0

Kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật 1

6 397 0
  • Kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật 1

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2015, 19:17

Kỹ thuật soạn thảo văn quy phạm pháp luật ngôn ngữ pháp lý Các văn quy phạm pháp luật cần soạn thảo với ngôn ngữ có độ xác tối đa chưa thể đạt giới hạn tuyệt đối Các văn pháp luật ban hành trước mắc sai sót kỹ thuật soạn thảo, có cách diễn đạt Cũng ý kiến cho nhà soạn thảo văn pháp luật cố làm phức tạp ngôn ngữ pháp lý Chính vậy, việc soạn thảo văn pháp luật cần ý không vấn đề thẩm quyền, vấn đề thủ tục ban hành mà kỹ thuật soạn thảo Nội dung văn chuyển tải cách thể chúng không xác, không khoa học Các kỹ giúp nhà soạn thảo có văn chuẩn xác ngôn ngữ diễn đạt 4.1 Sử dụng thời tại, khứ tương lai với nội dung mà văn muốn thể Các hành vi chủ thể pháp luật xẩy thời điểm khác Các quy phạm pháp pháp luật phần lớn áp dụng hành vi xảy sau quy phạm pháp luật ban hành có hiệu lực trừ quy phạm có hiệu lực hồi tố Vì vậy, diễn đạt quy định pháp luật cần ý đến việc xác định thời điểm hành vi mà quy định cần soạn thảo điều chỉnh Điều thực cách xác sử dụng thời khứ, tại, tương lai Không văn không ý đến vấn đề nên dễ dẫn đến hiểu sai áp dụng sai quy định ban hành 4.2 Bảo đảm độ xác cao tả thuật ngữ Cách diễn đạt quy phạm pháp luật phải bảo đảm độ xác tả thuật ngữ Sai sót tả xử lý dễ dàng đội ngũ biên tập song, sai sót thuật ngữ có nhà soạn thảo khắc phục Khi soạn thảo văn bản, người soạn thảo có tư tưởng riêng nên họ biết nên dùng thuật ngữ cho phù hợp, phản ánh nội dung quy định cần soạn thảo Một số quy tắc sau cần đặc biệt ý văn soạn thảo đạt độ xác cao 4.2.1 Trong văn pháp luật mức độ thể tính nghiêm khắc đòi hỏi pháp luật chủ thể Cần xác định mức độ đòi hỏi pháp luật cách thể diễn đạt quy định pháp luật - Khi nêu giả định quy phạm pháp luật nên dùng cụm từ thể khả không dùng từ cụm từ biểu đạt khẳng định tuyệt đối Các từ, ngữ thích hợp dùng phổ biến : Nếu, Khi, Trong trường hợp, Hoặc, Hay v.v Việc sử dụng từ, ngữ cần phải linh hoạt để tránh lặp lại quy định - Khi quy định xử mà chủ thể có nghĩa vụ phải thực không thực dùng: Phải, có nghĩa vụ, cấm, không - Khi quy định xử mà chủ thể lựa chọn thực hay không thực dùng: Có quyền, được, phép - Khi quy định xử mà chủ thể lựa chọn thực hay không thực song pháp luật cần định hướng cho chủ thể dùng: nên, cần 4.2.2 Tính phổ biến thuật ngữ pháp lý dùng văn pháp luật Đây đòi hỏi quan trọng có khả đảm bảo tính xác, hiệu văn hay quy định cần soạn thảo Tính phổ biến thuật ngữ pháp lý đòi hỏi: a) Thuật ngữ phải thuật ngữ dùng văn pháp luật hay dùng phổ biến luật học Pháp luật ban hành toàn thể xã hội hiểu, tuân thủ áp dụng Vì vậy, việc người soạn thảo dùng thuật ngữ mà sáng tạo ra, chưa sử dụng văn pháp luật trước chưa công nhận rộng rãi để soạn thảo quy định hay văn không tạo cách hiểu thống cho người tuân thủ hay áp dụng chúng Chưa nói đến thuật ngữ mới, thuật ngữ cổ, dùng văn bản, sử dụng không chọn lọc gây nhiều khó khăn cho việc hiểu, tuân thủ áp dụng pháp luật Phải cần thời gian dài hệ thống pháp luật nước ta bắt đầu sử dụng lại thuật ngữ cổ cáo tị, bãi nại, tống đạt v.v Muốn sử dụng thuật ngữ cổ hay thuật ngữ sáng tạo phải tạo cách hiểu thống thuật ngữ Nếu không tuân thủ yêu cầu văn soạn thảo khó hiểu, khó áp dụng thống Ví dụ, khái niệm chứng thư sử dụng Nghị định 17/HĐBT ngày16/1/1990 khái niệm mà người soạn thảo đưa Khái niệm chưa có cách hiểu thống Bản thân khái niệm chứng thư theo cách hiểu tiếng Việt văn xác nhận quyền tài sản sử dụng chủ yếu thị trường chứng khoán Bên cạnh hệ thống pháp luật nước ta có khái niệm công chứng, chứng thực, xác nhận Nghị định 17/HĐBT ngày 16/1/1990 quy định chứng thư xác nhận việc bên ký kết hợp đồng quan công chứng b) Khi pháp luật có thuật ngữ pháp lý thức tuyệt đối phải sử dụng chúng Nhiều người soạn thảo số văn hướng dẫn biện pháp bảo đảm hợp đồng dùng khái niệm để đương, khế ước lúc Bộ luật dân nhiều văn hành khác dùng hợp đồng, chấp c) Phải tuân thủ nội hàm khái niệm cần sử dụng đặt chúng vào văn cảnh quy định cần soạn thảo Ví dụ người nước người Việt Nam định cư nước Người nước người mang quốc tịch quốc gia khác Người Việt Nam người nước họ mang quốc tịch nước khác Tuy nhiên, người Việt Nam định cư nước người Việt Nam họ không từ bỏ quốc tịch Việt Nam để gia nhập quốc tịch nước khác Chính vậy, việc dùng khái niệm người nước để người Việt Nam định cư nước không xác làm phát sinh nhiều vấn đề pháp lý phức tạp Điểm 5.5 Thông tư số 01-NH5/TT ngày 28/4/1995 ví dụ cho việc dùng không thuật ngữ pháp lý "Văn phòng đại diện phải đăng ký với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở số người nước làm việc văn phòng đại diện (bao gồm người nước người Việt Nam định cư ở nước ngoài) theo số lượng quy định Giấy phép" Thuật ngữ pháp lý ý nghĩa lớn việc đạt mục đích tính xác quy định, hay văn cần soạn thảo Việc lựa chọn thuật ngữ phải người soạn thảo cân nhắc kỹ Chẳng hạn, dùng khái niệm hậu pháp lý để phí tổn nguyên vật liệu, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại; (Điều 19 Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế) Hậu pháp lý trách nhiệm, nghĩa vụ bên phí tổn, thiệt hại thân chúng Chúng kiện thực tế xảy 4.2.3 Chỉ sử dụng tiếng Việt chuẩn, không sử dụng phương ngữ Bên cạnh việc sử dụng xác thuật ngữ pháp lý, việc sử dụng xác ngôn ngữ diễn đạt khác yêu cầu đáng lưu ý Người soạn thảo văn phải dựa vào tiếng Việt thống để soạn thảo Không nên thay "Rẽ trái" "quẹo trái" Khi soạn thảo văn không sử dụng phương ngữ Trong báo chí, văn học việc sử dụng phương ngữ làm cho tác phẩm sống hơn, gần với sống song điều lại hoàn toàn không thích hợp văn pháp lý Việc sử dụng phương ngữ không tạo cách hiểu thống quy định cần ban hành 4.2.4 Khi chọn sử dụng thuật ngữ, kể thuật ngữ pháp lý lẫn thuật ngữ thông thường, người soạn thảo nên đặt cho câu hỏi mang tính kỹ thuật sau: a) Các văn pháp luật, án trước sử dụng thuật ngữ chưa? b) Các thuật ngữ có tiếp tục sử dụng phổ biến không? c) Cách hiểu thuật ngữ có thống không? d) Pháp luật hay thực tế có yêu cầu sử dụng thuật ngữ theo nội dung thống không? Các thuật ngữ có phải dạng phương ngữ không? 4.3 Sử dụng kỹ thuật viện dẫn Viện dẫn quy định văn hay từ văn khác để soạn thảo văn việc làm cần thiết Đây cách hiệu dùng để loại bỏ chồng chéo, mâu thuẫn văn bản, qui định, đảm bảo thống pháp luật Tuy nhiên, việc sử dụng kỹ thuật viện dẫn không dẫn tới hậu không tốt việc áp dụng sai pháp luật, tình trạng thời gian tìm kiếm quy phạm viện dẫn để áp dụng Một yêu cầu trước hết viện dẫn phải rõ quy định viện dẫn Nếu viện dẫn quy định văn khác rõ quy định không nên viện dẫn tới toàn văn người mà văn hướng tới phải tự tìm kiếm Cách viện dẫn sau Bộ luật dân (BLDS) coi ví dụ Điều 637 BLDS quy định thừa kế quyền sử dụng đất viện dẫn đến Phần V BLDS: "Việc thừa kế quyền sử dụng đất thực theo qui