Giáo án ngữ văn 6 bài 1 giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt2

4 549 0
Giáo án ngữ văn 6 bài 1 giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt2

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

BÀI - TIẾT - TẬP LÀM VĂN: GIAO TIẾP, VĂN BẢN VÀ PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT Mục tiêu học: a Kiến thức: -Sơ giản hoạt động truyền đạt,tiếp nhận tưởng,tình cảm phương tiện ngôn từ: giao tiếp,văn bản,phương thức biểu ddatj ,kiểu văn - Sự chi phối mục đích giao tiếp việc lựa chọn phương thức biểu đạt để tạo lập vưn -Các kiểu văn tự sự,miêu tả,biểu cảm,lạp luận,thuyết minh hành chính-công vụ b Kỹ : - Bước đầu nhận biết việc lựa chọn phương thức biểu đạt phù hợp với mục đíc giao tiếp -Nhận kiểu văn văn cho trước vào phương thức biểu đạt -Nhận tác dụng việc lựa chọn phương thức biểu đạt đoạn văn cụ thể c Thái độ : -Có ý thức giao tiếp sử dụng vănbản Chuẩn bị: a.GV: Giáo án, Bảng phụ b.HS: Học cũ Tiến trình dạy học: (2p) a Kiểm tra cũ : KT chuẩn bị hs b Bài mới: - Dẫn vào Hoạt động thầy Hoạt động trò Kiến thức cần đạt Hoạt động I : Hướng dẫn tìm hiểu Từ ? (20p) ? Trong đời sống có tư tưởng, t/cảm, nguyện vọng - HS trả lời, lấy ví dụ (muốn khuyên người # làm điều gì, có lòng yêu mến bạn, muốn tham gia hđộng nhà trường tổ chức ) mà cần biểu đạt cho người hay biết em làm I Tìm hiểu chung phương thức biểu đạt 1.Văn mục đớch giao tiếp nào? VD: - Tôi muốn bạn phải học giỏi Cho VD ? Khi muốn biểu đạt tư tưởng, t/cảm, ng vọng cách đầy đủ, trọn vẹn cho người # hiểu em phải làm ntn? - HS trả lời - Bạn nên nhà sớm để bố mẹ khỏi lo - Nói có đầu, có đuôi - Chép câu ca dao lên bảng? - Mạch lạc, có lí lẽ ? Câu ca dao sáng tác để làm gì? ? Nó muốn nói lên vấn đề gì? - Ai giữ chí cho bền ? Hai câu 6,8 liên kết với ntn? Dù xoay hướng đổi mặc ? Câu ca dao biểu đạt trọn vẹn ý chưa? - Nêu lời khuyên - Khi biểu đạt trọn vẹn ý người ta gọi văn ? Vậy văn gì? - Trả lời - Chủ đề: “Giữ chí cho bền” - Suy nghĩ trả lời - Câu sau làm rõ ý cho câu trước - Trả lời - Vần yếu tố liên kết - Đã biểu đạt trọn vẹn ý - Lớp lắng nghe - HS trả lời - Treo bảng phụ ? Trong tình sau - Nói hay viết cho người ta biết giao tiếp - VB chuỗi lời nói miệng hay viết có chủ đề thống nhất, có liên kết, mạch lạc, vận dụng phương thức biểu đạt cho phù hợp để thực mục đích giao tiếp hãy chọn kiểu VB PT biểu đạt cho phù hợp - Giao tiếp hảnh động truyền đạt, tiếp nhận tư tưởng tình cảm p.tiện ngôn từ - đội bạn muốn xin phép sử dụng sân vận động thành phố Kiểu văn phương thức biểu đạt văn - Tường thuật diễn biến trận đấu bóng đá - Tả lại pha bóng đẹp trận đấu - H quan sát bảng phụ - Thảo luận nhóm - Giới thiệu trình thành lập - Trả lời thành tích thi đấu đội - Bày tỏ lòng yêu mến môn bóng đá - VB hành công vụ (đơn từ) - (VB thuyết minh hay tường thuật, kể chuyện) - VB miêu tả - Bày tỏ ý kiến cho bóng đá môn thể thao tốn kém, làm ảnh hưởng không tốt tới việc học tập công tác nhiều người - VB thuyết minh - VB biểu cảm - Rút học - Y/c hs đọc ghi nhớ - VB nghị luận * Ghi nhớ ( SGK ) - Đọc ghi nhớ Hoạt động II: Hướng dẫn Luyện tập (18p) - Y/c hs làm tập - Làm tập III luyện tập - Trả lời Bài tập - Nhận xét a Tự = kể chuyện : Vì có người, có việc, có diễn biến việc b Miêu tả- tả cảnh thiên nhiên: đêm trăng sông c Nghị luận: bàn luận ý kiến vấn đề làm cho đất nước giàu mạnh d Biểu cảm: thể tình cảm tự tin, tự hào cô gái - Y/c hs làm tập - Làm tập e Thuyết minh: giới thiệu hướng quay địa cầu - Trả lời Bài tập - Nhận xét - Truyền thuyết “CRCT”văn tự sự: Vì truyện kể việc, người, lời nói hoạt động theo diễn biến định c Củng cố: (3p) - Hệ thống hoá lại kiến thức d Dặn dò: (2p) - Tìm ví dụ cho phương thức biểu đạt,kiểu văn - Học cũ chuẩn bị ... lời - Treo bảng phụ ? Trong tình sau - Nói hay viết cho người ta biết giao tiếp - VB chuỗi lời nói miệng hay viết có chủ đề thống nhất, có liên kết, mạch lạc, vận dụng phương thức biểu đạt cho... sử dụng sân vận động thành phố Kiểu văn phương thức biểu đạt văn - Tường thuật diễn biến trận đấu bóng đá - Tả lại pha bóng đẹp trận đấu - H quan sát bảng phụ - Thảo luận nhóm - Giới thiệu trình... động theo diễn biến định c Củng cố: (3p) - Hệ thống hoá lại kiến thức d Dặn dò: (2p) - Tìm ví dụ cho phương thức biểu đạt,kiểu văn - Học cũ chuẩn bị

Ngày đăng: 19/11/2015, 13:25

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan