0

tiểu luận quản lý giáo dục Quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ chủ chốt trường THCS Phú Mãn giai đoạn 2005 2010

56 272 0
  • tiểu luận quản lý giáo dục Quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ chủ chốt trường THCS Phú Mãn giai đoạn 2005  2010

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2016, 23:27

Nói về vai trò của cán bộ và công tác cán bộ, C. Mác khẳng định “Muốn thực hiện tư tưởng thì cần có những con người sử dụng lực lượng thực tiễn” 21, tr. 181.Kế thừa tư tưởng của C.Mác, từ thực tiễn tình hình cách mạng nước Nga, V.I.Lênin đã chỉ rõ “Trong lịch sử chưa hề có một giai cấp nào giành được quyền thống trị, nếu nó không đào tạo ra được trong hàng ngũ của mình những lãnh tụ chính trị, những đại biểu tiên phong có đủ khả năng tổ chức và lãnh đạo phong trào” 18, tr. 473. QUY HOCH, BI DNG, O TO, B TR S DNG I NG CN B CH CHT CA TRNG THCS PH MN Lời nói đầu Kính tha thầy giáo, cô giáo, đồng chí bạn! Trong thời gian học tập lớp trung cấp lý luận trị trờng đào tạo cán Lê Hồng Phong từ tháng 2/2008 đến tháng/2009, đợc quan tâm giúp đỡ cấp ủy Đảng, Ban giám hiệu nhà trờng, quan tâm giúp đỡ thầy, cô giáo trực tiếp giảng dạy, thầy giáo, cô giáo phụ trách lớp học, quan, đơn vị công tác, bạn bè, đồng chí, đồng nghiệptôi hoàn thành nhiệm vụ học tập tiểu luận cuối khóa Trớc tiên, xin bày tỏ lòng biết ơn kính trọng đến thầy cô giáo ngời truyền đạt kiến thức học, giúp có trau dồi, nâng cao nhận thức lý luận trị, phục vụ tốt nhiệm vụ mà Đảng nhân dân giao cho Xin chân thành cảm ơn thầy giáo ThS Đặng Đình Vinh - Phó hiệu trởng nhà trờng - ngời trực tiếp hớng dẫn đề tài Thầy không định hớng giúp đỡ phơng pháp tiếp cận với vấn đề nghiên cứu tiểu luận mà bồi dỡng, rèn luyện cho tác phong ngời làm công tác khoa học Sự quan tâm giúp đỡ để lại nhiều ấn tợng sâu sắc, tốt đẹp; nguồn động viên bớc đờng công tác, học tập sau Với kết đạt đợc ngày hôm nay, trân trọng cảm ơn Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trờng, thầy, cô giáo quan chức nhà trờng Xin chân thành cảm ơn tất bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ, động viên suốt trình học tập Theo nội dung chơng trình, sau khóa học, học viên dới hớng dẫn giảng viên, có nhiệm vụ nghiên cứu, tìm tòi để hoàn thành tiểu luận Thực nhiệm vụ học tập, đợc giúp đỡ thầy giáo ThS Đặng Đình Vinh - Phó Hiệu trởng nhà trờng, giúp đỡ tạo điều kiện chi ủy chi Phòng GD&ĐT Quốc Oai, tập thể giáo viên trờng THCS Phú Mãn, xin đợc góp thêm tiếng nói vào việc quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán ngành giáo dục - đào tạo huyện nhà nói chung trờng THCS Phú Mãn ( nơi công tác từ 9/1998 đến tháng 11/2008 tham gia làm quản lý từ tháng 4/2006 đến tháng 11/2008) nói riêng qua đề tài: Quy hoạch, bồi dỡng, đào tạo, bố trí sử dụng cán chủ chốt trờng THCS Phú Mãn giai đoạn 2005 - 2010 Trên thực tế, ngời chuyên viết sách giáo khoa thận trọng không tránh khỏi thiếu sót Trong đó, trình độ QUY HOCH, BI DNG, O TO, B TR S DNG I NG CN B CH CHT CA TRNG THCS PH MN hạn chế nhiều phơng diện Bởi vậy, mong thầy cô giáo, đồng chí bạn lợng thứ đóng góp để cá nhân rút kinh nghiệm, quan trọng để xây dựng cách tích cực hiệu việc quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán ngành Giáo dục - Đào tạo thời kỳ công nghiệp hóa - đại hóa Xin trân trọng cảm ơn! Quốc Oai, ngày 06 tháng năm 2009 Ngời thực Nguyễn Thị Thu Hà M U I Lí DO CHN TI Bia Văn Miếu dới thời Lê Thánh Tông có đoạn viết: Hiền tài nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh đất nớc mạnh lớn lao, nguyên khí yếu nớc yếu xuống thấp Bởi vậy, bậc vua tài giỏi ngày xa chẳng có đời lại không chăm lo nuôi dỡng đào tạo nhân tài bồi đắp thêm nguyên khí Đối với nớc ta nay, điều có ý nghĩa quan trọng vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài Bởi công tác cán quan trọng nhất, khâu then chốt vấn đề xây dựng Đảng Trong nghiệp cách mạng Đảng nh xây dựng Đảng, vấn đề cán giữ vị trí đặc biệt quan trọng Khi Đảng có đờng lối trị công tác tổ chức nói chung, công tác cán nói riêng nhân tố chủ yếu định thắng lợi nhiệm vụ cách mạng Để làm tốt QUY HOCH, BI DNG, O TO, B TR S DNG I NG CN B CH CHT CA TRNG THCS PH MN công tác cán bộ, cấp ủy, tổ chức đảng cấp phải tiến hành quy trình chặt chẽ, đồng bộ, đó, quản lý cán khâu then chốt Lý lun Nói vai trò cán công tác cán bộ, C Mác khẳng định Muốn thực t tởng cần có ngời sử dụng lực lợng thực tiễn [21, tr 181] Kế thừa t tởng C.Mác, từ thực tiễn tình hình cách mạng nớc Nga, V.I.Lênin rõ Trong lịch sử cha có giai cấp giành đợc quyền thống trị, không đào tạo đợc hàng ngũ lãnh tụ trị, đại biểu tiên phong có đủ khả tổ chức lãnh đạo phong trào [ 18, tr 473] Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngời trực tiếp sáng lập rèn luyện Đảng ta, sớm nhận rõ vai trò to lớn đội ngũ cán tầm quan trọng công tác xây dựng đội ngũ cán Hồ Chí Minh cho Công việc thành công thất bại cán tốt hay [23, tr 273] Chính vậy, Ngời thờng xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán Đảng, coi công tác cán công việc trọng yếu công tác xây dựng Đảng Ngời yêu cầu Đảng ta phải biết trọng nhân tài, trọng cán phải coi công tác Huấn luyện cán công việc gốc Đảng [23, tr 269] Trung thành vận dụng sáng tạo quan điểm chủ nghĩa MácLênin, t tởng Hồ Chí Minh vấn đề cán công tác cán bộ, suốt trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta khẳng định Cán nhân tố định thành bại cách mạng, gắn liền với vận mệnh Đảng, đất nớc chế độ, khâu then chốt công tác xây dựng Đảng Do Đảng thờng xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán Đảng theo tiêu chuẩn định phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn cách mạng Hiện nay, để thực thắng lợi nghiệp CNH, HĐH đất nớc, Đảng ta xác định: Nhiệm vụ trị nặng nề, khó khăn phức tạp, đòi hỏi Đảng ta phải xây dựng đ ợc đội ngũ cán ngang tầm góp phần thực hai nhiệm vụ chiến l ợc xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Dựa vào t tởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng ta xây dựng đội ngũ cán cho thấy: Xây dựng đội ngũ cán đợc tiến hành sở khoa học, với tổng hợp biện pháp, cách thức nhằm xây dựng đội ngũ cán có cấu hợp lý, có số lợng phù hợp, chất lợng cao, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi nhiệm vụ cách mạng giai đoạn QUY HOCH, BI DNG, O TO, B TR S DNG I NG CN B CH CHT CA TRNG THCS PH MN Nh vậy, xây dựng đội ngũ cán yêu cầu khách quan, đòi hỏi thờng xuyên cấp thiết nghiệp cách mạng, hoạt động tích cực nằm chiến lợc ngời phát huy nhân tố ngời Đảng ta Đại hội VIII Đảng xác định Tình hình nhiệm vụ đòi hỏi Đảng phải chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, trọng đội ngũ cán chủ chốt cấp, chuẩn bị tốt đội ngũ cán kế cận Sớm xây dựng cho đợc chiến lợc cán thời kỳ Xuất phát từ tình hình thực tiễn, Nghị TW3 (Khoá VIII) rõ Đất nớc ta bớc vào thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH Nhiệm vụ trị nặng nề, khó khăn phức tạp, đòi hỏi Đảng ta phải xây dựng đợc đội ngũ cán ngang tầm, góp phần thực hai nhiệm vụ chiến lợc xây dựng bảo vệ Tổ quốc XHCN nêu lên đầy đủ nội dung xây dựng đội ngũ cán giai đoạn để làm cho việc quán triệt vận dụng cụ thể hoá nội dung xây dựng đội ngũ cán quân đội Trong nghiệp cách mạng Đảng, đội ngũ cán có vai trò quan trọng Cán cầu nối liền Đảng quan lãnh đạo Đảng với quần chúng, nhân tố định thành bại cách mạng, gắn liền với vận mệnh Đảng, chế độ đất nớc, khâu then chốt công tác xây dựng Đảng Đối với nghiệp giáo dục, đội ngũ cán chủ chốt có vai trò quan trọng, định đến tơng lai dân tộc, quốc gia Ngay từ đời, đặc biệt sau ngày độc lập, Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh trọng chăm lo đến nghiệp giáo dục Dới lãnh đạo Đảng, gần 80 năm qua, đội ngũ cán nói chung ngành giáo dục nói riêng bớc phát triển trởng thành mặt, đáp ứng đợc yêu cầu nghiệp xây dựng đất nớc thời kỳ cách mạng Hiện nay, tiến hành nghiệp đổi Đảng Nhà nớc, nhiệm vụ ngành Giáo dục Đào tạo có bớc phát triển mới, yêu cầu theo hớng đại Trớc yêu cầu đòi hỏi đó, phải xây dựng đội ngũ cán vững mạnh toàn diện, chất lợng cao, có lĩnh trị vững vàng, có trình độ trí tuệ, lực, đạo đức thể lực phát triển Hiện toàn Đảng, toàn quân toàn dân ta hởng ứng vận động Học tập làm theo gơng đạo đức Hồ Chí Minh, kiện lớn đời sống trị đất nớc ta Một vấn đề quan trọng hàng đầu đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trị t tởng, tổ chức, có công tác cán Những t tởng Hồ Chí Minh vấn đề cán đợc Đảng ta nghiên cứu vận dụng sáng tạo đợc bổ sung phát triển QUY HOCH, BI DNG, O TO, B TR S DNG I NG CN B CH CHT CA TRNG THCS PH MN Nghị quyết, sách Đảng; giá trị lý luận thực tiễn tác phẩm Ngời vấn đề hôm nguyên giá trị Kết luận Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ơng khóa X tiếp tục đẩy mạnh thực Chiến lợc cán từ đến năm 2020 khẳng định: sau 10 năm thực Nghị quyết, đội ngũ cán nớc ta có bớc trởng thành tiến nhiều mặt, tích lũy đợc nhiều kinh nghiệm thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.; lực lợng nòng cốt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên thành tựu to lớn công đổi mới, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Số đông cán giữ đợc lĩnh trị, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, gắn bó với nhân dân - Xut phỏt t mc ớch, tm quan trng ca cụng tỏc quy hoch cỏn b l khõu trng yu ca cụng tỏc i ng - Xut phỏt t mi quan h gia quy hoch v o to, b trớ, s dng cỏn b Quy hoch cỏn b cú liờn quan cht ch n tt c cỏc khõu ca cụng tỏc xõy dng ng núi chung v cụng tỏc cỏn b núi riờng, o to tt mi cú cỏn b tt quy hoch, quy hoch l tip tc o to - Xut phỏt t thc trng vic gn quy hoch vi o to, bi dng, s dng i ng cỏn b núi chung v i ng cỏn b giỏo dc núi riờng huyn Quc Oai nhng nm qua cũn nhiu hn ch, tn ti, vỡ th chỳng ta phi cn cú nhng gii phỏp c th ny - Xut phỏt t nhu cu hc cụng tỏc ca bn thõn Để góp phần nâng cao chất lợng giáo dục, xứng đáng quốc sách hàng đầu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới, phải tập trung xây dựng đội ngũ cán chủ chốt có đủ phẩm chất, trình độ trí tuệ lực chuyên môn nghiệp vụ ngang tầm với nhiệm vụ Đây nội dung quan trọng có ý nghĩa lý luận thực tiễn, vừa lâu dài, vừa mang tính cấp thiết tình hình Tụi nhn thy tm quan trng ca cụng tỏc cỏn b giai on hin núi chung, i vi ngnh giỏo dc v trờng THCS Phỳ Món núi riờng Thc tin cụng tỏc i ng ca trng THCS Phỳ Món QUY HOCH, BI DNG, O TO, B TR S DNG I NG CN B CH CHT CA TRNG THCS PH MN Chi ủy, Ban giám hiệu nhà trờng xác định: - Cụng tỏc cỏn b v vai trũ, v trớ ca cụng tỏc cỏn b chủ chốt cú tm quan trng c bit - Cú lm tt cụng tỏc cỏn b thỡ giỳp cho vic lónh o, ch o nhim v chớnh tr c quan s tt hn - c bit cụng cuc i mi ca t nc ta hin nay, chỳng ta ang thc hin cỏc ngh quyt TW ng v i mi, nõng cao cht lng giỏo dc v o to (Ngh quyt TW5 khúa IX) v ch th s 20 ca Thng v Tnh y H Tõy v nõng cao cht lng giỏo dc o to v k hoch s 79/KH-UB ngy 27/12/2005 ca U ban Nhõn dõn Thnh ph H Ni v xõy dng, nõng cao cht lng i ng nh giỏo v cỏn b qun lý giỏo dc Th ụ giai on 2006-2010 - Khi chỳng ta ó, ang thc hin cỏc cuc ng Hai khụng B GD-T phỏt ng thỡ cụng tỏc cỏn b, cỏn b qun lý cn cú s quan tõm c bit v phi thc s i mi - V mt nhn thc : Vic quy hoch, o to, la chn bi dng cỏn b, cỏn b qun lý giỏo dc l hai nhim v va thng nht, va bao hm ln nhau, va l hai nhim v khỏc cụng tỏc cỏn b - Bn thõn tụi l cỏn b qun lý ti trng THCS Phỳ Món, nghiờn cu ti ny s ỏnh giỏ c thc trng cụng tỏc cỏn b nhng nm qua ca nh trng, c bit giai on t 2005 2010, thy c nhng u im, nhng tn ti cụng tỏc cỏn b, cỏn b qun lý, t ú nhng phng phỏp mi, thit thc, cú hiu qu gúp phn cho s nghip giỏo dc v o to ca xó Phỳ Món, trng THCS Phỳ Món núi riờng v ton ngnh giỏo dc núi chung ngy cng phỏt trin Có thể nghiêm túc nhận thấy rằng, nhiều khuyết điểm, yếu công tác cán chậm đợc khắc phục; việc đổi công tác cán cha đợc toàn diện chậm so với đổi kinh tế xã hội Chất lợng đội ngũ cán mặt yếu; cấu đội ngũ cán cân đối, thiếu đồng bộ, QUY HOCH, BI DNG, O TO, B TR S DNG I NG CN B CH CHT CA TRNG THCS PH MN cha hợp lý; thiếu cán lãnh đạo, quản lý giỏi, cán đầu ngành, cán trình độ cao, có khả dự báo, xử lý tốt vấn đề phức tạp nảy sinh Từ u, khuyết điểm công tác cán thời gian qua, yêu cầu đặt công tác cán tình hình cấp bách Công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán nớc ta luôn yêu cầu thiết để xây dựng đội ngũ cán có lĩnh trị vững vàng, phẩm chất lực tốt, có cấu phù hợp với chiến lợc phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm chuyển tiếp liên tục, vững vàng hệ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ Qua cách tiếp cận quan niệm: Xây dựng đội ngũ cán tổng thể chủ trơng, biện pháp, cách thức cấp ủy đảng, cán chủ trì, quan chức bao gồm việc: quy hoạch, tạo nguồn, tuyển chọn đến đào tạo, bồi dỡng, bố trí, sử dụng, luân chuyển thực chế độ sách cán bộ, nhằm hình thành đội ngũ cán có cấu hợp lý, số lợng phù hợp, chất lợng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục thời kỳ, giai đoạn Trớc yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa đất nớc nay, việc nâng cao chất lợng đội ngũ cán bộ, công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán đòi hỏi mang tính cấp thiết, góp phần thực thắng lợi nhiệm vụ trị Đảng, Nhà nớc ngành đợc giao, đáp ứng đợc yêu cầu nghiệp đổi Đảng Nhà nớc Nghiên cứu công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán ngành Giáo dục Đào tạo Quốc Oai nói chung đơn vị công tác nói riêng để từ đề giải pháp cụ thể nhằm nâng cao trình độ, kiến thức lực lãnh đạo đội ngũ cán công việc có ý nghĩa phơng diện lý luận thực tiễn Vì chọn đề tài Công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán trờng THCS Phú Mãn giai đoạn 2005 - 2010 II MC CH V NHIM V NGHIấN CU 1.Mục đích Trên sở nm c thc trng cụng tỏc quy hoch cỏn b v cụng tỏc o to, bi dng, b trớ cỏn b nhà trng hin nay, làm rõ tính yếu khách quan công tác cán yêu cầu xây dựng nâng cao chất lợng đội ngũ cán nói chung, đề tài đánh giá thực trạng công tác quy hoạch, QUY HOCH, BI DNG, O TO, B TR S DNG I NG CN B CH CHT CA TRNG THCS PH MN đào tạo, bố trí sử dụng cán trờng THCS Phú Mãn giai đoạn 2005 5/2009, từ đề phơng hớng số giải pháp nhằm nâng cao chất lợng đội ngũ cán Nhiệm vụ - Trình bày vị trí, vai trò cán công tác quy hoạch, đào tạo,bố trí sử dụng cán theo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, t tởng Hồ Chí Minh Đảng ta - Quy hoch phi gn vi o to, bi dng t ú thy c nhng u im v tn ti, tỡm nguyờn nhõn a nhng gii phỏp v cụng tỏc cỏn b cỏn b qun lý ca trng THCS Phỳ Món thi gian ti cú s lónh o, ch o tt hn III I TNG V PHM VI NGHIấN CU - Nghiờn cu cụng tỏc quy hoch, o to, bố trí s dng i ng cỏn b quản lý, giỏo viờn, nhân viên ca trng THCS Phỳ Món - Phm vi nghiờn cu ch yu t nm 2005 n IV C S V PHNG PHP NGHIấN CU C s lý lun - Nghiờn cu quan im ca ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh, ng cng sn Vit Nam - Các Văn kiện, Nghị quyết, Chỉ thị, Tạp chí Đảng Cộng sản Việt Nam - Các nói - viết Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nghiờn cu cỏc bn th hin ch trng, quan im ca ng ta v ca Tnh y H Tõy (c) v Thnh ph H Ni sau hp nht, ngnh giỏo dc o to Thnh ph H Ni v cụng tỏc quy hoch, o to, b trớ s dng cỏn b C s thc tin - Nghiờn cu v cụng tỏc cỏn b ca trng THCS Phỳ Món Phng phỏp nghiờn cu - Trên sở phơng pháp luận chủ nghĩa Mác-Lênin, đề tài sử dụng tổng hợp phơng pháp nghiên cứu khoa học liên ngành phơng pháp nghiên cứu chuyên ngành xây dựng Đảng; trọng kết hợp phơng pháp phân tích - tổng hợp; lôgic - lịch sử QUY HOCH, BI DNG, O TO, B TR S DNG I NG CN B CH CHT CA TRNG THCS PH MN - iu tra, vấn, phõn tớch, so sỏnh kt qu v quy hoch, o to, s dng cỏn b - cỏn b qun lý trờng THCS Phú Mãn giai on 2005 - 2010 so vi trc - Kt hp cỏc phng phỏp vi V KT CU TI - M u (Lý chn ti) - Ni dung ti: * Chng I : C s lý lun thực tiễn v cụng tỏc cỏn b * Chng II : Thc trng cụng tỏc quy hoch v o to, s dng chủ chốt trng THCS Phú Mãn * Chng III : Phng hng v mt s gii phỏp mi, kin ngh v kt lun - Kiến nghị kết luận QUY HOCH, BI DNG, O TO, B TR S DNG I NG CN B CH CHT CA TRNG THCS PH MN CHNG I C S Lí LUN CA CH NGHA MC LấNIN T TNG H CH MINH V NG TA V CễNG TC CN B I Cơ sở lý luận Quan im ca Ch ngha Mỏc - Lờnin v cụng tỏc cỏn b Núi v vai trũ ca cỏ nhõn lch s, ch ngha Mỏc - Lờnin khng nh : Ch ngha Mỏc - Lờnin khụng ph nhn vai trũ ca cỏ nhõn m ch rng : Cỏ nhõn cú tỏc dng quan trng nh hng n tin trỡnh cỏc bin c lch s Cỏ nhõn cú tỏc dng quan trng mc khỏc Nu cỏ nhõn nhn thc v hnh ng phự hp vi chiu hng khỏch quan ca lch s thỡ s thỳc y xó hi tin lờn Do vy, vai trũ ca cỏ nhõn cú tỏc dng tớch cc i vi s phỏt trin ca lch s Để thực thành công sứ mệnh lịch sử mình, giai cấp vô sản phải tổ chức đợc đội tiên phong thành Đảng Mác - xít Chỉ đợc đặt dới lãnh đạo thống nhất, tập trung Đảng, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm sở lý luận, có đờng lối đắn giai cấp công nhân hoàn thành đợc sứ mệnh lịch sử Vì lẽ đó, hoạt động lý luận mình, Mác Ăngghen dành nhiều công sức luận bàn cán công tác cán Hai ông có kết luận chung tầm quan trọng việc xây dựng đội ngũ cán đáp ứng yêu cầu cách mạng Các ông cho rằng: Cái định nhấtt, quan trọng đội ngũ cán chất lợng cán Đó yếu tố định hiệu hoạt động Đảng Kế thừa phát triển sáng tạo t tởng Mác Ăngghen cán công tác cán bộ, Lê-nin đặc biệt coi trọng việc xây dựng đội ngũ nhà cách mạng chuyên nghiệp Trong cách mạng vô sản Nga, cán nòng cốt Đảng Bônsêvíc Lênin rõ: Trong lịch sử cha có giai cấp dành đợc quyền thống trị không đào tạo đợc hàng ngũ mình, lãnh tụ trị, đại biểu tiên phong có đủ khả tổ chức lãnh đạo ( Lê-nin toàn tập, tập 4, Nxb Tiến bộ, 1978, tr 454) Chính cán công tác cán khâu then chốt, trọng yếu công tác xây dựng Đảng, đào tạo, bồi dỡng cán theo yêu cầu đòi hỏi 10 QUY HOCH, BI DNG, O TO, B TR S DNG I NG CN B CH CHT CA TRNG THCS PH MN Bố trí, sử dụng cán nhằm bảo đảm cho tổ chức, máy hợp lý tinh gọn, có chất lợng cao, nhng phải gắn với thực chế độ, sách Bởi vì, chế độ, sách yếu tố góp phần điều tiết cán bộ, bố trí, sử dụng cán tốt Chế độ, sách đào tạo, bồi dỡng cán bộ: Cần có sách u tiên việc xét học lớp nâng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán học tập, rèn luyện, tu dỡng Biểu dơng, khen thởng kịp thời cán tích cực tự học tập, tự bồi dỡng, rèn luyện Chính sách đãi ngộ vật chất, tinh thần: động viên cán tích cực việc tự học, tự bồi dỡng Làm tốt sách đội ngũ cán có vai trò quan trọng Chính sách cán vừa công cụ quan trọng để thực mục tiêu xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ, vừa đảm bảo công loại cán đòn bẩy để cổ vũ đội ngũ cán hoàn thành nhiệm vụ, chức trách đợc giao Chính sách cán bao gồm mặt: đào tạo, bồi dỡng, lựa chọn bố trí, sử dụng (đề bạt, bổ nhiệm) Kết hợp chặt chẽ công tác sách với công tác t tởng, công tác tổ chức mặt công tác khác, bảo đảm dân chủ, công khai, công Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm tổ chức, lực lợng công tác xây dựng đội ngũ cán Nhận thức có vị trí đặc biệt quan trọng hoạt động thực tiễn ngời Chỉ có nhận thức đúng, ngời có hành động Sự thống nhận thức tổ chức, lực lợng vị trí, vai trò đội ngũ cán nhân tố quan trọng xây dựng đội ngũ cán Đội ngũ cán phải có nhận thức đúng, tích cực tham gia vào trình xây dựng thân Do đó, nâng cao nhận thức tổ chức, lực lợng sở tạo nên chuyển biến tích cực, đồng bộ, thống nhận thức hành động tất cấp, ngành, tất khâu, bớc công tác xây dựng đội ngũ cán Trong giai đoạn nay, để tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc thống nhận thức tổ chức, lực lợng xây dựng đội ngũ cán cần tập trung quán triệt, giáo dục quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, t tởng Hồ Chí Minh, nghị Đảng, quy định, thị, hớng dẫn Bộ GD&ĐT Đây sở lý luận thực tiễn để tiến hành công xây dựng đội ngũ cán Cụ thể: 42 QUY HOCH, BI DNG, O TO, B TR S DNG I NG CN B CH CHT CA TRNG THCS PH MN Quán triệt, giáo dục làm cho ngời nhận thức vị trí, vai trò công tác cán Chống biểu coi thờng Do đó, để nâng cao chất lợng, hiệu công tác xây dựng đội ngũ cán trớc hết cần nâng cao nhận thức tổ chức, lực lợng vấn đề Ngay thân đội ngũ cán phải nhận thức đợc yêu cầu nhiệm vụ, vị trí, vai trò để sức học tập, rèn luyện, phấn đấu vơn lên đáp ứng yêu cầu, chức trách, nhiệm vụ đợc giao Đối với cấp ủy tổ chức đảng cấp Để thực tốt việc lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, cấp ủy đảng cấp cần phân công đồng chí cấp ủy viên có phẩm chất, lực, uy tín thờng xuyên theo dõi, nắm tình hình mặt số lợng, chất lợng, tình hình hoạt động, mối quan hệ đội ngũ cán bộ; định hớng, hớng dẫn hoạt động cho đội ngũ cán bộ; đồng thời quan tâm giải thỏa đáng nguyện vọng quyền lợi đáng đội ngũ cán bộ; tạo điều kiện thuận lợi thời gian, kinh phí sở vật chất cho đội ngũ cán hoạt động; đánh giá khách quan u, khuyết điểm họ để có hớng quy hoạch, đào tạo, bồi dỡng, sử dụng Đối với ngời lãnh đạo Phải thờng xuyên nắm tình hình mặt hoạt động tổ chức đoàn thể đội ngũ cán đơn vị; định kỳ nghe đội ngũ cán báo cáo kết hoạt động thông báo để tổ chức, đội ngũ cán biết nhiệm vụ đơn vị; định hớng rõ nội dung, phơng pháp hoạt động tạo điều kiện để tổ chức cán hoạt động có hiệu quả, nhằm thực thắng lợi nhiệm vụ trị đơn vị Phải biết khuyến khích phát huy tính độc lập, tính tự quản tổ chức hoạt động cán Chống biểu hiện, hành vi thiếu dân chủ, quân phiệt, vi phạm nhân cách cán Các biểu lợi dụng chức quyền bớt xén tiêu chuẩn, chế độ, đặt quy định không pháp luật Nhà nớc dới hình thức phải đợc đấu tranh, xử lý nghiêm túc, kiên Phát huy tính tích cực, chủ động tự học tập, tự bồi dỡng, rèn luyện đội ngũ cán Hiệu đào tạo, bồi dỡng nhà trờng, đơn vị đạt đợc kết thân ngời cán biết biến trình đào tạo thành trình tự đào tạo cách chủ động, tự giác, tổ chức cách khoa học trình tự học tập, tự bồi dỡng, rèn luyện Thực tiễn sống vận động, biến đổi không ngừng, không chờ đợi đòi hỏi ngời cán phải có lĩnh trị, 43 QUY HOCH, BI DNG, O TO, B TR S DNG I NG CN B CH CHT CA TRNG THCS PH MN phẩm chất đạo đức tốt, lực công tác giỏi Vì vậy, tự học tập, tự bồi dỡng, rèn luyện yêu cầu khách quan đội ngũ cán Tự học tập, tự bồi dỡng, rèn luyện đòi hỏi khách quan tình hình nhiệm vụ nhng đòi hỏi phải trở thành nhu cầu bên ngời cán nhận thức đợc yêu cầu khách quan, tích cực, tự giác phấn đấu vơn lên không ngừng không tự giác học tập, rèn luyện bị đào thải, tụt hậu Thực tiễn, ngời cán nhận thức đắn điều Vì vậy, để phát huy tính tích cực, chủ động tự học tập, tự bồi dỡng, rèn luyện đội ngũ cán cần phải thực tốt nội dung sau: Một là, cần giáo dục cho đội ngũ cán nhận thức việc tự học tập, tự bồi dỡng, rèn luyện biện pháp tốt để nâng cao trình độ, lực đáp ứng yêu cầu ngày cao nhiệm vụ Đại hội lần thứ VIII Đảng rõ: Học tập nghĩa vụ bắt buộc cán bộ, đảng viên phải đợc quy định thành chế độ Lời học tập, lời suy nghĩ, không thờng xuyên tiếp nhận thông tin mới, hiểu biết mới, biểu thoái hóa[11, tr.140-141] Hai là, muốn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ đợc giao ngời cán vừa phải biết vận dụng sáng tạo kiến thức đợc học trờng vừa phải tích cực tự học tập, tự bồi dỡng, rèn luyện nâng cao trình độ mặt Hồ Chí Minh rõ: Trờng huấn luyện giúp anh em biết phơng hớng, biết nhắm mục đích mà đi; sau anh em phải học nữa, học làm việc[46, tr.101] Vì vậy, ngời cán phải có ý thức học tập, rèn luyện lúc, nơi, hoàn cảnh theo lời dạy Lênin: Học, học nữa, học Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: Một gơng sống có giá trị trăm diễn văn tuyên truyền[33, tr.263] Muốn làm đợc điều ngời cán phải tích cực, chủ động tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ kết học tập thân Nhng nguyờn tc chung - Xõy dng i ng cỏn b qun lý, cỏn b ch cht nhà trờng phi xut phỏt t nhng quan im c bn ca ng nhm phc v tt nhim v chớnh tr ca ngnh Giỏo dc - o to núi chung v ca Phũng GD-T Quc Oai núi riờng Trong thi k y mnh cụng nghip húa, hin i húa t nc, thi k hi nhp kinh t ton cu v nht l ngnh giỏo dc ang cú nhng cuc ng ln : Cuc ng Hai khụng ca B Giỏo dc 44 QUY HOCH, BI DNG, O TO, B TR S DNG I NG CN B CH CHT CA TRNG THCS PH MN o to v c bit l ch th 20 ca Ban thng v Tnh y H Tõy v nõng cao cht lng dy v hc - Quỏn trit quan im ca giai cp cụng nhõn, gi vng nguyờn tc ng lónh o cụng tỏc cỏn b v qun lý i ng cỏn b ng lónh o cụng tỏc cỏn b theo nguyờn tc trung, dõn ch, th lónh o, cỏ nhõn ph trỏch, tụn trng Phỏp lut ca Nh nc v iu l ca cỏc t chc on th - Phi gn cụng tỏc quy hoch cỏn b vi cụng tỏc ỏnh giỏ, o to bi dng, iu chuyn v b trớ, s dng cỏn b theo quy hoch - Thng xuyờn phỏt hin nhng nhõn t mi b sung vo quy hoch, quy hoch, mi chc danh lónh o cn quy hoch ớt nht hai ngi d b, mi cỏn b cú th d kin m nhim t hai n ba chc danh - Cỏn b quy hoch l nhng ngi ỏp ng c bn tiờu chun chc danh cỏn b nhng cn c tip tc hon thin thụng qua o to, rốn luyn v th thỏch thc tin - Cỏn b quy hoch phi c qun lý theo quy ch phõn cp qun lý cỏn b nh i vi cỏn b ng chc, Ngi ng u c quan, t chc phi cú trỏch nhim c v trc tip bi dng nhng cỏn b d b theo quy hoch ó c th cú thm quyn quyt nh Qui trỡnh v phng phỏp tin hnh a S lng d ngun - Mi chc danh cú ớt nht hai ngi - Mi ngi cú th gii thiu t n chc danh b Phng phỏp tin hnh * Bc : ỏnh giỏ cỏn b trc a vo quy hoch * ỏnh giỏ cỏn b l tin , l khõu bt buc thc hin trc tin hnh quy hoch cỏn b Cn c lm tin a cỏn b vo din quy hoch l tiờu chun cỏn b (tiờu chun chung ca cỏn b c xỏc nh ngh quyt 45 QUY HOCH, BI DNG, O TO, B TR S DNG I NG CN B CH CHT CA TRNG THCS PH MN TW3 khoỏ VIII v chin lc cỏn b v tiờu chun c th ca tng chc danh cỏn b) Trờn c s tiờu chun ỏnh giỏ cỏn b trc a vo quy hoch, theo ni dung c bn sau : - Nng lc thc tin ca cỏn b (th hin kt qu, hiu qu cụng tỏc; tớnh ch ng, sỏng to v mc hon thnh chc trỏch, nhim v c giao; kh nng on kt, quy t, phỏt huy sc mnh ca th; nng lc iu hnh, t chc thc hin) - Phm cht chớnh tr, o c, li sng (nhn thc, t tng chớnh tr; vic chp hnh ch trng ng li v quy ch, quy nh ca ng, chớnh sỏch v phỏp lut ca Nh nc; vic gi gỡn o c, li sng sch, chng quan liờu, tham nhng lóng phớ v cỏc biu hin tiờu cc khỏc; tinh thn hc tp, nõng cao trỡnh ; tớnh trung thc, ý thc t chc k lut, tinh thn trỏch nhim cụng tỏc) - Chiu hng v trin vng phỏt trin (kh nng ỏp ng yờu cu nhim v c b trớ vo chc v quy hoch) * Quy trỡnh ỏnh giỏ : - Ngi ng u c quan, t chc trc tip qun lý, s dng cỏn b ỏnh giỏ; - Tp th lónh o v chi u ni cỏn b cụng tỏc ỏnh giỏ (sau ó cú ý kin ca i din cp u hoc chớnh quyn c s ni cỏn b c trỳ nhn xột v t cỏch cụng dõn ca bn thõn v gia ỡnh); - Tp th lónh o v cp u cú thm quyn quy hoch cỏn b ỏnh giỏ í kin ỏnh giỏ cỏn b phi c th hin bng bn, cụng khai th cp u, lónh o c quan n v v thụng bỏo cho cỏn b c ỏnh giỏ bit S dng kt qu ỏnh giỏ hng nm, cp nht nhng ni dung mi liờn quan n cỏn b xem xột, b xung, quy hoch cỏn b 46 QUY HOCH, BI DNG, O TO, B TR S DNG I NG CN B CH CHT CA TRNG THCS PH MN Cp cú thm quyn cha xỏc nhn quy hoch ca cp di nu cp di cha ỏnh giỏ cỏn b trc tin hnh quy hoch cỏn b * Bc : Quy hoch cỏn b lónh o, qun lý phi gn vi cỏc khõu khỏc cụng tỏc cỏn b (ỏnh giỏ, luõn chuyn, o to, bi dng, b trớ s dng, chớnh sỏch cỏn b) v quy hoch chung i ng cỏn b - Quy hoch cỏn b phi sỏt thc tin, cú tớnh tớch cc kh thi trờn c s nm chc i ng cỏn b hin cú v cỏn b d ngun, d bỏo c nhu cu trc mt v lõu di Quan tõm to ngun cỏn b lónh o, qun lý tr cú thnh tớch xut sc, cỏn b xut thõn cụng nhõn, em cụng nụng, gia ỡnh cú cụng vi cỏch mng, cỏn b tr, cỏn b n, cỏn b dõn tc thiu s * Bc : Quy hoch cỏn b phi m bo phng chõm m v ng - Quy hoch m l mt chc danh cn quy hoch mt s ngi, mt ngi cú th quy hoch vo mt s chc danh m ngi ú cú kh nng m nhn; khụng ch a vo quy hoch nhng cỏn b hin ang cụng tỏc ti a phng, n v m cn m rng ngun, a vo quy hoch c cỏn b ang cụng tỏc ti a phng, n v khỏc cú tiờu chun v iu kin m nhn chc danh quy hoch - i vi quy hoch cỏn b a phng, c quan, n v khỏc : Trờn c s phỏt hin, gii thiu ca cỏn b ch cht, ca cỏc ng ban chp hnh, ban thng v ng y, lónh o c quan, n v, c quan tham mu v t chc cỏn b cn liờn h vi cp y ni cỏn b ang cụng tỏc thm nh, bỏo cỏo cp cú thm quyn quyt nh quy hoch xem xột, a vo quy hoch khụng cn c vo s ngi gii thiu, khụng t chc ly phiu gii thiu - Quy hoch ng l quy hoch luụn c r soỏt, b xung, iu chnh hng nm trờn c s theo sỏt s phỏt trin ca cỏn b ang cụng tỏc; a quy hoch nhng ngi khụng cũn tiờu chun v iu kin, khụng cú trin vng phỏt trin; b sung nhng nhõn t mi cú tiờu chun v iu kin 47 QUY HOCH, BI DNG, O TO, B TR S DNG I NG CN B CH CHT CA TRNG THCS PH MN * Bc : Mi quan h gia quy hoch cỏn b v b trớ nhõn s - B trớ nhõn s l la chn ngi cú th m ng v trớ lónh o, qun lý cú nhu cu Quy hoch cỏn b l to ngun ch ng chun b cỏn b cho chc danh quy hoch - Cỏn b thi im a vo quy hoch khụng nht thit phi ỏp ng y iu kin v tiờu chun ca chc danh quy hoch, m cũn gm c nhng ngi ỏp ng c bn tiờu chun chc danh quy hoch, cú trin vng phỏt trin v cn c tip tc rốn luyn, th thỏch thc tin hoc o to, bi dng chun b ngun nhõn s cho chc danh quy hoch - Cỏc tiờu chun v kinh qua thc tin lónh o, qun lý cp di, trỡnh o to khụng phi l tiờu chun a vo quy hoch m l tiờu chun cn cú b nhim, gii thiu cỏn b ng c vo chc v lónh o, qun lý * Bc : Quy hoch i vi cỏn b ng chc - Trong quy hoch cỏn b ng chc (cú kh nng tỏi c, b nhim li vi chc danh hin gi) v cỏn b mi c gii thiu ln u Cỏn b ng chc a vo ngun quy hoch cho nhim k ti l mt bc xem xột v phm cht, nng lc, uy tớn, hiu qu cụng tỏc ca ng ú cú k hoch o to, bi dng; m bo nhim k ti, ng ú hon thnh tt nhim v c giao Vỡ vy, cn tin hnh ỏnh giỏ cỏn b ng chc v cn c vo phm cht, nng lc, uy tớn, sc khe, tui theo quy nh a vo ngun quy hoch tỏi c, tỏi b nhim - Nhỡn chung, khụng quy hoch cỏn b ng chc l cp trng cỏc c quan, n v, th cp y vo chc v m cỏn b ú hin gi liờn tip hai nhim k mt c quan, n v; nu cũn tiờu chun, iu kin thỡ a vo quy hoch cỏc chc v khỏc hoc cp cú thm quyn phờ duyt quy hoch a vo quy hoch cỏc chc v c quan, n v khỏc - Khụng a vo quy hoch nhng ngi ang thi gian thi hnh k lut t khin trỏch tr lờn hoc nhng ngi cú sai phm ang thi gian xem xột k lut 48 QUY HOCH, BI DNG, O TO, B TR S DNG I NG CN B CH CHT CA TRNG THCS PH MN * Bc : Yờu cu v tui - Yờu cu v tui ghi Ngh quyt 42-NQ/TW xut phỏt t ũi hi tr húa i ng cỏn b, a vo quy hoch nhng cỏn b tr cú trin vng o to, bi dng Tuy nhiờn, khụng nờn tuyt i húa yờu cu v tui, cn cú s mm x lý tng trng hp c th, theo nguyờn tc chung l cỏn b c b trớ vo chc danh lónh o, qun lý phi cú nng lc thc tin tt, phm cht o c sch, cú tớn nhim ng v nhõn dõn, cú sc khe hon thnh nhim v, c bit coi trng ba tui quy hoch cỏn b * Bc : S lng ngun a vo quy hoch - i vi cỏc chc danh ch cht, ti thiu phi quy hoch n cỏn b cho mt chc danh, khụng quy hoch mt ngi vo mt chc danh - Khụng quy hoch mt ngi vo quỏ nhiu chc danh hoc mt chc danh quy hoch quỏ nhiu ngi - Kt qu quy hoch phi bo m yờu cu mi chc danh lónh o cú ớt nht n cỏn b d ngun, mi cỏn b cú th quy hoch vo n chc danh Quan tõm xem xột, a vo quy hoch c cỏn b ngoi ng cú iu kin v tiờu chun * Bc : Thc hin cụng khai quy hoch - Cỏc tiờu chun ca tng chc danh cỏn b lónh o, qun lý c cụng khai cỏn b, ng viờn tham gia b phiu gii thiu ngun quy hoch cỏn b ca c quan, n v - Cụng khai danh sỏch cỏn b a vo quy hoch ca n v mỡnh cp y, th lónh o c quan, n v; ng thi thụng bỏo cho cỏ nhõn cỏn b quy hoch c bit v trớ quy hoch ca mỡnh - Danh sỏch cỏn b quy hoch phi c cp trờn xỏc nhn hoc phờ duyt II GII PHP - Cn c vo ngh quyt hi ngh ln th Ban Chp Hnh TW ng khúa VIII v chin lc cỏn b thi k y mnh CNH-HH t nc 49 QUY HOCH, BI DNG, O TO, B TR S DNG I NG CN B CH CHT CA TRNG THCS PH MN - Cn c quyt nh s 432-Q/TU ngy 30/9/2002 ca Tnh y H Tõy ban hnh quy nh tiờu chun i vi mt s chc danh cỏn b lónh o, qun lý cỏc cp - Cn c iu l trng PTTH ca B Giỏo dc o to - Cn c quyt nh s 1759/2005/Q ngy 28/11/2005 ca UBND Tnh H Tõy Xỏc nh tiờu chun i vi cỏn b lónh o, cỏn b qun lý 1.1 Tuyt i trung thnh vi T quc, vi ng, vi nhõn dõn, cú bn lnh chớnh tr vng vng 1.2 Cú phm cht o c v li sng lnh mnh - Bn thõn v gia ỡnh gng mu v o c, li sng, chp hnh ch trng, ng li, chớnh sỏch v Phỏp lut ca ng, Nh nc - c qun chỳng tớn nhim - L ng viờn ng cng sn Vit Nam 1.3 Cú ý thc t chc k lut cao, thc hin tt nguyờn tc trung dõn ch, núi v lm theo ngh quyt 1.4 Phi m bo yờu cu v trỡnh - Cú trỡnh chuyờn mụn t i hc tr lờn - Cú nng lc lm cụng tỏc qun lý giỏo dc - Cú trỡnh lý lun t trung cp tr lờn - Phi qua lp o to cỏn b qun lý giỏo dc - Bit s dng vi tớnh phc v cụng tỏc chuyờn mụn 1.5 V tui v thõm niờn cụng tỏc - Tui b nhim ln u khụng quỏ 55 i vi nam v 50 i vi n - Phi cú thõm niờn cụng tỏc ngnh giỏo dc t nm tr lờn 1.6 Cú sc khe tt m ng nhim v c giao La chn cỏn b v xõy dng quy hoch 2.1 Vai trũ v tm quan trng vic ỏnh giỏ, la chn cỏn b cụng tỏc xõy dng quy hoch cỏn b 50 QUY HOCH, BI DNG, O TO, B TR S DNG I NG CN B CH CHT CA TRNG THCS PH MN * Nhng cn c ỏnh giỏ v la chn cỏn b: - Phong cỏch, nhõn cỏch v kt qu hot ng ca cỏn b (õy chớnh l c v ti) - Kt qu hot ng phi cn c vo nhim v c th * Ni dung ỏnh giỏ phi cn c vo hai mt c v ti ú c l gc - c: L lp trng t tng chớnh tr, lũng yờu nc, thng dõn, kiờn nh vi mc tiờu c lp dõn tc v ch ngha xó hi, tn ty phc v nhõn dõn, thc hin tt cỏc ch trng, chớnh sỏch, phỏp lut ca ng v Nh nc, cú ý thc v hnh vi cỏ nhõn Cn - Kim - Liờm - Chớnh, khụng tham nhng v kiờn quyt u tranh chng tham nhng, cú ý thc t chc k lut cao, khụng c hi, trc li, gn bú vi nhõn dõn, c nhõn dõn tớn nhim - Ti: L trỡnh húa, trỡnh chuyờn mụn, nghip v theo hng chun húa, nng lc, sc khe phc v cụng tỏc, cú kinh nghim t dng kin thc vo thc tin, cú kh nng t nõng cao trỡnh ỏp ng vi yờu cu, nhim v mi * Phng phỏp ỏnh giỏ: - Khỏi quỏt nhn xột c lp thụng qua phõn tớch tiu s, h s, lý lch v cỏc t liu bờn ngoi, qua tip xỳc, trũ chuyn, thm dũ ý kin - o lng bng trc nghim thụng qua cỏc ch s IQ, AQ - Giao vic v ỏnh giỏ mc hon thnh cụng vic - Cú th tham kho ý kin ỏnh giỏ ca chuyờn gia * Kt hp vi ni dung v kt qu ỏnh giỏ phõn loi cỏn b - cỏn b qun lý theo tinh thn cụng s 1501 HD/GD-T-NV v 1502 HD/GD-T-NV ngy 25/10/2007 ca liờn S Ni v v Giỏo dc o to tnh H Tõy la chn, phõn loi, ỏnh giỏ cỏn b, t ú chn nhng cỏn b, cỏn b qun lý t loi xut sc quy hoch d ngun cho i ng cỏn b, cỏn b qun lý ca c s v cỏn b lónh o, cỏn b qun lý cp trờn 2.2 Xõy dng quy hoch 51 QUY HOCH, BI DNG, O TO, B TR S DNG I NG CN B CH CHT CA TRNG THCS PH MN - Theo ỳng trỡnh t v quy trỡnh (ó nờu phn quy trỡnh v phng phỏp) - Theo ỳng i tng ó la chn - D ngun quy hoch cỏn b phi m bo s lng, m bo cht lng tin ti o to v b nhim cỏn b qun lý nhng nm ti v nhng nm tip theo 2.3 Cụng tỏc o to - Lp k hoch ngh gi i o to hoc o to li nhng i tng quy hoch d ngun b sung cho h cú nhng tiờu quy nh v t chc bt, b nhim cỏn b qun lý - Lp k hoch d chi ngõn sỏch chi tiờu ni b ỏp ng mt phn ti chớnh h tr cho cỏn b c i hc - Lp k hoch v sp xp i ng cỏn b, giỏo viờn i hc, khụng ht hng thiu cỏn b, thiu giỏo viờn ng lp - Cn i mi cụng tỏc o to, c cỏn b i hc ti cỏc trng, lp ch dnh riờng cho cỏn b ngnh giỏo dc v cú ni dung phự hp, thit thc vi vic qun lý giỏo dc - o to s cú hiu qu tt hn gn lý lun vi thc tin; khụng o to trn lan v o to xong li khụng s dng; hon thin chớnh sỏch i vi cỏn b c c i hc, c bit l quan tõm n hai l ti chớnh v tinh thn 2.4 S dng cỏn b quy hoch sau o to - Nhng i tng c lm quy trỡnh b nhim cỏn b qun lý nht thit phi l ngi cú danh sỏch d ngun quy hoch (tr luõn chuyn ni khỏc n) v theo th t v s phiu tớn nhim - Phi m bo cỏc tiờu chun ó nờu trờn v c thc hin theo ỳng trỡnh t ca quy trỡnh mt cỏch cụng khai, dõn ch - Sau b nhim, tựy theo kh nng phõn cụng nhim v mt cỏch phự hp nhm to iu kin cho h phỏt huy vai trũ v kh nng ca mỡnh i vi cụng vic 52 QUY HOCH, BI DNG, O TO, B TR S DNG I NG CN B CH CHT CA TRNG THCS PH MN kiến NGH V KT LUN I NHNG KIN NGH ng ý vi mc tiờu, quan im v nguyờn tc xõy dng quy hoch i ng cỏn b, cỏn b qun lý ca ng v Nh nc ó ng ý vi nhng phng phỏp v quy trỡnh tin hnh v vic xõy dng quy hoch v b nhim cỏn b qun lý theo cụng s 1083/TC-CB ca S Giỏo dc - o to H Tõy ngy 16/8/2006 Song thc t cũn din mt s phc nh: - Vic chy chc, chy quyn din khỏ ph bin nhiu lnh vc xó hi ú cú ngnh Giỏo dc - o to H Tõy 53 QUY HOCH, BI DNG, O TO, B TR S DNG I NG CN B CH CHT CA TRNG THCS PH MN - B nhim cỏn b qun lý c s cha mang tớnh thuyt phc, ngi tiờu chun, cú s phiu tớn nhim cao, c c s la chn li khụng c b nhim, cú ch cũn mang tớnh dn xp, sp t thiu khỏch quan v trung thc - B nhim khụng ỳng i tng gõy mt on kt ni b n v, b nhim theo s ban n v kốm theo mt s iu kin khỏc, ú l cỏch lm s kộo lựi lch s phỏt trin ca xó hi núi chung v ngnh Giỏo dc o to núi riờng - Thi gian lm quy trỡnh b nhim v quyt nh b nhim cha kp thi Cn thc hin tht nghiờm chnh vic luõn chuyn cỏn b qun lý cp trng sau kt thỳc nhim k mt c quan Luõn chuyn ỳng v trớ, nhng ngi cú nng lc v kinh nghim qun lý cn c iu v nhng ni xung yu h tỡm mi cỏch thỳc y s nghip Giỏo dc - o to ni ú ngy cng phỏt trin Chỳng tụi ngh Trng o to Cỏn b Lờ Hng Phong H Ni nghiờn cu rỳt ngn ni dung v chng trỡnh o to cho sỏt vi i tng, a dng hoỏ cỏc loi hỡnh o to v tham mu vi Thnh u cú nhiu chớnh sỏch h tr i vi ngi hc hn s lng cỏn b c bi dng kin thc v lý lun chớnh tr ngy mt nhiu, ỏp ng c yờu cu cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc v thc hin chin lc cỏn b m Ngh quyt i hi X ca ng Đặc biệt, tăng cờng đổi phơng pháp giảng dạy nhằm tạo hứng thú ngời học nh: tham quan mô hình tiên tiến, khảo sát thực tế, ứng dụng công nghệ thông tin, thảo luận nhóm V c cu t chc, vic la chn cỏn b quy hoch d ngun v o to, s dng cỏn b qun lý phi c tin hnh bi bn, ng b, khụng xem nh bt c mt no, phi cú s thng nht t lónh o ngnh n cỏc phũng ban ca S vi n v, c bit l cỏc chớnh sỏch ti chớnh c th vi ngi c c i o to v cỏc chớnh sỏch quy nh khỏc nh thi gian, trỏch nhim, quyn li ca h h yờn tõm hc II KT LUN V KIN NGH 54 QUY HOCH, BI DNG, O TO, B TR S DNG I NG CN B CH CHT CA TRNG THCS PH MN Đội ngũ cán chủ chốt vô quan trọng ; ngời đợc cấp có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chức vụ đứng đầu quan, tổ chức; chịu trách nhiệm trớc cấp uỷ lãnh đạo cấp đảm bảo mặt công tác theo chức trách; lực lợng trực tiếp giữ vai trò định việc quán triệt tổ chức thực nghị cấp uỷ đảng Vic la chn, bi dng, o to, s dng i ng cỏn b ch cht nhà trờng l mt vic lm quan trng v rt cn thit ca mi c s giỏo dc c nc v c bit l ngnh Giỏo dc - o to huyn Quc Oai núi riờng v Thnh ph H Ni núi chung, nhm to th h lónh o, cỏn b ch cht, cỏn b qun lý gii, cú c, ti, nng ng, sỏng to, tn ty vi s nghip Giỏo dc - o to gúp phn cựng c nc a s nghip giỏo dc nc ta v Th ụ lờn mt tm cao mi, sỏnh vai vi giỏo dc cỏc nc phỏt trin trờn th gii, gúp phn thc hin thng li nhim v chớnh tr ca a phng c bit l nc ta ang bc vo thm hi nhp vi nn kinh t th gii, ang trờn cụng nghip húa - hin i húa t nc Xây dựng đội ngũ cán tổng thể chủ trơng, biện pháp, cách thức từ quy hoạch, tạo nguồn, tuyển chọn đến đào tạo, bồi dỡng, bố trí, sử dụng thực chế độ sách nhằm xây dựng đội ngũ cán có cấu hợp lý, số lợng phù hợp, chất lợng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ Mi cỏn b, giỏo viờn ngnh Giỏo dc - o to chỳng ta cn cú s c gng hn na, thc hin tt cỏc ch th, ngh quyt ca cỏc cp y ng v Giỏo dc o to Thc hin tt cuc ng Hai khụng vi bn ni dung B Giỏo dc - o to phỏt ng nhm chn hng li nn giỏo dc nc nh Chăm lo xây dựng, nâng cao chất lợng đội ngũ cán trách nhiệm tổ chức đảng, đội ngũ cán chủ trì cấp, quan chức tổ chức, lực lợng quan, đơn vị Xây dựng đội ngũ cán đợc tiến hành nội dung chủ yếu tuân thủ vấn đề có tính nguyên tắc đợc xác định Trên sở nghiên cứu, tổng hợp số liệu điều tra, khảo sát cho thấy thực trạng đội ngũ cán có chuyển biến nhiều mặt, nhận thức tổ chức thực Song hạn chế, yếu nhiều nguyên nhân khách quan chủ 55 QUY HOCH, BI DNG, O TO, B TR S DNG I NG CN B CH CHT CA TRNG THCS PH MN quan nguyên nhân chủ quan giữ vai trò định Từ thực tiễn hoạt động xây dựng đội ngũ cán sở năm qua, đề tài bớc đầu rút số kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán bộ, kinh nghiệm sở thực tiễn để đề xuất giải pháp xây dựng đội ngũ cán chủ chốt giai đoạn Để xây dựng đội ngũ cán chủ chốt có cấu hợp lý, số lợng phù hợp, chất lợng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn phải thực đồng giải pháp là: Nâng cao nhận thức trách nhiệm cấp uỷ đảng, cán chủ trì cấp, quan chức đội ngũ cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dỡng rèn luyện; tăng cờng công tác quản lý sử dụng; thực tốt sách cán bộ, thờng xuyên chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần đội ngũ cán quan, đơn vị, tổ chức Xây dựng đội ngũ cán chủ chốt vấn đề bản, có ý nghĩa quan trọng, thờng xuyên đòi hỏi có phát triển lý luận thực tiễn Bởi vậy, kết nghiên cứu đạt đợc đề tài c Thực tiễn vận động phát triển với yêu cầu ngày cao, đòi hỏi phải đợc tiếp tục nghiên cứu, tổng kết làm sáng tỏ hoàn thiện lý luận thực tiễn Tác giả mong muốn nhận đợc đóng góp thầy giáo, cô giáo, quan chức năng, quan, đơn vị bạn bè đồng nghiệp để vấn đề nghiên cứu đề tài đợc toàn diện hơn, sâu sắc Tỏc gi Nguyễn Thị Thu Hà 56 [...]... và quản lý, làm một cách qua loa, hình thức, chất lợng thấp, quy hoạch một đằng, đào tạo, sử dụng một nẻo, quy hoạch không gắn với đào tạo, luân chuyển cán bộ Trong những năm trớc đây, công tác quy hoạch của trờng THCS Phú Mãn có nhiều hạn chế Chi bộ, Hội đồng s phạm nắm bắt mơ hồ về công tác này Khi cần bổ nhiệm cán bộ quản lý ( do khuyết chức danh), Tổ công tác cấp trên trực tiếp về làm việc, cán bộ. .. tạo chính quy tại các trờng Bồi dỡng phải gắn với bố trí, sử dụng Việc bố trí, sử dụng cán bộ phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, phù hợp với sở trờng, năng khiếu của từng cán bộ Bổ sung hoàn hoàn chỉnh quy chế, quy trình quản lý đội ngũ cán bộ và từng ngời, bảo đảm chất lợng trong nhận xét, đánh giá làm cơ sở để định hớng sử dụng và lập kế hoạch bồi dỡng, sử dụng cho phù hợp Bên cạnh việc thực hiện tốt các... việc, cán bộ giáo viên lúng túng trong việc lựa chọn, dẫn đến phiếu bầu thiếu tập trung, dàn trải 2 Về đánh giá sử dụng cán bộ 19 QUY HOCH, BI DNG, O TO, B TR S DNG I NG CN B CH CHT CA TRNG THCS PH MN Đánh giá sử dụng cán bộ là khâu mấu chốt của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Đánh giá sử dụng cán bộ là hai mặt của một vấn đề, có mối quan hệ qua lại với nhau Đánh giá đúng, sử dụng đúng cán bộ mới tạo... công tác quy hoạch cán bộ Nghị quy t Trung ơng 3 khóa VIII về chiến lợc cán bộ đã chỉ rõ: Quy hoạch cán bộ là một nội dung trọng yếu của công tác cán bộ, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trớc mắt và lâu dài Tuy vậy, nhiều cấp ủy, nhiều ngành, nhiều doanh nghiệp, đơn vị cha thực sự coi trọng, không chủ động làm quy hoạch cán bộ, nhất là cán bộ lãnh... tạo, bồi dỡng, tạo nguồn đội ngũ cán bộ Trong những năm qua, mặc dù công tác đào tạo, bồi dỡng cán bộ cơ sở, chúng ta đã có nhiều tiến bộ, nhng trên thực tế, ở nhiều địa phơng còn bất cập, số cán bộ chuyên môn cha qua đào tạo ở các đơn vị trong cơ quan Nhà nớc, doanh nghiệp vẫn còn Chơng trình đào tạo còn nặng nề lý thuyết, lý luận Kinh phí đào tạo cha tơng xứng với kết quả đào tạo Nguồn cán bộ trớc... thực tế yêu cầu nhiệm vụ Quản lý cơ cấu tuổi đời cha chặt chẽ đã ảnh hởng đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dỡng cán bộ Việc quản lý chất lợng còn hạn chế Còn có lúc, có trờng hợp bố trí cán bộ cha đúng tầm, đúng ngời, đúng việc, khả năng phát triển không cao, hoặc dậm chân tại chỗ, làm kìm hãm đội ngũ cán bộ Có thể thấy tập trung những hạn chế trong công tác cán bộ là: - Quy hoch cú bi bn nhng khụng... tác cán bộ nh: cơ chế chính sách phát hiện, tuyển chọn, đào tạo bồi dỡng cán bộ; thực hiện đúng đắn nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; làm tốt công tác quy hoạch và tạo nguồn cán bộ cho cả trớc mắt và lâu dài; đổi mới đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trên cơ sở kết hợp các thế hệ độ tuổi đảm bảo tính liên tục, kế thừa và phát triển, thực hiện luân chuyển cán. .. Minh đã chỉ rõ: nớc ta là nớc dân chủ, địa vị cao nhất là nhân dân, vì nhân dân là chủ trong bộ máy Nhà nớc, cán bộ công chức là công bộc của dân, chịu sự giám sát của dân Để đổi mới công tác cán bộ, cần đổi mới các khâu có liên quan đến cán bộ bao gồm: tiêu chuẩn, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dỡng, lựa chọn, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, kiểm tra và quản lý cán bộ to i ng cỏn b ụng v s lng... sửa chữa, tránh đợc những vi phạm kỷ luật không đáng có Đã phát huy khá tốt vai trò của cán bộ trong tự quản lý 27 QUY HOCH, BI DNG, O TO, B TR S DNG I NG CN B CH CHT CA TRNG THCS PH MN Những năm qua, Chi ủy, Ban giám hiệu đã kết hợp khá tốt sự quản lý của tổ chức với tự quản lý của mỗi cán bộ; tăng cờng giáo dục động viên đội ngũ cán bộ đề cao vai trò, trách nhiệm trong tự tu dỡng, rèn luyện, tự quản. .. ngũ cán bộ là không; kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân và đơn vị đợc nâng lên, năm sau cao hơn năm trớc Công tác quản lý hồ sơ cán bộ đã có tiến bộ Trong những năm qua do thực hiện khá tốt công tác quản lý hồ sơ, nên hồ sơ của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trờng đợc cập nhật, bổ sung thông tin khá thờng xuyên và kịp thời; kết hợp chặt chẽ giữa quản lý hồ sơ cán bộ với quản lý ... tục đào tạo, bồi dỡng, có đào tạo bồi dỡng có cán chủ chốt đa vào quy hoạch Quy hoạch xây dựng cán chủ chốt thực chất quy hoạch, đào tạo bồi dỡng cán cách có bản, vừa sử dụng vừa tạo nguồn, sử dụng. .. xử lý tình * Đánh giá, bố trí, sử dụng đội ngũ cán chủ chốt Đánh giá cán khâu mấu chốt công tác xây dựng đội ngũ cán nói chung, đội ngũ cán chủ chốt ngành giáo dục nói riêng Đánh giá sử dụng cán. .. ngũ cán công việc có ý nghĩa phơng diện lý luận thực tiễn Vì chọn đề tài Công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán trờng THCS Phú Mãn giai đoạn 2005 - 2010 II MC CH V NHIM V NGHIấN CU 1.Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận quản lý giáo dục Quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ chủ chốt trường THCS Phú Mãn giai đoạn 2005 2010, tiểu luận quản lý giáo dục Quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ chủ chốt trường THCS Phú Mãn giai đoạn 2005 2010, tiểu luận quản lý giáo dục Quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ chủ chốt trường THCS Phú Mãn giai đoạn 2005 2010