp thống kê mô tả, phương pháp phân tổ thống kê, phương pháp so sánh) Kết nghiên cứu đóng góp khoa học luận văn - Hệ thống hoá vấn đề lý luận thực tiễn ảnh hưởng thu hồi đất đến việc làm thu nhập người lao động - Đánh giá thực trạng thay đổi việc làm thu nhập lao động sau thu hồi đất, phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tạo việc làm nâng cao thu nhập lao động nông thôn bị thu hồi đất huyện Phú Vang - Đưa số khuyến nghị việc giải việc làm nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn có đất bị thu hồi huyện Phú Vang thời gian tới iii DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Nghĩa Bảo hiểm xã hội CNH, HĐH Công nghiệp hoá, đại hoá CN-TTCN Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp ĐTH Đô thị hóa KCN Khu Công nghiệp LĐNT Lao động nông thôn LĐTBXH Lao động thương binh xã hội PRA Phương pháp đánh giá nhanh có tham gia TNHH Trách nhiệm hữu hạn UBND Uỷ ban nhân dân Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế BHXH iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Bản đồ Hành huyện Phú Vang 38 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Ế Biểu đồ 2.1: cấu thu nhập hộ trước sau thu hồi đất 68 U Biểu đồ 2.2: Trình độ lao động trước sau thu hồi đất 74 ́H Biểu đồ 2.3: Ảnh hưởng trình độ chuyên môn đến thu nhập lao động .75 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ Biểu đồ 2.4: Đánh giá hộ khó khăn sau bị thu hồi đất 83 v DANH MỤC CÁC BẢNG Xác định mẫu điều tra Bảng 2.1: Dân số lao động huyện thời kỳ 2006-2010 40 Bảng 2.2: Trình độ chuyên môn kỹ thuật lao động năm 2009 41 Bảng 2.3 Diện tích, cấu loại đất huyện giai đoạn 2007 - 2010 42 Bảng 2.4: Tình hình thu hồi đất địa bàn huyện .48 Bảng 2.5: Các dự án thu hồi đất địa bàn xã Phú Thượng, Phú Mỹ .50 Bảng 2.6: Tình hình đất đai, nhân khẩu, lao động hộ điều tra 51 Bảng 2.7: Tình hình biến động đất đai hộ điều tra (ĐVT: sào/hộ) 52 Bảng 2.8: Cơ cấu ngành nghề lao động trước sau thu hồi đất 55 Bảng 2.9: Cơ cấu ngành nghề lao động phi nông nghiệp trước sau thu TÊ ́H U Ế Bảng 1.1 hồi đất 57 H Bảng 2.10: Thay đổi thời gian làm việc lao động trước sau thu hồi đất .59 IN Bảng 2.11: Tác động thu hồi đất đến thời gian làm việc lao động Thuần nông .60 K Bảng 2.12: Biến đổi thu nhập lao động điều tra 62 ̣C Bảng 2.13: Biến đổi thu nhập lao động nông 65 O Bảng 2.14: Thu nhập hộ gia đình trước sau thu hồi đất 68 ̣I H Bảng 2.15: Lao động có việc làm phân theo độ tuổi .69 Bảng 2.16: Ảnh hưởng độ tuổi đến việc làm thu nhập lao động 71 Đ A Bảng 2.17: Biến động chất lượng lao động trước sau thu hồi đất .72 Bảng 2.18: Ảnh hưởng trình độ chuyên môn đến việc làm thu nhập lao động 74 Bảng 2.19: Số tiền đền bù hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp bình quân hộ 76 Bảng 2.20: Cách sử dụng tiền đền bù hộ 77 Bảng 2.21: Kiến nghị lao động hộ bị thu hồi đất sản xuất 84 vi MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn iii Danh mục từ viết tắt iv Danh mục hình, biểu đồ v Ế Danh mục bảng vi U Mục lục vii ́H PHẦN MỞ ĐẦU .1 TÊ CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT CHO QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA H 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM .7 IN 1.1.1 Khái niệm việc làm .7 1.1.2 Người có việc làm .8 K 1.1.3 Phân loại việc làm thất nghiệp .9 ̣C 1.1.4 Tạo việc làm giải việc làm cho người lao động .10 O 1.1.5 Khái niệm thu nhập 11 ̣I H 1.2 ĐÔ THỊ HÓA VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI THU HỒI ĐẤT TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA 12 Đ A 1.2.1 Đô thị hoá 12 1.2.2 Sự cần thiết phải thu hồi đất trình đô thị hóa 14 1.3 ĐÔ THỊ HÓA VÀ VẤN ĐỀ VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ MẤT ĐẤT CHO QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA .16 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TẠO VIỆC LÀM VÀ TĂNG THU NHẬP CHO LAO ĐỘNG SAU THU HỒI ĐẤT .20 1.4.1 Các nhân tố môi trường bên 20 1.4.2 Các nhân tố thân người lao động 23 1.5 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP 24 vii 1.5.1 Hệ thống tiêu phản ánh diện tích đất đai bị thu hồi 24 1.5.2 Hệ thống tiêu phản ánh việc làm lao động 25 1.5.3 Hệ thống tiêu phản ánh thu thập lao động hộ gia đình 26 1.6 KINH NGHIỆM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TRONG QUÁ TRÌNH THU HỒI ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 27 1.6.1 Kinh nghiệm giới 27 1.6.2 Kinh nghiệm Việt Nam 31 Ế 1.7 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP TẠI U VIỆT NAM .35 ́H CHƯƠNG II: VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG BỊ THU HỐI ĐẤT CHO QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở HUYỆN PHÚ VANG 38 TÊ 2.1 MỘT VÀI NÉT VỀ TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA HUYỆN 38 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 38 H 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 39 IN 2.1.2.1.Tình hình dân số lao động 39 K 2.1.2.2 Tình hình sử dụng đất huyện Phú Vang .41 2.1.2.3 Kết cấu hạ tầng 43 O ̣C 2.1.2.4 Đặc điểm kinh tế huyện 44 ̣I H 2.2 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THU HỒI ĐẤT HUYỆN PHÚ VANG GIAI ĐOẠN 2007-2010 .47 Đ A 2.3 THỰC TRẠNG VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN CÓ ĐẤT BỊ THU HỒI ĐỂ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ VANG .51 2.3.1 Tình hình hộ điều tra 51 2.3.2 Tình hình biến động đất đai hộ điều tra .52 2.3.3 Ảnh hưởng thu hồi đất nông nghiệp đến việc làm lao động 53 2.3.2.1 Thay đổi việc làm lao động 53 2.3.2.2 Thay đổi thời gian làm việc lao động 57 2.3.3 Thay đổi thu nhập lao động điều tra 62 viii 2.3.4 Thay đổi thu nhập hộ điều tra 66 2.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TẠO VIỆC LÀM VÀ TĂNG THU NHẬP CHO LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT HUYỆN PHÚ VANG 69 2.4.1 Nhân tố thuộc chủ thể nghiên cứu 69 2.4.1.1 Độ tuổi lao động 69 2.4.1.2.Trình độ học vấn chuyên môn lao động 72 2.4.1.3 Năng lực vốn 75 Ế 2.4.2 Các nhân tố môi trường bên 78 U 2.4.2.1 Tốc độ đô thị hóa phát triển ngành công nghiệp dịch vụ .78 ́H 2.4.2.2 Các sách nhà nước .79 2.5 NHỮNG KHÓ KHĂN GẶP PHẢI VÀ KIẾN NGHỊ CỦA CÁC HỘ DÂN TÊ SAU KHI BỊ THU HỒI ĐẤT 83 2.5.1 Những khó khăn hộ gia đình gặp phải sau thu hồi đất .83 H CHƯƠNG III GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM VÀ NÂNG CAO THU NHẬP CHO IN LAO ĐỘNG NÔNG THÔN BỊ THU HỒI ĐÂT ĐỂ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TRÊN K ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ VANG 85 3.1 Quan điểm 85 O ̣C 3.1.1 Căn để đề xuất quan điểm 85 ̣I H 3.1.1.1 Căn vào định hướng phát triển khu đô thị An Vân Dương Khu đô thị, khu công nghiệp địa bàn huyện 85 Đ A 3.1.1.2 Thực trạng việc làm thu nhập lao động nông thôn nhân tố ảnh hưởng .86 3.1.2 Quan điểm giải việc làm cho lao động bị thu hồi đất 87 3.1.2.1 Giải việc làm cho người dân bị thu hồi đất trách nhiệm cấp quyền (nơi có đất bị thu hồi), chủ đầu tư (doanh nghiệp nhận đất) người dân có đất bị thu hồi 87 3.1.2.2 Giải việc làm cho người lao động bị thu hồi đất phải gắn với trình chuyển dịch cấu kinh tế phát triển kinh tế - xã hội địa phương 88 ix 3.1.2.3 Giải việc làm cho người lao động bị thu hồi đất phải gắn với chiến lược phát triển nguồn nhân lực sử dụng có hiệu nguồn nhân lực địa phương .89 3.1.2.4 Giải việc làm cho người bị thu hồi đất phải quan điểm toàn diện, bình đẳng phát triển bền vững 89 3.2 Những giải pháp chủ yếu nhằm tạo việc làm nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn bị thu hồi đất huyện Phú Vang .90 Ế 3.2.1 Đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế, phát triển kinh tế huyện nhằm tạo U việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động 90 ́H 3.2.2 Đào tạo nghề cho lao động 93 3.2.3 Chính sách đền bù Nhà nước thu hồi đất 94 TÊ 3.2.4 Đẩy mạnh xuất lao động .95 3.2.5 Hỗ trợ vay vốn tạo việc làm, nâng cao thu nhập 96 H 3.2.6 Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án 97 IN KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 98 K 3.1 Kết luận .98 3.2 Khuyến nghị 99 Đ A ̣I H PHỤ LỤC O ̣C TÀI LIỆU THAM KHẢO .102 x nông dân có nhu cầu vay vốn đầu tư sản xuất, mở rộng quy mô trang trại, kinh tế hộ gia đình Nhà Nước cần thực chế cho vay ưu đãi nhóm lao động yếu có lao động bị thu hồi đất vay vốn với lãi suất ưu đãi có hướng dẫn sử dụng cách có hiệu 3.2.6 Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án - Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án để sớm hình thành khu đô thị nhằm tạo điều kiện để giải thêm việc làm từ lĩnh vực phi nông nghiệp cho lao động Ế bị thu hồi đất U - Khắc phục tình trạng “quy hoạch treo”, đất thu hồi không ́H triển khai dự án theo tiến độ, chủ đầu tư nhận đất không triển khai xây dựng dẫn đến dân bị thu hồi đất việc làm, doanh nghiệp TÊ không thu hút lao động vào làm việc Sau 12 tháng giao đất mà chủ dự án không triển khai, Nhà nước thu hồi đất tạm giao cho hộ bị thu hồi để H tiếp tục sản xuất IN -Đối với người lao động độ tuổi từ 35 trở lên, khó có khả chuyển đổi K nghề nghiệp bị thu hồi đất, Nhà nước cần dành phần đất sát với khu công nghiệp, khu đô thị cấp cho nông dân để tổ chức hoạt động dịch vụ ̣C xây nhà cho thuê, bán hàng tạp hoá, quán ăn, sửa chữa xe máy, phục vụ sinh hoạt Đ A ̣I H O cho khu công nghiệp, khu đô thị tương lai 97 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Ở Phú Vang năm gần trình thu hồi đất để phát triển khu đô thị hạ tầng kinh tế xã hội diễn mạnh Thực chủ trương Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2007-2010, diện tích đất bị thu hồi huyện 177,1 ha, diện tích đất nông nghiệp bị Ế thu hồi 123,3 chiếm 69,6% diện tích, chủ yếu diện tích trồng lúa vụ địa U bàn xã Phú Thượng, Phú Mỹ, Phú Xuân Quá trình gây tác ́H động không nhỏ đến sản xuất, lao động, việc làm đời sống hộ nông dân TÊ có đất bị thu hồi Qua nghiên cứu đề tài đến số kết luận sau Việc thu hồi đất ảnh hưởng đến việc làm thu nhập lao động nông H thôn huyện Phú vang, cụ thể sau: IN - Về việc làm: Cơ cấu ngành nghề có dịch chuyển, lao động nông ngày giảm (từ 29,5% xuống 18,7%), lao động lĩnh vực phi nông K nghiệp ngày tăng (từ 43,7% lên 52,8%) Tuy nhiên ngành nghề phi nông ̣C nghiệp chủ yếu hoạt động khu vực không thức chủ yếu thợ may, thợ nề, O gò hàn buôn bán nhỏ số lao động tham gia vào khu vực thức cán ̣I H nhà nước, giáo viên , không đáng kể - Thời gian làm việc lao động sau thu hồi đất giảm, nhiên số Đ A tập trung nhóm lao động nông, người chịu ảnh hưởng trực tiếp thu hồi đất - Về thu nhập: Sau bị thu hồi đất thu nhập bình quân lao động phi nông nghiệp tăng lên, lao động nông giảm, số thu nhập giảm tương ứng với diện tích bị thu hồi đất, diện tích thu hồi hộ lớn thu nhập bình quân lao động nông giảm Tuy nhiên tổng thể thu nhập hộ điều tăng, cấu thu nhập có thay đổi đáng kể, thu nhập từ nông nghiệp giảm, thu nhập từ hoạt động phi nông nghiệp tăng - Qua phân tích cho thấy nhân tố nội lao động như: độ tuổi lao động, trình độ chuyên môn, nghề nghiệp, khả vốn lao động ảnh hưởng 98 đáng kể đến việc làm thu nhập lao động nông thôn Trình độ chuyên môn cao khả kiếm việc làm cho thu nhập cao lớn Ngành nghề TTCN cho thu nhập cao nhất, tiếp đến hoạt động dịch vụ, cuối lao động nông Ngoài ra, yếu tố bên phát triển khu đô thị, khu công nghiệp, sách đào tạo nghề, sách xuất lao động, sách đền bù hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề nhà nước ảnh hướng đến việc giải việc làm lao động bị thu hồi đất huyện Phú Vang Ế - Khó khăn chủ yếu mà lao động gặp phải trình chuyển đổi U ngành nghề bị thu hồi đất tuổi cao, trình độ chuyên môn thấp ́H - Về phía quyền địa phương, có quan tâm hộ bị thu hồi đất hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, giúp nông dân đất chuyển đổi TÊ cấu trồng vật nuôi cho thu nhập cao 3.2 Khuyến nghị H Qua kết nghiên cứu việc làm thu nhập lao động bị thu hồi đất IN Huyện Phú Vang cho thấy, năm qua việc chuyển đổi ngành nghề cho lao K động bị thu hồi đất có chuyển biến đáng kể Trong năm tới việc thu hồi đất tiếp diễn, làm tốt công tác “hậu thu hồi” để đảm bảo ̣C sống người dân vấn đề không huyện Phú Vang nói riêng mà vấn đề O cần quan tâm hàng đầu địa bàn nông thôn có đất bị thu hồi nói chung ̣I H Qua trình nghiên cứu, xin đưa số khuyến nghị sau: Đ A 3.2.1 Đối với Nhà nước Nhà nước cần rà soát lại toàn sách có liên quan đến việc thu hồi đất, đền bù, tái định cư, đào tạo nghề, giải việc làm cho người có đất bị thu hồi, sách phù hợp thì giữ, không phù hợp kiên loại bỏ, đưa sách phù hợp với thực tế Cụ thể sửa lại giá đền bù cho sát với giá thực tế thị trường Bổ sung vào Luật đất đai Nghị định Chính phủ trách nhiệm nhà nước cấp có liên quan đến vấn đề chuyển đổi nghề nghiệp đào tạo người dân có đất bị thu hồi Cần xây dựng quỹ đào tạo nghề cho người có đất bị thu hồi Có thể 99 trích phần cho thuê đất để hình thành quỹ dùng vào việc hỗ trợ cho người dân bị thu hồi việc đào tạo nghề Cần hoàn thiện số sách kinh tế sách khuyến khích phát triển loại hình kinh tế thu hút nhiều lao động; sách dự án đầu tư thu hút nhiều lao động chỗ; sách khuyến khích người lao động học tập để thích nghi với môi trường lao động Hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để xây dựng khu công Ế nghiệp, khu đô thị, phải gắn với kế hoạch đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp giải U việc làm cho nông dân có đất bị thu hồi Tạo điều kiện cho người dân tiếp tục ́H sản xuất phần đất lại Kiên thu hồi đất dự án chậm tiến độ, dự án quy hoạch TÊ treo tránh tình trạng dân đất sản xuất mà doanh nghiệp lại bỏ hoang Tránh kéo dài thời gian triển khai công tác thu hồi đất gây bất lợi đến tâm lý H việc ổn định đời sống việc làm hộ dân nằm diện bị thu hồi đất IN 3.2.2 Đối với doanh nghiệp khu công nghiệp khu đô thị K Cần quan tâm lao động hộ bị thu hồi đất nói riêng lao động địa phương nói chung Tạo điều kiện thu hút lao động em O ̣C hộ có đất bị thu hồi đủ điều kiện vào làm việc Riêng lao động có ̣I H tuổi, không đất sản xuất tạo việc làm cho họ thông qua việc làm bảo vệ, chăm sóc cảnh, lao công khu công nghiệp khu đô thị Đ A 3.2.3 Đối với quyền địa phương huyện Phú Vang Tuyên truyền giáo dục người thay đổi nhận thức lao động việc làm, giải việc làm cho lao động nói chung cho lao động bị thu hồi đất nói riêng phải coi trách nhiệm cấp uỷ Đảng, cấp quyền, ủng hộ tích cực tầng lớp nhân dân, đoàn thể thân người lao động Tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng đời sống hộ dân sau bị thu hồi đất để kịp thời giải quyết, hỗ trợ hộ gặp khó khăn vấn đề tìm kiếm việc làm, quan tâm hộ có diện tích thu hồi 50% diện tích đất canh tác Tăng cường đầu tư khai hoang, phục hóa để đưa diện tích đất chưa sử 100 dụng vào sản xuất nông nghiệp, rà soát lại quỹ đất 5% sản xuất để cấp lại cho dân hộ bị thu hồi hết đất sản xuất có nguyện vọng tiếp tục sản xuất nông nghiệp Tăng cường hoạt động tư vấn hướng nghiệp dạy nghề Hỗ trợ phát triển ngành nghề phi nông nghiệp địa bàn, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, làng nghề dịch vụ nông thôn Thúc đẩy trình tích tụ đất nông nghiệp hình thành trang trại để nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp thu U 2.4 Đối với hộ gia đình có đất bị thu hồi Ế hút ngày nhiều số lao động làm công ăn lương địa bàn ́H Đối với hộ đất canh tác, đầu tư thâm canh để nâng cao hiệu kinh tế hecta canh tác diện tích đất lại, mở mang phát triển thêm TÊ ngành nghề phụ để tăng thu nhập Đối với hộ hết đất canh tác, tự tìm hướng mới, động, sáng tạo H học hỏi kinh nghiệm hộ nông dân khác nhằm phát huy hết khả vốn IN có để vươn lên làm giàu đáng Mạnh dạn đầu tư để chuyển đổi ngành nghề K phù hợp với khả năng, đầu tư cho học nghề, học văn hoá nhằm tạo điều kiện Đ A ̣I H O ̣C để có nghề nghiệp ổn định tương lai./ 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Lao động Thương binh Xã hội (2010), Báo cáo tình hình thực năm 2010 kế hoạch năm 2011 Nguyễn Hữu Dũng, Trần Hữu Trung (1997),“Về sách giải việc làm Việt Nam” Nhà xuất trị quốc gia, Hà nội Đảng cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nhà xuất trị quốc gia, Hà nội Ế Đinh Đăng Định (2004), Một số vấn đề lao động việc làm đời sống U người lao động Việt Nam Nhà xuất lao động, Hà nội ́H Dương Đình Giám (2010), “Giải việc làm cho lao động bị thu hồi đất TÊ cho dự án công nghiệp” Báo công thương điện tử http://www.tapchicongnghiep.vn/News/channel/1/News/151/13508/Chitiet.html H Nguyễn Đình Hương (2000), Đô thị hóa quản lý kinh tế đô thị Hà Nội IN Nhà xuất trị quốc gia, Hà nội Huyện ủy Phú Vang (2010), Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng Bộ huyện Phú K Vang lần thứ XIII nhiệm kỳ 2010-2015, Nhà xuất Thuận hóa, Huế O Hà nội ̣C Nhiêu Hội Lâm (2004), Kinh tế học đô thị, Nhà xuất trị quốc gia, ̣I H Nguyễn Bá Ngọc (2008), Cẩm nang nghiệp vụ lao động xã hội cho cán bộ, công chức xã phường thị trấn, Nhà xuất Lao động xã hội, Hà Nội Đ A 10 Lê Du Phong (2007), Thu nhập, đời sống, việc làm người có đất bị thu hồi để xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, công trình công cộng phục vụ lợi ích quốc gia, Nhà xuất trị quốc gia, Hà nội 11 Chu Tiến Quang (2001), “Việc làm nông thôn - thực trạng giải pháp” Nhà xuất Nông nghiệp, Hà nội (Trang 10-17) 12 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Phú vang đến năm 2010 13 Nguyễn Duy Quý (1998), Đô thị hóa trình công nghiệp hóa kinh nghiệm Nhật Bản số nước khác, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 102 14 Nguyễn Thị Thơm, Phí Thị Hằng (2009), “Giải việc làm cho lao động nông nghiệp trình đô thị hóa” Nhà xuất trị Quốc gia, Hà nội 15 Đào tạo nghề sau thu hồi đất - Hoàng Trinh (BÁO CÔNG THƯƠNG) http://thitruongvietnam.com.vn/gpmaster.gp-media.thi-truong-vietnam.gplist.86.gpopen.33783.gpside.1.nghe-an-dao-tao-nghe-sau-thu-hoi-dat.asmx Ế 16 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2005), Quyết định số 1577/2005/QĐ-UB ngày U 9/5/2005 Công báo ́H 17 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2011), Báo cáo tổng kết thi hành luật đất đai năm 2003 TÊ 18 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2005), Quyết định số 1886/2005/QĐ-UB ngày 9/6/2005 Công báo IN 9/6/2005 Công báo H 19 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2005), Quyết định số 3852/2005/QĐ-UB ngày K 20 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2005), Quyết định số 2689/2006/QĐ-UB ngày 23/11/2006 Công báo O ̣C 21 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2011), Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy ̣I H hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 20112015 Đ A 22 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2010), Đề án xuất lao động tỉnh Thừa Thiên Huế 23 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2010), Báo cáo kế hoạch kinh tế xã hội năm giai đoạn 2011-2015 24 Nguyễn Tiệp “Việc làm cho lao động trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất” (17/4/2008), Tạp chí cộng sản số 17/2008 25 Thủ tướng Chính phủ, (2009), Quyết định số 445/2009/QĐ - TTg ngày 7/4/2009, Công báo 103 Đ A ̣C O ̣I H H IN K Ế U ́H TÊ PHỤ LỤC 104 PHIẾU ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT Ở HUYỆN PHÚ VANG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ MSP: I Câu hỏi định lượng: Họ tên người vấn: Xã: Ế Thôn: Chủ hộ U Gia đình có nhân khẩu: Nam Số lao động TÊ ́H Trong đó: số lao động làm ăn xa sau bị thu hồi đất: Nghề gia đình (x) H  Trồng trọt đánh dấu IN  Chăn nuôi K  Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp  Dịch vụ (buôn bán nhỏ, dịch vụ khác ) ̣C  Hỗn hợp (nông nghiệp, kiêm ngành nghề, dịch vụ) ̣I H O  Nghề khác (ghi cụ thể): Câu 1: Xin cho biết tình hình biến động lao động, việc làm gia đình trước thu hồi Đ A đất (TTH) sau thu hồi đất (STH) Giới tính Nam Nữ Tuổi TTH STH Trình độ VH TTH STH LĐ LĐ LĐ LĐ LĐ 105 Trình độ CM TTH STH Nghề nghiệp TTH STH Ghi Câu 2.Tình hình biến động đất đai hộ trước sau thu hồi đất Đơn vị tính: m2 Loại đất Trước Biến động thu hồi Thu hồi Bán Sau thu Cấp Mua thêm hồi - Đất - Đất nông nghiệp Ế + Đất lúa ́H U + Đất màu TÊ - Đất phi nông nghiệp H - Đất khác IN Câu 3: Tình hình thu nhập việc làm lao động gia đình Tình hình việc làm thu nhập lao động làm phi nông nghiệp số tháng Sau thu hồi đất thu nhập số ngày số tháng làm thu nhập làm việc làm việc bình làm việc việc bình quân O ̣C số ngày K Trước thu hồi đất Lao động năm quân bình quân năm tháng ̣I H bình quân Đ A tháng Lao động Lao động i Tình hình sản xuất thu nhập hộ Trước thu hồi đất Chỉ tiêu Sau thu hồi đất Diện Sản lượng Giá trị sản Diện Sản Giá trị sản tích (tạ) lượng (1000 tích lượng lượng (1000 đồng) (sào) (tạ) đồng) (sào) Trồng trọt Lúa Lạc TÊ ́H U Ế Rau Chăn nuôi H Lợn Gà, vịt IN Trâu, bò K Thủy sản ̣I H O thu nhập khác ̣C Các khoản Chi phí cho sản xuất nông nghiệp hộ Đ A Chỉ tiêu Trước thu hồi đất số Giá trị lượng (kg) (1000 đồng) Trồng trọt Lúa Giống Phân bón Thuốc trừ sâu, diệt cỏ ii Sau thu hồi đất số lượng (kg) Giá trị (1000 đồng) Chi phí thuê Chi phí khác Lạc Giống Phân bón Rau Chăn nuôi Ế Giống U Thức ăn ́H Thuốc thú y TÊ Chi phí khác H Thủy sản IN Giống Thức ăn ̣C K Chi phí khác O Câu Thời gian làm việc năm trước thu hồi đất lao động Nông nghiệp ̣I H (ngày công- giờ/ngày) T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Tổng cộng Đ A Lao động Lao động Lao động iii Câu5 Thời gian làm việc năm sau thu hồi đất lao động Nông nghiệp (ngày công- giờ/ngày) Lao động T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Tổng cộng Lao động Ế Lao động U II Câu hỏi định tính ́H Câu 1: Ông (bà) cho biết số tiền đền bù ông (bà) sử dụng vào mục đích gì? Sắm sửa đồ dùng gia đình TÊ Tìm kiếm việc làm Xây, sửa chữa nhà cửa H Đầu tư cho sản xuất Nông nghiệp Đầu tư cho học K Cho vay IN Đầu tư cho sản xuất phi Nông nghiệp ̣C Mua xe máy O Tiêu dùng khác ̣I H Câu 2: Theo đánh giá ông (bà) việc làm lao động gia đình trước thu hồi đất có ổn định không? Có việc làm tạm thời Đ A Có việc làm thường xuyên Câu 3: Việc làm lao động gia đình ông (bà) sau thu hồi đất nào? Có việc làm thường xuyên Có việc làm tạm thời Câu 4: Sau bị thu hồi đất lao động gia đình ông bà có nhận vào làm việc khu công nghiệp hay nhà máy không? Có: (bao nhiêu người .) Không Trước làm có đào tạo nghề không? Có (bao nhiêu người .) Không Câu 5: Hiện gia đình có lao động thất nghiệp không? iv Có: (bao nhiêu người .) Không Lý do: Không có việc để làm Việc làm không phù hợp Không có trình độ chuyên môn: Lý khác Câu Nếu đào tạo nghề lao động gia đình ông (bà) có tham gia không? Có (bao nhiêu người ) Không Câu Nếu muốn đào tạo nghề lao động gia đình ông (bà) chọn nghề nào? Công nhân Ế Thợ kỹ thuật U Nhân viên bán hàng ́H Thương mại - dịch vụ TÊ Khác Nếu nghề khác, ghi cụ thể…………………………………………… Câu Xin ông (bà) cho biết ý kiến gia đình ông bà sách thu hồi đất H để phát triển đô thị tỉnh huyện? IN Thỏa mãn: Chưa thỏa mãn: K Lý do:………………………………………………………… ̣C Lý do:……………………………………………………… O Câu 9: Ông bà đánh tiến độ triển khai dự án sử dụng đất thu ̣I H hồi địa bàn xã Triển khai chậm Đ A Triển khai bình thường Triển khai nhanh Khó trả lời Câu 10 : Thu nhập gia đình sau thu hồi đất so với trước thu hồi đất phục vụ đô thi hóa nào? - Tốt nhiều - Tốt - Như cũ - Giảm sút - Không biết v Câu 11: Những khó khăn mà ông (bà) gặp phải sống sau thu hồi đất? Câu 12: Nếu nói lên nguyện vọng đào tạo nghề, giải việc làm nâng cao thu nhập với quyền nguyện vọng ông (bà) gì? (Ghi hai Ế nguyện vọng mà ông bà mong muốn nhất) U Nguyện vọng thứ 1………………………………………………………… ́H ……………………………………………………………………………………… TÊ Nguyện vọng thứ 2……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Đ A ̣I H O ̣C K IN H Xin chân thành cám ơn quý ông (bà) vi

Ngày đăng: 08/11/2016, 11:32

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan