0

skkn DÙNG QUÂN cờ để GIẢNG dạy bài đội NGŨ đơn vị lớp 10 môn GIÁO dục QUỐC PHÒNG AN NINH

13 977 0
  • skkn DÙNG QUÂN cờ để GIẢNG dạy bài đội NGŨ đơn vị lớp 10 môn GIÁO dục QUỐC PHÒNG   AN NINH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2016, 15:41

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI Đơn vị: Trường THPT Trần Phú Mã số: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DÙNG QUÂN CỜ ĐỂ GIẢNG DẠY BÀI ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ LỚP 10 MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH Người thực hiện: Nguyễn Hoàng Thuận Lĩnh vực nghiên cứu: - Quản lý giáo dục  - Phương pháp dạy học môn: Giáo dục Quốc phòng- An ninh - Lĩnh vực khác:  Có đính kèm: Các sản phẩm in SKKN  Mô hình Đĩa CD (DVD)  Phim ảnh Hiện vật khác Năm học:2015 - 2016 SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC –––––––––––––––––– THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN I Họ tên: Nguyễn Hoàng Thuận Ngày, tháng, năm sinh: 18/01/1984 Nam, nữ: Nam Địa chỉ: Giáo viên trường THPT Trần Phú Điện thoại: (CQ)/ Fax: E-mail: hoangthuan180184@gmail.com.vn Chức vụ: Giáo viên Nhiệm vụ giao: Giảng dạy môn giáo dục quốc phòng- An ninh (NR); ĐTDĐ: 0974499504 Đơn vị công tác: Trường THPT Trần Phú xã Suối tre, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO II - Học vị (hoặc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) cao nhất: Cử nhân Đại học - Năm nhận bằng: 2007; 2015 - Chuyên ngành đào tạo: Giáo viên giáo dục thể chất; giáo viên giáo dục Quốc phòng- An ninh KINH NGHIỆM KHOA HỌC III - Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Số năm có kinh nghiệm: năm - Các sáng kiến kinh nghiệm có năm gần đây: Đề tài: DÙNG QUÂN CỜ ĐỂ GIẢNG DẠY BÀI ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ LỚP 10 MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Môn học giáo dục Quốc phòng – An ninh(QP-AN) môn học khóa nằm chương trình giảng dạy trường trung học phổ thông, nhằm giáo dục nhận thức xây dựng bảo vệ tổ quốc, phát triển người toàn diện Bộ môn giáo dục QP-AN quan trọng hệ thống giáo dục quốc gia có luật giáo dục QP-AN riêng, góp phần bồi dưỡng cho hệ trẻ kiến thức QPAN, kỹ quân để tham gia lực lượng vũ trang cần thiết giúp đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc tình hình mới, giáo dục cho hệ trẻ lòng yêu nước yêu chủ nghĩa xã hội, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể, nâng cao ý thức quốc phòng củng cố quốc phòng toàn dân vững mạnh Nhận thấy tầm quan trọng môn giáo dục QP-AN Ban giám hiệu nhà trường trung học phổ thông Trần Phú quan tâm, triển khai đạo thực tốt công tác giáo dục QP-AN cho học sinh trường Ban giám hiệu trường THPT Trần Phú đạo giáo viên QP-AN phải thay đổi phương pháp giảng dạy cho phù hợp với tình hình trường Tập huấn phương pháp tích hợp, liên môn, tạo điều kiện cho giáo viên QP-AN sinh hoạt chuyên môn theo cụm Trong giảng dạy giáo dục QP-AN có nhiều vấn đề cần phải thay đổi phương pháp giảng dạy Trong trường quân đội giảng dạy đội ngũ tiểu đội, trung đội thực dễ dàng đội mẫu học viên sống sinh hoạt tập trung Trước lên lớp giáo viên đến đơn vị bồi dưỡng đội mẫu trước nên đến hôm sau giảng dạy cho lớp đó, gọi đội mẫu lên thực theo lời giảng giáo viên Học viên dễ hiểu hình ảnh trực quan đội mẫu Chúng ta lại biết nhà trường trung học phổ thông dân tộc nội trú, thực việc bồi dưỡng đội mẫu, trường trung học phổ thông khác địa bàn tỉnh Đồng Nai có trường Trung học phổ thông Trần Phú hầu hết em xa, việc lại khó khăn, vất vả nên giảng dạy môn Giáo dục QP-AN đội ngũ đơn vị lớp 10, giáo viên chủ yếu sử dụng tranh, ảnh Học sinh khó nắm bắt thời gian ngắn, giảng dạy phòng máy xuống sân tập luyện nhiều thời gian không đảm bảo thời gian tiết học, không kịp chương trình Trước thực trạng viết sáng kiến “Dùng quân cờ để giảng dạy đội ngũ đơn vị lớp 10 môn giáo dục Quốc phòng – An ninh” II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Cơ sở lý luận Theo định 607/QĐ_TTG ngày 24/04/2014 thủ tướng phủ phê duyệt đề án “Đào tạo giáo viên giáo dục QP-AN cho trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, sở giáo dục đại học đến năm 2020” Với mục tiêu đào tạo giáo viên đạt chuẩn trình độ giảng dạy giúp cho học sinh phát triển toàn diện mặt, làm sở tảng vững cho học sinh học cao vào sống lao động, tham xây dựng bảo vệ tổ quốc Chương trình giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo học sinh Bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học, khả hợp tác, rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui hứng thú trách nhiệm học tập học sinh Đòi hỏi giáo viên phải có phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh, phù hợp với học Trước yêu cầu trên, năm học 2015-2016 trường trung học phổ thông Trần Phú tiếp tục đạo, triển khai đổi phương pháp giảng dạy, nhà trường cử thầy Lê Việt Hùng phó hiệu trưởng nhà trường tập huấn cho toàn thể giáo viên trường phương pháp dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh Trong tháng 11 năm 2015 nhà trường phát động phong trào dự thao giảng toàn thể giáo viên, nhận xét đánh giá đưa phương pháp dạy tốt Hiện giáo dục nhiều nước phát triển nước Việt Nam đòi hỏi việc đổi toàn diện vấn đề cấp bách đặt ra, việc tự học, tự trao dồi kiến thức việc trọng tâm, giáo viên người định hướng Ngành giáo dục khuyến khích đội ngũ giáo viên giảng dạy theo phương pháp mới, sáng tạo dụng cụ học tập mới, giúp cho em tiếp thu học nhanh Trường Trung học phổ thông Trần Phú Sở giáo dục đào tạo Đồng Nai cấp thiết bị dạy học đầy đủ, bên cạnh điều kiện sân bãi chưa đáp ứng tốt cho tiết dạy QP-AN Học sinh trường đầu vào thấp, trình độ kiến thức hạn chế tiết học giáo dục QP-AN góp phần không nhỏ giáo dục tri thức bản, tình đoàn kết, hiểu biết nhiều lịch sử truyền thống quân đội, dân tộc Việt Nam Học sinh làm quen với tác phong quân đội, rèn luyện, trang bị kỹ sống Qua học tập môn giáo dục QP-AN giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nêu cao tinh thần cảnh giác chống âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ kẻ thù Cơ sở thực tiễn 2.1 Thuận lợi Trường trung học phổ thông Trần Phú trường công lập đóng địa bàn xã Suối Tre, thị xã Long khánh, tỉnh Đồng Nai cấp lãnh đạo quan tâm, trường có đội ngũ giáo viên trẻ nên tâm huyết với nghề, quan tâm giúp đỡ sống công tác giảng dạy Ban lãnh đạo nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường tạo điều kiện thuận lợi toàn thể giáo viên nhà trường công tác, đặc biệt nhà trường quan tâm đến môn giáo dục QP-AN Năm vừa qua nhà trường cử giáo viên tạo văn hai giáo viên giáo dục QP-AN trường đại học Nguyễn Huệ đạt chuẩn trình độ chuyên môn Tôi nhà trường cử học văn giáo viên giáo dục QP-AN nên trải qua môi trường quân đội Ban giám hiệu nhà trường với thành viên tổ khuyến khích động viên giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm, tìm phương pháp giảng dạy truyền đạt học sinh nắm nội dung học Trong tiết dạy mang lại cho cảm hứng, muốn tìm tòi, học hỏi đồng nghiệp, tìm phương pháp truyền đạt cho học sinh dễ hiểu Bản thân Giáo viên QP-AN tuổi đời trẻ luôn tâm huyết với nghề 2.2 Khó khăn Nhóm giáo viên giảng dạy môn QP-AN tuổi đời trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm trình giảng dạy Dụng cụ, thiết bị sở giáo dục đào tạo cấp có số tranh ảnh giảng dạy hạn chế số nội dung Học sinh trường Trung học phổ thông Trần Phú năm tuyển đầu vào chất lượng chưa cao, ý thức, trình độ hạn chế bên cạnh yêu cầu học, môn học cộng thêm suy nghĩ em môn học Giáo dục QP-AN môn phụ nên ý thức học tập chưa cao nên việc giảng dạy môn QP-AN hiệu chưa tốt III TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIẢI PHÁP Đối với giáo viên Giáo dục QP-AN ngành giáo dục có chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đội ngũ quản lý cấp đến việc tổ chức sở nhà trường, đơn vị, quan quản lý giáo dục có đạo kiên để thực tốt nhiệm vụ giáo dục QP-AN toàn ngành Đội ngũ cán giáo viên giáo dục QP-AN cấp trung học phổ thông bước đầu hình thành phát triển Sở giáo dục Đồng Nai bước cử giáo viên học văn giáo viên giáo dục QP-AN theo văn hành Việc tổ chức giảng dạy theo phân phối chương trình, kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh toàn tỉnh Đồng Nai Giáo dục QP-AN cho học sinh trường ngày có chất lượng, tạo môi trường rèn luyện cho học sinh Những kết đạt khẳng định chủ trương đắn Đảng, nhà nước công tác giáo dục QP-AN, định hướng đổi phương pháp dạy học hướng tới hoạt động tích cực, chủ động chống lại thói quen học tập thụ động, giáo viên tăng cường sử dụng phương tiện dạy học, thiết bị dạy học, khả truyền đạt kiến thức cách linh hoạt Từ nhiệm vụ tìm tòi thực tiễn đặt ra, để giảng dạy tốt đòi hỏi giáo viên giáo dục QP-AN trước hết phải có kiến thức sâu rộng nên việc có ý thức tự trao dồi, tích lũy kiến thức qua việc tự học, tự nghiên cứu nhằm làm giàu tri thức phục vụ chuyên môn tìm tòi qua sách vở, báo chí, internet… mặt khác giáo viên giáo dục QP-AN công việc giảng dạy phải gắn liền với nghiên cứu khoa học, đường ngắn để không ngừng tích lũy kiến thức nâng cao trình độ, góp phần tìm hình thức, biện pháp thích hợp truyền đạt tri thức tới người học Việc lựa chọn “Dùng quân cờ để giảng dạy đội ngũ đơn vị lớp 10 môn giáo dục Quốc phòng – An ninh”, đảm bảo thời gian tiết dạy đồng thời giúp học sinh dễ hiểu Đối với học sinh Quá trình học tập sử dụng phương pháp tất học sinh luôn quan sát, ý giáo viên giảng dạy tiết dạy có kết hợp thục lời nói kết hợp với vật thực mô hình tạo hứng thú cho em quan sát, lắng nghe tiếp thu học Luôn tự giác, tích cực luyện tập, nắm nội dung học, thể tác phong người huy, tác phong quân nhân Công việc cụ thể 3.1 Công tác chuẩn bị: Giáo viên : - Chuẩn bị 20 cục nam châm, dùng sơn chấm bên - Chuẩn bị bảng sắt kích thước 80cm x 100cm - Tranh ảnh đội ngũ đơn vị lớp 10 Học sinh: Trước học phải đem bảng sắt di động phòng thiết bị vị trí học tập 3.2.Quy ước: - Mỗi cục nam châm tượng trưng cho chiến sĩ - Sơn chấm bên tượng trưng cho mặt chiến sĩ - Bảng tượng trưng cho thao trường, bãi tập 3.3 Giờ lên lớp: Hoạt động 1: Đội hình tiểu đội hàng ngang Hoạt động giáo viên Đội hình tiểu đội hàng ngang Giáo viên giới thiệu: Đội hình tiểu đội hàng ngang ( gồm bước ) Giáo viên giảng giải di chuyển cục nam châm cách nhuần nhuyễn * Tập hợp - Khẩu lệnh: ‘Tiểu đội x thành hàng ngang……….tập hợp” Giáo viên di chuyển cục nam châm: - Tiểu đội trưởng: Xác định vị trí tập hợp, hướng tập hợp, sau quay hướng cách chiến sĩ đứng nghiêm hô lệnh “Tiểu đội X” + Chiến sĩ: Nghe lệnh “Tiểu đội X” toàn tiểu đội quay phía tiểu đội trưởng đứng nghiêm sẵn sàng nhận lệnh - Tiểu đội trưởng: Khi thấy toàn tiểu đội đứng nghiêm quay mặt phía tiểu đội trưởng sẵn sàng nhận lệnh, tiểu đội trưởng hô tiếp “Thành hàng ngang – Tập hợp” + Chiến sĩ: Nghe dứt động lệnh “Tập hợp”, chiến sĩ im lặng nhanh chóng chạy vào vị trí tập hợp đứng bên trái tiểu đội trưởng thành hàng ngang (Giãn cách 70 cm), tự động gióng hàng, xong đứng nghỉ - Tiểu đội trưởng: Thấy – chiến sĩ đứng vào vị trí bên trái mình, quay nửa bên trái phía trước đội hình 3→5 Hoạt động học sinh + Học sinh ý theo dõi, lắng nghe giảng + Nghe kết luận từ giáo viên + Học sinh ý theo dõi, lắng nghe giảng + Nghe kết luận từ giáo viên - Học sinh ý theo dõi, lắng nghe phổ biến Luyện tập đội ngũ đơn vị theo bước: + Tự nghiên cứu động tác + Tập chậm phân đoạn + Tập hoàn chỉnh nội dung + Thực theo đội hình tiểu đội + Nghe kết luận từ bước dừng lại, quay vào đội hình đôn đốc tập hợp * Điểm số: Khẩu lệnh: “Điểm số” * Chỉnh đốn hàng ngũ: - Tiểu đội trưởng: Hô “Nghiêm” - Khẩu lệnh: “Nhìn bên phải ( trái ) _Thẳng” + Chiến sĩ: Chiến sĩ đánh mặt sang bên phải(trái) để gióng hàng Chiến sĩ đứng đầu hàng bên Phải (trái) không đánh mặt - Khi tiểu đội gióng hàng xong, tiểu đội trưởng hô “ Thôi” * Giải tán: - Khẩu lệnh: “ Giải tán” Đội hình tiểu đội hàng ngang Giáo viên giới thiệu: Đội hình tiểu đội hàng ngang( gồm bước ) Giáo viên giảng giải di chuyển cục nam châm cách nhuần nhuyễn - Các bước thực giống đội hình hàng ngang khác: *Khẩu lệnh: “Tiểu đội x thành hàng ngang…… tập hợp” * Đội hình tiểu đội hàng ngang điểm số * Hàng trước số lẻ, hàng sau số chẵn - Luyện tập Giáo viên phổ biến kế hoạch, nội dung luyện tập: + Đội hình tiểu đội hàng ngang + Đội hình tiểu đội hàng ngang - Luyện tập đội ngũ đơn vị theo bước: + Tự nghiên cứu động tác + Tập chậm phân đoạn + Tập hoàn chỉnh nội dung + Giáo viên triển khai tập luyện + Đánh giá kết + GV kết luận giáo viên Hoạt động 2: Đội hình tiểu đội hàng dọc Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Đội hình tiểu đội hàng dọc + Học sinh ý theo dõi, lắng + Giáo viên giới thiệu: Đội hình tiểu đội nghe giảng hàng dọc ( gồm bước ) + Tập theo hướng dẫn Giáo viên giảng giải di chuyển cục nam + Thực theo đội hình châm cách nhuần nhuyễn tiểu đội * Tập hợp: Khẩu lệnh: “Tiểu đội x thành + Nghe kết luận từ giáo viên hàng dọc … tập hợp” Giáo viên di chuyển cục nam châm: - Tiểu đội trưởng: Xác định vị trí tập hợp, hướng tập hợp, sau quay hướng cách chiến sĩ đứng nghiêm hô lệnh “Tiểu đội X” + Chiến sĩ: Nghe lệnh “Tiểu đội X” toàn tiểu đội quay phía tiểu đội trưởng đứng nghiêm sẵn sàng nhận lệnh - Tiểu đội trưởng: Khi thấy toàn tiểu đội đứng nghiêm quay mặt phía tiểu đội trưởng sẵn sàng nhận lệnh, tiểu đội trưởng hô tiếp “Thành hàng dọc – Tập hợp” + Chiến sĩ: nghe dứt động lệnh “Tập hợp”, chiến sĩ im lặng nhanh chóng chạy vào vị trí tập hợp đứng sau tiểu đội trưởng thành hàng dọc (cự li 1m), tự động gióng hàng, xong đứng nghỉ - Tiểu đội trưởng: Thấy – chiến sĩ đứng - Học sinh ý theo dõi, lắng vào vị trí sau mình, tiểu đội trưởng nghe phổ biến phía trước chếch bên trái đội hình cách đội Luyện tập đội ngũ đơn vị theo hình 3→5 bước dừng lại, quay vào đội bước: hình đôn đốc chiến sĩ tập hợp + Tự nghiên cứu động tác * Điểm số: Khẩu lệnh: “Điểm số” + Tập chậm phân đoạn * Chỉnh đốn hàng ngũ: Khẩu lệnh: “Nhìn + Tập hoàn chỉnh nội dung trước… Thẳng” - Khi tiểu đội gióng hàng xong, tiểu đội + Thực theo đội hình tiểu trưởng hô “ thôi” đội * Giải tán : Khẩu lệnh: “ giải tán” + Nghe kết luận từ giáo + Giáo viên triển khai tập luyện viên + Đánh giá kết + GV kết luận 2/ Đội hình tiểu đội hàng dọc + Giáo viên giới thiệu: Đội hình tiểu đội hàng dọc ( gồm bước ) Giáo viên giảng giải di chuyển cục nam châm cách nhuần nhuyễn - Các bước thực giống đội hình hàng dọc khác: * Tập hợp: Khẩu lệnh: “Tiểu đội x thành hàng dọc … tập hợp” * Chỉnh đốn hàng ngũ: Khẩu lệnh: “Nhìn trước… Thẳng” * Giải tán - Khẩu lệnh: “ Giải tán”.Khi tiểu đội gióng hàng xong, tiểu đội trưởng hô “ thôi” * Số lẻ đứng bên phải, số chẵn đứng bên trái đội hình + Giáo viên triển khai tập luyện + Đánh giá kết + GV kết luận - Giáo viên phổ biến kế hoạch, nội dung luyện tập: + Đội hình tiểu đội hàng dọc + Đội hình tiểu đội hàng dọc - Luyện tập đội ngũ đơn vị theo bước: + Tự nghiên cứu động tác + Tập chậm phân đoạn + Tập hoàn chỉnh nội dung + Giáo viên triển khai tập luyện + Đánh giá kết + GV kết luận Giảng dạy qua phương pháp dùng quân cờ để giảng dạy đội ngũ đơn vị lớp 10 nhận kết học sinh hiểu nhanh qua lần giảng dạy Những năm trước sử dụng phương pháp giảng dạy tranh ảnh học sinh 10 nắm chậm nhiều lúc giáo viên phải giảng giảng lại học sinh hiểu, nắm IV HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI Qua áp dụng sáng kiến “Dùng quân cờ để giảng dạy đội ngũ đơn vị lớp 10 môn giáo dục Quốc phòng – An ninh” vào đối tượng học sinh lớp 10 trường trung học phổ thông Trần Phú đạt kết sau: - Giáo viên giảng dạy truyền thụ hết kiến thức chương trình sách giáo khoa cách dễ dàng hơn, thuận lợi so với không áp dụng sáng kiến - Tiết học Giáo dục QP-AN sinh động phát huy tính tích cực, tự giác học tập -Học sinh lĩnh hội kiến thức nhanh hơn, vận dụng sáng tạo linh hoạt tập luyện -Giáo viên áp dụng sáng kiến giảng dạy lớp 10A7, không áp dụng sáng kiến lớp 10A8 Qua kết thăm dò học sinh lớp sau: TT - NỘI DUNG Nắm nội dung học Nắm nội dung học Nắm mơ hồ nội dung học Không nắm nội dung học LỚP 10A7 22,6% 67,7% 9,7% 0% LỚP 10A8 6,3% 65,6% 28,1% 0% Qua áp dụng sáng kiến vào giảng dạy lớp 10A7 so với lớp không áp dụng sáng kiến lớp 10A8 cho Kết kiểm tra học kỳ I đội ngũ đơn vị sau: Lớp 10A8 10A7 Điểm TB 0% 0% Điểm TB 23% 6% Điểm 35% 42% Điểm giỏi 42% 52% V ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ Đối với tổ chuyên môn Bản thân áp dụng sáng kiến kinh nghiệm đạt hiệu cao nên sáng kiến kinh nghiệm nên áp dụng vào giảng dạy, tổ môn tăng cường sinh hoạt chuyên đề để học sinh giáo viên góp ý thảo luận đưa phương pháp dạy tốt 11 Đối với trường THPT Trần Phú Cung cấp đầy đủ trang, thiết bị dạy học Đối với Sở giáo dục đào tạo Đồng Nai - Tổ chức sinh hoạt cụm, sinh hoạt chuyên đề nhằm tìm giải pháp nâng cao chất lượng môn - Cung cấp đầy đủ trang thiết bị dạy học VI TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo viên giáo dục quốc phòng - An ninh lớp 10 xuất 2012 Sách giáo khoa giáo dục quốc phòng - An ninh lớp 10 xuất 2011 Sổ điểm cá nhân giáo viên Nguyễn Hoàng Thuận năm học 2015-2016 Thông tin mạng: http://www.moet.gov.vn/?page=1.21; http://www.moet.gov.vn/?page=1.21&view=1101; http://www.quocphonganninh.edu.vn/ http://www.sangkienkinhnghiem.com/2014/11/kinh-nghiem-gdqp-mot-so-bienphap-nang_28.html VII PHỤ LỤC Mẫu phiếu khảo sát sử dụng cho đề tài: 12 Tổ Anh văn - Thể dục - Quốc phòng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Nhóm: Quốc phòng - An ninh Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN CỦA HỌC SINH VỀ TIẾT DẠY GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH Họ tên : …………………………… Lớp………… Sau học xong “Đội ngũ đơn vị”, em nắm nội dung học nào? Nắm nội dung học Nắm nội dung học Nắm mơ hồ nội dung học Không nắm nội dung học 13
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn DÙNG QUÂN cờ để GIẢNG dạy bài đội NGŨ đơn vị lớp 10 môn GIÁO dục QUỐC PHÒNG AN NINH, skkn DÙNG QUÂN cờ để GIẢNG dạy bài đội NGŨ đơn vị lớp 10 môn GIÁO dục QUỐC PHÒNG AN NINH, skkn DÙNG QUÂN cờ để GIẢNG dạy bài đội NGŨ đơn vị lớp 10 môn GIÁO dục QUỐC PHÒNG AN NINH

Từ khóa liên quan