0

Một số biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông số 1 Bắc Hà Lào Cai

32 442 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2015, 16:57

... Trường phổ thông Qua lý phân tích trên, qua thực tiễn quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp trường trung học phổ thông số Bắc Hà -Lào cai chọn đề tài: Một số biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp. .. dục hướng nghiệp - Đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp trường trung học phổ thông số Bắc Hà- Lào Cai - Đề xuất lý giải số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng. .. Tâm- Trường THPT số Bắc Hà _ Lào cai số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp trường trung học phổ thông NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - Xác định sở khoa học thực tiễn công tác quản lý giáo dục Nguyễn Thị Tâm- Trường THPT số 1 Bắc Hà _ Lào caiMỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦU1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:Đất nước ta đang chuyển sang một giai đoạn mới, cùng với sự phát triểnmạnh mẽ của khoa học kỹ thuật đang rất cần một nguồn nhân lực chất lượng cao1 Nguyễn Thị Tâm- Trường THPT số 1 Bắc Hà _ Lào caiđủ đáp ứng cho sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện đại hoá hiện nay. Nguồn nhânlực ấy ở đâu ra và ta phải làm thế nào để có nguồn nhân lực chất lượng cao đó.Ta không thể nào quên câu nói của Bác Hồ:“Vì sự nghiệp 10 năm thì phải trồng câyVì sự nghiệp trăm năm thì phải trồng người ”Lời dạy của Bác đã chỉ rõ tầm nhìn chiến lược lâu dài . Để có một conngười có sức khoẻ có tri thức có những kỹ năng nhất định về nghề nghiệp và cónhững ước mơ hoài bão lớn lao là cả một quá trình hết sức lâu dài và gian khổthể hiện sự kết hợp của Gia đình → Nhà trường→Xã hội.Con người ta ai cũng đều có một năng khiếu riêng biệt mà trời đã bantặng. Ta phải làm gì để mỗi người đó bộc lộ được năng khiếu và rèn luyện đểphát huy được tối đa năng khiếu đó phục vụ cho lợi ích chung của xã hội.Ông cha ta đã dạy : “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” hay “Một nghề thìsống, Đống nghề thì chết” những câu nói đó đã thể hiện rất rõ việc chọn nghề,rèn luyện kỹ năng nghề, nghệ thuật hoá nghề, tinh thông nghề, tất cả những cáiđó có được khi ta chọn đúng nghề. Đối với học sinh trung học phổ thông các emrất lúng túng khi lựa chọn ngành nghề. Ta không thể đổ lỗi cho nhà trườngđược mà chỉ trách cho việc hướng nghiệp cho các em làm chưa tốt. Các emkhông được định hướng và tư vấn về nghề nghiệp về mọi vấn đề mà các emquan tâm. Để tránh việc đó xảy ra ngay từ khi học tiểu học ta phải quan tâm đếnviệc hướng nghiệp cho các em. Nhà trường không chỉ dạy chữ, dạy cách làmngười mà phải dạy nghề. Thông qua hướng nghiệp phải hình thành cho các emnhững kỹ năng tối thiểu về nghề. Nhà trường không chỉ là trung tâm văn hoágiáo dục mà phải là trung tâm thông tin, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cao.Sản phẩm của giáo dục, của nhà trường phải là những con người có Đức, có Tàicó sức khoẻ và có những kỹ năng nhất định về nghề sẵn sàng tham gia vào mọihoạt động của xã hội và hội nhập quốc tế.2 Nguyễn Thị Tâm- Trường THPT số 1 Bắc Hà _ Lào caiĐể làm tốt vấn đề hướng nghiệp cho học sinh trong những năm qua Đảngvà Nhà nước ta đã luôn quan tâm đến yêu cầu và mục đích của việc giáo dụchướng nghiệp.Giáo dục hướng nghiệp là bộ phận của nội dung giáo dục phổ thông toàndiện đã được xác định trong luật giáo dục. Nghị quyết TW2 khoá VIII chỉ rõ:Trong giáo dục phổ thông “Cần gắn với thực tiễn vùng, địa phương, đến sự tăngcường công tác hướng nghiệp, đào tạo kỹ thuật lao động dạy nghề phổ thông vàkỹ năng cần thiết khác cho công việc trong nền kinh tế thị trường cho công cộccông nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước”. Chiến lược phát triển giáo dục 20012010 và chủ trương đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hiện nay cũngnhấn mạnh đến yêu cầu tăng cường giáo dục hướng nghiệp nhằm góp phần tíchcực và có hiệu quả vào việc phân luồng học sinh, chuẩn bị cho học sinh đi vàocuộc sống lao động hoặc được tiếp tục đào tạo phù hợp với năng lực bản thân vànhu cầu xã hội.“Muốn tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thăng lợi phải phát triểnmạnh sự nghiệp giáo dục và đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơbản của sự phát triển nhanh và bền vững”. Đồng thời Nghị quyết Trung ương 2khoá VIII cũng chỉ ra cho ngành Giáo dục và Đào tạo là: “Cần gắn chặt thựctiễn vùng địa phương đến sự tăng cường công tác hướng nghiệp, đào tạo kỹthuật lao động, dạy nghề phổ thông và kĩ năng cần thiết khác cho công việctrong nền kinh tế thị trường, trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đấtnước ”- Trong văn kiện Đại hội khoá IX của Đảng tiếp tục nhấn mạnh: phát huytinh thần độc lập suy nghĩ và sáng tạo của học sinh, đề cao năng lực tự học, tựhoàn thiện học vấn và tay nghề. Thực hiện phương châm “Học đi đôi với hành,giáo dục kết hợp với lao động sản xuất; Nhà trường gắn liền với đời sống xãhội”. Coi trọng công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh THPTchuẩn bị đi vào lao động nghề nghiệp.3 Nguyễn Thị Tâm- Trường THPT số 1 Bắc Hà _ Lào cai- Bước vào bậc học cuối cùng của nhà trường phổ thông, tuổi trẻ họcđường thường có những hoài bão lớn lao gắn liền với cuộc sống tương lai củahọ, không ít các em tự đặt cho mình những câu hỏi như “mình sẽ làm gì?”,“mình chọn nghề gì”, “nghề nào là hay nhất” và cũng không ít các em đã trăntrở, đắn đo, suy nghĩ, bởi có biết bao nghề đáng yêu, biết bao con đường để đạttới mục đích cuộc sống riêng.Tuy vậy, giáo dục hướng nghiệp hiện nay chưa được các cấp quản lý giáodục và các trường học quan tâm đúng mức, còn có địa phương và trường họcchưa thực hiện đầy đủ các nội dung giáo dục hướng nghiệp. Chất lượng hoạtđộng hướng nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu của học sinh và xã hội, học sinhphổ thông cuối các cấp học và bậc học chưa được chuẩn bị chu đáo để lựa chọnnghề nghiệp, lựa chọn ngành học phù hợp với bản thân và yêu cầu của xã hội.