0

Hoàn thiện công tác hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương với việc nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ lương tại Công ty ứng dụng phát triển Phát thanh Truyền hình

69 409 0
  • Hoàn thiện công tác hạch toán lao động tiền lương và các  khoản trích theo lương với việc nâng cao hiệu  quả sử dụng quỹ lương tại Công ty ứng dụng phát triển Phát thanh Truyền hình

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2015, 11:58

Trong mọi chế độ xã hội, việc sáng tạo ra của cải vật chất đều không tách rời lao động. Lao động là điều kiện đầu tiên cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của loài người, là yếu tố cơ bản nhất, quyết định nhất trong quá trình sản xuất. Để có thể lao động được thì người lao động phải có vật phẩm tiêu dùng để tái sản xuất sức lao động, vì vậy khi họ tham gia lao động thì doanh nghiệp sử dụng lao động phải trả cho họ thù lao lao động. Trong nền kinh tế hàng hoá thì thù lao lao động đó được biểu hiện bằng thước đo giá trị gọi là tiền lương.Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, họ sẽ phát huy hết sức mình nếu sức lao động họ bỏ ra được đền bù xứng đáng. Với các doanh nghiệp thì tiền lương là bộ phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm do vậy doanh nghiệp phải sử dụng tiền lương có hiệu quả để tiết kiệm tiền lương trong giá thành sản phẩm. Để đảm bảo lợi ích của cả người lao động và doanh nghiệp, để duy trì ổn định xã hội Nhà nước ban hành các chế độ, chính sách về lao động tiền lương. Gắn chặt với tiền lương là các khoản trích theo lương gồm BHXH,BHYT,KPCĐ.Đây là các quỹ xã hội thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đến từng thành viên.Công ty ứng dụng phát triển Phát Thanh Truyền hình là một doanh nghiệp Nhà nước với số công nhân viên thường xuyên khoảng 200 người. Việc hạch toán tốt lao động tiền lương sẽ giúp công ty đạt hiệu quả cao về cả kinh tế và môi trường làm việc, tạo điều kiện thuận lợi để công ty thực hiện mục tiêu cơ bản của mình là bảo tồn và phát triển được vốn Nhà nước cấp, hoạt động có hiệu quả.Nhận thức được các vấn đề này, đươc sự giúp đỡ tận tình của thầy Phạm Quang cũng như các cô, chú phòng Kế toán thống kê Công ty ứng dụng phát triển phát thanh truyền hình, tôi xin chọn đề tài “Hoàn thiện công tác hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương với việc nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ lương tại Công ty ứng dụng phát triển Phát thanh Truyền hình” làm chuyên đề thực tập của mình.Chuyên đề này ngoài phần mở đầu và kết luận gôm ba phần lớn:Phần I: Lý luận chung về hạch toán lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương.Phần II: Thực trạng hạch toán lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty ứng dụng phát triển Phát thanh Truyền hình.Phần III: Phương hướng hoàn thiện công tác tổ chức lao động, hạch toán tiền lương và nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ lương tại Công ty ứng dụng phát triển Phát thanhTruyền hình. Lời nói đầu Trong chế độ xã hội, việc sáng tạo cải vật chất không tách rời lao động Lao động điều kiện cần thiết cho tồn phát triển loài ngời, yếu tố nhất, định trình sản xuất Để lao động đợc ngời lao động phải có vật phẩm tiêu dùng để tái sản xuất sức lao động, họ tham gia lao động doanh nghiệp sử dụng lao động phải trả cho họ thù lao lao động Trong kinh tế hàng hoá thù lao lao động đợc biểu thớc đo giá trị gọi tiền lơng Tiền lơng nguồn thu nhập chủ yếu ngời lao động, họ phát huy sức lao động họ bỏ đợc đền bù xứng đáng Với doanh nghiệp tiền lơng phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm doanh nghiệp phải sử dụng tiền lơng có hiệu để tiết kiệm tiền lơng giá thành sản phẩm Để đảm bảo lợi ích ngời lao động doanh nghiệp, để trì ổn định xã hội Nhà nớc ban hành chế độ, sách lao động tiền lơng Gắn chặt với tiền lơng khoản trích theo lơng gồm BHXH,BHYT,KPCĐ.Đây quỹ xã hội thể quan tâm toàn xã hội đến thành viên Công ty ứng dụng phát triển Phát Thanh - Truyền hình doanh nghiệp Nhà nớc với số công nhân viên thờng xuyên khoảng 200 ngời Việc hạch toán tốt lao động tiền lơng giúp công ty đạt hiệu cao kinh tế môi trờng làm việc, tạo điều kiện thuận lợi để công ty thực mục tiêu bảo tồn phát triển đợc vốn Nhà nớc cấp, hoạt động có hiệu Nhận thức đợc vấn đề này, đơc giúp đỡ tận tình thầy Phạm Quang nh cô, phòng Kế toán thống kê Công ty ứng dụng phát triển - phát truyền hình, xin chọn đề tài Hoàn thiện công tác hạch toán lao động tiền lơng khoản trích theo lơng với việc nâng cao hiệu sử dụng quỹ lơng Công ty ứng dụng phát triển Phát thanh- Truyền hình làm chuyên đề thực tập Chuyên đề phần mở đầu kết luận gôm ba phần lớn: Phần I: Lý luận chung hạch toán lao động, tiền lơng khoản trích theo lơng Phần II: Thực trạng hạch toán lao động, tiền lơng khoản trích theo lơng công ty ứng dụng phát triển Phát - Truyền hình Phần III: Phơng hớng hoàn thiện công tác tổ chức lao động, hạch toán tiền lơng nâng cao hiệu sử dụng quỹ lơng Công ty ứng dụng phát triển Phát thanh-Truyền hình Phần I Lý luận chung hạch toán lao động, tiền lơng khoản trích theo lơng I Khái quát chung tiền lơng 1.Bản chất tiền lơng Lao động hoạt động loài ngời, loài ngời Lao động hoạt động có ý thức, có mục đích ngời tác động vào giới tự nhiên nhằm biến vật chất tự nhiên thành vật phẩm có ích cho họ Nền sản xuất xã hội đợc cấu thành từ yếu tố là: t liệu lao động, đối tợng lao động sức lao động đố sức lao động yếu tố quan trọng mang tính chủ đông, định Các yếu tố vô , vô tận mà muốn sử dụng lại phải tái tạo hay tái sản xuất lại Với t liệu lao động đối tợng lao động việc tái tạo lại nghĩa mua sắm nhng sức lao động gắn liền với hoạt động sống ngời, thể lực trí lực ngời nên muốn tái tạo lại phải thông qua hoạt động sống ngời tiêu dùng lợng vật chất, tinh thần định Phần vật chất, tinh thần ngời sử dụng lao động trả cho ngời lao động dới hình thức vật hay giá trị gọi tiền lơng Khái niệm tiền lơng có từ lầu nhng đến Chủ nghĩa t đời trở thành khái niệm mang tính phổ thông Trong Chủ nghĩa t bản, tiền lơng đợc coi giá lao động Chúng ta biết giá trị hàng hoá ngời lao động sáng tạo gồm: C+ V + m C giá trị t liệu sản xuất chuyển vào hàng hoá V +m giá trị ngời công nhân sáng tạo Nhà t trích phần (V) để trả lơng cho ngời công nhân phần (m) nhà t hởng Điều chứng tỏ giai cấp công nhân tạo quỹ tiêu dùng nuôi sống thân tao giá trị thặng d đủ nuôi sống làm giàu cho nhà t Nh vậy, chủ nghĩa t bản, tiền công che dấu bóc lột nhà t công nhân làm thuê mà nhìn bề tỏ sòng phẳng Trong XHCN, tiền lơng phần giá trị tổng sản phẩm xã hội dùng để phân phát cho ngời lao động theo nguyên tắc làm theo lực, hởng theo lao động Tiền lơng mang ý nghĩa tích cực tạo công phân phối thu nhập quốc dân Khái niệm tiền lơng thừa nhận sức lao động hàng hoá đặc biệt đòi hỏi phải trả cho ngơì lao động theo đóng gốp hiệu cụ thể Hiểu cách chung tiền lơng biểu tiền hao phí lao động cần thiết mà doanh nghiệp trả cho ngời lao động theo thời gian khả công việc mà ngời lao động cống hiến cho doanh nghiệp Nh vậy, dới gốc độ khác tiền lơng đợc nhìn nhận khác Đối với ngời lao động: tiền lơng thu nhập mà họ nhận đợc tham gia lao động Thu nhập tiền lơng đợc họ dùng để tái sản xuất sức lao động mà họ bỏ trình lao động Tuy nhiên tái sản xuất nghĩa tái sản xuất giản đơn Đối với doanh nghiệp có hai khuynh hớng tiền lơng Một số doanh nghiệp cho tiền lơng chi phí sử dụng lao động, số doanh nghiệp khác lại cho tiền lơng phần thu nhập, nằm phần giá trị gia tăng (V+m) việc trả lơng thực chất phân phối thu nhập Trên thực tế, mà ngời lao động quan tâm tiền lơng số tiền mà họ nhận đợc mà họ quan tâm đến khối lợng t liệu sinh hoạt, khối lợng hàng hoá, vật chất mà họ nhận đợc thông qua tiền lơng Vấn đề liên quan tới hai khái niệm: tiền lơng danh nghĩa tiền lơng thực tế Tiền lơng danh nghĩa tiền lơng thực tế Tiền lơng danh nghĩa là: khối lợng tiền trả cho nhân viên dới hình thức tiền tệ Đây tổng số tiền mà ngời lao động thực tế nhận đợc Song giá trị đồng tiền phụ thuộc vào giá hàng hoá.Với số lợng tiền nh ngời lao động mua đợc khối lợng hàng hóa, dịch vụ khác vùng thởi điểm khác ngời ta dùng khái niệm tiền lơng thực tế Tiền lơng thực tế khối lợng hàng hoá, dịch vụ mà ngời lao động có đợc thông qua tiền lơng danh nghĩa Đây giá trị thực sức lao động họ dùng hàng hóa, dịch vụ để tái sản xuất sức lao động Hai loại tiền lơng có quan hệ với nh sau; Tiền lơng danh nghĩa Tiền lơng thực tế = Chỉ số giá hàng hoá, tiêu dùng dịch vụ Khi tiền lơng danh nghĩa tăng chậm số giá hàng hoá tiêu dùng dịch vụ giá trị sức lao động cuả ngời lao động giảm *Chức tiền lơng: +Chức tái sản xuất sức lao động: sức lao động toàn bọ thể lực trí lực tạo nên cho ngời khả sáng tạo cải vật chất tinh thần cho xã hội Sức lao động trì phát triển đợc nhờ có tái sản xuất sức lao động Tiền lơng đảm bảo cung cấp cho ngởi lao động nguồn vật chất cần thiết để thực trình tái sản xuất sức lao động + Chức đòn bẩy kinh tế: với ngời lao động, tiền lơng thu nhập đảm bảo cho sống họ Vì vâỵ đồng lơng động lực thu hút họ, kích thích họ phát huy tối đa lực mình, gắn trách nhiệm với doanh nghiệp Khi doanh nghiệp biết dùng công cụ tiền lơng cách hợp lý phát huy đợc khả năng, trách nhiêm ngời lao động, tăng suất, hiệu lao động thúc đẩy sản xuất phát triển + Chức công cụ quản lý Nhà nớc: với doanh nghiệp lợi nhuận mục tiêu cao họ tìm cách để giảm chi phí nhân công, chi phí sản xuất dẫn đến tình trạng bóc lột mức nhân công Ngợc lại ngời lao động luông muốn nhận đợc mức tiền công cao Để đảm bảo cho quyền lợi ngời lao động mà khuyến khích sản xuất doanh nghiệp, Nhà nớc ban hành sách lao động, tiền lơng phù hợp buộc hai bên phải tuân theo + Chức thớc đo hao phí lao động xã hội: tiền lơng giá sức lao động Khi tiền lơng trả cho ngời lao động ngang giá với giá trị sức lao động mà họ bỏ để thực công việc, ngời ta xác định hao phí lao động toàn xã hội thông qua tổng quỹ lơng trả cho ngơì lao động + Chức điều tiết lao động: trình độ lao động, thù lao lao động nhu cầu sử dụng lao động vùng, ngành không giống Để tạo cân đối vùng, nghành kinh tế quốc dân nhằm khai thác tối đa nguồn lực Nhà nớc phải điều tiết nguồn lao động thông qua chế độ, sách tiền lơng nh mức lơng tối thiểu, bậc lơng, phụ cấp * Các nguyên tắc tiền lơng - Phải giải hài hoà mối quan hệ lao động tiền lơng theo nguyên tắc ghi điều 55 luật lao động Việt Nam gồm: + Mức lơng đợc hình thành sở thoả thuận ngời lao động ngời sử dụng lao động + Mức lơng hợp đồng lao động phải lớn mức lơng tối thiểu Nhà nớc quy định Lơng tồi thiểu mức lơng thấp Nhà nớc ấn định để đảm bảo cho ngời lao động làm công việc giản đơn điều kiện bình thờng trình độ bình thờng bù đắp đợc sức lao động giản đơn phần tích luỹ để tái sản xuất sức lao động mở rộng (Điều 56 luật lao động) + Ngời lao động đợc hởng theo suất lao động, chất lợng lao động kết lao động - Trong việc tính lơng trả lơng phải tuân thủ nguyên tắc ghi điều 8- NĐ/1997/CP ngày 31/12/1994 văn hớng dẫn kèm theo công văn số 4320/LĐTBXH- TL ngày 29/12/1998 + Thực phân phối theo lao động, tiền lơng phụ thuộc vào kết cuối ngời, phận, làm công việc gì, chức vụ hởng theo công việc chức vụ mà không phân biệt giới tính, dân tộc, tồn giáo, tuổi tác Trả lơng ngang cho ngời lao động nh trình độ, khối lợng chất lợng công việc + Chống phân phối bình quân, hệ số giãn cách ngời có tiền lơng cao thấp doanh nghiệp lựa chọn, định nhng tối đa không lần so với hệ số mức lơng cao theo quy định NĐ26/CP ngày 23/5/1993 phủ thấp hệ số mức lơng quy định NĐ26/CP nói +Đảm bảo tốc độ tăng suất cao tốc độ tăng tiền lơng Đó nhân tố sản xuất kinh doanh tiền lơng bô phận cấu thành nên giá thành sản phẩm giá hàng hoá Muốn hạ giá thành sản phẩm, tăng tích luỹ không đờng khác đảm bảo tăng suất lao động nhanh tốc độ tăng tiền lơng bình quân Vi phạm nguyên tắc dẫn đến nguy bị phá sản + Bảo đảm mối quan hệ hợp lý tiền lơng ngời lao dộng khác kinh tế quốc dân Thực nguyên tắc giúp Nhà n- ớc tạo cấn đối ngành, khuyến khích phát triển nhanh chóng ngành mũi nhọn đồng thời đảm bảo lơi ích ngời lao động làm việc ngành khác ý nghĩa hạch toán tiền lơng doanh nghiệp Tiền lơng nguồn thu nhập chủ yếu ngời lao động, đòn bẩy kinh tế để khuyến khích ngời lao động phát huy hết khả Đối với doanh nghiệp, tiền lơng phải trả cho ngời lao động phận chi phí cấu thành nên giá trị sản phẩm Do doanh nghiệp phải sử dụng lao động có hiệu để tiết kiệm chi phí tiền lơng, hạ giá thành sản phẩm Quản lý lao động tiền lơng nội dung quan trọng công tác quản lý sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, nhân tố giúp doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch sản xuất Hạch toán tốt lao động tiền lơng giúp hoạt động doanh nghiệp vào nề nếp, thúc đẩy ngời lao động chấp hành tốt kỷ luật, tăng suất hiệu Đồng thời, hạch toán lao động tiền lơng làm sở cho việc tính, trả lơng chế độ, xác định phân bổ chi phí nhân công, quản lý tốt quĩ lơng 3.Yêu cầu quản lý lao động, tiền lơng Để hạch toán tốt lao động tiền lơng doanh nghiệp phải đảm bảo yêu cầu sau: -Doanh nghiệp phải xây dựng đợc định mức, lao động, lao động định biên cho công việc, khâu từ có kế hoạch tuyển dụng nh quản lý số lao động -Phải ban hành chế độ, kỷ luật lao động buộc ngời lao động phải tuân theo đa hoạt động ngời, công ty vào nề nếp -Doanh nghiệp phải xây dựng đợc đơn giá tiền lơng Đơn giá tiền lơng phải đợc quan nhà nớc có thẩm quyền xét duyệt -Xác định đợc hình thức trả lơng hợp lý, với chế độ phù hợp với hoạt động doanh nghiệp -Luôn quán triệt sách lao động tiền lơng nhà nớc Tất khâu trình quản lý, hạch toán lao động tiền lơng phải dựa vào chế độ hành Nhiệm vụ hạch toán lao động tiền lơng doanh nghiệp Chính vai trò to lớn hạch toán lao động tiền lơng mà hạch toán lao động tiền lơng có nhiệm vụ sau: + Tính toán xác, kịp thời, chế độ khoản tiền lơng, tiền thởng, khoản phụ cấp, trợ cấp cho ngời lao động, phản ánh kịp thời, đầy đủ, xác toán khoản tiền cho ngời lao động tình hình chấp hành chế độ Nhà nớc ban hành + Tính toán phân bổ đối tợng khoản tiền lơng, trích theo lơng vào chi phí sản xuất kinh doanh Hớng dẫn, kiểm tra phận, đơn vị doanh nghiệp, thực đầy đủ chế độ ghi chép ban đầu lao động tiền lơng, khoản trích theo lơng, mở sổ, thẻ kế toán hạch toán lao động tiền lơng chế độ, phơng pháp + Lập báo cáo lao động, tiền lơng khoản trích theo lơng thuộc trách nhiệm kế toán + Phân tích tình hình quản lý, sử dụng thời gian lao động, chi phí nhân công, suất lao độn, quỹ lơng, quỹ khác, đề xuất biện pháp nhằm Năm 1988 Nhà nớc có xếp lại máy tổ chức, giải thể Uỷ ban phát - truyền hình, thành lập thông tin định thành lập Liên hiệp khoa học sản xuất truyền truyền hình Hà Nội Đây mô hình thí điểm Nhà nớc, kết hợp nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật với sản xuất kinh doanh Liên hiệp đợc thành lập sở sát nhập hai đơn vị: Phân viện nghiên cứu phát triển kỹ thuật phát truyền hình với Xí nghiệp khí điện tử Giai đoạn II: Năm 1991 Nhà nớc lại có xếp lại máy sát nhập Bộ thông tin, Bộ văn hoá, Tổng cục thể dục thể thao, Tổng cục du lịch thành Bộ văn hoá Thông tin - Thể thao - Du lịch Khi Liên hiệp sản xuất khoa học Truyền - Truyền hình với tên Liên hiệp Truyền - Truyền hình Hà Nội trực thuộc quản lý cuả Đây liên hiệp "mềm hạch toán độc lập với tất thành viên Mỗi đơn vị tự sản xuất kinh doanh phạm vi, chức năng, nhiệm vụ mình, tự chịu trách nhiệm hoạt động sản xuất kinh doanh trớc Nhà nớc Giai đoạn III Đầu năm 1994 lại có xếp lại máy định toàn đơn vị hoạt động lĩnh vực phát - truyền hình sát nhập vào hai Đài: Đài tiếng nói Việt Nam Đài Truyền hình Việt Nam Đài Tiếng nói Việt Nam có: - Liên hiệp Truyền - Truyền hình Hà Nội - Công ty xuất nhập thiết bị vật t Truyền -Truyền hình - Xí nghiệp khí điện tử Sau Đài Tiếng nói Việt Nam đồng thời triển khai nghị định388/ HĐBT Nhà nớc việc xếp lại doanh nghiệp, Nhà nớc định đổi tên Liên hiệp Truyền - Truyền hình Hà Nội thành Công ty ứng dụng phát triển Phát - Truyền hình gọi tắt BBC Đây doanh nghiệp Nhà nớc hạch toán độc lập không thành lập hội đồng quản trị Giai đoạn IV : Từ tháng 9/1997 đến Thực bớc việc xếp lại doanh nghiệp ngành Phát -Truyền hình nhằm đa doanh nghiệp hoạt động có hiệu hơn, hợp lý Đài Tiếng Nói Việt Nam - quan chủ quản định sát nhập Xí nghiệp khí điện tử vào công ty BBC Để phù hợp với hoạt động công ty sát nhập công ty thay đổi tổ chức máy sản xuất kinh doanh Về chế hoạt động công ty - Đối với khối công ty: hạch toán kinh doanh độc lập - Đối với khối Xí nghiệp khí điện tử Hạch toán phụ thuộc công ty, tự trang trải , tự cân đối chi phí sản xuất kinh doanh Với mức vốn điều lệ: 5,352 tỷ Trong đó: Vốn cố định : 2,25 tỷ Vốn lu động: 3,102 tỷ Công ty ứng dụng phát triển Phát - Truyền hình có chức nhiệm vụ sau: * Đối với khối công ty - Khảo sát, thiết kế lắp đặt, bảo dỡng , sửa chữa đài, trạm phát công trình kỹ thuật Phát - Truyền hình - Sản xuất, lắp đặt kinh doanh máy móc vật t chuyên ngành Phát Truyền hình - Dịch vụ t vấn đầu t, ứng dụng công nghệ ngành phát truyền hình - Xuất, nhập máy móc, thiết bị, vật t, hàng hoá phục vụ nhiệm vụ công ty - Xây lắp côt Angten, cột cao - Sản xuất kinh doanh mặt hàng thiết bị, vật t phục vụ lĩnh vực thông tin khác * Đối với Xí nghiệp khí điện tử: gia công khí sản xuất thiết bị truyền Trong chế thị trờng nay, Nhà nớc cho phép công ty đợc kinh doanh tổng hợp lĩnh vực khác phạm vi quy định quản lý Nhà nớc Công ty tích cực khai thác yếu tố để phát triển kinh doanh phụ tăng thêm thu nhập hàng năm Từ doanh nghiệp Nhà nớc, trớc chế thị trờng hoạt động công ty hoàn toàn phụ thuộc vào Nhà nớc, vốn Nhà nớc cấp, phơng hớng, kế hoạch hoạt động Nhà nớc đạo giao cho công ty Khi chuyển sang chế thị trờng, sở hạ tầng, vốn nh đội ngũ nhân viên nhiều lạc hậu, hạn chế Đây lại lĩnh vực đòi hỏi trí tuệ cao Mà giai đoạn độ lên chủ nghĩa đất nớc, sách nói chung sách kinh tế nói riêng thờng xuyên thay đổi Cùng vơi thay đổi sách này, công ty phải trải qua nhiều giai đoạn hoạt động khác với chế quản lý chế chủ quản khác Công ty nhiều lần tách, nhập, thay đổi Điều gây không khó khăn cho phát triển công ty Đặc biệt chế bao cấp không còn, nhiều công ty không tự chủ đợc thói quen dựa dẫm, chống chế, ỷ lại vào bao cấp Nhà nớc nên có không công ty bị phá sản, giải thể Nhng với công ty ứng dụng phát triển Phát - Truyền hình, với nhà lãnh đạo đầy tài năng, sáng tạo với cố gắng phấn đấu đầy nhiệt huyết toàn cán công nhân viên công ty, công ty không ngừng phát triển lớn mạnh Từ trớc công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch mà Nhà nớc quan chủ quản giao cho Nay Nhà nớc cho phép công ty tự chủ hoạt động chế thị trờng mặt công ty hoàn thành nhiệm vụ Nhà nớc giao, mặt khác công ty sáng tạo tìm tòi, tìm hớng để phát triển thành công ty mạnh, có uy tín Từ chỗ công ty hoàn toàn phải nhập máy móc thiết bị chuyên ngành phát truyền hình phục vụ cho nhu cầu đất nớc Nay công ty nghiên cứu để nhập thiết bị lắp ráp nghiên cứu chế tạo thành công nhiều máy móc thiết bị chất lợng tốt không thua hàng nhập mà giá thành lại thấp không phụ thuộc vào nớc ngoài, đáp ứng nhu cầu ngày tăng đất nớc Với số công nhân viên công ty 211 ngời, doanh thu lợi nhuận công ty năm 1998 1999 nh sau: Đơn vị: triệu đồng Năm 1998 1999 Chênh lệch Tỷ lệ % 42846 45031 2185 5,1 408 417 2,2 Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận sau thuế Thu nhập bình quân đầu ngời công ty năm 1999 911.000đồng / ngời / tháng Trong nhiều năm qua, đợc quan tâm Nhà nớc mà trực tiếp quan chủ quản: Đài Tiếng nói Việt Nam, giám đốc công ty Trịnh Tuấn Tú với tập thể công nhân viên học hỏi, tìm tòi sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đa công ty khôn ngừng phát triển Hàng năm công ty làm ăn có lãi công ty nhận đợc nhiều huân chơng, nhiều huy chơng cao quý Đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty ứng dụng phát triển Phát - Truyền hình có chức nghiên cứu ứng dụng công nghệ vào sản xuất thiết bị máy móc phục vụ cho ngành phát thánh truyền hình Vì sản phẩm công ty không mang tính hàng loạt mà sản xuất đơn theo đơn đặt hàng đaì, trạm sản phẩm công ty mang tính kỹ thuật cao thờng có đặc thù theo yêu cầu khách hàng Quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh công ty Nghiên cứu Sản xuất, nhập vật tư Lắp ráp Lắp đặt Đối với Xí nghiệp khí điện tử hoạt động gia công khí sản xuất thiết bị truyền thanh, truyền hình Xí nghiệp sản xuất nhiều loại thiết bị thuộc ngành Ngoài để thích ứng với chế thị trờng, công ty kinh doanh nhiều mặt hàng thuộc ngành Phát - Truyền hình ngành điện tử Đặc điểm tổ chức máy quản lý Với giai đoạn hoạt động, chế quản lý quan chủ quản khác tổ chức máy quản lý công ty lại có khác tơng ứng Trong giai đoạn sơ đồ tổ chức máy quản lý nh sau: Giám đốc PGĐ phụ trách tài PGĐ phụ trách kinh doanh Cơ cấu tổ chức máy quản lý Phòng kinh doanh Phòng tổ chức hành Trung tâm giới thiệu sản phẩm Trung tâm kỹ thuật TT - TH Phòng chơng trình thông tin sở Phòng kế toán thống kê Trung tâm Điện Điện tử Xí nghiệp khí điện tử * Ban giám đốc + Giám đốc: ngời đại diện pháp nhân công ty, đại diện cho Nhà nớc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh công ty theo sách pháp luật Nhà nớc nghị đại hội công nhân viên chức Giám đốc chịu trách nhiệm trớc Nhà nớc quan chủ quản (Đài Tiếng Nói Việt Nam) nh toàn thể cán công nhân viên hoạt động công ty +Phó giám đốc phụ trách kinh doanh: ngời giúp việc cho giám đốc công tác kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm +Phó giám đốc phụ trách tài kiêm kế toán trởng: ngời giúp giám đốc phụ trách vấn đề tài chính, kế toán theo phân công giám đốc, chịu trách nhiềm trớc giám đốc pháp luật công việc đợc giao * Các phòng ban + Phòng kinh doanh: phụ trách vấn đề kinh doanh, xuất nhập, cung tiêu sản phẩm Đây đầu mối thực kinh doanh tổng hợp +Trung tâm giới thiệu sản phẩm: trng bày giới thiều sản phẩm công ty, chào hàng, bán hàng, đẩy nhanh trình tiêu thụ + Phòng kế toán thống kê: thực nhiệm vụ kế toán tài vụ thống kê + Phòng tổ chức hành chính: phận tổng hợp tổ chức lao động tiền lơng hành quản trị Nhiệm vụ phòng bố trí, xếp lao động công ty số lợng, trình độ tay nghề cho phòng ban + Trung tâm kỹ thuật Truyền - Truyền hình: nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, sản xuất, lắp đặt thiết bị phát thanh, truyền hình + Phòng chơng trình thông tin sở: đầu mối thực dự án mà Đài Tiếng Nói Việt Nam giao cho + Trung tậm Điện - Điện tử: nghiên cứu kinh doanh thiết bị văn phòng điện tử, cung cấp dịch vụ lĩnh vực + Xí nghiệp khí điện tử: Xí nghiệp độc lập đợc sát nhập vào công ty nhằm đa công ty hoạt động có hiệu Xí nghiệp có nhiệm vụ gia công khí sản xuất thiết bị truyền Trởng phòng ban chịu trách nhiệm hoạt động phòng ban mình, báo cáo trực tiếp với giám đốc hay phó giám đốc tình hình phòng ban Các phòng ban phối hợp với đảm bảo cho kế hoạch công ty đợc thực cách có hiệu quả, suất, chất lợng Đặc điểm công tác kế toán a.)Đặc điểm tổ chức máy kế toán Việc tổ chức thực chức năng, nhiệm vụ hạch toán kế toán đơn vị máy kế toán đảm nhiệm Trên sở định hình đợc khối lợng công tác kế toán nh chất lợng cần phải đạt đợc hệ thống thông tin kế toán, máy kế toán công ty gồm ngời: kế toán trởng (kiêm phó giám đốc phụ trách tài chính), kế toán tổng hợp kế toán viên Bộ máy kế toán công ty đợc tổ chức theo mô hình kế toán tập trung, nghiệp vụ kinh tế phát sinh đợc thực tập trung phòng kế toán trung tâm Niên độ kế toán công ty ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 năm tài Đơn vị tiền tệ sử dụng ghi chép kế toán đồng Việt Nam Các loại tiền khác đợc quy đổi sang tiền Việt Nam theo tỷ giá Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam thời điểm phát sinh nghiệp vụ Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán công ty Kế toán trưởng kiêm PGĐ phụ trách tài Kế toán tổng hợp Kế toán toán kiêm kế toán tiền gửi ngân hàng Kế toán tiền mặt kiêm kế toán lao động, tiền lương Kế toán vật tư, CCDC, TSCĐ Kế toán thành phẩm, tiêu thụ + Kế toán trờng kiêm phó giám đốc phụ trách tài chính: chịu trách nhiệm tổ chức công tác kế toán công ty + Kế toán tổng hợp: vào số liệu kế toán phần hành, kế toán tổng hợp thực công tác kế toán cuối kỳ, giữ sổ Cái tổng hợp cho tất phần hành, ghi sổ Cái, lập báo cáo tài cho nội bên đơn vị theo mệnh lệnh kế toán trởng + Kế toán toán kiêm tiền gửi ngân hàng: theo dõi phản ánh khoản phải thu, phải trả, theo dõi biến động tình hình có tiền gửi ngân hàng + Kế toán tiền mặt kiêm kế toán lao động tiền lơng: theo dõi tình hình có biến động tiền mặt, theo dõi, tính phản ánh tiền lơng khoản liên quan đến tiền lơng + Kế toán vật t, CCDC, TSCĐ; theo dõi chi tiết phản ánh tình hình nhập, xuất, tồn loại vật t, CCDC,TSCĐ, lập kế hoạch trích nộp khấu hao TSCĐ + Kế toán thành phẩm - tiêu thụ: theo dõi phản ánh tình hình nhập, xuất, tồn loại sản phẩm nh trình tiều thụ chúng b) Hệ thống chứng từ , tài khoản báo cáo kế toán Ngay từ Nhà nớc ban hành chế độ kế tóan mới, công ty triển khai thực có hiệu Hiện công ty sử dụng hệ thống chứng từ, tài khoản Nhà nớc ban hành mà không xây dựng thêm chứng từ tài khoản riêng cho Về hệ thống báo cáo kế tốan: công ty lập loại báo cáo sau: - Bảng cân đối kế toán - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh - Thuyết minh báo cáo tài Công ty cha lập báo cáo lu chuyển tiền tệ Nhà nớc quan chủ quản không yêu cầu mà nhà quản lý công ty cần dùng đến Các chứng từ kế toán đợc thu thập xử lý phòng kế toán Cuối kỳ kế toán tổng hợp tập hợp tất số liệu để lập báo cáo chung cho toàn công ty c) Đặc điểm tổ chức sổ kế toán tổng hợp Do điều kiện nhiều hạn chế, Công ty ứng dụng phát triển Phát thanhTruyền hình cha áp dụng đợc kế tóan máy mà công tác kế toán đợc thực cách thủ công Từ chứng từ kế toán ban đầu, sau đợc kiểm tra, CT gốc xử lý kế toán phản ánh vào sổ sách kế toán Hình thức sổ kế toán áp dụng công ty hình thức Chứng từ - Ghi sổ Trình tự ghi theo hình thức công ty đợc thể hiệntổng sơCT đồ sau: Sổsổ quỹ Bảng hợp gốc Sơ đồ sổ kế toán tổng hợp Sổ đăng ký Sổ, thẻ kế toán chi tiết CT- GS CT - GS Sổ Cái Bảng cân đối phát sinh : ghi hàng ngày : ghi cuối tháng : đối chiếu Báo cáo tài Bảng tổng hợp chi tiết II Khái quát chung đặc điểm lao động hạch toán tiền lơng công ty 1.Đặc điểm lao động Năm 1997 Xí nghiệp khí điện tử sát nhập vào công ty nên quy mô, số lợng cán công nhân viên công ty tăng lên đáng kể Tình hình lao động công ty (theo số liệu trung bình năm) năm gần nh sau Tìmh hình lao động từ năm 1997 - 1999 Đơn vị: ngời Năm 1997 1998 1999 Số l- Tỷ Số l- Tỷ Số l- Tỷ ợng trọng ợng trọng ợng trọng (%) (%) (%) Tổng số nhân viên 196 100 206 100 211 100 Khối công ty 100 51 99 48 96 45,5 Khối Xí nghiệp 96 49 107 52 115 55,5 Nh cấu lao động công ty năm qua cúng có sô biến động đáng kể, tỷ trọng lao động khối công ty giảm dần khối Xí nghiệp tăng dần Năm 1997 sát nhập vào công ty tỷ trọng lao động khối Xí nghiệp thấp khối Công ty nhng đến năm 1999 lại cao Sự thay đổi mặt thay đổi sách Nhà nớc giảm biên chế lao động nên số nhân viên khôí Công ty chuyển sang làm việc khối Xí nghiệp, mặt khác Công ty đa thêm số lao động vào sản xuất khối Xí nghiệp để tăng thêm lợi nhuận góp phần trang trải cho hoạt động Công ty khoản bao cấp Nhà nớc ngày giảm Trình độ lao động Công ty tơng đối cao khoảng 70% số lao động tốt nghiệp Đại học (tính theo số liệu cuối năm 1999) Số công nhân sản xuất khâu đơn giản Xí nghiệp khí điện tử phải tốt nghiệp cao đẳng trung cấp dạy nghề nh trình độ công nhân viên Công ty cao Đây điều kiện thuận lợi mà Công ty khai thác để phát triển Về giới tính: phần lớn lao động Công ty nam, khoảng 72% phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty Quy trình luân chuyển chứng từ hạch toán tiền lơng Việc thu thập số liệu từ dới lên theo hai kênh: thời gian lao động hay số sản phẩm làm ngời lao động (coi nh hao phí lao động vật chất) tiền lơng, khoản phụ cấp (thể hao phí lao động mặt giá trị) Dựa vào thời gian lao động kết quẩ lao động để tình lơng cho ngời lao động Việc hạch toán diễn theo trình từ dới lên Với khối Công ty trởng phòng ban xtôi xét tình hình làm công nhân viên ghi vào bảng chấm công theo mẫu sẵn, sau nộp bảng chấm công cho phòng tổ chức xét duyệt chuyển sang phòng kế toán để tính lơng, thởng, BHXH lập bảng toán tiền lơng Bảng tóan tiền lơng sau đợc kế toán trởng giám đốc duyệt trở thành để thủ quỹ toán tiền lơng Đồng thời kế toán lơng tập hợp chứng từ để phân bổ chi phí nhân công cho đối tợng Với khối Xí nghiệp: công nhân tự hạch toán, tổ trởng tổ sản xuất xác nhận ngày công vào bảng chấm công, kết sản xuất (số lợng, chất lợng) vào bảng ghi suất cá nhân Thống kê Xí nghiệp tập hợp số liệu chuyển lên phòng tổ chức xét duyệt, sau đợc chuyển lên phòng kế toán Quá trình tơng tự nh khối Công ty Quy trình luân chuyển chứng từ hạch toán lao động tiền lơng Bảng chấm công, Bảng ghi suất cá nhân Thủ quỹ chi tiền Kế toán Phòng tổ chức Kế toán tiền l-ơng, tính lơng, lập Bảng toán tiền l-ơng xét duyệt Giám đốc ký duyệt Lưu chứng từ Kế toán trưởng duyệt Hình thức sổ tổng hợp hạch toán tiền lơng, khoản trích theo lơng Nh ta biết, Công ty áp dụng hình thức sổ tổng hợp Chứng từ - Ghi sổ Sơ đồ hạch toán tiền lơng, khoản trích theo lơng theo hình thức nh sau: CT gốc: Bảng toán tiền l-ơng Bảng toán BHXH Bảng toán tiền th-ởng Các chứng từ toán Sổ đăng ký CT- GS CT- GS Sổ Cái TK: 334, 338 [...]... loại tiền lơng (tiền lơng sản phẩm, tiền lơng thời gian) và các khoản phụ cấp, trợ cấp các khoản khấu trừ và số tiền ngời lao động đợc lĩnh Sau đó kế toán trởng kiểm tra, xác nhận và ký duyệt y Bảng thanh toán tiền lơng sẽ làm căn cứ thanh toán tiền lơng cho ngời lao động Thông thờng ở các doanh nghiệp, việc thanh toán tiền lơng và các khoản khác cho ngời lao động đợc chia làm 2 kỳ: kỳ I tạm ứng, kỳ... phải trả và các chế độ khác cho ngời lao động đợc kịp thời, chính xác Sổ lao động là căn cứ để vào danh sách ngời lao động trong bảng chấm công và chứng từ hạch toán kết quả lao động cho ngời lao động ở các bộ phận * Hạch toán thời gian lao động Đối với các bộ phận lao động yêu cầu tính trả lơng thời gian thì cơ sở để tính lơng là "Bảng chấm công" (mẫu số 01- LDTL) Bảng chấm công dùng để theo dõi thời... nghỉ phép KH Tỷ lệ trích trớc = của công nhân Tổng số tiền lơng chính KH của X 100% công nhân b Hạch toán tổng hợp * Tài khoản sử dụng Tài khoản sử dụng để theo dõi và phản ánh tiền lơng và các khoản thu nhập khác là Tài khoản sau: Tài khoản 334 Phải trả công nhân viên Tài khoản này dùng để theo dõi về tiền lơng, tiền công, phụ cấp BHXH, tiền thởng và các khoản thuộc về thu nhập của công nhân viên Kết... tính lơng và các khoản liên quan Để tổng hợp kết quả lao động tại mỗi phân xởng, bộ phận sản xuất phải mở sổ tổng hợp kết quả lao động Trên cơ sở hạch toán các chứng từ, hạch toán kết quả lao động do các tổ gửi đến (hàng ngày hoặc định kỳ) nhân viên hạch toán phân xởng ghi kết quả lao động của từng ngời, từng bộ phận vào sổ, cộng sổ, lập báo cáo kết quả lao động và gửi đến cho các bộ phận quản lý liên... điểm của hạch toán chi tiết tiền lơng là phức tạp và mất nhiều thời gian, đồng thời nó động chạm tới quyền lợi thiết thực cuả mỗi cá nhân ngời lao động nên cần phải hạch toán chính xác, tránh sai sót, nhầm lẫn Để quản lý tiền lơng lao động, các doanh nghiệp sử dụng sổ sách lao động Sổ này do phòng lao động tiền lơng lập nhằm mục đích nắm chắc tình hình phân bổ, sử dụng lao động hiện có * Hạch toán số... Phòng kế toán doanh nghiệp cũng phải mở sổ tổng hợp kết quả lao động để tổng hợp kết quả chung của toàn doanh nghiệp * Hạch toán tiền lơng cho ngời lao động Để thanh toán tiền lơng, tiền thởng và các khoản phụ cấp khác cho ngời lao động hàng tháng kế toán phải lập Bảng thanh toán tiền lơng cho từng tổ, từng đội, từng phân xởng sản xuất và các phòng ban dựa trên kết quả tính lơng cho ngời lao động (xtôi... nh sau: Bên Nợ: các khoản tiền lơng, tiền công, phụ cấp đã trả hay ứng trớc cho ngời lao động Các khoản khấu trừ vào tiền lơng, tiền thởng của ngời lao động Bên Có: các khoản tiền lơng, tiền thởng, thu nhập khác thực tế phải trả cho ngời lao động D Có: Các khoản tiền lơng, thởng và thu nhập khác còn phải trả cho ngời lao động TK 334 có thể có số d Nợ trong trờng hợp cá biệt phản ánh số tiền đã trả quá... động ứng trên góc độ kinh tế thì họ cũng đợc hởng phần công sức mà họ đã bỏ ra Để làm tốt điều này công tác hạch toán tiền lơng phải tiến hành theo hai phơng pháp: hạch toán nghiệp vụ và hạch toán tổng hợp a )Hạch toán nghiệp vụ Mục đích của hạch toán chi tiết tiền lơng trong doanh nghiệp là đa ra một thông tin cụ thể về thời gian lao động, kết quả lao động và tiền lơng cho cá nhân từng ngời lao động. .. tắc phân phối theo lao động Gắn thu nhập về tiền lơng với kết quả sản xuất của ngời lao động Do đó kích thích đợc công nhân nâng cao năng suất lao động Khuyến khích ngời lao động ra sức học tập văn hoá, kỹ thuật, nghiệp vụ để nâng cao trình độ lành nghề, ra sức phát huy sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, cải tiến phơng pháp lao động, sử dụng tốt máy móc thiết bị để nâng cao năng suất lao động, chất lợng... về tiền lơng, tiền thởng, thu nhập khác của ngời lao động. TK 334 có 2 TK chi tiết TK 3341: dùng để hạch tóan các khoản tiền lơng, tiền thởng và các khoản phụ cấp có tính chất lơng (tính vào quỹ lơng của doanh nghiệp) TK 3342: các khoản khác dùng để hạch toán các khoản tiền trợ cấp, tiền thởng có nguồn tiền bù đắp riêng nh trợ cấp BHXH, trợ cấp khó khăn (từ quỹ phúc lợi), tiền thởng thi đua (từ quỹ ... truyền hình, xin chọn đề tài Hoàn thiện công tác hạch toán lao động tiền lơng khoản trích theo lơng với việc nâng cao hiệu sử dụng quỹ lơng Công ty ứng dụng phát triển Phát thanh- Truyền hình làm... hớng hoàn thiện công tác tổ chức lao động, hạch toán tiền lơng nâng cao hiệu sử dụng quỹ lơng Công ty ứng dụng phát triển Phát thanh-Truyền hình Phần I Lý luận chung hạch toán lao động, tiền. .. Phần I: Lý luận chung hạch toán lao động, tiền lơng khoản trích theo lơng Phần II: Thực trạng hạch toán lao động, tiền lơng khoản trích theo lơng công ty ứng dụng phát triển Phát - Truyền hình Phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương với việc nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ lương tại Công ty ứng dụng phát triển Phát thanh Truyền hình, Hoàn thiện công tác hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương với việc nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ lương tại Công ty ứng dụng phát triển Phát thanh Truyền hình, Hoàn thiện công tác hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương với việc nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ lương tại Công ty ứng dụng phát triển Phát thanh Truyền hình, I . Khái quát chung về tiền lương., Bản chất tiền lương., Nhiệm vụ của hạch toán lao động và tiền lương trong doanh nghiệp., b. Hình thức trả lương., c) Các chế độ liên quan tới tiền lương., Hình thành và quản lý quỹ tiền lương., Hạch toán tiền lương, a)Hạch toán nghiệp vụ., Bảo hiểm xã hội (BHXH)., Hạch toán tổng hợp BHXH, BHYT, KPCĐ., (5):KPCĐ vượt chi được cấp bù, VI.Hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương ở một số nước khác., 1)Kế toán tiền lương ở Pháp., Chế độ tiền lương của Mỹ., Thực trạng tổ chức hạch toán lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty ứng dụng phát triển phát thanh- truyền hình., Quá trình hình thành và phát triển của công ty., Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý., a.)Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán, c) Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán tổng hợp.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm