0

Một số giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thiết bị xây dựng của doanh nghiệp trần anh dũng

84 223 0
  • Một số giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thiết bị xây dựng của doanh nghiệp trần anh dũng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2016, 03:05

1 MỞ ĐẦU 1.Lý thực đề tài: Lịch sử phát triển sản xuất xã hội cho thấy sản xuất trao đổi hàng hoá tiền đề quan trọng cho đời phát triển kinh tế thị trường Trong trình sản xuất trao đổi, yếu tố thị trường cung, cầu, gíá có tác động điều tiết trình sản xuất hàng hoá, phân bổ nguồn lực kinh tế sử dụng tài nguyên vốn, tư liệu sản xuất, lao động … phục vụ cho sản xuất lưu thông thị trường Thị trường giữ vai trò công cụ phân bổ nguồn lực kinh tế Tại Đại Hội lần Đảng Cộng Sản Việt Nam (6/ 1996) đề nhiệm vụ đẩy mạnh công đổi toàn diện đồng bộ, tiếp tục phát triển kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường có quản lý nhà nước theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Thị trường vừa điểm xuất phát điểm kết thúc trình sản xuất kinh doanh, cầu nối sản xuất tiêu dùng Thông qua thị trường, sản phẩm doanh nghiệp tiêu thụ, trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp diễn liên tục giúp mục tiêu đề thực hoàn hảo Vì doanh nghiệp coi việc trì mở rộng thị trường nhiệm vụ lâu dài Muốn phát triển thị trường hiệu trước hết doanh nghiệp phải nâng cao khả cạnh tranh, khả nhận thức thị trường Sau đó, doanh nghiệp phải nghiên cứu môi trường khách hàng, sử dụng thông tin, liệu để phán đoán thị trường, lập kế hoạch kinh doanh, trì thị trường sẵn có, phát triển chiếm lĩnh thị trường Với tình hình thực tế ngành xây dựng nước nói chung, vùng Đồng Nai nói riêng phát triển cách nhanh chóng Trong phát triển chung ngành, doanh nghiệp Trần Anh Dũng doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, ngày khách hàng ưa chuộng sản phẩm doanh nghiệp Tính đến hôm lợi vô to lớn bên cạnh không khó khăn Thiết nghĩ từ doanh nghiệp phải có biện pháp phát triển đắn xuất phát từ yếu tố thị trường tình hình thực tế doanh nghiệp thực đề tài: “Một số giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thiết bị xây dựng doanh nghiệp Trần Anh Dũng” 2.Mục tiêu đề tài: Đề tài thực nhằm đưa số giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thiết bị xây dựng doanh nghiệp Trần Anh Dũng sở: - Khái quát lý thuyết thị trường, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm - Đánh giá thực trạng mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu luận văn hoạt động mở rộng thị trường yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động mở rộng thị trường doanh nghiệp - Phạm vi không gian: Đề tài tiến hành doanh nghiệp Trần Anh Dũng địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai - Phạm vi thời gian: khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2013 Phương pháp thực Luận văn sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp phân tích, thu thập, phương pháp so sánh Dựa số liệu thống kê, báo cáo doanh nghiệp - Phương pháp phân tích sơ bộ, liệu phần mềm xử lý số liệu thống kê Excel Căn kết để tiến hành điều tra đưa giải pháp để mở rộng thị trường doanh nghiệp Trần Anh Dũng Những điểm ý nghĩa khoa học đề tài: - Đánh giá thực trạng công tác quản lý, kinh doanh doanh nghiệp Trần Anh Dũng - Đưa nhận xét, đề số giải pháp, kiến nghị có tính khả thi nhằm hoàn thiện việc kinh doanh doanh nghiệp Trần Anh Dũng đến năm 2015 Kết cấu đề tài: Luận văn bố cục theo nội dung sau: Chương 1: Lý luận chung thị trường mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Chương 2: Phân tích thực trạng thị trường tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Trần Anh Dũng Chương 3: Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Trần Anh Dũng Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Một số quan điểm thị trường 1.1.1 Khái niệm thị trường Thị trường đời từ ngày người biết hoạt động giao dịch, trao đổi hàng hóa, trao đổi thông tin Khi xã hội chưa phát triển thị trường có địa điểm cụ thể để người ta trao đổi thông tin trực tiếp, thỏa thuận với người mua với người bán Ngày thị trường phát triển yếu tố thị trường không thiết mà giao dịch, thỏa thuận với thông qua phương tiện thông tin truyền thông đại Cùng với phát triển sản xuất hàng hóa, phát triển KHKT khái niệm thị trường lại trở nên muôn màu, muôn vẻ Có số khái niệm phổ biến thị trường sau: Đối với nhà kinh tế học thị trường bao gồm người mua người bán trao đổi với hàng hoá dịch vụ Họ quan tâm đến cấu trúc thị trường, thực trao đổi tiến trình hoạt động loại thị trường Thị trường biểu thu gọn trình mà thông qua định gia đình tiêu dùng mặt hàng nào, định doanh nghiệp sản xuất gì, sản xuất định người lao động việc làm bao lâu, cho điều chỉnh giá Thị trường kết hợp cung cầu, người mua người bán bình đẳng cạnh tranh Số lượng người mua người bán nhiều hay phản ánh qui mô thị trường lớn nhỏ Việc xác định nên mua hay bán hàng hoá dịch vụ với khối lượng giá quan hệ cung cầu định Từ ta thấy thị trường nơi thực kết hợp hai khâu sản xuất tiêu thụ hàng hoá Theo Các-Mác, phân công lao động sở chung sản xuất hàng hóa Hễ đâu có phân công lao động xã hội có sản xuất hàng hoá có thị trường Thị trường chẳng qua biểu phân công lao động xã hội phát triển vô tận Theo Kotler (2000), “Thị trường tập hợp tất khách hàng khách hàng tiềm năng, có nhu cầu loại sản phẩm mong muốn tham gia trao đổi để thoả mãn nhu cầu ấy” Tóm lại thị trường coi biểu thu gọn trình mà thông qua định người tiêu dùng mặt hàng nào, định nhà sản xuất sản xuất mặt hàng gì? Sản xuất cho ai? Sản xuất nào? Các định người công nhân làm việc bao lâu? cho ai? dung hoà điều chỉnh giá cả, quan niệm cho thấy quan hệ kinh tế tiền tệ hoá Từ ta thấy điều chỉnh giá quan hệ mua bán yếu tố quan trọng để quan hệ tiến hành Xét theo mức độ khái quát thị trường quan niệm kết hợp cung cầu người mua, người bán bình đẳng cạnh tranh, số lượng người bán nhiều hay phụ thuộc vào quy mô thị trường lớn hay nhỏ cung – cầu định 1.1.2 Phân loại thị trường Bất doanh nghiệp đời điều kiện để sản xuất kinh doanh tồn phát triển phải hiểu biết thị trường nơi mà tiêu thụ sản phẩm việc phân loại thị trường yếu tố thiếu Các tiêu thức thực phân loại thị trường sau: - Theo điều kiện địa lý: chia thị trường miền nước miền Bắc, miền Trung, miền Nam Trong người ta phân tích thống kê tất đặc điểm bật miền, để làm sở định hướng chiến lược kinh doanh doanh nghiệp +Thị trường vùng: vùng núi, trung du (cao nguyên), đồng bằng, vùng biển Trong kinh tế đại, người ta trọng nhiều đến vùng biển có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế cảng biển, mỏ dầu, du lịch +Theo ranh giới địa lí quốc gia: thị trường nước - Theo sản phẩm: thị trường chia làm thị trường tư liệu sản xuất, thị trường hàng tiêu dùng, thị trường dịch vụ - Theo cạnh tranh thị trường: thị trường chia thành thị trường độc quyền, thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường độc quyền nhóm thị trường cạnh tranh độc quyền - Theo vai trò định người mua người bán thị trường: thị trường người mua, thị trường người bán - Theo khả tiêu thụ sản phẩm: thị trường tiềm năng, thị trường hàng thay thế, thị trường hàng bổ sung, thị trường bảo hộ… - Trong kinh tế thị trường đại: xuất nhiều loại thị trường đại đáp ứng nhu cầu kinh doanh thị trường chứng khoán, thị trường hối đoái, thị trường lao động… 1.1.3 Phân khúc thị trường: Đến ngày chưa có công thức để phân khúc thị trường cho tất doanh nghiệp mà họ phải thực nghiệm tất phương pháp khác sở kết hợp tham biến khác theo ý tưởng riêng Theo công bố tổ chức dân số giới giới có tỷ người, số lý tưởng phân bố rộng khắp năm châu với sở thích, thói quen khác Mỗi doanh nghiệp cố gắng cho nhiều ưa thích sản phẩm tốt Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp khôn khéo tập trung vào phận định thị trường, lôi kéo, hấp dẫn chinh phục Tuy nhiên để điều kiện sản xuất kinh doanh có hiệu doanh nghiệp phải hiểu biết thị trường phân loại thị trường cần thiết Những sở cho việc phân khúc thị trường sau: * Phân khúc theo địa lý: Phương pháp đòi hỏi chia thị trường thành khu vực địa lý khác quốc gia, tỉnh, thành phố, xã, miền Doanh nghiệp định hoạt động hay vài khu vực địa lý đó, hoạt động khu có quan tâm đến khác biệt sở thích nhu cầu địa phương * Phân khúc theo dân số học: phân chia thị trường thành nhóm vào biến nhân học giới tính, mức thu nhập, tuổi tác, qui mô gia đình, giai đoạn chu kỳ gia đình, loại nghề nghiệp, trình độ học vấn, tôn giáo, tín ngưỡng dân tộc Đây biến phổ biến làm sở để phân biệt nhóm người tiêu dùng Điều lý giải sở thích, mong muốn hay nhu cầu khách hàng có liên quan chặt chẽ tới đặc điểm nhân học Hơn biến dễ đo lường, đơn giản dễ hiểu đa số biến khác * Phân khúc theo tâm lý: việc phân chia người mua thành nhóm theo đặc điểm tầng lớp xã hội, lối sống đặc tính nhân cách Nguồn gốc tầng lớp xã hội có ảnh hưởng mạnh đến sở thích người, đặc biệt đồ dùng dân dụng, quần áo, thói quen nghỉ ngơi, du lịch, đọc sách báo Những người thuộc tầng lớp trung lưu thường tìm sản phẩm hàng đầu, hàm chứa nhiều giá trị thẩm mỹ độc đáo chí cách chơi chữ, người thuộc tầng lớp hạ lưu lại vừa lòng với sản phẩm thông thường nhất, phù hợp với túi tiền Ngoài phong cách hay lối sống thường ngày thể rõ cách tiêu dùng người dân Những người "cổ hủ" thường thích đồ dùng, kiểu cách giản dị, tiện lợi, hay người động, cởi mở lại người thích loại xe môtô dáng thể thao khoẻ mạnh Các doanh nghiệp thiết kế sản xuất hàng hoá, dịch vụ đưa vào tính chất đặc tính làm vừa lòng khách hàng * Phân khúc theo cách ứng xử: việc phân chia người mua thành nhiều nhóm khác theo biến lý mua hàng, lợi ích mong muốn thu được, tình trạng người sử dụng cường độ tiêu dùng, mức độ trung thành, mức độ sẵn sàng chấp nhận hàng thái độ hàng Có sở người tiêu dùng định mua hàng hoá nhằm thoả mãn lợi ích mong đợi Nếu sản phẩm đủ sức hấp dẫn, họ trở thành khách hàng thường xuyên trung thành doanh nghiệp Một doanh nghiệp muốn đứng vững thị trường điều cần thiết đẩy mạnh tiêu thụ mà phải nhận biết, hiểu kỹ lưỡng hành vi khách hàng để đáp ứng thị hiếu nhóm khách hàng từ sản phẩm tự tiêu thụ thị trường 1.2 Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp 1.2.1 Quan điểm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm việc doanh nghiệp tìm cách tăng mức tiêu thụ sản phẩm cách đưa sản phẩm có vào thị trường tìm cách thu hút khách hàng đối thủ cạnh tranh Mở rộng thị trường gồm: Mở rộng thị trường theo chiều rộng mở rộng thị trường theo chiều sâu a Mở rộng thị trường theo chiều rộng Mỗi ngành hàng luôn mong muốn tìm thị trường khối lượng tiêu thụ hàng hóa tiêu thụ ngày cao, để doanh số bán hàng ngày cao, mở rộng thị trường theo chiều rộng hiểu mở rộng quy mô thị trường ta phát triển thị trường theo vùng địa lý, tính thời vụ, theo đối tượng người tiêu dùng * Mở rộng thị trường theo vùng địa lý: Mở rộng thị trường theo vùng địa lý tức mở rộng thị trường theo khu vực địa lý hành Việc mở rộng theo vùng đại lý làm cho số lượng người tiêu thụ tăng lên, hàng hóa bán nhiều hơn, tuỳ theo khả phát triển tới đâu mà ngành hàng có chiến lược phát triển mình, ngành hàng đưa sản phẩm sang thị trường khác nước hướng phát triển thị trường ngành hàng nước mà mở rộng sang nước khu vực giới Tuy nhiên để mở rộng thị trường theo vùng mặt hàng cần có cải tiến chất lượng, hình thức mẫu mà phải phù hợp với thị hiếu khả toán người tiêu dùng Có khả chấp nhận thị trường cao tăng khối lượng hàng hóa bán công tác phát triển thị trường thu kết Song dễ dàng mang hàng hóa đến nơi khác bán thành công mà trước định mởi rộng thị trường phải nghiên cứu thị trường, xem xét thị hiếu người tiêu dùng, điều kiện thu nhập phân bố dân cư, phong tục tập quán, đối thủ cạnh tranh (những mặt hàng thay thế) đánh giá khả cạnh tranh thị trường Do để mở rộng thị trường theo vùng địa lý đạt hiệu cao đòi hỏi PR có khoảng thời gian định để hàng hóa tiếp cận với người tiêu dùng thích ứng với khu vực thị trường ngành hàng phải tổ chức mạng lưới tiêu thụ tối ưu * Mở rộng thị trường tính đến thời vụ sản phẩm Khi sản phẩm ta phải tính đến chu kỳ sống sản phẩm, chu kì sống phụ thuộc vào tính thời vụ sản phẩm trình tồn sản phẩm phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, mà khu vực có điều kiện tự nhiên khác tạo tính thời vụ chia làm bốn mùa (xuân, hạ, thu, đông) Cho nên mở rộng thị trường phải đặc biệt ý đến * Mở rộng thị trường theo đối tượng người tiêu dùng Cùng với việc phát triển thị trường theo vùng địa lý, mở rộng thị trường cách khuyến khích, kích thích nhóm khách hàng đối thủ cạnh tranh chuyển sang sử dụng mặt hàng ngành hàng Nếu trước mặt hàng nhằm vào đối tượng định thị trường thu hút thêm nhiều đối tượng khác Một số hàng hoá đứng góc độ người tiêu dùng xem xét đòi hỏi phải đáp ứng nhiều mục tiêu sử dụng khác Do nhằm vào 10 nhóm người tiêu dùng khác quan tâm tới hàng hóa ngành hàng cách dễ dàng Nhóm người xếp vào khu vực thị trường bỏ trống mà ngành hàng khai thác Có thể loại hàng hóa, nhóm khách hàng có khả thường xuyên nhìn nhận công dụng khác hướng vào nhóm khách hàng ngành hàng phải hướng người sử dụng vào công dụng khác, hàng hóa - Tóm lại: Mở rộng thị trường theo chiều rộng nhằm vào nhóm người cách phát triển thị trường sống, đòi hỏi công tác nghiên cứu thị trường phải chặt chẽ, cẩn thận tỉ mỉ thị trường hàng hóa đầy biến động tiêu dùng ngày cao Vì tăng số lượng người tiêu dùng hàng hóa nhằm vào tăng doanh số bán thu nhiều lợi nhuận nội dung quan trọng công tác mở rộng thị trường theo chiều rộng b Mở rộng thị trường theo chiều sâu Mỗi ngành hàng đặt câu hỏi liệu với nhãn hiệu với uy tín sẵn có hàng hóa tăng khối lượng hàng hóa bán cho nhóm khách hàng có mà thay đổi cho hàng hóa Hay nói cách khác ngành tiếp tục kinh doanh sản phẩm quen thuộc thị trường tìm cách đẩy mạnh khối lượng hàng hóa tiêu thụ lên Trong trường hợp ngành hàng sử dụng nhiều cách khác hạ thấp giá hàng hóa để thu hút nhiều người mua quảng cáo mạnh để mục đích cuối không khách hàng có tập trung tự sang sử dụng mặt hàng ngành hàng Mỗi ngành hàng ngày tăng cường công tác Marketing, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng để không ngừng thu hút khách hàng nâng cao uy tín ngành hàng thị trường * Xâm nhập sâu vào thị trường: Đây hình thức mở rộng phát triển thị trường theo chiều sâu sở khai thác tốt hàng hóa thị trường Để tăng doanh 70 có thành tích tăng suất, sáng kiến tiêu thụ sản phẩm … Động viên kịp thời công nhân không chịu phấn đấu, không hoàn thành công việc làm ảnh hưởng tới tiến độ sản xuất, tới doanh thu DN Tăng cường việc kiểm tra, giám sát, dứt khoát loại bỏ hay đưa vào sản xuất lại sản phẩm chất lượng, tránh để sản phẩm chất lượng lọt - Đa dạng hóa sản phẩm: Hiện sản phẩm TBXD thị trường bắt đầu cạnh tranh mạnh, sản phẩm DN đơn điệu, khách hàng phải tìm đến nơi khác tâm lý người tiêu dùng muốn mua gọn chỗ vừa hưởng chiết khấu cao vừa thuận tiện cho việc vận chuyển Thời gian qua doanh nghiệp sản xuất thành công xe đẩy tay bước đầu thị trường chấp nhận tiêu thụ DN đưa việc sản xuất lắp ráp vận thăng có tải trọng 500kg 700kg vào sử dụng công trình bệnh viện đa khoa Đồng Nai công nhân công trình sử dụng hiệu Dự kiến đến hết năm 2013 dây chuyền sản xuất xe đẩy tay sản xuất vận thăng doanh nghiệp hoàn thành vào hoạt động thức 3.2.1.2 Xây dựng sách giá linh hoạt Doanh nghiệp Trần Anh Dũng doanh nghiệp tư nhân giá luôn uyển chuyển, linh hoạt cho đối tượng tiêu dùng Nếu thống giá cho loại sản phẩm thời kỳ việc có ý nghĩa chiến lược trước mắt lâu dài tác dụng lớn là: - Tạo rào cản chống lại xâm nhập đối thủ cạnh tranh sản phẩm nhái Doanh nghiệp tự sản xuất sản phẩm lại tiêu thụ sản phẩm rõ ràng giá rẻ so với đại lý, cửa hàng khác sản phẩm loại thị trường, thách thức lớn đối thủ - Giá thống hạn chế cửa hàng, đại lý đặt giá tuỳ tiện doanh nghiệp - Tạo tâm lý tốt cho người sử dụng thị trường có nhiều sản phẩm nơi khác sản xuất với giá mắc rẻ chất lượng chưa kiểm 71 chứng Nếu doanh nghiệp đưa mức giá thống địa bàn người tiêu dùng có cảm giác an toàn Tuy nhiên, công bố giá có số bất lợi cụ thể là: - Khi công bố giá đồng nghĩa việc không theo đuổi sách giá linh hoạt mà điều kiện kinh doanh ngày có nhiều biến động giá nguyên vật liệu, giá điện, nước tăng giảm thất thường, tỷ giá hối đoái thay đổi ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm - Nếu không kèm với lợi nhuận, hoa hồng cho đại lý, nhà thầu xây dựng khó thuyết phục khách hàng tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Những hạn chế khó song khắc phục doanh nghiệp cần biết thống giới hạn tương đối cần thiết để điều chỉnh hợp lý Mặt khác, doanh nghiệp nên tiếp tục theo đuổi sách giá phân biệt theo số lượng, mức thu nhập, khả toán, thời vụ, bao bì, khoảng cách vận chuyển … 3.2.1.3 Các giải pháp kênh phân phối Hiện nay, DN Trần Anh Dũng thực phương thức phân phối bán lẻ, cho thuê thông qua cửa hàng doanh nghiệp Các hợp đồng lớn DN khách hàng biết địa điểm doanh nghiệp mà tìm đến Trong thời kỳ công nghệ thông tin bùng nổ, doanh nghiệp nên mở rộng mô hình bán hàng qua kênh đại internet thông qua trang website, bán hàng qua điện thoại … Tuy hình thức bán lẻ doanh nghiệp thực tốt cần điều chỉnh thêm cần thêm sách hỗ trợ cho thúc đẩy việc tiêu thụ hàng hoá thu mua lại sản phẩm mà khách hàng muốn bán qua sử dụng, giá tốt cho khách hàng quen thuộc, mà cho khách hàng Tuy nhiên DN phải tiếp tục thực phương thức thị trường sản phẩm có sẵn - Phương thức giao hàng trực tiếp: hợp đồng ký kết có thỏa thuận khách hàng DN DN vận chuyển sản phẩm đến tận nơi theo yêu cầu 72 khách hàng, bên khách hàng việc tiếp nhận, kiểm đếm sản phẩm, ký nhận hóa đơn - Phương thức bán hàng qua đại lý: Với khách hàng xa DN thông qua đại lý để việc giao nhận hàng thực cách nhanh chóng Hay khách hàng thuê mướn sản phẩm doanh nghiệp trả hàng lại đại lý gần DN - Phương thức bán hàng trả chậm, trả góp: thông thường DN Trần Anh Dũng công ty xây dựng chủ thầu lớn mua sản phẩm theo hình thức Về thời kỳ cuối năm khách hàng nhiều công trình thi công chưa xong ngân sách họ bị thiếu hụt lúc DN chấp nhận bán hàng theo hình thức Khách hàng toán nhiều lần với tổng giá trị lớn giá bán sản phẩm trường hợp trả tiền Phần chênh lệch giá bán trả chậm, trả góp lãi mà khách hàng phải trả cho doanh nghiệp chiếm dụng vốn DN Tuy nhiên hình thức DN Trần Anh Dũng sử dụng uyển chuyển tùy mối quan hệ, khách hàng lớn hay nhỏ mà lãi suất thường thấp lãi suất ngân hàng - Phương thức hàng đổi hàng: Đây trường hợp khách hàng đem sản phẩm sử dụng để đổi lấy sản phẩm khác Giá trao đổi sở thỏa thuận khách hàng DN - Phương thức cho thuê sản phẩm: Sản phẩm DN TBXD cần thiết phục vụ cho công trình xây dựng, sửa chữa Do nhiều khách hàng cần thuê mướn khoảng thời gian định DN có trách nhiệm vận chuyển thiết bị đến tận nơi theo yêu cầu, vận hành thử cho khách hàng xem, hướng dẫn cách sử dụng cho họ Khi khách hàng xong việc, họ có trách nhiệm toán cho DN số ngày họ thuê TBXD vận chuyển sản phẩm Trong khách hàng thuê sản phẩm DN có hư hỏng, trục trặc DN có trách nhiệm sửa chữa, không tính thời gian sửa chữa vào số thời gian khách hàng thuê Thông thường khách hàng thuê TBXD 73 DN khách hàng cần đặt lại chứng minh nhân dân để làm tin cho DN, trường hợp đặc biệt DN dùng phương pháp đặt cọc để bảo vệ lợi ích 3.2.1.4 Các giải pháp quảng cáo giới thiệu sản phẩm Ngày nay, thông tin tuyên truyền có hiệu lớn, cầu nối người cần bán sản phẩm với người cần mua sản phẩm Quảng cáo ngày trở nên phổ biến sống hàng ngày hoạt động thiếu sản xuất kinh doanh nhằm đưa thông tin sản phẩm, địa nhà phân phối tới người tiêu dùng Về quảng cáo doanh nghiệp cần phải xây dựng chương trình quảng cáo cho hiệu mà tốn Quảng cáo cần ngắn gọn, dễ nhớ, lại vui nhộn đem lại hình ảnh doanh nghiệp cho người tiêu dùng Theo tôi, với thực tế doanh nghiệp nên quảng cáo Đài phát truyền hình Đồng Nai báo Đồng Nai hai nơi có lượng độc giả tương đối cao Hàng năm, doanh nghiệp nên tham gia hội chợ triển lãm Quảng trường tỉnh, đợt triển lãm hội để doanh nghiệp thực mục đích: quảng bá hình ảnh, giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng, nắm bắt thông tin từ người sử dụng, hội tiếp cận với lãnh đạo, đơn vị cách dễ dàng để chào hàng, học tập kinh nghiệm tìm kiếm bạn hàng Xem phụ lục Dự kiến đến năm 2015, DN thực số kế hoạch sau: - Quảng cáo: Quảng cáo Đài truyền hình ĐN1, ĐN2, ĐN3 kênh phát xen kẽ 60 ngày/ năm, ngày lần, lần 30 giây - Đăng kí với Đài phát TP Biên Hoà quảng cáo sản phẩm DN từ tháng 6- tháng hàng năm, ngày lần vào lúc sáng chiều 15 - Một năm tham gia hội chợ triển lãm Quảng trường Tỉnh lần - Xin phép phòng Văn hoá thông tin TP Biên Hoà treo khoảng 60 băng rôn địa điểm đông người qua lại, khu tập trung, ngã ba, ngã tư đường TP Biên Hoà thị trấn huyện Tỉnh 74 Bảng 3.3 Chi phí chiêu thị (xúc tiến bán hàng) dự tính Loại hình Chi phí dự kiến Quảng cáo truyền hình 6.000.000đ/ 30 giây QC/ kênh Quảng cáo đài phát 1.000.000đ/ 60 giây Tham dự hội chợ triển lãm 30.000.000đ/ gian hàng Treo băng rôn 5.000.000đ Nguồn: từ điều tra thu thập tác giả 3.2.2 Mở rộng thị trường theo chiều sâu 3.2.2.1 Nâng cao chất lượng sản phẩm Để trì thoả mãn khách hàng, DN phải đáp ứng yêu cầu khách hàng tiêu chuẩn chất lượng trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Tại trung tâm cung cấp hệ thống trải nghiệm để thực phương pháp quản lý có hệ thống trình sản xuất từ tạo sản phẩm đáp ứng cách ổn định yêu cầu mong đợi khách hàng Có nhiều lợi ích sản phẩm công ty công nhận thuộc hệ thống quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng như: - Giúp DN xây dựng quy trình chuẩn để thực kiểm soát công việc - Phòng ngừa sai lỗi, giảm thiểu công việc làm lại từ nâng cao suất, hiệu làm việc - Giúp cải tiến chất lượng sản phẩm - Nâng cao uy tín, hình ảnh doanh nghiệp - Mở hội kinh doanh hiệu kinh doanh doanh nghiệp Dự kiến số nhiệm vụ DN đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn đo lường chất lượng 75 Tham gia giải thưởng chất lượng Tỉnh Tham gia giải thưởng chất lượng Thành phố Nâng cao lực cạnh tranh, đẩy mạnh khâu bán hàng Áp dụng công nghệ tiên tiến nâng cao suất chất lượng Công bố sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy Công bố tiêu chuẩn áp dụng Sản xuất, cung ứng sản phẩm đáp ứng yêu cầu đo lường chất lượng Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo lường Tiêu chuẩn hoá sản phẩm, trình, hệ thống DN Nguồn: Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước KHCN cấp quận huyện Hình 3.1 Các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sản phẩm 3.2.2.2 Thực tốt công tác t m nguồn cung ứng Công tác tìm nguồn cung ứng nhằm mục đích cung cấp đủ số nguyên vật liệu cho DN sản xuất sản phẩm, nguyên vật liệu hay phụ kiện mà DN chưa sản xuất mua với nào, có hợp lý hay không, tất điều liên quan đến giá thành sản phẩm Giá bán sản phẩm ảnh hưởng lớn đến việc trì mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, giá bán phù hợp kích thích khách hàng tạo điều kiện tốt cho việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nói giá bán vũ khí cạnh tranh Để có mặt hàng bền, chắc, đẹp, chất lượng sản phẩm bán không ngừng nâng cao DN cần phải tổ chức tốt công tác tạo nguồn hàng đồng thời làm tốt công việc dự trữ bảo quản hàng hóa kho, sản xuất kiểm nghiệm trước đem bán thị trường Để làm tốt công tác tạo nguồn hàng đòi hỏi DN phải tiến hành cách nghiêm túc có hệ thống từ việc nghiên cứu nhu cầu mặt hàng kinh doanh khách hàng, nghiên cứu thị trường nguồn hàng, lựa chọn nhà cung cấp việc ký kết 76 hợp đồng mua hàng cho chặt chẽ, giao hàng thời hạn Các công việc cần có kết hợp đồng phận DN để đảm bảo cho sản phẩm sản xuất liên tục không bị ngắt quãng làm ảnh hưởng đến hợp đồng bán hàng ký kết DN Hiện nay, nguồn nguyên vật liệu doanh nghiệp mua chủ yếu từ nhà máy sản xuất sắt thép KCN Biên Hòa, KCN Long Bình, linh kiện phụ từ sở TP HCM Nhìn chung nhà máy sản xuất thép cuộn, sắt ống KCN Biên Hòa KCN Long Bình cung cấp đầy đủ hàng hóa theo yêu cầu DN phụ kiện vòng bi, bánh xe, tay quay, moter, tăng … DN phải mua từ sở sản xuất nhỏ công ty xuất nhập Để khuyến khích hoạt động tạo nguồn mua hàng cách nhanh chóng kịp thời, lượng, loại sản phẩm doanh nghiệp cần có chế độ khuyến khích vật chất trách nhiệm vật chất tổ vật tư hình thức khen thưởng, bồi dưỡng, phạt tiền làm sai, cố ý gây chậm tiến độ giao nhận hàng DN nên làm tốt công tác bảo quản hàng hóa, đặc thù sản phẩm chịu ảnh hưởng nhiệt độ, độ ẩm, tác động môi trường xong sản phẩm phụ lại chịu tác động nhiều DN cần có kho riêng để bảo quản sản phẩm phụ, kho nên tuân theo số tiêu chuẩn kỹ thuật định Việc chủ động xây dựng nguồn hàng đồng thời nâng cao hoạt động bảo quản hàng hóa giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu kinh doanh DN 3.2.2.3 Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường nhằm mục đích tiến gần với nhu cầu tiêu dùng khách hàng, tăng khả tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị phần thị trường mà DN chiếm lĩnh Với thị trường phường Tân Hiệp, Tam Hiệp, Long Bình, Hố Nai, Tân Phong, Trảng Dài, KCN Amata, Long Bình, Biên Hòa 1, Biên Hòa 2, Hố Nai … mà doanh nghiệp chiếm lĩnh cần phải trì cách sâu tìm 77 hiểu nghiên cứu xem khách hàng cần DN hoàn thiện sản phẩm công đoạn Việc mở rộng thị trường vùng ven TP Biên Hòa, huyện tỉnh … cách giới thiệu mẫu mã hàng hóa cho khách hàng biết, ưu điểm tính tiện dụng sản phẩm, điều đặc biệt phải làm cho bật đặc tính sản phẩm doanh nghiệp Công tác nghiên cứu thị trường không nên trọng đến việc nghiên cứu thị trường đầu mà phải ý đến thị trường đầu vào thị trường đầu vào nơi cung cấp nguồn hàng cho DN, giúp cho DN có nguồn hàng có chất lượng, giá hợp lý làm ảnh hưởng đến đầu sản phẩm Chính vậy, DN cần phải điều tra tìm hiểu thị trường để tìm kiếm cho nguồn hàng có chất lượng ổn định để bổ sung vào danh mục mặt hàng kinh doanh DN Bên cạnh đó, DN nên tìm hiểu thị trường đối tác kinh doanh với DN đối thủ cạnh tranh để có kế hoạch quảng cáo, khuếch trương cho phù hợp với loại sản phẩm kinh doanh nhằm tăng tính cạnh tranh DN thị trường Trong nghiên cứu thị trường cần mở rộng hệ thống đầu mối thu thập thông tin báo chí, internet, truyền hình, tổ chức quyền, tổ chức nghiên cứu khu vực có nhu cầu Sau thu thập thông tin cần thường xuyên đánh giá, tổng kết hoạt động nghiên cứu thị trường xây dựng phương án chiến lược, kế hoạch đặt mức độ hoàn thành thất bại chiến lược thị trường, kinh doanh DN từ có biện pháp thích hợp nâng cao chất lượng nghiên cứu Bên cạnh đó, DN nên trang bị thiết bị đại hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu thị trường giúp cho trình thu thập thông tin phân tích thông tin thuận lợi Nếu thông tin đưa xác nhanh chóng giúp cho định DN phù hợp tạo điều kiện cho phát triển DN Theo thống kê Vietask.com Đồng Nai có 800 doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng chưa kể chủ thầu lớn nhỏ giấy phép lĩnh vực xây dựng hoạt động khắp địa bàn Tỉnh Ngoài ra, có công ty xây 78 dựng tỉnh khác thi công công trình lớn QL1A, cầu Đồng Nai, Bệnh viện đa khoa … Dựa vào thực tế mối quan hệ mà DN sẵn có công trình xây dựng có khoảng cách 10km, tác giả thiết lập bảng tóm lược “Khảo sát mức độ thoả mãn khách hàng” : phương pháp nghiên cứu nơi doanh nghiệp bán hàng nghiên cứu trường (nơi công trình xây dựng hoạt động) để từ nghiên cứu thị trường giúp cho doanh nghiệp ứng dụng vào việc phát triển mở rộng thị trường - Nghiên cứu sản phẩm để hướng phát triển cho sản phẩm tương lai, khả sản phẩm có bán hay cho thuê, đề suất kiến nghị sản phẩm mới, đánh giá lợi ích sản phẩm cũ sản phẩm để giúp lãnh đạo vạch sách chung cho phù hợp hoàn thiện - Xây dựng mức giá phù hợp cho khúc thị trường cho sản phẩm, giúp lãnh đạo kiểm soát chi phí, thay đổi chi phí, theo dõi giá đầu đầu vào - Xây dựng hệ thống phân phối phù hợp, xây dựng mối quan hệ sở hữu chuyển giao lợi ích quản lý thông tin kênh - Tăng cường thực tuyên truyền quảng cáo, khuyến sản phẩm, đánh giá tác dụng hoạt động đem lại mức chi phí mà DN bỏ nhằm thu hiệu tối đa -Việc nâng cao công tác nghiên cứu nhu cầu thị trường có ý nghĩa lâu dài DN việc phát triển thị trường tiêu thụ hay cho thuê sản phẩm Từ kết thu phận kinh doanh chào hàng, tìm kiếm hợp đồng cho thuê hay bán sản phẩm DN Đây sở lập kế hoạch nâng cao hiệu kinh doanh 3.2.3 Các giải pháp khác 3.2.3.1 Xây dựng mô h nh doanh nghiệp lên cấp công ty Từ đời đến nay, DN Trần Anh Dũng hoạt động theo Luật Doanh Nghiệp năm 2005 nước Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Theo đó, DNTN không 79 có tư cách pháp nhân, chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm vô hạn nghĩa vụ tài DN, công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm trước nghĩa vụ tài Quy chế pháp lý ghi nhận ưu công ty chủ sở hữu công ty TNHH so với DN chủ DNTN phụ lục Trước yêu cầu thực tế đòi hỏi, lớn mạnh không ngừng DN Trần Anh Dũng, lý chủ quan khách quan DN việc phải tiến tới chuyển đổi hoạt động từ DN sang công ty điều phải xảy Cụ thể hoá việc chuyển đổi DNTN thành Công ty TNHH mặt tối đa hoá quyền tự do, tự chủ kinh doanh, đảm bảo tính linh hoạt để thích ứng tổ chức, cá nhân môi trường cạnh tranh khốc liệt kể điều kiện kinh tế có khó khăn trầm lắng Mặt khác, mô hình hoạt động kinh doanh thay đổi tạo nên hưng phấn cho nhà kinh doanh, tạo niềm tin an tâm tách bạch tài sản riêng chủ DN với tài sản DN Để thực tốt việc chuyển đổi việc hoàn thiện thủ tục pháp lý, DN phải hoạch định cho số kế hoạch sau: - Xây dựng kế hoạch kinh doanh hoàn hảo: đường hợp lý ngắn để công ty thành công Một kế hoạch kinh doanh tốt phải xem xét nhiều khía cạnh từ đơn giản đến phức tạp dự toán ngân sách, nguồn tiền đầu tư, vốn hoạt động, chi phí quảng cáo, kiểm kê thuế, nợ ngân hàng, nợ phát sinh … - Ngân sách: tình trạng có cuả DN, mối quan hệ với ngân hàng mà DN quan hệ thời gian qua, khả vốn có thành lập công ty - Xem xét nên thành lập công ty dạng nào: Ngoài quy định pháp luật luật doanh nghiệp năm 2005, vào thực tế mà doanh nghiệp chọn loại Công ty TNHH, Công ty TNHH thành viên, Công ty cổ phần Tuy nhiên, dù chuyển đổi sang dạng công ty phải đảm bảo để doanh nghiệp tồn phát triển, công nhân sản xuất DN phải đảm bảo công ăn việc làm 80 Các công trình dang dở phải hoàn thiện, mức tăng trưởng phải lên, lương thưởng cán bộ, công nhân viên ngày tốt Dự kiến DN Trần Anh Dũng thành lập Công ty TNHH theo mô hình sau: Giám đốc Phòng hành Phòng kế hoạch – vật tư Phòng kỹ thuật Phòng tài chính- thống kê- kế toán Tổ sản xuất Cửa hàng Tổ sản xuất Cửa hàng Hoạt động Hoạt động kinh sản xuất Tổ sản xuất Cửa hàng Tổ sửa chữa, Các đại lý doanh lắp ráp Nguồn: Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 29/ 11/ 2005 Hình 3.2: Mô hình Công ty TNHH Trần Anh Dũng 3.2.3.2 Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng tay nghề Người lao động vốn, tài sản quan trọng doanh nghiệp Đây yếu tố định hoạt động sản xuất kinh doanh, DN Trần Anh Dũng hoạt động lĩnh vực vừa sản xuất, vừa kinh doanh, lĩnh vực khó khăn phức tạp Hoạt động lĩnh vực đòi hỏi người công nhân vừa phải có tay nghề lại phải có lòng yêu nghề tồn được, người bán hàng phải có trình độ 81 nghiệp vụ, văn hóa, am hiểu sản phẩm, ngôn ngữ cho đẹp lòng khách hàng đạt hiệu Hiện nay, doanh nghiệp Trần Anh Dũng có đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, phận kinh doanh người có kinh nghiệm nghiệp vụ Đây vốn quý, tiền đề quan trọng để doanh nghiệp thực hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu phải phát huy nguồn lao động Con người hay nhân lực bốn yếu tố trình sản xuất đào tạo nguồn nhân lực công việc thường xuyên DN Vì nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ công nhân, nhân viên công việc cần thiết cho khâu từ quản lý kinh doanh đến đạo sản xuất, thiết kế sản phẩm, quản lý sản phẩm Doanh nghiệp cần: - Lãnh đạo DN thường xuyên tham gia buổi hội thảo chuyên đề, tham gia hội chợ triển lãm ngành TBXD để từ nắm bắt quan điểm thị trường, nắm bắt xử lý thông tin thị trường số hình thức quản lý kinh doanh Xây dựng kế hoạch đào tạo cho số nhân viên làm công tác thị trường để họ có hội nâng cao nghiệp vụ, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học để đáp ứng yêu cầu so với mặt chung khu vực - Đối với công nhân sản xuất nên có kế hoạch cụ thể gửi lớp bồi dưỡng nâng cao tay nghề trung tâm dạy nghề tỉnh Gửi công nhân có tay nghề cao dự thi tay nghề hội thi tay nghề Tỉnh đoàn kết hợp với Sở công nghiệp tổ chức Đối với công nhân tay nghề yếu nên gửi họ học lớp ngắn hạn mà kinh phí DN trả cho họ Bên cạnh đó, doanh nghiệp nên thường xuyên động viên tinh thần cho người lao động, có sách đãi ngộ thỏa đáng người lao động lâu năm, người làm việc có suất cao Có chế độ tiền lương, tiền thưởng hợp lý tạo động lực cho họ tích cực tham gia nghiên cứu sản xuất 82 Nếu thực tốt công tác tuyển dụng, đào tạo, phát triển đội ngũ công nhân viên doanh nghiệp phát triển cách vững vàng, tạo tiền đề cho công ty phát triển bền vững tương lai 3.3 Một số kiến nghị - Về sách nhà nước cần ổn định lâu dài để doanh nghiệp an tâm làm ăn - Về vốn lãi suất: cho phép doanh nghiệp đáo nợ thay mua bán nợ, có sách giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, khống chế trần lãi suất kể ngân hàng thương mại - Về thuế cần ổn định sách lâu dài, nên miễn thuế GTGT cho doanh nghiệp sản xuất nhỏ - Về môi trường: cần có hướng dẫn cụ thể cho việc bảo vệ môi trường, tránh làm khó dễ doanh nghiệp - Điện, nước: nên giữ giá ổn định tháng giá điện nước tăng liên tục làm ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm 83 Tóm tắt chương Hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp KTTT nói chung doanh nghiệp Trần Anh Dũng nói riêng, muốn tồn phát triển phải có thị trường tiêu thụ sản phẩm DN muốn ổn định phát triển phải đáp ứng yêu cầu chất lượng, giá cả, mẫu mã, hình thức, phương thức trao đổi, phương thức toán Qua thực tế doanh nghiệp Trần Anh Dũng cho thấy bước đầu đạt số thành tựu đáng kể là: DN phần đáp ứng yêu cầu khách hàng chất lượng, giá cả, phương thức bán hàng, chế độ hậu … Những cố gắng giúp cho thị trường DN ngày mở rộng, doanh thu ngày tăng Bên cạnh mặt mạnh, doanh nghiệp nhiều hạn chế cần phải khắc phục số biện pháp như: - Xây dựng mô hình doanh nghiệp lên cấp công ty - Tăng cường đổi công nghệ máy móc thiết bị - Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sản phẩm - Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường - Hoàn thiện phương thức tiêu thụ - Những biện pháp hỗ trợ xúc tiến bán hàng - Xây dựng sách giá linh hoạt - Công tác tìm nguồn cung ứng - Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng tay nghề Nếu biện pháp thực đồng va hiệu chắn DN Trần Anh Dũng phát triển cách tốt đẹp 84 KẾT LUẬN Doanh nghiệp kinh doanh kinh tế thị trường lúc phải hướng đến đối tượng mà phục vụ khách hàng, kim nan để hành động “khách hàng luôn đúng” Tuy nhiên, doanh nghiệp thành công cạnh tranh thương trường “thương trường chiến trường” có kẻ thắng, người thất bại điều tất yếu Chỉ doanh nghiệp biết tận dụng triệt để mạnh mình, tìm kẽ hở thị trường, xác lập vị trí cạnh tranh có lợi, luật pháp doanh nghiệp chắn thành công Với doanh nghiệp Trần Anh Dũng doanh nghiệp tư nhân ưu đãi mặt bằng, đất đai làm xưởng sản xuất, vốn … từ vào hoạt động ngày phát triển, sản xuất ngày tăng muốn tìm hiểu đâu doanh nghiệp tư nhân lại phát triển bàn bạc, thảo luận doanh nghiệp số ý để doanh nghiệp phát triển qua đề tài: “Một số giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thiết bị xây dựng doanh nghiệp Trần Anh Dũng” Để không ngừng phát triển mở rộng thị trường doanh nghiệp cần phải chuẩn bị nhiều mặt để phát huy mà doanh nghiệp đạt Tương lai doanh nghiệp phải xây dựng thành công ty, tập trung mở rộng thêm thị trường, đổi thiết bị, máy móc, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm Xây dựng thêm cửa hàng, đại lý huyện tỉnh tiến đến mở đại lý tỉnh để quảng cáo, khuếch trương sản phẩm Đăng ký chất lượng sản phẩm theo hệ thống tiêu chuẩn chất lượng Tiếp nhận thêm 1-2 kỹ sư có kinh nghiệm sản xuất marketing để quản lý lãnh đạo công việc mà người có không đảm nhiệm Qua thời gian dài nghiên cứu tìm hiểu thực tế thực đề tài thấy chưa am hiểu nhiều luật pháp, văn nghị định phủ doanh nghiệp tư nhân, tiết chế khách hàng vay vốn, … đề tài có phần hạn chế Rất mong góp ý từ thầy cô, bạn để đề tài hoàn thiện giúp doanh nghiệp hướng ngày phát triển [...]... bại của doanh nghiệp khác, sự phát triển thị trường của doanh nghiệp này lại chính là sự thu hẹp thị trường của doanh nghiệp khác và ngược lại Vì vậy mọi quyết định của doanh nghiệp không thể bỏ qua yếu tố cạnh tranh 1.4 Tình hình thị trường xây dựng 1.4.1 Thị trường xây dựng Thị trường xây dựng có liên quan trực tiếp đến thị trường thiết bị xây dựng do đó để dự báo được thị trường thiết bị xây dựng. .. phần doanh thu của doanh nghiệp so với toàn bộ sản phẩm cùng loại được tiêu thụ trên thị trường (F1, F2 ) Doanh số bán ra của doanh nghiệp F1 = _ x 100% Tổng doanh số bán ra của toàn ngành Doanh số bán ra của sản phẩm F2 = x 100% Doanh số của sản phẩm trên cùng 1 thị trường - Thị phần tương đối được xác định trên cơ sở thị phần tuyệt đối của doanh. .. chiến lược doanh nghiệp mở rộng, phát triển hoạt động thương mại trên cơ sở đưa ra các sản phẩm mới vào bán trên các thị trường mới, kể cả hoạt động trên lĩnh vực không truyền thống 1.2.2 Một số chỉ tiêu chủ yếu đánh giá mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp Có nhiều chỉ tiêu đánh giá mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp nhưng trong luận văn này giới hạn ở hai chỉ tiêu định... hậu và sớm bị loại khỏi thị trường Doanh nghiệp muốn thành công thì không thể chỉ giành lấy một mảng thị trường mà cần vươn lên nắm vững thị trường mà phải thường xuyên mở rộng và phát triển thị trường 29 Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRẦN ANH DŨNG 2.1 Tình hình hoạt động của doanh nghiệp 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển doanh nghiệp Cùng... những sản phẩm hiện có của doanh nghiệp Chiến lược phát triển sản phẩm: phát triển những sản phẩm mới mà những thị trường hiện tại có khả năng quan tâm Bảng 1.1: Ma trận mở rộng sản phẩm /thị trường của Ansoff Sản phẩm hiện có Sản phẩm mới Thị trường hiện có Thâm nhập sâu vào thị trường Phát triển sản phẩm mới Thị trường mới Mở rộng thị trường Sự đa dạng hoá (Nguồn: Philip Kotler Những nguyên lý tiếp thị. .. lượng là mở rộng thị trường theo chiều rộng và chiều sâu 1.2.2.1 Đối với mở rộng thị trường theo chiều rộng Số lượng thị trường tăng lên so với số thị trường hiện có: Mỗi một doanh nghiệp luôn luôn mong muốn tìm được những thị trường mới để cho khối lượng hàng hóa tiêu thụ ngày càng cao, để doanh số bán hàng ngày càng cao Doanh nghiệp cần phải tìm kiếm những thị trường mới mà nhu cầu của những thị trường. .. một tỷ trọng cao trong tổng số vốn sản xuất kinh doanh Quảng cáo là sự trình bày để giới thiệu sản phẩm hàng hoá cho mọi người biết, nhằm tranh thủ được nhiều khách hàng Nhờ quảng cáo, nhiều khách hàng biết được sản phẩm của doanh nghiệp, do đó doanh nghiệp bán được nhanh và nhiều hàng hơn 16 Để thực hiện việc mở rộng thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải đi tìm các thị trường mới để tiêu thụ sản phẩm. .. tuyệt đối của doanh nghiệp so với thị phần tuyệt đối của đối thủ cạnh tranh (F3) Thị phần của doanh nghiệp F3 = x100% Thị phần của các đối thủ cạnh tranh Công thức tính thị phần tăng: Số thị phần tăng lên = Tổng thị phần mới - tổng thị phần cũ Các giải pháp để tăng thị phần: Để tăng thị phần cho doanh nghiệp mình, doanh nghiệp có thể sử dụng nhiều giải pháp khác nhau như... doanh nghiệp: Thị phần của doanh nghiệp là thị phần tham gia thị trường ngành hàng của tổng sản lượng hay doanh số bán mà doanh nghiệp xâm nhập được trong kỳ Số liệu thị phần được dùng để đo lường mức độ về sự tập trung của người bán trong một thị trường Mở rộng thị trường trên góc độ tăng thị phần nghĩa là dùng nhiều biện pháp để lôi kéo thêm khách hàng (có thể là khách hàng tiềm ẩn hay khách hàng của. .. thị trường đó có thể đáp ứng được bằng những sản phẩm hiện có của mình Công thức: Số lượng thị trường tăng lên = Số lượng thị trường mới - số lượng thị trường cũ Các giải pháp để tăng số lượng thị trường: - Nâng cao chất lượng sản phẩm Chất lượng sản phẩm là một yêu cầu quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Ngày nay chất lượng sản phẩm được đánh giá không chỉ căn cứ vào các ... tự tiêu thụ thị trường 1.2 Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp 1.2.1 Quan điểm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm việc doanh nghiệp. .. chung thị trường mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Chương 2: Phân tích thực trạng thị trường tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Trần Anh Dũng Chương 3: Một số giải pháp nhằm mở rộng thị. .. phẩm thiết bị xây dựng doanh nghiệp Trần Anh Dũng 2.Mục tiêu đề tài: Đề tài thực nhằm đưa số giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thiết bị xây dựng doanh nghiệp Trần Anh Dũng sở: -
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thiết bị xây dựng của doanh nghiệp trần anh dũng , Một số giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thiết bị xây dựng của doanh nghiệp trần anh dũng , Một số giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thiết bị xây dựng của doanh nghiệp trần anh dũng

Từ khóa liên quan