Giáo án ngữ văn 6 bài 1 giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt5

7 559 0
Giáo án ngữ văn 6 bài 1 giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt5

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Tit 4: GIAO TIP, VN BN V PHNG THC BIU T A MC TIấU BI HC: Giúp học sinh: - Huy động kiến thức HS loại văn mà HS đợc học - Hình thành sơ khái niệm văn bản, mục đích giao tiếp, phơng thức biểu đạt B CHUN B: - Giáo viên: + Soạn + Đọc sách giáo viên sách soạn + Bảng phụ - Học sinh: + Soạn C CC BC LấN LP: ổn định tổ chức Kim tra bi c: Bi mi TaiLieu.VN * Gii Cỏc em ó c tip xỳc vi mt s bn tit thiu v Vy bn l gỡ? c s dng vi mc ớch bi giao tip nh th no? Tit hc ny s giỳp cỏc em gii ỏp nhng thc mc ú Page * Bi mi Hot ng ca thy Hot ng 1: Hot ng ca trũ Ni dung cn t Hỡnh thnh khỏi nim giao I tỡm hiu chung v bn v tip phng thc biu t: - Thụng qua cỏc ý ca cõu hi a Vn bn v mc ớch giao tip: - HS tr li: K - Khi i ng, thy mt hoc núi a Giao tip: vic gỡ, mun cho m - HS: vit th bit em lm th no? - ụi lỳc rt nh bn thõn xa m khụng th trũ chuyn thỡ em lm th no? * GV: Cỏc em núi v vit nh vy l cỏc em ó dựng phng tin ngụn t biu t iu mỡnh mun núi Nh phng tin ngụn t m m hiu c iu em mun núi, bn nhn c nhng tỡnh cm m em g gm ú chớnh l giao tip - Trờn c s nhng iu va tỡm hiu, em hiu th - HS rỳt khỏi no l giao tip? nờm * GV cht: ú l mi quan h hai chiu gia TaiLieu.VN - Giao tip l mt hot ng truyn t, tip nhn t tng, tỡnh cm bng phng tin ngụn Page ngi truyn t ngi tip nhn v t - Vic em c bỏo v xem truyn hỡnh cú phi l giao tip khụng? Vỡ - HS: Cú vỡ cú sao? ngi truyn t v ngi tip nhn Hot ng 2: Hỡnh thnh khỏi nim b Vn bn: bn - Quan sỏt bi ca dao SGK (c) - Bi ca dao cú ni dung gỡ? * GV: õy l ch yu m cha ụng chỳng ta mun gi gm qua bi ca dao ny ú chớnh l ch ca bi ca dao - Bi ca dao c lm theo th th gỡ? Hai cõu lc v bỏt liờn kt vi nh th no? * GV cht: Bi ca dao l mt bn: nú cú ch thng nht, cú liờn kt mch lc v din t trn ý TaiLieu.VN * VD: - HS tr li - Bi ca dao: Khuyờn chỳng ta phi cú lp trng kiờn nh + Bi ca dao lm theo th th lc bỏt, Cú s liờn kt cht ch: V hỡnh thc: Vn ờn V ni dung:, ý ngha: Cõu sau gii thớch rừ ý cõu trc Bi ca dao l mt bn: nú cú ch thng nht, cú liờn kt mch lc v din t mt ý trn Page - Li phỏt biu ca thy cụ hiu trng : + õy l mt bn vỡ ú l chui li núi cú ch , cú s liờn kt v ni dung: bỏo cỏo thnh tớch nm hc trc, phng hng nm hc mi - Quan sỏt cõu hi d,,e - Cho bit li phỏt biu ca thy cụ hiu trng bui l khai ging nm hc cú phi l l bn khụng? Vỡ sao? Li phỏt biu ca thy cụ hiu trng l mt dng bn núi - Bc th: L mt bn vỡ cú ch , cú ni dung thng nht to s liờn kt. ú l dng bn vit - Bc th em vit cho bn cú phi l bn khụng? Vỡ sao? - Vy em hiu th no l bn? Hot ng 3: TT - HS rỳt khỏi nm * Khỏi nim: Vn bn l mt chui li núi ming hay bi vit cú ch thng nht, cú liờn kt mch lc, dng phng thc biu t phự hp thc hin c ớch giao tip Hng dn cho HS nm Kiu bn v phng thc c kiu bn v biu t: phng thc biu t a VD: Kiu bn Mc ớch giao tip Vớ d phng thc TaiLieu.VN Page biu t T s Miờu t Trỡnh by din bin s Truyn: Tm Cỏm vic Tỏi hin trng thỏi s vt, ngi Biu cm By t tỡnh cm, cm xỳc Ngh lun Bn lun: Nờu ý kin ỏnh giỏ Thuyt minh Gii thiu c im, tớnh cht, phng phỏp Hnh chớnh cụng v + Miờu t cnh + Cnh sinh hot + Tc ng: Tay lm + Lm ý ngh lun T n thuc cha bnh, thuyt minh thớ ngim Trỡnh by ý mi quyt n t, bỏo cỏo, thụng bỏo, nh th hin, quyn giy mi hn trỏch nhim gia ngi v ngi - GV treo bng ph - GV gii thiu kiu bn - HS quan sỏt bng v phng thc biu t - HS ln lt mi - Kiu bn v phng thc - Ly VD cho tng kiu em in mt VD biu t:: t s, miờu t, biu bn? vo bng cm, ngh lun, thuyt minh, hnh chớnh, cụng v TaiLieu.VN Page - Lp hc: vbn t s, miờu t - Bi hc hụm chỳng ta cn ghi nh iu gỡ? b Ghi nh: SGK - tr17 - HS rỳt kt lun Hot ng Luyn - Cho HS làm tập iii Luyn tp: - HS lên bảng Chọn tình giao tiếp, làm tập lựa chọn kiểu văn phơng thức biểu đạt phù hợp - Hành công vụ - Tự - Miêu tả - Thuyết minh - Biểu cảm - Nghị luận - HS đọc Các đoạn văn, thơ thuộc phơng thức biểu đạt nào? - Mỗi em làm a Tự câu b Miêu tả c Nghị luận d Biểu cảm đ Thuyết minh Truyền thuyết Con Rồng, cháu Tiên thuộc kiểu văn tự vì: việc truyện đợc kể nhau, việc nối tiếp việc nhằm nêu bật nội TaiLieu.VN Page - đứng chỗ trả dùn, ý nghĩa lời Hớng dẫn học tập: - Học bài, thuộc ghi nhớ - Hoàn thiện tập - -Làm tập 3, 4, Sách tập tr8 TaiLieu.VN Page ... ghi nh iu gỡ? b Ghi nh: SGK - tr17 - HS rỳt kt lun Hot ng Luyn - Cho HS làm tập iii Luyn tp: - HS lên bảng Chọn tình giao tiếp, làm tập lựa chọn kiểu văn phơng thức biểu đạt phù hợp - Hành công... vụ - Tự - Miêu tả - Thuyết minh - Biểu cảm - Nghị luận - HS đọc Các đoạn văn, thơ thuộc phơng thức biểu đạt nào? - Mỗi em làm a Tự câu b Miêu tả c Nghị luận d Biểu cảm đ Thuyết minh Truyền thuyết... mi Hot ng ca thy Hot ng 1: Hot ng ca trũ Ni dung cn t Hỡnh thnh khỏi nim giao I tỡm hiu chung v bn v tip phng thc biu t: - Thụng qua cỏc ý ca cõu hi a Vn bn v mc ớch giao tip: - HS tr li: K -

Ngày đăng: 19/11/2015, 13:25

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan