0

Một số biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông Quảng Uyên - Cao Bằng

31 1,104 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2013, 16:42

Phân tích những tồn tại dẫn đến việc quản lý giáo dục hướng nghiệp gặp nhiều khó khăn , nguyên nhân chủ quan và khách quan Bành Đức Sơn- Trờng THPT Quảng Uyên - Cao Bằng Phần mở đầu 1. do chọn đề tài: Hiện nay đất nớc ta đang chuyển sang một giai đoạn mới với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật đang rất cần một nguồn nhân lực chất l- ợng cao đủ đáp ứng cho sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện đại hoá của đất nớc. Nguồn nhân lực ấy đâu ra và ta phải làm thế nào để có nguồn nhân lực chất lợng cao đó. Ta không thể nào quên câu nói của Bác Hồ Vì sự nghiệp 10 năm thì phải trồng cây Vì sự nghiệp trăm năm thì phải trồng ngời Câu nói nổi tiếng của Bác đã chỉ rõ tầm nhìn chiến lợc lâu dài của Bác. Để có một con ngời có sức khoẻ có tri thức có những kỹ năng nhất định về nghề nghiệp và có những ớc mơ hoài bão lớn lao không phải là ngày một ngày hai mà là cả một quá trình hết sức lâu dài và gian khổ với sự kết hợp của Gia đình Nhà trờngXã hội Khi sinh ra mỗi ngời đều có một năng khiếu riêng biệt mà trời đã ban tặng. Ta phải làm gì để mỗi ngời đó bộc lộ đợc năng khiếu và rèn luyện để phát huy đợc tối đa năng khiếu đó phục vụ cho lợi ích chung của xã hội. Các cụ ta luôn truyền dạy : Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh hay Một nghề thì sống, Đống nghề thì chết những câu nói đó đã thể hiện rất rõ việc chọn nghề, rèn luyện kỹ năng nghề, nghệ thuật hoá nghề, tinh thông nghề, tất cả những cái đó có đợc khi ta chọn đúng nghề, đúng sở thích và là mảnh đất mầu mỡ để ta vùng vẫy, sáng tạo thật sự bất công và đau đớn biết bao khi một ngời rất thích vẽ, thích làm thơ mà lại không đợc làm mà phải đi làm thợ cơ khí, lỗi đó tại ai? Ta không thể đổ lỗi cho nhà trờng đợc mà chỉ trách cho việc hớng nghiệp cho các em làm cha tốt. Các em không đợc định hớng và t vấn về nghề nghiệp về mọi vấn đề mà các em quan tâm. Để tránh việc đó xảy ra ngay từ khi học tiểu học ta phải quan tâm đến việc hớng nghiệp cho các em. Nhà trờng không chỉ dạy chữ, dạy cách làm ngời mà phải dạy nghề. Thông qua hớng nghiệp phải hình thành cho các em những kỹ năng tối thiểu Bành Đức Sơn- Trờng THPT Quảng Uyên - Cao Bằng về nghề. Nhà trờng không chỉ là trung tâm văn hoá giáo dục mà phải là trung tâm thông tin, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cao. Sản phẩm của giáo dục, của nhà trờng phải là những con ngời có Đức, có tài có sức khoẻ và có những kỹ năng nhất định về nghề sẵn sàng tham gia vào mọi hoạt động của xã hội và hội nhập quốc tế. Để làm tốt vấn đề hớng nghiệp cho học sinh trong những năm qua Đảng và nhà nớc ta đã luôn quan tâm đến yêu cầu và mục đích của việc giáo dục hớng nghiệp. Giáo dục hớng nghiệp là bộ phận của nội dung giáo dục phổ thông toàn diện đã đợc xác định trong luật giáo dục. Nghị quyết TW2 khoá VIII chỉ rõ: Trong giáo dục phổ thông Cần gắn với thực tiễn vùng, địa phơng, đến sự tăng cờng công tác hớng nghiệp, đào tạo kỹ thuật lao động dạy nghề phổ thông và kỹ năng cần thiết khác cho công việc trong nền kinh tế thị trờng cho công cộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nớc. Chiến lợc phát triển giáo dục 2001-2010 và chủ trơng đổi mới chơng trình giáo dục phổ thông hiện nay cũng nhấn mạnh đến yêu cầu tăng cờng giáo dục hớng nghiệp nhằm góp phần tích cực và có hiệu quả vào việc phân luồng học sinh, chuẩn bị cho học sinh đi vào cuộc sống lao động hoặc đợc tiếp tục đào tạo phù hợp với năng lực bản thân và nhu cầu xã hội. Muốn tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thăng lợi phải phát triển mạnh sự nghiệp giáo dục và đào tạo, phát huy nguồn lực con ngời, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời Nghị quyết Trung ơng 2 khoá VIII cũng chỉ ra cho ngành Giáo dục và Đào tạo là: Cần gắn chặt thực tiễn vùng địa phơng đến sự tăng cờng công tác hớng nghiệp, đào tạo kỹ thuật lao động, dạy nghề phổ thông và kĩ năng cần thiết khác cho công việc trong nền kinh tế thị trờng, trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc - Trong văn kiện Đại hội khoá IX của Đảng tiếp tục nhấn mạnh: phát huy tinh thần độc lập suy nghĩ và sáng tạo của học sinh, đề cao năng lực tự Bành Đức Sơn- Trờng THPT Quảng Uyên - Cao Bằng học, tự hoàn thiện học vấn và tay nghề. Thực hiện phơng châm Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất; Nhà trờng gắn liền với đời sống xã hội . Coi trọng công tác giáo dục hớng nghiệp và phân luồng học sinh THPT chuẩn bị đi vào lao động nghề nghiệp. - Bớc vào bậc học cuối cùng của nhà trờng phổ thông, tuổi trẻ học đ- ờng thờng có những hoài bão lớn lao gắn liền với cuộc sống tơng lai của họ, không ít các em tự đặt cho mình những câu hỏi nh mình sẽ làm gì?, mình chọn nghề gì, nghề nào là hay nhất và cũng không ít các em đã trăn trở, đắn đo, suy nghĩ, bởi có biết bao nghề đáng yêu, biết bao con đờng để đạt tới mục đích cuộc sống riêng. Tuy vậy, giáo dục hớng nghiệp hiện nay cha đợc các cấp quản giáo dục và các trờng học quan tâm đúng mức, còn có địa phơng và trờng học cha thực hiện đầy đủ các nội dung giáo dục hớng nghiệp. Chất lợng hoạt động h- ớng nghiệp cha đáp ứng đợc yêu cầu của học sinh và xã hội, học sinh phổ thông cuối các cấp học và bậc học cha đợc chuẩn bị chu đáo để lựa chọn nghề nghiệp, lựa chọn ngành học phù hợp với bản thân và yêu cầu của xã hội. Để phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn cách mạng mới, Đảng và Nhà nớc ta đã chủ trơng đẩy mạnh công tác hớng nghiệp- dạy nghề phổ thông cho học sinh, nhằm đảo tạo thế hệ trẻ thành lớp ngời lao động mới có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc. Do vậy công tác hớng nghiệp trong trờng phổ thôngmột ý nghĩa quan trọng và là vấn đề đáng quan tâm của những ngời làm công tác giáo dục- đào tạo. Với mong muốn góp phần nhỏ bé của mình trong việc nang cao hiệu quả chỉ đạo hoạt động hớng nghiệp trong Trờng phổ thông. Qua những do đã phân tích trên, qua thực tiễn quản hoạt động giáo dục hớng nghiệp trờng trung học phổ thông Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng tôi đã mạnh dạn chọn đề tài. Một số biện pháp quản giáo dục hớng nghiệp trờng trung học phổ thông Quảng Uyên Cao Bằng. Bành Đức Sơn- Trờng THPT Quảng Uyên - Cao Bằng 2. Mục đích nghiên cứu. Phân tích những tồn tại dẫn đến việc quản giáo dục hớng nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, các nguyên nhân chủ quan và khách quan từ đó đề xuất một số biện pháp quản hoạt động giáo dục hớng nghiệp trờng trung học phổ thông. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu - Xác định cơ sở khoa học và thực tiễn của công tác quản giáo dục hớng nghiệp. - Đánh giá thực trạng của công tác quản hoạt động giáo dục hớng nghiệp trờng trung học phổ thông Quảng Uyên. - Đề xuất và giải một số biện pháp quản hoạt động giáo dục hớng nghiệp trờng trung học phổ thông Quảng Uyên trong giai đoạn hiện nay. 4. Đối tợng nghiên cứu Tất cả các hoạt động giáo dục hớng nghiệp và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ cho công tác hớng nghiệp. 5. Phơng pháp nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu thực tiễn - Trao đổi, trắc nghiệm đối với giáo viên và học sinh để tìm hiểu tâm t nguyện vọng và ớc mơ của các em, sự hiểu biết về nghề nghiệp . - Kết qủa thực hiện kế hoạch triển khai hoạt động giáo dục hớng nghiệp của trờng trung học phổ thông Quảng Uyên. Bành Đức Sơn- Trờng THPT Quảng Uyên - Cao Bằng 5.2 Nghiên cứu luận - Nghiên cứu các văn kiện, nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp về giáo dục và đào tạo. - Nghiên cứu sách giáo khoa HĐGDHN lớp 10, 11 nhà xuất bản giáo dục năm 2004. - Nghiên cứu văn bản hớng dẫn thực hiện công tác hớng nghiệp trong nhà trờng. - Nghiên cứu giáo trình, tạp chí của Trờng cán bộ Quản giáo dục và đào tạo. 6. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu. Các hoạt động giáo dục hớng nghiệp và kết quả trong 2 năm học 2003 2004 và 2004 2005 của trờng trung học phổ thông Quảng Uyên Cao Bằng. Bành Đức Sơn- Trờng THPT Quảng Uyên - Cao Bằng Phần nội dung Chơng 1: Cơ sở luận, cơ sở pháp và cơ sở thực tiễn của việc quản hoạt động giáo dục hớng nghiệp trong trờng phổ thông. 1.1. Cơ sở luận Thế nào là hớng nghiệp?: Hớng nghiệp là hệ thống những biện pháp dựa trên cơ sở tâm học sinh học, sinh học, y học và nhiều khoa học khác để giúp đỡ học sinh chọn nghề phù hợp với những năng lực, sở trờng và điều kiện tâm sinh cá nhân, nhằm mục đích phân bố hợp và sử dụng có hiệu quả nhất lực lợng sự trữ có sẵn của đất nớc. * Định hớng nghề nghiệp: Định hớng nghề nghiệp là việc thông tin cho học sinh biết về đặc điểm hoạt động và yêu cầu phát triển của các nghề trong xã hội, đặc biệt là các nghề các nơi đang cần nhiều lao động trẻ tuổi có văn hoá, về những yêu cầu tâm sinh của mỗi nghề, về tình hình phân công và yêu cầu điều chỉnh lao động cộng đồng dân c về hệ thống trờng lớp đào tạo nghề của nhà nớc, tập thể và t nhân. Mục tiêu của hoạt động giáo dục hớng nghiệp là phát hiện và bỗi dỡng phẩm chất nhân cách nghề nghiệp cho học sinh, giúp các em hiểu mình, hiểu yêu cầu của nghề, hiểu đợc xu thế phát triển hệ thống nghề trong xã hội ta. Thông qua hoạt động giáo dục hớng nghiệp, giáo viên giúp học sinh điều chỉnh động cơ học nghề, trên cơ sở đó các em định hớng đi vào việc sản xuất mà xã hội đang có nhu cầu nhân lực vì vậy giáo dục hớng nghiệp trờng trung học phổ thông phải làm các công việc sau: + Giáo dục thái độ lao động và ý thức đúng đắn với nghề nghiệp tr- ờng trung học phổ thônggiáo dục lao động nhằm hình thành có mục đích, có kế hoạch những quan điểm, thái độ đúng đắn với lao động, có tri thức lao Bành Đức Sơn- Trờng THPT Quảng Uyên - Cao Bằng động, kỹ năng nghề nhất định học sinh chuẩn bị tâm thế cho thế hệ trẻ những công dân tơng lai sẵn sàng hội nhập với thế giới việc làm và vì lao động là nền tảng để nhà trờng làm tốt công tác hớng nghiệp dạy nghề. Lao động là cầu nối giữa định hớng nghề và tham gia học nghề, giữa thuyết với thực hành. + Giáo dục hớng nghiệp giúp học sinh có sự hiểu biết khái quát về sự phân công lao động xã hội, cơ cấu nền kinh tế quốc dân. Sự phát triển của đất nớc và địa phơng, làm quen với những ngành nghề chủ yếu, nghề cơ bản, đặc biệt là nghề truyền thống của địa phơng. + Giáo dục hớng nghiệp giúp tìm hiểu năng khiếu, khuynh hớng nghề nghiệp của từng học sinh để khuyến khích, hớng dẫn và bồi dỡng khả năng nghề nghiệp thích hợp nhất. + Giáo dục hớng nghiệp giáo dục động viên hớng dẫn học sinh đi vào những ngành gnhề mà nhà nớc địa phơng đang cần phát triển. Giáo dục hớng nghiệp có những nội dung cơ bản sau: 1.2 Cơ sở pháp - Nhằm đảm bảo việc thực hiện mục tiêu ngày 13/9/1981 Chính phủ đề ra Quyết định số 126/CP Về công tác giáo dục hớng nghiệp trong trờng phổ thông và sử dụng hợp học sinh các cấp THCS và THPT tốt nghiệp ra tr- ờng. - Điều 3 của Chỉ thị số 33-2003/CT BGD & ĐT ngày 23/7/2003 cũng đã chỉ rõ Nghiêm túc triển khai thực hiện sinh hoạt hớng nghiệp các trờng THCS, THPT và trung tâm KTTH, theo tài liệu hớng dẫn của Bộ GD &ĐT, giúp học sinh, đặc biệt là học sinh cuối cấp hiểu về thế giới nghề nghiệp, thị trờng lao động và đánh giá năng lực bản thân, hớng dẫn học sinh lựa chọn nghề hoặc lựa chọn trờng học, ngành học phù hợp với năng lực cá nhân và yêu cầu của xây dựng đất nớc. 1.2. Thông t 31/TT ngày 17 tháng 8 năm 1981 của Bộ giáo dục: Để giúp học sinh hiểu biết các ngành nghề, các trờng trung học sử dụng tạm thời Bành Đức Sơn- Trờng THPT Quảng Uyên - Cao Bằng mỗi tháng 1 buổi lao động để giới thiệu, tuyên truyền, giải thích ngành nghề. Nh vậy mỗi năm học có 9 buổi sinh hoạt giới thiệu nghề đợc phân phối chơng trình trong 9 tháng. 1.3. Quyết định 329/QĐ ngày 31 tháng 3 năm 1990 của Bộ trởng bộ giáo dục về mục tiêu và kế hoạch đào tạo của trờng trung học phổ thông. 1.4. Quyết định 2397/QĐ của Bộ trởng bộ giáo dục ngày 17 tháng 9 n- m 1991 ban hành danh mục nghề và chơng trình dạy nghề cho học sinh trung học phổ thông. 1.5 Nghị quyết 40/2000/QH10 của Quốc hội 1.6. Chỉ thị 14/2001/CT TTg của Thủ tớng chính phủ về đổi mới chơng trình giáo dục phổ thông. 1.7. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX khẳng định: Giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hóa, là điều kiện để phát huy nguồn lực con ngời Coi trọng công tác h ớng nghiệp và phân luồng học sinh trung học, chuẩn bị cho thanh niên, thiếu niên đi vào lao động nghề nghiệp phù hợp với sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế trong cả nớc và từng địa phơng + Luật giáo dục năm 2005 chơng 2 Những quy định mới của luật giáo dục năm 2005 phần 2 Chơng trình giáo dục cũng nói chơng trình giáo dục nghề nghiệp đợc tổ chức thực hiện theo năm học hoặc hình thức tích luỹ tín và đ ợc cụ thể hoá thành giáo trình, tài liệu giảng dạy và Chơng trình giáo dục nghề nghiệp phải liên thông với các chơng trình giáo dục khác. Thực hiện chỉ thị của Bộ trởng về nhiệm của toàn ngành trong năm học 2005-2006 về mặt giáo dục lao động hớng nghiệp các Sở giáo dục và Đào tạo các trờng phổ thông và các trung tâm KTTH-HN - Tiếp tục việc triển khai Chỉ thị số 33/2003/TC-BGD&ĐT về tăng c- ờng giáo dục hớng nghiệp cho học sinh phổ thông nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục hớng nghiệp nâng cao chất lợng, định hớng nghề nghiệp phù hợp Bành Đức Sơn- Trờng THPT Quảng Uyên - Cao Bằng với nhu cầu nhân lực của từng địa phơng, góp phần tích cực vào việc phân luồng học sinh cuối cấp THCS và THPT. 1.3. Cơ sở thực tiễn Học sinh THPT là bộ phận thanh thiếu niên đến tuổi trởng thành đợc tiếp cận với một hệ thống kiến thức từ quá trình học tập Trờng phổ thông và đợc trải nghiệm thực tiễn thông qua những dạng lao động trong gia đình, trong các tổ chức đoàn thể, hàng ngày đợc tiếp nhận các dạng thông tin nghề nghiệp và chính những điều kiện này đã giúp các em hình thành đợc những cơ sở xác đáng về kiến thức, về kỹ năng và đặc biệt là sự trởng thành đáng kể trong nhận thức đối với ý nghĩa cuộc sống, vị trí của bản thân, có đợc sự thử thách trong lao động nghề nghiệp góp phần vào đời sống gia đình tạo ra những tiêu để cho quá trình thích ứng nghề nghiệp sau này. Một số học sinh với ý chí vơn lên, ngay từ khi còn học phổ thông đã tích cực học thêm các môn học cần thiết nh tin học, ngoại ngữ . Với cái nền rất đáng quí đó của học sinh THPT, nhiệm vụ hớng nghiệp đối với các em không chỉ dừng lại mức nâng cao nhận thức và sự hiểu biết kỹ càng hơn về nghề mà còn là quá trình xác lập những điều kiện kiến thức để đa các em hoạt động trong thế giới nghề nghiệp, tạo ra sự thích ứng mức độ nhất định với nghề hoặc lĩnh vực lao động mà họ a thích. Do sự phân luồng của xã hội, do thực tế bức xúc bởi vì không có sự liên thông giữa hớng nghiệp, đào tạo và sử dụng nên tồn tại thực tế Đầu vào nhiều, chưa đư ợc định hướng, tư vấn nghề Đầu ra thừa thầy thiếu thợ chất lượng nghề kém Bành Đức Sơn- Trờng THPT Quảng Uyên - Cao Bằng + Sau khi tốt nghiệp THCS sẽ có tầng trạng: THCS Sau THCS Rất nhiều học sinh sau khi thi Đại học, Cao đẳng trợt không biết mình nên học gì? theo nghề gì: + Đúng đúng + Sai sai Thực tế tại địa phơng chúng tôi là một huyện miền núi kinh tế gặp rất nhiều khó khăn, mặt bằng dân trí thấp việc định hớng và t vấn nghề là một việc vô cùng quan trọng và cần thiết để các em có việc làm góp phần xoá đói giảm nghèo cho quê hớng, hạn chế các tệ nạn xã hội đang có chiều hớng gia tăng tại địa phơng do không có việc làm. 75% học tiếp THPT-> thi đại học, cao đẳng cần nhiều Giáo viên, Phòng học 14-15% học nghề (quá ít) 24-25% sống tự do vào đời với 2 bàn tay trắng -> sinh ra tệ nạn XH Đại học cao đẳng 80% THCN, DN 10% Còn lại vào đời [...]... đỗ Đại học, Cao đẳng, trong đó không ít các em rơi vào tình trạng tiến thoái lỡng nan, không biết mình sẽ đi về đâu trong tơng lai Xuất phát từ những cơ sở luận, cơ sở pháp cũng nh thực trạng của công tác giáo dục hớng nghiệp của trờng THPT nói chung và trờng THPT Quảng Uyên nói riêng tôi đã mạnh dạn đề xuất các biện pháp trong công tác quản giáo dục hớng nghiệp trờng phổ thông Quảng Uyên. .. ngũ làm công tác này Bành Đức Sơn- Trờng THPT Quảng Uyên - Cao Bằng Tài liệu tham khảo (1) Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc VI, VII, VIII, IX (2) Luật giáo dục Có sửa đổi 2005 (3) Kế hoạch chơng trình công tác giáo dục hớng nghiệp của sở giáo dục đào tạo Cao Bằng, trờng THPT Quảng Uyên (4) Bài giảng quản giáo dục lao động kỹ thuật tổng hợp, hớng nghiệp dạy nghề trờng THPT Thạc sĩ Phạm Thu Hà... Nghiên cứu luận .5 6 Phạm vi và giới hạn nghiên cứu 5 Phần nội dung 6 Chơng 1: Cơ sở luận, cơ sở pháp và cơ sở thực tiễn của việc quản hoạt động giáo dục hớng nghiệp trong trờng phổ thông 6 1.1 Cơ sở luận 6 1.2 Cơ sở pháp 7 1.3 Cơ sở thực tiễn 9 Chơng 2 Thực trạng của công tác quản hoạt động giáo dục hớng nghiệp từng... hớng nghiệp từng THPT Quảng Uyên trong giai đoạn vừa qua 11 2.1 Đặc điểm tình hình 11 2.2 Một số kết quả đã đạt đợc: 12 2.3 Một số tồn tại của công tác quản GDHN trờng THPT Quảng Uyên- Cao Bằng 14 2.4 Nguyên nhân và một số vấn đề đặt ra việc giáo dục hớng nghiệp cho học sinh THPT .15 2.4.1 Nguyên nhân 15 2.4.2 Một số vấn đề đặt ra cần giải... cho quê hơng 2.3 Một số tồn tại của công tác quản GDHN trờng THPT Quảng Uyên- Cao Bằng Nhà trờng cha quan tâm đầu t nâng cao chất lợng công tác lập kế hoạch, chơng trình nội dung, phơng pháp giáo dục hớng nghiệp nhằm nâng cao chất lợng giáo dục, và đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho nền kinh tế xã hội - Những năm qua đa số học sinh lựa chọn hớng học tập, định hớng nghề nghiệp chỉ theo cảm... đổi mới cơ chế chính sách đối với giáo viên phụ trách công tác GDHN, t vấn HN Bành Đức Sơn- Trờng THPT Quảng Uyên - Cao Bằng Chơng 3: Một số biện pháp tổ chức quản hoạt động GDHN trờng THPT 3.1 Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản các cấp giáo viên và học sinh cũng nh xã hội về công tác GDHN trong trờng phổ thông + Phải coi hoạt động GDHN là một công việc thờng xuyên và liên tục mang tính hệ thống... Đức Sơn- Trờng THPT Quảng Uyên - Cao Bằng Chơng 2 Thực trạng của công tác quản hoạt động giáo dục hớng nghiệp từng THPT Quảng Uyên trong giai đoạn vừa qua 2.1 Đặc điểm tình hình Một vài nét khái quát về trờng THPT Quảng Uyên Trờng đợc thành lập từ năm 1960 đến nay đã đợc 46 năm nằm miền Đông tỉnh Cao Bằng, xung quanh là các dãy núi đã nối tiếp nhau Trờng có 32 lớp nhng chỉ có 22 phòng học nên... Chơng 3: Một số biện pháp tổ chức quản hoạt động GDHN trờng THPT 17 3.1 Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản các cấp giáo viên và học sinh cũng nh xã hội về công tác GDHN trong trờng phổ thông .17 3.2 Đẩy mạnh tuyên truyền để giáo viên, cán bộ quản lý, phụ huynh và học sinh hiểu rõ hơn mục đích của công tác hớng nghiệp của học sinh phổ thông 20 3.3 Để công tác hớng nghiệp. .. sinh hoạt hớng nghiệp và đặc biệt thông qua hoạt động lao động và dạy nghề phổ thông, nhà trờng đã tiến hành giáo dục hớng nghiệp cho bộ phận lớn học sinh Trong năm học 200 3-2 004 trờng đã liên kết với trung tâm GDTH- Hớng nghiệp dạy nghề tỉnh Cao Bằng cử ngời về t vấn cho học sinh khối 11 và đã có 95% học sinh tham gia học nghề phổ thông Năm học 200 4-2 005 sau khi đợc t vấn nghề đã có 100% học sinh khối... Biện pháp Bành Đức Sơn- Trờng THPT Quảng Uyên - Cao Bằng sinh đổi Giới thiệu một số nghề địa - Thuyết minh có - Yêu cầu một số phơng có khả năng phát tranh ảnh, tham học sinh trong 10 triển và một số ngành mới quan sản phẩm lớp địa phơng có thể vận dụng minh hoạ có ngành nghề - Thực hành trình bày hiểu biết của mình Giới thiệu một số nghề có - Thuyết minh có - Cho học sinh nhu cầu của địa phơng và . tài. Một số biện pháp quản lý giáo dục hớng nghiệp ở trờng trung học phổ thông Quảng Uyên Cao Bằng. Bành Đức Sơn- Trờng THPT Quảng Uyên - Cao Bằng. công tác quản lý hoạt động giáo dục hớng nghiệp ở trờng trung học phổ thông Quảng Uyên. - Đề xuất và lý giải một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hớng
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông Quảng Uyên - Cao Bằng, Một số biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông Quảng Uyên - Cao Bằng, , Lý do chọn đề tài:, C¬ së lý luËn, Cơ sở pháp lý, C¬ së thùc tiƠn, Đặc điểm tình hình Một số kết quả đã đạt đợc:, Một số tồn tại của công tác quản lý GDHN ở trờng THPT Quảng Uyên- Cao Bằng, Nguyên nhân Một số vấn đề đặt ra cần giải quyết trong công tác chỉ đạo hoạt động GDHN, Nâng cao năng lợng của giáo viên chủ nhiệm lớp., Đa dạng hoá các hình thức hoạt động giáo dục hớng nghiệp., Mục đích nghiên cứu. Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu Kết luận.

Từ khóa liên quan

Trích đoạn