định phần V Bộ luật này" Phần V gồm chương 54 điều gồm điều từ 590 đến 644 Sẽ xác dễ áp dụng điều 637 viện dẫn đến chương VI phần V BLDS Các chương lại phần V BLDS không liên quan đến việc thừa kế quyền sử dụng đất Một yêu cầu khác việc viện dẫn đảm bảo tính phù hợp đối tượng điều chỉnh quy định viện dẫn quy định viện dẫn Một quy phạm xử phạt hành viện dẫn đến hình phạt quy định Bộ luật hình chế tài cho thân 4.4 Dùng câu ngắn với trật tự lôgic Câu văn dài gây khó hiểu dễ tính xác Nhiều người cho pháp luật nước ta thường hay diễn đạt dài dòng khó hiểu Điều thực tế có sở Lý nhiều văn dùng câu dài Quy định sau ví dụ minh hoạ: "Đối với hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, tổ chức cá nhân không phép kinh doanh mà kinh doanh, phép kinh doanh mà trình kinh doanh không thường xuyên đảm bảo điều kiện qui định cho loại hàng hoá, dịch vụ đó, coi hành vi kinh doanh trái phép, tuỳ theo mức độ vi phạm bị xử lý hành bị truy cứu trách nhiệm hình theo qui định pháp luật hành" (Điều 15 Nghị định 36-CP ngày tháng năm 1995 Chính phủ) Câu văn dài khó, có nhiều chổ trùng lặp tránh Trước hết cần tránh cụm từ kinh doanh, hàng hoá, dịch vụ lặp lại nhiều lần sau rút ngắn đoạn văn sau: "Việc kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có điều kiện không phép không đảm bảo yêu cầu qui định hàng hoá dịch vụ bị coi hành vi kinh doanh trái phép bị xử lý hành truy cứu trách nhiệm hình tuỳ theo mức độ vi phạm" Quy định từ chổ diễn đạt 90 từ rút ngắn 60 từ Sử dụng câu ngắn, tránh câu dài lê thê phương pháp làm cho văn cần soạn thảo cô đọng, xác, quy định ban hành dễ hiểu đối tượng mà chúng hướng tới Có lý sau khiến nên tránh câu dài Thứ nhất, chất, quy định pháp lý vốn khó Vì việc diễn đạt quy định pháp lý câu văn dài làm cho chúng trở nên khó hiểu nữa; Thứ hai, người soạn thảo dùng câu dài thường vi phạm qui tắc ngữ pháp cách vô thức; Thứ ba, đối tượng mà qui định pháp luật hướng tới phần lớn luật gia hay đối tượng có trình độ am hiểu sâu pháp luật Vì vậy, quy định pháp luật thể ngắn gọn có hiệu cao khả tiếp nhận từ phía đối tượng Các quy định pháp luật hành nước ta thường diễn đạt câu văn Quy định sau Thông tư số 01-NH5/TT ngày 28/4/1995 coi ví dụ "Văn phòng đại diện phải ký với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở số người nước làm việc văn phòng đại diện (bao gồm người nước người Việt Nam định cư ở nước ngoài) theo số lượng qui định Giấy phép; số người Việt Nam làm việc văn phòng đại diện có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho người làm việc văn phòng đại diên thực đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế thu nhập theo ... đảm bảo tính xác, hiệu văn hay quy định cần soạn thảo Tính phổ biến thuật ngữ pháp lý đòi hỏi: a) Thuật ngữ phải thuật ngữ dùng văn pháp luật hay dùng phổ biến luật học Pháp luật ban hành toàn thể...phản ánh nội dung quy định cần soạn thảo Một số quy tắc sau cần đặc biệt ý văn soạn thảo đạt độ xác cao 4.2 .1 Trong văn pháp luật mức độ thể tính nghiêm khắc đòi hỏi pháp luật chủ thể Cần xác... định pháp luật hướng tới phần lớn luật gia hay đối tượng có trình độ am hiểu sâu pháp luật Vì vậy, quy định pháp luật thể ngắn gọn có hiệu cao khả tiếp nhận từ phía đối tượng Các quy định pháp luật
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật 1 , Kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật 1 , Kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật 1

Từ khóa liên quan