0

SKKN một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 4

30 668 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2016, 12:23

ĐỀ TÀI: Một số biện pháp rèn kĩ viết tả cho học sinh lớp MỤC LỤC NỘI DUNG TT 10 11 12 13 14 15 Mục lục I Phần mở đầu Lý chọn đề tài Mục tiêu nhiệm vụ đề tài Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu II Nội dung Cơ sở lý luận Thực trạng 2.1 Thuận lợi, khó khăn 2.2 Thành công, hạn chế 2.3 Mặt mạnh, mặt yếu 2.4.Các nguyên nhân, yếu tố tác động… 2.5 Phân tích, đánh giá vấn đề thực trạng mà đề tài Trang 2 3 3 4 5 6 16 17 18 19 20 21 đặt Giải pháp, biện pháp 3.1 Mục tiêu giải pháp, biện pháp 3.2 Nội dung cách thức thực giải pháp, biện pháp 3.3.Điều kiện thực giải pháp, biện pháp 3.4.Mối quan hệ giải pháp, biện pháp 3.5.Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên 7 17 17 18 22 cứu Kết thu qua khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn 18 23 24 25 26 đề nghiên cứu III Kết luận, kiến nghị Kết luận Kiến nghị IV Tài liệu tham khảo 19 19 19 21 Lương Thị Thanh Hương – Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai ĐỀ TÀI: Một số biện pháp rèn kĩ viết tả cho học sinh lớp I Phần mở đầu: Lý chọn đề tài Môn Tiếng Việt trường tiểu học có nhiệm vụ quan trọng vào bậc trau dồi ngôn ngữ cho học sinh, trang bị cho học sinh tri thức Việt ngữ học quy tắc sử dụng chúng hoạt động giao tiếp Trong tiết môn Tiếng Việt, luyện viết tiết học có vai trò quan trọng, tiết hình thành, rèn luyện phát triển kỹ viết Rèn chữ viết tả cung cấp cho học sinh biết quy tắc tả thói quen viết chữ ghi âm Tiếng Việt chuẩn Nắm vững tả học sinh nói được, viết được, nói hay, viết hay… góp phần giữ gìn sáng Tiếng Việt, thứ cải vô quý báu dân tộc ta Sự thống tả thể tính thống ngôn ngữ Chính tả có thống việc giao tiếp ngôn ngữ viết không bị trở ngại địa phương, hệ với Mục tiêu giáo dục tiểu học rèn luyện cho học sinh kỹ “đọc thông, viết thạo” Giải lỗi tả nhà trường nhiệm vụ quan trọng góp phần hoàn thành mục tiêu giáo dục đề Đối với học sinh bậc tiểu học việc rèn để em viết đúng, viết chuẩn vấn đề vô cần thiết Đặc biệt học sinh lớp 4, lớp gần cuối bậc tiểu học, số lượng môn học nhiều lẽ em tập trung vào viết đủ chữ nên việc sai lỗi tả viết trình bày chưa khoa học phổ biến Việc rèn luyện cho học sinh viết đúng, viết đẹp luyện cho em tính cẩn thận, kiên trì, sáng tạo, óc thẩm mĩ, tính kỉ luật Tiết luyện viết góp phần vào hình thành nhân cách cho học sinh vì: “Nét chữ, nết người” Lương Thị Thanh Hương – Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai ĐỀ TÀI: Một số biện pháp rèn kĩ viết tả cho học sinh lớp Qua nhiều năm giảng dạy trường thấy tình trạng học sinh viết chữ xấu, viết sai phổ biến Đối với việc đổi phương pháp dạy học theo chương trình thử nghiệm (VNEN), tiến tới thay sách giáo khoa việc rèn luyện kĩ viết đúng, viết đẹp cho học sinh đòi hỏi ngày cao Mặt khác việc học ngoại ngữ để biết thông thạo ngoại ngữ phục vụ cho công đổi mới, mở cửa hội nhập tiêu chuẩn thiếu trình đào tạo Việc rèn, dạy cho học sinh phát âm chuẩn, viết chuẩn, viết đẹp, viết Tiếng Việt lại cần thiết Từ thực tế giảng dạy, thân rút vài kinh nghiệm nhằm khắc phục tình trạng viết sai tả học sinh Đó lí chọn đề tài “Một số biện pháp rèn kĩ viết tả cho học sinh lớp 4” để trao đổi kinh nghiệm dạy học với đồng chí Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài Tôi viết Sáng kiến kinh nghiệm nhằm: - Tìm điểm yếu học sinh viết tả - Đưa biện pháp dạy học hợp lí - Hệ thống kiến thức vào tiết dạy phù hợp với tình phương ngữ vùng miền - Tìm giải pháp hữu hiệu nhằm giúp học sinh viết tả - Giải khó khăn việc dạy tả, rèn cho học sinh ý thức, thói quen hoàn thiện kĩ viết tả, nhằm nâng cao chất lượng môn Tiếng Việt - Nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tích lũy thêm kinh nghiệm, giúp thân giáo viên khối dạy tốt tiết luyện viết Lương Thị Thanh Hương – Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai ĐỀ TÀI: Một số biện pháp rèn kĩ viết tả cho học sinh lớp - Giúp cho tất giáo viên Tiểu học thấy rõ tầm quan trọng tiết luyện viết, kiên trì rèn luyện cho em viết tả từ lớp - Đẩy mạnh phong trào thi đua viết tả, rèn luyện chữ viết đẹp học sinh Đối tượng nghiên cứu Kĩ viết tả cho học sinh lớp trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai Giới hạn phạm vi nghiên cứu Trong điều kiện lực có hạn, đề tài sâu vào nghiên cứu áp dụng rèn viết chữ viết Tiếng Việt cho học sinh lớp góp phần nâng cao chất lượng học tập môn học Tôi bắt đầu nghiên cứu thực từ năm học 2014 – 2015 đến Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thống kê, phân tích Phương pháp luyện tập Phương pháp tuyên dương, khen thưởng Phương pháp đối chiếu so sánh kết sau vận dụng biện pháp II Phần nội dung Cơ sở lý luận Tiếng Việt ngôn ngữ chung thống toàn đất nước Việt Nam, vùng có khác biệt cách phát âm địa phương Những cách phát âm làm cho Tiếng Việt thêm giàu đẹp, phong phú Cho nên đối thoại Lương Thị Thanh Hương – Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai ĐỀ TÀI: Một số biện pháp rèn kĩ viết tả cho học sinh lớp với ta nghe hiểu Mặt khác khác biệt phát âm địa phương lại dẫn đến tình trạng viết sai tả phát âm Trong sống người, cụ thể người Việt Nam không giao tiếp ngôn ngữ nói mà giao tiếp ngôn ngữ viết Như lĩnh vực học tập nghiên cứu tài liệu việc giao tiếp người với người, hệ đời trước với đời sau Tiếng Việt công cụ để giao tiếp tư học tập, thực tế sống người, người ta thường có câu: “Văn hay không chữ tốt” Chính yêu cầu đặt việc giao tiếp ngôn ngữ viết phải đảm bảo người đọc hiểu hoàn toàn ý nghĩa, nội dung văn người viết Viết tả giúp cho học sinh có điều kiện sử dụng Tiếng Việt đạt hiệu cao việc học tập môn học khác nhà trường Để đạt yêu cầu lĩnh vực chữ viết phải thể cách thống chữ, âm tiết Tiếng Việt Nói cách khác âm vị thể hay tổ hợp chữ đồng thời từ có cách viết định, thống cộng đồng người Việt Về tả Tiếng Việt tả ngữ âm, âm vị ghi chữ Nói cách khác, cách đọc cách viết tả Tiếng Việt phải thống với Đọc viết Trong tả, học sinh xác định cách viết việc tiếp nhận xác âm lời nói Cơ chế cách viết xác lập mối liên hệ âm chữ viết Giữa đọc viết, tập đọc viết tả có mối quan hệ mật thiết với nhau, tập đọc chuyển hoá văn dạng âm thành văn viết Vì thế, giao tiếp ngôn ngữ, người đọc hiểu hoàn toàn nội dung, ý nghĩa mà người viết gửi gắm, việc viết thống gọi thuật ngữ quen thuộc tả Bởi theo nghĩa gốc “chính tả” tức “phép viết đúng” hay “lối viết hợp với chuẩn” Lương Thị Thanh Hương – Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai ĐỀ TÀI: Một số biện pháp rèn kĩ viết tả cho học sinh lớp Qua viết tả rèn luyện cho học sinh “tính kỉ luật, tính cẩn thận óc thẩm mĩ” Đồng thời bồi dưỡng cho học sinh lòng yêu quý Tiếng Việt, chữ viết, cách biểu thị tình cảm thể việc viết tả Xuất phát từ tính chất tầm quan trọng việc viết tả nên phân môn tả đưa vào chương trình giảng dạy trường phổ thông Cụ thể lớp bậc tiểu học, tiết luyện viết giảng dạy hầu hết lớp bậc học tiểu học, với nhiều hình thức khác nhau: Từ tả nhìn bảng, nhìn sách để chép đến tả nghe - viết, nhớ - viết Với hình thức giúp học sinh hiểu quy tắc tả để viết 2.Thực trạng 2.1 Thuận lợi, khó khăn Thuận lợi: Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, đạo sát Ban giám hiệu nhà trường nên từ đầu năm học em vào nề nếp, có ý thức học tập hoạt động khác Về sở vật chất nhà trường tương đối đảm bảo, phòng học ánh sáng đủ tiêu chuẩn, bàn ghế phù hợp với lứa tuổi…Ban giám hiệu nhà trường quan tâm tới việc rèn chữ, giữ học sinh, thường xuyên tổ chức chuyên đề dạy tập viết, dạy tả cho giáo viên, phát động phong trào “ Vở – Chữ đẹp” giáo viên học sinh Đội ngũ giáo viên tâm huyết với nghề, có tình thương trách nhiệm học sinh… Những điều kiện tác động tích cực tới vấn đề mà nghiên cứu Khó khăn: - Về giáo viên: Một số giáo viên phát âm chưa chuẩn, mang nặng tiếng địa phương, chưa nắm luật tả Lương Thị Thanh Hương – Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai ĐỀ TÀI: Một số biện pháp rèn kĩ viết tả cho học sinh lớp - Về học sinh: Chưa coi trọng chưa viết, số em phát âm sai, bút mực không quy định, em không quen dùng bút máy Phần đa bố mẹ em làm nghề nông chưa quan tâm tới chữ viết em 2.2.Thành công, hạn chế Thành công: Tìm cách hướng dẫn giúp em viết đúng, viết đẹp, chữ viết có nhiều sáng tạo Giáo viên không ngại khó, ngại khổ hướng dẫn học sinh, học sinh tích cực rèn luyện, thường xuyên trau dồi chữ viết Học sinh không xem nhẹ chữ viết mà ngày trọng biết giữ gìn sạnh chữ đẹp để tham gia phong trào thi “Vở – chữ đẹp trường tổ chức” Giáo viên có thêm số kinh nghiệm dạy chữ viết cho học sinh Hạn chế: Một số giáo viên chưa tự giác rèn chữ viết mẫu mình, chưa nắm bắt kịp thời mẫu chữ Gia đình học sinh không quan tâm nhiều đến chữ viết mà giao nhiệm vụ cho giáo viên mà không kèm viết nhà Hiện đẩy mạnh công nghệ thông tin nên hầu hết loại hồ sơ vi tính hóa nên có phần tác động đến chữ viết giáo viên Một số giáo viên chưa mạnh dạn đề xuất với nhà trường quan tâm đến việc bồi dưỡng chữ viết, biểu dương khen ngợi kịp thời học sinh đạt thành tích chữ viết 2.3 Mặt mạnh, mặt yếu Mặt mạnh Đa số giáo viên có ý thức rèn chữ viết thân cho học sinh, tự tin chữ viết Phong trào Vở – chữ đẹp Ban giám hiệu, giáo viên quan tâm Học sinh nắm cách viết, biết cách trình bày Lương Thị Thanh Hương – Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai ĐỀ TÀI: Một số biện pháp rèn kĩ viết tả cho học sinh lớp theo kiểu bài, biết cách viết chữ hoa sáng tạo Viết kịp tốc độ theo chuẩn kiến thức kĩ lớp học Mặt yếu Một số giáo viên chữ viết chưa đẹp, chưa có kinh nghiệm biện pháp tốt để rèn chữ viết cho học sinh Học sinh viết chưa mẫu, chưa độ cao, khoảnh cách chữ không đồng đều, điểm đặt dấu phụ, dấu chưa quy định Một số em viết hoa tùy tiện, chưa nắm luật tả Chưa phân biệt cách trình bày thơ, đoạn văn Ngồi viết chưa tư thế, ý thức giữ chưa cao 2.4.Các nguyên nhân, yếu tố tác động… Qua thực tế giảng dạy nhiều năm lớp 4, thân gần gũi, tiếp xúc, trao đổi với học sinh, với phụ huynh học sinh, với đồng nghiệp trường đến kết luận Tình trạng viết sai tả học sinh lớp nguyên nhân chủ yếu sau : - Do ảnh hưởng cách phát âm tiếng địa phương: đối tượng học sinh em có bố mẹ thuộc quê hương Bình Định Quảng Nam, nhiều em ảnh hưởng tiếng bố mẹ -Do em chưa có động cơ, thái độ đắn việc học rèn luyện viết tả, viết em lơ là, không tập trung vào viết, lâu ngày thành thói quen cẩu thả "viết quen tay" Vì có nhiều em hỏi quy tắc viết hoa em trả lời tương đối đầy đủ mắc nhiều lỗi viết hoa - Do em không nắm nguyên tắc kết hợp chữ cái, quy tắc viết hoa Tiếng Việt, không nắm vị trí phân bổ kí hiệu - Do em chưa hiểu nghĩa từ, chưa nhớ đầy đủ quy tắc tả trình học tả có liên quan mật thiết với trình trí nhớ Những lỗi Lương Thị Thanh Hương – Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai ĐỀ TÀI: Một số biện pháp rèn kĩ viết tả cho học sinh lớp tả không nhớ đầy đủ quy tắc tả lẫn lộn phụ âm đầu, nguyên âm, - Nhiều em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, em có điều kiện học tập, rèn luyện đọc thêm sách báo nên vốn từ ngữ em mở rộng 2.5.Phân tích, đánh giá vấn đề thực trạng mà đề tài đặt Học sinh tiểu học viết sai tả chủ yếu em bị từ lớp dưới, chưa nắm vững âm, vần, chưa phân biệt cách phát âm giáo viên, chưa hiểu rõ nghĩa từ, chưa có ý thức tự học, tự rèn nhà, chưa trọng đến chữ viết Vì lỗi học sinh thường mắc phải chủ yếu là: - Lỗi vô ý, chưa cẩn thận (như thiếu dấu phụ, dấu thanh) - Lỗi vần khó (uya, uyu, uênh, oang, oeo, ươu, uyên, uyêt, uêch, ) - Lỗi phát âm sai (at/ac, et/ec, an/ang, iu/iêu, iêc/iêt, ươc/ươt, ) - Lỗi không hiểu nghĩa từ ( để dành/ tranh giành, dở dang/ giang sơn, ) - Lỗi không nắm quy tắc tả ( g ghép với a, ă, â, o, ô, ơ, u, ư, gh ghép với e, ê, i) Qua thống kê loại lỗi, thấy học sinh lớp thường mắc lỗi sau: Về điệu: Học sinh chưa phân biệt hỏi, ngã Ví dụ: nghỉ hè viết thành nghĩ hè; sửa lỗi viết thành sữa lỗi; lịch sử viết thành lịch sữ; Về âm đầu: học sinh thường viết lẫn chữ ghi âm đầu sau: Ví dụ: giữ gìn viết thành gìn; xẻ gỗ viết thành sẻ gỗ; trân trọng viết thành chân trọng; Về âm cuối: học sinh thường viết lẫn chữ ghi âm cuối vần sau: Ví dụ: ac/at: gật đầu viết thành gậc đầu; in/ inh: inh ỏi viết thành in ỏi; iêc/iêt:thiết tha viết thành thiếc tha; Lương Thị Thanh Hương – Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai ĐỀ TÀI: Một số biện pháp rèn kĩ viết tả cho học sinh lớp ươc/ươt: trượt ngã viết thành trược ngã; n/ng: làng viết thành làn; Về viết hoa: Đây lỗi phổ biến trầm trọng viết em, lỗi em thường gặp hai dạng sau: -Lỗi viết hoa đầu câu, danh từ riêng tên địa danh - Lỗi viết hoa tùy tiện thường thói quen Ngoài số viết thường mắc lỗi khác trình bày, chữ viết thiết nét Qua phân tích lỗi em, học sinh lớp so với yêu cầu kĩ cần đạt viết tả( không lỗi viết kĩ viết em chưa đạt yêu cầu Thực trạng đáng lo ngại đòi hỏi cần phải nghiên cứu tìm biện pháp để giúp đỡ em khắc phục lỗi tả Giải pháp, biện pháp: 3.1.Mục tiêu giải pháp, biện pháp Để giúp em hạn chế khắc phục lỗi hay mắc phải đồng thời khơi dậy lòng hứng thú say mê luyện viết trước tiên phải có kết hợp nhuần nhuyễn giáo viên học sinh Cụ thể: Đối với giáo viên: Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nâng cao trình độ, sử dụng đồ dùng hợp lí Quan tâm đến đối trượng học sinh, ý đến em viết xấu, viết sai cần thiết giáo viên phải viết mẫu để em luyện viết theo Tâm huyết với nghề, nhiệt tình kiên trì giúp em luyện viết, sửa sai Đối với học sinh: Cần rèn kĩ nghe để nhớ, nhớ để viết, cần thuộc lòng quy tắc tả Tạo thói quen học tập, thói quen luyện viết nhà, làm Lương Thị Thanh Hương – Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 10 ĐỀ TÀI: Một số biện pháp rèn kĩ viết tả cho học sinh lớp chuyên …… ……………………… ……………………… gia máy ……………………… ……………………… xúc Ê- mi- li, ……………………… ……………………… con… Dòng …… ……………………… ……………………… …………………… ……………………… kinh quê …… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… hương Kì diệu rừng …… xanh Tiếng đàn Ba9 la-lai-ca ………………………… ……………………… …… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… sông Đà Sau trả tả, hướng dẫn em cách ghi lỗi sửa lại cho (ghi từ chứa tiếng sai để hiểu nghĩa viết lại tả), sửa luyện viết, sau ghi vào bảng tổng hợp Mấy tuần đầu, em viết sai nhiều, nhắc nhở khuyến khích em nhà chép lại cho đẹp tả Hết nửa kì, thu bảng tổng hợp tả học sinh để kiểm tra đánh giá, chọn học sinh tiến để khen thưởng Nhờ có bảng tổng hợp này, em có ý thức việc rèn luyện chữ viết, thi đua viết tả d Biện pháp 4: Kết hợp ghi nhớ hình thức chữ viết từ nghĩa từ Việc nắm nghĩa từ quan trọng Hiểu nghĩa từ sở giúp học sinh viết tả Đó đặc trưng quan trọng phương diện Lương Thị Thanh Hương – Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 16 ĐỀ TÀI: Một số biện pháp rèn kĩ viết tả cho học sinh lớp ngôn ngữ tả Tiếng Việt, giúp học sinh giải lỗi tả ảnh hưởng cách phát âm theo phương ngữ Vì nói tả Tiếng Việt gọi tả ngữ nghĩa Học sinh lớp viết sai tả, phần lớn em không nắm nghĩa từ Vì thế, dạy tả dạy tiết học khác môn Tiếng Việt, ý giúp em: - Hiểu nghĩa từ, phân biệt từ với từ khác để em ghi nhớ cách viết từ Ví dụ: Nếu đọc từ có hình thức ngữ âm “ dành” học sinh lúng túng việc xác định hình thức chữ viết từ Nhưng đặt vào ngữ cảnh hay gắn cho nghĩa xác định như: Em để dành tiền mua sách truyện Thiếu nhi./ Trong trận đấu bóng đá ngày mai, em phải giành lấy chiến thắng./ Các em đọc rõ ràng, rành mạch để lớp nghe Như học sinh dễ dàng viết tả Khi đọc tả cho học sinh viết, đọc cụm từ (diễn đạt ý nhỏ); nhắc nhở em ý lắng nghe, hiểu nghĩa từ để viết tả Khi học sinh sửa lỗi tả, yêu cầu em ghi từ chứa tiếng sai sửa lại cho đúng; không nên ghi tiếng sai sửa lại, sửa em không ghi nhớ từ viết sai Trong tiết đọc hiểu, tập cho em tìm cách ngắt giọng câu dài, ngắt nghỉ dấu câu, giải nghĩa từ khó Khi học sinh làm tập tả, chọn theo phương ngữ Nam Bộ, tập trung vào “trọng điểm tả” để khắc phục lỗi tả cách phát âm địa phương Ngoài việc hướng dẫn học sinh làm tập tài liệu hướng dẫn học, thay đổi hình thức nội dung tập cách vận dụng nguyên tắc phối hợp phương pháp tích cực với phương pháp tiêu cực Nghĩa hướng dẫn học sinh làm tập tả theo hướng loại bỏ sai, xác định Theo cách này, điều chỉnh thay đổi nội dung Lương Thị Thanh Hương – Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 17 ĐỀ TÀI: Một số biện pháp rèn kĩ viết tả cho học sinh lớp hình thức số tập tài liệu hướng dẫn học bám sát yêu cầu cần đạt học Ví dụ: Bài tập tả tuần 16 ( Tài liệu trang 115 ) yêu cầu tìm từ ngữ chứa tiếng vàng- dàng; vào-dào, vỗ- dỗ Thay cho em tìm từ chứa tiếng cho, cho sẵn từ yêu cầu em tìm từ viết sai tả, sửa lại cho Chẳng hạn : Tìm từ viết sai tả bảng đây: vàng - dàng - màu vàng vào - - vỗ - dỗ - dỗ tay - dàng bạc - vào học - vỗ - dội dàng - dồi - sóng dỗ - dễ dàng - dạt - dỗ dành - dềnh dàng - lớp - dạy dỗ Đối với tập dạng này, thường tổ chức cho em thi đua “Tìm đúng, tìm nhanh” nhóm Trong thời gian, nhóm tìm nhiều thắng e Biện pháp 5: Ôn tập giúp học sinh nắm vững qui tắc tả, cung cấp cho học sinh số mẹo luật tả đơn giản, dễ nhớ Ở lớp dưới, em cung cấp số qui tắc tả Lên lớp 4, em thường xuyên ôn lại Nhưng em nhớ vận dụng để viết tả Việc ghi nhớ vận qui tắc tả điều dễ dàng Nếu nói, giảng em quên Để giúp em nắm vững qui tắc tả học cách khái quát có hệ thống, chọn lọc, tổng hợp qui tắc số “mẹo” tả mức độ Lương Thị Thanh Hương – Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 18 ĐỀ TÀI: Một số biện pháp rèn kĩ viết tả cho học sinh lớp đơn giản để em dễ nhớ, dễ thuộc, chí quên em giở xem để viết tả Qui tắc mẹo luật tả nằm mặt tờ giấy A4 nên học sinh dễ học, dễ nhớ nhanh thuộc * Một số quy tắc tả Lương Thị Thanh Hương – Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 19 TT Các quy tắc Cách viết Ví dụ tả ĐỀQuy TÀI: biện pháp rèn kĩ viết tả cho học sinh lớp tắcMột viết số phụ âm đầu -Quy tắc viết k/ c/ – Viết q trước vần có âm đệm q - sách, quyên góp ghi chữ u – Viết k trước nguyên âm e, ê, - kể chuyện, kiên i (iê, ia) cường, xưa kia, – Viết c trước nguyên âm - công, khác lại -Quy tắc viết g / -Viết gh, ngh trước nguyên - ghi nhớ, ghe xuồng, gh ng / ngh âm e, ê, i, iê (ia) nghiên cứu, suy nghĩ… – Viết g, ng trước nguyên âm - gà Gô, gùi, khác lại Quy tắc viết âm i, - Viết i sau âm đầu - niềm tin, tiên tiến y - Viết y sau âm đệm - truyện, chuyển, tuyết - Khi nguyên âm đứng - âm ỉ, ầm ì, ì ạch, lợn ỉ, viết i từ ỉ ôi, í ới,…; Việt - viết y từ gốc Hán -y tá, y hệt, y phục, y tế, Quy tắc đánh dấu – Dấu thường đặt lương y, y dược,… -loá mắt, khoẻ khoắn, âm - Tiếng có âm cuối đặt dấu - mượn, trườn, cuồn chữ thứ hai cuộn, chuối, muỗi … nguyên âm đôi - Tiếng âm cuối đặt - múa, mía, lửa, của, dấu chữ đầu đĩa, chĩa, … nguyên âm đôi Quy tắc viết tên riêng Việt Nam - Lương Tên người -Viết hoa tất đầu - Võ Thị Sáu, Trần Thị Thanh Hương – Trường THchữ Nguyễn Thị Minh Khai 20 tên địa danh Việt nam tiếng tạo thành tên riêng Quốc Toản, Nông Văn Dền,… ĐỀ TÀI: Một số biện pháp rèn kĩ viết tả cho học sinh lớp * Một số mẹo tả dễ nhớ + Mẹo tương ứng điệu từ láy - Trong từ láy đôi, dấu nhóm huyềnngã- nặng không- sắc- hỏi Học sinh dễ dàng nhớ mẹo qua câu lục bát sau: Chị Huyền mang nặng, ngã đau Anh không sắc thuốc hỏi đâu mà lành” + Mẹo “ Mình nên nhớ viết dấu ngã” Với câu thơ phân cụ thể sau: - với m (mình) : mẫn cảm, mãnh liệt, mạnh mẽ, mĩ thuật, mĩ mãn, mĩ lệ, muỗi,… - Với n (nên) : nỗ lực, phụ nữ, noãn bào, nỗi niềm,… - Với nh (nhớ) : nhẫn nại, nhiễm bệnh, truyền nhiễm, tham nhũng, thổ nhưỡng, - Với v (viết) : vĩ đại, vĩ nhân, vĩ tuyến, viễn thị, viễn cảnh, vỗ tay, cổ vũ, vũ trụ,… - Với d (dấu) : dưỡng sinh, nuôi dưỡng, dũng cảm, dã thú, dã man, diễm phúc,… - Với ng (ngã) : té ngã, ngỡ ngàng, ngưỡng mộ, ngôn ngữ, ngữ nghĩa, đội ngũ,… + Mẹo nhóm nghĩa tr- ch - Những từ quan hệ thân thuộc gia đình viết ch không viết tr: cha, chú, chị, cháu, chắt, chồng,… Lương Thị Thanh Hương – Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 21 ĐỀ TÀI: Một số biện pháp rèn kĩ viết tả cho học sinh lớp - Những từ đồ vật gia đình viết ch không viết tr: chai, chum, chạn, chén, chổi, chão, chõng, chiếu, ( ngoại trừ tráp, đồ vật dùng) + Mẹo nhóm nghĩa s- x - Tên thức ăn đồ dùng nấu ăn viết x: xôi, xa lát, xúc xích, xì dầu, … - Các động từ, tính từ thường viết x: xem, xách, xẻ, xay, xát, xào, xoa, xúc, xanh,… - Hầu hết danh từ lại viết s: + Chỉ người : sứ giả, đại sứ, sư vãi, giáo sư, gia sư,… + Chỉ cối: sen, sung, sấu, sắn, si, sim, sậy, sầu riêng, su su + Chỉ đồ vật: sọt, sợi dây, sợi vải,… + Chỉ vật: sâu, sán, sên, sếu, sóc, sò, sứa,sư tử, san hô, sơn dương… + Chỉ vật, tượng: sao, sương, sông, suối, sấm, sét,… Có số trường hợp ngoại lệ danh từ lại viết x: xe, xuồng, xoan, xoài, túi xách, xương, xô, xẻng, xưởng, xã, trạm xá, mùa xuân Học sinh ghi nhớ trường hợp ngoại lệ cách học thuộc câu văn sau: Mùa xuân, bà Xuyến xuồng gỗ xoan, xách xe xoài đến xã đổi xẻng xưởng, đem trạm xá cho bệnh nhân đau xương +Mẹo viết d, r, gi: Trong từ láy đôi, tiếng đầu có phụ âm l tiếng thứ hai có phụ âm d, r hay gi: lò dò, lim dim Đối với trường hợp khác, muốn xác định cách viết phải dựa vào đối lập nghĩa: - gia (tăng thêm): gia hạn, gia tăng, tăng gia, … - gia (nhà): gia đình, gia tài, gia sản, gia sư, gia trưởng, quản gia, gia phong, - da (lớp vỏ bên ngoài): da thịt, da dẻ, da trời, da mặt, … - (sự di chuyển) : vào, ngoài, sân, chơi,… Lương Thị Thanh Hương – Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 22 ĐỀ TÀI: Một số biện pháp rèn kĩ viết tả cho học sinh lớp Nhờ có bảng tổng hợp qui tắc mẹo luật tả mà học sinh lớp trở nên sôi học tập, em thuộc câu thơ mẹo luật tả, lỗi tả giảm đáng kể Nhưng nắm qui tắc các“ mẹo” tả chưa khắc phục triệt để lỗi tả Vì vậy, dạy tả , phải phối hợp vận dụng qui tắc “ Kết hợp tả có ý thức với tả không ý thức” Phương pháp có ý thức coi chủ yếu ghi nhớ qui tắc, mẹo tả,…Nhưng số trường hợp ghi nhớ tượng tả có tính chất dự đoán, không gắn với qui luật, qui tắc dạy em cách “ nhớ chữ một”, giải pháp hữu hiệu, hợp lí Bởi vì, phần lớn người viết tả dựa vào cách nhớ từ một.Theo cách này, hướng dẫn học sinh cần tập trung nhớ mặt chữ từ dễ viết sai Những từ dễ viết sai chiếm tỉ lệ không nhiều, học sinh ghi nhớ Chẳng hạn như: rượu, hươu, khướu, ngoằn ngoèo, khúc khuỷu, xoong, quần xoóc, xe goòng, …hoặc từ viết ngã không viết hỏi, từ để viết hỏi không viết ngã, từ kể viết hỏi không viết ngã, … g.Biện pháp 6: Hướng dẫn học sinh phát lỗi sửa lỗi theo nhóm Song song với việc ôn tập giúp học sinh nắm vững qui tắc mẹo tả, việc hướng dẫn học sinh phát lỗi sửa lỗi viết quan trọng Đây thói quen mà giáo viên cần phải rèn cho học sinh, không tả mà tất môn học khác Bản thân chấm phân loại học sinh thường mắc loại lỗi tả thành nhóm riêng Ví dụ: Đặt tên nhóm theo lỗi thường mắc phải : Nhóm âm đầu, nhóm vần, nhóm viết hoa, nhóm hỏi ngã - Số em nhóm tuỳ tình hình thực tế lớp Lương Thị Thanh Hương – Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 23 ĐỀ TÀI: Một số biện pháp rèn kĩ viết tả cho học sinh lớp - Nhóm trưởng nhóm em không mắc lỗi Sau học sinh viết xong, tổ chức cho học sinh đổi soát lỗi lẫn Tôi qui định lỗi cụ thể, yêu cầu em soát lỗi viết bạn, dùng bút chì gạch chữ viết sai, tổng hợp số lỗi trả cho bạn tự sửa (ghi từ chứa tiếng sai sửa lại tả) Đối với em viết sai nhiều, phân công học sinh viết tả đổi soát lỗi với học sinh Sau em soát lỗi xong, thu để chấm.Trong tả, chấm nhanh khoảng 3-5 em Nhưng chơi, cố gắng chấm 1/4 lớp, chấm thật kĩ ghi nhận xét cụ thể, khen em có tiến Khi trả cho học sinh, khen ngợi em soát lỗi viết bạn xác, tuyên dương em có tiến bộ, nhắc nhở em viết sai nhiều nhà sửa lỗi bảng tổng hợp Đối với tập, thường tổ chức cho em làm nhóm nhỏ nhiều hình thức thi đua như: Ai nhanh đúng, tìm nhanh viết đúng, … Các nhóm ghi làm nhóm vào bảng nhóm phiếu tập để lớp nhận xét, bầu chọn nhóm thắng Đối với tiết học khác, nhắc nhở học sinh viết tả Khi chấm đoạn văn, tập làm văn kiểm tra học sinh, chấm kĩ càng, tỉ mỉ, rõ lỗi tả hướng dẫn học sinh sửa lỗi trả h Biện pháp 7: Tuyên dương, khen thưởng học sinh có tiến học tập Học sinh Tiểu học thích khen thưởng, tuyên dương Các em thích cô phê lời khen vào để nhà khoe với cha mẹ Có thể, có em chưa ý thức tầm quan trọng việc học tả em thích thầy cô, cha mẹ khen Nhờ lời khen mà em vui sướng, thích Lương Thị Thanh Hương – Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 24 ĐỀ TÀI: Một số biện pháp rèn kĩ viết tả cho học sinh lớp đến trường; tích cực, cố gắng, tự giác học tập Hiểu đặc điểm tâm lí em nên động viên, khuyến khích em; theo dõi sát trình học tập học sinh, dù tiến nhỏ em thái độ học tập kết học tập, khen ngợi kịp thời Đối với có viết đúng, đẹp, thường ghi nhận xét vào với dòng chữ : “Chữ viết em đều, đẹp có sáng tạo, cô khen” “Bài viết em thật xuất sắc, cô tự hào chữ viết em… biểu dương em trước lớp Đối với học sinh viết sai tả nhiều, dành thời gian hướng dẫn em sữa lỗi lớp Cứ nửa học kì, chọn em có tiến để khen thưởng Phần thưởng hai có chữ kí bao bìa, dán nhãn cẩn thận viết (loại thay ngòi), bút chì, cục tẩy,…Phần thưởng nhỏ em vui, hãnh diện 3.3.Điều kiện thực giải pháp, biện pháp Nghiên cứu kĩ dạng bài, kiểu lỗi để chuẩn bị hệ thống tập giúp học sinh viết tốt tả Ngay từ tiết học đầu tiên, giáo viên hướng dẫn thống với học sinh bước thực viết đoạn, tả Khi viết, giọng đọc giáo viên cần phải rõ ràng, xác, không đọc nhanh; đọc chữ học sinh thường viết sai phải đọc chậm nhắc nhở em ý; khích lệ, khuyến khích học sinh viết đẹp, viết chữ hoa sáng tạo để giúp em có hứng thú viết tả 3.4.Mối quan hệ giải pháp, biện pháp Biện pháp tiền đề để thực biệp pháp 2, 3, 4, 5, Tuy nhiên biện pháp biện pháp 2, biện pháp quan trọng Lương Thị Thanh Hương – Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 25 ĐỀ TÀI: Một số biện pháp rèn kĩ viết tả cho học sinh lớp xác định chữ viết phải đúng, đẹp, hiệu nhất, đạt mục tiêu học 3.5 Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Bằng biện pháp, hình thức tổ chức phù hợp nói trên, bước hình thành học sinh lực thói quen viết tả Chất lượng chữ viết học sinh nâng lên rõ rệt Không học sinh yêu thích luyện viết mà học sinh linh hoạt, chủ động viết chữ hoa sáng tạo mà tự tin học môn khác Nhận thức chữ viết giáo viên nâng lên Giáo viên không ngại rèn chữ mà học sinh tham gia vào việc rèn chữ thường xuyên Kết khảo nghiệm cụ thể sau: Năm học 2014- 2015 Học kì năm học 2015-2016 (25 học sinh) Sau Trước thực thực (28 học sinh) Trước Sau thực Mức độ đạt học sinh thực hiện Học sinh mong chờ 12 đến em 48% 20 80% 13 46.5% 21 em em em 75% luyện viết Học sinh yêu cầu em 32% em 16% em 32.1% em 17.9 % em 20 % em 4% em 21.4% em 7.1% thầy cô Không thích học tiết Lương Thị Thanh Hương – Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 26 ĐỀ TÀI: Một số biện pháp rèn kĩ viết tả cho học sinh lớp luyện viết Kết thu qua khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Thông qua khảo nghiệm, giúp giáo viên nắm bắt cách xác thực trạng vấn đề mà đề tài nghiên cứu Từ đưa giải pháp hợp lý nhằm giải vấn đề, kiểm tra, đánh giá kết thực giải pháp để có điều chỉnh hợp lý trình thực Việc phát triển đề tài áp dụng hiệu đối tượng học sinh đơn vị trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai thu kết đáng khích lệ thực có ý nghĩa khoa học Chất lượng dạy học tiết luyện viết lớp trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai nâng lên qua năm sở khoa học để giáo viên nhà trường tham khảo, nghiên cứu phát triển đề tài mức cao III Phần kết luận, kiến nghị 1.Kết luận: Để đạt hiệu cao công tác rèn chữ viết cho học sinh, người giáo viên tiểu học cần phải: - Xác định luyện viết đúng, đẹp cho học sinh vấn đề quan trọng thiết thực để nâng cao hiệu học tập - Viết chữ đẹp, mẫu viết tả Phải theo dõi, khảo sát thường xuyên để nắm đối tượng học sinh qua có biện pháp phù hợp - Xác định tập trung vào “trọng điểm tả” cần dạy, biết vận dụng kiến thức ngữ âm học Tiếng Việt vào việc phân loại lỗi tả, phát đặc điểm loại lỗi, việc xây dựng qui tắc tả “ mẹo” tả, giúp học sinh ghi nhớ cách viết cách khái quát, có hệ thống Lương Thị Thanh Hương – Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 27 ĐỀ TÀI: Một số biện pháp rèn kĩ viết tả cho học sinh lớp -Tạo bầu không khí thân thiện, thái độ cởi mở, tư sẵn sàng hợp tác giúp đỡ em trình luyện viết - Giúp học sinh thống kê lỗi mà em hay sai vào sổ tay Tiếng việt Thường xuyên chấm chữa ghi nhận xét thật cụ thể, rõ ràng; Tận tình dạy bảo, ân cần hướng dẫn giúp đỡ học sinh yếu; thường xuyên kiểm tra vở, nhắc nhở em cách trình bày, cách sửa lỗi ; động viên, tuyên dương khen thưởng học sinh có nhiều tiến - Bên cạnh đó, từ lớp dưới, em cần rèn viết với chữ mẫu đẹp * Về học sinh cần: Có thái độ học tập đắn luyện viết Tích cực tham gia luyện viết thường xuyên, có ý thức học hỏi trao dồi chữ viết lúc, nơi Phải có thói quen cẩn thận, trình bày viết đẹp, có thẩm mĩ 2.Kiến nghị: Trên vài kinh nghiệm nhỏ việc rèn kĩ viết tả Thực tế giảng dạy giáo viên có suy nghĩ, kinh nghiệm, bí nghề nghiệp riêng xong đến mục đích cuối nâng cao chất lượng dạy học Tôi mong góp ý chân thành Hội đồng khoa học lãnh đạo cấp đóng góp ý kiến để đề tài thêm phong phú, hoàn thiện giúp rút kinh nghiệm vận dụng vào giảng dạy ngày tốt Xin chân thành cảm ơn Ea Bông ngày 10/3/2016 Người viết Lương Thị Thanh Hương – Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 28 ĐỀ TÀI: Một số biện pháp rèn kĩ viết tả cho học sinh lớp Lương Thị Thanh Hương NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Chủ tịch hội đồng Nguyễn Thị Minh Thủy NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Lương Thị Thanh Hương – Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 29 ĐỀ TÀI: Một số biện pháp rèn kĩ viết tả cho học sinh lớp ……………………………………………………………………………………… IV Tài liệu nghiên cứu TT Tài liệu Tác giả Tài liệu hướng dẫn học Tiếng Việt lớp 4, Nhà xuất Giáo dục Việt tập + 2 Vở tập Tiếng Việt lớp 4, tập + Sổ tay tả Tiếng Việt tiểu học Dạy học tả tiểu học Chữa lỗi tả cho học sinh Giúp em luyện chữ đẹp lớp 4, tập Tạp chí giới ta Nam Nhà xuất Giáo dục Việt Nam Nguyễn Đình Cao, Nhà xuất Giáo Dục Hoàng Văn Thung - Đỗ Văn Thảo, Nhà xuất Giáo Dục Phan Ngọc, Nhà xuất Giáo Dục Nhà xuất Giáo Dục Lương Thị Thanh Hương – Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 30 [...]... TÀI: Một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 4 ……………………………………………………………………………………… IV Tài liệu nghiên cứu TT 1 Tài liệu Tác giả Tài liệu hướng dẫn học Tiếng Việt lớp 4, Nhà xuất bản Giáo dục Việt tập 1 + 2 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4, tập 1 + 2 3 Sổ tay chính tả Tiếng Việt tiểu học 4 Dạy và học chính tả ở tiểu học 5 Chữa lỗi chính tả cho học sinh 6 7 Giúp em luyện chữ đẹp lớp 4, ... 16 ĐỀ TÀI: Một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 4 ngôn ngữ của chính tả Tiếng Việt, nó sẽ giúp học sinh giải quyết được những lỗi chính tả do ảnh hưởng cách phát âm theo phương ngữ Vì vậy có thể nói rằng chính tả Tiếng Việt còn gọi là chính tả ngữ nghĩa Học sinh lớp tôi viết sai chính tả, một phần lớn là do các em không nắm được nghĩa của từ Vì thế, khi dạy chính tả hoặc dạy... chính tả) của học sinh năm trước để tác động vào ý thức của học sinh b Biện pháp 2: Rèn kĩ năng đọc đi đôi với luyện viết chính tả Như chúng ta đã biết, đọc thông thì mới viết thạo Học sinh đọc còn chậm và sai nhiều thì không thể viết đúng chính tả Vì đọc chưa thông nên khi viết chính tả Lương Thị Thanh Hương – Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 12 ĐỀ TÀI: Một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả. .. TÀI: Một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 4 các bài tập chính tả và các bài luyện viết giáo viên giao Có ý thức khắc phục các lỗi sai mà giáo viên đã chỉ ra Có ý thức học hỏi các bạn chữ viết đẹp trong lớp 3.2 Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp Muốn đề ra biện pháp thực hiện, trước hết phải tìm ra các nguyên nhân dẫn đến việc học sinh viết sai lỗi chính tả. .. trong các biện pháp trên thì biện pháp 2, 3 và 5 là biện pháp quan trọng nhất vì nó Lương Thị Thanh Hương – Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 25 ĐỀ TÀI: Một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 4 xác định được chữ viết phải thế nào thì mới đúng, mới đẹp, mới hiệu quả nhất, đạt được mục tiêu bài học 3.5 Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu Bằng các biện pháp, ... viết đúng chính tả cho học sinh lớp 4 đơn giản để các em dễ nhớ, dễ thuộc, thậm chí khi nào quên các em có thể giở ra xem để viết đúng chính tả Qui tắc và mẹo luật chính tả này chỉ nằm trong 2 mặt của một tờ giấy A4 nên học sinh rất dễ học, dễ nhớ và nhanh thuộc * Một số quy tắc chính tả Lương Thị Thanh Hương – Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 19 TT Các quy tắc chính Cách viết Ví dụ tả ĐỀQuy TÀI: biện pháp. .. dụng những kiến thức về ngữ âm học Tiếng Việt vào việc phân loại lỗi chính tả, phát hiện đặc điểm của từng loại lỗi, nhất là việc xây dựng các qui tắc chính tả các “ mẹo” chính tả, giúp học sinh ghi nhớ cách viết một cách khái quát, có hệ thống Lương Thị Thanh Hương – Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 27 ĐỀ TÀI: Một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 4 -Tạo bầu không khí thân thiện,... giữa phương pháp tích cực với phương pháp tiêu cực Nghĩa là tôi hướng dẫn học sinh làm các bài tập chính tả theo hướng loại bỏ cái sai, xác định cái đúng Theo cách này, tôi đã điều chỉnh và thay đổi nội dung Lương Thị Thanh Hương – Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 17 ĐỀ TÀI: Một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 4 và hình thức một số bài tập trong tài liệu hướng dẫn học nhưng... dào lớp - dạy dỗ Đối với những bài tập dạng này, tôi thường tổ chức cho các em thi đua “Tìm đúng, tìm nhanh” trong nhóm Trong cùng một thời gian, nhóm nào tìm được nhiều và đúng là thắng cuộc e Biện pháp 5: Ôn tập giúp học sinh nắm vững các qui tắc chính tả, cung cấp cho học sinh một số mẹo luật chính tả đơn giản, dễ nhớ Ở những lớp dưới, các em đã được cung cấp một số qui tắc chính tả Lên lớp 4, các... trong công tác rèn chữ viết cho học sinh, người giáo viên tiểu học cần phải: - Xác định luyện viết đúng, đẹp cho học sinh là một trong những vấn đề quan trọng và thiết thực để nâng cao hiệu quả học tập - Viết chữ đẹp, đúng mẫu và luôn viết đúng chính tả Phải theo dõi, khảo sát thường xuyên để nắm đối tượng học sinh qua đó có biện pháp phù hợp - Xác định và tập trung vào “trọng điểm chính tả cần dạy,
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 4 , SKKN một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 4 ,

Từ khóa liên quan