skkn THIẾT kế và sử DỤNG PHIẾU học tập TRONG dạy học địa lí

10 2.5K 3
skkn THIẾT kế và sử DỤNG PHIẾU học tập TRONG dạy học địa lí

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ THÁNG 03/2015 PHẦN I: MỞ ĐẦU 1/ Tính cấp thiết đề tài : Từ thực tiễn việc giảng dạy địa lí cấp THPT trường THPT Buôn Ma Thuột; tình hình đổi nội dung, chương trình sách giáo khoa nay; lí cấp thiết khiến chọn đề tài 2/ Tình hình nghiên cứu : Trong trình giảng dạy địa lí cấp THPT, giáo viên sử dụng nhiều phương pháp dạy học, phương tiện dạy học, nhiên phương pháp, phương tiện dạy học chưa tiếp cận áp dụng cách rộng rãi, hiệu Trong tài liệu tham khảo, có tác giả đề cập đến phương tiện dạy-học dành cho việc thực đổi nội dung, chương trình sách giáo khoa Việc nghiên cứu thử nghiệm đề tài ( Thiết kế sử dụng phiếu học tập ) có ý nghĩa lí luận thực tiễn cấp bách 3/ Mục đích, đối tượng nhiệm vụ nghiên cứu, phạm vi giá trị sử dụng đề tài: 3.1 Mục đích, đối tượng : * Mục đích : - Hướng dẫn giáo viên trình giảng dạy trực tiếp học sinh trình tiếp thu học, làm tập, kiểm tra kiến thức - Góp phần nâng cao kết qủa dạy học giáo viên học sinh, tích cực tham gia vào việc mở rộng ứng dụng phương tiện dạy-học mới, đại vào thực tiễn giáo dục đất nước * Đối tượng nghiên cứu : - Giáo viên việc giảng dạy - Học sinh việc học tập 3.2 Nhiệm vụ : - Nghiên cứu phương pháp thiết kế sử dụng Phiếu học tập - Đưa nguyên tắc chung kỹ thiết kế sử dụng Phiếu học tập qua thực tế kiểm nghiệm thân trình thực đổi năm 3.3 Phạm vi đề tài : G/v: Bùi Văn Tiến-Tổ Địa lí-Trường THPT Buôn Ma Thuột Page THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ THÁNG 03/2015 - Các học có chương trình địa lí cấp THPT (cả khối lớp) - Giới hạn phương pháp Thiết kế Sử dụng phiếu học tập 3.4 Giá trị sử dụng đề tài : - Đề tài dùng ứng dụng trực tiếp cho công việc soạn-giảng giáo viên THPT nói chung hệ thống giáo dục dùng làm tài liệu tham khảo việc học tập học sinh nói riêng trường THPT Buôn Ma Thuột 4/ Phương pháp nghiên cứu : - Kinh nghiệm thực tế việc giảng dạy địa lí cấp THPT qua nhiều năm, đặc biệt năm đổi nội dung, chương trình, phương pháp, phương tiện dạy-học mới, đại - Phương pháp thử nghiệm-thực tiễn - Các phương pháp có liên quan đến lí luận dạy học đổi PHẦN II: NỘI DUNG, KẾT QỦA NGHIÊN CỨU 1/ Cơ sở việc lựa chọn đề tài : 1.1.Nội dung, chương trình Sách giáo khoa khối lớp cấp THPT có liên quan 1.2 Hiện trạng dạy học địa lí cấp THPT - Với nội dung, chương trình SGK thời lượng cũ việc dạy-học lớp giáo viên chủ yếu nghiêng mặt lí thuyết giảng dạy phương tiện truyền thống : + Bản đồ giáo khoa, đồ treo tường (PTDH chủ yếu) + Vẽ sơ đồ, lược đồ để minh họa cho nội dung học (vẽ bảng chuẩn bị mẫu) * Để đảm bảo đạt kết qủa cao việc dạy-học môn, phương tiện dạy học giáo viên cần phải tiếp cận nhiều phương tiện dạy-học mới, đại có PHIẾU HỌC TẬP 2/ Khái quát chung kĩ Thiết kế Sử dụng phiếu học tập dạy-học môn địa lí cấp THPT : 2.1 Quan niệm: Phiếu học tập tờ giấy rời ghi câu hỏi, tập, nhiệm vụ học tập kèm theo gợi ý, hướng dẫn, dựa vào HS thực hiện, ghi thông tin cần thiết để giúp HS mở rộng kiến thức, bổ sung kiến thức học G/v: Bùi Văn Tiến-Tổ Địa lí-Trường THPT Buôn Ma Thuột Page THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ THÁNG 03/2015 2.2 Chức năng: a) Cung cấp thơng tin v kiện: Phiếu học tập chứa đựng thông tin, liệu kiện VD: Một đoạn văn mô tả sắc văn hóa Tây Nguyên, PHIẾU HỌC TẬP SỐ Ni rừng Ty Nguyn in bĩng gần 50 dân tộc từ khắp vùng đất nước hội tụ Không đâu Tây Nguyên có đủ văn hóa hầu hết vùng miền đất nước Tiếng sli, tiếng lượn quấn quýt bn tiếng đọc trường ca Đăm Săn, tiếng khèn môi, kèn réo rắt bên tiếng cồng chiêng trầm hng, m vang, dn ca quan họ xoắn xuýt với lí sáo Trung Bộ, điệu hị ru Nam Bộ mềm mại, da diết lan vào không gian đầy chất sử thi Tây Nguyên Một văn hóa đầy màu sắc đa dạng, tôn thêm vẻ đẹp đậm đà sắc văn hóa Việt Nam (Theo “Sổ tay địa danh du lịch tỉnh Tây Nguyên”, NXB Giáo dục, 2008) Những thơng tin trn nhằm mở rộng, bổ sung lm r cho nội dung “truyền thống văn hóa, độc đáo” Vấn đề khai thác mạnh Tây Nguyên Hoặc dùng làm sở cho hoạt động nhận thức VD: HS dựa vào thông tin phiếu học tập số để trả lời câu hỏi: Đoạn văn miêu tả điều gì? (những nt đặc sắc văn hóa Tây Nguyên) Những đặc trưng có ý nghĩa phát triển kinh tế- x hội vng ? b) Công cụ hoạt động giao tiếp: Phiếu học tập chứa đựng câu hỏi, tập, yêu cầu hoạt động, vấn đề để yêu cầu HS giải quyết, thực km theo hướng dẫn, gợi ý cch lm (Phiếu số cĩ gắn cu hỏi, phiếu số 2, phiếu số 3, phiếu số 4) 2.3.Phn loại - Dựa vào mục đích: Phiếu học bi, phiếu ơn tập, phiếu kiểm tra - Dựa vo nội dung: G/v: Bùi Văn Tiến-Tổ Địa lí-Trường THPT Buôn Ma Thuột Page THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ THÁNG 03/2015 + Phiếu thơng tin: Nội dung gồm cc thông tin bổ sung, mở rộng, minh họa cho kiến thức (phiếu số 1) + Phiếu bi tập: Nội dung l cc bi tập nhận thức bi tập củng cố, (phiếu số 2) + Phiếu yêu cầu: Nội dung vấn đề tình cần phải giải (phiếu số 3) + Phiếu thực hành: Nội dung liên quan đến nhiệm vụ thực hành, rèn luyện kĩ (phiếu số 4) G/v: Bùi Văn Tiến-Tổ Địa lí-Trường THPT Buôn Ma Thuột Page THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ THÁNG 03/2015 PHIẾU HỌC TẬP SỐ Dựa vo Atlat Địa lí Vịệt Nam trang 4-5 kết hợp với lược đồ địa hình SGK, hy tìm thơng tin cần thiết v ghi vo bảng sau: Cc vng ni Vị trí Hướng núi, hướng nghiêng chung địa hình, hình thi chung địa hình, hướng sông, Đông Bắc Ty Bắc Bắc Trường Sơn Nam Trường Sơn PHIẾU HỌC TẬP SỐ Hai cu thơ sau viết dy ni no Việt Nam? “Một dy ni m hai mu my Bn nắng bn mưa khí trời khc” Hy xc định dy ni trn lược đồ địa hình Việt Nam (trang 30- SGK ban Cơ bản) kết hợp với lược đồ khí hậu trang 43 để giải thích khc biệt thời tiết sườn dy ni trn G/v: Bùi Văn Tiến-Tổ Địa lí-Trường THPT Buôn Ma Thuột Page THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ THÁNG 03/2015 PHIẾU HỌC TẬP SỐ ( BÀI 23-ĐỊA LÍ 12-CHUẨN ) THỰC HÀNH: PHÂN TÍCH SỰ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH TRỒNG TRỌT Bi tập 1: Dựa vo bảng số liệu v yu cầu bi thực hnh 23- SGK trang 98, hy: a) Tính tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo nhóm trồng (lấy năm 1990 = 100%) - Cơng thức tính/ Cch tính: VD: Tốc độ tăng trưởng lương thực năm 1995 so với năm 2005 l: - Tương tự ta có bảng số liệu: Bảng: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo nhóm trồng Cy trồng 1990 Lương thực 100 Rau đậu 100 Cy cơng nghiệp 100 Cây ăn 100 Cy khc 100 1995 2000 2005 b) Vẽ biểu đồ .400 - 300 - 200 - 100 - Ch giải: Biểu đồ: c) Nhận xt: - Tốc độ tăng trưởng: + Nhận xét chung: Tốc độ tăng trưởng nhóm trồng có xu hướng G/v: Bùi Văn Tiến-Tổ Địa lí-Trường THPT Buôn Ma Thuột Page THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ THÁNG 03/2015 + So sánh tốc độ tăng trưởng nhóm cây: - Sự thay đổi cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt (dựa vào hình 22- SGK) - Mối quan hệ thay đổi tốc độ tăng trưởng với thay đổi cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt Bi tập a) Dựa vo bảng 23.2 SGK phn tích xu hướng biến động diện tích gieo trồng công nghiệp hàng năm công nghiệp lâu năm giai đoạn 1975- 2005 - Nhận xt chung (xu hướng tăng hay giảm, có liên tục hay không, loại công nghiệp có diện tích tăng nhanh hơn): Thiết -kế điện Power Point Cụbài thể: giảng (Từng loại câytử năm 2005phần so với mềm năm 1975 tăng lên ha/ gấp lần, giai đoạn tăng nhanh, giai đoạn giảm tăng chậm, giải thích) a) Khi niệm, Bi giảng + Cây vai côngtrị nghiệp hàng năm: điện tử BGĐT hình thức tổ chức lên lớp mà toàn kế hoạch dạy học thực thông qua môi trường Multimedia máy tính tạo + Cây công nghiệp lâu năm: Multimedia hiểu loại đa phương tiện, đa môi trường, đa truyền thông Trong môi trường Multimedia, bao gồm dạng: văn (text), đồ họa (graphic), ảnh b) Nhận xét thay đổi cấu diện tích cy CN Cây CN lâu năm động (animation), ảnh tĩnh (image), âm (audio) phim (video clip) Cây CN hàng năm 100% 90% 80% 70% 40.8 43.9 Với đặc trưng toàn kiến thức học, hoạt động điều khiển 54.8 55.7 45.1 65.1 65.5 60% giáo viên (GV) Multimedia hóa BGĐT có vai trị to lớn hoạt động 50% 40% nhận thức59.2 học sinh (HS) Trước hết với tính ưu việt so với 30% 54.9 20% 56.1 45.2 44.3 34.9 34.5 phương tiện khác, BGĐT vừa nguồn cung cấp thông tin, hỗ trợ hoạt động nhận thức, 10% 0% 1975 cịn tăng cường tính trực quan, kích thích say mê, hứng thú môn học, đặc biệt 1980 1985 1990 1995 2000 2005 khả phát triển tư cho HS Bên cạnh đó, BGĐT cịn gĩp phần tích cực việc giảm thời gian diễn giải GV, tăng cường hoạt động nhận thức HS Biểu đồ cấu diện tích CN nước ta giai đoạn 1975- 2005 b) Quy trình tiến hnh thiết kế BGĐT G/v: Bùi Văn Tiến-Tổ Địa lí-Trường THPT Buôn Ma Thuột Page THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ THÁNG 03/2015 Theo Lê Công Triêm, việc tiến hành thiết kế BGĐT cần theo bước sau: B1) Xác định mục tiêu học Để tổ chức hoạt động dạy học khoa học đánh giá khách quan, lượng hóa kết % dạy 100 - Tỉ trọng diện tích CN lâu năm có xu hướng học trước tiên GV cần xác định mục tiêu học 80 Mục tiêu đề nhằm vào việc đảm… bảo thực nhiệm vụ: Liên quan với 60 trọng diện tích CN hàng năm có xu hướng nhiệm vụ lý luận dạy học, bi học- Tỉ thường có mục tiêu kiến thức, kĩ 40 năng, thái độ … - Mối quan hệ thay đổi cấu diện tích 20 B2) Lựa chọn kiến thức dạy CN học,vớixác định nội bố dung trọng thay đổiđúng phân sản xuất câytâm, CN 1975 2005 cấu trúc kiến thức theo ý định dạy học Cây CN lâu năm Cây CN hàng năm Quy trình tiến hnh thiết kế Bi giảng điện tử G/v: Bùi Văn Tiến-Tổ Địa lí-Trường THPT Buôn Ma Thuột Page THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ THÁNG 03/2015 2.4 Thiết kế phiếu học tập - Bước 1: Xác định trường hợp cụ thể việc sử dụng phiếu học tập bi dạy học - Bước 2: Xác định nội dung phiếu học tập, cách trình by nội dung phiếu học tập v hình thức thể phiếu học tập Nội dung phiếu học tập xác định dựa vào số sở sau: mục tiêu học, kiến thức bản, phân bố thời gian, phương pháp PTDH, môi trường lớp học để xác định nội dung, khối lượng công việc phiếu học tập cho phù hợp - Bước 3: Viết phiếu học tập: Các thông tin, yêu cầu, phiếu học tập phải ghi r rng, ngắn gọn, xc, dễ hiểu Phần dnh cho HS điền thông tin phải