0

Báo cáo thí nghiệm, thực hành sinh học 6

44 10,846 14

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2015, 00:07

Báo cáo thí nghiệm, thực hành Sinh học BÁO CÁO THỰC HÀNH Ngày … tháng……năm 200… BÀI THỰC HÀNH SỐ - TIẾT PPCT: TÊN BÀI DẠY: KÍNH LÚP, KÍNH HIỂN VI VÀ CÁCH SỬ DỤNG Tổng số điểm 10đ Chuẩn bị 1đ Trật tự vệ sinh 1đ Thao tác 4đ Câu hỏi 2đ Kết 2đ I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Học sinh nhận biết phận kính lúp kính hiển vi - Biết cách sử dụng kính lúp, bước sử dụng kính hiển vi II.CHUẨN BỊ DỤNG CỤ : - Giáo viên: Kính lúp cầm tay, kính hiển vi Mẫu: vài hoa, rễ nhỏ - Học sinh: đám rêu, rễ hành III.NỘI DUNG THỰC HÀNH: A Câu hỏi chuẩn bị Câu hỏi: Đối với vật có kích thước bé mà mắt thường nhìn thấy được, theo em người ta phải nhờ dụng cụ để quan sát tìm hiểu chúng? Trả lời: B Các bước tiến hành thực hành B1: Quan sát hình cấu tạo kính lúp, đọc thông tin mục SKG trang 17 tìm hiểu cấu tạo cách sử dụng kính lúp B2: Sử dụng kính lúp quan sát rêu cách tách riêng đặt lên giấy quan sát vẽ lại rêu B3: Đặt kính hiển vi trước bàn nhóm cử người đọc SGK trang 18 để xác định phận kính - Đọc mục SGK trang 19 nắm bước sử dụng kính hiển vi Báo cáo thí nghiệm, thực hành Sinh học 1 Hình 1.1: Kính lúp Hình 1.2: Kính hiển vi C Kết thực hành: Vẽ hình rêu Chú thích phận kính lúp kính hiển vi: a Kính lúp: b Kính hiển vi: Báo cáo thí nghiệm, thực hành Sinh học D Nhận xét kết rút kết luận : Kính hiển vi kính lúp có độ phóng đại nào? Kính hiển vi kính lúp sử dụng trường hợp nào? Báo cáo thí nghiệm, thực hành Sinh học BÁO CÁO THỰC HÀNH Ngày … tháng……năm 200… BÀI THỰC HÀNH SỐ: - TIẾT PPCT: TÊN BÀI DẠY QUAN SÁT TẾ BÀO THỰC VẬT Tổng số điểm 10đ Chuẩn bị 1đ Trật tự vệ sinh 1đ Thao tác 4đ Câu hỏi 2đ Kết 2đ I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : - Biết làm tiêu hiển vi tạm thời tế bào thực vật (tế bào biểu bì vảy hành tế bào thịt cà chua chín) - Biết sử dụng kính hiển vi - Vẽ hình quan sát II CHUẨN BỊ DỤNG CỤ: Giáo viên : - Kính hiển vi - Bản kính, kính - Lọ đựng nước cất có ống nhỏ giọt - Giấy hút nước - Kim nhọn, kim mủi mác Học sinh: - Vật mẫu: củ hành tươi, cà chua chín III NỘI DUNG THỰC HÀNH A Câu hỏi chuẩn bị Câu 1: Trình bày bước sử dụng kính hiển vi? Trả lời: ` Báo cáo thí nghiệm, thực hành Sinh học Câu 2: Tại nước tràn khỏi kính dùng giấy hút nước, hút nước không tràn nữa? Trả lời: B Các bước tiến hành thực hành 1.Quan sát tế bào biểu bì vảy hành kính hiển vi Hình 2: Các bước tiến hành tạo tiêu tế bào biểu bì vảy hành - Bóc vảy hành tươi khỏi củ hành, dùng kim mũi mác rạch ô vuông, mổi chiều khoảng 1/3 cm phía vảy hành Dùng kim mũi mác khẽ lột ô vuông cho vào đĩa đồng hồ có nước cất - Lấy kính nhỏ sẵn nước, đặt mặt mảnh vảy hành sát kính nhẹ nhàng đậy kính lên Nếu có nước tràn kính dùng giấy hút nước, hút không nước tràn - Đặt cố định tiêu bàn kính - Quan sát tiêu kính hiển vi theo trình tự bước học - Chọn tế bào xem rõ nhất, vẽ hình Quan sát tế bào thịt cà chua chín - Cắt đôi cà chua, dùng kim mũi mác cạo thịt cà chua (lưu ý lấy tốt, lấy nhiều khó quan sát tế bào chồng chất lên nhau) - Lấy kính nhỏ sẵn nước, đưa đầu kim mũi mác vào cho tế bào cà chua tan nước nhẹ nhàng đậy kính lên Tiếp tục làm bước mục - Chọn tế bào rõ vẽ hình C Kết thực hành Báo cáo thí nghiệm, thực hành Sinh học Vẽ hình thích tế bào quan sát được: D.Nhận xét rút kết luận: BÁO CÁO THÍ NGHIỆM Ngày … tháng……năm 200… BÀI THỰC HÀNH SỐ: - TIẾT PPCT: 10 TÊN BÀI DẠY : SỰ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA RỄ TÊN THÍ NGHIỆM : Tìm hiểu lượng nước chứa loại cây, quả, hạt, củ Tổng số điểm 10đ Chuẩn bị 1đ Trật tự vệ sinh 1đ Thao tác 4đ Câu hỏi 2đ Kết 2đ I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : Biết lượng nước chứa loại cây, quả, hạt, củ II CHUẨN BỊ DỤNG CỤ: Báo cáo thí nghiệm, thực hành Sinh học 100g cây, 100g quả, 100g hạt, 100g củ III NỘI DUNG THỰC HÀNH A Câu hỏi chuẩn bị Câu 1: Em dự đoán xem lượng nước loại củ khác nhau, loại khác có giống hay không ? Trả lời: Câu : Rễ hút nước nhờ phận nào? Trả lời: B Các bước tiến hành thực hành Thí nghiệm 2: Các nhóm tiến hành thí nghiệm: cân số loại cây, quả, hạt, củ tươi; loại 100g Để riêng loại, thái mỏng loại cây, quả, hạt, củ sau đem phơi thật khô cân lại khối lượng không đổi Ghi lại kết vào bảng C Kết thực hành: Bảng 3: Khối lượng nước chứa mẫu thí nghiệm TT Tên mẫu thí nghiệm Khối lượng trước phơi khô (g) Khối lượng sau phơi khô (g) Lượng chứa mẫu thí nghiệm (%) Báo cáo thí nghiệm, thực hành Sinh học D Nhận xét kết rút kết luận: BÁO CÁO THỰC HÀNH Ngày … tháng…năm 200… BÀI THỰC HÀNH SỐ: - TIẾT PPCT: 12 TÊN BÀI DẠY: BIẾN DẠNG CỦA RỄ Tổng số điểm 10đ Chuẩn bị 1đ Trật tự vệ sinh 1đ Thao tác 4đ Câu hỏi 2đ Kết 2đ I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Phân biệt loại rễ biến dạng: rễ củ, rễ móc, rễ thở, giác mút Hiểu đặc điểm loại rễ biến dạng phù hợp với chức chúng - Nhận dạng được số rễ biến dạng thường gặp II CHUẨN BỊ DỤNG CỤ: Mỗi nhóm học sinh chuẩn bị mẫu vật: - Các loại củ như: củ sắn, củ cải, củ cà rốt,… - Những có rễ mọc từ phần thân cành mặt đất: trầu không, vạn niên thanh, hồ tiêu,… - Cây tầm gửi, dây tơ hồng,… - Tranh ảnh rễ thở của: bụt mọc, bần, mắm III NỘI DUNG THỰC HÀNH: A Câu hỏi chuẩn bị: Câu hỏi: Rễ có nhiệm vụ gì? Ngoài nhiệm vụ em có thấy rễ Báo cáo thí nghiệm, thực hành Sinh học số làm nhiệm vụ khác? Hãy kể tên số mà em biết? Trả lời: B Các bước tiến hành thực hành Học sinh hoạt động theo nhóm Đặt mẫu lên bàn quan sát, phân chia rễ thành nhóm có đặc điểm giống - Dựa vào hình thái, màu sắc cách mọc để phân chia vào nhóm nhỏ - Điền tên cây, đặc điểm rễ biến dạng, chức chúng điền vào bảng Báo cáo thí nghiệm, thực hành Sinh học Hình 4: Một số loài có rễ biến dạng C.Kết thực hành: Bảng 4: Đặc điểm rễ biến dạng TT Tên rễ biến dạng Tên Đặc điểm rễ biến dạng Chức Hình : Một số loại có rễ biến dạng Rễ củ Cây sắn; Cây trầu không; Cây tầm gửi; Cây bụt mọc Rễ móc 10 Báo cáo thí nghiệm, thực hành Sinh học Hình 11: Một số loại C Kết thực hành: Các loại ………… ………… ………… …………… ……… ………… D Nhận xét kết rút kết luận: 30 Báo cáo thí nghiệm, thực hành Sinh học 31 Báo cáo thí nghiệm, thực hành Sinh học BÁO CÁO THỰC HÀNH Ngày … tháng……năm 200… BÀI THỰC HÀNH SỐ: 12 - TIẾT PPCT: 40 TÊN BÀI DẠY HẠT VÀ CÁC BỘ PHẬN CỦA HẠT Tổng số điểm 10đ Chuẩn bị 1đ Trật tự vệ sinh 1đ Thao tác 4đ Câu hỏi 2đ Kết 2đ I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Kể tên phận hạt - Phân biệt hạt mầm hạt hai mầm - Biết cách nhận biết hạt thực tế II CHUẨN BỊ DỤNG CỤ: Giáo viên: - Kim mũi mác, kính lúp cầm tay Học sinh: Chuẩn bị số theo nhóm: - Hạt đỗ đên ngâm nước ngày - Hạt ngô đặt ẩm trước - ngày III NỘI DUNG THỰC HÀNH: A.Câu hỏi chuẩn bị Câu hỏi: Bộ phận hoa tạo thành hạt? Trả lời: B.Các bước tiến hành thực hành: - Tiến hành bóc vỏ hai loại hạt ngô hạt đỗ đen - Dùng kính lúp quan sát đối chiếu với hình 33.1 hình 33.2 tìm đủ phận hạt ghi kết vào bảng phần kết thực hành - Tìm điểm giống khác hạt ngô hạt đỗ Từ tìm điểm khác chủ yếu hạt bmột mầm hạt hai mầm 32 Báo cáo thí nghiệm, thực hành Sinh học Hình 12.2: Hạt ngô bóc vỏ Hình 12.1: Một nửa hạt đậu đen C Kết thực hành: Trả lời Hạt đỗ đen Hạt ngô Câu hỏi Hạt gồm phận nào? Bộ phận bao bọc bảo vệ hạt? Phôi gồm phận nào? Phôi có mầm? Chất dinh dưỡng dự trữ hạt chứa đâu? D Nhận xét kết rút kết luận : BÁO CÁO THỰC HÀNH Ngày … tháng……năm 200… BÀI THỰC HÀNH SỐ: 13 - TIẾT PPCT: 41 TÊN BÀI DẠY PHÁT TÁN CỦA QUẢ VÀ HẠT Tổng số điểm 10đ Chuẩn bị 1đ Trật tự vệ sinh 1đ Thao tác 4đ Câu hỏi 2đ Kết 2đ 33 Báo cáo thí nghiệm, thực hành Sinh học I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Phân biệt cách phát tán hạt - Tìm đặc điểm hạt phù hợp với cách phát II CHUẨN BỊ DỤNG CỤ: Học sinh: Chuẩn bị số theo nhóm: Qủa chò, ké đầu ngựa, trinh nữ, lăng, xà cừ, hoa sữa (những địa phương điều kiện giáo viên thu thập mẫu) III NỘI DUNG THỰC HÀNH: A Câu hỏi chuẩn bị: Câu hỏi: Quả hạt thường phát tán xa mẹ, điều có ý nghĩa cây? Trả lời: B.Các bước tiến hành - Các nhóm quan sát loại chuẩn bị kết hợp với hình 13 điền vào bảng kết thực hành 34 Báo cáo thí nghiệm, thực hành Sinh học Hình 13: Một số loại hạt C Kết thực hành: Cách phát tán Tên hạt Đặc điểm thích nghi D Nhận xét kết rút kết luận: Con người có giúp phát tán hạt không ? Hãy giải thích cho ví dụ BÁO CÁO THÍ NGHIỆM Ngày … tháng……năm 200… BÀI THỰC HÀNH SỐ: 14 - TIẾT PPCT: 42 TÊN BÀI DẠY: 35 Báo cáo thí nghiệm, thực hành Sinh học NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN CHO HẠT NẢY MẦM Tổng số điểm 10đ Chuẩn bị 1đ Trật tự vệ sinh 1đ Thao tác 4đ Câu hỏi 2đ Kết 2đ I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Thông qua thí nghiệm học sinh phát điều kiện cần cho hạt nảy mầm II CHUẨN BỊ DỤNG CỤ: Chuẩn bị theo nhóm : 30 hạt đỗ đen, cóc thuỷ tinh, gòn III NỘI DUNG THỰC HÀNH: A Câu hỏi chuẩn bị: Câu hỏi: Trong thực tế hạt thường mọc mầm nơi nào? Vì chúng mọc mầm chỗ đó? Trả lời: B Các bước tiến hành - Chọn số hạt đỗ tốt, khô bỏ vào cốc thuỷ tinh, cốc 10 hạt, cốc không bỏ thêm, cốc đổ nước cho ngập hạt khoảng -7 cm, cốc lót xuống hạt đỗ lớp ẩm để cốc chỗ mát - Sau 3- ngày, đếm số hạt nảy mầm cốc, viết kết thí nghiệm vào bảng 14 36 Báo cáo thí nghiệm, thực hành Sinh học Hình 14: Thí nghiệm điều kiện cần cho hạt mầm C Kết thực hành: STT Cốc Cốc Cốc Điều kiện thí nghiệm Kết thí nghiệm (số hạt nảy mầm ) 10 hạt đỗ đen để khô 10 hạt đỗ đên ngâm nước 10 hạt đỗ đen để ẩm D Nhận xét kết rút kết luận: Giải thích hạt cốc không nảy mầm được? Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm ? BÁO CÁO THỰC HÀNH Ngày … tháng……năm 200… BÀI THỰC HÀNH SỐ 15 - TIẾT PPCT: 68 -70 TÊN BÀI DẠY THAM QUAN THIÊN NHIÊN 37 Báo cáo thí nghiệm, thực hành Sinh học Tổng số điểm 10đ Chuẩn bị 1đ Trật tự vệ sinh 1đ Thao tác 4đ Câu hỏi 2đ Kết 2đ I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Xác định nơi sống, phân bố nhóm thực vật - Quan sát đặc điểm hình thái để nhận biết đại diện số ngành thực vật - Củng cố mở rộng kiến thức tính đa dạng thích nghi thực vật điều kiện sống cụ thể II CHUẨN BỊ DỤNG CỤ: Giáo viên: - Chuẩn bị địa điểm : giáo viên trực tiếp tìm địa điểm trước - Dự kiến phân công nhóm, nhóm trưởng Học sinh: - Ôn tập kiến thức có liên quan - Chuẩn bị dụng cụ (cá nhân): + Ôn tập kiến thức: Ôn lại kiến thức học SGK + Dụng cụ cá nhân: Trang phục thích hợp, nước uống, … + Kẻ bảng sau vào giấy A4 38 Báo cáo thí nghiệm, thực hành Sinh học Tên STT thường gọi Nơi mọc Môi trường sống(địa hình, đất đai, nắng gió, độ ẩm…) Đặc điểm hình thái Nhóm (thân, lá, hoa, thực vật quả) Nhận xét - Chuẩn bị dụng cụ (theo nhóm ): + Dụng cụ đào đất + Túi ni lông trắng + Kéo cắt + Kẹp ép thực vật + Vợt thuỷ sinh + Panh, kính lúp, kim mũi mác + Máy ảnh (nếu có) + Nhãn ghi tên giấy bìa (5cm x 8cm) buộc đầu ghi sẵn (theo mẫu) Tên cây:………………… Địa điểm lấy mẫu: ……… Môi trường:……………… Ngày lấy mẫu:…………… Người lấy mẫu:…………… III NỘI DUNG THỰC HÀNH: A Câu hỏi chuẩn bị: Câu 1: Thực vật thường sống môi trường nào? Trả lời: 39 Báo cáo thí nghiệm, thực hành Sinh học Câu 2: Nêu cách thu mẫu thực vật? Trả lời: B Các bước tiến hành thực hành: Quan sát thiên nhiên a Quan sát hình thái thực vật, nhận xét đặc điểm thích nghi thực vật với môi trường sống - Quan sát số thực vật: rêu, dương xỉ, số hạt trần thông, tùng, trắc bách diệp,… - Quan sát thuộc ngành hạt kín, ý quan sát rễ, thân, lá, hoa, Tìm điểm khác thuộc lớp Một mầm thuộc lớp Hai mầm? - Quan sát hình thái số mọc mặt nước bèo, rau muống,…; mọc nước sen, súng, rong đuôi chó,… so sánh chúng với cạn, từ tìm đặc điểm thích nghi thực vật với môi trường nước b Nhận dạng thực vật xếp chúng vào nhóm - Xác định: nấm, địa y thực vật - Nhận dạng xác định tên số quen thuộc - Vị trí phân loại (tới ngành, lớp) thực vật quan sát mặt đất, nước c Quan sát biến dạng rễ, thân, 40 Báo cáo thí nghiệm, thực hành Sinh học - Quan sát số có rễ, thân, biến dạng - Nhận xét môi trường sống loại - Nhận xét thay đổi chức biến dạng d Quan sát nhận xét mối quan hệ thực vật với thực vật thực vật với động vật - Quan sát tượng mọc - Quan sát tượng thắt cổ - Quan sát thực vật sống kí sinh tầm gửi, dây tơ hồng - Quan sát: thụ phấn nhờ sâu bọ, chim làm tổ cây… - Nhận xét mối quan hệ thực vật với thực vật thực vật với động vật e Nhận xét phân bố thực vật khu vực tham quan - Số loài thực vật nhiều, số loài ít? - Số lượng thực vật hạt kín so với ngành khác? - Số lượng trồng so với hoang dại? g Thu thập mẫu vật Giáo viên hướng dẫn học sinh nhóm thu thập mẫu nguyên tắc bảo vệ thực vật: - Chỉ thu hái vật mẫu cho phép với số lượng - Thu hái vật mẫu theo nhóm - Lấy mẫu phải ép vào kẹp ép không để bị hư hỏng Ghi chép: - Ghi chép điều quan sát - Thống kê vào bảng kẻ sẵn - Khi thu hái mẫu, ghi nhãn, buộc vào trước ép để tránh nhầm lẫn Báo cáo buổi tham quan Các nhóm báo cáo két quan sát nhận xét nhóm trước lớp Bài tập nhà * Hoàn thiện bảng (đã chuẩn bị tham quan thiên nhiên) * Tập làm mẫu khô Dùng mẫu thu hái buổi tham quan thiên nhiên để làm mẫu khô - Yêu cầu mẫu cây: Với gỗ chọn cành vừa phải, có đủ hoa, quả, không bị sâu, không rách; với nhỏ dương xỉ, cỏ dại,… đào 41 Báo cáo thí nghiệm, thực hành Sinh học rễ, củ, rửa đất - Cách tiến hành: đặt ngắn mẫu lên tờ giấy báo gấp đôi, gấp tờ báo lại Xép mẫu vào cặp ép Cặp ép làm gỗ tre, nứa ghép lại thành khung mắt cáo(30cm x 45cm) Ghép hai dây thép đinh nhỏ Dùng dây vải buộc chặt cặp ép Nén cặp vật nặng đem phơi nắng sấy khô Hằng ngày thay giấy báo Sau 1-2 ngày nén cặp vật nặng sau mẫu khô, lấy mẫu đặt lên tờ bìa cứng, dùng kim băng dính đính chặt vào tờ bìa Dán nhãn vào góc C Kết thực hành: Bảng 15: Đặc điểm thực vật địa điểm tham quan STT Tên thường gọi Nơi mọc Môi trường sống(địa hình, đất đai, nắng gió, độ ẩm…) Đặc điểm hình thái Nhóm (thân, lá, hoa, thực vật quả) Nhận xét 10 42 Báo cáo thí nghiệm, thực hành Sinh học 43 Báo cáo thí nghiệm, thực hành Sinh học D Nhận xét kết rút kết luận: Hãy nêu cảm tưởng em sau học xong thực hành tham quan thiên nhiên? 44 [...]... năng, tên lá biến dạng và điền vào bảng kết quả thực hành 19 Báo cáo thí nghiệm, thực hành Sinh học 6 Hình 8.1: Cây xương rồng Hình 8.2: Cây bèo đất Hình 8.3: Cây đậu Hà lan 20 Báo cáo thí nghiệm, thực hành Sinh học 6 Hình 8.4: Củ dong ta Hình 8.5: Cây nắp ấm Hình 8.7: Cành mây Hình 8.5: Củ hành C Kết quả thực hành 21 Báo cáo thí nghiệm, thực hành Sinh học 6 Đặc điểm hình thái của lá biến dạng Chức năng... 24 Báo cáo thí nghiệm, thực hành Sinh học 6 25 Báo cáo thí nghiệm, thực hành Sinh học 6 BÁO CÁO THỰC HÀNH Ngày … tháng……năm 200… BÀI THỰC HÀNH SỐ: 10 - TIẾT PPCT: 33 TÊN BÀI DẠY: CÁC LOẠI HOA Tổng số điểm 10đ Chuẩn bị 1đ Trật tự vệ sinh 1đ Thao tác 4đ Câu hỏi 2đ Kết quả 2đ I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:... hoặc nhuỵ gọi là 27 Báo cáo thí nghiệm, thực hành Sinh học 6 - Hoa đơn tính chỉ có nhị gọi là - Hoa đơn tính chỉ có nhuỵ gọi là 28 Báo cáo thí nghiệm, thực hành Sinh học 6 BÁO CÁO THỰC HÀNH Ngày … tháng……năm 200… BÀI THỰC HÀNH SỐ: 11 - TIẾT PPCT: 39 TÊN BÀI DẠY: CÁC LOẠI QUẢ Tổng số điểm 10đ Chuẩn bị 1đ Trật tự vệ sinh 1đ Thao tác 4đ Câu hỏi... 30 Báo cáo thí nghiệm, thực hành Sinh học 6 31 Báo cáo thí nghiệm, thực hành Sinh học 6 BÁO CÁO THỰC HÀNH Ngày … tháng……năm 200… BÀI THỰC HÀNH SỐ: 12 - TIẾT PPCT: 40 TÊN BÀI DẠY HẠT VÀ CÁC BỘ PHẬN CỦA HẠT Tổng số điểm 10đ Chuẩn bị 1đ Trật tự vệ sinh 1đ Thao tác 4đ Câu hỏi 2đ Kết quả 2đ I MỤC ĐÍCH YÊU... 26 Báo cáo thí nghiệm, thực hành Sinh học 6 B.Các bước tiến hành thực hành Các nhóm đặt hoa lên bàn để quan sát kết hợp với tranh ảnh tìm xem mổi hoa có bộ phận sinh sản chủ yếu nào rồi điền vào bảng kết quả Hình 10: Hoa của một số loài cây C Kết quả thực hành Hoa số 1 2 3 4 5 6 7 8 Tên cây Dưa chuột Các bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa Nhị... tháng……năm 200… BÀI THỰC HÀNH SỐ: 5 - TIẾT PPCT: 14 TÊN BÀI DẠY: THÂN DÀI RA DO ĐÂU? TÊN THÍ NGHIỆM : Tìm hiểu sự dài ra của thân Tổng số điểm 10đ Chuẩn bị 1đ Trật tự vệ sinh 1đ Thao tác 4đ Câu hỏi 2đ Kết quả 2đ I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Qua thí nghiệm học sinh phát hiện thân dài ra do phần nào của cây? II CHUẨN BỊ DỤNG CỤ : 1 Giáo viên: 11 Báo cáo thí nghiệm, thực hành Sinh học 6 2 Học sinh: - Hai cái khay,... 18 Báo cáo thí nghiệm, thực hành Sinh học 6 BÁO CÁO THỰC HÀNH Ngày … tháng……năm 200… BÀI THỰC HÀNH SỐ: 8 – TIẾT PPCT: 28 TÊN BÀI DẠY: BIẾN DẠNG CỦA LÁ Tổng số điểm 10đ Chuẩn bị 1đ Trật tự vệ sinh 1đ Thao tác 4đ Câu hỏi 2đ Kết quả 2đ I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : - Nêu được đặc điểm hình thái và chức năng của một số loại lá biến dạng, từ đó hiểu được ý nghĩa biến dạng của lá II CHUẨN BỊ DỤNG CỤ : Học sinh: ... BÁO CÁO THỰC HÀNH Ngày … tháng……năm 200… BÀI THỰC HÀNH SỐ: 13 - TIẾT PPCT: 41 TÊN BÀI DẠY PHÁT TÁN CỦA QUẢ VÀ HẠT Tổng số điểm 10đ Chuẩn bị 1đ Trật tự vệ sinh 1đ Thao tác 4đ Câu hỏi 2đ Kết quả 2đ 33 Báo cáo thí nghiệm, thực hành Sinh học 6 I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Phân biệt được các cách phát tán của quả và hạt - Tìm ra những đặc điểm của quả và hạt phù hợp với cách phát II CHUẨN BỊ DỤNG CỤ: Học sinh: ... 5 Củ hành 6 Cây bèo đất 7 Cây nắp ấm D Nhận xét kết quả và rút ra kết luận : 22 Báo cáo thí nghiệm, thực hành Sinh học 6 BÁO CÁO THỰC HÀNH Ngày … tháng……năm 200… BÀI THỰC HÀNH SỐ : 9 - TIẾT... B Các bước tiến hành thực hành: Các nhóm đặt quả lên bàn và đọc thông tin SGK bđể biết tiêu chuẩn của hai nhóm quả chính, tiến hành phân chia quả theo nhóm Ghi kết quả phân chia các nhóm quả vào sơ đồ ở phần kết quả thực hành 29 Báo cáo thí nghiệm, thực hành Sinh học 6 Hình 11: Một số loại quả C Kết quả thực hành: Các loại quả ………… ………… ………… …………… ……… ………… D Nhận ... 24 Báo cáo thí nghiệm, thực hành Sinh học 25 Báo cáo thí nghiệm, thực hành Sinh học BÁO CÁO THỰC HÀNH Ngày … tháng……năm 200… BÀI THỰC HÀNH... 30 Báo cáo thí nghiệm, thực hành Sinh học 31 Báo cáo thí nghiệm, thực hành Sinh học BÁO CÁO THỰC HÀNH Ngày … tháng……năm 200… BÀI THỰC HÀNH... Hà lan 20 Báo cáo thí nghiệm, thực hành Sinh học Hình 8.4: Củ dong ta Hình 8.5: Cây nắp ấm Hình 8.7: Cành mây Hình 8.5: Củ hành C Kết thực hành 21 Báo cáo thí nghiệm, thực hành Sinh học Đặc điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thí nghiệm, thực hành sinh học 6, Báo cáo thí nghiệm, thực hành sinh học 6,

Từ khóa liên quan