0

Thuế, thuế suất thuế GTGT 2015

32 668 0
  • Thuế, thuế suất thuế GTGT 2015

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2016, 19:44

thuế suất thuế giá trị gia tăng là thuế suất đánh vào các mặt hàng xa xỉ như:oto, rượu, casino, du thuyền, trang sức,... hàng hóa chịu thuế gtgt, thuế suất áp dụng cho những nhà thầu nước ngoài, các mặt hàng từ nước ngoài vào 9/23/2015 2.Người nộp thuế THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Người nộp thuế GTGT tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hố, dịch vụ chịu thuế GTGT Việt Nam, khơng phân biệt ngành nghề, hình thức, tổ chức kinh doanh (sau gọi sở kinh doanh) tổ chức, cá nhân nhập hàng hố, mua dịch vụ từ nước ngồi chịu thuế GTGT (sau gọi người nhập khẩu) bao gồm: Các tổ chức kinh doanh thành lập đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp Nhà nước (nay Luật Doanh nghiệp), Luật Hợp tác xã pháp luật kinh doanh chun ngành khác; Các tổ chức kinh tế tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức nghiệp tổ chức khác; Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi bên nước ngồi tham gia hợp tác kinh doanh theo Luật đầu tư nước ngồi Việt Nam (nay Luật đầu tư); tổ chức, cá nhân nước ngồi hoạt động kinh doanh Việt Nam khơng thành lập pháp nhân Việt Nam; Cá nhân, hộ gia đình, nhóm người kinh doanh độc lập đối tượng khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu; Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh Việt Nam mua dịch vụ (kể trường hợp mua dịch vụ gắn với hàng hóa) tổ chức nước ngồi khơng có sở thường trú Việt Nam, cá nhân nước ngồi đối tượng khơng cư trú Việt Nam tổ chức, cá nhân mua dịch vụ người nộp thuế, trừ trường hợp khơng phải kê khai, tính nộp thuế GTGTtheo quy định Chi nhánh doanh nghiệp chế xuất thành lập để hoạt động mua bán hàng hố hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hố Việt Nam theo quy định pháp luật khu cơng nghiệp, khu chế xuất khu kinh tế 3.Đối tượng khơng chịu thuế 1.Đối tượng chịu thuế Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng hố, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh tiêu dùng Việt Nam (bao gồm hàng hóa, dịch vụ mua tổ chức, cá nhân nước ngồi), trừ đối tượng khơng chịu thuế GTGT theo quy định Sản phẩm trồng trọt (bao gồm sản phẩm rừng trồng), chăn ni, thủy sản, hải sản ni trồng, đánh bắt chưa chế biến thành sản phẩm khác qua sơ chế thơng thường tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán khâu nhập Vd1 Sản phẩm giống vật ni, giống trồng, bao gồm trứng giống, giống, giống, hạt giống, tinh dịch, phơi, vật liệu di truyền khâu ni trồng, nhập kinh doanh thương mại có giấy đăng ký kinh doanh giống vật ni, giống trồng Tưới, tiêu nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng phục vụ sản xuất nơng nghiệp; dịch vụ thu hoạch sản phẩm nơng nghiệp 4.Phân bón; máy móc, thiết bị chun dùng phục vụ cho sản xuất nơng nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm thức ăn cho vật ni khác 9/23/2015 Sản phẩm muối sản xuất từ nước biển, muối mỏ tự nhiên, muối tinh, muối i-ốt, thành phần có cơng thức hóa học NaCl Nhà thuộc sở hữu nhà nước Nhà nước bán cho người th Chuyển quyền sử dụng đất Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm người học, dịch vụ bảo hiểm khác liên quan đến người; bảo hiểm vật ni, bảo hiểm trồng, dịch vụ bảo hiểm nơng nghiệp khác; bảo hiểm tàu, thuyền, trang thiết bị dụng cụ cần thiết khác phục vụ trực tiếp đánh bắt thuỷ sản; tái bảo hiểm Trường hợp tổ chức tín dụng nhận tài sản bảo đảm để thay cho việc thực nghĩa vụ trả nợ tổ chức tín dụng thực hạch tốn tăng giá trị tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh theo quy định Khi tổ chức tín dụng bán tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh tài sản thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tổ chức tín dụng phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định VD9 - Dịch vụ cung cấp thơng tin tín dụng đơn vị, tổ chức thuộc Ngân hàng nhà nước cung cấp cho tổ chức tín dụng để sử dụng hoạt động cấp tín dụng theo quy định Luật Ngân hàng Nhà nước.VD - Hình thức cấp tín dụng khác theo quy định pháp luật 9.Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khốn sau đây: a) Dịch vụ cấp tín dụng gồm hình thức: - Cho vay; - Chiết khấu, tái chiết khấu cơng cụ chuyển nhượng giấy tờ có giá khác; - Bảo lãnh ngân hàng; - Cho th tài chính; - Phát hành thẻ tín dụng Trường hợp tổ chức tín dụng thu loại phí liên quan đến phát hành thẻ tín dụng khoản phí thu từ khách hàng thuộc quy trình dịch vụ cấp tín dụng (phí phát hành thẻ) theo quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng phí trả nợ trước hạn, phạt chậm trả nợ, cấu lại nợ, quản lý khoản vay khoản phí khác thuộc quy trình cấp tín dụng thuộc đối tượng khơng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) Các khoản phí giao dịch thẻ thơng thường khơng thuộc quy trình cấp tín dụng phí cấp lại mã pin cho thẻ tín dụng, phí cung cấp hố đơn giao dịch, phí đòi bồi hồn sử dụng thẻ, phí thơng báo cắp, thất lạc thẻ tín dụng, phí huỷ thẻ tín dụng, phí chuyển đổi loại thẻ tín dụng khoản phí khác thuộc đối tượng chịu thuế GTGT b) Hoạt động cho vay riêng lẻ, khơng phải hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xun người nộp thuế khơng phải tổ chức tín dụng.vd c) Bán nợ; d) Kinh doanh ngoại tệ; e) Kinh doanh chứng khốn bao gồm: - Bao tốn nước; bao tốn quốc tế ngân hàng phép thực tốn quốc tế; - Bán tài sản bảo đảm tiền vay tổ chức tín dụng quan thi hành án bên vay vốn tự bán tài sản bảo đảm theo ủy quyền bên cho vay để trả nợ khoản vay có bảo đảm, cụ thể: + Tài sản bảo đảm tiền vay bán tài sản thuộc giao dịch bảo đảm đăng ký với quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật đăng ký giao dịch bảo đảm + Việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay thực theo quy định pháp luật giao dịch bảo đảm Trường hợp hết thời gian trả nợ, người có tài sản bảo đảm khơng có khả trả nợ phải bàn giao tài sản cho tổ chức tín dụng để tổ chức tín dụng xử lý tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật, bên thực thủ tục bàn giao tài sản bảo đảm theo quy định pháp luật khơng phải xuất hóa đơn GTGT Mơi giới chứng khốn, tự doanh chứng khốn, -Bảo lãnh phát hành chứng khốn, tư vấn đầu tư chứng khốn, lưu ký chứng khốn, -Quản lý quỹ đầu tư chứng khốn, quản lý cơng ty đầu tư chứng khốn, quản lý danh mục đầu tư chứng khốn, -Dịch vụ tổ chức thị trường sở giao dịch chứng khốn trung tâm giao dịch chứng khốn, dịch vụ liên quan đến chứng khốn đăng ký, lưu ký Trung tâm Lưu ký Chứng khốn Việt Nam, -Cho khách hàng vay tiền để thực giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khốn hoạt động kinh doanh chứng khốn khác theo quy định pháp luật chứng khốn -Hoạt động cung cấp thơng tin, tổ chức bán đấu giá cổ phần tổ chức phát hành, hỗ trợ kỹ thuật phục vụ giao dịch chứng khốn trực tuyến Sở Giao dịch chứng khốn 9/23/2015 g) Chuyển nhượng vốn bao gồm việc -Chuyển nhượng phần tồn số vốn đầu tư vào tổ chức kinh tế khác (khơng phân biệt có thành lập hay khơng thành lập pháp nhân mới), chuyển nhượng chứng khốn, chuyển nhượng quyền góp vốn hình thức chuyển nhượng vốn khác theo quy định pháp luật -Bán doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác để sản xuất kinh doanh doanh nghiệp mua kế thừa tồn quyền nghĩa vụ doanh nghiệp bán theo quy định pháp luật h) Dịch vụ tài phái sinh bao gồm: hốn đổi lãi suất; hợp đồng kỳ hạn; hợp đồng tương lai; quyền chọn mua, bán ngoại tệ; dịch vụ tài phái sinh khác theo quy định pháp luật; k) Bán tài sản bảo đảm khoản nợ tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu tổ chức tín dụng Việt Nam 10 Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y, bao gồm dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh cho người vật ni, dịch vụ sinh đẻ có kế hoạch, dịch vụ điều dưỡng sức khoẻ, phục hồi chức cho người bệnh, vận chuyển người bệnh, dịch vụ cho th phòng bệnh, giường bệnh sở y tế; xét nghiệm, chiếu, chụp, máu chế phẩm máu dùng cho người bệnh Trường hợp gói dịch vụ chữa bệnh (theo quy định Bộ Y tế) bao gồm sử dụng thuốc chữa bệnh khoản thu từ tiền thuốc chữa bệnh nằm gói dịch vụ chữa bệnh thuộc đối tượng khơng chịu thuế GTGT 11 Dịch vụ bưu chính, viễn thơng cơng ích Internet phổ cập theo chương trình Chính phủ; Dịch vụ bưu chính, viễn thơng từ nước ngồi vào Việt Nam (chiều đến) 12 Dịch vụ trì vườn thú, vườn hoa, cơng viên, xanh đường phố, chiếu sáng cơng cộng; dịch vụ tang lễ Các dịch vụ nêu khoản khơng phân biệt nguồn kinh phí chi trả Cụ thể: a) Dịch vụ trì vườn thú, vườn hoa, cơng viên, xanh đường phố, bảo vệ rừng Nhà nước làm chủ rừng, bao gồm hoạt động quản lý, trồng cây, chăm sóc cây, bảo vệ chim, thú cơng viên, vườn thú, khu vực cơng cộng, rừng quốc gia, vườn quốc gia; b) Chiếu sáng cơng cộng bao gồm chiếu sáng đường phố, ngõ, xóm khu dân cư, vườn hoa, cơng viên Doanh thu khơng chịu thuế doanh thu từ hoạt động chiếu sáng cơng cộng; c) Dịch vụ tang lễ sở có chức kinh doanh dịch vụ tang lễ bao gồm hoạt động cho th nhà tang lễ, xe tơ phục vụ tang lễ, mai táng, hoả táng, cải táng, di chuyển mộ, chăm sóc mộ 13 Duy tu, sửa chữa, xây dựng nguồn vốn đóng góp nhân dân (bao gồm vốn đóng góp, tài trợ tổ chức, cá nhân), vốn viện trợ nhân đạo cơng trình văn hóa, nghệ thuật, cơng trình phục vụ cơng cộng, sở hạ tầng nhà cho đối tượng sách xã hội Trường hợp có sử dụng nguồn vốn khác ngồi vốn đóng góp nhân dân, vốn viện trợ nhân đạo mà nguồn vốn khác khơng vượt q 50% tổng số nguồn vốn sử dụng cho cơng trình đối tượng khơng chịu thuế tồn giá trị cơng trình Trường hợp có sử dụng nguồn vốn khác ngồi vốn đóng góp nhân dân, vốn viện trợ nhân đạo mà nguồn vốn khác vượt q 50% tổng số nguồn vốn sử dụng cho cơng trình tồn giá trị cơng trình thuộc đối tượng chịu thuế GTGT Đối tượng sách xã hội bao gồm: người có cơng theo quy định pháp luật người có cơng; đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo trường hợp khác theo quy định pháp luật 14 Dạy học, dạy nghề theo quy định pháp luật bao gồm dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; ni dạy trẻ dạy nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hố, kiến thức chun mơn nghề nghiệp Trường hợp sở dạy học cấp từ mầm non đến trung học phổ thơng có thu tiền ăn, tiền vận chuyển đưa đón học sinh khoản thu khác hình thức thu hộ, chi hộ tiền ăn, tiền vận chuyển đưa đón học sinh khoản thu hộ, chi hộ thuộc đối tượng khơng chịu thuế Khoản thu nội trú học sinh, sinh viên, học viên; hoạt động đào tạo (bao gồm việc tổ chức thi cấp chứng quy trình đào tạo) sở đào tạo cung cấp thuộc đối tượng khơng chịu thuế GTGT Trường hợp sở đào tạo khơng trực tiếp tổ chức đào tạo mà tổ chức thi, cấp chứng quy trình đào tạo hoạt động tổ chức thi cấp chứng thuộc đối tượng khơng chịu thuế Trường hợp cung cấp dịch vụ thi cấp chứng khơng thuộc quy trình đào tạo thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 15 Phát sóng truyền thanh, truyền hình nguồn vốn ngân sách nhà nước 16 Vận chuyển hành khách cơng cộng xe bt, xe điện vận chuyển hành khách cơng cộng xe bt, xe điện theo tuyến nội tỉnh, thị tuyến lân cận ngoại tỉnh theo quy định Bộ Giao thơng vận tải 17 Vàng nhập dạng thỏi, miếng loại vàng chưa chế tác thành sản phẩm mỹ nghệ, đồ trang sức hay sản phẩm khác Vàng dạng thỏi, miếng loại vàng chưa chế tác xác định theo quy định pháp luật quản lý, kinh doanh vàng 18 Sản phẩm xuất tài ngun, khống sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác Tài ngun, khống sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác, bao gồm khống sản qua sàng, tuyển, xay, nghiền, xử lý nâng cao hàm lượng, tài ngun qua cơng đoạn cắt, xẻ 9/23/2015 19 Xuất bản, nhập khẩu, phát hành báo, tạp chí, tin chun ngành, sách trị, sách giáo khoa, giáo trình, sách văn pháp luật, sách khoa họckỹ thuật, sách in chữ dân tộc thiểu số tranh, ảnh, áp phích tun truyền cổ động, kể dạng băng đĩa ghi tiếng, ghi hình, liệu điện tử; tiền, in tiền -Báo, tạp chí, tin chun ngành, bao gồm hoạt động truyền trang báo, tạp chí, tin chun ngành -Sách trị sách tun truyền đường lối trị Đảng Nhà nước phục vụ nhiệm vụ trị theo chun đề, chủ đề, phục vụ ngày kỷ niệm, ngày truyền thống tổ chức, cấp, ngành, địa phương; loại sách thống kê, tun truyền phong trào người tốt việc tốt; sách in phát biểu, nghiên cứu lý luận lãnh đạo Đảng Nhà nước -Sách giáo khoa sách dùng để giảng dạy học tập tất cấp từ mầm non đến trung học phổ thơng (bao gồm sách tham khảo dùng cho giáo viên học sinh phù hợp với nội dung chương trình giáo dục) -Giáo trình sách dùng để giảng dạy học tập trường đại học, cao đẳng, trung học chun nghiệp dạy nghề Sách văn pháp luật sách in văn quy phạm pháp luật Nhà nước -Sách khoa học-kỹ thuật sách dùng để giới thiệu, hướng dẫn kiến thức khoa học, kỹ thuật có quan hệ trực tiếp đến sản xuất ngành khoa học, kỹ thuật -Sách in chữ dân tộc thiểu số bao gồm sách in song ngữ chữ phổ thơng chữ dân tộc thiểu số -Tranh, ảnh, áp phích tun truyền cổ động tranh, ảnh, áp phích, loại tờ rơi, tờ gấp phục vụ cho mục đích tun truyền, cổ động, hiệu, ảnh lãnh tụ, Đảng kỳ, Quốc kỳ, Đồn kỳ, Đội kỳ Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư thuộc loại nước sản xuất để làm sở phân biệt với loại nước chưa sản xuất cần nhập sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển cơng nghệ; Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chun dùng vật tư thuộc loại nước sản xuất làm sở phân biệt với loại nước chưa sản xuất cần nhập để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt; Danh mục tàu bay, dàn khoan, tàu thuỷ thuộc loại nước sản xuất làm sở phân biệt với loại nước chưa sản xuất cần nhập để tạo tài sản cố định doanh nghiệp th nước ngồi để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho th, cho th lại Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành 21 Vũ khí, khí tài chun dùng phục vụ quốc phòng, an ninh a) Vũ khí, khí tài chun dùng phục vụ quốc phòng, an ninh theo Danh mục vũ khí, khí tài chun dùng phục vụ quốc phòng, an ninh Bộ Tài thống với Bộ Quốc phòng Bộ Cơng an ban hành Vũ khí, khí tài chun dùng phục vụ quốc phòng, an ninh thuộc đối tượng khơng chịu thuế GTGT phải sản phẩm hồn chỉnh, đồng phận, linh kiện, bao bì chun dùng để lắp ráp, bảo quản sản phẩm hồn chỉnh Trường hợp vũ khí, khí tài chun dùng phục vụ quốc phòng, an ninh phải sửa chữa dịch vụ sửa chữa vũ khí, khí tài doanh nghiệp Bộ Quốc phòng, Bộ Cơng an thực thuộc đối tượng khơng chịu thuế GTGT b) Vũ khí, khí tài (kể vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng) chun dùng phục vụ cho quốc phòng, an ninh nhập thuộc diện miễn thuế nhập theo quy định Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập nhập theo hạn ngạch hàng năm Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Hồ sơ, thủ tục vũ khí, khí tài nhập khơng phải chịu thuế GTGT khâu nhập theo hướng dẫn Bộ Tài thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập quản lý thuế hàng hố xuất khẩu, nhập 22 Hàng nhập hàng hố, dịch vụ bán cho tổ chức, cá nhân để viện trợ nhân đạo, viện trợ khơng hồn lại trường hợp sau: 20 Hàng hố thuộc loại nước chưa sản xuất nhập trường hợp sau: a) Hàng hố nhập trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ khơng hồn lại phải Bộ Tài Sở Tài xác nhận; a) Máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư nhập để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển cơng nghệ; b) Q tặng cho quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân thực theo quy định pháp luật q biếu, q tặng; b) Máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chun dùng vật tư cần nhập để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt; c) Tàu bay (bao gồm động tàu bay), dàn khoan, tàu thuỷ thuộc loại nước chưa sản xuất nhập để tạo tài sản cố định doanh nghiệp th nước ngồi để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho th, cho th lại c) Q biếu, q tặng cho cá nhân Việt Nam thực theo quy định pháp luật q biếu, q tặng; d) Đồ dùng tổ chức, cá nhân nước ngồi theo tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao theo quy định pháp luật ưu đãi miễn trừ ngoại giao; hàng đồ dùng người Việt Nam định cư nước ngồi nước mang theo; đ) Hàng mang theo người tiêu chuẩn hành lý miễn thuế; e) Hàng hố, dịch vụ bán cho tổ chức, cá nhân nước ngồi, tổ chức quốc tế để viện trợ nhân đạo, viện trợ khơng hồn lại cho Việt Nam 9/23/2015 23 Hàng hóa chuyển khẩu, q cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; ngun liệu, vật tư nhập để sản xuất, gia cơng hàng hố xuất theo hợp đồng sản xuất, gia cơng xuất ký kết với bên nước ngồi Hàng hố, dịch vụ mua bán nước ngồi với khu phi thuế quan khu phi thuế quan với 24 Chuyển giao cơng nghệ theo quy định Luật chuyển giao cơng nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định Luật sở hữu trí tuệ Trường hợp hợp đồng chuyển giao cơng nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ có kèm theo chuyển giao máy móc, thiết bị đối tượng khơng chịu thuế GTGT tính phần giá trị cơng nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng; trường hợp khơng tách riêng thuế GTGT tính phần giá trị cơng nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng với máy móc, thiết bị Những trường hợp khơng phải kê khai, tính nộp thuế GTGT Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm dịch vụ phần mềm theo quy định pháp luật 25 Sản phẩm nhân tạo dùng để thay cho phận thể người bệnh, bao gồm sản phẩm phận cấy ghép lâu dài thể người; nạng, xe lăn dụng cụ chun dùng khác dùng cho người tàn tật 26 Hàng hóa, dịch vụ hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống Việc xác định hộ, cá nhân kinh doanh thuộc hay khơng thuộc đối tượng khơng chịu thuế GTGT thực theo hướng dẫn pháp luật quản lý thuế 27 Các hàng hóa, dịch vụ sau: a) Hàng hố bán miễn thuế cửa hàng bán hàng miễn thuế theo quy định Thủ tướng Chính phủ b) Hàng dự trữ quốc gia quan dự trữ quốc gia bán c) Các hoạt động có thu phí, lệ phí Nhà nước theo pháp luật phí lệ phí d) Rà phá bom mìn, vật nổ đơn vị quốc phòng thực cơng trình đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước Hàng hóa thuộc diện khơng chịu thuế GTGT khâu nhập theo quy định thay đổi mục đích sử dụng phải kê khai, nộp thuế GTGT khâu nhập theo quy định với quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan Tổ chức, cá nhân bán hàng hố thị trường nội địa phải kê khai, nộp thuế GTGT với quan thuế quản lý trực quy định Tổ chức, cá nhân nhận khoản thu bồi thường tiền (bao gồm tiền bồi thường đất tài sản đất bị thu hồi đất theo định quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải khoản thu tài khác Cơ sở kinh doanh nhận khoản tiền lập chứng từ thu theo quy định Đối với sở kinh doanh chi tiền, mục đích chi để lập chứng từ chi tiền Trường hợp bồi thường hàng hố, dịch vụ, sở bồi thường phải lập hố đơn kê khai, tính, nộp thuế GTGT bán hàng hố, dịch vụ; sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định Trường hợp sở kinh doanh nhận tiền tổ chức, cá nhân để thực dịch vụ cho tổ chức, cá nhân sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo phải kê khai, nộp thuế theo quy định Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh Việt Nam mua dịch vụ tổ chức nước ngồi khơng có sở thường trú Việt Nam, cá nhân nước ngồi đối tượng khơng cư trú Việt Nam, bao gồm trường hợp: -Sửa chữa phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị (bao gồm vật tư, phụ tùng thay thế); -Quảng cáo, tiếp thị; -Xúc tiến đầu tư thương mại; -Mơi giới bán hàng hố, cung cấp dịch vụ nước ngồi; -Đào tạo; -Chia cước dịch vụ bưu chính, viễn thơng quốc tế Việt Nam với nước ngồi mà dịch vụ thực ngồi Việt Nam, dịch vụ th đường truyền dẫn băng tần vệ tinh nước ngồi theo quy định pháp luật 9/23/2015 Tổ chức, cá nhân khơng kinh doanh, khơng phải người nộp thuế GTGT bán tài sản Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã Tài sản cố định sử dụng, thực trích khấu hao điều chuyển theo giá trị ghi sổ sách kế tốn sở kinh doanh đơn vị thành viên sở kinh doanh sở hữu 100% vốn đơn vị thành viên sở kinh doanh sở hữu 100% vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hố, dịch vụ chịu thuế GTGT khơng phải lập hố đơn kê khai, nộp thuế GTGT Cơ sở kinh doanh có tài sản cố định điều chuyển phải có Quyết định Lệnh điều chuyển tài sản kèm theo hồ sơ nguồn gốc tài sản Trường hợp tài sản cố định điều chuyển thực đánh giá lại giá trị tài sản điều chuyển cho sở sản xuất kinh doanh hàng hố, dịch vụ khơng chịu thuế GTGT phải lập hố đơn GTGT, kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định Các trường hợp khác: Cơ sở kinh doanh khơng phải kê khai, nộp thuế trường hợp sau c) Thu đòi người thứ hoạt động bảo hiểm d) Các khoản thu hộ khơng liên quan đến việc bán hàng hố, dịch vụ sở kinh doanh đ) Doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý doanh thu hoa hồng hưởng từ hoạt động đại lý bán giá quy định bên giao đại lý hưởng hoa hồng dịch vụ: bưu chính, viễn thơng, bán vé xổ số, vé máy bay, tơ, tàu hoả, tàu thuỷ; đại lý vận tải quốc tế; đại lý dịch vụ ngành hàng khơng, hàng hải mà áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; đại lý bán bảo hiểm e) Doanh thu hàng hố, dịch vụ doanh thu hoa hồng đại lý hưởng từ hoạt động đại lý bán hàng hố, dịch vụ thuộc diện khơng chịu thuế GTGT g) Cơ sở kinh doanh khơng phải nộp thuế GTGT khâu nhập trường hợp nhập hàng hóa xuất bị phía nước ngồi trả lại Khi sở kinh doanh bán hàng hóa bị trả lại nội địa phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn ni, thuỷ sản, hải sản chưa chế biến thành sản phẩm khác qua sơ chế thơng thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã khâu kinh doanh thương mại khơng phải kê khai, tính nộp thuế GTGT Trên hố đơn GTGT, ghi dòng giá bán giá khơng có thuế GTGT, dòng thuế suất thuế GTGT khơng ghi, gạch bỏ *Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn ni, thuỷ sản chưa chế biến thành sản phẩm khác qua sơ chế thơng thường cho đối tượng khác hộ, cá nhân kinh doanh tổ chức, cá nhân khác phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% *Hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức kinh tế khác nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp GTGT bán sản phẩm trồng trọt, chăn ni, thuỷ sản ni trồng, đánh bắt chưa chế biến thành sản phẩm khác qua sơ chế thơng thường khâu kinh doanh thương mại kê khai, tính nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 1% doanh thu Các trường hợp khác: Cơ sở kinh doanh khơng phải kê khai, nộp thuế trường hợp sau: a) Góp vốn tài sản để thành lập doanh nghiệp Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên định giá tài sản Hội đồng giao nhận vốn góp bên góp vốn (hoặc văn định giá tổ chức có chức định giá theo quy định pháp luật), kèm theo hồ sơ nguồn gốc tài sản b) Điều chuyển tài sản đơn vị hạch tốn phụ thuộc doanh nghiệp; điều chuyển tài sản chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Tài sản điều chuyển đơn vị thành viên hạch tốn phụ thuộc sở kinh doanh; tài sản điều chuyển chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo hồ sơ nguồn gốc tài sản khơng phải xuất hố đơn -Trường hợp tài sản điều chuyển đơn vị hạch tốn độc lập đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ sở kinh doanh sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hố đơn GTGT kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định I CĂN CỨ TÍNH THUẾ GTGT Giá tính thuế thuế suất II PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ Có phương pháp tính thuế GTGT: + Phương ph¸p khÊu trõ th ( xác địnhTGTGT) + Phư¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn GTGT 9/23/2015 A- Phương pháp khấu trừ thuế Xác định số thuế GTGT phải nộp Thuế suất thuế Giá tính thuế Thuế GTGT x GTGT 0%,5%,10% = GTGT đầu Số thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu - Thuế GTGT đầu vào khấu trừ - Số thuế GTGT ghi hố đơn GTGT mua HHDV (bao gồm TSCĐ) dùng cho SXKD HHDV chịu thuế GTGT - Số thuế GTGT ghi chứng từ nộp thuế hàng hố nhập Hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngồi 5.3Ngun tắc Khấu trừ thuế GTGT, 5.4.Điều kiện khấu trừ - 5.5.Điều kiện khấu từ, hồn thuế hàng hóa DV XK b) Trường hợp doanh nghiệp thành lập năm hoạt động sản xuất kinh doanh khơng đủ 12 tháng xác định doanh thu ước tính năm sau: Tổng cộng tiêu “Tổng doanh thu HHDV bán chịu thuế GTGT” Tờ khai thuế GTGT kỳ tính thuế tháng hoạt động sản xuất kinh doanh chia (:) số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh nhân với (x) 12 tháng Trường hợp theo cách xác định trên, doanh thu ước tính từ tỷ đồng trở lên doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ thuế Trường hợp doanh thu ước tính theo cách xác định chưa đến tỷ đồng doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính trực tiếp 02 năm, trừ trường hợp doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế 37 A.Phương pháp khấu trừ thuế Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng sở kinh doanh thực đầy đủ chế độ kế tốn, hố đơn, chứng từ theo quy định pháp luật kế tốn, hố đơn, chứng từ bao gồm: a) Cơ sở kinh doanh hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hố, cung ứng dịch vụ từ 01 tỷ đồng trở lên thực đầy đủ chế độ kế tốn, hố đơn, chứng từ theo quy định pháp luật kế tốn, hố đơn, chứng từ, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp c) Tổ chức, cá nhân nước ngồi cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ bên Việt Nam kê khai khấu trừ nộp thay Doanh thu hàng năm từ 01 tỷ đồng trở lên làm xác định sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ doanh thu bán hàng hố, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT xác định sau: a) Doanh thu hàng năm sở kinh doanh tự xác định vào tổng cộng tiêu “Tổng doanh thu HHDV bán chịu thuế GTGT” Tờ khai thuế GTGT tháng kỳ tính thuế từ tháng 11 năm trước đến hết kỳ tính thuế tháng 10 năm trước năm xác định phương pháp tính thuế GTGT Tờ khai thuế GTGT q kỳ tính thuế từ q năm trước đến hết kỳ tính thuế q năm trước năm xác định phương pháp tính thuế GTGT Thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế năm liên tục A.Phương pháp khấu trừ thuế d) Đối với sở kinh doanh tạm nghỉ kinh doanh năm xác định theo doanh thu năm trước năm tạm nghỉ kinh doanh Đối với sở kinh doanh tạm nghỉ kinh doanh thời gian năm xác định doanh thu theo số tháng, q thực kinh doanh theo hướng dẫn điểm b Trường hợp năm trước năm tạm nghỉ kinh doanh sở kinh doanh kinh doanh khơng đủ 12 tháng xác định doanh thu theo số tháng, q thực kinh doanh theo hướng dẫn điểm b Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm: a) Doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hố, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT tỷ đồng thực đầy đủ chế độ kế tốn, sổ sách, hố đơn, chứng từ theo quy định pháp luật kế tốn, hố đơn, chứng từ Doanh nghiệp, hợp tác xã phải gửi Thơng báo việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT cho quan thuế quản lý trực tiếp chậm ngày 20 tháng 12 năm trước liền kề năm người nộp thuế thực phương pháp tính thuế 42 9/23/2015 Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm: b) Doanh nghiệp thành lập từ dự án đầu tư sở kinh doanh hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ Doanh nghiệp thành lập có thực đầu tư theo dự án đầu tư cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế Doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập có dự án đầu tư khơng thuộc đối tượng cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật đầu tư có phương án đầu tư người có thẩm quyền doanh nghiệp định đầu tư phê duyệt thuộc đối tượng đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế Cơ sở kinh doanh phải gửi Thơng báo việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới quan thuế quản lý trực tiếp Các trường hợp khác: a) Trường hợp sở kinh doanh có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá q sở kinh doanh phải hạch tốn riêng hoạt động để nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp giá trị gia tăng b) Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có thành lập chi nhánh (bao gồm chi nhánh thành lập từ dự án đầu tư doanh nghiệp), chi nhánh thuộc trường hợp khai thuế GTGT riêng theo quy định pháp luật quản lý thuế xác định phương pháp tính thuế Chi nhánh theo phương pháp tính thuế doanh nghiệp hoạt động Trường hợp chi nhánh khơng trực tiếp bán hàng, khơng phát sinh doanh thu chi nhánh địa phương cấp tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở khơng thực kê khai riêng thực khai thuế tập trung trụ sở doanh nghiệp 43 Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế: c) Doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập có thực đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn tài sản cố định, máy móc, thiết bị, cơng cụ, dụng cụ có hợp đồng th địa điểm kinh doanh Cơ sở kinh doanh phải gửi Thơng báo việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới quan thuế quản lý trực tiếp Trường hợp sở kinh doanh thành lập từ ngày 01/01/2014 chưa đủ điều kiện đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo quy định đáp ứng điều kiện hướng dẫn điểm b, c nêu áp dụng theo hướng dẫn điểm b, c 46 c) Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập khác khơng thuộc trường hợp hướng dẫn khoản áp dụng phương pháp tính trực tiếp d) Khi hết năm dương lịch từ thành lập, doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu từ tỷ đồng trở lên theo cách xác định thực đầy đủ chế độ kế tốn, hố đơn, chứng từ theo quy định pháp luật kế tốn, hố đơn, chứng từ tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế; doanh nghiệp, hợp tác xã khơng đạt mức doanh thu từ tỷ đồng trở lên thực đầy đủ chế độ kế tốn, hóa đơn, chứng từ theo quy định pháp luật kế tốn, hóa đơn, chứng từ đăng ký tự nguyện tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo hướng dẫn điểm a Sau năm dương lịch từ thành lập, doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng ổn định phương pháp tính thuế năm liên tục 44 47 5.1-Giá Giá tính tính thuế GTGT 1thuế GTGT Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế: d) Tổ chức nước ngồi, cá nhân nước ngồi kinh doanh Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ Cơ sở kinh doanh phải gửi Thơng báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới quan thuế quản lý trực tiếp đ) Tổ chức kinh tế khác hạch tốn thuế GTGT đầu vào, đầu khơng bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã Cơ sở kinh doanh phải gửi Thơng báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20 tháng 12 năm trước liền kề năm người nộp thuế thực phương pháp tính thuế Trong thời gian ngày làm việc kể từ ngày nhận Thơng báo việc áp dụng phương pháp khấu trừ, quan thuế phải có văn thơng báo cho doanh nghiệp, hợp tác xã, sở kinh doanh biết việc chấp thuận hay khơng chấp thuận Thơng báo việc áp dụng phương pháp khấu trừ thuế - Đối với HHDV sở SXKD bán giá bán chưa có thuế GTGT -Đối với HHDV chịu thuế tiêu thụ đặc biệt giá bán có thuế tiêu thụ đặc biệt chưa có thuế GTGT - Đối với hàng hóa chịu thuế bảo vệ mơi trường giá bán có thuế bảo vệ mơi trường chưa có thuế giá trị gia tăng -Đối với hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, chịu thuế bảo vệ mơi trường giá bán có thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ mơi trường chưa có thuế giá trị gia tăng 45 48 9/23/2015 5.1- Gía tính thuế GTGT 5.1Giá tính thuế GTGT Đối với hàng hóa nhập giá nhập cửa cộng (+) với thuế nhập (nếu có), cộng (+) với thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) cộng(+) thuế BVMT có Trường hợp hàng hóa nhập miễn, giảm thuế nhập giá tính thuế GTGT giá nhập cộng (+) với thuế nhập xác định theo mức thuế phải nộp sau miễn, giảm Ví du:Cơng ty CP A nhập xe tơ chỗ ngồi, trị giá nhập là: 200 triệu đồng /chiếc Hãy tính số thuế NK, thuế TTĐB, thuế GTGT Cơng ty phải nộp khâu nhập khẩu? Biết:- Thuế suất thuế NK là: 80% - Thuế suất thuế TTĐB là: 50% 49 49 1- Giá tính thuế GTGT - Giá tính thuế NK xe là: 200 triệu x = 1.000 triệu đồng - Thuế nhập phải nộp: 1.000 triệu x 80% = 800 triệu - Giá tính thuế TTĐB là: 1.000 triệu + 800 triệu = 1.800 triệu - Thuế TTĐB phải nộp là: 1.800 triệu x 50% = 900 triệu - Giá tính thuế GTGT là: 1.000 triệu + 800 triệu + 900 triệu = 2.700 triệu - Thuế GTGT phải nộp: 2.700 triệu x 10% = 270 triệu 50 50 Giá tính thuế sản phẩm, hàng hố, dịch vụ tiêu dùng nội Hàng hóa ln chuyển nội hàng hố xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục q trình sản xuất sở sản xuất, kinh doanh hàng hố, dịch vụ sở kinh doanh xuất cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh khơng phải tính, nộp thuế GTGT  Trường hợp sở kinh doanh tự sản xuất, xây dựng tài sản cố định (tài sản cố định tự làm) để phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hố, dịch vụ chịu thuế GTGT hồn thành, nghiệm thu, bàn giao, sở kinh doanh khơng phải lập hố đơn  Thuế GTGT đầu vào hình thành nên tài sản cố định tự làm kê khai, khấu trừ theo quy định  Trường hợp xuất máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa hình thức cho vay, cho mượn hồn trả, có hợp đồng chứng từ liên quan đến giao dịch phù hợp, sở kinh doanh khơng phải lập hóa đơn, tính, nộp thuế GTGT Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định pháp luật thương mại, giá tính thuế xác định khơng (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại khơng thực theo quy định pháp luật thương mại phải kê khai, tính nộp thuế hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho Một số hình thức khuyến mại cụ thể thực sau: a) Đối với hình thức khuyến mại đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử khơng phải trả tiền, tặng hàng hố cho khách hàng, cung ứng dịch vụ khơng thu tiền giá tính thuế hàng mẫu, dịch vụ mẫu xác định b) Đối với hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp giá bán hàng, dịch vụ trước giá tính thuế GTGT giá bán giảm áp dụng thời gian khuyến mại đăng ký thơng báo c) Đối với hình thức khuyến mại bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ khơng phải kê khai, tính thuế GTGT phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ tặng kèm 5.1- Giá tính thuế GTGT 53 1- Giá tính thuế GTGT Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể mua ngồi sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, giá tính thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ loại tương đương thời điểm phát sinh hoạt động VD 51 52 51 Đối với hoạt động cho th tài sản cho th nhà, văn phòng, xưởng, kho tàng, bến, bãi, phương tiện vận chuyển; máy móc thiết bị v.v số tiền cho th chưa có thuế GTGT, bao gồm khoản thu hình thức khác thu tiền để hồn thiện, sửa chữa, nâng cấp nhà cho th theo u cầu bên th Trường hợp cho th theo hình thức thu tiền th kỳ thu trước tiền th cho thời hạn th thuế GTGT tính số tiền thu kỳ thu trước cho thời hạn th chưa có thuế GTGT 54 9/23/2015 1- Giá tính thuế GTGT Đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp, trả chậm giá tính theo giá bán trả lần chưa có thuế GTGT hàng hố đó, khơng bao gồm lãi trả góp, trả chậm VD Đối với gia cơng hàng hóa giá gia cơng chưa có thuế GTGT, bao gồm: tiền cơng, tiền nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ chi phí khác để gia cơng bên nhận gia cơng phải chịu 1- Giá tính thuế GTGT 10 Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, • Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, giá tính thuế giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất trừ để tính thuế GTGT • Giá đất trừ để tính thuế GTGT quy định cụ thể sau: 55 58 1- Giá tính thuế GTGT 1- Giá tính thuế GTGT Đối với xây dựng, lắp đặt, giá trị cơng trình, hạng mục cơng trình hay phần cơng việc thực bàn giao chưa có thuế GTGT a.Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu ngun vật liệu giá xây dựng, lắp đặt bao gồm giá trị ngun vật liệu chưa có thuế GTGT VD 10 a.1Đối với trường hợp Nhà nước giao đất để đầu tư sở hạ tầng xây dựng nhà để bán, giá đất trừ để tính thuế GTGT bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước (khơng kể tiền sử dụng đất miễn, giảm) chi phí bồi thường, giải phóng mặt theo quy định pháp luật b.Trường hợp xây dựng, lắp đặt khơng bao thầu ngun vật liệu giá tính thuế giá trị xây dựng, lắp đặt khơng bao gồm giá trị ngun vật liệu, chưa có thuế GTGT VD VD 56 1- Giá tính thuế GTGT Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, 59 59 10.Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản • a.2) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất Nhà nước, giá đất trừ để tính thuế giá trị gia tăng giá đất trúng đấu giá; • a.3) Trường hợp th đất để đầu tư sở hạ tầng th, xây dựng nhà để bán, giá đất trừ để tính thuế giá trị gia tăng tiền th đất phải nộp ngân sách nhà nước (khơng bao gồm tiền th đất miễn, giảm) chi phí đền bù, giải phóng mặt theo quy định pháp luật Riêng trường hợp th đất xây dựng nhà để bán, kể từ ngày 01/7/2014 thực theo quy định Luật Đất đai năm 2013 • VD Đối với xây dựng, lắp đặt, giá trị cơng trình, hạng mục cơng trình hay phần cơng việc thực bàn giao chưa có thuế GTGT c.Trường hợp xây dựng, lắp đặt thực tốn theo hạng mục cơng trình giá trị khối lượng xây dựng, lắp đặt hồn thành bàn giao giá tính theo giá trị hạng mục cơng trình giá trị khối lượng cơng việc hồn thành bàn giao chưa có thuế GTGT VD 57 60 10 9/23/2015 5.Thuế suất 10% Đối với sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ: • Áp dụng cho HHDV thơng thường khơng nằm diện khơng chịu thuế GTGT, thuế suất 0%, thuế suất 5% • Các mức thuế suất thuế GTGT 5%,10% áp dụng thống cho loại hàng hóa, dịch vụ khâu nhập khẩu, sản xuất, gia cơng hay kinh doanh thương mại • Ví dụ : Hàng may mặc áp dụng thuế suất 10% mặt hàng khâu nhập khẩu, sản xuất, gia cơng hay kinh doanh thương mại áp dụng thuế suất 10% • Phế liệu, phế phẩm thu hồi để tái chế, sử dụng lại bán áp dụng mức thuế suất thuế GTGT theo thuế suất mặt hàng 103 a) Số thuế giá trị gia tăng đầu tổng số thuế giá trị gia tăng hàng hố, dịch vụ bán ghi hố đơn giá trị gia tăng Thuế giá trị gia tăng ghi hố đơn giá trị gia tăng giá tính thuế hàng hố, dịch vụ chịu thuế bán nhân (x) với thuế suất thuế giá trị gia tăng hàng hố, dịch vụ Trường hợp sử dụng chứng từ ghi giá tốn giá có thuế GTGT thuế GTGT đầu xác định giá tốn trừ (-) giá tính thuế quy định Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hóa, dịch vụ phải tính nộp thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ bán Khi lập hố đơn bán hàng hóa, dịch vụ, sở kinh doanh phải ghi rõ giá bán chưa có thuế, thuế GTGT tổng số tiền người mua phải tốn Trường hợp hố đơn ghi giá tốn (trừ trường hợp phép dùng chứng từ đặc thù), khơng ghi giá chưa có thuế thuế GTGT thuế GTGT hàng hố, dịch vụ bán phải tính giá tốn ghi hố đơn, chứng từ Cơ sở kinh doanh phải chấp hành chế độ kế tốn, sổ sách, hố đơn, chứng từ theo quy định pháp luật kế tốn, hố đơn, chứng từ Trường hợp hố đơn ghi sai mức thuế suất thuế giá trị gia tăng mà sở kinh doanh chưa tự điều chỉnh, quan thuế kiểm tra, phát xử lý sau: Đối với sở kinh doanh bán hàng hố, dịch vụ: Nếu thuế suất thuế GTGT ghi hố đơn cao thuế suất quy định văn quy phạm pháp luật thuế GTGT phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất ghi hố đơn; Nếu thuế suất thuế GTGT ghi hố đơn thấp thuế suất quy định văn quy phạm pháp luật thuế GTGT phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất thuế GTGT quy định văn quy phạm pháp luật thuế GTGT Trường hợp sở kinh doanh nhập hàng hóa khai, nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu, bán cho người tiêu dùng lập hóa đơn ghi thuế suất thuế GTGT hố đơn GTGT bán với mức thuế suất thuế GTGT khai, nộp thuế khâu nhập khẩu, Nhưng mức thuế suất thuế GTGT khai (ở khâu nhập khâu bán nội địa) thấp thuế suất quy định văn quy phạm pháp luật thuế GTGT sở kinh doanh khơng thể thu thêm tiền khách hàng số tiền thu khách hàng theo hóa đơn GTGT xác định giá có thuế GTGT theo thuế suất quy định văn quy phạm pháp luật thuế GTGT để làm sở xác định số thuế GTGT phải nộp xác định doanh thu tính thuế TNDN b) Thuế GTGT đầu vào (=) tổng số thuế GTGT ghi hố đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ (bao gồm tài sản cố định) dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, Số thuế GTGT ghi chứng từ nộp thuế hàng hố nhập chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngồi theo hướng dẫn Bộ Tài áp dụng tổ chức nước ngồi khơng có tư cách pháp nhân Việt Nam cá nhân nước ngồi kinh doanh có thu nhập phát sinh Việt Nam Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào loại dùng chứng từ đặc thù ghi giá tốn giá có thuế GTGT sở vào giá có thuế phương pháp tính thuế để xác định giá chưa có thuế thuế GTGT đầu vào Số thuế GTGT đầu vào khấu trừ xác định theo ngun tắc, điều kiện khấu trừ thuế GTGT theo quy định sau Trường hợp hố đơn ghi sai mức thuế suất thuế giá trị gia tăng mà sở kinh doanh chưa tự điều chỉnh, quan thuế kiểm tra, phát xử lý sau: Đối với sở kinh doanh mua hàng hố, dịch vụ: Nếu thuế suất thuế GTGT ghi hố đơn mua vào cao thuế suất quy định văn quy phạm pháp luật thuế GTGT khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất quy định văn quy phạm pháp luật thuế GTGT Trường hợp xác định bên bán kê khai, nộp thuế theo thuế suất ghi hố đơn khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi hố đơn phải có xác nhận quan thuế trực tiếp quản lý người bán; Nếu thuế suất thuế GTGT ghi hố đơn thấp thuế suất quy định văn quy phạm pháp luật thuế GTGT khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi hố đơn 18 9/23/2015 5.3.Ngun tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào Thuế GTGT đầu vào hàng hố, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hố, dịch vụ chịu thuế GTGT khấu trừ tồn bộ, kể thuế GTGT đầu vào khơng bồi thường hàng hố chịu thuế GTGT bị tổn thất Các trường hợp tổn thất khơng bồi thường khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm: thiên tai, hoả hoạn, trường hợp tổn thất khơng bảo hiểm bồi thường, hàng hố phẩm chất, q hạn sử dụng phải tiêu huỷ Cơ sở kinh doanh phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh trường hợp tổn thất khơng bồi thường để khấu trừ thuế Trường hợp hàng hố có hao hụt tự nhiên tính chất lý hố q trình vận chuyển, bơm rót xăng, dầu… kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đầu vào số lượng hàng hố thực tế hao hụt tự nhiên khơng vượt q định mức hao hụt theo quy định Số thuế GTGT đầu vào số lượng hàng hố hao hụt vượt định mức khơng khấu trừ, hồn thuế Thuế GTGT đầu vào hàng hố, dịch vụ hình thành tài sản cố định nhà ăn ca, nhà nghỉ ca, phòng thay quần áo, nhà để xe, nhà vệ sinh, bể nước phục vụ cho người lao động khu vực sản xuất, kinh doanh nhà ở, trạm y tế cho cơng nhân làm việc khu cơng nghiệp khấu trừ tồn Trường hợp nhà cho cơng nhân làm việc khu cơng nghiệp sở kinh doanh th thực theo quy định pháp luật tiêu chuẩn thiết kế giá cho th nhà cơng nhân khu cơng nghiệp thuế GTGT khoản tiền th nhà trường hợp khấu trừ theo quy định Trường hợp sở kinh doanh xây dựng mua nhà ngồi khu cơng nghiệp phục vụ cho cơng nhân làm việc khu cơng nghiệp, nhà xây dựng nhà mua thực theo quy định pháp luật tiêu chuẩn thiết kế nhà cơng nhân khu cơng nghiệp thuế GTGT nhà xây dựng, nhà mua phục vụ cho cơng nhân khấu trừ tồn Trường hợp sở kinh doanh có chun gia nước ngồi sang Việt Nam cơng tác, giữ chức vụ quản lý Việt Nam, hưởng lương Việt Nam theo hợp đồng lao động ký với sở kinh doanh Việt Nam sở kinh doanh khơng khấu trừ thuế GTGT khoản tiền th nhà cho chun gia nước ngồi Trường hợp chun gia nước ngồi nhân viên doanh nghiệp nước ngồi, chịu điều động doanh nghiệp nước ngồi, doanh nghiệp nước ngồi trả lương hưởng chế độ doanh nghiệp nước ngồi thời gian sang Việt Nam cơng tác, doanh nghiệp nước ngồi sở kinh doanh Việt Nam có hợp đồng văn nêu rõ doanh nghiệp Việt Nam phải chịu chi phí chỗ cho chun gia nước ngồi thời gian cơng tác Việt Nam thuế GTGT khoản tiền th nhà cho chun gia nước ngồi làm việc Việt Nam sở kinh doanh Việt Nam chi trả khấu trừ 5.3.Ngun tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào Thuế GTGT đầu vào hàng hố, dịch vụ (kể tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hố, dịch vụ chịu thuế khơng chịu thuế GTGT khấu trừ số thuế GTGT đầu vào hàng hố, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hố, dịch vụ chịu thuế GTGT Cơ sở kinh doanh phải hạch tốn riêng thuế GTGT đầu vào khấu trừ khơng khấu trừ; trường hợp khơng hạch tốn riêng thuế đầu vào khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) doanh thu chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu hàng hố, dịch vụ bán khơng hạch tốn riêng Cơ sở kinh doanh hàng hố, dịch vụ chịu thuế khơng chịu thuế GTGT hàng tháng tạm phân bổ số thuế GTGT hàng hố, dịch vụ, tài sản cố định mua vào khấu trừ tháng, cuối năm sở kinh doanh thực tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào khấu trừ năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào tạm phân bổ khấu trừ theo tháng 5.3.Ngun tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào Thuế GTGT đầu vào tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể thuế GTGT đầu vào hoạt động th tài sản, máy móc, thiết bị thuế GTGT đầu vào khác liên quan đến tài sản, máy móc, thiết bị bảo hành, sửa chữa trường hợp sau khơng khấu trừ mà tính vào ngun giá tài sản cố định chi phí trừ theo quy định Luật thuế thu nhập doanh nghiệp văn hướng dẫn thi hành:  Tài sản cố định chun dùng phục vụ sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh;  Tài sản cố định, máy móc, thiết bị tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứng khốn, sở khám, chữa bệnh, sở đào tạo; tàu bay dân dụng, du thuyền khơng sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn  Tài sản cố định tơ chở người từ chỗ ngồi trở xuống (trừ tơ sử dụng vào kinh doanh vận chuyển hàng hố, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn) có trị giá vượt 1,6 tỷ đồng (giá chưa có thuế GTGT) số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt 1,6 tỷ đồng khơng khấu trừ 5.3.Ngun tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào Khấu trừ thuế GTGT số trường hợp cụ thể sau: a) Đối với sở sản xuất kinh doanh tổ chức sản xuất khép kín, hạch tốn tập trung có sử dụng sản phẩm thuộc đối tượng khơng chịu thuế GTGT qua khâu để sản xuất mặt hàng chịu thuế GTGT số thuế GTGT đầu vào khâu khấu trừ tồn b) Đối với sở sản xuất kinh doanh có dự án đầu tư thực đầu tư theo nhiều giai đoạn, bao gồm sở sản xuất, kinh doanh thành lập, có phương án sản xuất, kinh doanh tổ chức sản xuất khép kín, hạch tốn tập trung sử dụng sản phẩm thuộc đối tượng khơng chịu thuế GTGT để sản xuất mặt hàng chịu thuế GTGT giai đoạn đầu tư xây dựng có cung cấp hàng hóa, dịch vụ khơng chịu thuế GTGT số thuế GTGT đầu vào giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định khấu trừ tồn Cơ sở kinh doanh phải hạch tốn riêng số thuế GTGT đầu vào khơng sử dụng cho đầu tư tài sản cố định phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hố, dịch vụ khơng chịu thuế GTGT để kê khai khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số chịu thuế GTGT so với tổng doanh số hàng hố, dịch vụ bán 114 19 9/23/2015 5.3.Ngun tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào Đối với sở kinh doanh có dự án đầu tư để tiếp tục sản xuất, chế biến có văn cam kết tiếp tục sản xuất sản phẩm chịu thuế GTGT kê khai, khấu trừ thuế GTGT từ giai đoạn đầu tư xây dựng Đối với thuế GTGT đầu vào phát sinh giai đoạn đầu tư XDCB, doanh nghiệp kê khai, khấu trừ, hồn thuế sau xác định khơng đủ điều kiện, khấu trừ, hồn thuế doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh nộp lại tiền thuế GTGT khấu trừ, hồn thuế Trường hợp doanh nghiệp khơng thực điều chỉnh, qua tra, kiểm tra quan thuế phát quan thuế thực truy thu, truy hồn xử phạt theo quy định Doanh nghiệp phải hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung báo cáo, cam kết giải trình với quan thuế liên quan đến việc khấu trừ, hồn thuế Trường hợp sở có bán hàng hóa sản phẩm nơng, lâm, thuỷ hải sản chưa qua chế biến qua sơ chế thơng thường thuộc đối tượng khơng chịu thuế GTGT số thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào tính khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh số hàng hóa, dịch vụ bán 5.3.Ngun tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào Thuế GTGT đầu vào hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khơng chịu thuế GTGT khơng khấu trừ, trừ trường hợp sau: a) Thuế GTGT hàng hố, dịch vụ mà sở kinh doanh mua vào để sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngồi, tổ chức quốc tế để viện trợ nhân đạo, viện trợ khơng hồn lại khấu trừ tồn bộ; b) Thuế GTGT đầu vào hàng hố, dịch vụ sử dụng cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu khí đến ngày khai thác ngày sản xuất khấu trừ tồn 115 5.3.Ngun tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào c) Đối với sở sản xuất kinh doanh có dự án đầu tư, bao gồm sở sản xuất, kinh doanh thành lập, vừa đầu tư vào sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khơng chịu thuế GTGT, vừa đầu tư vào sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT số thuế GTGT đầu vào tài sản cố định giai đoạn đầu tư xây dựng tạm khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh thu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu hàng hố, dịch vụ bán theo phương án sản xuất, kinh doanh sở kinh doanh Số thuế tạm khấu trừ điều chỉnh theo tỷ lệ (%) doanh thu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu hàng hố, dịch vụ bán ba năm kể từ năm có doanh thu 118 5.3.Ngun tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào Thuế GTGT đầu vào phát sinh kỳ kê khai, khấu trừ xác định số thuế phải nộp kỳ đó, khơng phân biệt xuất dùng hay để kho Trường hợp sở kinh doanh phát số thuế GTGT đầu vào kê khai, khấu trừ bị sai sót kê khai, khấu trừ bổ sung trước quan thuế, quan có thẩm quyền cơng bố định kiểm tra thuế, tra thuế trụ sở người nộp thuế Số thuế GTGT đầu vào khơng khấu trừ, sở kinh doanh hạch tốn vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp tính vào ngun giá tài sản cố định, trừ số thuế GTGT hàng hố, dịch vụ mua vào lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên khơng có chứng từ tốn khơng dùng tiền mặt 116 119 5.3.Ngun tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào 5.3.Ngun tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào • Thuế GTGT đầu vào hàng hố (kể hàng hố mua ngồi hàng hố doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hố, dịch vụ chịu thuế GTGT khấu trừ • Số thuế GTGT nộp theo Quyết định ấn định thuế quan hải quan khấu trừ tồn bộ, trừ trường hợp quan hải quan xử phạt gian lận, trốn thuế 10 Văn phòng Tổng cơng ty, tập đồn khơng trực tiếp hoạt động kinh doanh đơn vị hành nghiệp trực thuộc như: Bệnh viện, Trạm xá, Nhà nghỉ điều dưỡng, Viện, Trường đào tạo khơng phải người nộp thuế GTGT khơng khấu trừ hay hồn thuế GTGT đầu vào hàng hố, dịch vụ mua vào phục vụ cho hoạt động đơn vị Trường hợp đơn vị có hoạt động kinh doanh hàng hố, dịch vụ chịu thuế GTGT phải đăng ký, kê khai nộp thuế GTGT riêng cho hoạt động 11 Thuế GTGT đầu vào hàng hố, dịch vụ sử dụng cho hoạt động cung cấp hàng hố, dịch vụ khơng kê khai, tính nộp thuế GTGT 117 120 20 9/23/2015 5.3.Ngun tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào 12 Cơ sở kinh doanh kê khai, khấu trừ thuế GTGT hàng hố, dịch vụ mua vào hình thức uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác mà hố đơn mang tên tổ chức, cá nhân uỷ quyền bao gồm trường hợp sau đây: a) Doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền cho người tham gia bảo hiểm sửa chữa tài sản; chi phí sửa chữa tài sản vật tư, phụ tùng thay có hóa đơn GTGT ghi tên người tham gia bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm thực tốn cho người tham gia bảo hiểm phí bảo hiểm tương ứng theo hợp đồng bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm kê khai khấu trừ thuế GTGT tương ứng với phần bồi thường bảo hiểm tốn theo hóa đơn GTGT đứng tên người tham gia bảo hiểm; trường hợp phần bồi thường bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm tốn cho người tham gia bảo hiểm có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên phải thực tốn qua ngân hàng b) Trước thành lập doanh nghiệp, sáng lập viên có văn ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực chi hộ số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, mua sắm hàng hóa, vật tư doanh nghiệp kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT đứng tên tổ chức, cá nhân ủy quyền phải thực tốn cho tổ chức, cá nhân ủy quyền qua ngân hàng hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên 5.4.Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào Có hố đơn giá trị gia tăng hợp pháp hàng hố, dịch vụ mua vào chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngồi áp dụng tổ chức nước ngồi khơng có tư cách pháp nhân Việt Nam cá nhân nước ngồi kinh doanh có thu nhập phát sinh Việt Nam Có chứng từ tốn khơng dùng tiền mặt hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm hàng hố nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hố, dịch vụ mua vào lần theo hóa đơn hai mươi triệu đồng theo giá có thuế GTGT Chứng từ tốn khơng dùng tiền mặt gồm chứng từ tốn qua ngân hàng chứng từ tốn khơng dùng tiền mặt khác 121 124 5.3.Ngun tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào 13 Trường hợp cá nhân, tổ chức khơng kinh doanh có góp vốn tài sản vào cơng ty trách nhiệm hữu hạn, cơng ty cổ phần chứng từ tài sản góp vốn biên chứng nhận góp vốn, biên giao nhận tài sản Trường hợp tài sản góp vốn tài sản mua, chưa sử dụng, có hố đơn hợp pháp hội đồng giao nhận vốn góp chấp nhận trị giá vốn góp xác định theo trị giá ghi hố đơn bao gồm thuế GTGT; Bên nhận vốn góp kê khai khấu trừ thuế GTGT ghi hố đơn mua tài sản bên góp vốn 14 Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp giá trị gia tăng chuyển sang nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế khấu trừ thuế giá trị gia tăng hàng hố, dịch vụ mua vào phát sinh kể từ kỳ kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế chuyển sang nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp giá trị gia tăng tính số thuế giá trị gia tăng hàng hố, dịch vụ mua vào phát sinh thời gian nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế mà chưa khấu trừ hết vào chi phí trừ xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ số thuế giá trị gia tăng hàng hố, dịch vụ mua vào phát sinh thời gian nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế hồn thuế theo quy định hồn thuế 5.3.Ngun tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào 15 Cơ sở kinh doanh khơng tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào trường hợp: - Hố đơn GTGT sử dụng khơng quy định pháp luật như: hóa đơn GTGT khơng ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù dùng hố đơn GTGT ghi giá tốn giá có thuế GTGT); - Hố đơn khơng ghi ghi khơng tiêu tên, địa chỉ, mã số thuế người bán nên khơng xác định người bán; - Hố đơn khơng ghi ghi khơng tiêu tên, địa chỉ, mã số thuế người mua nên khơng xác định người mua ( - Hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (khơng có hàng hóa, dịch vụ kèm theo); - Hóa đơn ghi giá trị khơng giá trị thực tế hàng hóa, dịch vụ mua, bán trao đổi 5.4.Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào Chứng từ tốn qua ngân hàng hiểu có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản bên mua sang tài khoản bên bán (tài khoản bên mua tài khoản bên bán phải tài khoản đăng ký thơng báo với quan thuế) mở tổ chức cung ứng dịch vụ tốn theo hình thức tốn phù hợp với quy định pháp luật hành như: Séc, uỷ nhiệm chi lệnh chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) hình thức tốn khác theo quy định (bao gồm trường hợp bên mua tốn từ tài khoản bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân bên mua tốn từ tài khoản bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán tài khoản đăng ký giao dịch với quan thuế) 122 125 5.5.Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào Chứng từ tốn qua ngân hàng a) Các chứng từ bên mua nộp tiền mặt vào tài khoản bên bán chứng từ tốn theo hình thức khơng phù hợp với quy định pháp luật hành khơng đủ điều kiện để khấu trừ, hồn thuế GTGT hàng hố, dịch vụ mua vào từ hai mươi triệu đồng trở lên b) Hàng hố, dịch vụ mua vào lần theo hóa đơn từ hai mươi triệu đồng trở lên theo giá có thuế GTGT khơng có chứng từ tốn qua ngân hàng khơng khấu trừ Đối với hố đơn này, sở kinh doanh kê khai vào mục hàng hố, dịch vụ khơng đủ điều kiện khấu trừ bảng kê hố đơn, chứng từ hàng hố, dịch vụ mua vào 123 126 21 9/23/2015 5.4.Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào Chứng từ tốn qua ngân hàng c) Đối với hàng hố, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hố, dịch vụ mua từ hai mươi triệu đồng trở lên, sở kinh doanh vào hợp đồng mua hàng hố, dịch vụ văn bản, hố đơn giá trị gia tăng chứng từ tốn qua ngân hàng hàng hố, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào, đồng thời ghi rõ thời hạn tốn vào phần ghi bảng kê hố đơn, chứng từ hàng hố, dịch vụ mua vào Trường hợp chưa có chứng từ tốn qua ngân hàng chưa đến thời điểm tốn theo hợp đồng trước ngày 31 tháng 12 hàng năm trường hợp thời điểm tốn theo hợp đồng sớm ngày 31 tháng 12, sở kinh doanh kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào 127 5.4.Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào Trường hợp quan thuế cơng bố định kiểm tra, tra trụ sở có định xử lý khơng chấp nhận cho khấu trừ thuế hóa đơn GTGT khơng có chứng từ tốn qua ngân hàng, sau có định xử lý quan thuế sở kinh doanh có chứng từ tốn qua ngân hàng thì: - Đối với hóa đơn GTGT sở kinh doanh điều chỉnh giảm trước quan thuế đến tra, kiểm tra sở kinh doanh khai bổ sung thuế GTGT - Đối với hóa đơn GTGT sở kinh doanh khơng điều chỉnh giảm trước quan thuế đến tra, kiểm tra sở kinh doanh khai bổ sung có chứng từ tốn qua ngân hàng thời hạn tháng kể từ tháng có Quyết định xử lý quan thuế 130 5.4.Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào 5.4.Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào Đến thời điểm tốn theo hợp đồng đến ngày 31 tháng 12 hàng năm trường hợp thời điểm tốn theo hợp đồng sớm ngày 31 tháng 12, khơng có chứng từ tốn qua ngân hàng khơng khấu trừ thuế GTGT đầu vào, sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào khấu trừ giá trị hàng hố khơng có chứng từ tốn qua ngân hàng Sau sở kinh doanh điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào khấu trừ tương ứng với giá trị hàng hố, dịch vụ mua vào khơng có chứng từ tốn qua ngân hàng, sở kinh doanh có chứng từ chứng minh việc tốn qua ngân hàng sở kinh doanh khai bổ sung 128 5.4.Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào Chứng từ tốn qua ngân hàng • Trường hợp q hạn tốn chậm trả theo quy định hợp đồng đến ngày 31 tháng 12 hàng năm, sở kinh doanh khơng thực điều chỉnh giảm theo quy định trước quan thuế, quan có thẩm quyền cơng bố định kiểm tra trụ sở, sở kinh doanh có đầy đủ chứng từ chứng minh tốn qua ngân hàng • Nếu việc khơng điều chỉnh giảm khơng dẫn đến thiếu số thuế phải nộp tăng số thuế hồn sở kinh doanh bị xử phạt vi phạm thủ tục thuế, • Nếu việc khơng điều chỉnh giảm dẫn đến thiếu số thuế phải nộp tăng số thuế hồn sở kinh doanh bị truy thu, truy hồn xử phạt theo quy định Luật Quản lý thuế 129 Các trường hợp tốn khơng dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm: a) Trường hợp hàng hố, dịch vụ mua vào theo phương thức tốn bù trừ giá trị hàng hố, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hố, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng mà phương thức tốn quy định cụ thể hợp đồng phải có biên đối chiếu số liệu xác nhận hai bên việc tốn bù trừ hàng hố, dịch vụ mua vào với hàng hố, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng Trường hợp bù trừ cơng nợ qua bên thứ ba phải có biên bù trừ cơng nợ ba (3) bên làm khấu trừ thuế b) Trường hợp hàng hố, dịch vụ mua vào theo phương thức bù trừ cơng nợ vay, mượn tiền; cấn trừ cơng nợ qua người thứ ba mà phương thức tốn quy định cụ thể hợp đồng phải có hợp đồng vay, mượn tiền hình thức văn lập trước có chứng từ chuyển tiền từ tài khoản bên cho vay sang tài khoản bên vay khoản vay tiền bao gồm trường hợp bù trừ giá trị hàng hố, dịch vụ mua vào với khoản tiền mà người bán hỗ trợ cho người mua, nhờ người mua chi hộ 131 5.4.Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào Các trường hợp tốn khơng dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm: c) Trường hợp hàng hố, dịch vụ mua vào tốn uỷ quyền qua bên thứ ba tốn qua ngân hàng (bao gồm trường hợp bên bán u cầu bên mua tốn tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba bên bán định) việc tốn theo uỷ quyền tốn cho bên thứ ba theo định bên bán phải quy định cụ thể hợp đồng hình thức văn bên thứ ba pháp nhân thể nhân hoạt động theo quy định pháp luật Trường hợp sau thực hình thức tốn nêu mà phần giá trị lại tốn tiền có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên khấu trừ thuế trường hợp có chứng từ tốn qua ngân hàng Khi kê khai hố đơn thuế GTGT đầu vào, sở kinh doanh ghi rõ phương thức tốn quy định cụ thể hợp đồng vào phần ghi bảng kê hố đơn, chứng từ hàng hố, dịch vụ mua vào d) Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào tốn qua ngân hàng vào tài khoản bên thứ ba mở Kho bạc Nhà nước để thực cưỡng chế biện pháp thu tiền, tài sản tổ chức, cá nhân khác nắm giữ (theo Quyết định quan nhà nước có thẩm quyền) khấu trừ thuế GTGT đầu vào 132 22 9/23/2015 5.5.Điều kiện khấu trừ, hồn thuế đầu vào hàng hố, dịch vụ xuất 5.4.Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào • Trường hợp mua hàng hố, dịch vụ nhà cung cấp có giá trị hai mươi triệu đồng mua nhiều lần ngày có tổng giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên khấu trừ thuế trường hợp có chứng từ tốn qua ngân hàng • Nhà cung cấp người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai nộp thuế GTGT 133 5.5.Điều kiện khấu trừ, hồn thuế đầu vào hàng hố, dịch vụ xuất Hợp đồng bán hàng hố, gia cơng hàng hóa (đối với trường hợp gia cơng hàng hóa), cung ứng dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngồi Đối với trường hợp uỷ thác xuất hợp đồng uỷ thác xuất biên lý hợp đồng uỷ thác xuất (trường hợp kết thúc hợp đồng) biên đối chiếu cơng nợ định kỳ bên uỷ thác xuất bên nhận uỷ thác xuất Tờ khai hải quan hàng hố xuất làm xong thủ tục hải quan Đối với sở kinh doanh xuất sản phẩm phần mềm hình thức tài liệu, hồ sơ, sở liệu đóng gói cứng để khấu trừ, hồn thuế GTGT đầu vào, sở kinh doanh phải đảm bảo thủ tục tờ khai hải quan hàng hố thơng thường 134 5.5Điều kiện khấu trừ, hồn thuế đầu vào hàng hố, dịch vụ xuất Hàng hóa, dịch vụ xuất phải tốn qua ngân hàng a)Thanh tốn qua ngân hàng việc chuyển tiền từ tài khoản bên nhập sang tài khoản mang tên bên xuất mở ngân hàng theo hình thức tốn phù hợp với thỏa thuận hợp đồng quy định ngân hàng Chứng từ tốn tiền giấy báo Có ngân hàng bên xuất số tiền nhận từ tài khoản ngân hàng bên nhập Trường hợp tốn chậm trả, phải có thỏa thuận ghi hợp đồng xuất khẩu, đến thời hạn tốn sở kinh doanh phải có chứng từ tốn qua ngân hàng Trường hợp uỷ thác xuất phải có chứng từ tốn qua ngân hàng phía nước ngồi cho bên nhận uỷ thác bên nhận uỷ thác phải tốn tiền hàng xuất qua ngân hàng cho bên uỷ thác Trường hợp bên nước ngồi tốn trực tiếp cho bên uỷ thác xuất bên uỷ thác phải có chứng từ tốn qua ngân hàng việc tốn phải quy định hợp đồng 136 5.5.Điều kiện khấu trừ, hồn thuế đầu vào hàng hố, dịch vụ xuất b) Các trường hợp tốn coi tốn qua ngân hàng: b.1) Trường hợp hàng hóa, dịch vụ xuất tốn cấn trừ vào khoản tiền vay nợ nước ngồi sở kinh doanh phải có đủ điều kiện, thủ tục, hồ sơ sau: - Hợp đồng vay nợ (đối với khoản vay tài có thời hạn 01 năm); giấy xác nhận đăng ký khoản vay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (đối với khoản vay 01 năm) - Chứng từ chuyển tiền phía nước ngồi vào Việt Nam qua ngân hàng Phương thức tốn hàng hóa, dịch vụ xuất cấn trừ vào khoản nợ vay nước ngồi phải quy định hợp đồng xuất - Bản xác nhận phía nước ngồi cấn trừ khoản nợ vay - Trường hợp sau cấn trừ giá trị hàng hóa, dịch vụ xuất vào khoản nợ vay nước ngồi có chênh lệch, số tiền chênh lệch phải thực tốn qua 137 ngân hàng Chứng từ tốn qua ngân hàng theo hướng dẫn điểm 5.5.Điều kiện khấu trừ, hồn thuế đầu vào hàng hố, dịch vụ xuất b.2) Trường hợp sở kinh doanh xuất sử dụng tiền tốn hàng hố, dịch vụ xuất để góp vốn với sở nhập nước ngồi, sở kinh doanh phải có đủ điều kiện thủ tục, hồ sơ sau: - Hợp đồng góp vốn - Việc sử dụng tiền tốn hàng hóa, dịch vụ xuất để góp vốn vào sỏ nhập nước ngồi phải quy định hợp đồng xuất - Trường hợp số tiền góp vốn nhỏ doanh thu hàng hố xuất số tiền chênh lệch phải thực tốn qua ngân hàng theo hướng dẫn điểm b.3) Trường hợp phía nước ngồi uỷ quyền cho bên thứ ba tổ chức, cá nhân nước ngồi thực tốn việc tốn theo uỷ quyền phải quy định hợp đồng xuất (phụ lục hợp đồng văn điều chỉnh hợp đồng - có) Riêng trường hợp sau khơng cần tờ khai hải quan: - Đối với sở kinh doanh xuất dịch vụ, phần mềm qua phương tiện điện tử khơng cần có tờ khai hải quan Cơ sở kinh doanh phải thực đầy đủ quy định thủ tục xác nhận bên mua nhận dịch vụ, phần mềm xuất qua phương tiện điện tử theo quy định pháp luật thương mại điện tử - Hoạt động xây dựng, lắp đặt cơng trình nước ngồi khu phi thuế quan - Cơ sở kinh doanh cung cấp điện, nước, văn phòng phẩm hàng hố phục vụ sinh hoạt hàng ngày doanh nghiệp chế xuất gồm: lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng (bao gồm bảo hộ lao động: quần, áo, mũ, giầy, ủng, găng tay) 135 138 23 9/23/2015 5.5.Điều kiện khấu trừ, hồn thuế đầu vào hàng hố, dịch vụ xuất • b.4) Trường hợp phía nước ngồi u cầu bên thứ tổ chức Việt Nam tốn bù trừ cơng nợ với phía nước ngồi thực tốn qua ngân hàng số tiền phía nước ngồi phải tốn cho sở kinh doanh xuất việc u cầu tốn bù trừ cơng nợ nêu có quy định hợp đồng xuất (phụ lục hợp đồng văn điều chỉnh hợp đồngnếu có) có chứng từ tốn giấy báo có ngân hàng bên xuất số tiền nhận từ tài khoản bên thứ 3, đồng thời bên xuất phải xuất trình đối chiếu cơng nợ có xác nhận bên nước ngồi bên thứ 5.5.Điều kiện khấu trừ, hồn thuế đầu vào hàng hố, dịch vụ xuất b.8) Trường hợp phía nước ngồi tốn qua ngân hàng số tiền tốn chứng từ khơng phù hợp với số tiền phải tốn thoả thuận hợp đồng phụ lục hợp đồng thì: - Nếu số tiền tốn chứng từ tốn qua ngân hàng có trị giá nhỏ số tiền phải tốn thoả thuận hợp đồng phụ lục hợp đồng sở kinh doanh phải giải trình rõ lý như: phí chuyển tiền ngân hàng, điều chỉnh giảm giá hàng chất lượng thiếu hụt (đối với trường hợp phải có văn thoả thuận giảm giá bên mua bán)…; - Nếu số tiền tốn chứng từ tốn qua ngân hàng có trị giá lớn số tiền phải tốn thoả thuận hợp đồng phụ lục hợp đồng sở kinh doanh phải giải trình rõ lý như: tốn lần cho nhiều hợp đồng, ứng trước tiền hàng… Cơ sở kinh doanh phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật lý giải trình với quan thuế văn điều chỉnh (nếu có) 139 5.5.Điều kiện khấu trừ, hồn thuế đầu vào hàng hố, dịch vụ xuất b.5) Trường hợp phía nước ngồi (bên nhập khẩu) uỷ quyền cho bên thứ ba tổ chức, cá nhân nước ngồi thực tốn; bên thứ ba u cầu tổ chức Việt Nam (bên thứ tư) tốn bù trừ cơng nợ với bên thứ ba việc thực tốn qua ngân hàng số tiền bên nhập phải tốn cho sở kinh doanh Việt Nam xuất sở kinh doanh xuất phải có đủ điều kiện, hồ sơ sau: - Hợp đồng xuất (phụ lục hợp đồng văn điều chỉnh hợp đồng - có) quy định việc uỷ quyền tốn, bù trừ cơng nợ bên - Chứng từ tốn giấy báo có ngân hàng số tiền sở kinh doanh Việt Nam xuất nhận từ tài khoản bên thứ tư - Bản đối chiếu cơng nợ có xác nhận bên liên quan (giữa sở kinh doanh xuất với bên nhập khẩu, bên thứ ba nước ngồi với bên thứ tư tổ chức Việt Nam) b.6) Trường hợp phía nước ngồi uỷ quyền cho Văn phòng đại diện Việt Nam thực tốn vào tài khoản bên xuất việc uỷ quyền tốn nêu có quy định hợp đồng xuất (phụ lục hợp đồng văn điều chỉnh hợp đồng - có) 142 5.5.Điều kiện khấu trừ, hồn thuế đầu vào hàng hố, dịch vụ xuất b.9) Trường hợp phía nước ngồi tốn qua ngân hàng chứng từ tốn qua ngân hàng khơng tên ngân hàng phải tốn thoả thuận hợp đồng, nội dung chứng từ thể rõ tên người tốn, tên người thụ hưởng, số hợp đồng xuất khẩu, giá trị tốn phù hợp với hợp đồng xuất ký kết chấp nhận chứng từ tốn hợp lệ b.10) Trường hợp sở kinh doanh xuất hàng hố, dịch vụ cho bên nước ngồi (bên thứ hai), đồng thời nhập hàng hố, dịch vụ với bên nước ngồi khác mua hàng với tổ chức, cá nhân Việt Nam (bên thứ ba); sở kinh doanh có thỏa thuận với bên thứ hai bên thứ ba việc bên thứ hai thực tốn qua ngân hàng cho bên thứ ba số tiền mà sở kinh doanh phải tốn cho bên thứ ba việc bù trừ tốn bên phải quy định hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập hợp đồng mua hàng (phụ lục hợp đồng văn điều chỉnh hợp đồng - có) sở kinh doanh phải xuất trình đối chiếu cơng nợ có xác nhận bên liên quan (giữa sở kinh doanh với bên thứ hai, sở kinh doanh với bên thứ ba) 140 5.5.Điều kiện khấu trừ, hồn thuế đầu vào hàng hố, dịch vụ xuất b.7) Trường hợp phía nước ngồi (trừ trường hợp phía nước ngồi cá nhân) tốn từ tài khoản tiền gửi vãng lai phía nước ngồi mở tổ chức tín dụng Việt Nam việc tốn phải quy định hợp đồng xuất (phụ lục hợp đồng văn điều chỉnh hợp đồng- có) Chứng từ tốn giấy báo Có ngân hàng bên xuất số tiền nhận từ tài khoản vãng lai người mua phía nước ngồi ký hợp đồng Trường hợp xuất cho người mua phía nước ngồi doanh nghiệp tư nhân việc tốn thơng qua tài khoản vãng lai chủ doanh nghiệp tư nhân mở tổ chức tín dụng Việt Nam quy định hợp đồng xuất (phụ lục hợp đồng văn điều chỉnh hợp đồng-nếu có) xác định tốn qua ngân hàng Cơ quan thuế kiểm tra việc khấu trừ, hồn thuế hàng hố xuất tốn qua tài khoản vãng lai, cần phối hợp với tổ chức tín dụng nơi người mua phía nước ngồi mở tài khoản để đảm bảo việc tốn, chuyển tiền thực mục đích phù hợp với quy định pháp luật 141 143 5.5.Điều kiện khấu trừ, hồn thuế đầu vào hàng hố, dịch vụ xuất b.11) Trường hợp hàng hố xuất nước ngồi lý khách quan phía nước ngồi từ chối khơng nhận hàng sở kinh doanh tìm khách hàng quốc gia với khách hàng ký kết hợp đồng mua bán ban đầu để bán lơ hàng hồ sơ hồn thuế gồm tồn hồ sơ xuất liên quan đến hợp đồng xuất ký kết với khách hàng ban đầu (hợp đồng, tờ khai hải quan hàng hố xuất khẩu, hố đơn), cơng văn giải trình sở kinh doanh lý có sai khác tên khách hàng mua (trong sở kinh doanh cam kết tự chịu trách nhiệm tính xác thơng tin, đảm bảo khơng có gian lận), tồn hồ sơ xuất liên quan đến hợp đồng xuất ký kết với khách hàng (hợp đồng, hố đơn bán hàng, chứng từ tốn qua ngân hàng theo quy định chứng từ khác - có) 144 24 9/23/2015 5.5.Điều kiện khấu trừ, hồn thuế đầu vào hàng hố, dịch vụ xuất c) Các trường hợp tốn khác hàng hố, dịch vụ xuất theo quy định Chính phủ: c.1) Trường hợp xuất lao động mà sở kinh doanh xuất lao động thu tiền trực tiếp người lao động phải có chứng từ thu tiền người lao động c.2) Trường hợp sở kinh doanh xuất hàng hóa để bán hội chợ, triển lãm nước ngồi, thu chuyển nước tiền mặt ngoại tệ nước tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại sở kinh doanh phải có chứng từ kê khai với quan Hải quan tiền ngoại tệ thu bán hàng hóa chuyển nước chứng từ nộp tiền vào ngân hàng Việt Nam c.3) Trường hợp xuất hàng hóa, dịch vụ để trả nợ nước ngồi cho Chính phủ phải có xác nhận ngân hàng ngoại thương lơ hàng xuất phía nước ngồi chấp nhận trừ nợ xác nhận chứng từ gửi cho phía nước ngồi để trừ nợ; chứng từ tốn thực theo hướng dẫn Bộ Tài 5.5.Điều kiện khấu trừ, hồn thuế đầu vào hàng hố, dịch vụ xuất d) Các trường hợp xuất khơng có chứng từ tốn qua ngân hàng khấu trừ, hồn thuế: d.1) Đối với trường hợp bên nước ngồi khả tốn, sở xuất hàng hố phải có văn giải trình rõ lý sử dụng số giấy tờ sau để thay cho chứng từ tốn qua ngân hàng: - Tờ khai hải quan hàng hố nhập từ Việt Nam đăng ký với quan hải quan nước nhập hàng hố (01 sao); - Đơn khởi kiện đến tồ án quan có thẩm quyền nước nơi người mua cư trú kèm giấy thơng báo kèm giấy tờ có tính chất xác nhận quan việc thụ lý đơn khởi kiện (01 sao); - Phán thắng kiện tồ án nước ngồi cho sở kinh doanh (01 sao); - Giấy tờ tổ chức có thẩm quyền nước ngồi xác nhận (hoặc thơng báo) bên mua nước ngồi phá sản khả tốn (01 sao) 145 5.5.Điều kiện khấu trừ, hồn thuế đầu vào hàng hố, dịch vụ xuất 148 5.5.Điều kiện khấu trừ, hồn thuế đầu vào hàng hố, dịch vụ xuất c.4) Trường hợp hàng hóa, dịch vụ xuất tốn hàng trường hợp xuất hàng hóa (kể gia cơng hàng hóa xuất khẩu), dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngồi (gọi tắt phía nước ngồi) việc tốn doanh nghiệp Việt Nam phía nước ngồi hình thức bù trừ giá trị hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, tiền cơng gia cơng hàng hóa xuất với giá trị hàng hóa, dịch vụ mua phía nước ngồi Hàng hóa, dịch vụ xuất tốn hàng phải có thêm thủ tục hồ sơ sau: - Phương thức tốn hàng xuất hàng phải quy định hợp đồng xuất - Hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ phía nước ngồi - Tờ khai hải quan hàng hóa nhập tốn bù trừ với hàng hóa, dịch vụ xuất - Văn xác nhận với phía nước ngồi việc số tiền tốn bù trừ hàng hóa, dịch vụ xuất với hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ mua phía nước ngồi - Trường hợp sau tốn bù trừ giá trị hàng hóa, dịch vụ xuất giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập có chênh lệch, số tiền chênh lệch phải thực tốn qua Ngân hàng • d.2) Đối với trường hợp hàng hố xuất khơng đảm bảo chất lượng phải tiêu huỷ, sở xuất hàng hố phải có văn giải trình rõ lý sử dụng biên tiêu huỷ (hoặc giấy tờ xác nhận việc tiêu huỷ) hàng hố nước ngồi quan thực tiêu huỷ (01 sao), kèm chứng từ tốn qua ngân hàng chi phí tiêu huỷ thuộc trách nhiệm chi trả sở xuất hàng hố kèm giấy tờ chứng minh chi phí tiêu huỷ thuộc trách nhiệm người mua bên thứ ba (01 sao) • Trường hợp người nhập hàng hố phải đứng làm thủ tục tiêu hủy nước ngồi biên tiêu huỷ (hoặc giấy tờ xác nhận việc tiêu huỷ) ghi tên người nhập hàng hóa 146 149 5.5.Điều kiện khấu trừ, hồn thuế đầu vào hàng hố, dịch vụ xuất • c.5) Trường hợp xuất hàng hố sang nước có chung biên giới theo quy định Thủ tướng Chính phủ việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với nước có chung biên giới thực theo hướng dẫn Bộ Tài Ngân hàng Nhà nước • c.6) Một số trường hợp hàng hố, dịch vụ xuất có hình thức tốn khác theo quy định pháp luật có liên quan 147 5.5.Điều kiện khấu trừ, hồn thuế đầu vào hàng hố, dịch vụ xuất d.3) Đối với trường hợp hàng hố xuất bị tổn thất, sở xuất hàng hố phải có văn giải trình rõ lý sử dụng số giấy tờ sau để thay cho chứng từ tốn qua ngân hàng: - Giấy xác nhận việc tổn thất ngồi biên giới Việt Nam quan có thẩm quyền liên quan (01 sao); - Biên xác định tổn thất hàng hố q trình vận chuyển ngồi biên giới Việt Nam nêu rõ ngun nhân tổn thất (01 sao) Nếu sở xuất hàng hố nhận tiền bồi thường hàng hố xuất bị tổn thất ngồi biên giới Việt Nam phải gửi kèm chứng từ tốn qua ngân hàng số tiền nhận (01 sao) 150 25 9/23/2015 5.6.Điều kiện khấu trừ, hồn thuế GTGT đầu vào số trường hợp hàng hố coi xuất • Hóa đơn GTGT bán hàng hóa, dịch vụ hố đơn xuất hố đơn tiền gia cơng hàng hố gia cơng Hàng hố, vật tư doanh nghiệp Việt Nam xuất để thực cơng trình xây dựng nước ngồi thủ tục hồ sơ để doanh nghiệp Việt Nam thực cơng trình xây dựng nước ngồi khấu trừ hồn thuế GTGT đầu vào phải đáp ứng điều kiện sau: a) Tờ khai hải quan b) Hàng hố, vật tư xuất phải phù hợp với Danh mục hàng hố xuất để thực cơng trình xây dựng nước ngồi Giám đốc doanh nghiệp Việt Nam thực cơng trình xây dựng nước ngồi phê duyệt c) Hợp đồng uỷ thác xuất (trường hợp uỷ thác xuất khẩu) 151 5.6.Điều kiện khấu trừ, hồn thuế GTGT đầu vào số trường hợp hàng hố coi xuất Hàng hố gia cơng chuyển quy định pháp luật thương mại hoạt động mua, bán hàng hố quốc tế hoạt động đại lý mua, bán, gia cơng hàng hố với nước ngồi: a) Hợp đồng gia cơng xuất phụ kiện hợp đồng (nếu có) ký với nước ngồi, ghi rõ sở nhận hàng Việt Nam b) Hố đơn GTGT ghi rõ giá gia cơng số lượng hàng gia cơng trả nước ngồi (theo giá quy định hợp đồng ký với nước ngồi) tên sở nhận hàng theo định phía nước ngồi c) Phiếu chuyển giao sản phẩm gia cơng chuyển tiếp (gọi tắt Phiếu chuyển tiếp) có đủ xác nhận bên giao, bên nhận sản phẩm gia cơng chuyển tiếp xác nhận Hải quan quản lý hợp đồng gia cơng bên giao, bên nhận d) Hàng hóa gia cơng cho nước ngồi phải tốn qua Ngân hàng Về thủ tục giao nhận sản phẩm gia cơng chuyển tiếp Phiếu chuyển tiếp thực theo hướng dẫn Tổng cục Hải quan 5.6.Điều kiện khấu trừ, hồn thuế GTGT đầu vào số trường hợp hàng hố coi xuất Hàng hố xuất chỗ theo quy định pháp luật: a) Hợp đồng mua bán hàng hố hợp đồng gia cơng có định giao hàng Việt Nam; b) Tờ khai hải quan hàng hố xuất - nhập chỗ làm xong thủ tục hải quan; c) Hố đơn giá trị gia tăng hóa đơn xuất ghi rõ tên người mua phía nước ngồi, tên doanh nghiệp nhận hàng địa điểm giao hàng Việt Nam; d) Hàng hóa bán cho thương nhân nước ngồi giao hàng Việt Nam phải tốn qua ngân hàng ngoại tệ tự chuyển đổi Chứng từ tốn qua ngân hàng Trường hợp người nhập chỗ phía nước ngồi uỷ quyền tốn cho người xuất chỗ đồng tiền tốn thực theo quy định pháp luật ngoại hối đ) Hàng hóa xuất chỗ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi phải phù hợp với quy định giấy phép đầu tư 152 153 154 5.6.Điều kiện khấu trừ, hồn thuế GTGT đầu vào số trường hợp hàng hố coi xuất Hàng hố, vật tư sở kinh doanh nước bán cho doanh nghiệp Việt Nam để thực cơng trình xây dựng nước ngồi thực giao hàng hố nước ngồi theo Hợp đồng ký kết thủ tục hồ sơ để sở kinh doanh nước bán hàng thực khấu trừ hồn thuế GTGT đầu vào hàng hố xuất phải đáp ứng điều kiện sau: a) Tờ khai hải quan b) Hàng hố, vật tư xuất phải phù hợp với Danh mục hàng hố xuất để cơng trình xây dựng nước ngồi Giám đốc doanh nghiệp Việt Nam thực cơng trình xây dựng nước ngồi phê duyệt c) Hợp đồng mua bán ký sở kinh doanh nước doanh nghiệp Việt Nam thực cơng trình xây dựng nước ngồi, có ghi rõ điều kiện giao hàng, số lượng, chủng loại trị giá hàng hố d) Hợp đồng uỷ thác (trường hợp uỷ thác xuất khẩu) đ) Chứng từ tốn qua ngân hàng e) Hố đơn GTGT bán hàng hố 155 Các trường hợp sở kinh doanh có hàng hóa xuất hàng hố coi xuất có xác nhận quan Hải quan (đối với hàng hóa xuất khẩu) khơng có đủ thủ tục, hồ sơ khác trường hợp cụ thể khơng phải tính thuế GTGT đầu khơng khấu trừ thuế GTGT đầu vào Riêng trường hợp hàng hố gia cơng chuyển tiếp hàng hố xuất chỗ, khơng có đủ thủ tục, hồ sơ theo quy định phải tính nộp thuế GTGT hàng hóa tiêu thụ nội địa Đối với sở kinh doanh có dịch vụ xuất khơng đáp ứng điều kiện tốn qua ngân hàng coi tốn qua ngân hàng khơng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, khơng phải tính thuế GTGT đầu khơng khấu trừ thuế đầu vào 156 26 9/23/2015 B- Phương pháp trực tiếp GTGT B Phương pháp tính trực tiếp GTGT 157 B- Phương pháp trực tiếp GTGT = GTGT cđa HHDV GTGT cđa vàng, bạc, đá q = Giá tốn vàng, bạc, đá q bán X - b) Tỷ lệ % để tính thuế GTGT doanh thu quy định theo hoạt động sau: - Phân phối, cung cấp hàng hố: 1%; - Dịch vụ, xây dựng khơng bao thầu ngun vật liệu: 5%; - Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hố, xây dựng có bao thầu ngun vật liệu: 3%; - Hoạt động kinh doanh khác: 2% c) Doanh thu để tính thuế GTGT tổng số tiền bán hàng hố, dịch vụ thực tế ghi hố đơn bán hàng hàng hố, dịch vụ chịu thuế GTGT bao gồm khoản phụ thu, phí thu thêm mà sở kinh doanh hưởng Trường hợp sở kinh doanh có doanh thu bán hàng hố, cung ứng dịch vụ thuộc đối tượng khơng chịu thuế GTGT doanh thu hàng hố, dịch vụ xuất khơng áp dụng tỷ lệ (%) doanh thu doanh thu Thuế suất Giá tốn vàng, bạc, đá q mua vào tương ứng Giá tốn vàng, bạc, đá q bán giá thực tế bán ghi hố đơn bán vàng, bạc, đá q, bao gồm tiền cơng chế tác (nếu có), thuế giá trị gia tăng khoản phụ thu, phí thu thêm mà bên bán hưởng Giá tốn vàng, bạc, đá q mua vào xác định giá trị vàng, bạc, đá q mua vào nhập khẩu, có thuế GTGT dùng cho mua bán, chế tác vàng, bạc, đá q bán TS.LÊ XN QUANG tương ứng 160 B- Phương pháp trực tiếp GTGT Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp GTGT Sè th GTGT ph¶i nép Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp giá trị gia tăng tỷ lệ % nhân với doanh thu áp dụng sau: a) Đối tượng áp dụng: - Doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động có doanh thu hàng năm mức ngưỡng doanh thu tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế - Doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế - Hộ, cá nhân kinh doanh; - Tổ chức, cá nhân nước ngồi kinh doanh Việt Nam khơng theo Luật Đầu tư tổ chức khác khơng thực thực khơng đầy đủ chế độ kế tốn, hóa đơn, chứng từ theo quy định pháp luật, trừ tổ chức, cá nhân nước ngồi cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển khai thác dầu khí - Tổ chức kinh tế khác khơng phải doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ 158 161 B- Phương pháp trực tiếp GTGT Trường hợp kỳ tính thuế phát sinh giá trị gia tăng âm (-) vàng, bạc, đá q tính bù trừ vào giá trị gia tăng dương (+) vàng, bạc, đá q Trường hợp khơng có phát sinh giá trị gia tăng dương (+) giá trị gia tăng dương (+) khơng đủ bù trừ giá trị gia tăng âm (-) kết chuyển để trừ vào giá trị gia tăng kỳ sau năm Kết thúc năm dương lịch, giá trị gia tăng âm (-) khơng kết chuyển tiếp sang năm sau” 1.Phương pháp tính thuế cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khốn 159 27 9/23/2015 1.Ngun tắc áp dụng a) Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khốn (sau gọi cá nhân nộp thuế khốn) cá nhân kinh doanh có phát sinh doanh thu từ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh trừ cá nhân kinh doanh nộp thuế theo lần phát sinh, cho th tài sản đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp b) Đối với cá nhân nộp thuế khốn mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân khơng phải nộp thuế giá trị gia tăng, khơng phải nộp thuế thu nhập cá nhân doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân năm Trường hợp cá nhân nộp thuế khốn kinh doanh khơng trọn năm (khơng đủ 12 tháng năm dương lịch) bao gồm: *Cá nhân kinh doanh; *Cá nhân kinh doanh thường xun theo thời vụ; *Cá nhân ngừng/nghỉ kinh doanh mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân khơng phải nộp thuế giá trị gia tăng, khơng phải nộp thuế thu nhập cá nhân doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân năm (12 tháng) Doanh thu tính thuế Doanh thu tính thuế doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) tồn tiền bán hàng, tiền gia cơng, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh kỳ tính thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hố, dịch vụ Trường hợp cá nhân nộp thuế khốn có sử dụng hố đơn quan thuế doanh thu tính thuế theo doanh thu khốn doanh thu hố đơn Trường hợp cá nhân kinh doanh khơng xác định doanh thu tính thuế khốn xác định khơng phù hợp thực tế quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khốn theo quy định pháp luật quản lý thuế b)Trường hợp cá nhân nộp thuế khốn quan thuế thơng báo số thuế khốn phải nộp, kinh doanh khơng trọn năm cá nhân giảm thuế khốn phải nộp tương ứng với số tháng ngừng/nghỉ kinh doanh năm +Thời điểm xác định doanh thu tính thuế c) Trường hợp cá nhân kinh doanh theo hình thức nhóm cá nhân, hộ gia đình mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân khơng phải nộp thuế giá trị gia tăng, khơng phải nộp thuế GTGT xác định cho (01) người đại diện năm tính thuế -Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khốn kinh doanh (khơng hoạt động từ đầu năm) cá nhân thay đổi quy mơ, ngành nghề kinh doanh năm thời điểm thực việc xác định doanh thu tính thuế khốn năm vòng 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh ngày thay đổi quy mơ, ngành nghề kinh doanh d) Cá nhân kinh doanh đối tượng khơng cư trú có địa điểm kinh doanh cố định lãnh thổ Việt Nam thực khai thuế cá nhân kinh doanh đối tượng cư trú 2.Căn tính thuế - Doanh thu - Tỷ lệ thuế GTGT Số thuế Doanh thu Tỷ lệ GTGT = tính thuế x thuế phải nộp GTGT GTGT -Đối với doanh thu tính thuế khốn thời điểm thực việc xác định doanh thu từ ngày 20/11 đến ngày 15/12 năm trước năm tính thuế *Đối với doanh thu theo hố đơn: Thời điểm xác định doanh thu tính thuế - Đối với hoạt động bán hàng hóa thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa thời điểm lập hóa đơn bán hàng thời điểm lập hố đơn trước thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hố - Đối với hoạt động vận tải, cung ứng dịch vụ thời điểm hồn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ thời điểm lập hố đơn cung ứng dịch vụ trước thời điểm hồn thành việc cung ứng dịch vụ - Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt thời điểm nghiệm thu, bàn giao cơng trình, hạng mục cơng trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hồn thành 28 9/23/2015 Phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ thuế GTGT 1% Tỷ lệ thuế tính doanh thu Dịch vụ, xây dựng khơng bao thầu ngun vật liệu tỷ lệ thuế GTGT 5% Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu ngun vật liệu: tỷ lệ thuế GTGT 3%% Hoạt động kinh doanh khác: GTGT 2% b) Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo lần phát sinh mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân khơng phải nộp thuế giá trị gia tăng tổng doanh thu từ kinh doanh năm dương lịch tỷ lệ thuế 2.Căn tính thuế - Doanh thu - Tỷ lệ thuế GTGT 2.Phương pháp tính thuế cá nhân kinh doanh nộp thuế theo lần phát sinh 1.Ngun tắc áp dụng -Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo lần phát sinh gồm: *Cá nhân cư trú có phát sinh doanh thu kinh doanh ngồi lãnh thổ Việt Nam; *Cá nhân kinh doanh khơng thường xun khơng có địa điểm kinh doanh cố định; *Cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức theo hình thức xác định doanh thu kinh doanh cá nhân +Doanh khơng thường xun xác định tuỳ theo đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực, ngành nghề cá nhân tự xác định để lựa chọn hình thức khai thuế theo phương pháp khốn khai thuế theo lần phát sinh +Địa điểm kinh doanh cố định nơi cá nhân tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh như: địa điểm giao dịch, cửa hàng, cửa hiệu, nhà xưởng, nhà kho, bến, bãi, Số thuế Doanh thu Tỷ lệ GTGT = tính thuế x thuế phải nộp GTGT GTGT Doanh thu tính thuế +Doanh thu tính thuế doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của: -Tồn tiền bán hàng, -Tiền gia cơng, -Tiền hoa hồng, -Tiền cung ứng dịch vụ xác định theo hợp đồng bán hàng, gia cơng, hoa hồng, dịch vụ bao gồm khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội; -Các khoản bồi thường, phạt vi phạm hợp đồng (đối với doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân) mà cá nhân kinh doanh hưởng khơng phân biệt thu tiền hay chưa thu tiền 29 9/23/2015 +Doanh thu tính thuế số trường hợp sau: -Doanh thu tính thuế hàng hóa bán theo phương thức trả góp xác định theo giá bán hàng hóa trả tiền lần khơng bao gồm tiền lãi trả chậm; -Doanh thu tính thuế hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu tặng xác định theo giá bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ loại tương đương thời điểm trao đổi, biếu tặng; -Doanh thu tính thuế hoạt động gia cơng hàng hóa tiền thu từ hoạt động gia cơng bao gồm tiền cơng, nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ chi phí khác phục vụ cho việc gia cơng hàng hóa; Thời điểm xác định doanh thu tính thuế - Đối với hoạt động bán hàng hóa thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa thời điểm lập hóa đơn bán hàng thời điểm lập hố đơn trước thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hố - Đối với hoạt động vận tải, cung ứng dịch vụ thời điểm hồn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ thời điểm lập hố đơn cung ứng dịch vụ trước thời điểm hồn thành việc cung ứng dịch vụ - Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt thời điểm nghiệm thu, bàn giao cơng trình, hạng mục cơng trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hồn thành -Doanh thu tính thuế hoạt động vận tải tồn doanh thu cước vận chuyển hành khách, hàng hóa, hành lý phát sinh kỳ tính thuế -Doanh thu tính thuế hoạt động xây dựng, lắp đặt giá trị cơng trình, hạng mục cơng trình khối lượng cơng trình xây dựng, lắp đặt nghiệm thu, bàn giao cơng trình, hạng mục cơng trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hồn thành năm dương lịch Phương pháp tính thuế cá nhân cho th tài sản Trường hợp xây dựng, lắp đặt khơng bao thầu ngun vật liệu, máy móc, thiết bị doanh thu tính thuế khơng bao gồm giá trị ngun vật liệu, máy móc, thiết bị Phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ thuế GTGT 1% Tỷ lệ thuế tính doanh thu Dịch vụ, xây dựng khơng bao thầu ngun vật liệu tỷ lệ thuế GTGT 5% Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu ngun vật liệu: tỷ lệ thuế GTGT 3%% Hoạt động kinh doanh khác: GTGT 2% tỷ lệ thuế 1.Ngun tắc áp dụng a) Cá nhân cho th tài sản cá nhân có phát sinh doanh thu từ cho th tài sản bao gồm: cho th nhà, mặt bằng, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi khơng bao gồm dịch vụ lưu trú; cho th phương tiện vận tải, máy móc thiết bị khơng kèm theo người điều khiển; cho th tài sản khác khơng kèm theo dịch vụ Dịch vụ lưu trú khơng tính vào hoạt động cho th tài sản gồm: -Cung cấp sở lưu trú ngắn hạn cho khách du lịch, khách vãng lai khác; -Cung cấp sở lưu trú dài hạn cho sinh viên, cơng nhân đối tượng tương tự; -Cung cấp sở lưu trú dịch vụ ăn uống và/hoặc phương tiện giải trí -Dịch vụ lưu trú khơng bao gồm: cung cấp sở lưu trú dài hạn coi sở thường trú cho th hộ hàng tháng hàng năm phân loại ngành bất động sản theo quy định pháp luật Hệ thống ngành kinh tế Việt nam 30 9/23/2015 B- Phương pháp trực tiếp GTGT  b) Đối với cá nhân cho th tài sản mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân khơng phải nộp thuế giá trị gia tăng khơng phải nộp thuế GTGT tổng doanh thu phát sinh năm dương lịch hợp đồng cho th tài sản  c) Trường hợp cá nhân đồng sở hữu tài sản cho th mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân khơng phải nộp thuế giá trị gia tăng, khơng phải nộp thuế GTGT xác định cho 01 người đại diện năm tính thuế 2.Căn tính thuế - Doanh thu - Tỷ lệ thuế TNCN Số thuế GTGT Doanh thu tính Tỷ lệ thuế = x phải nộp thuế GTGT GTGT(5%) Tỷ lệ thuế GTGT hoạt động cho th tài sản 5% Đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khốn, Cơ quan thuế xác định doanh thu, thuế GTGT phải nộp theo tỷ lệ % doanh thu hộ khốn vào tài liệu, số liệu khai thuế hộ khốn, sở liệu quan thuế, kết điều tra doanh thu thực tế ý kiến Hội đồng tư vấn thuế xã, phường Trường hợp hộ, cá nhân nộp thuế theo phương pháp khốn kinh doanh nhiều ngành nghề quan thuế xác định số thuế phải nộp theo tỷ lệ hoạt động kinh doanh Cơ sở kinh doanh nhiều ngành nghề có mức tỷ lệ khác phải khai thuế GTGT theo nhóm ngành nghề tương ứng với mức tỷ lệ theo quy định; trường hợp người nộp thuế khơng xác định doanh thu theo nhóm ngành nghề hợp đồng kinh doanh trọn gói bao gồm hoạt động nhiều nhóm tỷ lệ khác mà khơng tách áp dụng mức tỷ lệ cao nhóm ngành nghề mà sở sản xuất, kinh doanh DANH MỤC NGÀNH NGHỀ TÍNH THUẾ GTGT THEO TỶ LỆ % TRÊN DOANH THU 1) Phân phối, cung cấp hàng hố: tỷ lệ 1% - Hoạt động bán bn, bán lẻ loại hàng hóa (trừ giá trị hàng hóa đại lý bán giá hưởng hoa hồng) 2) Dịch vụ, xây dựng khơng bao thầu ngun vật liệu: tỷ lệ 5% - Dịch vụ lưu trú, kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ; - Dịch vụ cho th nhà, đất, cửa hàng, nhà xưởng, cho th tài sản đồ dùng cá nhân khác; - Dịch vụ cho th kho bãi, máy móc, phương tiện vận tải; Bốc xếp hàng hố hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải kinh doanh bến bãi, bán vé, trơng giữ phương tiện; - Dịch vụ bưu chính, chuyển phát thư tín bưu kiện; - Dịch vụ mơi giới, đấu giá hoa hồng đại lý; Thời điểm xác định doanh thu tính thuế thời điểm bắt đầu kỳ hạn tốn hợp đồng th tài sản Doanh thu tính thuế -Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng hoạt động cho th tài sản doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) số tiền bên th trả kỳ theo hợp đồng th khoản thu khác khơng bao gồm khoản tiền phạt, bồi thường mà bên cho th nhận theo thỏa thuận hợp đồng th -Doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân hoạt động cho th tài sản doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) số tiền bên th trả kỳ theo hợp đồng th khoản thu khác bao gồm khoản tiền phạt, bồi thường mà bên cho th nhận theo thỏa thuận hợp đồng th -Trường hợp bên th trả tiền th tài sản trước cho nhiều năm doanh thu tính thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập cá nhân xác định theo doanh thu trả tiền lần 184 185 DANH MỤC NGÀNH NGHỀ TÍNH THUẾ GTGT THEO TỶ LỆ % TRÊN DOANH THU • 2) Dịch vụ, xây dựng khơng bao thầu ngun vật liệu: tỷ lệ 5% • - Dịch vụ tư vấn pháp luật, tư vấn tài chính, kế tốn, kiểm tốn; dịch vụ làm thủ tục hành thuế, hải quan; • - Dịch vụ xử lý liệu, cho th cổng thơng tin, thiết bị cơng nghệ thơng tin, viễn thơng; • - Dịch vụ hỗ trợ văn phòng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác; • - Dịch vụ tắm hơi, massage, karaoke, vũ trường, bi-a, internet, game; • - Dịch vụ may đo, giặt là; Cắt tóc, làm đầu, gội đầu; • - Dịch vụ sửa chữa khác bao gồm: sửa chữa máy vi tính đồ dùng gia đình; • - Dịch vụ tư vấn, thiết kế, giám sát thi cơng xây dựng bản; • - Các dịch vụ khác; • - Xây dựng, lắp đặt khơng bao thầu ngun vật liệu (bao gồm lắp đặt máy móc, thiết bị cơng nghiệp) 186 31 9/23/2015 3) Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hố, xây dựng có bao thầu ngun vật liệu: tỷ lệ 3% - Sản xuất, gia cơng, chế biến sản phẩm hàng hóa; - Khai thác, chế biến khống sản; - Vận tải hàng hóa, vận tải hành khách; - Dịch vụ kèm theo bán hàng hóa dịch vụ đào tạo, bảo dưỡng, chuyển giao cơng nghệ kèm theo bán sản phẩm; - Dịch vụ ăn uống; - Dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, tơ, mơ tơ, xe máy xe có động khác; - Xây dựng, lắp đặt có bao thầu ngun vật liệu (bao gồm lắp đặt máy móc, thiết bị cơng nghiệp) 4) Hoạt động kinh doanh khác: tỷ lệ 2% - Hoạt động sản xuất sản phẩm thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ với mức thuế suất thuế GTGT 5%; - Hoạt động cung cấp dịch vụ thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ với mức thuế suất thuế GTGT 5%; - Các hoạt động khác chưa liệt kê nhóm 1, 2, nêu 187 32
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuế, thuế suất thuế GTGT 2015, Thuế, thuế suất thuế GTGT 2015, Thuế, thuế suất thuế GTGT 2015