có khoảng trống thích hợp Cách trình bày phiếu phải đảm bảo tính khoa học, thẩm mĩ 2.5 Sử dụng phiếu học tập Phiếu học tập công cụ để GV tiến hành tổ chức hoạt động nhận thức cho HS, đồng thời sở để HS tiến hành hoạt động cách tích cực, chủ động Việc sử dụng phiếu học tập nên sử dụng dạy kiến thức mới, ôn tập, kiểm tra, thường diễn theo quy trình sau: - Gio vin nu nhiệm vụ học tập, giao phiếu học tập cho HS, ty theo hình thức tổ chức dạy học m GV giao cho HS phiếu hay nhĩm phiếu - Tiến hành quan sát, hướng dẫn giám sát kết hoạt động HS - Tổ chức cho số cá nhân đại diện nhóm trình by kết lm việc với phiếu học tập Hướng dẫn toàn lớp trao đổi, bổ sung hoàn thành phiếu học tập GV yêu cầu HS trao đổi chéo để sửa chữa, đánh giá kết làm việc với phiếu học tập sở kết luận GV G/v: Bùi Văn Tiến-Tổ Địa lí-Trường THPT Buôn Ma Thuột Page THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ THÁNG 03/2015 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ : 1/KẾT LUẬN: Việc áp dụng phương pháp dạy-học, phương tiện dạy-học mới, đại yêu cầu cấp thiết nhằm đảm bảo hiệu quả-chất lượng giáo dục tương lai; Đó qúa trình lâu dài cần có hợp tác tích cực giáo viên học sinh, hệ thống giáo dục Với mục đích khuôn khổ đề tài chắn đáp ứng hết yêu cầu, mong muốn quý thầy cô giáo học sinh; nhiên phần mở hướng, gợi ý cần thiết để tiếp tục hoàn thiện thêm kĩ thiết kế sử dụng phiếu học tập Nội dung đề tài không lớn, nhiên đề cập đến phương tiện dạy-học mới, đại , thân vừa áp dụng vừa đúc rút kinh nghiệm để viết nên đề tài nội dung viết chưa thật đầy đủ Tất điều mong quý thầy cô giáo đóng góp ý kiến để đề tài hoàn chỉnh 2/KIẾN NGHỊ: * Đối với giáo viên giảng dạy môn địa lí cấp THPT cần đầu tư nghiên cứu ứng dụng phương tiện dạy-học * Việc Thiết kế Sử dụng phiếu học tập ứng dụng vào thực tiễn trình đòi hỏi nhiều công sức, thời gian, vật chất…vì cần triển khai đồng bộ, liệt hiệu quả, qua thực tế để rút kinh nghiệm tiếp tục nhân rộng Tc giả thnh thật cm ơn ! Buơn Ma Thuột, thng 03 năm 2015 G/v: Bùi Văn Tiến-Tổ Địa lí-Trường THPT Buôn Ma Thuột Page 10 ...THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ THÁNG 03/2015 - Các học có chương trình địa lí cấp THPT (cả khối lớp) - Giới hạn phương pháp Thiết kế Sử dụng phiếu học tập 3.4... Dựa vào mục đích: Phiếu học bi, phiếu ơn tập, phiếu kiểm tra - Dựa vo nội dung: G/v: Bùi Văn Tiến-Tổ Địa lí- Trường THPT Buôn Ma Thuột Page THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ... G/v: Bùi Văn Tiến-Tổ Địa lí- Trường THPT Buôn Ma Thuột Page THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ THÁNG 03/2015 PHIẾU HỌC TẬP SỐ ( BÀI 23-ĐỊA LÍ 12-CHUẨN ) THỰC HÀNH: PHÂN

Ngày đăng: 03/12/2015, 08:31

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ :

  • 1/KẾT LUẬN:

  • Việc áp dụng phương pháp dạy-học, phương tiện dạy-học mới, hiện đại trong yêu cầu hiện nay là rất cấp thiết nhằm đảm bảo hiệu quả-chất lượng của giáo dục của tương lai; Đó là một qúa trình lâu dài cần có sự hợp tác tích cực của cả giáo viên và học sinh, của cả hệ thống giáo dục. Với mục đích này và trong khuôn khổ của đề tài này chắc chắn sẽ không thể đáp ứng được hết những yêu cầu, mong muốn của quý thầy cô giáo và học sinh; tuy nhiên phần nào cũng mở ra những hướng, những gợi ý cần thiết để chúng ta tiếp tục hoàn thiện thêm kĩ năng thiết kế và sử dụng phiếu học tập.

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan