0

Nghiên cứu ngôn ngữ trong văn bản hành chính tiếng việt từ góc độ dụng học (TT)

27 446 0
  • Nghiên cứu ngôn ngữ trong văn bản hành chính tiếng việt từ góc độ dụng học (TT)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2016, 18:58

1 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI KHẢM ĐỖ THỊ THANH NGA NGHIÊN CỨU NGÔN NGỮ TRONG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TIẾNG VIỆT TỪ GÓC ĐỘ DỤNG HỌC Chuyên ngành: Ngôn ngữ học Mã số : 62.22.02.40 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIỄN SĨ NGÔN NGỮ HỌC PGS HÀ NỘI, 2016 Công trình hoàn thành tại: HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Người hướng dẫn khoa học: TS VŨ THỊ SAO CHI TS ĐỖ THỊ HIÊN Phản biện 1: GS.TS Đỗ Việt Hùng Phản biện 2: GS.TS Đinh Văn Đức Phản biện 3: PGS.TS Phạm Văn Tình Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện tại: Học viện khoa học xã hội Vào hồi giờ, ngày tháng năm 2016 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện Học viện Khoa học xã hội DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1) Đỗ Thị Thanh Nga (2012), “Một vài trao đổi việc dùng từ văn quản lí nhà nước”, Tạp chí NCKH trường ĐHSPII (Số 18/2012) 2) Đỗ Thị Thanh Nga (2012), “Những yêu cầu dùng từ Hán Việt văn hành chính”, Tạp chí Ngôn ngữ (số 6/2012) 3) Đỗ Thị Thanh Nga (2015),“Ngôn ngữ văn quy phạm pháp luật từ góc nhìn cấu trúc câu”, Hội thảo khoa học Quốc tế 2015 - Viện Ngôn ngữ học (Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) 4) Vũ Thị Sao Chi, Đỗ Thị Thanh Nga (2016), “Đặc điểm hành vi ngôn ngữ tái văn hành chính”, Tạp chí ngôn ngữ (số 2/2016) 5) Đỗ Thị Thanh Nga (2016), “Hành vi ngôn ngữ việc thực hành vi ngôn ngữ văn quy phạm pháp luật”, Tạp chí Di sản (số 3/2016) 6) Vũ Thị Sao Chi, Đỗ Thị Thanh Nga (2016), “Đặc điểm cấu trúc lập luận văn tờ trình”, Tạp chí Ngôn ngữ (số 3/2016) 7) Đỗ Thị Thanh Nga (2016) “Chỉ dẫn lập luận văn hành tiếng Việt”, Tạp chí Ngôn ngữ Đời sống (số 5/2016) 8) Đỗ Thị Thanh Nga (2016), “Cách trình bày luận lập luận văn quản lí nhà nước”, Tạp chí Lý luận trị Truyền thông (số 6/2016) MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Văn hành tiếng Việt (VBHC) loại văn sử dụng hoạt động quản lí, tổ chức điều hành xã hội để truyền đạt thông tin quản lí quy định, định, mệnh lệnh, ý kiến trao đổi, giao dịch, cam kết, thỏa thuận công việc…, thực giao tiếp quan, tổ chức, công dân với đối tác liên quan sở pháp lí Do đó, việc truyền tải thông tin VBHC phải đảm bảo xác, rõ ràng, chặt chẽ Để biểu đạt thông tin VBHC, ngôn ngữ đóng vai trò quan trọng Ngôn ngữ VBHC quan tâm từ nhiều phía: Nhà nước, chủ thể soạn thảo, đối tượng tiếp nhận nhà nghiên cứu Các kết nghiên cứu phần làm sáng tỏ đặc điểm ngôn ngữ hành yêu cầu cách sử dụng ngôn ngữ VBHC nhằm đạt hiệu giao tiếp Tuy nhiên, chưa có công trình nghiên cứu cách toàn diện ngôn ngữ VBHC phương diện dụng học Chúng cho rằng, lí thuyết dụng học - lí thuyết nghiên cứu mối quan hệ tín hiệu với người dùng soi chiếu vào VBHC làm sáng tỏ nhiều nội dung ngôn ngữ VBHC như: thấy VBHC, hành vi ngôn ngữ hành vi chủ đạo, phương tiện ngôn ngữ sử dụng để thực hành vi nào…; lập luận tổ chức nào, có khác biệt so với lập luận đời thường để đạt hiệu giao tiếp hành chính… Từ lí trên, lựa chọn vấn đề: “Nghiên cứu ngôn ngữ văn hành tiếng Việt từ góc độ dụng học” làm đề tài nghiên cứu MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 2.1 Mục đích nghiên cứu Thực đề tài này, luận án hướng đến mục đích làm sáng tỏ số đặc điểm ngôn ngữ hành phương diện dụng học như: hành vi ngôn ngữ (HVNN), ngữ cảnh chi phối tới cách thức sử dụng HVNN mô hình, cách thức lập luận… để từ giúp cho việc định hướng việc sử dụng ngôn ngữ soạn thảo VBHC 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Luận án đặt nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể sau: - Hệ thống hóa vấn đề nằm lí thuyết đại cương dụng học HVNN, lập luận số vấn đề lí thuyết VBHC để làm sở lí luận cho nghiên cứu đề tài - Khảo sát HVNN có VBHC, xác định HVNN chủ đạo VBHC Nghiên cứu trường hợp: Hành vi ngôn ngữ tái (HVTH) VBHC - Nhận diện, phân loại dạng lập luận VBHC; xác định, miêu tả cấu trúc, quan hệ lập luận, hiệu lực lập luận VBHC; dẫn lập luận (tác tử, kết tử) thường dùng VBHC Khảo sát lập luận thể loại tờ trình (TTr) ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU VÀ NGỮ LIỆU 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án ngôn ngữ VBHC tiếng Việt đại phương diện dụng học 3.2 Phạm vi nghiên cứu Độ bao phủ lí thuyết dụng học rộng, gồm nhiều nội dung như: hội thoại, quy chiếu xuất, hành vi ngôn ngữ, nghĩa hiển ngôn, nghĩa hàm ẩn lập luận Do đối tượng nghiên cứu luận án ngôn ngữ VBHC – ngôn ngữ sử dụng giao tiếp gián tiếp văn viết với yêu cầu khắt khe xác, tường minh, không dung chứa nghĩa hàm ẩn, phạm vi nghiên cứu giới hạn, tập trung vào hai phương diện yếu HVNN (nghiên cứu trường hợp HVTH) lập luận Để đảm bảo tính đại, thời sự, nguồn ngữ liệu khảo sát lựa chọn số thể loại VBHC quan, tổ chức từ cấp Trung ương đến địa phương ban hành từ năm 2005 đến Số lượng 129 VBHC (1067 trang A4) thuộc thể loại: Hiến pháp, luật, nghị định, thông tư, thị, định, báo cáo, tờ trình, biên bản, công văn, hợp đồng, đơn số loại giấy giấy giới thiệu, giấy xác nhận PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN Để giải nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra, luận án sử dụng phương pháp luận vật biện chứng phối hợp phương pháp nghiên cứu, có số phương pháp sau: phương pháp miêu tả, phương pháp phân tích diễn ngôn, thủ pháp thống kê thủ pháp so sánh ĐÓNG GÓP MỚI VỀ KHOA HỌC CỦA LUẬN ÁN Thông qua việc nghiên cứu ngôn ngữ VBHC tiếng Việt từ góc độ dụng học, luận án xác định hành vi điều khiển (HVĐK) HVTH hai HVNN chủ đạo VBHC tiếng Việt Do đặc điểm hoàn cảnh sử dụng nên hành vi tuyên bố (HVTB), hành vi cam kết (HVCK) xuất với tần số thấp Riêng hành vi biểu cảm (HVBC) sử dụng đặc trưng VBHC quy định Khảo sát trường hợp HVTH VBHC, luận án được: Dấu hiệu để nhận diện HVTH; đưa khái niệm HVTH VBHC; đặc điểm biểu thức ngữ vi, phát ngôn ngữ vi HVTH VBHC; phân loại HVTH VBHC đặc biệt xác định ngữ cảnh sử dụng HVTH VBHC Về phương diện lập luận, luận án điểm riêng biệt lập luận VBHC dùng luận pháp lí (LCPL) luận thực tế (LCTT) để làm sở lập luận; lập luận VBHC có hồi chiếu, liên kết với văn bên với việc, vấn đề thực tế quản lí, thực tế hoạt động có liên quan tới quan, đơn vị, tổ chức Luận án xác định mô hình lập luận VBQPPL, VBCB VBHC thông thường; cách trình bày luận để có kết luận tường minh cho VBHC Kết luận VBHC phải quy định pháp lí, phù hợp thực tiễn văn có tính khả thi Luận án xác định loại tác tử, kết tử dùng cho VBHC Ngoài tác tử thông thường, VBHC dùng loại tác tử đặc biệt, sử dụng thành phần tên loại, quan ban hành, thời gian ban hành văn để tăng hiệu lực lập luận VBHC thông thường dùng nhiều kết tử lập luận, VBQPPL không dùng kết tử văn lập luận đơn Trên sở lập luận VBHC nói chung, luận án khảo sát lập luận tờ trình (TTr) Kết nghiên cứu cấu trúc lập luận điển hình, đặc điểm cách trình bày luận cứ, kết luận TTr để giúp cho việc đệ trình lên cấp có thẩm quyền đạt hiệu cao Ý NGHĨA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA LUẬN ÁN - Ý nghĩa lý luận: Luận án đóng góp phần vào việc làm làm sáng tỏ đặc điểm ngôn ngữ hành phương diện dụng học, cụ thể HVTH, lập luận dạng văn cụ thể - VBHC - Ý nghĩa thực tiễn: Kết nghiên cứu luận án sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc soạn thảo VBHC quan, đơn vị, tổ chức cho công tác giảng dạy môn Kỹ thuật soạn thảo VBHC Tiếng Việt thực hành trường đại học, cao đẳng đào tạo nghiệp vụ hành CƠ CẤU CỦA LUẬN ÁN Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung nghiên cứu luận án tổ chức thành chương sau: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu sở lí luận Chương 2: Hành vi ngôn ngữ văn hành tiếng Việt (Nghiên cứu trường hợp hành vi tái hiện) Chương 3: Lập luận văn hành tiếng Việt Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨUVÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Trong phần này, tổng quan tình hình nghiên cứu theo nhóm: i) Nhóm công trình nghiên cứu hành vi ngôn ngữ (bao gồm nghiên cứu tiểu loại/nhóm hành vi ngôn ngữ, nghiên cứu hành vi ngôn ngữ thể loại văn bản, diễn ngôn cụ thể hay sáng tác tác giả); ii) nhóm nghiên cứu lập luận (bao gồmcác nghiên cứu dạng lập luận/ dẫn lập luận, nghiên cứu lập luận thể loại văn bản, diễn ngôn, sáng tác tác giả); iii) nhóm nghiên cứu ngôn ngữ hành (bao gồmcác nghiên cứu ngôn ngữ văn hành từ góc độ phong cách học, nghiên cứu hành vi ngôn ngữ văn hành chính, nghiên cứu lập luận văn hành nghiên cứu ngôn ngữ hành phương diện ứng dụng thực tế) Nhìn chung: Ngôn ngữ VBHC dành quan tâm nghiên cứu đáng kể Riêng góc độ hành vi ngôn ngữ, có nghiên cứu sâu hành vi cầu khiến Vũ Ngọc Hoa bước đầu hành vi cam kết VBHC Đoàn Diễm Hường Tuy nhiên, tìm kiếm thêm hành vi khác tồn VBHC, xác định hành vi hành vi chủ đạo VBHC chưa có công trình bàn đến Về phương diện lập luận, có Nguyễn Thị Hường nghiên cứu mạch lạc VBHC có trình bày phần lập luận thể loại báo cáo tờ trình để làm rõ mạch lạc văn Hiện chưa có công trình nghiên cứu cách toàn diện lập luận VBHC Từ lịch sử nghiên cứu hành vi ngôn ngữ, lập luận ngôn ngữ VBHC, thấy cần có nghiên cứu sâu HVTH tìm hiểu kĩ phương diện lập luận loại văn Qua đó, tìm hiểu ngữ cảnh xuất HVTH VBHC lập luận VBHC 1.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN Trong phần này, hệ thống hóa số vấn đề nằm lí thuyết đại cương dụng học VBHC để làm sở lí luận cho nghiên cứu đề tài như: lí thuyết hành vi ngôn ngữ (HVNN), lí thuyết lập luận; đặc thù hoạt động giao tiếp lĩnh vực hành chính, khái niệm, phân loại, chức VBHC, đặc điểm ngôn ngữ VBHC Chương HÀNH VI NGÔN NGỮ TRONG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TIẾNG VIỆT (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP HÀNH VI TÁI HIỆN) 2.1 ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU Hướng khảo sát: Trước hết, HVNN VBHC thống kê, tập hợp phân loại theo tiêu chí phân loại J.R Searle với phạm trù: 1) hành vi điều khiển (HVĐK), HVTH, hành vi cam kết (HVCK), hành vi tuyên bố (HVTB), hành vi biểu cảm (HVBC) Sau đó, tiến hành miêu tả cụ thể HVNN chủ đạo VBHC Để xác định xác hành vi lời, dựa vào phương tiện dẫn hiệu lực lời (IFIDs) mà J.R Searle đưa 2.2 KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHUNG Luận án thống kê HVNN từ 129 VBHC (1067 trang A4 văn bản) Bảng 1.Thống kê HVNN VBHC HVNN Điều khiển Tái Cam kết Tuyên bố Biểu cảm Tần số % Tần số % Tần số % Tần số % Tần số % 1844 70,1 412 15,8 82 3,1 262 10 13 0,5 Tổng HVNN/ VB 2613HVNN/129 VB Trong 2613 HVNN thống kê 129 VBHC, xuất với tần số dày đặc lớn HVĐK, chiếm 70,1%; thứ hai HVTH, chiếm 15,8% HVTB chiếm 10%, HVCK chiếm 3,1% Và cuối cùng, HVBC hãn hữu xuất VBHC (0,5%), VBHC phát ngôn Nhà nước, quan, tổ chức, nên không mang ý chí, tình cảm cá nhân Do yêu cầu tính xác, tường minh, khách quan, nghiêm túc ngôn ngữ hành chính, VBHC nhận thấy HVNN sử dụng theo lối gián tiếp, chẳng hạn phát ngôn hỏi dùng với mục đích điều khiển, phát ngôn trần thuật dùng với mục đích biểu cảm 2.3 HÀNH VI NGÔN NGỮ TÁI HIỆN TRONG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TIẾNG VIỆT 2.3.1 Khái niệm hành vi ngôn ngữ tái văn hành Theo quan điểm J R.Searle, HVTH có đích ngôn trung miêu tả lại tình nói đến Đích ngôn trung HVTH có chất cung cấp thông tin thực, từ HVTH, người phát ngôn (Sp1) cung cấp cho người tiếp nhận (Sp2) thông tin định mà Sp1 biết để Sp2 nắm thông tin Thông tin cung cấp cho Sp2 phong phú, người vật, việc, tượng nói đến Như vậy, chức cung cấp thông tin chức điển hình HVTH Do đó, xét tính tác động trực tiếp, HVTH tác động tới nhận thức Sp2 Đây điểm mấu chốt giúp nhận diện HVTH khu biệt với hành vi ngôn ngữ khác Từ đây, luận án đưa khái niệm HVTH sau: HVTH hành vi ngôn ngữ mà người phát ngôn mô tả lại tình để người tiếp nhận nắm bắt thông tin định người hay vật, việc, tượng nói đến 2.3.2 Đặc điểm biểu thức ngữ vi phát ngôn ngữ vi HVTH văn hành 2.3.2.1 Biểu thức ngữ vi HVTH văn hành a) Biểu thức ngữ vi tái tường minh BTNVTH tường minh xác định với cấu trúc điển hình sau: ± Sp1 + Động từ ngữ vi tái hiện± Sp2 + Nội dung mệnh đề Chú thích: + xuất hiện; ± xuất không Sp1 ĐTNVTH Sở Xây dựng kính báo cáo Nội dung mệnh đề Sp2 UBND tỉnh địa điểm xây dựng mở rộng Trung tâm y tế thị xã Uông Bí Khu 8, phường Quang Trung, thị xã Uông Bí với nội dung sau: ( ) (Tờ trình số 284/SXD-QH ngày 11/6/2009 Sở Xây dựng Quảng Ninh) * Vị trí thứ - Sp1: Về mặt cương vị, Sp1 BTNVTH tường minh người hay nói chung chủ thể phát ngôn, đồng thời chủ thể hành động tái (tức chủ thể cung cấp thông tin) Trong VBHC, chủ thể cung cấp thông tin (Sp1) thường quan, tổ chức cá nhân tổ chức định có chức năng, nhiệm vụ phải thông tin cho đối tác có liên quan biết để nắm tình hình hoạt động công tác Về mặt cấu tạo, Sp1 phải thứ (số số nhiều) Do tính chất công vụ VBHC Sp1 BTNVTH tường minh thường thực hóa đại từ nhân xưng trung tính thứ (số số nhiều chúng tôi), danh từ/ cụm danh từ tên quan, tổ chức hay chức danh pháp lí đối tượng phát ngôn Bảng 2: Thống kê phương tiện ngôn ngữ biểu Sp1 HVTH tường minh Phương tiện ngôn ngữ Đại từ nhân Số ít: xưng Số nhiều: Danh từ/ Tên quan, tổ chức cụm danh từ Chức danh pháp lí cá nhân Tên riêng cá nhân Tổng Tần số 125 139 Tỉ lệ % 1,5 3,6 89,9 5,0 100 Về tính bắt buộc hiển thị bề mặt phát ngôn, thành phần Sp1 HVTH có lược bỏ Bảng 3: Thống kê có mặt - lược bỏ Sp1 HVTH tường minh Sp1 Có mặt Lược bỏ Tổng Số lần 139 58 197 Tỉ lệ % 70,6 29,4 100 Theo bảng thống kê, HVTH lược bỏ Sp1 chiếm tỉ lệ thấp, phần lớn trường hợp có mặt Sp1 Có lẽ HVTH xuất chủ yếu VBHC có chức cung cấp thông tin như: báo cáo, biên bản, tờ tình, kê khai, Đây loại văn cấp soạn thảo ban hành gửi lên cấp trên, để cấp nắm tình hình hoạt động công tác quan, đơn vị thuộc quyền quản lí Khi báo cáo, trình bày lên cấp trên, đối tượng báo cáo - Sp1 cấp - phải giữ phép lịch sự, xưng hô đầy đủ.Vì Sp1 thường có mặt HVTH loại văn * Vị trí thứ hai - động từ ngữ vi tái hiện: Trong BTNVTH tường minh, đảm nhiệm vai trò động từ ngữ vi động từ nói biểu hành động tái Hệ thống động từ nói biểu HVTH tiếng Việt phong phú Tuy nhiên, VBHC, tính chất pháp lí, công vụ, thiên lí trí loại văn mà cho phép sử dụng động từ ngữ vi tái có sắc thái trung tính trang trọng, mang tính chấp pháp hành như: báo cáo, tường trình, trình bày, thông tin, thông báo, khai, kê khai, khai báo, tố cáo, giải thích, hướng dẫn, giới thiệu, dự đoán, dự báo, nhận định xác định, nhận thấy, thấy, có ý kiến, ghi nhận, ; không sử dụng động từ ngữ vi tái mang tính ngữ tính biểu cảm cao như: kể, mách, tâu, phô, giảng giải, * Vị trí thứ ba - Sp2: Về mặt cương vị, HVTH, Sp2 người hay chủ thể tiếp nhận phát ngôn đồng thời đối tượng cung cấp, thụ hưởng thông tin từ Sp1 Trong VBHC, Sp1, Sp2 thường quan, tổ chức cá nhân với tư cách thành viên xã hội máy tổ chức định, tức có chức danh pháp lí Về mặt cấu tạo, Sp2 thứ hai (số số nhiều) Cũng tính chất công vụ VBHC nên Sp2 BTNVTH tường minh thường thực hóa danh từ/ cụm danh từ tên quan, tổ chức hay chức danh pháp lí đối tượng tiếp nhận thông tin tư cách pháp lí vị xã hội Sp2 nhấn mạnh Bảng 5: Thống kê phương tiện ngôn ngữ biểu Sp2 HVTH tường minh Phương tiện ngôn ngữ Tên quan, tổ chức (Ông/ bà) chức danh pháp lí cá nhân (Ông/ bà) tên riêng cá nhân Tổng Tần số 71 23 94 Tỉ lệ % 75,5 24,5 100 Sp2 HVTH tường minh nêu rõ, lược bỏ Bảng 6: Thống kê có mặt - lược bỏ Sp2 HVTH tường minh Sp2 Có mặt Lược bỏ Tổng Số lần 94 103 197 Tỉ lệ % 47,7 52,3 100 * Vị trí thứ tư - Nội dung mệnh đề Nội dung mệnh đề BTNVTH tường minh nêu thông tin vật, việc, tượng nói đến Trong VBHC, thông tin cung cấp phần nội dung mệnh đề phong phú, đa dạng phải có liên quan đến hoạt động quản lí quan, tổ chức Thành phần nội dung mệnh đề xuất đầy đủ Điều nói nên vai trò trọng yếu thành phần BTNVTH tường minh Về mặt cấu tạo, tính chất phần nội dung mệnh đề BTNVTH tường minh phản ánh vật, việc, tượng nói đến, thường có cấu tạo cụm từ câu, chí chuỗi câu với nhiều phần, đoạn mà nội dung mệnh đề phản ánh nhiều vật, việc, tượng phản ánh vật, việc, tượng có nhiều tính chất, hoạt động phức tạp công dân nắm thủ tục, quy trình hành cần thiết tham gia, giao dịch với quan chức 2.3.3.3 Hành vi thông báo Hành vi thông báo hành vi người phát ngôn báo tin cho người tiếp nhận biết vật, việc, tượng đã, xảy để chủ động tham gia ứng phó cần thiết Theo kết khảo sát HVTH VBHC, nhóm hành vi thông báo chiếm tỉ lệ 3,2 % Những động từ ngữ vi sử dụng phổ biến để thực hành vi thông báo là: thông báo, thông cáo, thông tin, báo tin Hành vi thông báo thường sử dụng số kiểu loại văn hành thông thường như: thông cáo, thông báo, giấy báo Hành vi thông báo kiểu loại văn khác tầm quan trọng nội dung thông tin phạm vi truyền tin, tác động: thông cáo - thông tin cho toàn dân địa phương, khu vực quốc gia biết kiện trọng đại (ví dụ: thông cáo kết bầu cử đại biểu Quốc hội, ); thông báo - thông tin rộng rãi cho thành viên quan, đơn vị, tổ chức, cho đối tượng hợp tác bên biết việc, tượng có liên quan (ví dụ: thông báo chương trình Tết trồng đầu xuân, thông báo tuyển sinh ); giấy báo - thông tin cho cá nhân việc có liên quan tới cá nhân (ví dụ: giấy báo trúng tuyển đại học, giấy báo học phí, ) 2.3.3.4 Hành vi giới thiệu Hành vi giới thiệu hành vi người phát ngôn nêu cho đối tác giao tiếp biết số đặc điểm người, hay vật, việc để phục vụ cho việc thiết lập quan hệ, tuyển dụng, lựa chọn hay tác nghiệp Theo kết khảo sát HVTH VBHC, nhóm hành vi giới thiệu chiếm tỉ lệ 5,8 % Động từ ngữ vi sử dụng phổ biến để thực hành vi giới thiệu là: giới thiệu Hành vi giới thiệu thường sử dụng phần mở đầu số kiểu loại văn hành thông thường như: giấy giới thiệu, giấy đăng kí, hợp đồng, đơn, báo cáo, công văn giao dịch, để cung cấp cho đối tác giao tiếp biết số thông tin cần thiết cá nhân (tên tuổi, nơi cư trú, quan công tác, ) quan, tổ chức (chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức, ) Từ đến thiết lập quan hệ trao đổi, giao dịch công việc phần Chẳng hạn, người viết đơn thường mở đầu nội dung đơn hành vi giới thiệu thân, sau đưa mong muốn, đề nghị với quan, tổ chức có liên quan để giải nguyện vọng Hành vi giới thiệu đưa vào phần mở đầu báo cáo với mục đích giới thiệu khái quát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quan, đơn vị, làm sở cho việc báo cáo, kiểm điểm kết công tác phần 2.3.3.5 Hành vi xác nhận Hành vi xác nhận hành vi người phát ngôn nhận chân tồn chất người, vật, việc Theo kết khảo sát HVTH VBHC, nhóm hành vi xác 10 nhận chiếm tỉ lệ 5,1 % Những động từ ngữ vi sử dụng để thực hành vi xác nhận là: xác nhận, xác định, khẳng định, ghi nhận, nhìn nhận, nhận thấy, thấy, Hành vi xác nhận thường sử dụng văn quy phạm pháp luật xác định phạm vi, đối tượng áp dụng quy định Hành vi xác nhận sử dụng số văn hành thông thường như: báo cáo, tờ trình, công văn, giấy xác nhận, cần khẳng định tồn hay không tồn người, vật, việc, nhận chân chất người, vật, việc, 2.3.3.6 Hành vi phán đoán Hành vi phán đoán hành vi người phát ngôn đưa dự đoán vật, việc, tượng có khả xảy tương lai gần xa để người tiếp nhận chủ động việc ứng phó cần thiết Theo kết khảo sát HVTH VBHC, nhóm hành vi phán đoán chiếm tỉ lệ 3,4 % Những động từ ngữ vi sử dụng phổ biến để thực hành vi phán đoán là: dự đoán, phán đoán, dự báo, cảnh báo Hành vi phán đoán xuất số kiểu loại văn hành thông thường như: công văn, báo cáo Người phát ngôn - nhà quản lí thường sử dụng hành vi phán đoán phân tích tình hình thực tế với diễn biến phát triển phức tạp thời gian tiếp theo, từ đề xuất với đối tượng có liên quan biện pháp ứng phó thích hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 2.3.4 Ngữ cảnh xuất HVTH văn hành Văn sản sinh ngữ cảnh định để phục vụ nhu cầu, mục đích giao tiếp định Ngữ cảnh tác động đến việc lựa chọn, sử dụng phương tiện ngôn ngữ, đồng thời ngữ cảnh sở để giúp lí giải, đánh giá việc lựa chọn, sử dụng phương tiện ngôn ngữ phù hợp hay chưa Do vậy, tìm hiểu hành vi ngôn ngữ VBHC không xem xét đến ngữ cảnh xuất loại hành vi ngôn ngữ Việc tìm hiểu giúp khái quát ngữ cảnh điển hình loại hành vi ngôn ngữ, từ giúp định hướng cho việc sử dụng chúng phù hợp đạt hiệu giao tiếp cao Luận án phân tích số ngữ cảnh điển hình HVTH VBHC: a) HVTH xuất báo cáo, tường trình để lãnh đạo hay quan, tổ chức cấp nắm bắt tình hình hoạt động công tác quan, đơn vị, cá nhân cấp thuộc quyền quản lí b) HVTH xuất cấp hướng dẫn, giải thích để giúp cấp hiểu rõ quy định, nhiệm vụ giao, hướng dẫn, giải thích để công dân nắm rõ quy định Nhà nước c) HVTH xuất nêu hay phân tích sở pháp lí thực tế để làm cho tuyên bố, yêu cầu, đề nghị, cam kết, 11 TIỂU KẾT CHƯƠNG Trong chương 2, luận án xác định HVĐK, HVTH hai HVNN chủ đạo VBHC Nghiên cứu HVTH, luận án đưa khái niệm HVTH, mô tả BTNVTH PNNVTH VBHC, phân loại HVTH xác định ngữ cảnh xuất HVTH VBHC Điều giúp cho người soạn thảo VBHC trình bày, mô tả thông tin pháp lí, quản lí xác, tường minh Chương LẬP LUẬN TRONG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TIẾNG VIỆT 3.1 CẤU TRÚC LẬP LUẬN TRONG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TIẾNG VIỆT 3.1.1 Mô hình cấu trúc lập luận văn hành Xét cách tổng thể, cấu trúc lập luận VBHC có thành phần cấu trúc lập luận thông thường, gồm: Luận cứ; Kết luận; Quan hệ luận với luận cứ, luận với kết luận a) Mô hình cấu trúc lập luận văn quy phạm pháp luật (VBQPPL) văn hành cá biệt (VBCB) VBQPPL VBCB có đặc điểm chung nội dung mang tính quy định pháp lí Bố cục văn tương ứng với cấu trúc lập luận tổng quát, bao trùm toàn nội dung văn là: Luận → Kết luận Trong đó, phần nêu tương ứng với luận cứ, phần nêu quy định tương ứng với kết luận Các luận kết luận tường minh, mạch lập luận theo chiều thuận, tức nêu luận dẫn đến kết luận, không đảo ngược trình tự Như vậy, toàn VBQPPL VBCB lập luận đơn, gồm hai nhóm luận cứ: luận pháp lý (LCPL) (p1), luận thực tế (LCTT) (p2) kết luận R Sự phức tạp lập luận nhóm văn nằm phần kết luận (R) Phần kết luận lập luận VBQPPL VBCB ứng với phần trình bày quy định phần trọng tâm, chiếm phần lớn dung lượng nội dung văn bản.Toàn quy định thể phần, chương, điều, khoản, mục… thuộc phần kết luận (R) Nói cách khác, kết luận (R) VBQPPL VBCB tập hợp hệ thống kết luận (r) ứng với điều với tính chất đa thông tin, nhiều tầng bậc Có thể khái quát cấu trúc lập luận VBQPPL VBCB sau: p1, p2 → R (r1, r2, r3, ) b) Mô hình cấu trúc lập luận trongVBHC thông thường Toàn VBHC thông thường đại lập luận, chứa nhiều lập luận nhỏ Cấu trúc lập luận VBHC thông thường nói chung phức tạp so với cấu trúc lập luận VBQPPL VBCB Mỗi thể loại VBHC thông 12 thường thường có mô hình cấu trúc lập luận tiêu biểu riêng thể loại Sau số mô hình phổ biến: Mô hình 1: p1, p2 → r1 → r2… → R Mô hình p1, p2 → r1 p3, p4 → r2 p5, p6 → r3 Mô hình R → p1, p2 → r1 P3, p4→r2 p5, p6 → r3 R R 3.1.2 Các thành phần lập luận văn hành 3.1.2.1 Luận văn hành a) Luận pháp lí LCPL lập luận VBHC pháp lý để ban hành văn LCPL thường quy phạm thể chế hóa VBQPPL quan nhà nước cấp có hiệu lực thời điểm ban hành văn đó, văn đạo cấp hay quan ban hành văn ban hành có hiệu lực pháp luật thời điểm ban hành văn mà có liên quan tới nội dung văn bản.Vai trò pháp lí sở vô quan trọng để khẳng định tính hợp hiến, hợp pháp VBHC Nếu văn ban hành pháp lý, ban hành thẩm quyền, nội dung văn phù hợp với quy định pháp luật ban hành trình tự, thủ tục, thể thức kỹ thuật trình bày theo quy định pháp luật văn có tính hợp hiến, hợp pháp, có hiệu lực pháp lí có tính khả thi Nói có nghĩa là, LCPL tiền đề, điều kiện cần thiết, vắng mặt đại lập luận văn LCPL đầy đủ, phù hợp dẫn tới kết luận toàn văn đúng, mang tính khoa học, phù hợp có hiệu lực thi hành Việc trình bày, trích dẫn LCPL lập luận VBHC thường tuân theo nguyên tắc: Thứ nhất, LCPL văn phải VBQPPL VBCB trực tiếp liên quan tới chủ đề văn bản.Ở VBHC thông thường, có trường hợp VBQPPL dùng làm LCPL mà thường VBCB có nội dung đạo, định hướng liên quan tới nội dung cần lập luận Thứ hai, sở pháp lí văn phải văn có hiệu lực pháp luật vào thời điểm văn ban hành Cách trình bày LCPL VBHC thường theo số cách: Cách thứ nhất: Đưa LCPL theo lối khái quát - gián tiếp việc viện dẫn tên văn trực tiếp liên quan tới nội dung văn Văn đưa làm LCPL phải có hiệu lực pháp lí cao văn soạn thảo nêu tên loại, số kí hiệu, ngày tháng, quan ban hành, trích yếu nội dung văn nêu tên điều, khoản, mục văn trích dẫn mà không trình bày cụ thể nội dung văn nội dung điều, mục, khoản 13 Cách thứ hai: LCPL trình bày theo dạng cụ thể - trực tiếp Trong trường hợp này, việc nêu tên, số kí hiệu, ngày tháng, tác giả, trích yếu nội dung văn điều, khoản, mục số bao nhiêu, cụ thể hóa nội dung phần trích dẫn kèm theo để minh họa cho lí lẽ cần lập luận b) Luận thực tế LCTT VBHC hiểu thực khách quan tác động, chi phối tới nội dung văn Hiện thực khách quan hành vi, việc, vấn đề xảy thực tế; văn pháp lí thể hoạt động trực tiếp liên quan đến việc giải công việc phát sinh như: biên vi phạm, đơn khiếu nại, công văn hành vi cấp đề xuất hướng giải vụ việc… LCTT giúp cho lập luận văn thực có sở thực tế nội dung văn giải vấn đề tồn thực tế quản lí LCTT VBHC thường trình bày theo: Cách thứ nhất: Trích dẫn văn bảntheo lối khái quát – gián tiếp, trích dẫn theo lối cụ thể - trực tiếp Cách thứ hai: Viện dẫn ý kiến quan, đơn vị, cá nhân trình bày vấn đề, việc thực tế… có liên quan tới nội dung lập luận (ý kiến văn bản, trực tiếp) Cách thứ ba: Trình bày LCTT việc nêu cụ thể vật, việc, vấn đề, kiện đã, diễn thực tế Trong trường hợp này, việc sử dụng cụm từ: thời gian qua, tình hình nay, theo báo cáo, có thực tế là, nãm…, qua số liệu thống kê… trở thành dấu hiệu hình thức đánh dấu luận việc, việc, vấn đề thực tế Nhờ tính chi tiết, cụ thể LCTT mà nội dung văn sát với thực tế văn mang tính khả thi Các LCTT đưa làm luận VBHC thường có tính cụ thể, minh xác, số liệu Điều có sức nặng nhiều lời bình luận, đánh giá Nó làm tăng thêm tính chặt chẽ, xác cho VBHC Từ đó, kết luận có tính thuyết phục 3.1.2.2 Kết luận văn hành Kết luận VBHC có ý nghĩa quan trọng Quan trọng chỗ VBHC phương tiện làm việc, phát ngôn thức nhà nước, quan, đơn vị, tổ chức hoạt động lãnh đạo, đạo, quản lí, điều hành Đối với VBQPPL, thông tin văn làm hành lang pháp lí hoạt động quản lí nhà nước, quản lí xã hội, giữ vai trò điều chỉnh quan hệ xã hội; VBHC thông thường, thông tin văn xác định thông báo, trao đổi thông tin, giao dịch cách thức trình giải công việc quan, tổ chức Do đó, kết luận VBHC nội dung quy phạm đánh giá, xác nhận, đề xuất, kiến nghị quan, đơn vị, tổ chức Kết luận đại lập luận loại VBHC có tính tường minh, sát với mục đích ban hành văn Điều giúp cho việc triển khai thực văn dễ dàng Mỗi VBHC 14 đại lập luận Tùy theo tính chất loại văn mà kết luận trình bày, thể khác a) Kết luận văn quy phạm pháp luật văn cá biệt Như nêu, nhóm văn sử dụng lập luận đơn Trong đó, luận bao gồm LCPL LCTT.Toàn chương, điều, khoản, mục coi kết luận văn Kết luận thường có kết cấu đồ sộ, phức tạp, thông tin phong phú, nhiều tầng bậc Điểm đặc biệt kết luận VBQPPL VBCB đưa quy phạm, quy định với hiệu lực pháp lý cao, có tính chất đơn phương, bắt buộc đối tượng liên quan phải thực Về vị trí, kết luận lập luận nhóm văn đứng sau luận Tất VBQPPL VBCB khảo sát có lập luận toàn văn theo trình tự luận đứng trước, kết luận đứng sau, chiếm 100% b) Kết luận VBHC thông thường Lập luận VBHC thông thường lập luận phức hợp Ở đại lập luận toàn văn bản, kết luận chung (R) tới làm rõ mục đích ban hành văn có tính tường minh Tuy nhiên, đại kết luận VBHC thông thường lại chứa nhiều lập luận phận Các lập luận phận có mối quan hệ liên kết với để hình thành mạng lập luận tạo tính mạch lạc cho toàn văn Có thể mô hình hóa kiểu sau: p1, p2 → r1 → r2… → R p1, p2 → r1 p3, p4 → r2 R p5, p6 → r3 Như vậy, lập luận có nhiều kết luận phận Tính đa kết luận lập luận cho thấy liên quan đến chặt chẽ mặt nội dung VBHC, tạo nên thống mạch lạc văn 3.2 CÁC CHỈ DẪN LẬP LUẬN TRONG VBHC TIẾNG VIỆT 3.2.1 Tác tử lập luận văn hành Tác tử lập luận yếu tố đưa vào nội dung miêu tả thay đổi tiềm lập luận nó, độc lập với thông tin miêu tả vốn có Khảo sát 1067 trang (khổ A4) VBHC thể loại, nhận thấy lập luận VBHC không dùng tất tác tử thống kê nghiên cứu trước Lập luận VBHC sử dụng tác tử sau: chỉ, mới, mà, lại, 15 Bảng 9: Thống kê tần số tác tử lập luận VBHC Stt Tác tử Chỉ Lại Đã Cũng Mới Tần số 27/ 1067 tr 9/ 1067 tr 8/ 1067 tr 6/ 1067 tr 5/ 1067 tr Tần suất 1/ 39,5 tr 1/ 118,6 tr 1/ 133,4 tr 1/ 177,8 tr 1/ 213,4 tr Kết thống kê cho thấy, số lượng tần số sử dụng tác tử lập luận VBHC thấp: có 05 đơn vị, tần số sử dụng cao (27 lượt/ 1067 tr), tần số sử dụng thấp (5 lượt/ 1067 tr) 3.2.1.1 Tác tử Xét bình diện ngữ nghĩa - ngữ pháp, biểu thị phạm vi hạn định, thêm gì, khác Xét bình diện ngữ dụng, tác tử có định hướng đánh giá hạn chế đối tượng Chỉ tác tử sử dụng VBHC với định hướng lập luận:1) biểu thị tồn “duy nhất”; 2) hạn chế phạm vi việc, kiện, vấn đề đó; đặc biệt 3) biểu thị đánh giá mức độ “thấp”, “ít” Từ định hướng đó, xuất lập luận, nhấn mạnh ít, nhất, hạn chế rõ hơn, khẳng định mạnh Theo thống kê từ 1067 trang VBHC, có 27 lần từ xuất với tư cách tác tử lập luận Như vậy, khoảng 39,5 trang VBHC có 01 lần từ xuất Tần số sử dụng thấp tác tử cho thấy VBHC tiếng Việt, lập luận, người ta nhấn mạnh hạn chế đánh giá mức độ thấp hay 3.2.1.2 Tác tử lại Xét bình diện ngữ nghĩa – ngữ pháp, lại (phụ từ) biểu thị tính chất lặp, tái diễn hay tiếp nối hoạt động, tượng (Trời lại mưa); từ biểu thị hoạt động, tính chất trái với lẽ thường việc, tượng (Đã lại cãi) Xét bình diện ngữ dụng, lại tác tử lập luận nhằm tăng cường luận cho lập luận, tức luận đứng sau lại luận tăng cường, có giá trị nhẹ Theo thống kê từ 1067 trang VBHC, có lần từ lại xuất với tư cách tác tử lập luận Như vậy, khoảng 118,6 trang VBHC có 01 lần từ lại xuất Có thể thấy, tác tử lại dùng với tần suất tác tử chỉ, xuất lại tăng cường luận cho lập luận Từ tăng cường đó, kết luận nhấn mạnh 3.2.1.3 Tên loại, quan ban hành, thời gian ban hành văn - "tác tử" lập luận đặc biệt văn hành Ngoài tác tử chỉ, lại, cũng, mà, đã, VBHC (và riêng VBHC) có số yếu tố có giá trị tương tự loại tác tử đặc biệt, có tác 16 động trực tiếp tới lực lập luận Đó yếu tố: tên loại văn bản, tác giả (cơ quan ban hành văn bản), thời gian văn có hiệu lực Bởi đưa văn làm luận cho lập luận yếu tố có tác dụng định hướng định ảnh hưởng, tác động tới trình lập luận Chẳng hạn, VBQPPL đưa làm luận cho lập luận văn ban hành quan có thẩm quyền (tác giả ban hành) cao hiệu lực pháp lí cao Bởi vậy, tác động văn mạnh mặt pháp lí Từ đó, đặt nguyên tắc, viện dẫn pháp lí, cần nêu đầy đủ tên loại, số kí hiệu, quan ban hành văn để tạo độ tin cậy mặt pháp lí Để có hiệu lực lập luận, văn đưa làm LCPL phải hiệu lực thời gian Do vậy, yếu tố quy định thời gian văn có hiệu lực pháp lí "tác tử" gia tăng mạnh cho hiệu lực lập luận Nếu đưa LCPL văn chưa có hiệu lực thi hành hết thời hạn hiệu lực thi hành kết luận lập luận coi hiệu lực pháp lí, giá trị thực thi thực tế 3.2.2 Kết tử lập luận văn hành Nếu coi văn đại lập luận VBQPPL VBCB trình bày dạng lập luận đơn với LCPL, LCTT kết luận chung (R) đa thông tin, nhiều tầng bậc Các LCPL LCTT trình bày tách riêng, hết luận phải xuống dòng, luận luận với kết luận không sử dụng loại kết tử Trong văn có lập luận đơn chiều theo cấu trúc p1, p2, p3,… → R Vậy nên, dù phần kết luận chung (R) loại văn dùng nhiều quan hệ từ như: thì, nhưng, vì, do, nên, cho nên… không coi kết tử lập luận Như vậy, kết tử lập luận dùng VBHC thông thường Qua nghiên cứu 660 trang A4 VBHC thông thường (không thống kê VBQPPL VBCB) thể loại, nhận thấy lập luận VBHC sử dụng kết tử hai vị trí kết tử ba vị trí; kết tử dẫn nhập luận kết tử dẫn nhập kết luận Những kết tử đóng vai trò quan trọng việc kết nối luận với nhau, nối luận với kết luận để tạo nên chặt chẽ lập luận Bảng 10: Thống kê kết tử lập luận vị trí VBHC thông thường Loại VB BC BB CV Đơn Giấy HD TTr TB Tổng Vì 17 15 22 74 Do 21 22 4 32 93 Vì 19 0 12 43 Nếu; Nếu…thì 24 18 12 15 27 47 150 Đối với…thì 19 18 0 36 83 KT VT 17 Bảng 11: Thống kê kết tử lập luận vị trí VBHC thông thường BC BB CV Đơn Giấy HD TTr TB Tổng Nhưng 16 41 27 51 10 155 Tuy 0 Tuy nhiên 22 16 37 89 Song 0 0 13 Mặc dù 3 0 14 21 Loại VB KT3VT Theo kết khảo sát trên, với nhóm kết tử vị trí kết tử nếu, nếu…thì xuất với tần số cao (150 lượt); xuất với tần số thấp Nhóm kết tử vị trí xuất với tần số cao (155 lượt), thấp (7 lượt) Tuy tần số xuất nhiều khác nhau, song kết tử có chức riêng 3.2.2.1 Kết tử Ở bình diện ngữ dụng, thực chức kết tử lập luận nghịch nhân Nhưng kết tử vị trí, tức số lượng vị trí 03, có 02 vị trí luận (p q), 01 vị trí kết luận (r) Nhưng thực chức kết tử dẫn nhập luận thứ (q) luận có hiệu lực lập luận (tức dịnh hướng đến kết luận r), luận thứ (p) hiệu lực lập luận Nghĩa quan hệ (p) (q) lập luận có dùng quan hệ nghịch hướng lập luận: (p) → (-r); (q) → (r) Qua khảo sát 660 trang văn ngữ liệu, thấy kết tử xuất 161 lượt với nhiều dạng cấu trúc khác Luận án khái quát mô hình lập luận có kết tử VBHC: 10 Các cấu trúc lập luận dùng kết tử (p) (q) → (r) (p) Nhưng (q) → (r) (p1), (q1) → (r1) (p2) → (r2) (R) (p3) (p4) (p1) → (r1) (p2) → (r2) (p3) (q3) → (r3) (p) (q) nên → (r) (k) (r) ← (p) (q) (p) (q) → (R) ← (k) (h) (p1) (p2) (q) → (r) (p) nhưng(q) → (r1) (r2) (r) ← (p) (q) 18 3.2.2.2 Kết tử Theo số liệu thống kê, xuất với số thấp số kết tử khác, chọn để mô tả kết tử vị trí vắng mặt lập luận nhân với chức kết nối, dẫn nhập luận nguyên nhân Xét ngữ dụng, kết tử hai vị trí, dẫn nhập luận nguyên nhân lập luận nhân quả.Nói cách khác, nối kết thành phần luận kết luận lập luận có quan hệ nguyên nhân – kết Theo thống kê 660 trang A4 VBHC thông thường có 74 lần kết tử xuất Như vậy, trung bình 8,9 trang A4, xuất lượt kết tử Điều cho thấy, VBHC, việc nguyên nhân, lí cho việc xảy hoạt động quản lí phổ biến Xác định nguyên nhân hay lí việc giúp cho việc nhận định tình hình xác đưa giải pháp thực hiện, giải mang tính thuyết phục Luận án mô hình hóa lập luận có dùng VBHC sau: Mô hình: Vì (q) → (r) Mô hình: [(r) ← vì(p)] → R Mô hình: Vì (q) → (r) Mô hình: (p1) → (r1), không nên (r2) ← (p2) Mô hình: (r) ← (p) Mô hình: (R) ← (p1), (p2), (p3), (p4) Mô hình: Vì (p) → nên (r) Mô hình: (r1), (r2) ← (p1), (p2) 3.3 KHẢO SÁT LẬP LUẬN TRONG TỜ TRÌNH TTr thường trình bày theo khuôn mẫu chung Những ý chính, thường trình bày, triển khai nội dung TTr phản ánh cấu trúc lập luận thể loại văn sau: (1) Những pháp lí thực tế dẫn đến việc quan, đơn vị đưa vấn đề đệ trình lên cấp có thẩm quyền để xin phê duyệt (2) Nội dung vấn đề đệ trình (đề án, phương án, kế hoạch công tác, dự thảo văn bản…) Đối với vấn đề có nội dung đơn giản trình bày trực tiếp tờ trình Đối với vấn đề có nội dung phức tạp thường trình bày tóm tắt nội dung chính, nội dung cụ thể chi tiết trình bày văn kèm theo (đề án, kế hoạch, sơ đồ, biểu mẫu, dự toán…) (3) Phương án thực hiện: thời gian, địa điểm, nhân lực, sở vật chất, kinh phí, tiến độ thực hiện, (4) Dự tính tình huống, phản ứng xảy (khó khăn, vướng mắc, thuận lợi triển khai thực hiện) biện pháp khắc phục 19 (5) Ý nghĩa, lợi ích hiệu vấn đề đệ trình đời sống nhân dân công tác quản lí quan (6) Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt vấn đề đệ trình Theo quan sát thực tế, ý (1), (2), (6) luôn xuất TTr; ý (3), (4), (5) có TTr có, có TTr không Vị trí ý (1) (6) ấn định, vị trí ý (2), (3), (4), (5) thay đổi linh hoạt Các ý (2), (3), (4), (5) chia thành ý nhỏ Xem xét tính chất ý quan hệ chúng với với chủ đề chung văn bản, nhận thấy: 1) Ý (1) lập luận đơn có kết luận (r1) trùng với kết luận (r6) ý (6), đồng thời trùng với chủ đề chung mục đích ban hành văn bản, tức kết luận chung (R) đại lập luận 2) Các ý (2), (3), (4), (5) cụ thể hóa cho kết luận (r1) ý (1) đồng thời sở tiền đề, tức luận đưa để đến kết luận cuối (r6) ý (6) Trong đó, ý (2), (3), (4), (5) đơn luận song một/ số lập luận nhỏ bao gồm luận kết luận phận (r) hợp thành Vị trí luận kết luận (r) lập luận phận ý linh hoạt Có thể sơ đồ hóa mô hình cấu trúc lập luận văn TTr sau: +p1, q1, → +r1 = R +p2, q2, → ±r2 ±p3, q3, → ±r3 +r6 = R ±p4, q4, → ±r4 ±p5, q5, → ±r5 (Chú thích: + xuất hiện; ± xuất không; p, q, : luận cứ; r: kết luận phận; R: kết luận chung) Luận án miêu tả, phân tích lí giải chức thành phần cấu trúc lập luận TTr: luận cứ, kết luận, quan hệ lập luận TIỂU KẾT CHƯƠNG Lập luận VBHC có cấu trúc gồm luận cứ, kết luận quan hệ lập luận Cả VBHC đại lập luận Luận gồm LCPL LCTT Hai loại luận có mặt để tạo nên tính hợp pháp tính khả thi VBHC.Với đại lập luận, kết luận đứng đầu cuối văn Với VBQPPL, VBCB có lập luận đơn, kết luận thường đồ sộ, nhiều tầng bậc, quy định, quy phạm mang tính pháp lí bắt buộc phải thực VBHC thông thường sử dụng lập luận đơn lập luận phức, có tượng đa kết luận Tỉ lệ tác tử kết tử lập luận VBHC dùng không 20 nhiều.Tên loại, tác giả, thời gian ban hành VBHC tác tử đặc biệt; lập luận VBQPPL VBCB không dùng kết tử Riêng thể loại TTr, có cấu trúc lập luận phức Toàn nội dung TTr đại lập luận, bao gồm lập luận phận liên kết với nhau, hướng tới kết luận chung (R) Kết luận chung (R) đại lập luận phản ánh chủ đề văn bản, nêu phần đầu tiếp tục lặp lại cuối TTr, tạo thành mạch lập luận khép kín đầu cuối tương ứng Để đến kết luận chung (R) cần phải đưa LCPL LCTT Hai loại luận sở để khẳng định vấn đề đệ trình TTr có tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với tình hình thực tế có tính khả thi Nhìn chung, lập luận TTr thường trọng tới mục đích hoạt động, thiên phép suy luận diễn dịch quan hệ lập luận đồng hướng 21 KẾT LUẬN Nghiên cứu ngôn ngữ hành từ góc độ dụng học, luận án tập trung vào số vấn đề là: khảo sát HVNN VBHC, nghiên cứu trường hợp hành vi tái - HVNN chủ đạo VBHC; nghiên cứu lập luận VBHC phương diện cấu trúc, đặc điểm; nghiên cứu chi phối ngữ cảnh hành việc sử dụng HVNN cấu trúc lập luận phù hợp cho việc biểu đạt thông tin pháp lí, quản lí xác, tường minh Từ khảo sát, phân tích cụ thể, luận án đến kết luận chung sau đây: 1) Trong VBHC, năm HVNN: cầu khiến, tái hiện, cam kết, tuyên bố, biểu cảm sử dụng Tuy nhiên, VBHC có chức chủ yếu chức quản lí chức pháp lí nên phương diện nội dung quan yếu loại văn quy định quyền nghĩa vụ, bắt buộc cho phép đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh thực hành vi không thực hành vi HVCK chiếm tỉ lệ cao nhất, có mặt tất thể loại VBHC Chiếm tỉ lệ cao thứ hai HVTH, bên cạnh chức pháp lí, quản lí, VBHC thực chức thông tin, thông báo, sử dụng HVTH phù hợp với chức văn Các HVNN lại dùng VBHC HVTB xuất số VBHC định công nhận (công nhận tốt nghiệp…), văn lệnh Chủ tịch nước để công bố Hiến pháp, luật, nghị Quốc hội; pháp lệnh, nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội HVCK xuất hợp đồng, số đơn từ, giấy cam đoan HVBC chiếm tỉ lệ thấp đặc trưng văn quy định Dựa vào việc xác định đích ngôn trung HVTH, xác định: chức cung cấp thông tin chức điển hình HVTH, HVTH tác động tới nhận thức Sp2 Đây điểm mấu chốt giúp nhận diện HVTH khu biệt với hành vi ngôn ngữ khác Do đó, HVTH hành vi ngôn ngữ mà người phát ngôn mô tả lại tình để người tiếp nhận nắm bắt thông tin định người hay vật, việc, tượng nói đến BTNVTH VBHC gồm BTNVTH tường minh BTNVTH nguyên cấp BTNVTH tường minh biểu thức có chưa động từ ngữ vi tái giải thích, hướng dẫn, báo cáo, trình, trình bày, Trong thành phần biểu thức ngữ vi tái tường minh, Sp1 Sp2 xuất khuyết thiếu; động từ ngữ vi tái nội dung mệnh đề có mặt BTNVTH nguyên cấp BTNV có hiệu lực lời tái vật, việc, tượng nói đến, không xuất động từ ngữ vi tái hiện, đồng thời Sp1 Sp2 không hiển ngôn biểu thức ngữ vi PNNVTH VBHC có quy mô, dung lượng lớn; thành phần nòng cốt có thành phần mở rộng nêu mục đích lí tái hiện, nêu dẫn dắt đến tái 22 ; có lặp lại PNNVTH cốt lõi, chủ hướng; thường có cấu tạo theo khuôn chung - tạo thành quy cách diễn đạt khuôn mẫu thể loại VBHC Căn vào đích ngôn trung động từ ngôn hành biểu thị ý nghĩa tái hiện, VBHC, HVTH phân loại thành nhóm: trần thuật, giải thích, thông báo, giới thiệu, xác nhận phán đoán Thể chế hành VBHC ngữ cảnh chung chi phối việc lựa chọn, sử dụng phương tiện ngôn ngữ VBHC, có HVNN Tuy nhiên, loại HVNN gắn với ngữ cảnh cụ thể Đích ngôn trung HVTH cung cấp thông tin người, vật, việc hành vi sử dụng phổ biến VBHC, văn mang tính thông tin, tác nghiệp Một số ngữ cảnh điển hình HVTH là: báo cáo, tường trình để lãnh đạo hay quan, tổ chức cấp nắm bắt tình hình hoạt động công tác quan, đơn vị, cá nhân cấp thuộc quyền quản lí; cấp hướng dẫn, giải thích để giúp cấp hiểu rõ quy định, nhiệm vụ giao; nêu hay phân tích sở pháp lí thực tế để làm cho tuyên bố, yêu cầu, đề nghị, cam kết, 2) Lập luận có ý nghĩa quan trọng đối VBHC, thông tin mà VBHC chuyển tải thông tin mang ý nghĩa pháp lí, quản lí; phát ngôn thức Nhà nước, quan, đơn vị, tổ chức hoạt động quản lí, điều hành Những kết luận VBHC hình thành LCPL LCTT đầy đủ, xác, làm cho văn có mạch lạc, chặt chẽ, phù hợp với quy định pháp luật, sát thực tiễn có tính khả thi đời sống Kết cấu lập luận VBHC có cấu trúc kết cấu lập luận thông thường, gồm hai thành phần luận cứ, kết luận quan hệ lập luận Tuy nhiên, đặc thù thể chế hành giao tiếp lĩnh vực hành chính, lập luận VBHC có đặc điểm riêng Thứ nhất, VBHC coi đại lập luận Đại lập luận sử dụng hai loại LCPL LCTT Kết luận chung (R) văn nằm sau luận (đối với VBQPPL, VBCB); đứng đầu, cuối văn (đối với VBHC thông thường) Cơ sở lập luận VBHC LCPL kết hợp với LCTT Đây đặc thù lập luận VBHC, thiếu hai luận này, văn chệch quy định pháp lí rời thực tế, không đáp ứng hay giải vấn đề đặt thực tiễn quản lí hay đời sống Thứ hai, việc đưa LCPL LCTT thông qua viện dẫn tới văn tạo hồi khứ, quy chiếu văn với văn viện dẫn Do đó, quan hệ liên văn tính chất bắc cầu văn tạo lập Nhờ hồi khứ này, VBHC vừa đảm bảo tính ngắn gọn, vừa tạo nên liên kết nội dung với văn khác nằm hệ thống Như vậy, sở lập luận không bị bó hẹp mà vượt phạm vi văn Đây đặc điểm bật lập luận VBHC 23 Thứ ba, VBQPPL VBCB sử dụng lập luận đơn chiều, luận trước, kết luận sau Kết luận thường có dung lượng đồ sộ, nhiều tầng bậc nên chủ yếu trình bày theo dạng chương, điều, khoản để phân định thông tin tường minh, logic, dễ theo dõi có tính hệ thống Còn VBHC thông thường sử dụng nhiều lập luận phức, thường chuỗi lập luận nối tiếp bao trùm Kết luận lập luận thứ trở thành luận cho lập luận thứ hai luận cho đại lập luận… tạo nên liên quan chặt chẽ, thống mạch lạc cho văn Lập luận phức tạo thành mạng lập luận cho văn Thứ tư, để tạo kiên kết chặt chẽ luận luận với kết luận, VBHC sử dụng hệ thống kết tử phong phú Đó kết tử hai vị trí kết tử ba vị trí; kết tử dẫn nhập luận kết tử dẫn nhập kết luận.Việc sử dụng kết tử đồng hướng, nghịch hướng lập luận có tác dụng gia tăng lực lập luận Thứ năm, lập luận VBHC sử dụng tác tử so với lập luận đời thường loại tác tử tần số xuất Đặc điểm VBHC không chấp nhận lối diễn đạt đưa đẩy có tính đơn nghĩa, có tượng suy đoán nghĩa Tác tử dùng VBHC gồm: chỉ, lại, đã, cũng, có ý nghĩa định hướng gia tăng hiệu lực lập luận tác tử lập luận đời thường Trong số trường hợp cụ thể, thành phần tên loại, quan ban hành, thời gian ban hành văn coi dạng tác tử đặc biệt có giá trị gia tăng hiệu lực lập luận Thứ sáu, cấu trúc lập luận VBHC nói chung có đặc thù vừa trình bày Tuy nhiên, vào thể loại VBHC cụ thể, cấu trúc lập luận có nét đặc thù riêng biểu trưng cho thể loại Khảo sát cách thức lập luận TTr cho thấy điểm chung lập luận VBHC TTr với mục đích thuyết phục cấp có thẩm quyền giải quyết, đồng ý đề nghị thiên phép suy luận diễn dịch quan hệ lập luận đồng hướng 3) Liên quan tới ngôn ngữ VBHC từ góc độ dụng học có số vấn đề khác đặt như: HVTB VBHC, mô hình lập luận tối ưu thể loại VBHC cụ thể, tác động thể chế tới việc sử dụng phương tiện ngôn ngữ VBHC… Chúng mong muốn tiếp tục nghiên cứu công trình sau 24
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ngôn ngữ trong văn bản hành chính tiếng việt từ góc độ dụng học (TT), Nghiên cứu ngôn ngữ trong văn bản hành chính tiếng việt từ góc độ dụng học (TT), Nghiên cứu ngôn ngữ trong văn bản hành chính tiếng việt từ góc độ dụng học (TT)