0

Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng

107 334 1
  • Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/04/2016, 13:30

MỤC LỤCLỜI CAM ĐOANiMỤC LỤCiiDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTvDANH MỤC BẢNG BIỂUviDANH MỤC HÌNHviiDANH MỤC HÌNHviiPHẦN MỞ ĐẦU1CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG51. 1. Khái niệm, vai trò, ý nghĩa của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương51.1.1. Khái niệm tiền lương51.1.2. Bản chất kinh tế và đặc điểm của tiền lương51.1.3. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương61..1.4. Vai trò, ý nghĩa của kế toán tiền lương71.2. Hình thức tiền lương và các khoản trích theo lương101.2.1. Hình thức tiền lương101.2.3. Quỹ lương121.2.4. Các khoản trích theo lương131.3. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương cho người lao động161. 3.1 Hạch toán số lượng lao động161.3.2 Hạch toán thời gian lao động171.3.3 Hạch toán kết quả lao động171.4. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương181.4.1.Các tài khoản sử dụng181.4.2. Các chứng từ sử dụng201.5. Tổ chức sổ sách kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp221.6. Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương trong điều kiện áp dụng kế toán máy32CHƯƠNG 2:KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHHBAO BÌ VIỆT HƯNG VÀ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH BAO BÌ VIỆT HƯNG342.1. Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng342.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty342.1.2.Chức năng và nhiệm vụ của công ty362.1.3. Những khó khăn, thuận lợi và hướng phát triển về tổ chức công tác kế toán của Công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng362.1.4. Quy trình công nghệ của công ty382.1.5.Cơ cấu tổ chức của công ty392.1.6.Ngành nghề kinh doanh của Công ty412.2.1 Đặc điểm về tổ chức bộ máy kế toán412.2.2. Hệ thống sổ sách theo hình thức kế toán trên máy vi tính452.2.3. Giới thiệu về phần mềm kế toán của công ty452.2.4. Các chính sách kế toán chủ yếu512.2. Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty TNHH bao Bì Việt Hưng522.2.1. Hình thức tiền lương52Bảng 2.3.Bậc lương nhân viên công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng 2015532.2.2.Các khoản thu nhập khác và phương pháp xác định572.2.3. Quỹ lương622.2.4. Các khoản trích theo lương tại công ty622.2.5. Tổ chức hạch toán lao động tại công ty63Công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng672.4. Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng682.5. Đánh giá việc tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng.96CHƯƠNG 3:MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH BAO BÌ VIỆT HƯNG993.1 Sự cần thiết phải tổ chức hạch toán kế toán lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng.993.2 Phương hướng hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng1003.3 Một số giải pháp góp phần hoàn thiện hạch toán kế toán lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương Công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng1013.3.1 Hoàn thiện về việc tính tiền lương phải trả cho công nhân viên.1013.3.2 Hoàn thiện về hệ thống chứng từ kế toán tính lương cho người lao động.1013.3.3 Hoàn thiện về chế độ tiền thưởng cho người lao động.1023.3.4 Hoàn thiện về công tác đào tạo lao động tại công ty.102KẾT LUẬN104DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO106 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn Phí Thị Hằng SV: Phí Thị Hằng Lớp: BC14.21.01 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC SV: Phí Thị Hằng Lớp: BC14.21.01 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài BCTC .Báo cáo tài BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp CNV Công nhân viên CCDC Công cụ dụng cụ DN …Doanh nghiệp ĐKKD Đăng ký kinh doanh KPCĐ Kinh phí công đoàn NLVL Nguyên liệu vật liệu NSNN Ngân sách Nhà nước TP Thành phẩm TSCĐ Tài sản cố định TK Tài khoản TNHH .Trách nhiệm hữu hạn SXKD Sản xuất kinh doanh VN .Việt Nam SV: Phí Thị Hằng Lớp: BC14.21.01 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC BẢNG BIỂU SV: Phí Thị Hằng Lớp: BC14.21.01 Khóa luận tốt nghiệp SV: Phí Thị Hằng Học viện Tài Lớp: BC14.21.01 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong tình hình nay, giới phải đối mặt với nhiều thách thức lớn Sự bất ổn trị nước Đông Âu điển hình tình hình chiến căng thẳng Ukraine làm cho tình hình giới trở nên ảm đạm Hàng ngàn người dân Ukraine bị chịu ảnh hưởng Cuộc sống họ bị đảo lộn Họ không cảm thấy an toàn sống tai nhà Chính vậy, họ tìm cách để sang nước Cùng với người dân sống nước như: Irac, Pakistan…cũng tìm cách di chuyển sang nước châu ău để tìm kiếm sống tốt đẹp Họ cần việc làm, họ cần có lương để chi trả cho nhu cầu sống Hàng nghìn người tìm cách đến Châu Âu làm cho giới bị thêm khủng hoảng người nhập cư Hiện chưa có nước chấp nhận họ Lãnh đạo nước lo ngại việc chấp nhận người nhập cư làm khủng hoảng kinh tế nước họ Họ nhiều dẫn đến lương người dân nước họ bị giảm xuống Đây vấn đề nóng mà nguyên thủ quốc gia phải tranh luận Còn Việt Nam, việc dự thảo mức lương tối thiểu năm 2015 vừa thông qua Mức lương tối thiểu tăng lên phía người lao động cho rằng: cần phải tăng thêm, với mức lương họ không đủ chi trả cho nhu cầu sống tối thiểu Phía doanh nghiệp lại cho người lao động nên chia sẻ số gánh nặng với doanh nghiệp Tăng lương làm gánh nặng chi trả doanh nghiệp tăng lên, ảnh hưởng đến trình sản xuất, doanh nghiệp gặp khó khăn để mở rộng quy mô sản xuất Dù tăng lương giúp người lao động cải thiện phần đời sống, kích thích tiêu dùng Tiền lương vấn đề xã hội ý đến ý nghĩa kinh tế xã hội to lớn Tiền lương vấn đề quan trọng, góp phần định thành công hay thất bại DN Một sách tiền lương hợp lý sở, đòn bẩy cho phát triển DN SV: Phí Thị Hằng Lớp: BC14.21.01 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài Đối với DN, tiền lương phần không nhỏ chi phí sản xuất Nếu DN vận dụng chế độ tiền lương hợp lý tạo động lực cho tăng suất lao động Đối với người lao động tiền lương có ý nghĩa vô quan trọng nguồn thu nhập đảm bảo sống cá nhân mà gia đình họ Tiền lương động lực thúc đẩy tăng suất lao động họ trả xứng đáng với sức lao động mà họ đóng góp làm giảm suất lao động khiến cho trình sản xuất bị chậm lại, không đạt hiệu tiền công tiền lương mà họ nhận thấp sức lao động mà họ bỏ Xét tầm vĩ mô toàn kinh tế, tiền lương cụ thể trình phân phối cải vật chất người lao động làm Vì việc xây dựng thang lương, bảng lương, lựa chọn hình thức trả lương hợp lý để cho tiền lương vừa khoản thu nhập để người lao động đảm bảo nhu cầu vật chất lẫn tinh thần đồng thời làm cho tiền lương trở thành động lực thúc đẩy người lao động làm việc tốt hơn, có tinh thần trách nhiệm công việc mà họ đảm nhận Tùy theo đặc điểm DN mà xây dựng kế hoạch việc hạch toán tiền lương cho xác, khoa học để tính đúng, tính đủ tiền lương, đảm bảo quyền lợi vật chất cho người lao động, đặc biệt đảm bảo công tác kiểm toán, tra, kiểm tra dễ dàng Nhà nước bảo vệ quyền lợi người lao động, biểu cụ thể Luật lao động, chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), kinh phí công đoàn (KPCĐ) Gắn chặt với tiền lương khoản trích theo lương gồm BHXH, BHYT, KPCĐ Đây quỹ xã hội thể quan tâm toàn xã hội đến thành viên Các chế độ tiền lương khoản trích theo lương Nhà nước ban hành, song vận dụng linh hoạt doanh nghiệp phụ thuộc vào tổ chức quản lý, sản xuất kinh doanh vào tính chất công việc DN SV: Phí Thị Hằng Lớp: BC14.21.01 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài Công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng với nhiệm vụ chuyên sản xuất, kinh doanh xuất nhập loại bao bì carton lớp, lớp, lớp hộp Duplex phục vụ cho khu công nghiệp, nhà máy lớn, công ty liên doanh, khu chế xuất Chính lẽ việc xây dựng chế trả lương phù hợp có ý nghĩa vô to lớn tồn phát triển công ty Nhận thức tầm quan trọng vấn đề trên, với giúp đỡ tận tình cô anh chị phòng kế toán công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng thời gian thực tập công ty em có hội tìm hiểu, nghiên cứu thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương tai công ty Điều giúp em nhiều việc củng cố mở mang kiến thức học trường mà em chưa có điều kiện áp dụng thực hành Vì em chọn đề tài “Tổ chức công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng” làm khóa luận thực tập cuối khóa 2.