GIAO TIẾP, VĂN BẢN VÀ PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT

4 533 1
GIAO TIẾP, VĂN BẢN VÀ  PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Tiết 4: Tập làm văn GIAO TIẾP, VĂN BẢN VÀ PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT I/ Mục tiêu học - Huy động kiến thức HS loại văn mà HS biết - Hình thành sơ khái niệm: Văn bản, mục đích giao tiếp, phương thức giao tiếp - HS nắm mục đích giao tiếp dạng thức văn II/ Chuẩn bị - GV: Chuẩn bị loại văn khác dùng làm giáo cụ trực quan, vd: Thiếp mời, giấy mời, hóa đơn bán hàng… - HS: SGK, Chuẩn bị trước III/ Tiến trình lên lớp Ổn định lớp (1 phút) Kiểm tra cũ Bài a Giới thiệu (1 phút) Trong thực tế em tiếp xúc vận dụng văn vào mục đích khác nhau: Như đọc báo, đọc truyện, viết thư, viết đơn em chưa gọi chúng văn chưa gọi mục đích cụ thể thành tên gọi khái quát giao tiếp Bài học hôm giúp em hiểu văn mục đích giao tiếp; kiểu văn phương thức biểu đạt văn b Tiến trình tổ chức hoạt động Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động (15 phút) ? Bạn em thường xuyên không học bài, làm bài, em muốn khuyên bạn em, em phải làm gì? ? Em muốn tham gia hoạt động nhà trường em phải làm gì? ? Khi nói viết muốn cho người khác hiểu ý định em phải làm nào? ⇒ Biểu đạt đầy đủ, trọn vẹn Nội dung I Tìm hiểu chung văn phương thức biểu đạt Văn mục đích giao tiếp - Dùng lời lẽ (nói) để khuyên nhủ bạn - Muốn thể tư tưởng - Có thể nói viết để tình cảm, nguyện vọng cho trình bày nguyện vọng người hay biết phải nói viết - Phải nói viết có đầu - Phải tạo lập văn có đuôi, rõ ràng, mạch lạc cho người đọc, người nghe hiểu việc tạo lập văn Gọi HS đọc câu ca dao HS đọc ? Câu ca dao nhân - Kêu gọi người phải có dân ta sáng tác để làm gì? lập trường kiên định, không bị lung lay hoàn cảnh ? Hai câu ca dao - Thể lục bát viết theo thể loại nào? ? Nêu cách gieo vần - Chữ thứ câu tiếng thể thơ lục bát đặc biết gieo vần với chữ thứ câu này? câu tiếng ? Câu tiếng câu tiếng - Cùng nói vấn đề có nói vấn đề giữ chí cho bền hay không? Đó vấn đề nào? Cho HS đọc ghi nhớ HS đọc ? Câu ca dao văn - Là văn câu - Văn có chủ đề thống chưa? Vì sao? câu liên kết với nhất, có liên kết, mạch lạc biểu đạt trọn vẹn ý ? Lời phát biểu thầy - Là văn chuỗi lời hiệu trưởng lễ khai thầy có chủ đề xuyên giảng sáng ngày tháng suốt tạo thành mạch lạc vừa qua có phải văn văn có hình thức không? Vì sao? liên kết với ? Bức thư em viết cho bạn - Là văn viết, bè hay người thân có phải thức, có chủ đề văn không? ? Đơn xin học, thiếp mời, - Chúng văn câu chuyện cổ tích, có phải chúng có mục đích, có y/c văn không? Vì sao? thông tin thức định Hoạt động (15 phút) ? Giới thiệu cho HS biết có kiểu văn với tên gọi chúng biết kiểu văn có phương thức biểu đạt riêng ? Em muốn mượn sân vận Kiểu văn phương thức biểu đạt văn HS lấy ví dụ cho kiểu - Có kiểu văn với văn phương thức biểu đạt tương + Văn tự ứng + Văn miêu tả - Mỗi kiểu văn có mục + Văn biểu cảm đích giao tiếp riêng + Văn nghị luận + Văn thuyết minh + VB hành công vụ Bài tập - Em phải làm tờ đơn để - Đơn xin sử dụng sân động để đá bóng lớp trình bày ý muốn mượn sân vận động em với lớp bạn em phải vận động lựa chọn kiểu văn phương thức biểu đạt cho phù hợp? Tương tự đặt câu hỏi cho HS lựa chọn - VB tường thuật (tự sự) HS lựa chọn kiểu văn - VB miêu tả phương thức biểu đạt - VB biểu cảm - VB thuyết minh - VB nghị luận HS đọc ghi nhớ Ghi nhớ: SGK tr 17 Hoạt động (12 phút) Gọi HS đọc đoạn văn a ? Đoạn văn thuộc - Văn tự phương thức biểu đạt nào? Cho HS đọc ví dụ ? Đoạn văn thuộc phương - Văn miêu tả thức biểu đạt nào? ? Các em học xong - Văn tự truyền thuyết “Con Rồng, cháu Tiên”, truyền thuyết thuộc kiểu văn nào? ? Vì văn tự sự? - Vì truyện trình bày lại diễn biến việc LLQ Âu Cơ sinh con, chia giúp cho em hiểu nguồn gốc giống nòi người Việt ? Truyền thuyết “Bánh - Thuộc văn chưng, bánh giầy” thuộc truyện trình bày lại diễn kiểu văn nào? Giải thích biến việc vua Hùng chọn sao? người nối … II Luyện tập Tìm phương thức biểu đạt đoạn văn, thơ a Văn tự b Văn miêu tả Văn “Con Rồng, cháu Tiên” thuộc văn tự Củng cố, dặn dò (1 phút) - Khi giao tiếp (nói viết) để đạt mục đích em em phải làm nào? - Có kiểu văn thường gặp với phương thức biểu đạt tương ứng? - Xem kỹ lại học, học thuộc ghi nhớ SGK, làm tập lại - Đọc soạn trước “Thánh Gióng” ... phương thức biểu đạt văn HS lấy ví dụ cho kiểu - Có kiểu văn với văn phương thức biểu đạt tương + Văn tự ứng + Văn miêu tả - Mỗi kiểu văn có mục + Văn biểu cảm đích giao tiếp riêng + Văn nghị... phút) Gọi HS đọc đoạn văn a ? Đoạn văn thuộc - Văn tự phương thức biểu đạt nào? Cho HS đọc ví dụ ? Đoạn văn thuộc phương - Văn miêu tả thức biểu đạt nào? ? Các em học xong - Văn tự truyền thuyết... lựa chọn kiểu văn phương thức biểu đạt cho phù hợp? Tương tự đặt câu hỏi cho HS lựa chọn - VB tường thuật (tự sự) HS lựa chọn kiểu văn - VB miêu tả phương thức biểu đạt - VB biểu cảm - VB thuyết

Ngày đăng: 06/11/2015, 16:33

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan