0

Giáo án ngữ văn lớp 9 tuần 9

13 333 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2016, 22:40

Trường THCS Phạm Văn Chiêu Giáo án ngữ văn – GV: Trần Thò Ngân Hà TUẦN Tiết 41: Tiết 42: Tiết 43: Tiết 44: Tiết 45: Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 41: Tổng kết từ vựng (Từ đồng âm Trường từ vựng) Kiểm tra truyện Trung Đại Tổng kết từ vựng Chương trình đòa phương Đồng chí TỔNG KẾT VỀ TỪ VỰNG (tiết – 2) I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: - Giúp học sinh: nắm vững biết vận dụng kiến thức từ vựng học từ lớp đến lớp (từ đơn từ phức, thành ngữ, nghóa từ, từ nhiều nghóa tượng chuyển nghóa từ - Kỹ sống: Biết vận dụng, lựa chọn từ ngữ viết văn giao tiếp II CHUẨN BỊ: + GV: chuẩn bò SGK + bảng phụ + sơ đồ + HS: chuẩn bò SGK + soạn III TRỌNG TÂM Nắm vững biết vận dụng kiến thức học lớp – IV PHƯƠNG PHÁP Vấn đáp, luyện tập, so sánh V TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : Ổn đònh lớp (1’) Kiểm tra cũ (5’): Kiểm tra chuẩn bò học sinh Bài * Giới thiệu - Hôm củng cố kiến thức học từ vựng nhằm giúp em ghi nhớ sử dụng giao tiếp T/ g 10’ Hoạt động trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Từ đơn từ phức : GV gọi HS đònh nghóa lại khái niệm từ đơn, từ phức - Từ đơn từ tiếng - Từ phức từ gồm 2,3 tiếng trở lên Phân biệt loại từ phức - Từ phức chia loại I Từ đơn từ phức : a) Từ đơn từ gồm tiếng VD: nhà, cây… b) Từ phức từ gồm hai nhiều tiếng VD: quần áo, trầm bổng… c) Từ phức gồm loại: a Từ ghép: gồm từ + GV có th đưa sơ đồ Trang -77 Trường THCS Phạm Văn Chiêu T/ g Giáo án ngữ văn – GV: Trần Thò Ngân Hà Hoạt động trò Nội dung ghi bảng Từ đơn phức tạo Từ cách ghép tiếng có Từ ghép quan hệ với Từ phức nghóa Từ láy b Từ láy: gồm từ + Gọi HS đọc nhận diện từ ghép, từ láy phức có quan hệ láy âm - Từ ghép: ngặt nghèo, giam giữ, tươi tốt, bọt bèo, tiếng (láy âm cỏ đưa đón, nhường nhòn, rơi rụng, mong muốn vần) - Từ láy: nho nhỏ, gật gù, lạnh lùng, xa xôi, lấp Trong từ sau, từ lánh từ ghép, từ + HS trả lời từ láy GV vho HS đọc câu SGK dùng bảng phụ phân biệt từ ghép láy: ngặt nghèo, nho nhỏ, giam giữ, gật gù… 10’ - Hướng dẫn HS cách nhận diện từ láy, từ ghép GV cho HS đọc cho em xác đònh từ Trong từ sau từ có giảm nghóa, từ “tăng nghóa” có “giảm nghóa”, - Giảm nghóa: trăng trắng, đèm đẹp, nho nhỏ, lành từ có “tăng nghóa” lạnh, xôm xốp - Tăng nghóa: nhấp nhô, sành sanh, sát sàn sạt  Giảm nghóa  Tăng nghóa Hoạt động 2: Thành ngữ : II Thành ngữ : Thành ngữ loại cụm từ H: GV gọi HS nói lại khái niệm thành ngữ  Thành ngữ loại cụm từ có cấu tạo cố đònh… có cấu tạo cố đònh biểu + GV nhắc em thành ngữ tạo nên thông thò ý nghóa hoàn qua số phép chuyển nghóa (ẩn dụ, so sánh…) chỉnh -H: Xác đònh thành ngữ, tục ngữ Trong tổ hợp sau, - Thành ngữ đánh trống bỏ dùi, voi đòi tiên, tổ hợp thành ngữ, nước mắc cá sấu tục ngữ - Tục ngữ: gần mực đen…, chó treo mèo đậy a Thành ngữ: - HS giải thích nghóa thành ngữ, tục ngữ - Đánh trống bỏ dùi, làm GV sửa bổ sung việc không đến nơi đến - Phân biệt: tục ngữ câu tương đối hoàn chỉnh chốn, thiếu trách nhiệm biểu thò phán đoán nhận đònh - Được voi đòi tiên: lòng (Chó treo mèo đậy, có người xếp vào thành ngữ tham vô độ GV nên tham khảo thêm) - Nước mắt cá sấu: hành động giả dối che đậy cách tinh vi b Tục ngữ: - Gần mực đen… hoàn cảnh sống, môi trường xã hội có ảnh hưởng quan trọng đến việc hình thành Trang -78 Trường THCS Phạm Văn Chiêu T/ g Giáo án ngữ văn – GV: Trần Thò Ngân Hà Hoạt động trò Nội dung ghi bảng H : GV cho HS tìm hai thành ngữ đặt câu, giải thích thành ngữ đó.(Tiến hành cho nhóm.) - Mèo mù vớ cá rán may mắn tình cờ - Chó cắn áo rách khốn khổ lại gặp cảnh không may nhân cách người - Chó treo mèo đậy: bảo vệ thức ăn 3) Tìm hai thành ngữ có yếu tổ động vật  Anh vừa bò đuổi việc, thật khổ, chó cắn áo rách Tìm dẫn chứng sử dụng thành ngữ văn chương “Đố lượm đá quăng trời Đan gầu tát biển ghẹo người trăng “ (ca dao) 10’  Hôm anh nhặt túi tiền, mèo mù vớ phải cá rán Sử dụng thành ngữ văn chương - “Người nách thước, kẻ tay đao Đầu trâu mặt người ào sôi” Hoạt động 3: Nghóa từ III Nghóa từ GV cho HS nhắc lại khái niệm nghóa từ + HS trả lời nghóa từ ? GV cho HS đọc gợi ý cách chọn a + HS đọc chọn cách hiểu a Cách giải thích đúng? Vì sao? - Cách hiểu b đúng, sách hiểu a vi phạm nguyên tắc đức tính rộng lượng… Nghóa từ nội dung (sự vật, tính chất, hoạt động, quan hệ…) mà từ biểu thò Chọn cách hiểu đúng: a) Nghóa từ mẹ “người phụ nữ có con, nói quan hệ với con” Dùng cách hiểu b đúng, cách a sai nguyên tắc dùng cụm từ đức tính rộng lượng IV Từ nhiều nghóa 10’ Hoạt động : Từ nhiều nghóa tượng chuyển nghóa từ GV cho HS ôn lại khái niệm từ nhiều nghóa + HS ôn lại từ nhiều nghóa tượng chuyển nghóa từ Từ “hoa” dùng theo nghóa gốc hay nghóa chuyển - Từ nhiều nghóa có hay nhiều nghóa chín sống chín chín mùi Trang -79 tượng chuyển nghóa từ Từ có mộït nghóa hay nhiều nghóa VD: + Từ nghóa: Xe đạp + Từ nhiều nghóa chân người Chân chân mây + Chuyển nghóa: Trường THCS Phạm Văn Chiêu T/ g 10’ Giáo án ngữ văn – GV: Trần Thò Ngân Hà Hoạt động trò Nội dung ghi bảng chín rộ + Chuyển nghóa thay đổi nghóa tượng thay đổi nghóa từ, tạo từ nhiều nghóa + HS suy nghó trả lời - Hoa  nghóa chuyển Hoa  nghóa chuyển  nghóa lâm thời (biện pháp tu từ) Hoạt động : Từ đồng âm V Từ đồng âm + GV cho HS đònh nghóa từ đồng âm, nêu ví dụ Từ đồng âm từ + Giúp HS phân biệt tượng từ nhiều nghóa giống âm nghóa khác xa nhau, khác với tượng từ đồng âm không liên quan với + Hs trả lời cho ví dụ đường 7’ 8’ 10’ đường đường cát a) Từ “lá”  nhiều nghóa b) Từ “đường”  đồng âm Hoạt động 6: Từ đồng nghóa: GV cho HS đònh nghóa khái niệm từ đồng nghóa? VI Từ đồng nghóa: Từ đồng nghóa từ + HS cho biết từ đồng nghóa có nghóa giống - Cho HS nêu ví dụ - Máy bay = phi – tàu bay Chọn cách hiểu : c GV cho HS đọc lại câu hỏi Từ xuân: mùa thay năm = + HS trả lời tuổi  hoán dụ, tác dụng Hoạt động 7: Từ trái nghóa: VII Từ trái nghóa: + HS nêu khái niệm GV cho HS đònh nghóa từ trái nghóa Rồi cho em nhặt cặp từ trái nghóa VD: mực ≠ đèn Sống ≠ chết Chiến tranh ≠ hòa bình Đực ≠ Chẵn ≠ lẽ Từ trái nghóa từ có nghóa trái ngược Hoạt động 8: Cấp độ khác từ VIII Cấp độ khác từ Những cặp từ có nghóa trái ngược : xa ≠ gần, xấu ≠ đẹp, rộng ≠ hẹp Nhóm 1: sống ≠ chết, đực ≠ cái, chiến tranh ≠ hòa bình, chẵn ≠ lẻ GV cho HS nêu khái niệm, cho ví dụ Nghóa từ rộng + HS nêu đònh nghóa GV dùng bảng phụ cho HS viết lên bảng phụ để hẹp nghóa từ khác củng cố Trang -80 Trường THCS Phạm Văn Chiêu Giáo án ngữ văn – GV: Trần Thò Ngân Hà Từ Từ đơn Từ phức Từ ghép đẳng lập Từ ghép đẳng lập Từ láy Từ láy phận Từ ghép phụ Từ láy âm Từ láy hoàn toàn Từ láy vần 10’ Hoạt động :Trường từ vựng: IX Trường từ vựng: GV cho HS đònh nghóa trường từ vựng (có thể Trường từ vựng tập đưa câu thảo luận) hợp từ có + HS nêu đònh nghóa, cho ví dụ nét chung GV giợi ý cho HS tìm từ vựng đoạn văn: nghóa Nước bể nước Trường tự vựng “nước” tắm nước + Nơi chứa: bể, ao, hồ + Công dụng: tắm, rửa + Hình thức: trong, xanh + Thảo luận + Tính chất: mát, lạnh Bàn tay  Tác dụng: tác giả dùng Tay tay nhỏ từ khiến cho câu Tay nắm, sờ văn có hình ảnh sinh + HS lập bảng trường từ vựng vài từ động, có giá trò tố cáo mạnh mẽ Củng cố :(5’) - Giáo viên chốt lại hoc cho học sinh luyện tập dạng tập tổng hợp tuỳ đối tượng học sinh Hướng dẫn nhà (4’) - HS lập bảng ôn tập - Soạn “Đồng chí” * Rút kinh nghiệm : Trang -81 Trường THCS Phạm Văn Chiêu Tiết 42: Giáo án ngữ văn – GV: Trần Thò Ngân Hà KIỂM TRA VĂN HỌC TRUNG ĐẠI ( Đề Phòng Giáo Dục) I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh ; - Nắm lại kiến thức truyện Trung đại Việt Nam: thể loại chủ yếu, giá trò nội dung nghệ thuật tác phẩm tiêu biểu - Qua kiểm tra đánh giá trình độ mặt kiến thức lực diễn đạt II Chuẩn bò : - Giáo viên : Chuẩn bò đề kiểm tra + Đáp án + Biểu điểm - Học sinh : Ôn lại kiến thức + Chuẩn bò giấy kiểm tra III Trọng tâm Các tác phẩm trung đại IV Phương pháp Làm kiểm tra V Tiến trình tổ chức hoạt động : Ổn đònh lớp: (1’) Kiểm tra chuẩn bò học sinh :(1’) Bài (40’) Giáo viên phát đề cho học sinh Củng cố:(1’) - Giáo viên thu chấm - Nhận xét tiết kiểm tra Hướng dẫn nhà (2’): Chuẩn bò “ Nghò luận văn tự sự” * Rút kinh nghiệm : Trang -82 Trường THCS Phạm Văn Chiêu Tiế t 43: theo) Giáo án ngữ văn – GV: Trần Thò Ngân Hà TỔNG KẾT TỪ VỰNG (Tiếp I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Giúp học sinh: - Nắm vững hơn, hiểu sâu biết vận dụng linh hoạt, có hiệu kiến thức từ vựng học (từ tượng thanh, từ tượng hình, biện pháp tu từ) - Kỹ sống: Biết vận dụng, lựa chọn từ ngữ viết văn giao tiếp II CHUẨN BỊ : - Giáo viên : Bảng phụ + SGK + SGV - Học sinh : SGK + SBT + Hệ thống lại kiến thức III TRỌNG TÂM Nắm vững, củng cố kiến thức từ vựng từ lớp đến lớp (tượng hình, tượng thanh, ẩn dụ …) IV PHƯƠNG PHÁP Vấn đáp, luyện tập, so sánh V TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Ổn đònh lớp (1’) Kiểm tra cũ (2’): Kiểm tra chuẩn bò học sinh - Học sinh kiểm tra cũ trình ôn tập, tổng kết Bài Các hoạt động Thầy Trò Ghi bảng  HOẠT ĐỘNG 1: n tập từ tượng hình tượng - Học sinh nhắc lại khái niệm từ tượng thanh, tượng hình H: Thế từ tượng thanh, từ tượng hình? Cho loại ví dụ ? GV: hướng dẫn HS làm tập Gợi ý 1, ví dụ cách gọi động vật có tên mô âm Bài 3: HỌC SINH phát từ tượng hình  HOẠT ĐỘNG 2: Hướng dẫn ôn tập biện pháp tu từ HỌC SINH nhớ lại, kể tên nêu đặc điểm biện pháp tu từ từ vựng học HỌC SINH đọc ví dụ Dựa vào đặc điểm biện pháp tu từ nhận diện ví dụ sử dụng biện pháp tu từ nào? Ý nghóa hình ảnh đó? (Lớp nhận xét –HS bổ sung) I Từ tượng từ tượng hình Khái niệm: Bài tập Bài 1: Loài vật có tên gọi từ tượng như: mèo, bò, tắc kè, chim cu Bài 2: Những từ tượng hình Lốm đốm, lê thê, loáng thoáng, lồ lộ ⇒ Mô tả hình ảnh đám mây cách cụ thể sống động II Biện pháp tu từ từ vựng Các biện pháp tu từ từ vựng Bài tập * Bài a n dụ: Hoa, cánh (chỉ Thúy Kiều) Cây (chỉ gia đình Kiều sống họ) b So sánh: Tiếng đàn Kiều c Nói quá: Hoa ghen, liễu hờn → sắc đẹp Kiều → ấn tượng nhân vật tài sắc vẹn toàn d Nói quá: Sự xa cách thân phận, cảnh ngộ Kiều với Thúc Sinh Trang -83 Trường THCS Phạm Văn Chiêu Giáo án ngữ văn – GV: Trần Thò Ngân Hà Các hoạt động Thầy Trò Ghi bảng * Bài a Chơi chữ b Nói c So sánh Củng cố (5’) : -Giáo viên đúc kết lại nội dung học “Tổng kết từ vựng” Hướng dẫn học nhà - Yêu cầu HỌC SINH nắm đặc điểm từ vựng Các văn hay sử dụng biện pháp tu từ? - Hoàn thành tiếp tập lại - Chuẩn bò bài: Tập làm thơ chữ * Rút kinh nghiệm : Trang -84 Trường THCS Phạm Văn Chiêu Tiết 44: Giáo án ngữ văn – GV: Trần Thò Ngân Hà CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG (VĂN) I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: - Bổ sung vào vốn hiểu biết văn học qua trang, nhật ký đầy ấn tượng hình ảnh liệt só Đặng Thuỳ Trâm - Bước đầu biết cách sưu tầm, quan tâm đến người thơ văn quanh ta II CHUẨN BỊ: - Giáo viên : Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm, 35 năm ngày, tranh tư liệu - Học sinh : Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm , viết, tư liệu sưu tầm III TRỌNG TÂM Cảm nhận nhân vật Đặng Thuỳ Trâm qua trang nhật ký IV PHƯƠNG PHÁP Thuyết trình V TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Ổn đònh lớp (1’) Kiểm tra cũ (5’) Kiểm tra chuẩn bò học sinh (nhóm, tổ) Bài : * Hoạt động (1’): GV nêu mục đích yêu cầu tiến trình thực tiết học * Hoạt động 2: ( ) Lần lượt đại diện nhóm lên trình bày theo câu hỏi bốc thăm – Trình bày tranh sưu tầm Câu 1: Giới thiệu hiểu biết “Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm” Câu 2: Cảm nhận sâu sắc Đặng Thuỳ Trâm? Câu 3: Cảm nhận trang Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm? Câu 4: Sau tìm hiểu “Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm” bạn có suy nghó, hành động hệ trẻ riêng thân bạn? Điều bạn tâm đắc nhất? * Hoạt động ( ’): Tập thể lớp nhận xét, bổ sung * Hoạt động (5’) : Giáo viên nhận xét bình điểm cho nhóm, cá nhân trình bày Củng cố : (10’) - Đọc thơ sưu tầm mà em thích - Viết đoạn văn bình thơ nhà thơ Thanh Nguyên Hướng dẫn nhà (4’) -Soạn “Tổng kết từ vựng” (2 tiết) * Rút kinh nghiệm : Trang -85 Trường THCS Phạm Văn Chiêu Giáo án ngữ văn – GV: Trần Thò Ngân Hà ĐỒNG CHÍ Tiết 44 - 45: Chính Hữu I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh: - Cảm nhận vẻ đẹp chân thực, giản dò tình đồng chí, đồng đội hình ảnh người lính cách mạng thể thơ - Nắm đặc sắc nghệ thuật thơ, chi tiết chân thật, hình ảnh gợi cảm cố đúc giàu ý nghóa biểu tượng - Rèn lực cảm thụ, phân tích chi tiết nghệ thuật, hình tác phẩm thơ giàu cảm hứng thực mà không thiếu sức bay - Kỹ sống: + Lòng u nước, đồn kết sẻ chia, tương trợ sống + Hiểu q khứ gian khổ cha ơng có ý thức phấn đấu sống tốt đẹp II Chuẩn bò - Giáo viên : Hình ảnh chân dung tác giả Chính Hữu + SGK + SGV - Học sinh : SGK + SBT III Trọng tâm - Vẻ đẹp tình đồng đội, đồng chí người lính cụ hồ thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp IV Phương pháp Hỏi - đáp, phân tích, bình, thảo luận, so sánh V Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học: 1.Ổn đònh lớp(1’) Kiểm tra cũ:(5’) - Đọc thuộc lòng đoạn Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga - Phân tích nhân vật Lục Vân Tiên, Kiều Nguyệt Nga, quan niệm anh hùng Nguyễn Đình Chiểu qua nhân vật Vân Tiên.(3 học sinh) Bài mới: * Giới thiệu: Qua tác phẩm thuộc văn học trung đại, em cảm nhận tình bạn chân thật nhà thơ Nguyễn Khiến Cái”ta với ta” hòa nhập với khuynh hướng sáng tác mớinơi tác giả thời kì kháng chiến chống thực dân Phápvà nâng lên thành tình cảm lạ nơi người chiến só cách mạng- tình đồng chí mà tìm hiểu thơ tên nhà thơ hữu T/ g Hoạt động Thầy Trò Ghi bảng 8’ Hoạt động 1: Đọc tìm hiểu ghi - Học sinh đọc tìm hiểu thích:nhìn chung đọc chậm rãi để diễn tả cảm xúc Ba dòng thơ cuối cần đọc chậm cao để khắc họa biểu tượng người lính cách mạng H: Cho biết vài nét tác giả? - Chính Hữu tên thật Trần Đình Đắc.sinh năm 1926 Can Lộc Hà Tónh 1946 gia nhập trung đoàn Thủ Đô,hoạt I Đọc tìm hiểu thích Tác giả: Trần Đình Đắc , 1926 Can Lộc,Hà Tónh + Hoạt động quân đội suốt kháng chiến, viết đề tài người lính+ Trang -86 Trường THCS Phạm Văn Chiêu T/ g 20’ Giáo án ngữ văn – GV: Trần Thò Ngân Hà Hoạt động Thầy Trò Ghi bảng động quân đội suối hai kháng chiến ,làm thơ từ1947,viết đề tài người lính H: Bài thơ Chính Hữu viết hoàn cảnh nào? - Bài đồmg chí đời đầu 1948 sau chiến dòch Việt Bắc-Thu đông 1947 thể tình cảm sau sắccủa người đồng chí H: ,các em cho biết thơ phân đoạn dựa mạch cảm xúc nào? +Ba đoạn - câu đầu :sự hình thành tình đồng chí - 10 câu kế:sự thể tình đồng chí - câu cuối:biểu tượng tình đồng chí Hoạt động 2: Phân tích vẻ đẹp tình đồng chíđược thể thơ H: Sáu câu đầu nói sở hình thành tình dồng chí người lính cách mạng Các em cho biết sở gì.? (- Cơ sở hình thành tình đồng chí:) H: Chú ý đến cách nói sóng đôi có ý nghóa gì? + Anh –Tôi-Anh với kết dính hình thành tình cảm lớn +Sự tương đồng ve tình cảnh xuất thân nghèo khó +sự chung nhiệm vụ sát cánh chiến đấu +sư chan hòa chia sẻ mõi gian lao , niềm vui H: Em cónhận xét vai trò tác dụng câu thơ thứ 7?  Câu thơ có tiếng, tạo nên dấu nhấn , phát ,khẳng đònh ,như lề kết dính đoạn đầu đoạn hai Tình đồng chí kế thừa nâng cao quen biết ,tình bạn, tình tri kỷ  Khắc họa tình đồng chí, tình cảm mẻ xa lạ nơi người lính cách mạng thời chóng Pháp * Chuyển ý: Nếu sáu câu thơ đầu cội nguồn tình đồng chí mười câu thơ biểu cụ thể cảm động tình dồng chínơi anh Bộ Đội Cụ Hồ H: Các em đọc 10 câu thơ cho biết tác giả viết tiếp tình đồng chí? - Sự thể hiệ tình đồng chí: + Đồng chí cảm thông sâu xa tâm tư nỗi lòng + Đồng chí chia sẻ gian lao đời người lính, sốt run người,trán ướt mồ hôi - Tác phẩm tiêu biểu: “Đầu súng trăng treo” Trang -87 Tác phẩm: - Hoàn cảnh sáng tác :tại nơi an dưỡng sau chiến dòch Việt Bắc – Thu Đông1947 II Tìm hiểu văn bản: Cơ sở tình đồng chí: +Sự hình thành tình đồng chí: - nước mặn đồng chua - đất cày sỏi đá - Anh với … xa lạ …… quen  Cách sử dụng thành ngữ, câu thơ đối ứng sóng đôi => tươngđồng hoàn cảnh xuất thân. Họ người nông dân xuất thân từ miền quê nghèo khó - Súng bên sung đầu sát bên đầu  Điệp ngữ => Cùng chung nhiệm vụ chiến đấu lý tưởng chiến đấu - …chung chăn …… đôi tri kỷ  Chung hoàn cảnh thiếu thốn - đồng chí!  Tình đồng chí tình cảm thiêng liêng kết tinh cao độ tình bạn tình người Những biểu tình đồng chí: + Cảm thông sâu xa tâm tư nỗi lòng nhau: - Ruộng mương …gửi -Gian nhà không mặc kệ …… Trường THCS Phạm Văn Chiêu T/ g 2’ Giáo án ngữ văn – GV: Trần Thò Ngân Hà Hoạt động Thầy Trò Ghi bảng Thảo luận: Hình ảnh “thương tay nắm lấy bàn tay “gợi cho em suy nghó tình đồng chí? Chú ý câu thơ sóng đôi,đối ứng  Hình ảnh khái quát tình đồng chí Hình ảnh cô đọng giàu cảm xúc liên tưởng tượng đài tình đồng chí Chuyển ý: Bài thơ kiết thúc hình ảnh đẹp “Đêm …… đầu súng trăng treo” Thảo luận: Các em cảm nhận tranh tình đồng chí,đồng đội mà tác giả vẻ nên đây? + Hiện thực:rừng đêm giá rét, ba hình ảnh người lính.Khẩu súng ánh trăng gắn kết với + Tình đồng đội ,đồng chí giúp họ trải qua gian nan , nguy hiểm nh trăng gắn bó người bạn, người đồng đội + Súng trăng vừa thực vừa mộng mơ thể chất chiến đấu ,chất trữ tình ,sự lãng mạng cách mạng  Đây tượng đài tình đồng chí mà anh đội Cụ Hồ xây dựng nên cống hiến Lời nhà thơ Chính Hữu: “đầu súng, trăng treo” hình ảnh bốn chữ có nhòp điệu nhòp lắc lư lơ lửng chông chênh, bát ngát Nó nói lên lơ lửng xa buộc chặt ,suốt đêm vầng trăng từ bầu trời cao xuống thấp dần có lúc treo lơ lửng dầu mũi súng đêm phục kích chờû giặc , vầng trăng người bạn ;rừng hoang sương muối khung cảnh thật …” Hoạt động : Hình ảnh người lính thời chống Pháp Thảo luận : Qua thơ em biết anh đội thời chống Pháp? Học sinh thảo luận ,nêu nhận biết: + Xuất thân từ nông dân + Sẵn sàng hi sinh riêng tư nghóa lớn + Gắn bo ù với làng quê + Trải qua thiếu thốn , gian khó , hiểm nguy + Gắn bó với tình đồng chí ,đồng đội sắc sâu Hoạt động 5:Tổng kết thơ: H: Nêu nhận xét giá trò nghệ thuật nội dung thơ? - Đọc ghi nhớ sách gíao khoa Thơ bình dò , giàu cảm xúc thể qua câu thơ sóng Quyết tâm nhiệm vụ chung -Giếng nước gốc đa nhớ ……  Hoán dụ , nhân hoá =>Tình yêu quê hương + Cùng chia xẻ gian lao thiếu thốn đời người lính - Anh với …cơn ớn lạnh … sốt run người - o anh rách vai … Quần ……vài mảnh vá - Cười buốt giá chân không giày  Câu thơ sóng đôi, hình ảnh tượng trưng  Sức mạnh người lính vượt qua gian lao thiếu thốn tình đồng chí - Thương tay nắm lấy bàn tay  Biểu gỉn dò xúc động tình đồng chí thiêng liêng Hình tượng tình đồng chí Rừng hoang sương muối  Thời gian, không gian khắc nghiệt -Đứng cạnh  Tư hiên ngang, kề vai sát cánh với mục đích cao - Đầu súng trăng treo  Hình ảnh đẹp, tượng trưng thể chất chiến đấu chất trữ tình đời người lính Trang -88 III Tổng kết : * Nghệ thuật: - Lời thơ bình dò - Câu thơ sóng đôi - Hình ảnh gợi tả ,gợi cảm * Nội dung: Khắc họa vẻ đẹp sức mạnh tình đồng chí Trường THCS Phạm Văn Chiêu T/ g Giáo án ngữ văn – GV: Trần Thò Ngân Hà Hoạt động Thầy Trò Ghi bảng đôi có sức khái quát cao - Hình ảnh người lính thời chống Pháp bình dò ,giản đơn hi sinh , chiụ đựng nghóa lớn - Chính tình đồng chí ,đồng đội thắm thiết giúp họ vượt qua thử thách bước đường tới * Ghi nhớ :SGK  Học sinh đọc chép ghi nhớ vào Củng cố(5’) - Học sinh đọc lại thơ - Đọc ghi nhớ sách giáo khoa Hướng dẫn nhà (4’) : - Học thuộc lòng thơ, thuộc phần ghi nhớ - Phân tích thơ để làm bật hình ảnh người lính chống Pháp - chuẩn bò : Bài thơ tiểu đội xe không kính * Rút kinh nghiệm : DUYỆT TUẦN NHÓM TRƯỞNG Lê Thò Hiệp Trang -89
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ngữ văn lớp 9 tuần 9 , Giáo án ngữ văn lớp 9 tuần 9 , , VIII. Cấp độ khác nhau của từ