Ý nghĩa khoa học thực tiễn Khóa luận : “ Tổ chức công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng” công trình khoa học có ý nghĩa lý luận thực tiễn, tài liệu góp phần giúp cho Công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng xây dựng hệ thống lương cách hiệu Khóa luận góc nhìn tương đối toàn diện hệ thống, có ý nghĩa thiết thực thực tế Mục đích nghiên cứu Mục đích chuyên đề đánh giá xác thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng Trên sở tìm giải pháp nhằm hoàn thiện công tác “Kế toán tiền lương khoản trích theo lương” công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương Phạm vi nghiên cứu thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng SV: Phí Thị Hằng Lớp: BC14.21.01 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp kế toán: + Phương pháp chứng từ kế toán + Phương pháp tài khoản kế toán + Phương pháp tính giá + Phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán - Tham khảo giáo trình tài liệu, quy tắc chuẩn mực - Phương pháp nghiên cứu lý luận - Phương pháp phân tích đánh giá Nội dung gồm có chương: Chương 1:Lý luận chung kế toán tiền lương khoản trích theo lương Chương 2:Khái quát Công ty TNHHBao Bì Việt Hưng thực trạng tổ chức công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng Chương 3: Phương hướng giải pháp nhằm hoàn thiện vấn đề tồn Tổ chức công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lươngtại công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng SV: Phí Thị Hằng Lớp: BC14.21.01 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 1 Khái niệm, vai trò, ý nghĩa kế toán tiền lương khoản trích theo lương 1.1.1 Khái niệm tiền lương Trong kinh tế thị trường, sức lao động nhìn nhận thứ hàng hóa đặc biệt, tạo giá trị từ trình lao động sản xuất Do đó, tiền lương giá sức lao động, khoản tiền mà người sử dụng lao động người lao động thỏa thuận Có nhiều định nghĩa tiền lương định nghĩa nêu nên khái quát thừa nhận là: “Tiền lương giá sức lao động hình thành sở giá trị sức lao động thông qua thoả thuận người có sức lao động người sản xuất lao động, đồng thời chịu chi phối quy luật kinh tế, có quy luật cung - cầu” 1.1.2 Bản chất kinh tế đặc điểm tiền lương a, Bản chất kinh tế tiền lương Tiền lương biểu tiền giá sức lao động, tiền lương phạm trù kinh tế gắn liền với lao động, tiền tệ sản xuất hàng hoá Mặt khác điều kiện tồn sản xuất hàng hoá tiền tệ, tiền lương yếu tố chi phí sản xuất, kinh doanh cấu thành nên giá thành sản phẩm, lao vụ, dịch vụ Ngoài tiền lương đòn bảy kinh tế quan trọng để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, tăng suất lao động, có tác dụng động viên khuyến khích tinh thần hăng hái lao động, kích thích tạo mối quan tâm người lao động đến kết công việc họ Nói cách khác, tiền lương nhân tố thúc đẩy suất lao động b, Đặc điểm tiền lương 10 SV: Phí Thị Hằng 10 Lớp: BC14.21.01 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài Bảng 2.14 Danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN Tháng 08/2015 ST T Mã NV Họ tên Số sổ BH cấp Mức lương CTY 22% NLĐ 10.5% Tổng 32.5% 1007003 Nguyễn Đức Lộc 0108036325 6000000 1.320.000 630.000 1.950.000 1007021 Hoàng Văn Ngọc 3310034210 3100000 682.000 325.500 1.007.500 1007023 Vũ Xuân Chuyên 3310034206 3100000 682.000 325.500 1.007.500 1007025 Phạm Tuấn Anh 0108007544 3100000 682.000 325.500 1.007.500 1007020 Nguyễn Tiến Cường 0109013428 5000000 1.100.000 525.000 1.625.000 1007026 Nguyễn Tiến Thịnh 0108007540 5000000 1.100.000 525.000 1.625.000 1007027 Phạm Thị Hồng 3310034212 3900000 858.000 409.500 1.267.500 1007028 Nghiêm Thị Minh Tân 3310034201 3100000 682.000 325.500 1.007.500 1007029 Dương Thị Nga 3310033161 3100000 682.000 325.500 1.007.500 10 1007031 Hoàng Thị Kim Liên 3310033160 3100000 682.000 325.500 1.007.500 SV: Phí Thị Hằng 93 Ngà y tha m gia Lớp: BC14.21.01 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hưng Yên, ngày 09 tháng 11 năm 2015 Tên đơn vị: Công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng Số: 1401389/2015/LD – VH HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Chúng tôi, bên Ông/Bà: VŨ NHƯ HẢI…………………………… Quốc tịch: Việt Nam Chức vụ: PHÓGIÁM ĐỐC (UQ số 11/2015UQ –VH ngày 01/01/2015) Số điện thoại: (0321) 897 666/668/688 Địa chỉ: km 17, quốc lộ 5, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên Và bên Ông/Bà: HOÀNG VĂN CHUYỀN …………………………Quốc tịch: Việt Nam Sinh ngày 29 tháng 09 năm 1987 Địa thường trú: Đại Phú – Sơn Dương – Tuyên Quang Số CMTND: 070828443 cấp ngày 04 / 06 /2011 Công an:Tuyên Quang Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động cam kết làm điều khoản sau đây: Điều 1: Thời hạn công việc hợp đồng: • Loại hợp đồng lao động (3): Thời vụ 02 tháng • Từ ngày 09 tháng 11 năm 2015 đến ngày 08 tháng 11 năm 2017 • Địa điểm làm việc (4): Tại Công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng km 17, quốc lộ 5, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên • Chức danh: NV Giao nhận • Bộ phận: Giao nhận SV: Phí Thị Hằng 94 Lớp: BC14.21.01 Khóa luận tốt nghiệp • Học viện Tài Công việc phải làm : Tuân thủ theo điều hành người quản lý trực tiếp thực quy trình, hướng dẫn biểu mẫu công ty Điều 2: Chế độ làm việc: • Thời làm việc : 8h/ngày, ngày/ tuần(48h/tuần) • Thời gian làm việc người lao động theo phân công Ban lãnh đạo công ty, thời gian làm thêm theo yêu cầu công việc Điều 3: Nghĩa vụ quyền lợi người lao động: Quyền lợi: • Phương tiện lại làm việc : Người lao động tự túc • Mức lương tiền công :2.950.000đ/tháng • Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt/ chuyển khoản • Phụ cấp gồm : Tối thiểu bữa ăn trưa không thấp 17.000/ngày • Tiền thưởng: Theo quy định công ty • Chế độ nâng lương: Theo quy định công ty • Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết ): Theo quy định công ty pháp luật hành • Bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế : Theo quy định pháp luật hành • Chế độ đào tạo : Được cử nước nước ngoài(nếu có) • Những thoả thuận khác: - Trường hợp công ty cử đào tạo nước nước mà lao động tự ý bỏ việc tự xin việc người lao động phải bồi thường chi phí đào tạo - Được cấp phát dụng cụ theo yêu cầu công việc Phải bảo quản tốt dụng cụ giao công việc Nếu làm hư hỏng, mát phải bồi thường đầy đủ - Trong thời gian làm việc công ty người lao động vi phạm nội quy, quy định, quy chế công ty công ty có quyền áp dụng hình thức xử lý theo quy định công ty Nghĩa vụ: • Hoàn thành công việc cam kết hợp đồng lao động • Chấp hành nghiêm túc Nội quy, Kỷ luật lao động, An toàn lao động công ty SV: Phí Thị Hằng 95 Lớp: BC14.21.01 Khóa luận tốt nghiệp • Học viện Tài Bồi thường vi phạm vật chất : Theo quy định cảu công ty Nội quy lao động • Không tiết lộ bí mật thông tin công ty • Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải báo trước 30 ngày văn cho công ty Điều Nghĩa vụ quyền hạn người sử dụng lao động Nghĩa vụ: • Bảo đảm việc làm thực đầy đủ điều cam kết hợp đồng lao động • Thanh toán đầy đủ, thời hạn chế độ quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có) Quyền hạn: • Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc ) • Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) nội quy lao động doanh nghiệp Điều Điều khoản thi hành A – Những thoả thuận khác Người lao động thực hành nghiêm túc việc bố trí công việc công ty Làm làm thêm có yêu cầu Người lao động làm dụng cụ, trang thiết bị tài sản khác cuả công ty phải bồi thường theo giá thị trường Người lao động không thực an toàn vệ sinh lao động gây tai nạn cho thân người khác phải chịu hoàn toàn trách nhiệm Những vấn đề lao động không ghi hợp đồng áp dụng theo quy định luật lao động Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng nội dung phụ lục HĐLĐ có giá trị nội dung HĐLĐ B – Hiệu lực hợp đồng Hợp đồng ký kết Công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng làm thành 02 có giá trị nhau, bên giữ 01 có hiệu lực từ ngày ký SV: Phí Thị Hằng 96 Lớp: BC14.21.01 Khóa luận tốt nghiệp NGƯỜI LAO ĐỘNG (Ký, ghi rõ họ tên) Học viện Tài NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 2.5 Đánh giá việc tổ chức kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng * Tình hình sử dụng quỹ tiền lương công ty Hạch toán tiền lương hệ thống thông tin kiểm tra hoạt động Tài sản quan hệ kinh tế trình trao đổi tiêu dung Kế toán tiền lương ngày trở nên cấp thiết quan trọng tiền lương gắn liền với lợi ích kinh tế người lao động lẫn người sử dụng lao động Công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng làm tốt công tác kế toán tiền lương, đảm bảo công việc trả lương, xứng đáng với mức đóng góp người lao động nên công ty thu hút đội ngũ công nhân có tay nghề, có tâm huyết giàu kinh nghiệm góp phần giảm chi phí lao động, tăng suất lao động, tăng giá trị cho công ty Ngoài tiền lương, người lao động hưởng số khoản thu nhập khác từ quỹ BHXH ốm đau, thai sản, tai nạn, sức Công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng nộp đúng, nộp đủ số trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ lên cấp theo quy định quan có thẩm quyền * Ưu điểm Trong công tác tổ chức kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng không ngừng bước hoàn thiện toàn bộ máy kế toán mình.bộ máy kế toán tổ chức phù hợp với hoạt động tình hình thực tế công ty Công tác toán hàng quý hàng năm thực tốt rõ ràng đùng thời gian Công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng chấp hành tuân thủ chế độ sách tiền lương, chế độ phụ cấp, trợ cấp BHXH tốt người lao đông Kế toán tiền lương khoản trích theo lương hướng dẫn phận 97 SV: Phí Thị Hằng Lớp: BC14.21.01 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài thực hiên tốt công tác thống kê cung cấpp thông tin để tính lương chế độ khác ngày tốt hơn,chính xác phù hợp với yêu cầu tình hình thực tế công ty Công ty áp dụng hình thức tiền lương theo thời gian phận cán quản lý nhân viên văn phòng, hình thức lương theo sản phẩm cho công nhân trực tiếp sản xuất SP Điều hợp lý cần phát huy Công ty thực toán lương cho công nhân viên kịp thời, thời hạn quy định Các loại chứng từ kế toán.sổ sách kế toán loại sổ sách mà công ty sử dụng theo mẫu ban hành tài phản ánh rõ ràng xác khoản mục nghiệp vụ phát sinh Tổ chức công tác ghi chép ban đầu, xử lý ghi sổ kế toán nghiệp vụ thông tin kinh tế có liên quan đến tiền lương, BHXH cán công nhân viên ,báo cáo phân tích chi phí tiền lương, BHXH chi phí sản xuất kinh doanh công ty rõ rang xác đảm bảo đưpực quyền lợi cho người lao động Công tác kế toấn tiền lương khoản trích BHXH góp phần quản lý tiết kiệm chi phí lao động thúc đẩy phát triển công ty * Nhược điểm Bên cạnh thuận lợi,công ty gặp số khó khăn viẹc hạch toán tiền lương BHXH, nhược điểm công tác kế toán tiền lương khoản trich theo lương công ty, là: Công tác trích trước tiền lương cho công nhân nghỉ phép thực song sơ sài, chưa thực tốt nội dung thực tiễn nghiệp vụ Vì cần hoàn thiện công tác để sớm hoàn thiện kế toán tiền lương khoản trích theo lương Việc áp dụng hình thức trả lương thời gian cho phận văn phòng công ty hợp lý song không tránh khỏi tình trạng không công chế độ tiền lương Vì vậy, công ty cần có biện pháp quản lý tố Theo em SV: Phí Thị Hằng 98 Lớp: BC14.21.01 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài nên kết hợp trả lương theo thời gian với theo chất lượng lao động để đảm bảo công cho người lao động để củng cố kỷ luật công ty Công ty chưa phát huy hết tiềm nguồn nhân lực mà nắm giữ Vì công ty cần có biện pháp nhằm kích thích sáng tạo, khơi dậy tiềm lực lượng lao động Do đơn đặt hàng không đồng thời điểm năm nên có thời điểm công nhan bận rộn lại có thời điểm công nhân lại nhàn rỗi Do không đảm bảo nhu càu việc làm thu nhập cho người lao động Phòng kinh doanh phải động công tác tìm kiếm khách hàng để có đơn đặt hàng đảm bảo nhu càu việc làm cho người lao động SV: Phí Thị Hằng 99 Lớp: BC14.21.01 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG 3:MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH BAO BÌ VIỆT HƯNG 3.1 Sự cần thiết phải tổ chức hạch toán kế toán lao động, tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng Trong kinh tế thị trường nay, xu hướng chung tất doanh nghiệp muốn tồn tại, đứng vững thương trường phải trọng phát triển bảo vệ tốt nguồn nhân lực cho sản xuất Vi trình sản xuất sản phẩm hàng hoá, vấn đề trả lương cho người lao động vấn đề thiết yếu nhằm nâng cao suất lao động, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống vật chất tinh thần người lao động Tiền lương phần độc lập doanh nghiệp phương tiện hiệu để thu hút lao động có tay nghề cao tạo lòng trung thành người lao động với doanh nghiệp Việc sử dụng tiền lương làm chức đòn bẩy kinh tế hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ thoả mãn điều kiện sinh hoạt để nâng cao trình độ mặt cho thân người lao động Mặt khác tạo nên thành công hình ảnh đẹp doanh nghiệp thị trường Điều có nghĩa muốn xác định mức tiền lương cần phải vào kết lao động người, tập thể, đồng thời mức lương phải gắn với trình độ phát triển kinh tế, quan hệ cung cầu lao động biến động giá thị trường vấn đề lạm phát Tiền lương gắn với quy luật nâng cao suất lao động sở để tăng tiền lương, tiền thưởng đồng thời động lực để thúc đẩy việc nần cao chất lượng sản phẩm Nâng cao vai trò khuyến khích vật chất tiền lương tạo điều kiện tốt thu nhập cống hiến người lao động nghiệp chung doanh nghiệp cho toàn xã hội Nền sản xuất ngày phát triển, tích luỹ nhiều mở rộng tiền lương có xu hướng ngày tăng, đời sống người lao động ngày 100 SV: Phí Thị Hằng Lớp: BC14.21.01 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài cải thiện Do vậy, hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương vấn đề toàn xã hội quan tâm nhằm xây dựng sách tiền lương hợp lý tạo động lực thúc đầy người lao động không ngừng nâng cao hiệu công tác góp phần phát triển cho doanh nghiệp xã hội Công tác kế toán tiền lương hoàn thiện động lực thúc đẩy tăng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động, tăng lợi nhuận cho DN góp phần đưa kinh tế phát triển Như vậy, hoàn thiện công tác kế toán tiền lương khoản theo lương mục tiêu vô quan trọng DN tất nhiên công TNHH May Kim Anh ngoại lệ 3.2 Phương hướng hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán lao động, tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng Sau thời gian thực tập Công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng, xuất phát từ tình hình thực tiễn em xin có số ý kiến phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty sau: - Ban lãnh đạo phòng kinh doanh phải động việc tìm kiếm thêm nhiều bạn hàng để công nhân có nhiều việc làm để tăng thu nhập - Công ty cần lập thêm phòng Marketting giàu lực để mở rộng khai thác có hiệu thị trường nước - Tổ chức phân công, phân nhiệm rõ ràng hơn, cụ thể sát để theo dõi lập chứng từ, báo cáo tiền lương sát hiệu - Xây dựng có chế tiền lương hợp lý - Tổ chức làm việc khoa học thúc đẩy tăng suất lao động Tận dụng triệt để, tiết kiệm khoản chi phí NVL sản xuất Các phế liệu tận dụng để làm số đồ gối, thú nhồi loại nhỏ vừa làm tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu cho công ty tăng thu nhập cho người lao động SV: Phí Thị Hằng 101 Lớp: BC14.21.01 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài 3.3 Một số giải pháp góp phần hoàn thiện hạch toán kế toán lao động, tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng 3.3.1 Hoàn thiện việc tính tiền lương phải trả cho công nhân viên Công ty cần áp dụng tốt việc tính lương theo sản phẩm cho cá nhân, tập thể cán CNV công ty để họ quan tâm đến kết hoạt động SXKD gắn liền với lợi ích kinh tế họ Tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động để họ ổn định nâng cao đời sống, yên tâm làm việc Tăng cường theo dõi, đôn đốc cán CNV làm tốt nhiệm vụ thong qua việc thường xuyên kiểm tra bảng chấm công đơn vị, cá nhân Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cho cán CNV cao trình độ ngiệp vụ tay nghề Đặc biệt kế toán tiền lương khoản trích theo lương phải thường xuyên theo dõi, cập nhật chế độ, sách để đảm bảo trả đúng, trả đủ lương cho người lao động đảm bảo lợi ích cho người lao động lẫn người sử dụng lao động Thường xuyên cử cán kiểm tra nơi việc thu mua xuất nhập, hạch toán thu chi để đảm bảo tính xác việc 3.3.2 Hoàn thiện hệ thống chứng từ kế toán tính lương cho người lao động Về mặt chứng từ, công ty sử dụng mẫu biểu chứng từ, mẫu biểu báo cáo theo đăng ký với quy định nhà nước Tuy nhiên, để công tác hạch toán kế toán tiền lương khoản trích theo lương tốt DN cần tổ chức chứng từ khoa học nữa, có phối kết hợp ăn ý phận giúp kế toán tổng hợp, đối chiếu dễ dàng, phát kịp thời sai sót để sửa chữa Công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng áp dụng hệ thống sổ sách kế toán tổng hợp theo hình thức Chứng từ ghi sổ Hình thức nên vận dụng DN có quy mô lớn, loại hình kinh doanh phức tạp, đòi hỏi DN có trình độ quản lý trình độ kế toán cao thực kế toán thủ công Mẫu biểu, sổ SV: Phí Thị Hằng 102 Lớp: BC14.21.01 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài sách nhiều kết hợp nhiều mặt nên khối lượng ghi sổ phức tạp Hơn bảng biểu vãn phải làm phương pháp thủ công nên tốn nhiều thời gian Vì công ty cần phải đào tạo đội ngũ kế toán có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng để đáp ứng yêu cầu công việc cách tốt Công ty cần phát huy, tạn dụng nhiều khả máy vi tính để tổng hợp báo cáo nhanh, xác số liệu tiết kiệm nguồn nhân lực có máy móc hỗ trợ 3.3.3 Hoàn thiện chế độ tiền thưởng cho người lao động Chế độ tiền thưởng hợp lý góp phàn động viên người lao động cống hiến cho DN Vì vạy DN cần hoàn thiện chế độ tiền thưởng Một số biện pháp là: - Có sách khen thưởng, bồi dưỡng cho cá nhân, tổ sản xuất tích cực lao động sản xuất có thành tích tốt - Xây dựng chế độ thưởng phạt rõ ràng nghiêm khắc để tạo tính kỷ luật lao động đảm bảo công cho người lao động Có công ty xây dựng đội ngũ người lao động tâm huyết thật có lực, trách nhiệm góp phần đưa công ty ngày phát triển 3.3.4 Hoàn thiện công tác đào tạo lao động công ty Để hoàn thện công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương DN xem nhẹ công tác đào tạo lao động công tác dân vận Đào tạo bồi dưỡng cho cán CNV đặc biệt kế toán tiền lương khoản trích theo lương để đảm bảo thực sách, chế độ, đảm bảo quyền lợi ích cho người lao động người sử dụng lao động Ngoài đào tạo, công ty cần trọng việc chăm lo đời sống tinh thần cho cán CNV cách tổ chức thăm viếng, hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ; Tổ chức cho cán CNV tham quan nghỉ mát kỳ nghỉ lễ để động viên tinh thần khuyến khích sản xuất hiệu Làm điều khuyến khích người lao động tích SV: Phí Thị Hằng 103 Lớp: BC14.21.01 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài cực làm việc tăng suất lao động, hoàn thành tốt đơn đặt hàng, thu hút thêm nhiều khách hàng, tạo uy tín cho công ty Qua giúp ổn định vị công ty thương trường Nâng cao vai trò Đảng tổ chức công đoàn Điều nâng cao ý thức người lao động Khi ý thức trách nhiệm nâng cao, người lao động nhiệt tình tham gia lao động gắn bó với công ty SV: Phí Thị Hằng 104 Lớp: BC14.21.01 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài KẾT LUẬN Kế toán tiền lương khoản trích theo lương việc làm thiếu công tác tổ chức kế toán DN, giúp cho công tác quản lý lao động DN vào nề nếp, thúc đẩy cán CNV chấp hành kỷ luật lao động, tăng suất lao động hiệu công tác góp phần tạo sở cho việc trả lương trợ cấp BHXH chế độ, sách Giải tốt vấn đề tiền lương khoản toán khác cho người lao động DN tạo niềm tin cho họ, họ nỗ lực đóng góp phục vụ phát triển công ty Để làm điều đòi hỏi phận kế toán phải nắm rõ quy định Nhà nước thực tốt công tác kế toán tiền lương Như vậy, DN dễ dàng việc tiến tới bốn mục tiêu tiền lương là: thu hút nhân viên, trì nhân viên giỏi, kích thích động viên nhân viên đáp ứng yêu cầu pháp luật mà lại đảm bảo có lợi cho DN Công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương tổ chức tốt góp phần quản lý chặt chẽ, thúc đẩy việc chấp hành tốt chủ trương sách Đảng Nhà nước chế độ lao động, đảm bảo tính phân bổ đắn tiền lương khoản trích theo lương nhằm hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng thu nhập cho người lao động tăng lợi nhuận cho công ty Thời gian thực tập Công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng em có hội tiếp xúc, tìm hiểu nghiên cứu thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương, em nhận thấy tầm quan trọng kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty, thấy khác biệt không nhỏ lý thuyết thực tiễn Qua em thu thập học hỏi nhiều học thực tế thật hữu ích sinh viên trường SV: Phí Thị Hằng 105 Lớp: BC14.21.01 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài Qua đề tài em hy vọng đóng góp phần cho công ty việc hoàn thiện công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương ngày hoàn chỉnh hiệu Do thời gian thực tập có hạn, kiến thức học trường thực tiễn khác xa nên nhận xét, kiến nghị em mang tính chủ quan, dù nỗ lực nhiều sai sót Em mong nhận góp ý thông cảm quý thầy cô tập thể cán CNV Công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng để em hoàn thành tốt đề tài báo cáo tôt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn cô ban giám đốc, anh chị phòng kế toán Công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng, thầyPGS.TS Lưu Đức Tuyên giúp đỡ tận tình giúp đỡ em hoàn thành khóa luận tôt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Hằng Phí Thị Hằng SV: Phí Thị Hằng 106 Lớp: BC14.21.01 Khóa luận tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.GS.TS NGÔ THẾ CHI, TS.TRƯƠNG THỊ THỦY: Giáo trình kế toán tài chính- Nhà xuất tài - Hà Nội 2010 TS.NGUYỄN XUÂN HƯNG: Sách vai trò thông tin kế toán- Nhà xuất tài tháng 4/2010 PGS.TS VÕ VĂN NHỊ: Sách kế toán tài tronh mối quan hệ với luật kế toán-26 chuẩn mực tài chính- tháng 4/2010 TS NGUYỄN MINH TÂM: Giáo trình kế toán quản trị - Nhà xuất tài -Hà Nội 2008 SV: Phí Thị Hằng 107 Lớp: BC14.21.01 [...]... CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH BAO BÌ VIỆT HƯNG 2.1 Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty - Tên đầy đủ: CÔNG TY TNHH BAO BÌ VIỆT HƯNG - Tên viết tắt: viethungpackaging co.ltd - Loại hình kinh doanh: công ty TNHH - Giấy ĐKKD lần 1: 0502000208 tại Hưng Yên - Giấy ĐKKD lần 2: 0900232469 tại. .. phần mềm kế toán được sử dụng để giảm thiểu công việc ghi chép của kế toán, tạo nên tính chính xác, hiệu quả của công tác kế toán Vì vậy, mỗi doanh nghiệp nên chọn cho doanh nghiệp mình một phần mềm kế toán phù hợp Việc hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trên phần mềm kế toán cũng thực hiện theo các nguyên tắc sau: - Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương phải hạch toán chi... hoặc tiền công cho người lao động Phiếu này được lập thành 02 liên: 1 liên lưu và 1 liên chuyển đến kế toán tiền lương để làm thủ tục thanh toán cho người lao động và phiếu phải có đầy đủ chữ ký của người giao việc, người nhận việc, người kiểm tra chất lượng vàngười duyệt 1.4 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 1.4.1 .Các tài khoản sử dụng Để thực hiện công tác kế toán tiền lương và các khoản. .. động tính theo thời gian làm việc, cấp bậc hoặc chức danh và thang lương theo quy định -Cách tính: Tiền lương theo thời gian = Thời gian làm việc thực tế × mức lương thời gian -Phân loại :Tiền lương theo thời gian được chia thành 2 loại là: Tiền lương thời gian giản đơn và tiền lương thời gian có thưởng + Tiền lương thời gian giản đơn là tiền lương thời gian với đơn giá tiền lương cố định + Tiền lương thời... hay chi phí của hoạt động Vì vậy kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương phải thực hiện những nhiệm vụ cơ bản sau đây: - Theo dõi, ghi chép, phản ánh, tổng hợp chính xác, đầy đủ, kịp thời về số lượng, chất lượng, thời gian và kết quả lao động Tính toán các khoản tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp phải trả cho người lao động và tình hình thanh toán các khoản đó cho người lao động Kiểm... sử dụng sức lao động quản lý một cách chặt chẽ về số lượng và chất lượng lao động của mình để trả công xứng đáng 1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Trong một doanh nghiệp, để công tác kế toán hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và trở thành một công cụ đắc lực phục vụ công tác quản lý toàn doanh nghiệp thì nhiệm vụ của bất kỳ công tác kế toán nào đều phải dựa trên đặc điểm,... điểm, vai trò của đối tượng được kế toán Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương cũng không nằm ngoài qui luật này Tính đúng thù lao lao động và thanh toán đầy đủ tiền lương và các khoản trích theo lương cho người lao động một mặt kích thích người lao động quan tâm đến thời gian lao động, đến chất lượng và kết quả lao động mặt khác góp phần tính đúng tính đủ chi phí và giá thành sản phẩm, hay chi... do DN chi trả Theo quy định hiện hành, hàng tháng DN trích 2% quỹ BHTN trên tổng số tiền lương tiền công phải trả cho cán bộ CNV trong tháng trong đó 1% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của DN và 1% trừ vào lương của người lao động Ngoài ra, theo chế độ hiện hành, Nhà nước hỗ trợ 1% quỹ tiền lương, tiền công của người tham gia BHTN 1.3 Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương cho người... thể thấy tổng tài sản và nguồn vốn của công ty đều tăng chứng tỏ nỗ lực của công ty đang rất hiệu quả 2.1.2 .Chức năng và nhiệm vụ của công ty  Chức năng của công ty Công ty chuyên sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu các loại bao bì carton 3 lớp, 5 lớp, 7 lớp và hộp Duplex phục vụ cho các khu công nghiệp, nhà máy lớn, công ty liên doanh, khu chế xuất Chuyên hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, tạo... xuất theo chế độ Trong công tác hạch toán kế toán tiền lương chính của công nhân sản xuất được hạch toán trực tiếp vào chi phí sản xuất từng loại SP, tiền lương phụ của công nhân sản xuất được hạch toán và phân bổ gián tiếp vào chi phí sản xuất các loại SP có liên quan theo tiêu thức phân bổ thích hợp Để đảm bảo cho DN hoàn thành và vượt mức kế hoạch sản xuất thì việc quản lý và chi tiêu quỹ tiền lương
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng, Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng, Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng, Phương pháp nghiên cứu, CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG, Chức năng của công ty, Tổ chức bộ máy kế toán của công ty được bố trí theo sơ đồ sau:, Người chấm công Phụ trách bộ phận Giám đốc, Kết chyển chi phí, CHƯƠNG 3:MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH BAO BÌ VIỆT HƯNG, 3 Một số giải pháp góp phần hoàn thiện hạch toán kế toán lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương Công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm