0

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng và thương mại Vinawaco 25

63 189 0
  • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng và thương mại Vinawaco 25

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2016, 19:58

MỤC LỤCTÓM LƯỢCiLỜI CẢM ƠNiiMỤC LỤCiiiDANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼvDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTviPHẦN MỞ ĐẦU11.Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài nghiên cứu12. Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài23. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài24. Phương pháp (cách thức) thực hiện đề tài35.Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp5CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP71.1.Những lý luận cơ bản về vốn kinh doanh71.1.1.Khái niệm vốn kinh doanh71.1.2.Vai trò và chức năng của vốn kinh doanh81.1.3.Phân loại vốn kinh doanh91.1.4.Các đặc trưng của vốn kinh doanh131.1.5.Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh131.2.Nội dung nghiên cứu hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh181.2.1.Ý nghĩa của việc nghiên cứu hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh181.2.2.Nội dung phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh19CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VINAWACO 25.222.1.Tổng quan về tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Vinawaco 25222.1.1.Tổng quan về Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Vinawaco 25222.1.2.Ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty292.2.Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty.332.2.1.Kết quả phân tích qua dữ liệu sơ cấp332.2.2.Kết quả phân tích qua dữ liệu thứ cấp36CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VINAWACO 25.483.1.Những kết luận và phát hiện qua nghiên cứu hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty483.1.1.Những kết quả đã đạt được483.1.2.Những mặt hạn chế, tồn tại và nguyên nhân493.2.Các đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Vinawaco 25.513.2.1.Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh513.2.2.Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty523.2.3.Một số kiến nghị, đề xuất nhằm nầng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty533.3.Điều kiện thực hiện55KẾT LUẬN57TÀI LIỆU THAM KHẢO58PHỤ LỤC Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Quỳnh Vân TÓM LƯỢC Vốn yếu tố thiếu để thực hoạt động sản xuất kinh doanh, yếu tố thể nguồn lực tài đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh DN Trong tình hình kinh tế thị trường biến động phức tạp kinh tế gặp nhiều khó khăn nay, DN muốn tồn phát triển tốt vấn đề bỏ qua sử dụng cho có hiệu nguồn VKD DN Trong điều kiện kinh tế mở, Việt Nam đã, trở thành thành viên tổ chức kinh tế lớn giới Đây hội lớn để Việt Nam mở rộng trường kinh doanh, đồng thời tiếp cận với nhiều khoa học công nghệ tiên tiến đại nhiều quốc gia giới Tuy nhiên, với có nhiều thách thức DN, mà mức độ cạnh tranh quốc gia giới lớn Vì vậy, vấn đề đặt để DN Việt Nam phát triển kinh tế nước nhà để sánh vai cường quốc kinh tế lớn mạnh giới Để làm điều này, DN cần phát huy đến mức tối đa sức mạnh nội mình, đồng thời nỗ lực tìm kiếm nguồn lực bên để hỗ trợ, xây dựng củng cố vị trường quốc tế Tranh thủ nguồn lực từ bên việc, sử dụng nguồn vốn cho tiết kiệm có hiệu lại vấn đề quan trọng đáng quan tâm DN Xuất phát từ yêu cầu đó, em định chọn đề tài để nghiên cứu cho khóa luận “Phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng thương mại Vinawaco 25” Khóa luận trình bày khái quát lý luận VKD Trên tảng lý thuyết, em thu thập liệu thực tế phát sinh công ty để phân tích thực trạng tình hình quản lý sử dụng vốn công ty Từ kết phân tích để đưa kết luận kết đạt tồn tại, để từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng VKD Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Vinawaco 25 SVTH: La Thị Nguyệt Lớp: K47D2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Quỳnh Vân LỜI CẢM ƠN Sau thời gian thực tập Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Thương mại Vinawaco 25 em thu thập đủ liệu để hoàn thành khoá luận tốt nghiệp Khoá luận hoàn thành không nỗ lực, cố gắng thân, mà giúp đỡ tận tuỵ người hướng dẫn Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Cô giáo hướng dẫn Th.s Phạm Thị Quỳnh Vân đã dẫn em tận tình, chu đáo tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành tốt khoá luận tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô giáo Trường Đại học Thương mại trang bị cho em kiến thức, lý luận kế toán-kiểm toán, làm tảng vững để em thực khoá luận Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể cán lãnh đạo công nhân viên Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Thương mại Vinawaco 25 tạo điều kiện cho em thực tập công ty dẫn em tiếp cận thực tế vấn đề mà thân nghiên cứu Mặc dù có nhiều cố gắng để thực đề tài cách tốt Song bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, tiếp cận thực tế hoạt động kinh doanh DN hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên em không tránh khỏi thiết sót định mà thân chưa nhận thức Em mong nhận góp ý quý Thầy, Cô giáo bạn để khoá luận em hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn! SVTH: La Thị Nguyệt Lớp: K47D2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Quỳnh Vân MỤC LỤC SVTH: La Thị Nguyệt Lớp: K47D2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Quỳnh Vân DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Sơ đồ 2.1: Tổ chức máy quản lý Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Vinawaco 25 Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh công ty năm 2013 2014 Bảng 2.2: Kết điều tra khảo sát tình hình hiệu sử dụng VKD Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Vinawaco 25 Bảng 2.3: Phân tích tình hình tổng vốn kinh doanh bình quân Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Vinawaco 25 Bảng 2.4: Phân tích tình hình VCSH Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Vinawaco 25 Bảng 2.5: Phân tích tình hình vốn cố định Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Vinawaco 25 Bảng 2.6: Phân tích tình hình VLĐ Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Vinawaco 25 Bảng 2.7: Phân tích mối quan hệ bù đắp nguồn vốn tài sản kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Vinawaco 25 Bảng 2.8: Phân tích hiệu sử dụng vốn chủ sở hữu (ROE) Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Vinawaco 25 Bảng 2.9: Phân tích hiệu sử dụng vốn cố định Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Vinawaco 25 Bảng 2.10: Phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Vinawaco 25 Bảng 2.11: Phân tích hiệu sử dụng tổng vốn kinh doanh bình quân Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Vinawaco 25 năm 2013 – 2014 SVTH: La Thị Nguyệt Lớp: K47D2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Quỳnh Vân DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 10 11 STT Từ viết tắt DN VCSH VCĐ VLĐ TSCĐ NVL VKD HTK TT TL VNĐ SVTH: La Thị Nguyệt Nội dung Doanh nghiệp Vốn chủ sở hữu Vốn cố định Vốn lưu động Tài sản cố định Nguyên vật liệu Vốn kinh doanh Hàng tồn kho Tỷ trọng Tỷ lệ Việt Nam đồng Lớp: K47D2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Quỳnh Vân PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết, ý nghĩa đề tài nghiên cứu 1.1.1 Về góc độ lý thuyết Vốn điều kiện thiếu để thành lập doanh nghiệp thực hoạt động sản xuất kinh doanh, yếu tố thể nguồn lực tài đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh Vì vậy, việc sử dụng vốn cho có hiệu vấn đề đặt đầu tiên, có ý nghĩa quan trọng DN Việc cần thiết tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu sử dụng VKD vấn đề cần thiết thu hút nhiều quan tâm chung với phát triển nhà nước và DN Nói cách khác vốn điều kiện “cần” cho trình sản xuất kinh doanh Hòa chung với phát triển, quy mô DN ngày lớn, nên đòi hỏi phải có lượng vốn ngày nhiều Mặt khác, với tiến vượt bậc khoa học công nghệ DN hoạt động kinh doanh điều kiện kinh tế mở với xu quốc tế hoá ngày mở rộng, cạnh tranh thị trường ngày khốc liệt nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển ngày lớn Đòi hỏi DN phải huy động cao độ nguồn vốn sử dụng đồng vốn cách hiệu Để nắm bắt cách đầy đủ xác thông tin DN, nhà quản trị phải tiến hành phân tích tình hình quản lý sử dụng VKD, để từ đưa phương án việc tổ chức, quản lý, sử dụng vốn nhằm tăng hiệu sử dụng VKD cho DN Tuy nhiên, vấn đề đặt công tác tổ chức quản lý phân tích tình hình VKD DN chưa trọng, quan tâm mức, đặc biệt DN vừa nhỏ Điều gây không khó khăn cho nhà quản lý DN việc đưa quyếtđịnh đắn phù hợp với biến động kinh tế thị trường hoạt động kinh doanh DN Phân tích hiệu sử dụngVKD nhằm mục đích đánh giá cách đắn, đầy đủ, toàn diện, khách quan tình hình sử dụng VKD DN Qua việc phân tích ta thấy phân bổ vốn, khả tài trợ nguồn vốn, khả huy động, phát triển vốn hiệu mang lại từ việc sử dụng nguồn vốn Đồng thời, việc phân tích nhằm mục đích tìm mâu thuẫn nội công tác quản lý vốn, tồn nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác quản lý vốn, qua đề phương hướng, biện pháp hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu sử dụngVKD DN SVTH: La Thị Nguyệt Lớp: K47D2 Khóa luận tốt nghiệp 1.1.2 GVHD: Th.S Phạm Thị Quỳnh Vân Về góc độ thực tế Trong thời gian thực tập khảo sát thực tế Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Vinawaco 25, em nhận thấy công ty gặp phải tình trạng chung mà mà DN khác gặp phải Tình hình quản lý sử dụng VKD công ty chưa thực quan tâm trọng, công tác phân tích hiệu sử dụng VKD chưa có phận chuyên trách, nên thực trạng sử dụng VKD công ty gặp nhiều khó khăn, điều ảnh hưởng lớn đến kết hoạt động kinh doanh công ty Việc trọng đến công tác phân tích hiệu sử dụng VKD công ty giúp cho công ty vượt qua khó khăn vốn, đồng thời nâng cao hiệu kinh doanh công ty Nhận thức tầm quan trọng công tác phân tích tình hình quản lý hiệu sử dụng VKD xuất phát từ thực tiễn Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Vinawaco 25, em chọn đề tài: “Phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Thương mại Vinawaco 25” làm đề tài nghiên cứu khoá luận tốt nghiệp cuối khóa Mục tiêu cụ thể đặt cần giải đề tài - Hệ thống hoá sở lý luận VKD hiệu sử dụng VKD - Phân tích thực trạng hiệu sử dụng VKD công ty thời gian 20132014 Đánh giá nhân tố bên bên ảnh hưởng đến hiệu sử dụng VKD công ty => Đánh giá thành tựu đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân tồn để từ có định hướng cho việc nâng cao hiệu sử dụng VKD cho công ty thời gian tới Qua đó, đề xuất phương hướng giải pháp cụ thể có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài - Đối tượng nghiên cứu: Vốn kinh doanh hiệu sử dụng VKD Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & Thương mại Vinawaco 25 - Không gian nhiên cứu: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng&Thương mại Vinawaco 25 có địa trụ sở Phòng 305 tòa nhà chung cư cao cấp 18 tầng – CIEN CO đường Hoàng Đạo Thúy kéo dài, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam SVTH: La Thị Nguyệt Lớp: K47D2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Quỳnh Vân - Thời gian nghiên cứu: tài liệu bảng cân đối kế toán báo cáo kết hoạt động kinh doanhvề tình hìnhquản lý sử dụngVKD công tytrong thời gian năm 2013 – 2014 Phương pháp (cách thức) thực đề tài 4.1 Phương pháp thu thập tổng hợp liệu 4.1.1 Phương pháp thu thập liệu  Phương pháp thu thập liệu sơ cấp Phương pháp thu thập liệu sơ cấp gồm phương pháp phương pháp điều tra trắc nghiệm phương pháp vấn • Phương pháp điều tra trắc nghiệm: phương pháp thực thông qua phiếu câu hỏi trắc nghiệm Để thu thậpdữ liệu nhằm phục vụ cho công trình nghiên cứu làm khóa luận Em phát phiếu điều tra cho giám đốc công ty, kế toán trưởng nhân viên phòng kế toán Nội dung câu hỏi phiếu điều tra xoay quanh vấn đề công tác quản lý sử dụng VKD công ty để từ thấy hiệu việc sử dụng vốn công ty Phương pháp lấy số lượng thông tin lớn từ nhiều đối tượng khác thời gian mà không tốn nhiều chi phí, thông tin thu chưa đáp ứng đủ yêu cầu mong muốn người phát • phiếu không trả lời câu hỏi hay trả lời cho có Phương pháp vấn: phương pháp gặp vàđặt câu hỏi trực tiếp với giám đốc công ty, kế toán trưởng Những câu hỏi đặt bám sát vào vấn đề liên quan đến tình hình hiệu sử dụng VKD công ty hai năm 2013-2014, phương án mà công ty thường áp dụng để sử dụng vốn tiết kiệm hiệu quả, định hướng công ty thời gian tới để sử dụng nguồn vốn có hiệu Phương pháp làm cho người vấn thoải mái, cho phép tập chung vào cách biểu đạt người vấn, câu trả lời mức chi tiết cao, phát vấn đề mà chưa khai thác, lại thu nhiều chi tiết không liên quan, phải nhiều thời gian để thu thông tin có ích  Phương pháp thu thập liệu thứ cấp Phương pháp thu thập liệu thứ cấp: phương pháp thu thập liệu, tài liệu sẵn có lưu trữ nội công ty Trong thời gian thực tập công ty em thu thập nhiều tài liệu liên quan để phục vụ cho đề tài phân tích thân, quan trọng là: bảng cân đối kế toán năm SVTH: La Thị Nguyệt Lớp: K47D2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Quỳnh Vân 2013 2014, báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2013 - 2014 Ngoài ra,còn có số tài liệu liên quan đến tình hình huy động vốn, tình hình quản lý, sử dụng vốn công ty, số tài liệu liên quan phục vụ cho công trình nghiên cứu 4.1.2 Phương pháp tổng hợp liệu Dựa vào phiếu điều tra, vấn thu về, qua số liệu bảng cân đối kể toán, báo cáo kết hoạt động kinh doanh số tài liệu khác để tiến hành tập hợp tính toán tổng hợp số liệu làm sở cho việc phân tích hiệu sử dụng VKD công ty Phương pháp tổng hợp liệu sử dụng phương pháp phân tổ thống kê Phân tổ thống kê vào hay số tiêu thức để phân chia đơn vị tượng nghiên cứu thành tổ tiểu tổ có tính chất khác Phân tổ thống kê giúp hệ thống hoá cách khoa học tài liệu thu thập trình điều tra, giúp ta phân chia tổng thể thành tổ khác tính chất theo tiêu thức dùng làm phân tổ Từ nhận xét cách khái quát đặc trưng tượng 4.2 Phương pháp phân tích  Phương pháp so sánh Đây phương pháp chủ yếu dùng phân tích hoạt động kinh doanh để xác định xu hướng, mức độ biến động tiêu phân tích Để tiến hành cần xác định số gốc để so sánh, xác định điều kiện để so sánh, mục tiêu để so sánh.Mục tiêu so sánh phân tích kinh doanh xác định mức độ biến động tuyệt đối mức độ biến động tương đối xu hướng biến động tiêu phân tích + Mức biến động tuyệt đối: xác định sở so sánh trị số tiêu hai kỳ: kỳ phân tích kỳ gốc + Mức độ biến động tương đối: kết so sánh số thực tế với số gốc điều chỉnh theo hệ số tiêu có liên quan theo hướng quy mô tiêu phân tích So sánh tuyệt đối: Số tuyệt đối mức độ biểu quy mô, khối lượng giá trị tiêu kinh tế thời gian địa điểm cụ thể Đơn vị tính vật, giá trị, công Mức giá trị tuyệt đối xác định sở so sánh trị số tiêu hai kỳ So sánh tương đối: SVTH: La Thị Nguyệt Lớp: K47D2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Quỳnh Vân Mức độ biến động tương đối kết so sánh thực tế với số gốc điều chỉnh theo hệ số tiêu có liên quan theo hướng định quy mô tiêu phân tích So sánh số bình quân - Số bình quân số biểu mức độ mặt lượng đơn vị cách sau: Bằng chênh lệch trị số đơn vị đó, nhằm phản ánh khái quát đặc điểm tổ, phận hay tổng thể tượng có tính chất - Số so sánh bình quân ta đánh giá tình hình chung, biến động số lượng, chất lượng trình sản xuất kinh doanh, đánh giá xu hướng phát triển doanh nghiệp  Phương pháp thay liên hoàn Đây phương pháp xác định ảnh hưởng nhân tố cách thay liên tục yếu tố giá trị kỳ gốc sang kỳ phân tích để xác định trị số tiêu thay đổi Xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố đến đối tượng kinh tế nghiên cứu Nó tiến hành đánh giá so sánh phân tích nhân tố ảnh hưởng giả thiết nhân tố khác cố định Sau lần thay tiến hành tính lại tiêu phân tích Số chênh lệch kết tính với kết tính trước mức độ ảnh hưởng nhân tố thay đổi số liệu đến đối tượng phân tích Tổng ảnh hưởng nhân tố tương đối tương đương với thân đối tượng cần phân tích  Phương pháp phân tích biều đồ Dùng biểu đồ để phân tích hiệu sử dụng VKD, em dùng biểu mẫu phân tích để phản ánh cách trực quan số liệu phân tích Biểu phân tích thiết lập theo dòng cột để ghi chép tiêu số liệu phân tích phản ánh mối quan hệ so sánh tiêu kinh tế có mối liên hệ với nhau: so sánh số năm với số năm trước, so sánh tiêu phận với tiêu tổng thể 5.Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Ngoài phần mở đầu kết luận, khóa luận tốt nghiệp gồm chương: Chương I: Cơ sở lý luận vốn kinh doanh phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp Chương II: Phân tích thực trạng hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Vinawaco 25 10 SVTH: La Thị Nguyệt Lớp: K47D2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Quỳnh Vân Nguồn: báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013-2014 Dựa vào số liệu tổng hợp bảng 2.10, ta thấy: - Hệ số doanh thu vốn lưu động bình quân năm 2014 0,85 lần, giảm 0,69 lần so với năm 2013 (1,54 lần),với tỷ lệ giảm 44,69% - Hệ số lợi nhuận vốn lưu động bình quân năm 2014 0,034 lần,giảm 0.015 lần so với năm 2013 (0,050 lần),với tỷ lệ giảm 30,89% - Số vòng quay vốn lưu động năm 2014 giảm 0.77 vòng, tương ứng giảm 47,34% so với năm 2013,và số ngày vòng quay tăng 223 ngày,với tỷ lệ tăng 89,89% Qua phân tích ta thấy hầu hết tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn lưu động công ty năm 2014 giảm so với năm 2013 Số vòng quay vốn lưu động giảm số ngày vòng quay vốn lưu động tăng chứng tỏ tốc độ luân chuyển vốn lưu động năm 2014 chậm so với năm 2013,điều làm cho công ty bị lãng phí lượng vốn lớn so với tổng số VKD công ty Như vậy, vốn lưu động chưa sử dụng có hiệu quả, kết từ hoạt động kinh doanh thu thấp mà gây lãng phí vốn lưu động, công ty cần có biện pháp kịp thời để khắc phục  Phân tích tổng hợp hiệu sử dụng tổng vốn kinh doanh bình quân Bảng 2.11: Phân tích hiệu sử dụng tổng vốn kinh doanh bình quân Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Vinawaco 25 năm 2013 – 2014 Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2013 Năm 2014 (1) (2) (3) (4) So sánh 2014/2013 Chênh lệch TL (%) (6)=(5)/ (5)=(4)/(3) (3)*100 -30.421.947.475 -37,62 1.Doanh thu VNĐ 80.857.634.975 50.435.687.500 2.Lợi nhuận sau thuế 3.Tổng vốn kinh doanh bình quân 4.Hệ số doanh thu vốn kinh doanh bình quân (1)/(3) 5.Hệ số lợi nhuận vốn kinh doanh bình quân (2)/(3) VNĐ 2.608.871.652 2.050.876.435 -577.995.217 -21,39 54.786.964.032 60.750.056.671 5.963.092.639 10,88 1,48 0,83 -0,65 -43,75 0,048 0,034 -0,014 -29,1 Đồng 0,678 1,025 0,527 77,72 Đồng 2.773,6 2.180,4 -593,2 -21,39 6.Suất hao phí vốn (3)/ (1) Hệ số lợi nhuận/cổ phần (2)/940.600 VNĐ Lần Lần 49 SVTH: La Thị Nguyệt Lớp: K47D2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Quỳnh Vân Nguồn: báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013-2014 Qua liệu phân tích ta thấy hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty năm 2014 so với năm 2013 có nhiều biến động Cụ thể: - Hệ số doanh thu vốn kinh doanh bình quân năm 2014 giảm 0,65 lần so với năm 2013,với tỷ lệ giảm 43,75 % - Hệ số lợi nhuận vốn kinh doanh bình quân năm 2014 giảm 0,014 lần so với năm 2013,với tỷ lệ giảm 29,10% Ta thấy nguồn VKD DN năm 2014 tăng với tỷ lệ đáng kể (10,88%) so với năm 2013,nhưng hiệu sử dụng VKD công ty dấu hiệu tăng lên mà giảm xuống với tỷ lệ đáng báo động Điều cho thấy công ty sử dụng nguồn VKD chưa hiệu quả, công ty cần có biện pháp nhanh chóng thiết thực để khắc phục kịp thời tình trạng - Suất hao phí vốn năm 2013 0,678 đồng, nghĩa đề tạo đồng doanh thu cần 0,678 đồng vốn, đến năm 2014 số 1,205 đồng tăng lên 0,527 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 77,72% so với năm 2013 - Hệ số lợi nhuận cổ phần năm 2014 2.180,4 đồng, giảm 593,2 đồng so với năm 2013, tương ứng với tỷ lệ giảm 21,39% Điều cho thấy mức lợi nhuận thu từ cổ phần cổ đông tham gia góp vốn giảm mạnh 50 SVTH: La Thị Nguyệt Lớp: K47D2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Quỳnh Vân CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VINAWACO 25 3.1 Những kết luận phát qua nghiên cứu hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty Sau 20 năm xây dựng phát triển, Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Thương mại Vinawaco 25 tự khẳng định đứng vững thị trường Cho đến nay, công ty đạ nhiều thành tựu đáng kể đến, song bên cạnh công ty không tránh khỏi thiếu sót định tồn cần khắc phục 3.1.1 Những kết đạt  Về tình hình quản lý sử dụng VKD Trải qua năm với kinh tế đầy biến động phức tap khó khăn, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Vinawaco 25 tình hình kinh tế đứng vững thị trường nhờ phương án kinh doanh ổn định đội ngũ lãnh đạo cán nhân viên dày kinh nghiệm, từ tạo công ăn việc làm cho nhiều người - Để có chỗ đứng vững thị trường tạo lòng tin nơi khách hàng, công ty bước quan tâm việc quản lý sử dụng ổn định tình thế, nhờ hoạt động kinh doanh công ty giữ mức thăng Dù doanh thu lợi nhuận công ty giảm so với năm 2013 tình hình kinh tế khó khăn đạt kết cao - Hội nhập với kinh tế thị trường, DN có hội tiếp cận với tinh hoa khoa học công nghệ đại Do VKD năm 2014 tăng lên so với năm 2014 tăng lên nên công có thêm khoản vốn đầu tư vào mua sắm máy móc thiết bị công nghệ đại phục vụ cho hoạt động kinh doanh Cũng nhờ đó, mà công ty nhận nhiều gói thầu có tính cạnh tranh cao mang lại lợi nhuận đáng kể - Nguồn VCSH công ty năm 2014 tăng với tỷ lệ đáng kể, vấn đề cần phát huy công ty thêm khoản chi phí huy động vốn vay vốn ngân hàng thương mại hay tổ chức tín dụng - Tài sản dài hạn công ty tăng lên với tỷ lệ cao, chiếm phần nhỏ tổng tài sản công ty, bước tiến cần phát huy tài sản ngắn hạn khác tăng với tỷ lệ cao 51 SVTH: La Thị Nguyệt Lớp: K47D2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Quỳnh Vân - Các khoản phải thu ngắn hạn công ty giảm, tỷ lệ giảm xuống nhỏ, phần bổ sung thêm phần vốn nhỏ vào đầu tư tài sản giảm rủi ro khoản phải thu khó đòi - Nguồn vốn thường xuyên tăng với tỷ lệ đáng kể đủ để bù đắp cho tài sản dài hạn mà dư khoản lớn để bù đắp cho tài sản ngắn hạn  Về hiệu sử dụng VKD Mặc dù kinh tế khó khăn, chưa công ty đứng trước bờ vực phá sản mà hoạt động kinh doanh công ty diễn bình thường đạt mức lợi nhuận đáng kể Đạt kết công ty bước đầu sử dụng hiệu nguồn vốn cố định, khả sinh lời VCĐ năm 2014 công ty có xu hướng tăng lên với tỷ lệ cao so với năm 2013, mà công ty đầu tư có hiệu số TSCĐ hoạt động với suất cao 3.1.2 Những mặt hạn chế, tồn nguyên nhân Bên cạnh kết đạt được, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Vinawaco 25 vần tồn hạn chế định làm cho lợi nhuận công ty năm 2014 giảm đáng kể so với năm 2013 Để hoạt động kinh doanh công ty mang lại lợi nhuận ngày cao, công ty cần tìm nguyên nhân tồn để từ đề xuất giải pháp khắc phục  Hạn chế công tác huy động vốn Tuy tổng nguồn VKD công ty năm 2014 có tăng lên so với năm 2013, điều chưa thể nói lên tất công tác huy động vốn thời gian qua công ty đạt kết tốt Nguồn vốn chủ yếu công ty vốn vay từ ngân hàng thương mại với lãi suất cao, điều làm công ty khoản chi phí đáng kể cho việc sử dụng nguồn vốn vay Công ty chưa tranh thủ tối đa nguồn vốn nhàn rỗi, nguồn lực từ bên nhu cầu mở rộng quy mô kinh doanh đổi công nghệ công ty lớn  Hạn chế công tác quản lý sử dụng VCĐ - Vốn cố định công ty chiếm tỷ trọng nhỏ so với VLĐ tổng VKD, điều ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực dự án hay nhận gói thầu TSCĐ DN thiếu thốn nhiều 52 SVTH: La Thị Nguyệt Lớp: K47D2 Khóa luận tốt nghiệp - GVHD: Th.S Phạm Thị Quỳnh Vân Mặc dù nhu cầu lớn, máy móc, thiết bị công ty chưa tận dụng hết công suất Công ty đổi công nghệ theo phận giai đoạn nên máy móc không - đồng gây không gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh Trình độ lao động hạn chế nên không làm chủ công nghệ để tạn dụng hết - công suất, nên TSCĐ công ty lãng phí Hiệu suất sử dụng TSCĐ giảm mạnh, số vốn đầu tư cho việc mua sắm TSCĐ tăng cao - doanh thu lại giảm mạnh, điều cho thấy việc sử dụng TSCĐ chưa hiệu Việc tính khấu hao TSCĐ thấp, gây khó khăn cho việc đổi TSCĐ, công ty tồn phận TSCĐ chờ lý, giá trị nhỏ công ty cần nhanh chóng lý TSCĐ cũ để huy động vốn vào đổi công nghệ huy động TSCĐ chưa dùng tham gia vào sản xuất  Hạn chế công tác quản lý sử dụng VLĐ - Cơ cấu phân bổ VLĐ chưa thực hợp lý VLĐ công ty có tăng với tỷ lệ không đáng kể Khoản phải thu ngắn hạn có giảm so với năm trước số dừng lại mức cao, điều gây tình trạng ứ đọng vốn thời điểm mà công ty thiếu vốn trầm trọng Bên cạnh đó, công ty không giảm số khoản phải thu số khoản trở thành nợ khó đòi công ty, điều ảnh hưởng không nhỏ đến việc kế hoạch hóa ngân quỹ tốc độ luân chuyển hiệu sử dụng vôn lưu động - Khi nhận thi công công trình, dự án, công ty phải ứng trước khoản lớn cho việc đầu tư thêm NVL, trang thiết bị phục vụ cho đặc thù riêng công trình Nếu công trình thi công bị gián đoạn, không hoàn thành tiến độ dẫn đến tình trạng ứ đọng vốn khoản mà DN ứng trước Đây nguyên nhân làm giảm số vòng quay vốn lưu động kéo dài thời gian quay vòng vốn dẫn đến tình trạng sử dụng vốn chưa đạt hiệu không cao - Lượng HTK tăng lên tốt, nhiên việc đầu tư khoản vốn lớn cho việc mua sắm lượng hàng dự trữ kho chưa sử dụng đến, nguyên nhân gây ứ đọng nguồn vốn  Nguyên nhân Sự hạn chế vốn nguyên nhân làm giảm hiệu sử dụng VKD Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Vinawaco 25 Nhu cầu đổi công nghệ công ty lớn nguồn vốn tự có công ty nhỏ chưa tìm nguồn vay với lãi suất thị trường - Công ty chưa có phận chuyên trách để xây dựng kế hoạch nhằm nâng cao hiệu sử dụng VKD 53 SVTH: La Thị Nguyệt Lớp: K47D2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Quỳnh Vân - Công ty đổi công nghệ qua nhiều giai đoạn dẫn đến thiếu đồng Vấn đề đào tạo bồi dưỡng cán tiến hành hàng năm chưa đáp ứng - yêu cầu đặt HTK công ty qua năm có xu hướng tăng lượng NVL phải dự trữ lớn làm - cho công ty thiếu thốn, đo công ty phải tiếp tục vay để có thêm VKD Cạnh tranh gay gắt công ty chung lĩnh vực kinh doanh, dẫn đến giảm lợi - nhuận VCSH không đủ để đáp ứng nhu cầu trì mở rộng quy mô kinh doanh Vốn cố định chưa đáp ứng yêu cầu mua sắm trang thiết bị để phục vụ cho dự 3.2 án gói thầu Các đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh 3.2.1 doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Vinawaco 25 Sự cần thiết việc nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Sử dụng vốn kinh doanh thương mại khâu có tầm quan trọng định đến hiệu kinh doanh khâu kinh doanh liên quan đến vấn đề sử dụng vốn Tuy nhiên, việc sử dụng VKD lại kết tổng hợp tất khâu, phận kinh doanh, từ phương hướng kinh doanh đến biện pháp tổ chức thực hiện, quản lý, hạch toán theo dõi, kiểm tra, nghệ thuật kinh doanh hội kinh doanh Mục tiêu ý tưởng hoạt động sản xuất kinh doanh hướng tới hiệu kinh tế sở khai thác sử dụng cách triệt để nguồn lực sẵn có Chính thế, nguồn lực kinh tế sở khai thác sử dụng, đặc biệt nguồn vốn sản xuất kinh doanh DN, có tác động mạnh mẽ tới hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Khai thác sử dụng tiềm lực vốn đem lại hiệu thực cho hoạt động sản xuất kinh doanh DN Vì việc nâng cao hiệu sử dụng vốn nhu cầu thường xuyên bắt buộc DN kinh tế thị trường Đánh giá hiệu sử dụng vốn thấy chất lượng việc sản xuất kinh doanh nói chung việc sử dụng vốn nói riêng Mục đích sử dụng vốn kinh doanh nhằm bảo đảm nhu cầu tối đa vốn cho việc phát triển kinh doanh hàng hoá sở nguồn vốn có hạn sử dụng cách hợp lý, tiết kiệm đem lại hiệu kinh tế cao 3.2.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty 54 SVTH: La Thị Nguyệt Lớp: K47D2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Quỳnh Vân Thời gian qua công ty chưa thực làm tốt công tác quản lý sử dụng vốn, điều dẫn đến việc sử dụng VKD chưa tiết kiệm hiệu Qua việc phân tích nguyên nhân tồn dẫn đến việc sử dụng VKD hiệu công ty, đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty • Giải pháp huy động vốn: điều kiện công ty cần yêu cầu khoản vốn lớn chi việc nâng cao công nghệ kỹ thuật cho máy móc, thiết bị công ty hay mở rộng quy mô kinh doanh, công ty huy động nguồn vốn nhàn rỗi từ người thân hay nhân viên công ty, điều giúp công ty tránh khỏi những thủ tục hành rườm rà giảm bớt phần khoản chi phí huy động vốn, đồng thời nâng cao trách nhiệm làm việc gắn kết nhân viên với công ty Công ty sử dụng nguồn vốn tự có từ lợi nhuận kinh doanh công ty, giải pháp giúp cho công ty tốn khoản chi phí huy động, đồng thời phụ thuộc vào người cho vay, để làm tăng tỷ trọng nguồn VCĐ mua sắm trang thiết bị cho công ty • Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng VCĐ Để nâng cao hiệu sử dụng VCĐ, trước tiên công ty cần nâng cao tỷ trọng VCĐ tổng VKD để đầu tư thêm trang thiết bị đáp ứng yêu cầu đầy đủ máy móc, thiết bị thực thi công công trình mở rộng kinh doanh - Xây dựng kế đồng hoá trang thiết bị, TSCĐ mua sắm đầy đủ để tránh rơi vào tình trạng gián đoạn công việc thiếu thiết bị sử dụng lạc hậu công suất - Công ty cần nâng cao trình độ cán công nhân viên công nghệ mới, để từ tiếp cận khai thác hết công suất TSCĐ - Lựa chọn phương pháp khấu hao thích hợp, phương pháp tối ưu nên sử dụng phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh để thu hồi vốn nhah chóng đầu tư TSCĐ theo yêu cầu công việc - Tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp trang thiết bị, TSCĐ thường xuyên định kỳ để tránh tình trạng hỏng hóc hay giảm công suất hoạt động - Nhanh chóng lý TSCĐ không sử dụng tới có không gian trang bị TSCĐ mới, để công sức bảo quản có thêm khoản chi phí đầu tư mua sắm trang thiết bị 55 SVTH: La Thị Nguyệt Lớp: K47D2 Khóa luận tốt nghiệp • GVHD: Th.S Phạm Thị Quỳnh Vân Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng VLĐ - Điều chỉnh lại cấu VLĐ tổng VKD cho hợp lý cách tăng tỷ trọng VCĐ để đầu tư thêm trang bị tài sản phục vụ cho hoạt động thi công công trình Giảm đến mức tối thiểu khoản phải thu để giảm thiểu rủi ro cho DN có thêm khoản để đầu tư mua sắm TSCĐ - Quản lý tốt HTK: tuỳ thuộc vào yêu cầu NVL dự án mà công ty cần lên kế hoạch mua NVL phù hợp với tiến độ thi công công trình, tránh tình trạng mua ạt chưa cần sử dụng đến, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ứ đọng nguồn vốn Để làm điều đó, công ty cần nghiên cứu kỹ dự án tiếp nhận yêu cầu sử dụng NVL, khả thi công công trình mà lên kế hoạch mua sắm NVL - Công ty cần phải trọng đến thực trạng nguồn lực tài trước đến định thực dự án kinh doanh để tránh gặp phải tình trạng thiếu hụt trầm trọng nguồn vốn dự án tiến hành dở dang - Quản lý chặt chẽ khoản phải thu, có biện pháp cụ thể để đẩy nhanh tốc độ thu hồi khoản nợ, giảm đến mức tối thiểu nguy tăng khoản nợ phải thu khó đòi - Khi ký kết hợp đồng với đối tác, cần quan tâm đến điều khoản toán, cần có quy định rõ ràng thời gian toán mức phạt vi phạm không toán theo thời gian quy định hợp đồng 3.2.3 Một số kiến nghị, đề xuất nhằm nầng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty  Kiến nghị với Nhà nước Nhà nước cần có sách hỗ trợ cho phát triển DN để nâng cao hiệu sử dụng vốn bên cạnh nỗ lực công ty Dưới số kiến nghị với nhà nước - Nhà nước cần tạo điều kiện thuận lời DN tiếp cận với nguồn vốn Thông qua hệ thống ngân hàng, nhà nước tạo điều kiện cho công ty vay vốn nhanh - chóng với nguồn vốn ưu đãi để DN có bàn đạp vững để phát triển Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để hình thành rộng rãi tổ chức tư vấn công nghệ, quan nghiên cứu công nghệ để tạo điều kiện cho công ty tìm công nghệ thích hợp nâng cao lực công nghệ 56 SVTH: La Thị Nguyệt Lớp: K47D2 Khóa luận tốt nghiệp - GVHD: Th.S Phạm Thị Quỳnh Vân Nhà nước cần có sách tài thích hợp để huy động nguồn vốn ứ đọng vào sản xuất kinh doanh, hình thành phát triển thị trường vốn, thị trường chứng - khoán để tạo điều kiện thuận lợi cho DN khai thác nguồn vốn Nhà nước kiên thực chống buôn lậu, hàng giả, tạo lập môi trường cạnh - tranh bình đẳng DN Nhà nước cần có sách hoàn thuế kịp thời Mặc dù khoản tiền thường chiếm tỷ trọng nhỏ tổng VKD DN không hoàn thuế kịp thời gây nên tình trạng lãng phí vốn số vốn bị ứ đọng, không sinh lời DN - phải huy động vốn từ bên để bổ sung vào nguồn VKD Nhà nước đảm bảo ổn định sách vĩ mô, năm cần tiếp tục khống chế không để lạm phát tăng cao Các sách Nhà nước ban hành cần phải bám sát với thực tế, - có quy định áp dụng cụ thể cho loại hình DN Nhà nước cần xây dựng nguyên tắc việc làm thủ tục hành cho gọn nhẹ, nhanh pháp luật Điều tạo điều kiện thuận lợi cho DN muốn mở rộng hay đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh  Kiến nghị với công ty - Với giải pháp nhằm đẩy mạnh việc tổ chức nâng cao hiệu sử dụng vốn nêu phía tổng công ty cung phải có hoàn thiện tổ chức người dể - tạo điều kiện cho việc thực giải pháp Đối với công tác tổ chức máy quản lý cần có thay đổi thích hợp đồng với sách phù hợp với định hướng, mục tiêu chung tổng công ty đề Luôn tìm cách giảm chi phí thuộc hệ thống quản lý cách xây dựng xây dựng cấu tổ chức gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả, chức năng, phân định trách - nhiệm chuyên môn rõ ràng Đối với công tác đãi ngộ nhân viên, nói quản trị suy cho quản trị người, người có nhu cầu riêng họ họ đến làm việc tổng công ty để nhằm đáp ứng nhu cầu thân người cố gắng thực mục tiêu chung tổng công ty họ thực mục tiêu thân họ nhờ sức mạnh đoàn kết tất người tổng công ty Để kích thích nhiều người lao động thân tổng công ty phải có sách đãi ngộ thích đáng, cho dù phải đảm bảo quyền lợi cho họ tạo cho họ yên tâm , thoải mái lạc quan , hăng say lao động Chỉ tâm trạng người thoải mái suất lao động cao, chất lượng sản phẩm mà tốt 57 SVTH: La Thị Nguyệt Lớp: K47D2 Khóa luận tốt nghiệp - GVHD: Th.S Phạm Thị Quỳnh Vân Về chiến lược lâu dài , cần trọng đến công tác đào tạo lao động có tay nghề Trong thời gian tới dự báo tình hình kinh tế đất nước có nhiều thay đổi, khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng thay nhiều cho lao động thủ công 3.3 người Điều kiện thực Trong điều kiện kinh tế thị trường biến động phức tạp, nhà quản trị gặp phải không khó khăn việc đề phương án sử dụng VKD cho tiết kiệm có hiệu Để làm tốt điều nhà quản trị cần khảo sát nghiên cứu kỹ lưỡng thị trường kinh tế với thực trạng công ty để lựa chọn phương án kinh doanh tốt dựa kinh nghiệm tích luỹ trình làm việc tạo điều kiện thuận lợi từ nhân tố ảnh hưởng xung quanh Tuy nhiên, quan tâm đến biện pháp sử dụng trọng tâm, biện pháp thực thường có mối liên hệ với nhau, nên nhà quản trị cần quan tâm đồng sử dụng cách đồng bộ, nhịp nhàng biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng VKD Ngoài ra, công ty cần tìm kiếm nhà đầu tư tranh thủ tối đa ưu trợ giúp từ bên mặt hoạt động kinh doanh công ty Các sách kinh tế nhà nước ảnh hưởng phần không nhỏ đến đến hoạt động kinh doanh DN, hoàn thiện sách kinh tế, văn pháp luật, hỗ trợ vốn, mở rộng hành lang kinh tế tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển DN Vậy nên, công ty cần trọng quan tâm đến chình sách kinh tế Nhà nước có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh DN mình, từ có phản ánh, thắc mắc kịp thời kiến nghị quan Nhà nước vướng mắc hay bất cập ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh để có hỗ trợ tốt từ Nhà nước 58 SVTH: La Thị Nguyệt Lớp: K47D2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Quỳnh Vân KẾT LUẬN Vốn kinh doanh, yếu tố đầu tiên, thiếu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tuy nhiên, cần phải sử dụng VKD cho thực tiết kệm có hiệu lại vấn đề tồn nhiều DN mà chưa tìm biện pháp sử dụng cho thích hợp Nên nay, vấn đề để sử dụng cho có hiệu VKD DN quan tâm đến, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Vinawaco 25 trọng vấn đề Bằng kiến thức em tích luỹ giảng đường Đại học Thương mại kiến thức thực tế nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu liên quan hướng dẫn, đóng góp tận tình cô giáo Th.s Phạm Thị Quỳnh Vân, em hoàn thành khoá luận với mong muốn phần giúp công ty thấy tầm quan trọng công tác phân tích hiệu sử dụng vốn DN, từ đề giải pháp thiết thực, có hiệu để góp phần nâng cao hiệu sử dụng VKD công ty tình hình kinh tế thị trường đầy biến động phức tạp Một lần nữa, em xin gửi lời chân thành cảm ơn đến cô giáo Th.s Phạm Thị Quỳnh Vân toàn thể cán nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Vinawaco 25 nhiệt tình giúp đỡ để em hoàn thành khoá luận tốt nghiệp Hà Nội, Ngày 04 tháng 05 năm 2015 Sinh viên La Thị Nguyệt 59 SVTH: La Thị Nguyệt Lớp: K47D2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Quỳnh Vân TÀI LIỆU THAM KHẢO Phân tích kinh tế doanh nghiệp Thương mại (Đại học Thương Mại) Chủ biên: PGS TS Trần Thế Dũng NXB Thống kê – 2008 Giáo trình Tài doanh nghiệp (Đại học Thương Mại) Tác giả: Đinh Văn Sơn NXB Thống kê – 2007 Giáo trình Tài doanh nghiệp (Học viện Tài chính) Chủ biên: PGS TS NguyễnVăn Dần NXB Tài – 2008 Chế độ Kế toán doanh nghiệp – Báo cáo tài Bộ tài NXB Thống kê – 2008 Luận văn khóa 44, 45, 46 khoa kế toán trường Đại học Thương mại số luận văn anh chị sinh viên trường khác Các trang web nhà nước, trang web kế toán – tài chính, kho tài liệu www.gso.gov.vn, www.webketoan.vn, www.tailieu.vn, 60 SVTH: La Thị Nguyệt Lớp: K47D2 Khóa luận tốt nghiệp 61 SVTH: La Thị Nguyệt GVHD: Th.S Phạm Thị Quỳnh Vân Lớp: K47D2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Quỳnh Vân PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA TRẮC NGHIỆM Kính gửi: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Qua trình thực tập tìm hiểu thực tế Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Vinawaco 25 nhận thấy công tác phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh vấn đề mang tính cấp thiết công ty Bởi vậy, để giúp cho việc đưa giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh cách có hiệu xuất phát từ đề tài “Phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Vinawaco 25” mong hợp tác quý vị thông tin phiếu điều tra Xin vui lòng trả lời cách đánh dấu (X) vào lựa chọn câu hỏi sau: Theo Ông (Bà), công tác phân tích hiệu sử dụng VKD có cần thiết cho công ty không? □ Không cần thiết □ Cần thiết □ Rất cần thiết Công ty có phận chuyên phân tích hiệu sử dụng VKD không? □ Có □ Chưa có Hiệu sử dụng VKD thời gian qua đạt kết nào? □ Cao □ Trung bình □ Thấp Việc xây dựng sách thu hồi công nợ thực quan tâm chưa? □ Không quan tâm □ Ít quan tâm □ Quan tâm Công tác phân tích kinh tế sử dụng VKD công ty đánh giá nào? □ Không cần thiết □ Cần thiết □ Rất cần thiết Theo Ông (Bà), tình hình phân bổ vốn kinh doanh công ty hợp lý chưa? □ Chưa hợp lý □ Hợp lý Theo Ông (Bà), TSCĐ công ty khai thác sử dụng hết công suất chưa? SVTH: La Thị Nguyệt Lớp: K47D2 Khóa luận tốt nghiệp □ Đã sử dụng hết công suất GVHD: Th.S Phạm Thị Quỳnh Vân □ Còn gây lãng phí Hiện nay, nhân tố môi trường ảnh hưởng lớn đến hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty? - Nhân tố bên □ Chính sách đảng nhà nước □ Sự biến động kinh tế - trị- văn hóa- xã hội □ Sự tiến khoa học công nghệ □ Ảnh hưởng nhân tố khác - Nhân tố bên □ Sản phẩm DN sản xuất □ Vốn DN □ Mục tiêu DN □ Trình độ cán nhân viên Theo Ông (Bà), Việc đầu tư trích khấu hao TSCĐ có hợp lý hay không? □ Không hợp lý □ Hợp lý 10 Để có biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty thời gian tới Theo Ông (Bà), công ty cần quan tâm tới vấn đề gì? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến quý vị phiếu điều tra này! SVTH: La Thị Nguyệt Lớp: K47D2 [...]... trường đến hiệu quả sử 2.1 dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Vinawaco 25 2.1.1 Tổng quan về Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Vinawaco 25 2.1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty • Tên công ty: - Tên chính thức công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây dựng và Thương mại • - Vinawaco2 5 Tên giao dịch: VINAWACO 25. ,JSC Quy mô và địa chỉ: Vốn điều... kết luận và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Vinawaco 25 11 SVTH: La Thị Nguyệt Lớp: K47D2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Quỳnh Vân CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 1.1.1 Những lý luận cơ bản về vốn kinh doanh Khái niệm vốn kinh doanh Trong... và cung cấp dịch vụ” và chỉ tiêu “lợi nhuận sau thuế” trên báo cáo kết quả hoạt động kinh - doanh Phương pháp phân tích: sử dụng phương pháp so sánh 25 SVTH: La Thị Nguyệt Lớp: K47D2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phạm Thị Quỳnh Vân CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VINAWACO 25 Tổng quan về tình hình và ảnh hưởng của nhân... số ban đầu bỏ ra khi đã quy chuẩn trên cùng giá trị thời gian Có rất nhiều khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn như: Theo giáo trình Phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại của Trường Đại học Thương Mại: Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù kinh tế khách quan phản ánh các lợi ích kinh tế - xã hội đạt được từ quá trình hoạt động kinh doanh Hiệu quả kinh doanh bao gồm hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội... năm 2013 và 2014 - Phương pháp phân tích: sử dụng phương pháp so sánh  Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định Mục đích phân tích: để thấy được tình hình quản lý và sử dụng TSCĐ và mối quan hệ giữa VCĐ đầu tư cho hoạt động kinh doanh với doanh thu và lợi nhuận Để từ đó điều - chỉnh lượng VCĐ cho thích hợp Nguồn số liệu phân tích: Sử dụng nguồn số liệu trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh từ chỉ... giản: Hiệu quả sử dụng vốn là sự đạt được lợi nhuận đề ra khi sử dụng một lượng vốn nhất định vào sản xuất kinh doanh với mức chi phí bỏ ra là thấp nhất 1.1.5.2 Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng tổng vốn kinh doanh bình quân Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng tổng vốn của doanh nghiệp phản ánh kết quả tổng hợp quá trình sử dụng toàn bộ vốn, tài sản Các chỉ tiêu này phản ánh chất lượng và trình độ quản lý... kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm: - Chỉ tiêu thứ nhất: Hệ số doanh thu trên VKD (vòng quay tổng VKD) Tổng doanh thu Hệ số doanh thu trên vốn kinh doanh = Vốn kinh doanh bình quân Đây là chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng vốn trong kỳ Nó phản ánh bình quân 1 đồng vốn doanh nghiệp huy động vào sản xuất, kinh doanh sẽ mang lại bao nhiêu đồng doanh thu Hiệu suất sử dụng vốn càng lớn chứng tỏ hiệu quả. .. thác và sử dụng triệt để mọi nguồn lực sẵn có, đặc biệt là nguồn vốn kinh doanh của DN, nó tác động trực tiếp tới hiệu quả kinh doanh nói chung của DN Hiệu quả sử dụng vốn là một chỉ tiêu phản ánh chất lượng sử dụng vốn, là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng nguồn lực, vật lực, tài lực của DN để đạt được hiệu quả cao nhất và có mức chi phí thấp nhất Được coi là sử dụng vốn có hiệu quả khi... đã bị sử dụng một cách lãng phí, không hiệu quả 1.1.3 Phân loại vốn kinh doanh Trong quá trình sản xuất kinh doanh, mỗi doanh nghiệp đều có những phương thức và hình thức kinh doanh khác nhau Nhưng mục tiêu chung của họ đều là tạo ra được lợi nhuận cho mình Nhưng điều đó chỉ đạt được khi vốn của DN được quản lý và sử dụng một cách hợp lý và có hiệu quả Vốn được phân loại và sử dụng tuỳ thuộc vào mục... kho” và “các khoản phải thu ngắn hạn” trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh sử dụng chỉ tiêu doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, “lợi nhuận sau thuế”, “giá vốn hàng bán” - Phương pháp phân tích: sử dụng phương pháp so sánh  Phân tích tổng hợp hiệu quả sử dụng tổng vốn kinh doanh bình quân - Mục đích phân tích: việc phân tích nhằm mục đích nhận thức, đánh giá một cách tổng thể hiệu quả ... 60.750.056. 671 100 52.652.786.694 96,1 59.892.745.219 98,59 7.239.958.526 13,75 2,48 2.134.177.339 857.311.452 1,41 -59,83 -2,48 3,9 80.857.634.975 147,59 50.435.687.500 Lợi nhuận 2.608. 871. 652 sau... Tổng VKD 54.786.964.032 100 60.750.056. 671 100 5.963.092.639 10,88 Doanh thu 80.857.634.975 50.435.687.500 -30.421.947.475 -37,62 Lợi nhuận sau thuế 2.608. 871. 652 2.050.876.435 -557.995.217 -21,39... 2.133.613.652 99,95 610.811.452 99,03 -1.522.802.200 -71, 37 -0,92 4.846.869 429,93 0,92 100 -1.517.955.331 30.421.947.475 -557.995.217 -71, 11 III BĐS đầu tư bình quân IV Các khoản ĐTTC dài hạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng và thương mại Vinawaco 25, Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng và thương mại Vinawaco 25, Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng và thương mại Vinawaco 25

Từ khóa liên quan