Để phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn cách mạng mới, Đảng vàNhà nước ta đã chủ trương đẩy mạnh công tác hướng nghiệp- dạy nghề phổthông cho học sinh, nhằm đảo tạo thế hệ trẻ thành lớp người lao động mới có đủphẩm chất, năng lực thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoáđất nước. Do vậy công tác hướng nghiệp trong trường phổ thông có một ý nghĩaquan trọng và là vấn đề đáng quan tâm của những người làm công tác giáo dụcđào tạo. Với mong muốn góp phần nhỏ bé của mình trong việc nâng cao hiệuquả chỉ đạo hoạt động hướng nghiệp trong Trường phổ thông.Qua những lý do đã phân tích ở trên, qua thực tiễn quản lý hoạt động giáodục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông số 1 Bắc Hà -Lào cai tôi đãchọn đề tài:“Một số biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp ở trường trung họcphổ thông số 1 Bắc Hà -Lào Cai”.2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU.Phân tích những tồn tại dẫn đến việc quản lý giáo dục hướng nghiệp gặprất nhiều khó khăn, các nguyên nhân chủ quan và khách quan từ đó đề xuất một4 Nguyễn Thị Tâm- Trường THPT số 1 Bắc Hà _ Lào caisố biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổthông.3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU- Xác định cơ sở khoa học và thực tiễn của công tác quản lý giáo dụchướng nghiệp.- Đánh giá thực trạng của công tác quản lý hoạt động giáo dục hướngnghiệp ở trường trung học phổ thông số 1 Bắc Hà-Lào Cai.- Đề xuất và lý giải một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướngnghiệp ở trường trung học phổ thông số 1 Bắc Hà trong giai đoạn hiện nay.4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨUTất cả các hoạt động giáo dục hướng nghiệp và cơ sở vật chất, thiết bị dạyhọc phục vụ cho công tác hướng nghiệp.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU5.1 Nghiên cứu thực tiễn- Trao đổi, trắc nghiệm đối với giáo viên và học sinh để tìm hiểu tâm tưnguyện vọng và ước mơ của các em, sự hiểu biết về nghề nghiệp….- Kết quả thực hiện kế hoạch triển khai hoạt động giáo dục hướng nghiệpcủa trường trung học phổ thông số 1 Bắc Hà.5.2 Nghiên cứu lý luận- Nghiên cứu các văn kiện, nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp về giáodục và đào tạo.- Nghiên cứu sách giáo khoa “HĐGDHN” lớp 10, 11 nhà xuất bản giáodục năm 2004.- Nghiên cứu văn bản hướng dẫn thực hiện công tác hướng nghiệp trongnhà trường.- Nghiên cứu giáo trình, tạp chí của học viện quản lý cán bộ Quản lý giáodục .5 Nguyễn Thị Tâm- Trường THPT số 1 Bắc Hà _ Lào cai6. PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU.Các hoạt động giáo dục hướng nghiệp và kết quả trong 3 năm học: 20072008; 2008 – 2009 và 2009 – 2010 của trường trung học phổ thông số 1 BắcHà -Lào Cai.6 Nguyễn Thị Tâm- Trường THPT số 1 Bắc Hà _ Lào caiPHẦN NỘI DUNGCHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN, CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ CƠ SỞ THỰCTIỄN CỦA VIỆC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆPTRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG.1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬNHướng nghiệp là hệ thống những biện pháp tác động của gia đình,nhàtrường và xã hội, trong dó nhà trường đóng vai trò chủ đạo nhằm hướng dẫn vàchuẩn bị cho thế hệ trẻ sẵn sàng đi vào lao động ở các ngàng ngheeftaij nhữngnơi xã hội đang cần phát triển ,đồng thời lại phù hợp với hứng thú, năng lực cánhân.Định hướng nghề nghiệp:Định hướng nghề nghiệp là việc thông tin cho học sinh biết về đặc điểmhoạt động và yêu cầu phát triển của các nghề trong xã hội, đặc biệt là các nghềcác nơi đang cần nhiều lao động trẻ tuổi có văn hoá, về những yêu cầu tâm sinhlý của mỗi nghề, về tình hình phân công và yêu cầu điều chỉnh lao động ở cộngđồng dân cư về hệ thống trường lớp đào tạo nghề của nhà nước, tập thể và tưnhân.Mục tiêu của hoạt động giáo dục hướng nghiệp là phát hiện và bồi dưỡngphẩm chất nhân cách nghề nghiệp cho học sinh, giúp các em hiểu mình, hiểuyêu cầu của nghề, hiểu được xu thế phát triển hệ thống nghề trong xã hội ta.Thông qua hoạt động giáo dục hướng nghiệp, giáo viên giúp học sinh điều chỉnhđộng cơ học nghề, trên cơ sở đó các em định hướng đi vào việc sản xuất mà xãhội đang có nhu cầu nhân lực vì vậy giáo dục hướng nghiệp ở trường trung họcphổ thông phải làm các công việc sau:+ Giáo dục thái độ lao động và ý thức đúng đắn với nghề nghiệp ở trườngtrung học phổ thông vì giáo dục lao động nhằm hình thành có mục đích, có kếhoạch những quan điểm, thái độ đúng đắn với lao động, có tri thức lao động, kỹ7 Nguyễn Thị Tâm- Trường THPT số 1 Bắc Hà _ Lào cainăng nghề nhất định ở học sinh chuẩn bị tâm thế cho thế hệ trẻ những công dântương lai sẵn sàng hội nhập với thế giới việc làm và vì lao động là nền tảng đểnhà trường làm tốt công tác hướng nghiệp dạy nghề.Lao động là cầu nối giữa định hướng nghề và tham gia học nghề, giữa lýthuyết với thực hành.+ Giáo dục hướng nghiệp giúp học sinh có sự hiểu biết khái quát về sựphân công lao động xã hội, cơ cấu nền kinh tế quốc dân.Sự phát triển của đất nước và địa phương, làm quen với những ngànhnghề chủ yếu, nghề cơ bản, đặc biệt là nghề truyền thống của địa phương.+ Giáo dục hướng nghiệp giúp tìm hiểu năng khiếu, khuynh hướng nghềnghiệp của từng học sinh để khuyến khích, hướng dẫn và bồi dưỡng khả năngnghề nghiệp thích hợp nhất.+ Giáo dục hướng nghiệp giáo dục động viên hướng dẫn học sinh đi vàonhững ngành nghề mà nhà nước địa phương đang cần phát triển.Giáo dục hướng nghiệp có những nội dung cơ bản sau:1.2 CƠ SỞ PHÁP LÝ- Nhằm đảm bảo việc thực hiện mục tiêu ngày 13/9/1981 Chính phủ đề raQuyết định số 126/CP “Về công tác giáo dục hướng nghiệp trong trường phổthông và sử dụng hợp lý học sinh các cấp THCS và THPT tốt nghiệp ra trường”.1.2.1. Điều 3 của Chỉ thị số 33-2003/CT – BGD & ĐT ngày 23/7/2003cũng đã chỉ rõ “Nghiêm túc triển khai thực hiện sinh hoạt hướng nghiệp ở cáctrường THCS, THPT và trung tâm KTTH, theo tài liệu hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, giúp học sinh, đặc biệt là học sinh cuối cấp hiểu về thế giới nghề nghiệp,thị trường lao động và đánh giá năng lực bản thân, hướng dẫn học sinh lựa chọnnghề hoặc lựa chọn trường học, ngành học phù hợp với năng lực cá nhân và yêucầu của xây dựng đất nước”.1.2.2. Thông tư 31/TT ngày 17 tháng 8 năm 1981 của Bộ giáo dục: “Đểgiúp học sinh hiểu biết các ngành nghề, các trường trung học sử dụng tạm thời8 Nguyễn Thị Tâm- Trường THPT số 1 Bắc Hà _ Lào caimỗi tháng 1 buổi lao động để giới thiệu, tuyên truyền, giải thích ngành nghề”.Như vậy mỗi năm học có 9 tiết sinh hoạt giới thiệu nghề được phân phối chươngtrình trong 9 tháng.1.2.3. Quyết định 329/QĐ ngày 31 tháng 3 năm 1990 của Bộ trưởng bộgiáo dục về mục tiêu và kế hoạch đào tạo của trường trung học phổ thông.1.2.4. Quyết định 2397/QĐ của Bộ trưởng bộ giáo dục ngày 17 tháng 9nưm 1991 ban hành danh mục nghề và chương trình dạy nghề cho học sinhtrung học phổ thông.1.2.5 Nghị quyết 40/2000/QH10 của Quốc hội1.2.6. Chỉ thị 14/2001/CT – TTg của Thủ tướng chính phủ về đổi mớichương trình giáo dục phổ thông.1.2.7. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX khẳng định:“Giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sựnghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hóa, là điều kiện để phát huy nguồn lực conngười… Coi trọng công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh trung học,chuẩn bị cho thanh niên, thiếu niên đi vào lao động nghề nghiệp phù hợp với sựdịch chuyển cơ cấu kinh tế trong cả nước và từng địa phương”+ Luật giáo dục năm 2005 chương 2 “Những quy định mới của luật giáodục “ năm 2005 phần 2 “Chương trình giáo dục” cũng nói chương trình giáodục nghề nghiệp được tổ chức thực hiện theo năm học hoặc hình thức tích luỹtín……và được cụ thể hoá thành giáo trình, tài liệu giảng dạy” và Chương trìnhgiáo dục nghề nghiệp phải liên thông với các chương trình giáo dục khác.Thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng về nhiệm của toàn ngành trong năm học2005-2006 về mặt giáo dục lao động – hướng nghiệp các Sở giáo dục và Đào tạocác trường phổ thông và các trung tâm KTTH-HN1.2.8.Tiếp tục việc triển khai Chỉ thị số 33/2003/TC-BGD&ĐT về tăngcường giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông nhằm đẩy mạnh công tácgiáo dục hướng nghiệp nâng cao chất lượng, định hướng nghề nghiệp phù hợp9 Nguyễn Thị Tâm- Trường THPT số 1 Bắc Hà _ Lào caivới nhu cầu nhân lực của từng địa phương, góp phần tích cực vào việc phânluồng học sinh cuối cấp THCS và THPT.1.3. CƠ SỞ THỰC TIỄNHọc sinh THPT là bộ phận thanh thiếu niên đến tuổi trưởng thành đượctiếp cận với một hệ thống kiến thức từ quá trình học tập ở Trường phổ thông vàđược trải nghiệm thực tiễn thông qua những dạng lao động trong gia đình, trongcác tổ chức đoàn thể, hàng ngày được tiếp nhận các dạng thông tin nghề nghiệpvà chính những điều kiện này đã giúp các em hình thành được những cơ sở xácđáng về kiến thức, về kỹ năng và đặc biệt là sự trưởng thành đáng kể trong nhậnthức đối với ý nghĩa cuộc sống, vị trí của bản thân, có được sự thử thách tronglao động nghề nghiệp góp phần vào đời sống gia đình tạo ra những tiêu để choquá trình thích ứng nghề nghiệp sau này. Một số học sinh với ý chí vươn lên,ngay từ khi còn học phổ thông đã tích cực học thêm các môn học cần thiết nhưtin học, ngoại ngữ…. Với cái nền rất đáng quí đó của học sinh THPT, nhiệm vụhướng nghiệp đối với các em không chỉ dừng lại ở mức nâng cao nhận thức vàsự hiểu biết kỹ càng hơn về nghề mà còn là quá trình xác lập những điều kiệnkiến thức để đưa các em hoạt động trong thế giới nghề nghiệp, tạo ra sự thíchứng ở mức độ nhất định với nghề hoặc lĩnh vực lao động mà họ ưa thích.Do sự phân luồng của xã hội, do thực tế bức xúc bởi vì không có sự liênthông giữa hướng nghiệp, đào tạo và sử dụng nên tồn tại thực tếĐầu vào nhiều, chưađược định hướng, tưvấn nghềĐầu ra thừa thầy thiếuthợ chất lượng nghềkém+ Sau khi tốt nghiệp THCS sẽ có tình trạng:75% học tiếp THPT-> thi đại học, cao đẳng cần nhiều Giáo viên,THCSPhòng học14-15% học nghề (quá ít)24-25% sống tự do vào đời với 2 bàn tay trắng -> sinh ra tệ nạn XH10 Nguyễn Thị Tâm- Trường THPT số 1 Bắc Hà _ Lào caiSau THCSĐại học cao đẳng 80%THCN, DN 10%Còn lại vào đờiRất nhiều học sinh sau khi thi Đại học, Cao đẳng trượt không biết mìnhnên học gì? theo nghề gì:Thực tế tại địa phương chúng tôi là một huyện vùng cao kinh tế gặp rấtnhiều khó khăn, mặt bằng dân trí thấp việc định hướng và tư vấn nghề là mộtviệc vô cùng quan trọng và cần thiết để các em có việc làm góp phần xoá đóigiảm nghèo cho quê hương, hạn chế các tệ nạn xã hội đang có chiều hướng giatăng tại địa phương do không có việc làm.11 Nguyễn Thị Tâm- Trường THPT số 1 Bắc Hà _ Lào caiCHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNGGIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG THPT SỐ 1 BẮC HÀ TRONGGIAI ĐOẠN VỪA QUA2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG THPT SỐ 1 BẮC HÀBắc Hà là huyện vùng cao của tỉnh Lào Cai , trong những năm gần đâyđời sống kinh tế xã hội có nhiều đổi mới. Đặc biệt Thị trấn Bắc Hà đang trongxu thế rút ngắn khoảng cách với thành phố thị xã, cả về đời sống kinh tế- xã hộivà nhất là Giáo dục đào tạo. Được thành lập năm 1966, là ngôi trường THPTđầu tiên của huyện Bắc Hà, trường THPT số 1 Bắc Hà đã trải qua 44 năm xâydựng và phát triển . Hàng năm nhà trường được đón nhận các thầy cô được đàotạo từ các trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Sư phạm Hà Nội, Sư phạm HàNội 2. Năm học 2009- 2010 nhà trường có 40 giáo viên trực tiếp giảng dạy, trêntổng số 16 lớp và 695 học sinh. Tỷ lệ giáo viên đạt 2,5/lớp, tỷ lệ GV đạt chuẩn97,5% (01 GV môn Tin học có trình độ cao đẳng). Đội ngũ ổn địnhTổng số học sinh đầu năm là 695 em của 21 xã 1 Thị trấn hầu hết là con em cácdân tộc (H,Mông, Tày, Nùng ,Dao,Phù lá, Kinh..)Cơ sở hạ tầng của Huyện trong những năm gần đây được sự đầu tư củanhà nước về : Đường, trường, trạm nên đời sống của nhân dân đã dần được cảithiện.Tuy nhiên kinh tế địa phương chủ yếu là nông nghiệp, cả Huyện chỉ có 1làng nghề làm nghề thổ cẩm, diện tích chủ yếu là núi nên sản lượng nông nghiệprất thấp , chủ yếu trồng ngô , nấu rượu, trồng cầy ăn quả ( Mận, lê,đào …) chỉ đủăn không có tích luỹ. Học sinh miền núi không phải nộp học phí nhưng nhiềugia đình cũng không lo được cho con cái đi học. Học sinh sau khi học xong lớp12 đa số ở nhà làm ruộng, đó là nguồn nhân lực lao động chủ yếu của địaphương.Trường ở vị trí trung tâm của Huyện nhưng số học sinh bỏ học hàng nămlà khá lớn Trung bình 1 năm bỏ trên 30 em ,đội ngũ giáo viên dạy hướngnghiệp chưa được đào tạo bài bản về chuyên môn nghiệp vụ chưa thực sự hiểu12 Nguyễn Thị Tâm- Trường THPT số 1 Bắc Hà _ Lào caibiết sâu sắc, hiệu quả công tác tập huấn dạy hướng nghiệp chưa cao ( chủ yếudạy kiêm nghiệm). Bên cạnh đó nhận thức của phụ huynh, học sinh chưa đúngđắn về công tác hướng nghiệp các em chưa có hiểu biết về ngành nghề một sốhọc sinh chưa thấy vai trò của học nghề . Hàng năm tỉ lệ học sinh đỗ đại học caođẳng chưa cao chủ yếu là học sinh khu vực thị trấn .Đội ngũ:SL-CL đội ngũNămTổng sốCB quản lýSauHiệuĐạiGVLớp2007-20084821trưởng12008-2009522012009-201047- Tình hình xã hội:161PhóĐạiCaohọcđẳng3762học022(đi4152học)2354Trong một vài năm gần đây do tác động của cơ chế thị trường tệ nạn xãhội ngày càng gia tăng và có chiều hướng xâm nhập vào nhà trường.Sau khi họcxong lớp 12 học sinh các xã vùng cao, khu vực ven thị trấn một số chưa có côngăn việc làm nên đã bị ảnh hưởng gây nên nỗi lo và bức xúc cho nhà trường và cảxã hội. Nhà trường đang cùng với UBND Huyện , Thị trấn và các cơ quan banngành bàn bạc và đã có các phương án để giải quyết số lao động dư thừa này.2.2. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:Trong năm 2009-2010 trường đã được 1 số kết quả đáng khích lệ về mặthọc tập và tu dưỡng rèn luyện:+ Đội ngũ cán bội quản lý và giáo viên đã nhận thức được tầm quan trọngcủa công tác hướng nghiệp. Và coi nó là một môn học quan trọng như các mônhọc khác.+ Từ năm học 2008-2009 đã có kế hoạch hoạt động GDHN cho học sinhcác khối cụ thể:13 Nguyễn Thị Tâm- Trường THPT số 1 Bắc Hà _ Lào caiKhối 10: Định hướng nghềKhối 11: Tư vấn nghềKhối 12: Học nghềThực hiện mời cán bộ trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm tỉnh LàoCai và liên kết với trung tâm Giáo dục KTTH- Hướng nghiệp - Dạy nghề tỉnh.Hàng năm nhà trường đã lập kế hoạch năm học về việc huy động cácnguồn lực xã hội phục vụ cho hướng nghiệp thông báo cho giáo viên và học sinhtình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và của địa phương;nhu cầu sử dụng nguồn lao động chỉ đạo và kiểm tra công tác hướng nghiệp củagiáo viên, phối hợp các hình thức hướng nghiệp trong và ngoài nhà trường. Kếthợp với địa phương trong việc sử dụng hợp lý học sinh ra trường cuối năm tổchức bàn giao học sinh cho địa phương.- Thông qua các bộ môn văn hoá cơ bản, qua các bộ môn kỹ thuật, sinhhoạt hướng nghiệp và đặc biệt thông qua hoạt động lao động và dạy nghề phổthông, nhà trường đã tiến hành giáo dục hướng nghiệp cho học sinh.Trong 3 năm học : 2007-2008; 2008-2009 ; 2009-2010 trường đã liên kếtvới trung tâm GDTH- Hướng nghiệp dạy nghề tỉnh Lào cai cử người về tư vấncho học sinh khối 11 và đã có 100% học sinh tham gia học nghề phổ thông.Trong 2 năm học gần đây 100% học sinh khối 11 tham gia học nghề phổthông và bước đầu nhiều em dã bộc lộ các năng khiếu về nghề nghiệp trong nămhọc 2009 2010 tất cả học sinh được tham gia hoạt động sinh hoạt hướng nghiệp.Ban tuyển sinh của trường kết hợp với Đoàn thanh niên tổ chức tư vấn hướngnghiệp nghề cho Học sinh khối 12 trước khi làm hồ sơ tuyển sinh ĐH, CĐ,THCN cho các em học sinh và gia đình có hiểu biết chọn ngành nghề phù hợpvới năng lực sở trường và phù hợp với năng lực, trình độ của mình , phù hợpvới địa phương.+ Nhà trường đã trích một phần kinh phí dành cho hoạt động Dạy và họcvào hoạt động sinh hoạt hướng nghiệp.14 Nguyễn Thị Tâm- Trường THPT số 1 Bắc Hà _ Lào cai+ Chính quyền địa phương và phụ huynh đã bắt đầu quan tâm đến cáchoạt động giáo dục hướng nghiệp.Qua các đợt hoạt động GDHN học sinh và phụ huynh đã có cái nhìn cụthể hơn với những ngành nghề mà xã hội đang có nhu cầu và đã có ý thức quantâm hơn với những nghề mà địa phương đang có. Nhiều em đã quyết tâm làmkinh tế trang trại đưa sản phẩm nông nghiệp (mận tam hoa, chè Bản liền, đàotây…) trở thành hàng hoá để tham gia thị trường mang lại lợi ích thiết thực choquê hươngvà gia đình.2.3. MỘT SỐ TỒN TẠI CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ GDHN Ở TRƯỜNG THPT SỐ 1BẮC HÀNhà trường chưa quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng công tác lập kếhoạch, chương trình nội dung, phương pháp giáo dục hướng nghiệp nhằm nângcao chất lượng giáo dục, và đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho nềnkinh tế xã hội song hiệu quả chưa cao:- Những năm qua đa số học sinh lựa chọn hướng học tập, định hướngnghề nghiệp chỉ theo cảm tính cá nhân và gia đình hoặc ảnh hưởng của bạn bè.Sự lựa chọn nghề mang đậm tính chất chủ quan và phiến diện, thiếu tính thựctiễn và không phù hợp với xu thế, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, địaphương.Hầu hết học sinh sau khi tốt nghiệp THPT thì lại chỉ muốn thi vào cáctrường Đại học, coi đó là hướng duy nhất để lập thân, lập nghiệp. Cả học sinh vàcha mẹ các em đều chưa chú ý đúng mức đến điều kiện phát triển kinh tế – xãhội của địa phương và của đất nước.- Công tác GDHN còn nhiều bất cập hạn chế như :+ Hoạt động SHHN và tư vấn hướng nghiệp còn chưa được tổ chức đồngbộ ở các địa phương. Các giờ học giáo dục hướng nghiệp nhiều khi còn mangtính hình thức, nghèo nàn nội dung.15 Nguyễn Thị Tâm- Trường THPT số 1 Bắc Hà _ Lào cai- Khó khăn lớn nhất là việc sử dụng chưa hợp lý học sinh tốt nghiệpPTTH hiện nay. Một số tốt nghiệp THPT không muốn trở về địa phương sảnxuất vì địa phương kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đã có song còn chậm,khâu qui hoạch đào tạo cán bộ, sử dụng lao động tại chỗ hiệu quả còn hạn chế.Mặt khác chất lượng hướng nghiệp dạy nghề, đào tạo tay nghề của các cơ sở đàotạo hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp đặt ra ở địa phương trong cơ chếthị trường.- Tổ chức hoạt động hướng nghiệp còn lúng túng chưa gắn với thực tế địaphương. Địa bàn nhà trường đóng khá đa dạng về ngành nghề: nông nghiệp,nấu rượu, dệt thổ cẩm, buôn bán… Mặc dầu ngành nghề khá đa dạng như vậynhưng kinh tế ở các ngành chưa phát triển, phân công lao động còn hạn chế, lựclượng lao động dôi dư còn nhiều . Một số ngành nghề truyền thống không đủđiều kiện phát triển như dệt thổ cẩm, thêu, trồng nấm cũng mới hình thành.2.4. NGUYÊN NHÂN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA VIỆC GIÁO DỤC HƯỚNGNGHIỆP CHO HỌC SINH THPT2.4.1. Nguyên nhân- Nhận thức của một số lãnh đạo địa phương, một số lãnh đạo, cán bộquản lý nhà trường, giáo viên, gia đình và bản thân học sinh về công tác hướngnghiệp còn hạn chế, chưa rõ ràng đúng đắn. Họ chưa thật hiểu rõ về vai trò vàtầm quan trọng của công tác hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông đốivới bản thân học sinh nói riêng và đối với sự phát triển kiến thức xã hội nóichung.- Nhà trường không làm thay đổi được một số vấn đề xã hội liên quan đếncông tác hướng nghiệp như vấn đề việc làm, tuyển chọn nghề, chế độ đãi ngộvới các nghề…. Nhà trường không làm thay đổi được nhận thức của cha mẹ họcsinh về vấn đề hướng nghiệp.- Sự mất cân đối trong hệ thống giáo dục quốc dân dẫn đến sự mất cân đốitrong sự phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học phổ thông.16 Nguyễn Thị Tâm- Trường THPT số 1 Bắc Hà _ Lào cai- Giáo viên làm công tác tư vấn nghề, hướng nghiệp chưa được đào tạo,chưa có giáo viên chuyên trách.- Còn thiếu các tài liệu hướng dẫn về nội dung của tài liệu còn nghèo nàn,thiếu hấp dẫn, chương trình chưa thật sự rõ nét, chưa phù hợp thực tiễn.- Chương trình học các môn văn hoá và tâm lý thi cử còn quá nặng nề.- Cơ sở vật chất phục vụ lao động sản xuất – hướng nghiệp- dạy nghề cònquá thiếu thốn, trường không có xưởng cho học sinh lao động, không có một sốthiết bị trực quan phục vụ sinh hoạt hướng nghiệp.2.4.2. Một số vấn đề đặt ra cần giải quyết trong công tác chỉ đạo hoạtđộng GDHNQua thực tế đã đạt được và một số tồn tại trong công tác quản lý GDHNcủa trường THPT số 1 Bắc Hà bản thân tôi nhận thấy rằng để làm tốt công tácnày cần có các giải pháp sau:+ Nâng cao nhận thức về GDHN của cán bộ quản lý các cấp và đội ngũnhà giáo.- Sở GD&ĐT và các ban ngành chức năng kết hợp với UBND các cấp cầncó phương thức đào tạo. Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên một cách chính quy giúpđội ngũ này nâng cao tốc độ để có thể định hướng, tư vấn và dạy nghề phổ thôngmột cách cơ bản có tính hệ thống.+ Cần đổi mới cơ chế chính sách đối với giáo viên phụ trách công tácGDHN, tư vấn HN.17 Nguyễn Thị Tâm- Trường THPT số 1 Bắc Hà _ Lào caiCHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNGGDHN Ở TRƯỜNG THPT3.1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý các cấp giáo viên và họcsinh cũng như xã hội về công tác GDHN trong trường phổ thông.+ Phải coi hoạt động GDHN là một công việc thường xuyên và liên tụcmang tính hệ thống và quan trọng như các môn khoa học cơ bản khác phải tuântheo quy trình hướng nghiệp.Định hướng nghềThích ứng nghềPhù hợp nghềChọn nghềHọc nghềChọn nghềBồi dưỡngĐào tạo lại:Hiệu trưởngBan hướng nghiệp nhà trườngGiáoviênchủnhiệmGiáoviênbộmônTổchứcđoànthanhniênBanđạidiệnphụhuynhTổchứcxã hộiThưviệnnhàtrườngY tếnhàtrườngTrungtâm kỹthuậtTH-HNCơ sởsảnxuất+ Trong trường phải thành lập ban chỉ đạo hướng theo cấu trúc sauViệc xây dựng hệ thống và cấu trúc của hệ thống hướng nghiệp trongtrường THPT thể hiện những mối quan hệ gắn bó hữu cơ giữa các bộ phận trong18 Nguyễn Thị Tâm- Trường THPT số 1 Bắc Hà _ Lào caitrường và ngoài xã hội. Đồng thời thể hiện vai trò, trách nhiệm của Hiệu trưởng.Nhiệm vụ của Hiệu trưởng là chịu trách nhiệm chung về kế hoạch và điều hànhtoàn bộ quá trình thực hiện HĐHN trên các mặt cơ bản:- Phương hướng triển khai HĐHN nhà trường trên cơ sở đường lối chủtrương hướng nghiệp của Nhà nước và tình hình thực tế của địa phương.- Sắp xếp và ổn định kế hoạch hướng nghiệp cho cân đối hợp lý với kếhoạch toàn diện của năm học do Bộ giáo dục và đào tạo qui định.- Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của ban hướng nghiệp trênmột số mặt quan trọng như nội dung, thời gian, phương tiện, nhân lực và hiệuquả, giáo dục của hoạt động hướng nghiệp.- Xét duyệt và phê chuẩn kế hoạch hướng nghiệp, các văn bản kết nghĩa,hợp tác trong quá trình thực hiện hoạt động hướng nghiệp với các cơ quan bạn.- Chịu trách nhiệm trước cơ quan chỉ đạo cấp trên về kết quả toàn diệncủa hoạt động hướng nghiệp.Ban hướng nghiệp trước cơ quan chỉ đạo cấp trên về kết quả toàn diện củahoạt động hướng nghiệp. Có đại diện các thành phần chủ yếu như ở trong sơ đồcấu trúc trên.Phụ trách ban hướng nghiệp là một đồng chí Phó Hiệu trưởng . Sự có mặtcủa các thành phần trong và ngoài trường như trong cấu trúc của hệ thống, chophép mở rộng khả năng liên kết các lực lượng giáo dục (nhà trường, gia đình vàxã hội) trong hoạt động hướng nghiệp.Chức năng chính của Ban hướng nghiệp nhà trường là chỉ đạo kế hoạch(soạn thảo, phê chuẩn kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch), nó đồng thờicòn là bộ phận trung gian môi giới liên kết tất cả các thành phần có trong hệtrong để đạt mục đích chung trong hoạt động hướng nghiệp.Nhiệm vụ của Ban hướng nghiệp bao gồm:- Giúp cho cán bộ, công nhân viên trong nhà trường, đặc biệt đối với cácthầy cô giáo, cô giáo, các tổ chức đoàn thể của giáo viên và học sinh nhận thức19 Nguyễn Thị Tâm- Trường THPT số 1 Bắc Hà _ Lào caiđầy đủ và sâu sắc mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung chính của việc tổ chứchoạt động hướng nghiệp trong trường THPT.- Tuyên truyền, vận động các tổ chức xã hội có liên quan cùng tham giavào công tác hướng nghiệp.- Kiểm tra, đôn đốc và đánh giá theo từng phần việc, từng giai doạn củacác bộ phận hợp thành trên cơ sở kế hoạch hợp đồng được giao tương ứng vớiđặc điểm hoạt động của bộ phận mình.Để thực hiện các nhiệm vụ trên Ban hướng nghiệp cần phải tiến hànhnhững công việc cụ thể sau:+ Dựa vào kế hoạch của chính quyền địa phương về phân bổ lao động vàphát triển kinh tế- xã hội, cung cấp cho giáo viên những hiểu biết về nhu cầu sửdụng nhân lực ở địa phương và khả năng tiếp nhận học sinh tốt nghiệp ra trườngtrong mỗi năm học.+ Đưa hoạt động hướng nghiệp vào kế hoạch hoạt động chung của nhàtrường ở từng giai đoạn (tháng, học kỳ, năm học) từng mảng công việc (học tậpvăn hoá, lao động sản xuất hoạt động ngoại khoá…)+ Tổ chức trao đổi kế hoạch thực hiện nội dung hướng nghiệp giữa các bộphận chức năng trong trường để hoạt động hướng nghiệp được triển khai mộtcách đồng bộ.+ Trao đổi với giáo viên và các tổ chức đoàn thể xã hội trong và ngoài nhàtrường để thiết lập kế hoạch sử dụng các hình thức hướng nghiệp nhằm pháttriển hứng thú, sở trường, năng lực của học sinh.+ Thiết lập kế hoạch và sự cộng tác giữa nhà trường với các cơ sở sảnxuất và các cơ quan đào tạo nghề xung quanh nơi trường đóng nhằm nâng caosức mạnh tổng hợp và hiệu quả của hoạt động hướng nghiệp. Thực hiện các bàigiảng hướng nghiệp theo chương trình của Bộ, gặp gỡ trao đổi giữa học sinh vàcơ sở sản xuất, giúp nhà trường về cơ sở kĩ thuật cán bộ công nhân có tay nghề.20 Nguyễn Thị Tâm- Trường THPT số 1 Bắc Hà _ Lào caiNâng cao nhận thức công tác GDHN không chỉ dừng lại cho đối tượnggiáo viên, học sinh mà còn phải tác động đến tới các bậc phụ huynh và xã hội thìphải coi hướng nghiệp là một nội dung đào tạo về giáo dục lao động, kỹ thuật,dạy nghề, là một bộ phận của giáo dục phổ thông. Phải tìm mọi cách để khắcphục khó khăn để hoàn thành giáo dục hướng nghiệp cho học sinh theo yêu cầu,nội dung quy định. Phương pháp tuyên truyền: Thông qua các phương tiệnthông tin đại chúng, các buổi chào cờ, sinh hoạt hướng nghiệp.Đẩy mạnh tuyên truyền để giáo viên, cán bộ quản lý, phụ huynh và họcsinh hiểu rõ hơn mục đích của công tác hướng nghiệp của học sinh phổ thông.3.2. Chú trọng bồi dưỡng giáo viên làm công tác hướng nghiệpĐể công tác hướng nghiệp có hiệu quả cao, nhà trường chú trọng bồidưỡng đội ngũ giáo viên làm công tác hướng nghiệp, coi đây là khâu có tínhchất quyết định.-Về tổ chức nhân sự: bên cạnh ban chuyên môn phụ trách chung về dạyhọc nhà trường, thành lập ban lao động hướng nghiệp do một đồng chí phó hiệutrưởng làm trưởng ban: các thành viên: GVCN, đại diện hội cha mẹ học sinh cáclớp và thường vụ hội, đoàn thanh niên, các môn KTCN, tin học… KTNN, các tổtrưởng chuyên môn. Ban này có trách nhiệm tư vấn về công tác hướng nghiệpcho hiệu trưởng, tổ chức thực hiện kế hoạch và hướng nghiệp dạy nghề theo kếhoạch nhà trường.- Bồi dưỡng về kiến thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ giáo viên làm côngtác hướng nghiệp.- Lựa chọn giáo viên cốt cán tham gia các lớp tập huấn về hướng nghiệpdo bộ giáo dục đào tạo tổ chức, liên kết với các đơn vị sản xuất trên địa bàn làmăn có hiệu quả. Bởi cơ sở sản xuất tại địa phương là minh chứng sống cho cácem định hướng và chọn nghề…- Bồi dưỡng những kiến thức về kinh tế và hội của đất nước và địaphương để làm tốt công tác tư vấn và hướng nghiệp cho học sinh.21 Nguyễn Thị Tâm- Trường THPT số 1 Bắc Hà _ Lào cai- Chú trọng công tác thi đua khen thưởng, khuyến khích bằng vật chất chocán bộ giáo viên làm công tác hướng nghiệp dạy nghề.3.3. Xây dựng củng cố cơ sở vật chất, tổ chức lao động tập thể và làm tốtcông tác xã hội hóa để phục vụ có hiệu quả công tác GDHN.- Các biện pháp nêu trên đều có mối quan hệ hữu cơ mật thiết trong quátrình tổ chức thực hiện công tác hướng nghiệp ở trường THPT số 1 Bắc Hàtrong giai đoạn hiện nay. Luôn thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, chuẩn bịnguồn nhân lực phục vụ kinh tế xã hội thì nhà trường quan tâm làm tốt công táchướng nghiệp và thực hiện đồng bộ các giải pháp trên. Trong đó vấn đề nângcao nhận thức, kỹ năng hướng nghiệp dạy nghề cho đội ngũ giáo viên là quantrọng nhất.3.4. Nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp.Ưu tiên GVCN dự các lớp bồi dưỡng về hoạt động GVHN vì GVCN làngười hơn ai hết có điều kiện thuận lợi gần gũi hiểu biết học sinh về tất cả mọimặt, là người có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của tập thể cũng nhưcủa mỗi cá nhân trong lớp mình phụ trách. GVCN phải giúp học sinh biết ýnghĩa của việc chọn nghề và định hướng nghề nghiệp.- Giáo viên chủ nhiệm chủ động xây dựng kế hoạch định hướng nghề chohọc sinh lớp mình.Kế hoạch chủ nhiệm chủ động xây dựng kế hoạch định hướng nghề chohọc sinh lớp mình.22 Nguyễn Thị Tâm- Trường THPT số 1 Bắc Hà _ Lào caiKế hoạch hướng nghiệp của giáo viên chủ nhiệm lớp về công táchướng nghiệpTháng910Nội dungĐịnh hướng suy nghĩ choHình thứcNói chuyện traoBiện pháphọc sinhđổiGiới thiệu một số nghề ở - Trình chiếu:- Yêu cầu một sốđịa phương có khả năng Thuyết minh cóhọc sinh trongphát triển và một số ngành tranh ảnh, thamlớp ở địa phươngmới có thể vận dụngquan cơ sở sảncó ngành nghềxuất, các sảntrình bày hiểuphẩm minh hoạbiết của mình- Thực hànhGiới thiệu một số nghề có - Thuyết minh có - Cho học sinhnhu cầu của địa phương và tranh ảnh, tham phát biểu, tranh1112đất nướcquan sản phẩm luận( Dệt thổ cẩm, thêu,mình hoạ- Giáo viên chủ- Thực hànhnhiệm kết luậnCho học sinh đăng ký chọn GVCN xem xét, Tất cả học sinhnghề cho tương laitrao đổi toạ đàm tham giaHàng năm vào đầu năm học GVCN các lớp 12 phải làm một số phiếu trắcnghiệm điều tra theo mẫu sau1) Họ và tênLớp2) Bạn hãy khoanh tròn vào hướng đi của bạn sau khi tốt nghiệp THPTa) Thi vào đại học, cao đẳng và các trường dạy nghề.b) Đi bộ đội, trở về nông thôn sản xuất.Điền vào chỗ trống các các câu sau:+ Thi vào trường Đại học ……………..Cao đẳng………………..23 Nguyễn Thị Tâm- Trường THPT số 1 Bắc Hà _ Lào cai+ Nếu học nghề thì thích nghề …………………………………...Phiếu thứ hai có nội dung sauHãy trả lời các câu hỏi:a) Nếu có quyết định trở về nhà lao động sản xuất thì bạn chon lĩnh vựcnào? Tại sao?b) Vì sao bạn lại chọn nghề đó mà không phải nghề khác?c) Bạn đã có chuẩn bị gì cho nghề định chọn?d) Cha mẹ bạn đã khuyên bạn những gì?e) Nếu trường tổ chức các hoạt động ngoại khoá thì bạn thích hoạt động ởnhóm nào?f) Môn học nào bạn thích nhất?g) Bạn có năng khiếu gì?3.5 Chuẩn bị một số bài giảng mẫu về công tác định hướng và tư vấnnghề có nội dung như sau:-Sơ lược lịch sử phát triển các nghề.-Sự phát triển các lĩnh vực nghề trong giai đoạn hiện nay.-Hướng phát triển của lĩnh vực nghề trong thời gian tới.-Đặc điểm yêu cầu của lĩnh vực nghề tương ứng.+ Đối tượng lao động+ Mục đích lao động.+ Nội dung lao động.+ Điều kiện lao động.+ Công cụ lao động+ Chứng chỉ điều kiện y học.+ Các cơ sở đào tạo nghề.3.6 Đa dạng hoá các hình thức hoạt động giáo dục hướng nghiệp.24 Nguyễn Thị Tâm- Trường THPT số 1 Bắc Hà _ Lào caiTổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường THPT cần đạtđược 3 yêu cầu sau:-Người học cần nắm được cấu trúc của hoạt động hướng nghiệp.-Nắm được cách tổ chức triển khai những nội dung cơ bản tronghoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường THPT.-Hiểu được cách thức tiến hành tổ chức bài học trên lớp theo chươngtrình, biết cách thức phối hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoàitrường THPT, thực chất là hoạt động giáo dục có sự gắn bó mật thiết giữacác bộ phận trong trường, ngoài xã hội nó tạo nên sức mạnh tổng hợp đồngbộ khi thực hiện nhiệm vụ của công tác hướng nghiệp.Hoạt động sinh hoạt Hướng nghiệp có những đặc thù riêng về mặt phương pháptổ chức học tập cho học sinh. Tính đặc thù thể hiện ở vai trò là chủ thể hoạtđộng các học sinh các hoạt động học tập của học sinh được lặp lại và liên tục, cóliên quan với nhiều nguồn từ ngoài nhà trường và góp phần vào việc phát triểntính tích cực hoạt động của học sinh và vì vậy cũng có nhiều phương thức tiếnhành hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh đó là:-Tiến hành điều tra cơ bản đối với hoạt động đầu cấp (lớp 10) vàcuối cấp (lớp 12) theo mẫu, kiểu chung của Ban hướng nghiệp.-Hội thảo câu lạc bộ, báo tường, trao đổi với học sinh cũ của trườngđã thành đạt, mít tinh, hội diễn, vui chơi.-Trao đổi, ký kết hợp đồng, tham quan, báo cáo trao đổi với cơ sởsản xuất.-Triển lãm kết quả học tập và đồ dùng trực quan…-Tổ chức diễn đàn, nói chuyện thời sự, nghe báo cáo của cán bộ cấptrên về những vấn đề: phương hướng phát triển, các ngành nghề của địa phươngtrong thời gian tới… Hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT cònđược thực hiện trong quá trình giảng dạy các bộ môn khoa học cơ bản. Nhữngkiến thức trong các môn học mà học sinh lĩnh hội sẽ tạo thành nền móng cho sự25 Nguyễn Thị Tâm- Trường THPT số 1 Bắc Hà _ Lào caitiếp thu kiến thức nghề nghiệp bởi lẽ đó là hệ thống tri thức cơ bản, chung nhất,được tất cả các ngành nghề lấy đó làm điểm tựa để bồi đắp dần tri thức chuyênngành cho giai đoạn tiếp theo.- Nội dung kiến thức phổ thông đã bao gồm trong đó một lượng thôngtin khá phong phú về nghề nghiệp: công cụ và phương tiện lao động thông quamôn vật lý, công cụ và phương tiện tư duy trong quá trình lao động, thông quamôn toán học, biến đổi nguyên vật liệu thông qua các môn hoá học, vật lý; Biếnđổi vật chất hữu cơ thông qua môn sinh học, hoá học; Quan hệ giữa con ngườivới tự nhiên trong lao động thông qua môn văn học; Điều kiện tự nhiên và xãhội của quá trình lao động thông qua môn địa lý, lịch sử.- Khi học các môn đó liên quan tới nghề nghiệp giáo viên cần lựa chọnlượng thông tin cho phù hợp với đặc thù của từng môn học, vừa ăn nhịp với kinhnghiệm hiểu biết và năng lực của học sinh.- Thông qua các môn khoa học cơ bản học sinh hiểu biết về ý nghĩa,công dụng, các nguyên lý, cơ sở khoa học của qui trình lao động sản xuất cònqui trình công nghệ, kĩ năng, kĩ xảo thủ thuật tiến hành, thao tác, tư thế lao động… sẽ được hình thành thông qua giảng dạy các môn: công nghệ kĩ thuật, laođộng sản xuất, lao động công ích, dạy nghề phổ thông.- Trong hoạt động giáo dục hướng nghiệp, sự tham gia của các tổ chứcvà lực lượng xã hội có vai trò quan trọng đó là tổ chức Đoàn thanh niên cộngsản Hồ Chí Minh với tư cách là một thành phần của hệ thống hướng nghiệp đólà hình thành cơ sở đạo đức của lý tưởng và hứng thú nghề nghiệp cho học sinh,là sự tham gia tích cực vào quá trình giải quyết những vấn đề hướng nghiệp.Với hình thức và phương pháp cơ bản của công tác hướng nghiệp. Banchấp hành Đoàn trường tổ chức: thuyết trình tọa đàm, trao đổi, qua hoạt độngchủ đề hàng tháng tích hợp vào các bộ môn, qua giờ chào cờ, gặp gỡ, giao lưuvới các cơ sở đoàn ngoài nhà trường… Đó chính là hướng nghiệp qua hoạt độngngoài giờ trên lớp.26 Nguyễn Thị Tâm- Trường THPT số 1 Bắc Hà _ Lào cai- Trong hệ thống hướng nghiệp của nhà trường sự phối hợp công tác giãgiáo viên chủ nhiệm lớp, tập thể sư phạm nhà trường với cha mẹ học sinh cómột ý nghĩa rất quan trọng.Tiềm năng hướng nghiệp của cha mẹ học sinh là rất lớn, vì họ thuộc nhiềutầng lớp xã hội, có những nghề nghiệp riêng, gần gũi cuộc sống hàng ngày củahọc sinh, cha mẹ học sinh là người nhạy cảm hơn ai hết về tính chất nghề nghiệpcũng như xu thế phát triển của nó. Đây chính là điều mà học sinh khi chọn nghềlại chưa thấu hiểu được.Như vậy: sự đa dạng hoá các hình thức hoạt động giáo dục hướng nghiệpthông qua sơ đồ sau:HƯỚNGNGHỆPCác giờLao độngCácmônCôngGiáocông ích TỔNG nội khoá HỢPkhoahọcnghệvàKỸTHUẬTdụcvềxã hộicơ bảnLĐSXKT&XHHƯỚNGNGHỆPTrong tất cả các biện pháp nâng cao năng lực quản lý hoạt động GDHNthì việc định hướng nghề nghiệp và tư vấn nghề là quan trọng nhất. Nó giúp chohọc sinh định hướng và hiểu biết khái quát về nghề từ đó các em đỡ bỡ ngỡ khibước chân ra khỏi mái trường tìm con đường mưu sinh lập nghiệp.27 Nguyễn Thị Tâm- Trường THPT số 1 Bắc Hà _ Lào caiPHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ1. KẾT LUẬNTrong giai doạn hiện nay đất nước ta đang trong thời kỳ công nghiệp hoá,hiện đại hoá đất nước, xu thế nền kinh tế nhiều thành phần đang phát triển. Vìthế đòi hỏi nguồn nhân lực một cách cân đối là một đòi hỏi rất cấp bách. Đặcbiệt là tình trạng “Thừa thầy, thiếu thợ”. Do đó nhiệm vụ của công tác hướngnghiệp trong nhà trường THPT cũng có một vị trí rất quan trọng. Là một ngườiquản lý của trường THPT Huyện vùng cao thực tế số lượng học sinh lớp 12 ratrường một số không thi đỗ Đại học, Cao đẳng, do đó các em rơi vào tình trạng“tiến thoái lưỡng nan”, không biết mình sẽ đi về đâu, làm gì trong tương lai.Xuất phát từ những cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý cũng như thực trạng củacông tác giáo dục hướng nghiệp của trường THPT nói chung và trường THPT số1 Bắc Hà nói riêng tôi đã mạnh dạn đề xuất các biện pháp trong công tác quản lýgiáo dục hướng nghiệp ở trường phổ thông số 1 Bắc Hà như sau:- Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò tầm quan trọng của hoạt độngHNDN , tuyên truyền thông tin chính xác và kịp thời về nghề vàyêu cầu sử dụng nghề ở địa phương.- Tổ chức chỉ đạo thực hiện hoạt động HNDN.Xã hội hoá công táchướng nghiệp dạy nghề thông qua công tác tư vấn, phối hợp với các tổ chứcxã hội, đoàn thể hướng nghiệp dạy nghề.- Xây dựng , bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo và ban quản lý hoạtđộng HNDN. Coi trọng đội ngũ GVCN, xem đó là khâu then chốt.- Gia đình có vai trò quan trọng trong việc tư vấn sát thực tế về nghềnghiệp cho các em.- Xây dựng cơ sở vật chất và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất thiếtbị và xã hội hoá các nguồn lực cho công tác hướng nghiệp…28 Nguyễn Thị Tâm- Trường THPT số 1 Bắc Hà _ Lào caiCác giải pháp này tiến hành đồng bộ, có mối quan hệ tác động hỗ trợ lẫnnhau, không tách bạch, rời rạc.Mặc dù đề tài đã đề xuất 5 giải pháp trên, nhưng yêu cầu của công táchướng nghiệp cho học sinh THPT còn nhiều vấn đề khác người viết chưa đề cậptới:- Vấn đề kế hoạch hoá công tác hướng nghiệp.- Vấn đề tích hợp, lồng ghép có hiệu quả công tác hướng nghiệp.- Vấn đề bồi dưỡng như thế nào kỹ năng hướng nghiệp thông qua cácbộ môn văn hoá cơ bản, dạy nghề tham quan cơ sở sản xuất …2. KIẾN NGHỊ:- Có kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất và trong thiết bị kỹ thuậtcho các trường.- Tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáoviên hướng nghiệp và tư vấn nghề tiến tới chuẩn hoá đội ngũ giáo viên làmnhiệm vụ này.- Cần có đủ tài liệu, chương trình, sách giáo khoa, sách tham khảo vềgiáo dục hướng nghiệp.- Có chế độ đãi ngộ thoả đáng cho đội ngũ làm công tác này.29 Nguyễn Thị Tâm- Trường THPT số 1 Bắc Hà _ Lào caiTÀI LIỆU THAM KHẢO(1) Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc VI, VII, VIII, IX.(2) Luật giáo dục – Có sửa đổi 2005.(3) Kế hoạch chương trình công tác giáo dục hướng nghiệp của sở giáo dụcđào tạo Lào Cai , Trường THPT Số 1 Bắc Hà.(4) Bài giảng quản lý giáo dục lao động kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệpdạy nghề ở trường THPT – Thạc sĩ Phạm Thu Hà.(5) Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt hướng nghiệp cho học sinh phổ thôngthuộc trung tâm giáo dục và đào tạo lao động hướng nghiệp.(6)Báo cáo tổng kết năm học 2009-2010 của trường THPT Số1 Bắc Hà .30 Nguyễn Thị Tâm- Trường THPT số 1 Bắc Hà _ Lào cai31 Nguyễn Thị Tâm- Trường THPT số 1 Bắc Hà _ Lào cai32 [...]... sở giáo dục đào tạo Lào Cai , Trường THPT Số 1 Bắc Hà (4) Bài giảng quản lý giáo dục lao động kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp dạy nghề ở trường THPT – Thạc sĩ Phạm Thu Hà (5) Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt hướng nghiệp cho học sinh phổ thông thuộc trung tâm giáo dục và đào tạo lao động hướng nghiệp (6) Báo cáo tổng kết năm học 2009-2 010 của trường THPT Số 1 Bắc Hà 30 Nguyễn Thị Tâm- Trường THPT số 1 Bắc. .. tệ nạn xã hội đang có chiều hướng gia tăng tại địa phương do không có việc làm 11 Nguyễn Thị Tâm- Trường THPT số 1 Bắc Hà _ Lào cai CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG THPT SỐ 1 BẮC HÀ TRONG GIAI ĐOẠN VỪA QUA 2 .1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG THPT SỐ 1 BẮC HÀ Bắc Hà là huyện vùng cao của tỉnh Lào Cai , trong những năm gần đây đời sống kinh tế xã hội có nhiều... Xuất phát từ những cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý cũng như thực trạng của công tác giáo dục hướng nghiệp của trường THPT nói chung và trường THPT số 1 Bắc Hà nói riêng tôi đã mạnh dạn đề xuất các biện pháp trong công tác quản lý giáo dục hướng nghiệp ở trường phổ thông số 1 Bắc Hà như sau: - Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò tầm quan trọng của hoạt động HNDN , tuyên truyền thông tin chính xác và... là một môn học quan trọng như các môn học khác + Từ năm học 2008-2009 đã có kế hoạch hoạt động GDHN cho học sinh các khối cụ thể: 13 Nguyễn Thị Tâm- Trường THPT số 1 Bắc Hà _ Lào cai Khối 10 : Định hướng nghề Khối 11 : Tư vấn nghề Khối 12 : Học nghề Thực hiện mời cán bộ trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm tỉnh Lào Cai và liên kết với trung tâm Giáo dục KTTH- Hướng nghiệp - Dạy nghề tỉnh Hàng năm nhà... con cái đi học Học sinh sau khi học xong lớp 12 đa số ở nhà làm ruộng, đó là nguồn nhân lực lao động chủ yếu của địa phương Trường ở vị trí trung tâm của Huyện nhưng số học sinh bỏ học hàng năm là khá lớn Trung bình 1 năm bỏ trên 30 em ,đội ngũ giáo viên dạy hướng nghiệp chưa được đào tạo bài bản về chuyên môn nghiệp vụ chưa thực sự hiểu 12 Nguyễn Thị Tâm- Trường THPT số 1 Bắc Hà _ Lào cai biết sâu... kiện y học + Các cơ sở đào tạo nghề 3.6 Đa dạng hoá các hình thức hoạt động giáo dục hướng nghiệp 24 Nguyễn Thị Tâm- Trường THPT số 1 Bắc Hà _ Lào cai Tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường THPT cần đạt được 3 yêu cầu sau: - Người học cần nắm được cấu trúc của hoạt động hướng nghiệp - Nắm được cách tổ chức triển khai những nội dung cơ bản trong hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường. .. Lào cai cử người về tư vấn cho học sinh khối 11 và đã có 10 0% học sinh tham gia học nghề phổ thông Trong 2 năm học gần đây 10 0% học sinh khối 11 tham gia học nghề phổ thông và bước đầu nhiều em dã bộc lộ các năng khiếu về nghề nghiệp trong năm học 2009 2 010 tất cả học sinh được tham gia hoạt động sinh hoạt hướng nghiệp Ban tuyển sinh của trường kết hợp với Đoàn thanh niên tổ chức tư vấn hướng nghiệp. .. Cần đổi mới cơ chế chính sách đối với giáo viên phụ trách công tác GDHN, tư vấn HN 17 Nguyễn Thị Tâm- Trường THPT số 1 Bắc Hà _ Lào cai CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GDHN Ở TRƯỜNG THPT 3 .1 Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý các cấp giáo viên và học sinh cũng như xã hội về công tác GDHN trong trường phổ thông + Phải coi hoạt động GDHN là một công việc thường xuyên và liên tục... mình 22 Nguyễn Thị Tâm- Trường THPT số 1 Bắc Hà _ Lào cai Kế hoạch hướng nghiệp của giáo viên chủ nhiệm lớp về công tác hướng nghiệp Tháng 9 10 Nội dung Định hướng suy nghĩ cho Hình thức Nói chuyện trao Biện pháp học sinh đổi Giới thiệu một số nghề ở - Trình chiếu: - Yêu cầu một số địa phương có khả năng Thuyết minh có học sinh trong phát triển và một số ngành tranh ảnh, tham lớp ở địa phương mới có thể... 2.3 MỘT SỐ TỒN TẠI CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ GDHN Ở TRƯỜNG THPT SỐ 1 BẮC HÀ Nhà trường chưa quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch, chương trình nội dung, phương pháp giáo dục hướng nghiệp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, và đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho nền kinh tế xã hội song hiệu quả chưa cao: - Những năm qua đa số học sinh lựa chọn hướng học tập, định hướng nghề nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông số 1 Bắc Hà Lào Cai, Một số biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông số 1 Bắc Hà Lào Cai,

Từ khóa liên quan