Giáo án ngữ văn 6 bài 1 giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt3

4 618 0
Giáo án ngữ văn 6 bài 1 giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt3

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Tiết : Giao tiếp, văn phơng thức biểu đạt A - Mục tiêu cần đạt Kiến thức: - Sơ giản hoạt động truyền đạt , tiếp nhận t tởng, tình cảm phơng tiện ngôn từ: giao tiếp, văn bản, phơng thức biểu đạt, kiểu văn - Sự chi phối mục đích giao tiếp việc lựa chọn phơng thức biểu đạt để tạo lập văn - Các kiểu văn tự sự, miêu tả văn biểu cảm, lập luận thuyết minh hành công vụ Kỹ năng: - Bớc đầu nhận biết việc lựa chọn phơng thức biểu đạt phù hợp với mục đích giao tiếp - Nhn kiu bn mt bn cho trc cn c vo phng thc biu t - Nhn tác dng ca vic la chn phng thc biu t mt on bn c th Thái : - Giáo dc HS bit trau chut ngôn ng t mc ích giao tip B Chuẩn bị thầy trò - GV: Bài soạn, SGV, sách chuẩn kiến thức, kỹ - HS: sgk, soạn C - Tiến trình dạy 1.ổn định tổ chức n nh lp: TaiLieu.VN Page Kim tra bi c: Bi mi: Giới thiệu Trong i sng xã hi ngi mun hiu cn phi giao tip, vy giao tip óng mt vai trò vô quan trng mqh gia ngi vi ngi Ngôn ng l phng tin quan trng nht trình giao tip, qua giao tip hình thnh kiu bn khác Vy giao tip l gì? Vn bn l gì? Có kiu bn no? Chúng ta tìm hiu bi hc ngy hôm Hoạt động GV HS Nội dung cần đạt I Tìm hiểu chung văn phơng thức biểu đạt 1) Văn mục đích giao tiếp + Dùng lời nói hay viết cho ngời ta biết (có ? Trong sống, có t t- thể nói tiếng, câu hay nhiều câu) ởng, tình cảm, nguyện vọng cần biểu đạt cho ngời hay biết, em làm ? ? Khi muốn biểu đạt t tởng, tình + Muốn phải tạo lập văn (chuổi lời cảm, nguyện vọng cách đầy nói hay viết trọn vẹn) đủ, trọn vẹn cho ngời khác hiểu, em làm ? Giáo viên : Sự trao đổi thông tin ngời nói ngời nghe ngời viết ngời đọc giao tiếp ? Trong giao tiếp quan TaiLieu.VN Page trọng ? + Ngôn ngữ ? Vậy em hiểu giao + Ghi nhớ (cho học sinh đọc, giáo viên tổng tiếp ? kết, dặn học sinh học thuộc) Giáo viên : Chuổi lời nói hay viết trọn vẹn để diễn đạt ý văn ? Vậy em hiểu văn ? + Ghi nhớ (cho học sinh đọc, giáo viên nhấn mạnh, yêu cầu học sinh học thuộc) ? Con Rồng, cháu Tiên Bánh + Phải chng, bánh giầy có phải văn không ? Vì + Vì câu chuyện có chủ đề thống nhất, có liên kết mạch lạc ? Giáo viên dùng bảng phụ, dẫn + Không phải câu VB Con Rồng, cháu Tiên Đây có phải VB + Vì câu giới thiệu công lao không ? Vì ? Lạc Long Quân - Giáo viên hớng dẫn học sinh trả lời câu hỏi c, d, đ, e SGK trang 16 để cố kiến thức văn mục đích giao tiếp 2) Kiểu văn phơng thức biểu đạt văn ? Giáo viên dùng bảng phụ, giới thiệu cho học sinh kiểu văn phơng thức biểu đạt văn TaiLieu.VN + HS nêu ví dụ phơng thức biểu đạt - Tự : Tấm cám, bánh chng, bánh giầy - Miêu tả : Tả cảnh sinh hoạt Page - Biểu cảm : Phát biểu cảm nghĩ - Nghị luận : Câu tục ngữ Tay làm hàm nhai/ tay quai miệng trễ Ghi nhớ : - Cho học sinh đọc ghi nhớ - Thuyết minh : Hớng dẫn sử dụng thuốc - Hành chính, công cụ : Đơn từ, giấy mời - GV tổng kết, yêu cầu học thuộc * Hớng dẫn học sinh làm tập lớp II - Luyện tập : + Nêu câu hỏi cho HS trả lời a Tự ; b Miêu tả + GV xác nhận đúng, sai c Nghi luận ; d Biểu cảm ; đ Thuyết minh * Cũng cố : Giáo viên hệ thống lại kiến thức học * Hớng dẫn học : - Học sinh học thuộc ghi nhớ - Học sinh làm tập 2, 3, (SGK) TaiLieu.VN Page ... d, đ, e SGK trang 16 để cố kiến thức văn mục đích giao tiếp 2) Kiểu văn phơng thức biểu đạt văn ? Giáo viên dùng bảng phụ, giới thiệu cho học sinh kiểu văn phơng thức biểu đạt văn TaiLieu.VN +... chung văn phơng thức biểu đạt 1) Văn mục đích giao tiếp + Dùng lời nói hay viết cho ngời ta biết (có ? Trong sống, có t t- thể nói tiếng, câu hay nhiều câu) ởng, tình cảm, nguyện vọng cần biểu. .. TaiLieu.VN + HS nêu ví dụ phơng thức biểu đạt - Tự : Tấm cám, bánh chng, bánh giầy - Miêu tả : Tả cảnh sinh hoạt Page - Biểu cảm : Phát biểu cảm nghĩ - Nghị luận : Câu tục ngữ Tay làm hàm nhai/ tay

Ngày đăng: 19/11/2015, 13:25

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan