Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh ở Việt Nam.doc

31 1.6K 21
Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh ở Việt Nam.doc

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh ở Việt Nam.doc

Chuyên Đề Ngân Hàng: Đánh giá kết hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam PHẦN GIỚI THIỆU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Hiện kinh tế giới kinh tế tồn cầu hóa Các nước có xu hướng mở rộng hợp tác quốc tế Hòa xu đó, nước ta đẩy mạnh quan hệ hợp tác với nước nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế…trong quan trọng kinh tế Sự kiện Việt Nam trở thành thành viên thức Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ kinh tế nước, giúp nước ta phát triển ngang tầm với quốc gia khu vực Từ khẳng định vị trí trường quốc tế Tuy nhiên trình phát triển đất nước, Ngân hàng đóng vai trị quan trọng Nó hệ thần kinh toàn kinh tế quốc dân, kinh tế phát triển với tốc độ cao có hệ thống Ngân hàng hoạt động ổn định có hiệu quả, khơng thể có tăng trưởng hệ thống tổ chức hoạt động Ngân hàng yếu lạc hậu Như đòi hỏi Ngân hàng phải phát triển tương xứng hoạt động có hiệu hoạt động lưu thơng tiền tệ Điều hồ lưu thơng tiền tệ chủ yếu thơng qua hoạt động tín dụng, hoạt động tín dụng xương sống hệ thống Ngân hàng thương mại, cụ thể trình huy động vốn sử dụng vốn có hiệu Ngân hàng giúp cho thành phần kinh tế phát triển ổn định ngược lại Nước ta qúa trình Cơng nghiệp hố - đại hố với đường lối phát triển kinh tế nhiều thành phần có điều tiết Nhà nước tạo tiền đề cho khách quan khôi phục phát triển thành phần kinh tế Thành phần kinh tế quốc doanh với tiềm ưu sẵn có nhanh chóng thích nghi với chế kinh tế thị trường ngày khẳng định vị trí vai trị quan trọng khơng thể thiếu cơng đổi kinh tế Như vậy, với cương vị chủ đạo đứng trước áp lực lớn cạnh tranh, biến động kinh tế ngân hàng thương mại quốc doanh hoạt động có hiệu hay khơng? Vì đề tài “Đánh giá kết hoạt động kinh doanh GVHD:Trương Thị Bích Liên Trang - - SVTH: Nguyễn Văn Lâu Chuyên Đề Ngân Hàng: Đánh giá kết hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam” thực nhằm làm rõ vấn đề Mục tiêu: 2.1 Mục tiêu chung: Đánh giá kết hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam để đề biện pháp kinh doanh hiệu 2.2 Mục tiêu cụ thể: + Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại quốc doanh thơng qua số: danh thu, chi phí, lợi nhuận, ROS, ROA, ROE + Tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến kết kinh doanh + Đề xuất giải pháp kinh doanh hiệu Phương pháp nghiên cứu: + Phương pháp thu thập số liệu: thu thập từ báo cáo thường niên BIDV, AGRIBANK, ACB, Tổng cục thống kê Trung tâm thơng tin tín dụng +Phương pháp phân tích: - Sử dụng phương pháp thống kê mô tả để đánh giá kết hoạt động kinh doanh hệ thống Ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam - So sánh tăng, giảm lợi nhuận qua năm 2007, 2008 2009 - Từ mô tả so sánh sử dụng phương pháp tự luận để đưa giải pháp đánh giá kết hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thương mai quốc doanh Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi không gian: nghiên cứu Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam, ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn, ngân hàng ACB Việt Nam - Phạm vi thời gian: số liệu lấy ba năm 2007, 2008, 2009 GVHD:Trương Thị Bích Liên Trang - - SVTH: Nguyễn Văn Lâu Chuyên Đề Ngân Hàng: Đánh giá kết hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUỐC DOANH 1.1 TỔNG QUAN VỀ CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUỐC DOANH Sau Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng công thương Việt Nam (Incombank) tiến hành cổ phần hóa năm 2007 hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh lại ba thành viên Đó Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (AGRIBANK), Ngân hàng Chính sách Xã hội ngân hàng ACB Vì vậy, đề tài tập trung phân tích ba thành viên Ngân hàng quốc doanh Việt Nam Do Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam thành lập chủ yếu để phục vụ cho vấn đề sách, xã hội quốc gia nên mục tiêu lợi nhuận khơng trọng Vì , đề tài tập trung phân tích hai thành viên Ngân hàng thương mại quốc doanh cịn lại Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam, Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 1.1.1 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) Kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực tài chính, tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng phi ngân hàng phù hợp với quy định pháp luật, không ngừng nâng cao lợi nhuận ngân hàng, góp phần thực sách tiền tệ quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế đất nước 1.1.2 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Thành lập ngày 26/03/1988 hoạt động theo Luật tổ chức tín đụng Việt Nam, đến Agribank ngân hàng thương mại hàng đầu giữ vai trò chủ đạo chủ lực đầu tư vốn phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn lĩnh vực khác kinh tế Việt Nam Là ngân hàng trọng đầu tư đổi ứng dụng công nghệ ngân hàng phục vụ đắc lực cho công tác quản trị kinh doanh phát triển mạng lưới dịch vụ ngân hàng tiên tiến Hiện GVHD:Trương Thị Bích Liên Trang - - SVTH: Nguyễn Văn Lâu Chuyên Đề Ngân Hàng: Đánh giá kết hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam Aribank vi tính hóa hoạt động kinh doanh từ trụ sở đến hầu hết chi nhánh toàn quốc hệ thống dịch vụ ngân hàng gồm dịch vụ chuyển tiền điện tử, dịch vụ tốn thẻ tín dụng quốc tế, dịch vụ ATM, dịch vụ toán quốc tế qua mạng SWIFT… 1.1.3 Ngân hàng ACB Ngay từ ngày đầu hoạt động, ACB xác định tầm nhìn trở thành ngân hàng thương mại cổ phần bán lẻ hàng đầu Việt Nam Trong bối cảnh kinh tế xã hội Việt Nam vào thời điểm “Ngân hàng bán lẻ với khách hàng mục tiêu cá nhân, doanh nghiệp vừa nhỏ” định hướng ngân hàng Việt Nam, ngân hàng thành lập ACB 1.2 THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2007 – 2009 1.2.1 Năm 2007 Năm 2005, 2006, lãi suất thị trường ngân hàng phục hồi liên tục tăng mạnh Đến năm 2007 năm kỷ lục lợi nhuận, năm đánh dấu phát triển vượt bậc ngân hàng Có đợt tăng lãi suất phổ biến Với lãi suất VND, mức tăng đợt tăng nhẹ nhàng, thưa thớt hơn, chủ yếu từ ngân hàng thương mại cổ phần Nhưng căng thẳng thị trường lại tập trung chủ yếu vào loại hình lãi suất Hiệp hội Ngân hàng, với vai trò trung gian, nhiều lần lên tiếng phá rào thỏa thuận số ngân hàng, kể ngân hàng quốc doanh Thậm chí Hiệp hội lên kế hoạch để ngân hàng ngồi lại với không thành công Kết thúc năm 2007, hệ thống ngân hàng Việt Nam có điểm bật sau: Vốn điều lệ tăng nhanh Các ngân hàng buộc phải tăng vốn nhiều thuận lợi để tăng vốn Lợi nhuận cao thuận lợi Thị trường vốn phát triển nhanh yếu tố hỗ trợ Trong năm 2006, loạt ngân hàng tăng vốn cách phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu khơng có thơng tin nói thất bại mặt hàng hót thị trường GVHD:Trương Thị Bích Liên Trang - - SVTH: Nguyễn Văn Lâu Chuyên Đề Ngân Hàng: Đánh giá kết hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam Nợ xấu cải thiện Năm 2007 năm đất nước q trình hội nhập lớn, ngân hàng khơng thể để nợ xấu làm nặng bước chân lộ trình Ước tính, nợ xấu ngân hàng thương mại 2007 khoảng 3,2%, giảm gần nửa so với năm 2006 Riêng khối ngân hàng cổ phần, nợ xấu khoảng 1%, nhiều ngân hàng phổ biến mức 1% Lợi nhuận vượt trội Có thể dùng nhiều từ để nói thành cơng lợi nhuận ngân hàng năm 2007 Nói cách cụ thể, mức lời ngân hàng cổ phần hàng đầu năm mua đứt tồn vốn điều lệ ngân hàng cỡ trung bình thị trường Đó ACB với mức lãi dẫn đầu khối cổ phần Kế đến Sacombank với lãi 520 tỷ đồng Một ấn tượng khác Eximbank, ngân hàng vừa tuyên bố vượt qua kỳ chấn chỉnh, có mức lãi 360 tỷ đồng Kế đến Techcombank gần 300 tỷ đồng; MB, VIB Bank khoảng từ 200 - 250 tỷ đồng Các ngân hàng khác lãi 150 - 180 tỷ đồng Bùng nổ dịch vụ phát triển cơng nghệ Tiếp nối sóng đầu tư công nghệ diễn mạnh mẽ năm 2006, năm 2007, ngân hàng bắt đầu bước vào hoàn thiện đưa dịch vụ ứng dụng Lượng tiền ngân hàng đổ vào cho hệ thống công nghệ tập trung mạnh năm 2007 Sacombank đầu tư khoảng triệu USD cho việc ứng dụng hệ thống Core Banking; VIB Bank hàng triệu USD để hoàn thành dự án hệ thống ngân hàng đa SYMBOL hãng System Access (Singapore) cung cấp; MB mạnh tay cho dự án ứng dụng công nghệ T24 đưa Internet vào ứng dụng quản lý hệ thống… Cổ phần hóa Vietcombank lỡ hẹn Vietcombank bị lỡ hẹn, kéo theo việc cổ phần hóa ngân hàng thương mại quốc doanh bước đầu lỡ hẹn chưa có tiền lệ, cịn vướng mắc thủ tục pháp lý, cân nhắc lợi ích… Sự chậm trễ gây thất vọng với nhiều nhà đầu tư, họ nắm tay trái phiếu chuyển đổi Vietcombank với lãi suất chưa 2/3 mặt chung thị trường Sự chậm trễ nhiều mài mịn tâm lý chờ đợi giới quan sát GVHD:Trương Thị Bích Liên Trang - - SVTH: Nguyễn Văn Lâu Chuyên Đề Ngân Hàng: Đánh giá kết hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam 1.2.2 Năm 2008 Năm 2008, năm đầy khó khăn điều hành sách tiền tệ hoạt động ngân hàng thương mại Nhưng năm ấn tượng kết chung thị trường Tăng trưởng huy động cho vay đột biến Năm 2008, tổng huy động vốn hệ thống tín dụng tăng đột biến, khoảng 50% so với năm 2007 Riêng Tp.HCM, kỷ lục xác lập mức tăng khoảng 55%; Hà Nội 36,1% Tổng dư nợ cho vay toàn hệ thống đột biến kể từ năm 2005, riêng Tp.HCM lên tới 51%, Hà Nội khoảng 38,5% Cung ngoại tệ tăng mạnh Việt Nam tiếp tục chứng minh điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư nước Riêng nửa đầu 2008, lượng ngoại tệ Ngân hàng Nhà nước mua vào lên tới tỷ USD, số chưa có lịch sử Tăng dự trữ bắt buộc Tỷ lệ dự trữ bắt buộc tăng mạnh (từ 5% lên 10%, riêng Agribank 8%) Chạy đua lập ngân hàng Sau thập kỷ, cuối cùng, hồ sơ đại diện cho 20 nhu cầu từ tập đoàn kinh tế phê duyệt – kết ban đầu năm chạy đua lập ngân hàng Sau nhiều lần lỡ hẹn, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức phát hành cổ phần lần đầu công chúng Ấn tượng lợi nhuận ngân hàng cổ phần Năm 2008 khối ngân hàng cổ phần tiếp tục gặt hái thành công lợi nhuận Hầu hết thành viên vượt xa kế hoạch đặt đầu năm Lãi suất USD tăng, lãi suất VND tương đối bình ổn GVHD:Trương Thị Bích Liên Trang - - SVTH: Nguyễn Văn Lâu Chuyên Đề Ngân Hàng: Đánh giá kết hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam Năm 2008, lãi suất huy động USD chứng kiến đợt tăng phổ biến, ngược với diễn biến thị trường giới Trong đó, lãi suất VND tương đối ổn định, cân từ xu hướng giảm nhẹ đầu năm tăng nhẹ cuối năm 1.2.3 Năm 2009 Năm 2009, thị trường ngân hàng nước trải qua biến động chưa có lãi suất tỷ giá… Đây năm đáng nhớ hoạt động ngân hàng , phải trải qua khó khăn khơng nhỏ Cơng cụ điều hành sách tiền tệ thay đổi với vận tốc chóng mặt Tính chung năm, Ngân hàng Nhà nước lần tăng lần giảm lãi suất Lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu có tần suất điều chỉnh tương ứng Tỷ lệ dự trữ bắt buộc có lần tăng tháng 2, lần giảm tháng cuối năm (2 lần giảm dự trữ ngoại tệ) Lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc có lần điều chỉnh (3 lần tăng, lần giảm) Cơ chế điều hành tỷ giá ghi nhận điều chỉnh chưa có lịch sử Biên độ có lần nới rộng, từ +/-0,75% lên +/-3%; tỷ giá bình quân liên ngân hàng có lần điều chỉnh mạnh, vào tháng cuối tháng 12 Lãi suất tín phiếu có hai lần điều chỉnh, lần tăng từ 7,8% lên 13%, đến tháng 12 giảm xuống 4,5% Thực chế cho vay theo trần lãi suất Lần kể từ 1/12/2006, lãi suất điều chỉnh tăng, từ 8,25% lên 8,75% vào 1/2/2009 Đặc biệt, lần điều chỉnh ngày 19/5 (lên 12%), lãi suất trả lại chức nó, trở thành sở để xác định hành lang pháp lý cho lãi suất cho vay ngân hàng thương mại, thay xơ cứng mờ nhạt trước GVHD:Trương Thị Bích Liên Trang - - SVTH: Nguyễn Văn Lâu Chuyên Đề Ngân Hàng: Đánh giá kết hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam Đồ thị 1: Diễn biến lãi suất chủ chốt từ đầu năm 2009(%) (Nguồn: Bài viết: 10 điểm bật thị trường ngân hàng 2009 tác giả Minh Đức Đăng VNECONOMY.VN) Lãi suất huy động cho vay biến động chưa có Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất ghi nhận kỷ lục“treo” tới 43%/năm; nhiều thành viên đồng loạt đẩy mức huy động dân cư lên tới 19%/năm, cá biệt có trường hợp áp tới 20%/năm Tỷ giá USD/VND tăng đột biến So với cuối năm 2008, tỷ giá USD/VND mua vào – bán ngân hàng thương mại tăng khoảng 9%, mức tăng đột biến so với thay đổi quen thuộc quanh 1% năm trước GVHD:Trương Thị Bích Liên Trang - - SVTH: Nguyễn Văn Lâu Chuyên Đề Ngân Hàng: Đánh giá kết hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam Đồ thị 2:Giá USD bán theo niêm yết ngân hàng thương mại năm 2009 (đơn vị: VND) (Nguồn: Bài viết: 10 điểm bật thị trường ngân hàng 2008 tác giả Minh Đức Đăng VNECONOMY.VN) Chính thức cấp phép cho ngân hàng Sau thập kỷ, năm 2009 ghi nhận giấy phép lập ngân hàng cấp Thị trường đón nhận thành viên thức vào hoạt động Ngân hàng Liên Việt Ngân hàng Tiên Phong Tháng 12, Ngân hàng Nhà nước cấp thêm giấy phép cho Ngân hàng Bảo Việt Cũng năm 2009, Ngân hàng Nhà nước thức cấp giấy phép lập ngân hàng 100% vốn ngoại cho HSBC, ANZ Standard Chartered, mở đầu thời kỳ cho hoạt động ngân hàng nước Việt Nam đối xử bình đẳng hơn, cạnh tranh tồn diện Nợ xấu ngân hàng có xu hướng gia tăng Khó khăn kinh tế, hoạt động ngân hàng dần thể xu GVHD:Trương Thị Bích Liên Trang - - SVTH: Nguyễn Văn Lâu Chuyên Đề Ngân Hàng: Đánh giá kết hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam hướng gia tăng nợ xấu Nếu năm 2007, đa số thành viên khối quốc doanh 3%, khối cổ phần phổ biến 2%, năm dự kiến có nhiều trường hợp có nợ xấu 5% Đa số ngân hàng không đạt mục tiêu lợi nhuận Với lãi suất huy động cao phần lớn thời gian năm, tốc độ tăng trưởng tín dụng thấp, tín dụng bất động sản tiêu dùng hẹp, đầu tư tài khó khăn làm nhiều ngân hàng phải điều chỉnh lại mục tiêu kinh doanh lợi nhuận Chiến lược tăng tốc nhanh chuyển sang thận trọng ổn định Đồ thị 3: Tăng trưởng tín dụng qua năm gần (%) (Nguồn: Bài viết: 10 điểm bật thị trường ngân hàng 2009 tác giả Minh Đức Đăng VNECONOMY.VN) Một loạt nghiệp vụ cho vay bị siết chặt Năm 2008, thị trường ngân hàng chứng kiến bùng nổ tăng trưởng tín dụng (tăng 51,39%), tăng trưởng mạnh nghiệp vụ cho vay đầu tư bất động sản, chứng khốn tín dụng tiêu dùng Bước sang năm 2008, nghiệp vụ bị siết chặt Nhiều vi phạm hoạt động ngân hàng cơng khai GVHD:Trương Thị Bích Liên Trang - 10 - SVTH: Nguyễn Văn Lâu Chuyên Đề Ngân Hàng: Đánh giá kết hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam có nghĩa tốc độ tăng lợi nhuân ròng chậm tốc độ tăng doanh thu Nhưng vào năm 2009 ROS giảm xuống cịn 23,03% Như đến năm 2009 tốc độ tăng lợi nhuân ròng chậm tốc độ tăng doanh thu Rõ ràng năm 2009 so với năm 2008 lợi nhuân ròng tăng 1,1 lần doanh thu tăng 1,3 lần Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản bình quân ROA ngân hàng năm 2007 đạt 0,39% sang năm 2008 tỷ lệ 0,89% tăng 0,50% so với năm 2007 ROA đạt mức năm 2008 lợi nhuận ròng ngân hàng tăng 198,14% so với năm 2007., đến năm 2009 tỷ lệ bắt đầu giảm đạt 0,80% giảm 0,09% so với năm 2008 Mặt khác, tốc độ tăng trưởng tổng tài sản bình quân năm 2008 so với năm 2007 30,20%, thấp tốc độ tăng lợi nhuận ròng dẫn đến kết hệ số ROA năm 2008 tăng năm 2007 Năm 2009 so với năm 2008 23,40% (Bảng 3) thấp tốc độ tăng lợi nhuận ròng dẫn đến kết hệ số ROA 2009 thấp năm 2008 ,thấp 0,09 Tương đồng với ROA, tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu bình quân ROE có biến thiên tương tự ROA , năm 2008 tăng mạnh so với năm 2007, giảm vào năm 2009 Như phân tích kết lợi nhuận ròng ngân hàng tăng 198,14% vốn chủ sở hữu bình quân từ năm 2007 đến năm 2008 tăng 69,35%, làm cho ROE năm 2008 tăng cao so với năm 2007 Năm 2009 so với 2008 lợi nhuận ròng lại giảm thấp vốn chủ sở hữu bình quân từ làm cho ROE năm 2009 thấp năm 2008 (Bảng 3) GVHD:Trương Thị Bích Liên Trang - 17 - SVTH: Nguyễn Văn Lâu Chuyên Đề Ngân Hàng: Đánh giá kết hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam Bảng 3: TÀI SẢN VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU BÌNH QUÂN CỦA BIDV QUA CÁC NĂM 2007, 2008, VÀ 2009 Đơn vị tính: tỷ đồng 2008/2007 CHỈ TIÊU 2007 2008 2009 Tuyệt đối 2009/2008 Tương đối Tuyệt đối (%) Tài sản bình quân 138.071 179.774 221.849 Tương đối (%) 41.703 30,20 42.076 23,40 Vốn chủ sở hữu 3.789 6.417 9.187 2.628 bình quân (Nguồn: Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam) 69,35 2.771 43,18 Các số tích cực tính đến nhiều yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến khả sinh lời ngân hàng Nguyên nhân cạnh tranh ngày mạnh mẽ thị trường khiến ngân hàng phải nâng cao lãi suất tiền gửi giảm lãi suất cho vay để giữ khách hàng Tuy nhiên ngân hàng đẩy mạnh đa dạng hóa hoạt động kinh doanh để nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng làm giảm đáng kể nợ xấu phát sinh, tăng khả sinh lời GVHD:Trương Thị Bích Liên Trang - 18 - SVTH: Nguyễn Văn Lâu Chuyên Đề Ngân Hàng: Đánh giá kết hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam 2.3.2 NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK) Đóng vai trị ngân hàng phục vụ chủ yếu cho hoạt động phát triển nông nghiệp nông thôn, song Agribank cố gắng để đạt thành tích định q trình kinh doanh Kết doanh thu lợi nhuận ngân hàng liên tục tăng mạnh qua năm: Bảng 4: CÁC KHOẢN DOANH THU, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN CỦA AGRIBANK QUA CÁC NĂM 2007, 2008 VÀ 2009 Đơn vị tính: tỷ đồng 2008/2007 CHỈ TIÊU 2007 2008 2009 2009/2008 Tuyệt Tương Tuyệt đối đối (%) đối Tương đối (%) 6.643 12.885 13.768 6.242 93,96 883 6,85 Tổng chi phí 5.189 7.730 9.802 2.541 48,97 2.072 26,80 Lợi nhuận 1.454 5.155 3.966 3.701 254,54 -1.189 -23,06 1.104 4.515 3.319 3.411 308,97 -1.196 -26,49 Tổng doanh thu trước thuế Lợi nhuận rịng (Nguồn: Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn Việt Nam) Lợi nhuận rịng tăng mạnh mẽ, năm 2007 1.104 tỷ đồng, năm 2008 4.515 tỷ đồng tức tăng 3.411 tỷ đồng đồng nghĩa với việc lợi nhuận ròng năm 2008 tăng 308,97% so với năm 2007 Đây năm Agribank đạt lợi nhuận cao từ trước tới Nguyên nhân do: Thứ việc thực cam kết mở tự cho đầu tư nước vào Việt Nam Việt Nam gia nhâp WTO, động lực dẫn đến phát triển mạnh mẽ vượt bậc kinh tế Thứ hai là: bên cạnh thuận lợi mà việc mở cửa mang lại ngân hàng vướng phải cạnh tranh khốc liệt từ phía ngân hàng ngồi nước Điều buộc ngân hàng khơng GVHD:Trương Thị Bích Liên Trang - 19 - SVTH: Nguyễn Văn Lâu Chuyên Đề Ngân Hàng: Đánh giá kết hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam ngừng nỗ lực phấn đấu, thay đổi, đa dạng sản phẩm – dịch vụ để khơng bị tụt lại phía sau Agribank khơng ngoại lệ Đến năm 2009, lợi nhuận ròng Agribank giảm 3.319 tỷ đồng , giảm 26,49% so với năm 2008 Nguyên nhân kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng từ khủng hoảng tài giới làm cho thị trường ngân hàng Việt Nam có nhiều biến động dẫn đến việc lợi nhuân ròng năm 2009 bị sụt giảm Doanh thu năm 2007 6.643 tỷ đồng, năm 2008 tăng lên đến 12.885 tỷ đồng tức tăng 6.242 tỷ đồng đạt ngưỡng 13.768 tỷ đồng năm 2009 Doanh thu tăng ngân hàng ngày mở rộng mạng lưới phạm vi nước đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ tăng tiện tích cho khách hàng Trong chi phí năm 2008 tăng 7.730 tỷ đồng so với năm 2007, năm 2009 chi phí lại tăng đến 9.802 tỷ đồng tức tăng 2.072 tỷ đồng so với năm 2008 phân tích năm 2009 kinh tế có nhiều biến động lớn với lạm phát cao kéo dài Bảng 5: CÁC CHỈ SỐ ROS, ROA, ROE CỦA AGRIBANK QUA CÁC NĂM 2007, 2008, 2009 Đơn vị tính:% CHỈ 2007 2008 2009 2008/2007 2009/2008 TIÊU ROS 16,62 35,04 24,11 18,42 -10,93 ROA 0,50 1,61 0,92 1,11 -0,69 ROE 49,66 69,37 27,10 19,70 -42,26 (Nguồn: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam) Qua bảng số liệu cho thấy, số ROS tăng mạnh từ 16,62% năm 2007 lên đến 35,04% năm 2008 lại giảm vào năm 2009 24,11% Điều có nghĩa lợi nhuận rịng từ năm 2007 đến 2008 tăng nhanh doanh thu ngược lại từ năm 2008 đến 2009 Tương tự ROA , ROE tăng từ năm 2007 đến năm 2008 giảm vào năm 2009 Qua số ta thấy hoạt động ngân hàng phát triển mạnh mẽ đạt hiệu cao năm 2008, lại sụt giảm vào năm 2009 Tính đến hết năm 2008, tài sản bình quân Agribank đạt 279.995 tỷ đồng, tăng 27,15% so với năm 2007 tương đương tăng 59.788 tỷ đồng, đến năm 2009 tiếp tục tăng thêm 28,30% so với năm GVHD:Trương Thị Bích Liên Trang - 20 - SVTH: Nguyễn Văn Lâu Chuyên Đề Ngân Hàng: Đánh giá kết hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam 2008 Bên cạnh đó, vốn chủ sở hữu bình quân tăng qua năm từ 2.223 tỷ đồng năm 2007 lên đến 12.246 tỷ đồng năm 2009 Bảng 6: TÀI SẢN VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU BÌNH QUÂN CỦA AGRIBANK QUA CÁC NĂM 2007, 2008 VÀ 2009 Đơn vị tính: tỷ đồng 2008/2007 2009/2008 2007 2008 2009 Tuyệt Tương Tuyệt Tương đối CHỈ TIÊU đối đối đối (%) Tài sản bình quân Vốn chủ sở hữu bình (%) 220.207 279.995 359.244 59.788 27,15 79.249 28,30 2.223 6.509 12.246 4.286 192,80 5.737 88,14 quân (Nguồn: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam) Các số tích cực tính đến nhiều yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến khả sinh lời ngân hàng Nguyên nhân cạnh tranh ngày mạnh mẽ thị trường khiến ngân hàng phải nâng cao lãi suất tiền gửi giảm lãi suất cho vay để giữ khách hàng Tuy nhiên ngân hàng đẩy mạnh đa dạng hóa hoạt động kinh doanh để nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng làm giảm đáng kể nợ xấu phát sinh, tăng khả sinh lời 2.3.3 NGÂN HÀNG Á CHÂU ACB Đóng vai trị ngân hàng phục vụ chủ yếu cho hoạt động phát triển kinh tế, song ACB cố gắng để đạt thành tích định q trình kinh doanh Kết doanh thu lợi nhuận ngân hàng liên tục tăng mạnh qua năm: Bảng 7: CÁC KHOẢN DOANH THU, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN CỦA AGRIBANK QUA CÁC NĂM 2007, 2008 VÀ 2009 Đơn vị tính: tỷ đồng GVHD:Trương Thị Bích Liên Trang - 21 - SVTH: Nguyễn Văn Lâu Chuyên Đề Ngân Hàng: Đánh giá kết hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam 2008/2007 CHỈ TIÊU Tổng 2007 2008 2009 2009/2008 Tuyệt Tương Tuyệt Tương đối đối đối (%) đối (%) 6.405 12.083 11.899 5.678 88,66 -184,8 -1,53 thu Tổng chi 4.278 9.523 9.061 5.245 122,59 -462,3 -4,85 phí Lợi 2.126 2.560 2.838 433.8 20,39 277.6 10,84 1.760 2.210 2.201 450.7 25,60 -9.47 -0,428 doanh nhuận trước thuế Lợi nhuận ròng (Nguồn: Ngân hàng ACB Việt Nam) Lợi nhuận ròng tăng mạnh mẽ, năm 2007 1.760 tỷ đồng, năm 2008 2.210 tỷ đồng tức tăng 450.7 tỷ đồng đồng nghĩa với việc lợi nhuận ròng năm 2008 tăng 25,60% so với năm 2007 Đây năm ACB đạt lợi nhuận cao từ trước tới Đến năm 2009, lợi nhuận ròng ACB giảm 2.201 tỷ đồng , giảm -0,428% so với năm 2008 Nguyên nhân kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng từ khủng hoảng tài giới làm cho thị trường ngân hàng Việt Nam có nhiều biến động dẫn đến việc lợi nhuân ròng năm 2009 bị sụt giảm Bảng 8: CÁC CHỈ SỐ ROS, ROA, ROE CỦA ACB QUA CÁC NĂM 2007, 2008, 2009 Đơn vị tính:% CHỈ TIÊU ROS ROA ROE 2007 28,6 3,3 53,8 GVHD:Trương Thị Bích Liên 2008 33,2 2,6 36,7 2009 2,9 2,1 31,8 Trang - 22 - 2008/2007 4,6 -0,7 -17,1 2009/2008 -30,3 -0,5 -4,9 SVTH: Nguyễn Văn Lâu Chuyên Đề Ngân Hàng: Đánh giá kết hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam (Nguồn: Ngân hàng ACB Việt Nam) Qua bảng số liệu cho thấy, số ROS tăng mạnh từ 28,6% năm 2007 lên đến 33,2% năm 2008 lại giảm vào năm 2009 2,9% Điều có nghĩa lợi nhuận rịng từ năm 2007 đến 2008 tăng nhanh doanh thu ngược lại từ năm 2008 đến 2009 Tương tự ROA , ROE tăng từ năm 2007 đến năm 2008 giảm vào năm 2009 Qua số ta thấy hoạt động ngân hàng phát triển mạnh mẽ đạt hiệu cao năm 2008, lại sụt giảm vào năm 2009 Bảng 6: TÀI SẢN VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU BÌNH QUÂN CỦA ACB QUA CÁC NĂM 2007, 2008 VÀ 2009 Đơn vị tính: tỷ đồng 2008/2007 CHỈ 2009/2008 2008 2009 Tuyệt Tương Tuyệt Tương đối 2007 TIÊU đối đối đối (%) Tài sản 85.391 105.306 167.881 19.92 23,32 62.58 59,42 6.257 bình quân Vốn chủ sở hữu (%) 7.766 10.106 1.509 24,11 2.34 30,13 bình quân (Nguồn: Ngân hàng ACB Việt Nam) Qua phân tích trên, nhìn chung Agribank Bidv có phát triển Tuy nhiên phát triển không tăng đặn, từ 2007 đến 2008 tăng nhanh, khoản chênh lệch hai năm lớn , cịn từ 2008 đến 2009 chậm lại Nguyên nhân năm thị trường tài biến động khơng ngừng ảnh hưởng khủng hoảng tài tồn cầu, lạm phát gia tăng xảy nhiều nước có nước ta, làm ảnh hưởng đến phát triển NHTMQD 2.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG GVHD:Trương Thị Bích Liên Trang - 23 - SVTH: Nguyễn Văn Lâu Chuyên Đề Ngân Hàng: Đánh giá kết hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam Nhìn chung kết hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh có tăng trưởng qua năm Song điều chưa đủ kinh tế phát triển mạnh mẽ nên cạnh tranh vô khốc liệt Đặc biệt khối ngân hàng thương mại cổ phần (NHTM CP) ngày chiếm lĩnh thị trường đạt hiệu kinh doanh cao Nếu NHTM CP có tốc độ tăng trưởng bền vững từ 60% - 120% năm Ngân hàng thương mai quốc doanh tăng trưởng ì ạch với tốc độ bình quân khoảng 20% năm Nguyên nhân khiến Ngân hàng thương mại quốc doanh yếu cạnh tranh do: - Kém linh hoạt hoạt động quản lý Khả nắm bắt nhu cầu thay đổi thị trường thiếu nhạy bén nên việc ứng dụng công nghệ dịch vụ thường chậm chạp so với NHTM CP - Trong quản trị điều hành bị lệ thuộc nhiều vào hội sở Trung ương nên thiếu quyền chủ động Điều làm nhiều thời gian chủ động, định phải có thơng qua nhiều tuyến phía trên, với chế làm cho nhà quản trị tuyến thiếu chủ động giảm động - Bị khống chế tăng trưởng dư nợ Ngày 1/7/2007, Chỉ thị 03 Ngân hàng Nhà nước hạn chế cho vay đầu tư chứng khoán có hiệu lực Chỉ thị tạo cho ngân hàng khó khăn bước đầu tín hiệu tốt giúp thị trường cho vay tài ổn định trở lại - Tỷ lệ nợ xấu cao - Cơ chế tiền lương doanh thu khơng kích thích tính động, sáng tạo kinh doanh Áp lực cơng việc cộng với mức lương khơng cao, chế độ khen thưởng làm cho nhân viên chưa cơng việc - Chưa đa dạng hóa dịch vụ danh mục đầu tư, chậm trễ đổi công nghệ Đây nhược điểm lớn NHTM QD Giữa lúc NHTM QD cải tiến sản phẩm dịch vụ có sản phẩm, dịch vụ ngân hàng nước đưa vào sử dụng - Bộ máy cồng kềnh, chất lượng nguồn nhân lực hạn chế Số lượng nhân viên nhiều tỷ lệ nhân viên có trình độ lực khơng cao Năm 2007, ngân hàng liên tục đời tạo GVHD:Trương Thị Bích Liên Trang - 24 - SVTH: Nguyễn Văn Lâu Chuyên Đề Ngân Hàng: Đánh giá kết hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam “sốt” nhân (cả cấp cao cấp thấp) Trong đó, nguồn cung nhân chưa có phát triển đáng kể chất lượng 2.5 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUỐC DOANH 2.5.1 Thời Cơ Thứ nhất, Việt Nam có chế độ trị ổn định đánh giá điểm đến an toàn cho nhà đầu tư Trong điều kiện giới diễn xung đột sắc tộc, tơn giáo, khủng bố,… ổn định hệ thống trị mạnh việc đẩy mạnh phát triển kinh tế đất nước Thứ hai, Đảng, Chính phủ ln quan tâm đến việc lành mạnh hố hệ thống tài đại hố hệ thống ngân hàng Ngân hàng Nhà nước với chức quan đại diện Chính phủ VN phối hợp với ngành việc nghiên cứu ký kết xúc tiến nhiều chương trình hỗ trợ tài từ tổ chức quốc tế Quan hệ song phương đa phương Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với quan, tổ chức nhiều nước vùng lãnh thổ phát triển tích cực Thứ ba, NHTMQD có số lượng khách hàng tuyền thống đa dạng, với số lượng nhiều phục vụ hệ thống rộng khắp 64 tỉnh thành Mạng lưới phục vụ trải dài từ Bắc đến Nam, từ miền xuôi lên miền ngược đầy lợi lớn hệ thống NHTMQD cung ứng sản phẩm dịch vụ cho khách hàng Thứ tư, người Việt Nam xưa có truyền thống hiếu học, cần cù, thơng minh, chịu khó Do đó, yếu tố thuận lợi việc tiếp thu cơng nghệ khu vực giới Ngồi ra, chi phí lao động Việt Nam thấp so với nhiều nước khu vực giới 2.5.2 Thách Thức Thứ nhất, hệ thống pháp luật nước, thể chế thị trường chưa đầy đủ, chưa đồng quán, thách thức lớn tiến trình hội nhập Hội nhập quốc tế làm tăng giao dịch vốn rủi ro hệ thống ngân hàng, chế quản lý hệ thống thông tin tỷ giá, giá ngân hàng cịn sơ khai, khơng phù hợp với thơng lệ quốc tế, chưa có hiệu hiệu lực để đảm bảo việc tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật ngân hàng an toàn hệ thống ngân hàng GVHD:Trương Thị Bích Liên Trang - 25 - SVTH: Nguyễn Văn Lâu Chuyên Đề Ngân Hàng: Đánh giá kết hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam Thứ hai, Nhóm NHTMQD chiếm gần 70% tổng nguồn vốn huy động gần 80% thị phần tín dụng có tổng số vốn tự có chưa tới tỷ USD, Ngân hàng thương mại nhóm NHTMQD đạt tỷ lệ vốn tự có tổng tài sản chưa tới 5% (thông lệ tối thiểu ngân hàng quốc tế đạt tỷ lệ vốn tự có/tổng tài sản 8%) Thứ ba, dịch vụ ngân hàng NHTMQD, cịn đơn điệu, nghèo nàn, tính tiện ích chưa cao, chưa tạo thuận lợi bình đẳng cho khách hàng thuộc thành phần kinh tế việc tiếp cận sử dụng dịch vụ khách hàng Tín dụng hoạt động kinh doanh chủ yếu tạo thu nhập cho ngân hàng, nghiệp vụ mơi giới, tốn dịch vụ qua ngân hàng, môi giới kinh doanh, tư vấn dự án chưa phát triển Cho vay theo định Nhà nước chiếm tỷ trọng lớn cấu tín dụng NHTMQD Việc mở rộng tín dụng cho khu vực kinh tế ngồi quốc doanh có chuyển biến tích cực nhiều vướng mắc Thứ tư, đội ngũ lao động NHTMQD đơng trình độ chuyên môn nghiệp vụ chưa đáp ứng yêu cầu q trình hội nhập Khơng có hệ thống khuyến kích hợp lý để thu hút nhân tài áp dụng công nghệ đại Cơ cấu tổ chức nội nhiều NHTMQD cịn lạc hậu, khơng phù hợp với chuẩn mực quản lý đại áp dụng phổ biến nhiều năm nước Thứ năm, phần lớn NHTMQD thiếu chiến lược kinh doanh hiệu bền vững Hoạt động kiểm tra kiểm tốn nội cón yếu, thiếu tính độc lập hệ thống thơng tin báo cáo tài chính, kế tốn thơng tin quản lý cịn chưa đạt tới chuẩn mực thông lệ quốc tế 2.5.3 Điểm Mạnh (Trong xu hội nhập tồn cầu hóa ngân hàng lĩnh vực hoàn toàn mở cam kết gia nhập Tổ chức thương mại giới WTO) - Có nhiều hội hợp tác nhiều lĩnh vưc kinh doanh với điều kiện kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng bền vững.có xu hương tăng lên, ngân hàng thương mại quốc doanh tiếp thu kinh nghiệm, kỹ năng, trình độ quản lý tập đồn tài hàng đầu giới - Việc minh bạch thông tin công khai tài hội nhập giúp ngân hàng thương mại quốc doanh bắt kip tiêu thức kỹ quản trị ngân hàng đại GVHD:Trương Thị Bích Liên Trang - 26 - SVTH: Nguyễn Văn Lâu Chuyên Đề Ngân Hàng: Đánh giá kết hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam - Có điều kiện mở rộng mạng lưới kinh doanh thị trường quốc tế 2.5.4 Điểm Yếu - Các NHTMQD gặp khó khăn cạnh tranh từ gia nhập nhiều định chế tài lớn có uy tín kinh nghiệm hoạt động lâu năm lĩnh vực tài ngân hàng - Cơ chế quản lý điều hành cứng nhắc, thiếu động, chưa bắt kịp thực tế kinh doanh thách thức lớn cạnh tranh với ngân hàng nước - Hệ thống văn pháp luật điều chỉnh chưa phù hợp với thông lệ quốc tế, chưa đảm bảo việc tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật ngân hàng an toàn hệ thống ngân hàng; - Khó khăn lớn trình hội nhập quốc tế dịch vụ ngân hàng xuất phát điểm cịn thấp trình độ phát triển thị trường, tiềm lực vốn yếu, công nghệ tổ chức ngân hàng lạc hậu, nguồn nhân lực số lượng chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập 2.5.5 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUỐC DOANH Để tăng hiệu kinh doanh khối ngân hàng thương mại quốc doanh thực số biện pháp sau đây: - Mở rộng đa dạng hoá dịch vụ ngân hàng bán lẻ tiện ích, dịch vụ thẻ, kiều hối, tốn, chuyển tiền, kinh doanh vàng… - Đa dạng hoá danh mục tài sản có, đa dạng hố danh mục đầu tư, tăng tỷ trọng đầu tư vào giấy tờ có giá, đầu tư chứng khoán, đầu tư mua cổ phần doanh nghiệp khác, đầu tư thị trường tiền gửi quốc tế, đầu tư thị trường liên ngân hàng,… - Thành lập Công ty trực thuộc Những cơng ty hạch tốn độc lập, kinh doanh có hiệu - Đầu tư vào thị trường bất động sản, đặc biệt văn phòng cho thuê - Hiện đại hố cơng nghệ ngân hàng, tăng tốc độ xử lý cơng việc, tự động hố nhiều khâu nghiệp vụ, từ tiết kiệm chi phí lao động tiết kiệm nhiều chi phí khác GVHD:Trương Thị Bích Liên Trang - 27 - SVTH: Nguyễn Văn Lâu Chuyên Đề Ngân Hàng: Đánh giá kết hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nâng cao suất lao động, làm cho doanh số doanh thu ngân hàng tăng nhanh chi phí nguồn nhân lực CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 3.1 KẾT LUẬN Thông qua việc nghiên cứu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh, ta rút số kết luận ngân hàng thương mại quốc doanh sau: - Các ngân hàng thương mại quốc doanh kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực tài chính, tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng phi ngân hàng phù hợp với quy định pháp luật, góp phần thực sách tiền tệ quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế đất nước - Lợi nhuận tăng cao vào năm 2007 Năm 2008 bị ảnh hưởng từ khủng hoảng tài giới nên kinh tế nước ta phát triển không tốt, tỷ lệ lạm phát tăng cao làm lợi nhuận ngân hàng bị sụt giảm Lãi suất điều chỉnh liên tục tạo khơng khó khăn cho hoạt động kinh doanh NHTM QD GVHD:Trương Thị Bích Liên Trang - 28 - SVTH: Nguyễn Văn Lâu Chuyên Đề Ngân Hàng: Đánh giá kết hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam - Tuy việc đổi công nghệ đa dạng dịch vụ không nhanh chóng, kịp thời nhìn chung doanh thu có tăng trưởng tốt Các số tài ROS, ROA, ROE đạt mức ngành ngân hàng Trước bối cảnh khủng hoảng tài tồn cầu NHTM QD đứng vững phát triển Đây triển vọng tốt đẹp cho việc khẳng định khả cạnh tranh với ngân hàng quốc doanh 3.2 KIẾN NGHỊ Để tăng khả cạnh tranh thị trường ngân hàng thương mại quốc doanh cần thực việc sau đây: - Đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa Ngày cổ phần hóa mục tiêu tất yếu mà ngân hàng phải hướng tới Bởi vì, cổ phần hóa giúp ngân hàng đánh giá lại tình hình tài cách xác, qua xác định nhu cầu vốn tiến hành huy động thị trường vốn để nâng cao lực tài Ngồi ra, trở thành ngân hàng đại chúng phải chịu giám sát nhà đầu tư, hoạt động thơng tin tài phải công khai, minh bạch, rõ ràng - Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng khách hàng khách hàng nhân tố định đến tồn doanh nghiệp Hướng đén thỏa mãn cho khách hàng cao đồng nghĩa với việc hướng đến hiệu kinh doanh tốt - Thực chế độ tiền lương phù hợp với mức sống nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng cho người lao động Có đảm bảo hiệu lao động Ngồi ra, cần có phần thưởng xứng đáng cho người đạt thành tích cao cơng việc Điều kích thích người lao động phấn đấu công việc - Chú trọng việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chun mơn cao Như biết người nhân tố quan trọng nhất, định thành cơng GVHD:Trương Thị Bích Liên Trang - 29 - SVTH: Nguyễn Văn Lâu Chuyên Đề Ngân Hàng: Đánh giá kết hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO Trương Đông Lộc (2009) Bài giảng quản trị tài chính, khoa kinh kế - quản trị kinh doanh, Đại học Cần Thơ Lê Long Hậu Bài giảng tiền tệ ngân hàng, khoa kinh tế - quản trị kinh doanh, Đại học Cần Thơ Trang web thức BIDV http://www.bidv.com.vn Trang web thức AGRIBANK http://www.agb.com.vn Trang web thức tổng cục thống kê http://www.gso.gov.vn Trang wed thức Thời báo kinh tế Việt Nam http://www.vneconomy.vn Trang wed ATP Việt Nam http://www.atpvietnam.com Trang wed thức Việt Báo http://vietbao.vn Trang wed thức ACB http://www.ACB.com.vn GVHD:Trương Thị Bích Liên Trang - 30 - SVTH: Nguyễn Văn Lâu Chuyên Đề Ngân Hàng: Đánh giá kết hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam GVHD:Trương Thị Bích Liên Trang - 31 - SVTH: Nguyễn Văn Lâu ... Chuyên Đề Ngân Hàng: Đánh giá kết hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUỐC DOANH 2.1... Chuyên Đề Ngân Hàng: Đánh giá kết hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam Nhìn chung kết hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh có tăng trưởng...Chuyên Đề Ngân Hàng: Đánh giá kết hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam” thực nhằm làm rõ vấn

Ngày đăng: 19/08/2012, 23:21

Hình ảnh liên quan

Bảng 1: CÁC KHOẢN DOANH THU, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN CỦA BIDV QUA CÁC NĂM 2007, 2008 VÀ 2009 - Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh ở Việt Nam.doc

Bảng 1.

CÁC KHOẢN DOANH THU, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN CỦA BIDV QUA CÁC NĂM 2007, 2008 VÀ 2009 Xem tại trang 15 của tài liệu.
Bảng 2: CÁC CHỈ SỐ ROS, ROA, ROE CỦA BIDV QUA CÁC NĂM 2007, 2008 VÀ 2009 - Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh ở Việt Nam.doc

Bảng 2.

CÁC CHỈ SỐ ROS, ROA, ROE CỦA BIDV QUA CÁC NĂM 2007, 2008 VÀ 2009 Xem tại trang 16 của tài liệu.
Bảng 3: TÀI SẢN VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU BÌNH QUÂN CỦA BIDV QUA CÁC NĂM 2007, 2008, VÀ 2009 - Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh ở Việt Nam.doc

Bảng 3.

TÀI SẢN VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU BÌNH QUÂN CỦA BIDV QUA CÁC NĂM 2007, 2008, VÀ 2009 Xem tại trang 18 của tài liệu.
Bảng 4: CÁC KHOẢN DOANH THU, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN CỦA AGRIBANK QUA CÁC NĂM 2007, 2008 VÀ 2009 - Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh ở Việt Nam.doc

Bảng 4.

CÁC KHOẢN DOANH THU, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN CỦA AGRIBANK QUA CÁC NĂM 2007, 2008 VÀ 2009 Xem tại trang 19 của tài liệu.
Bảng 5: CÁC CHỈ SỐ ROS, ROA, ROE CỦA AGRIBANK QUA CÁC NĂM 2007, 2008, 2009 - Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh ở Việt Nam.doc

Bảng 5.

CÁC CHỈ SỐ ROS, ROA, ROE CỦA AGRIBANK QUA CÁC NĂM 2007, 2008, 2009 Xem tại trang 20 của tài liệu.
Bảng 6: TÀI SẢN VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU BÌNH QUÂN CỦA  AGRIBANK QUA CÁC NĂM 2007, 2008 VÀ 2009 - Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh ở Việt Nam.doc

Bảng 6.

TÀI SẢN VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU BÌNH QUÂN CỦA AGRIBANK QUA CÁC NĂM 2007, 2008 VÀ 2009 Xem tại trang 21 của tài liệu.
Bảng 8: CÁC CHỈ SỐ ROS, ROA, ROE CỦA ACB QUA CÁC NĂM 2007, 2008, 2009 - Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh ở Việt Nam.doc

Bảng 8.

CÁC CHỈ SỐ ROS, ROA, ROE CỦA ACB QUA CÁC NĂM 2007, 2008, 2009 Xem tại trang 22 của tài liệu.
Qua bảng số liệu trên cho thấy, chỉ số ROS tăng mạnh từ 28,6% năm 2007 lên đến 33,2% năm 2008 nhưng lại giảm vào năm 2009 là 2,9% - Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh ở Việt Nam.doc

ua.

bảng số liệu trên cho thấy, chỉ số ROS tăng mạnh từ 28,6% năm 2007 lên đến 33,2% năm 2008 nhưng lại giảm vào năm 2009 là 2,9% Xem tại trang 23 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan