Tuyển tập 36 đề thi Học sinh giỏi môn Sinh học lớp 8 (có đáp án chi tiết)

136 11.9K 43
Tuyển tập 36 đề thi Học sinh giỏi môn Sinh học lớp 8 (có đáp án chi tiết)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN: SINH Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1: ( 2,0 điểm) Phân tích đặc điểm tiến hoá hệ người so với hệ thú? Câu : (3 điểm) Cho biết tâm thất trái lần co bóp đẩy 70 ml máu ngày đêm đẩy 7560 lít máu. Thời gian pha dãn chung 1/2 chu kỳ tim, thời gian pha co tâm nhĩ 1/3 thời gian pha co tâm thất. Hỏi: 1. Số lần mạch đập phút? 2. Thời gian hoạt động chu kỳ tim? 3. Thời gian pha: co tâm nhĩ, co tâm thất, dãn chung? Câu : (1 điểm)Hãy giải thích nghĩa đen mặt sinh học câu thành ngữ “ nhai kĩ no lâu” 1. Có ý kiến cho “Thức ăn thực tiêu hoá ruột non”. Em nhận xét ý kiến . 2. Hãy giải thích nghĩa đen mặt sinh học câu thành ngữ “ nhai kĩ no lâu” Câu : (2 điểm) 1. Bản chất hô hấp hô hấp gì? 2. Giải thích sở sinh lý tiếng khóc chào đời? Câu : (2 điểm) 1. Chứng minh đồng hoá dị hoá hai trình mâu thuẫn thống thể sống? --------------- HẾT --------------- UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Câu HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG MÔN: SINH Nội dung Những đặc điểm tiến hoá: + Thể qua phân hóa chi tập trung chi - chi phân hóa thành nhón phụ trách cử động linh hoạt bàn tay, ngón tay đặc biệt ngón phát triển. (2đ) - Cơ chi có xu hướng tập trung thành nhóm lớn, khỏe ( mông, đùi .) Giúp cho vận động di chuyển ( chạy, nhảy .) linh hoạt giữ cho thể có tư thăng dáng đứng thẳng. - Ngoài ra, người có vận động lưỡi phát triển giúp cho vận động ngôn ngữ nói. - Cơ nét mặt phân hóa giúp biểu tình cảm qua nét mặt. 1. - Trong phút tâm thất trái co đẩy : 7560 : (24. 60) = 5,25 lít. 3đ - Số lần tâm thất trái co phút : (5,25. 1000) : 70 = 75 ( lần) Vậy số lần mạch đập phút : 75 lần. 2. - Thời gian hoạt động chu kỳ tim : ( phút = 60 giây) ta có : 60 : 75 = 0,8 giây. Đáp số : 0,8 giây. 3. Thời gian pha : - Thời gian pha dãn chung : 0,8 : = 0,4 (giây) - Gọi thời gian pha nhĩ co x giây -> thời gian pha thất co 3x . Ta có x + 3x = 0,8 – 0,4 = 0,4 x = 0,1 giây. Vậy chu kỳ co dãn tim: Tâm nhĩ co hết : 0,1 giây. Tâm thất co hết : 0,1 . = 0,3 giây. ( HS giải cách khác cho điểm tối đa) 1. Thức ăn thực tiêu hoá ruột non vì: - Ở ruột non có đầy đủ loại enzim tiêu hoá loại thức ăn. - Tại loại thức ăn tiêu hoá loại thức ăn : Pr, G, Li, Axit Nucleic đến 1đ sản phẩm cuối mà thể hấp thu được. - Nghĩa đen mặt sinh học câu thành ngữ ta nhai kĩ hiệu suất tiêu hóa cao, thể hấp thụ nhiều dinh dưỡng nên no lâu 1. Điểm 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 1,5đ 0,5đ 0,5đ 2đ 2đ - Hô hấp ngoài: + Sự thở hít vào ( thông khí phổi) + Trao đổi khí phổi: O2 khuếch tán từ phế nang vào máu. CO2 khuếch tán từ máu vào phế nang. - Hô hấp + Trao đổi khí tế bào: CO2 khuếch tán từ tế bào vào máu. O2 khuếch tán từ máu vào tế bào. 2. Cơ sở sinh lí tiếng khóc chào đời. - Đứa trẻ chào đời bị cắt bỏ dây rốn lượng CO2 thừa ngày nhiều máu kết hợp với nước tạo thành H2CO3 => I on H+ tăng => Kích thích trung khu hô hấp hoạt động, tạo động tác hít vào, thở ra. Không khí tràn qua quản tạo nên tiếng khóc chào đời. 1. - Mâu thuẫn: + Đồng hoá tổng hợp chất hữu cơ, dị hoá phân huỷ chất hữu + Đồng hoá tích luỹ lượng, dị hoá giải phóng lượng. - Thống nhất: + Đồng hoá cung cấp nguyên liệu cho dị hoá, dị hoá cung cấp lượng cho đồng hóa. + Đồng hoá dị hoá tồn thể sống, thiếu hai trình sống không tồn tại. TỔNG Lưu ý:- HS trả lời chất cho điểm tối đa. - Bài tập làm cách khác mà cho điểm tối đa. --------------- HẾT --------------- 0,25 0,25đ 0,5 đ 1đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 10đ PHÒNG GD&ĐT TÂY TRÀ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG TRƯỜNG THCS TRÀ THANH BẬC THCS NĂM HỌC 2013-2014 MÔN SINH HỌC - Lớp Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Đề thức Câu (6 điểm) a. Giải thích tế bào đơn vị cấu tạo đơn vị chức thể? b. Hãy so sánh tế bào động vật với bào thực vật? Ý nghĩa giống khác đó? Câu (4 điểm) a. Hình ảnh cấu tạo điển hình tế bào thần kinh (Nơ-ron). Em thích tên phận vào hình vẽ. * Ghi chú: Thí sinh ghi số thích, không cần vẽ lại hình. b. Em thử đưa ngón tay vào sát đèn cháy, xem phản ứng xảy ra? Hãy giải thích. Câu (6 điểm) a. Chứng minh xương quan sống. b. Đặc điểm cấu tạo tế bào phù hợp với chức co cơ? c. Vì người già bị tai nạn xương dễ bị gãy lâu phục hồi? Câu (4 điểm) a. Em hiểu động vật quí hiếm? Cho ví dụ. b. Có tình sau: “Trên đường học về, em bạn phát nhóm người săn bắt động vật quí hiếm”. Em bạn làm gặp tình trên? ---Hết--(Cán coi thi không giải thích thêm) HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HSG CẤP TRƯỜNG MÔN SINH HỌC Năm học 2013-2014 CÂU Câu NỘI DUNG ĐIỂM điểm a. * Tế bào xem đơn vị cấu tạo: Vì mô, quan, hệ điểm quan thể cấu tạo từ tế bào . * Tế bào xem đơn vị chức hoạt động sống diễn đó. + Màng sinh chất giúp tế bào trao đổi chất. + Chất tế bào nơi diễn hoạt động sống như: . Ti thể trạm tạo lượng. . Ribôxôm nơi tổng hợp Prôtêin. . Lưới nội chất tổng hợp vận chuyển chất . Bộ gôngi thu nhận, hoàn thiện, phân phối sản phẩm . Trung thể tham gia trình phân chia tế bào. + Nhân tế bào nơi điều khiển hoạt động sống tế bào . NST vật chất di truyền cấp độ tế bào . Axit Nucleic vật chất di truyền cấp độ phân tử. b. So sánh tế bào thực vật với tế bào động vật: * Giống nhau: - Có màng sinh chất bào quan. - Nhân gồm màng nhân, nhân chất nhiễm sắc. * Khác nhau: Tế bào thực vật Tế bào động vật - Có màng Xenlulozo nên có - Không có màng Xenlulozo hình dạng ổn định. nên hình dạng không ổn định. - Có diệp lục. - Không có diệp lục. - Không có trung thể. - Có trung thể. - Không bào lớn có vai trò - Không bào nhỏ, quan trọng. * Ý nghĩa: Sự giống khác chứng minh thực vật động vật có chung nguồn gốc tiến hóa phát triển thành hướng: dị dưỡng tự dưỡng. Câu điểm 0.25đ 1.25đ 0.5đ điểm 0.5đ 2đ 0,5đ điểm a. 1: Sợi nhánh – 2: nhân – 3: Thân – 4: sợi trục – 5: bao Mielin – 1,75đ 6: Eo Ranvie – 7: Xinap 2,25đ b. Khi đưa ngón tay vào sát đèn cháy, tay rụt lại. Khi đưa tay vào sát đèn cháy, tế bào thụ cảm ngón tay tiếp nhận kích thích nóng truyền xung thần kinh hướng tâm trung ương xử lí (nằm tủy sống). Sau đó, luồng xung thần kinh trả lời kích thích theo dây li tâm đưa đến tay thực phản xạ. Kết rụt tay lại(co tay) Câu điểm điểm a. Chứng minh xương quan sống: - Xương cấu tạo phiến vôi mô liên kết biến thành 1đ chứa tế bào xương. - TB xương có đầy đủ đặc tính sống: dinh dưỡng, lớn lên, hô hấp, tiết, sinh sản, cảm ứng… loại tế bào khác. - Sự hoạt động thành phần xương sau: + Màng xương sinh sản tạo mô xương cứng, mô xương xốp. + Ống xương chứa tuỷ đỏ, có khả sinh hồng cầu. + Xương tăng trưởng theo chiều dài theo chiều ngang. b. Cấu tạo tế bào thích nghi với chức co cơ: - Tế bào gồm đơn vị cấu trúc nối liền lên tế bào dài. - Mỗi đơn vị cấu trúc có tơ dày có mấu lồi sinh chất tơ mảnh trơn bố trí xen kẽ. Khi tơ mảnh xuyên vào vùng phân bố tơ dày làm ngắn lại tạo lên co cơ. c. Đặc điểm thành phần hoá học xương: Ở người lớn, xương cấu tạo 1/3 chất hữu cơ, 2/3 chất vô cơ. Chất hữu làm cho xương dai có tính đàn hồi. Chất hữu làm xương cứng dễ gãy. Ở người già, tỉ lệ chất vô tăng hữu giảm nên bị tai nạn xương dễ bị gãy lâu lành. Câu a. Động vật quí động vật có giá trị nhiều mặt: thực phẩm, dược liệu, mỹ nghệ, …. có số lượng loài giảm sút. * Ví dụ: Voi, tê giác sừng, …. b. Xử lí tình huống: Bạn e lại tiếp tục theo dõi hành động nhóm người săn bắt. Người lại nhanh chóng đến đến quan địa phương báo cho quan chức biết xử lí. * Lưu ý: HS có cách xử lí khác hợp lí ghi điểm 1đ 1đ 1,5điểm 0,5đ 1đ 1,5điểm điểm 1.5đ 0.5đ 2đ PHÒNG GD&ĐT TÂY TRÀ TRƯỜNG THCS TRÀ THANH MA TRẬN ĐỀ THI HSG CẤP TRƯỜNG MÔN: SINH HỌC KHỐI NĂM HỌC 2013-2014 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Cấp độ Nhận biết Chủ đề TL Tế bào Số câu Số điểm Các mức độ nhận thức Vận dụng Thông hiểu cấp thấp TL TL - Tế bào đơn vị cấu tạo chức thể. - Đặc điểm cấu tạo tế bào thực vật động vật. điểm = 100% Cấu tạo tế bào thần kinh Cơ chế phản xạ Số câu 1/2 1/2 Bộ xương Số câu Số điểm Động vật quí Số câu Số điểm Tổng số câu 20 điểm TL Phản xạ Số điểm Vận dụng cấp cao 1,75 điểm = 43,75% 2,25 điểm = 56,25% Đặc điểm cấu tạo cơ. Đặc điểm cấu tạo xương. 1/3 2/3 điểm = 33,3% điểm = 66,7% 5/6 câu 3,75 điểm = 18,75% Động vật quí Các biện pháp bảo vệ động vật quí 1/2 1/2 điểm = 50% điểm = 50% 8/3 câu 14,25 điểm = 71,25% ½ câu điểm = 10% PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CẨM KHÊ KỲ THI CHỌN HỌC SINH NĂNG KHIẾU LỚP NĂM HỌC 2012 - 2013 ĐỀ CHÍNH THỨC Đề thi môn: Sinh học (Thời gian làm 120 phút không kể thời gian giao đề) Đề thi có 01 trang) Câu (4,5 điểm): Phân tích đặc điểm chứng minh xương người thích nghi với lao động đứng thẳng? Nêu biện pháp vệ sinh hệ vận động? Câu (4,25 điểm): Hồng cầu có đặc điểm để phù hợp với chức mà đảm nhận? Sự phân loại nhóm máu vào yếu tố nào, giải thích? Câu (3,0 điểm): Thế hô hấp trong, trình diễn nào? Câu (3,75 điểm): Tại nói "Nhai kỹ lại no lâu", kiến thức sinh học giải thích câu nói đó? Kể tên chức gan? Câu (4,5 điểm): a. Thế tuyến nội tiết, tuyến ngoại tiết, cho ví dụ? b. Điểm khác phản xạ có điều kiện phản xạ không điều kiện, cho ví dụ? HẾT Họ tên thí sinh .Số báo danh Người coi thi giải thích thêm PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CẨM KHÊ HƯỚNG DẪN CHẤM Thi chọn học sinh khiếu lớp cấp huyện năm học 2012 -2013 Môn: sinh học NỘI DUNG Câu (4,5 điểm) - Người có nguồn gốc từ động vật thuộc lớp thú. Tổ tiên loài người chuyển từ lối sống xuống mặt đất, dáng đứng thẳng có mầm mống từ lối sống củng cố giúp phát kẻ thù từ xa. - Sự củng cố dáng đi, đứng thẳng kéo theo biến đổi hình thái cột sống, lồng ngực xương chậu, đồng thời hai chi trước giải phóng khỏi chức di chuyển để thực chức cầm nắm dụng cụ lao động. - Quá trình lao động thúc đẩy biến đổi hình thái mạnh mẽ dẫn tới khác biệt lớn xương hệ cơ. + Những biến đổi xương đầu: Hộp sọ phát triển chứa não với thể tích lớn, sọ lớn mặt, trán rô, gờ mày hốc mắt, xương hàm nhỏ, hình thành lồi cằm nơi bám vận động lưỡi, góc quai hàm bé, bớt thô, nanh phát triển, xương mặt nhỏ, xương đỉnh xương chẩm phát triển dẫn tới vị trí đính sọ cột sống đẩy dần phía trước đảm bảo cân đối thuận lợi cho vận động đầu bốn phía. + Cột sống: cong chỗ tạo thành hình chữ S nối với giúp thể có tư đứng thẳng. lồng ngực dẹp theo hướng trước sau nở sang hai bên. + Sự phân hóa xương, khớp tay khác xa động vật kết lao động đứng thẳng lịch sử tiến hóa; người tay dài chân. Khớp vai linh động, xương cổ tay nhỏ, ngón linh hoạt phù hợp với lao động, khớp chậu đùi có hố khớp sâu đảm bảo vững chắc, hạn chế vận động đùi. + Các khớp cổ chân, bàn chân chặt chẽ, xương chậu nở rộng, xương đùi lớn, bàn chân có ngón ngắn, xương gót lớn kéo dài phía sau, bàn chân hình vòm thích nghi đứng thẳng. + Dáng đứng thẳng lao động làm cho hệ biến đổi, mặt phân hóa có khả biểu lộ tình cảm; nhai có tác dụng đưa hàm lên xuống qua lại để nghiền thức ăn không phát triển đông vật. - Các mông, đùi, cẳng chân lớn khỏe, cử động chân chủ yếu gập duỗi; tay phân hóa nhiều với khớp xương cổ tay bàn tay linh hoạt làm cho cử động tay phong phú quay cánh tay, gập duỗi xoay cổ tay . cử động bàn tay linh hoạt thuận lợi cho sử dụng công cụ lao động . * Biện pháp vệ sinh hệ vận động. - Thường xuyên rèn luyện thân thể luyện tập TDTT hợp lí. - Lao động vừa sức, không mang vác vật nặng sức để tránh cong Cho điểm 0,5đ 0,5đ 0,75đ 0,5đ 0,5đ 0,75đ 1,0 đ UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM THI HỌC SINH GIỎI MÔN: SINH HỌC LỚP Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu (1.0điểm): Hãy chứng minh tế bào đơn vị chức thể? Câu ( 2,5 điểm) a- Nêu cấu tạo chức sinh lí thành phần máu? b- Giải thích tim đập lien tục suốt đời mà không mệt mỏi? Câu ( 2điểm): a- Trình bày đặc điểm cấu tạo chủ yếu dày? b- Vì prôtêinthức ăn bị dịch vị phân hủy p rôt ê in lớp niêm mạc dày lại bảo vệ không bị phân hủy? Câu : ( 2.0 điểm) a- Bản chất hô hấp hô hấp gì? b-Giải thích sở sinh lý tiếng khóc chào đời? Câu 5: ( 2,5 điểm) a- Cơ chế điều hoà lượng đường máu hoóc môn tuyến tuỵ xảy nào? b- Giải thích nguyên nhân bệnh tiểu đường? ------------------------Hết----------------------------- UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Câu Câu (1 điểm) Câu (2,5 điểm) HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI MÔN : SINH HỌC Đáp án - Chức tế bào thực trao đổi chất lượng cung cấp hoạt động sống cho tế bàocủa thể. Ngoài phân chia tế bào giúp thể lớn lên tới giai đoạn trưởng thành tham gia vào trình sinnh sản thể. Như hoạt động sống thể liên quan đến hoạt động sống tế bào đơn vị chức thể. a- Cấu tạo chức sinh lí thành phần máu: * Hồng cầu: - Cấu tạo: tế bào màu đỏ nhân, hình đĩa lõm mặt - Chức sinh lí: + Vận chuyển chất khí , vận chuyển O2 từ phổi đến mô CO2 từ mô đến phổi để thải ngoài. + Tham gia vào hệ đệm Prôtêin để điều hòa độ pH máu * Bach cầu: - Cấu tạo: + Tế bào bạch cầu có hình dạng kích thước khác nhau, chia làm nhóm Bạch cầu đơn nhân Bạch cầu đa nhân. + Bạch cầu có số lượng hồng cầu. - Chức sinh lý: + Thực bào ăn chất lạ vi khuẩn xâm nhập vào thể. + Đáp ứng miễn dịch: Là khả sinh kháng thể tương ứng đặc hiệu với kháng nguyên để bảo vệ thể. + Tạo Interferon sản sinh có có kháng nguyên xâm nhập vào thể, Interferon ức chế nhân lên virut, hạn chế TB ung thư. * Tiểu cầu: - Cấu tạo: Kích thước nhỏ, hình dạng không ổn định, không nhân, khả phân chia. - Chức sinh lý: + Tham gia vào trình đông máu: Bằng cách giải phóng chất tham gia vào trình đông máu. + Làm co mạch máu + Làm co cục máu. * Huyết tương: - Cấu tạo: Là dịch thể lỏng, trong, màu vàng nhạt, vị mặn, 90% nước, 10% vật chất khô, chứa hữu vô có loại enzim, hoocmon, vitamin… - Chức sinh lý: + Là môi trường diễn hoạt động sinh lý thể + Cung cấp vật chất cho tế bào thể b- Tim đập liên tục suốt đời không mệt mỏi vì: Vì thời gian làm việc “Tim đập” thời gian nghỉ ngơi nhau: + Thời gian nghỉ ngơi 0,4s: pha giãn chung 0,4s + Thời gian làm việc 0,4s pha nhĩ co(0,1s) cộng pha thất co Điểm 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 (0,3s) a- Cấu tạo: - Dạ dày hình túi, dung tích 3l - Thành gồm lớp: + lớp màng + Lớp dày khỏe gồm vòng, dọc Câu chéo (2 điểm) + Lớp niêm mạc + Lớp niêm mạc có nhiều tuyến tiết dịch vị b- Giải thích - Prôtêin thức ăn bị dịch vị phân hủy prôtêin lớp niêm mạc dày lại bảo vệ không bị phân hủy là: - Do chất nhày có dịch vị phủ lên bề mặt niêm mạc, ngăn cách tế bào niêm mạc với pépsin HCl a- Bản chất - Hô hấp ngoài: + Sự thở hít vào ( thông khí phổi) Câu + Trao đổi khí phổi: O2 khuếch tán từ phế nang vào máu. (2 điểm ) CO2 khuếch tán từ máu vào phế nang. - Hô hấp + Trao đổi khí tế bào: CO2 khuếch tán từ tế bào vào máu. O2 khuếch tán từ máu vào tế bào. b. Cơ sở sinh lí tiếng khóc chào đời. - Đứa trẻ chào đời bị cắt bỏ dây rốn lượng CO2 thừa ngày nhiều máu kết hợp với nước tạo thành H2CO3 => I on H+ tăng => Kích thích trung khu hô hấp hoạt động, tạo động tác hít vào, thở ra. Không khí tràn qua quản tạo nên tiếng khóc chào đời. a- Cơ chế: - Trong đảo tụy có hai loại tế bào: tế bào β tiết hoóc môn insulin tế bào α tiết hoóc môn glucagôn - Khi lượng đường máu tăng( thường sau bữa ăn) kích thích tế bào β đảo tuỵ tiết insulin để biến đổi glucôzơ thành glycôgen(dự trữ gan cơ) - Khi lượng đường máu thấp( xa bữa ăn)sẽ kích thích tế bào α đảo tuỵ tiết glucagôn gây nên chuyển hoá glicôgen thành glucôzơ nhờ mà lượng glucôzơ máu giữ ổn định b- Giải thích Câu Bệnh tiểu đường thường xẩy : Tỉ lệ đường máu liên ( 2,5 điểm) tục vượt mức bình thường ,quá ngưỡng thận nên bị lọc thải theo nước tiểu - Nguyên nhân: + Do tế bào β đảt tuỵ tiết không đủ lượng insulin cần thiết hạn chế trình chuyển hoá glucozơ thành glycôgen làm lượng đường huyết tăng cao(thường gặp trẻ nhỏ) + Do tế bào không tiếp nhận insulin, tế bào β đảo tuỵ hoạt động bình thường làm cản trở hấp thụ glucôzơ để chuyển hoá thành glicôgen tế bào làm lượng đường huyết tăng cao bị thải theo nước tiểu(thường gặp người lớn tuổi). 0,25 0,25 0,25 0,25 1.0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 Tổng 10.0 đ UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cấp độ MA TRẬN ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI MÔN: SINH HOC MA TRẬN (Ma trận đề kiểm tra có TL) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TL TL Cấp độ Cấp độ cao thấp Nội dung chủ đề TL Chương 3. Tuần hoàn Quá trình trao đổi khí, hoat động hô hấp tế bào phổi Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: Chương VI Trao đổi chất lượng Số câu: Số điểm:1.5 Tỉ lệ: 15% Số câu: Số điểm: 1.5 Tỉ lệ: 15% Quá tình trao đổi chất lượng Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: Chương 10. Nội tiết Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 30% Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 30% Chương Hệ hô hấp Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: TL Chức hệ tuần hoàn Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: Chương 9. Thần kinh giác quan Tổng Số câu: Số điểm:2 Tỉ lệ: 20% Khái nệm phản xạ có ĐK, PXKĐK Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 20% Số câu: Số điểm:1.5 Tỉ lệ: 15% Số câu: Số điểm:1.5 Tỉ lệ: 15% Chức tuyến nội tiết Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: Tổng Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: Số câu: Số điểm:2 Tỉ lệ: 20% Số câu: Số điểm:2 Tỉ lệ:20% Số câu: Số điểm:0 Tỉ lệ: 0% Số câu: Số điểm:3 Tỉ lệ: 30% Số câu: Số điểm:5 Tỉ lệ: 50% Số câu: Số điểm:2 Tỉ lệ: 20% Tổng Số câu: Số điểm:10 Tỉ lệ: 100% UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN: SINH HỌC Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ BÀI Câu 1. (1điểm): Tại loài động vật có kích thước nhỏ tim đập nhanh? Câu 2. ( điểm ) a. Huyết áp gì? Vì xa tim huyết áp hệ mạch nhỏ? b. Ở người có huyết áp 120 / 80, em hiểu điều nào? Câu 3. (1.5 điểm): Nêu chế giải thích trao đổi khí phổi tế bào? Câu 4. (1.5 điểm): Phản xạ gì? Nêu khái niệm, ví dụ phản xạ không điều kiện phản xạ có điều kiện? Câu 5.(2 điểm): Hãy giải thích câu sau: “ Trới nóng chống khát, trới mát chống đói” ; “Rét run cầm cập” Câu 6. (2 điểm): Giải thích số bệnh sau: a. Bệnh tiểu đường ? b. Bệnh hạ đường huyết ? c. Bệnh Bazơđô ? d. Bệnh bướu cổ ? -------------------Hết ----------------------- UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Câu HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG MÔN: SINH HỌC Đáp án a/Trong loài động vật có kích thước nhỏ tim đập nhanh vì: Cường độ trao đổi chất mạnh, nhu cầu đòi hỏi nhiều ô xi. b/Cường độ trao đổi chất mạnh diện tích tiếp xúc bề mặt thể với môi trường lớn so với khối lượng thể, nên có nhiệt nhiều. a. Huyết áp áp lực máu tác động lên thành mạch, tính tương đương mmHg / cm2 - Càng xa tim huyết áp hệ mạch lại nhỏ lượng tâm thất co đẩy máu lên thành mạch giảm. b/Huyết áp 120 / 80 cách nói tắt hiểu là: - Huyết áp tối đa 120 mmHg/cm2 ( lúc tâm thất co ) - Huyết áp tối thiểu 80 mmHg/cm2 ( lúc tâm thất giãn ) (Đó người có huyết áp bình thường) a/Các khí trao đổi phổi tế bào theo chế khuếch tán từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. - Màng phế nang phổi, màng tế bào thành mao mạch mỏng, tạo thuận lợi cho khuếch tán khí. b/ Trao đổi khí phổi: - Khí ôxi phế nang cao mao mạch nên ôxi khuếch tán từ phế nang vào máu. - Khí cácbonic mao mạch cao phế nang nên cácbonic khuếch tán từ máu vào phế nang. c/Trao đổi khí tế bào: - Khí Ôxi mao mạch cao tế bào nên ôxi khuếch tán từ máu vào tế bào. - Khí cácbonic tế bào cao mao mạch nên cácbonic khuếch tán từ tế bào vào máu. a/Phản xạ phản ứng thể thông qua hệ thần kinh, nhằm trả lời kích thích môi trường. b/Phản xạ không điều kiện loại phản xạ sinh có không cân phải học tập hoạt động sống. - VD: chân co giật dẫm phải gai nhọn. (HS cho VD khác). c/Phản xạ có điều kiện loại phản xạ hình thành đời sống cá thể kết trình học tập rèn luyện. -VD: Vỗ tay cá nên ăn mồi - cho cá ăn (HS cho VD khác). a/Trời nóng thể tỏa nhiều nhiệt. Nếu nhiệt độ trời Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75 cao nhiệt độ thể, tỏa nhiệt không trực tiếp thực được, lúc thể thực tiết mồ hôi. Mổ hôi bày tiết qua da làm cho thể nước gây cảm giác khát. Như vật trời nóng thể tiết nhiều mồ hôi ta cảm thấy khát nước. b/Khi trời lạnh thể tỏa nhiệt mạnh. Lượng nhiệt 0.75 sinh trình chuyển hóa. Sự tăng cường chuyển hóa để sinh nhiệt làm phân giải chất ta cảm thấy đói. c/Khi trời lạnh thể thực phản xạ co chân lông, 0.5 làm ta sợn gai ốc đồng thời thể thực chế run kích thích tế bào hoạt động để tăng cường tọa nhiệt thể. a. Bệnh tiểu đường - Đường huyết ổn định thể 0,12% . đường huyết tăng tế bào β không tiết insulin làm cho Glucozơ không chuyển hóa thành glicogen đường máu nhiều bị thải qua đường nước tiểu > bệnh tiểu đường. b. Bệnh hạ đương huyết - Khi đường huyết giảm tế bào α không tiết Glucagon glicogen không chuyển hóa thành glicozơ ta bị chứng hạ đường huyết 0.5 0.5 0.5 c. Bệnh Bazơđô - Bệnh Bazodo tuyến giáp hoạt động mạnh, tiết nhiều hoocmon làm tăng cường trao đổi chất, tăng tiêu dùng ôxi, nhịp tim tăng, người bệnh trạng thái hồi hộp, căng thẳng, ngủ, sút cân nhanh. d. Bệnh bướu cổ - Khi thiếu iôt phần ăn ngày, tirôxin không tiết ra, tuyến yên tiết hoocmôn thúc đẩy tuyến giáp tăng cường hoạt động gây phì đại tuyến nguyên nhân bệnh bướu cổ. Trẻ em bị bệnh chậm lớn, trí não phát triển. Người lớn, hoạt động thần kinh giảm sút, trí nhớ --------------- HẾT --------------- 0.5 UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN: SINH HỌC Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1. (2 điểm) Chứng minh tế bào đơn vị cấu trúc đơn vị chức thể? Câu 2. (2 điểm) Ở ruột non có hoạt động tiêu hóa nào? Trình bày đặc điểm hoạt động tiêu hóa đó? Câu 3. (2 điểm) Phân biệt thành phần nước tiểu đầu nước tiểu thức, nước tiểu đầu máu. Tại nói thận nhân tạo đơn vị cứu tinh bệnh nhân suy thận? Câu 4. (2 điểm) a/ Em hiểu chứng xơ vữa động mạch? b/ Khi đội kèn xã tập luyện, cu Tít mang mơ ăn bị bố mắng đội kèn tập được. Điều có không? Vì sao. Câu 5. (2 điểm) Nêu rõ đặc điểm cấu tạo chức đại não chứng tỏ tiến hóa người so với động vật khác thuộc lớp thú? --------------- HẾT --------------- UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Câu HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG MÔN: SINH HỌC Đáp án * Tế bào đơn vị cấu trúc - Tế bào làm thành mô, mô tạo thành quan, quan làm thành hệ thống quan, hệ quan cấu tạo thành thể. Tế bào cấu tạo gồm màng, tế bào chất nhân, tế bào có nhiều bào quan . . . * Tế bào đơn vị chức thể - Trao đổi chất với môi trường tạo điều kiện cho trình đồng hóa dị hóa xảy tế bào, giúp thể sinh trưởng , phát triển, sinh sản di truyền - Tế bào cầu nối vật chất hệ thông qua cấu trúc di truyền. Hoạt động tiêu hóa ruột non chủ yếu biến đổi mặt hóa học trình hấp thụ thức ăn. - Về mặt lí học, thức ăn xáo trộn cho ngấm dịch tiêu hóa, đẩy từ dày xuống ruột già, làm trình hấp thụ thức ăn dễ dàng hơn. - Về mặt hóa học, thức ăn biến đổi tham gia dịch tụy, dịch mật dịch ruột. + Tinh bột đường đôi tác dụng enzim phân cắt thành phân tử đường đơn. + Protein chuỗi dài protein chuỗi ngắn tác dụng enzim phân cắt thành phân tử axit amin. + Lipit tác dụng dịch mật enzim phân cắt thành phân tử axit béo glixêrin => Như vậy, đến ruột non, thức ăn biến đổi từ phức tạp thành chất dinh dưỡng hấp thụ lông ruột hấp thụ. * Phân biệt thành phần nước tiểu đầu nước tiểu thức Nước tiểu đầu Nước tiểu thức Nồng độ chất hòa tan thấp Nồng độ chất hòa tan đậm đặc Chứa chất cặn bã Chứa nhiều chất cặn bã cắc chất độc hại chất độc hại Còn chứa nhiều chất dinh Gần không chất dưỡng dinh dưỡng Điểm 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 * Phân biệt thành phần nước tiểu đầu máu. Nước tiểu đầu Máu Chứa chất cạn bã Không có chất cặn bã chất độc chất độc hại Còn chứa nhiều chất dinh Chứa nhiều chất dinh dưỡng tế bào dưỡng có tế bào máu máu protein protein * Nói thận nhân tạo đơn vị cứu tinh bệnh nhân suy thận bị suy thận họ bị chết sau vài ngày bị nhiễm độc chất thải thể mình. - Song họ cứu sống cấp cứu kịp thời với hỗ trợ thận nhân tạo. Cụ thể, thận nhân tạo thực chất máy lọc máu mà phần quan trọng lớp màng lọc người chế tạo mô cấu trúc vách mao mạch cầu thận + Phía lớp màng máu động mạch thể với áp lực cao nhờ hỗ trợ máy bơm. + Phía dung dịch nhân tạo pha chế giống hệt huyết tương, song chất thải. Sự chênh lệch nồng độ máu dung dịch nhân tạo giúp cho chất thải máu khuếch tán sang dung dịch máu lọc lại qua tĩnh mạch thể. a/ Chứng xơ vữa động mạch: - Nguyên nhân: chế độ ăn uống nhiều cholesterol, vận động bắp - Biểu bệnh: Nếu xơ vữ động mạch não gây đột quỵ; xơ vữa động mạch vành gây đau tim. Ngoài ra, gây xuất huyết dày, xuất huyết não . . . - Cơ chế gây bệnh: cholesterol ngấm vào thành mạch kèm theo ngấm ion canxi làm cho mạch bị hẹp lại, không nhẵn trước , xơ cứng vữa ra. - Tác hại: động mạch xơ vữa kéo theo vận chuyển máu mạch khó khăn, tiểu cầu dễ vỡ hình thành cục máu đông gây tắc mạch, gây nên tai biến đau tim, đột quỵ, xuất huyết nọi quan . . . cuối gây chết. b/ Đúng cu Tít mang mơ ăn người đội kèn nhìn thấy tiết nhiều nước bọt theo phản xạ có điều kiện nên không thổi kèn * Cấu tạo: - Đại não người phát triển, che lấp não trung gian não giữa. - Bề mặt đại não phủ lớp chất xám làm thành vỏ não, có nhiều nếp gấp tạo thành khe, rãnh làm tăng diện tích 0.5 1.0 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 bề mặt vỏ não. - Trên vỏ não chia thành nhiều vùng khác nhau, đảm nhận chức khác nhau. Đặc biệt não người xuất vùng mới: vùng vận động ngôn ngữ, vùng hiểu tiếng nói chữ viết. - Chất trắng đường thần kinh nối vùng vỏ não nối hai nửa đại não với nhau. Các đường dẫn truyền nối vỏ não với phần não với tủy sống. Các đường bắt chéo hành tủy tủy sống. * Chức vỏ não: Vỏ não trung tâm phản xạ có điều kiện hình thành đời sống cá thể * So với đại não thú, đại não người lớn nhiều, có phân hóa cấu tạo chức năng. Đặc biệt có xuất vùng mới: vùng tiếng nói, chữ viết, vùng hiểu tiếng nói, chữ viết. Đó hệ thống tín hiệu thứ hai hoàn toàn động vật thuộc lớp thú. --------------- HẾT --------------- 0.25 0.25 0.25 0.75 UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN: SINH HỌC Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1. (2 điểm). Em lấy ví dụ phản xạ? Hãy phân tích đường xung thần kinh phản xạ đó? Câu 2. (2 điểm). a) Hãy giải thích xương động vật hầm (đun sôi lâu) bở? b) Có gấp duỗi phận thể co tối đa duỗi tối đa? Vì sao? Câu 3. (2 điểm). Hãy giải thích máu chảy mạch không đông, máu khỏi mạch đông ngay? Câu 4. (1 điểm). Khi ta ăn cháo hay uống sữa, loại thức ăn biến đổi khoang miệng nào? Câu 5. (3 điểm). Phân biệt trao đổi chất cấp độ thể trao đổi chất cấp độ tế bào? Nêu mối quan hệ trao đổi chất hai cấp độ này? -------------------- Hết ------------------ UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Câu Câu (2đ) Câu 2. (2đ) Câu (2đ) Câu (1đ) HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG MÔN: SINH HỌC Đáp án - Lấy ví dụ phản xạ - Phân tích đường xung thần kinh … a) Xương động vật hầm (đun sôi lâu) bị bở vì: - Chất cốt giao bị phân huỷ → nước hầm - Phần xương lại chất vô không liên kết cốt giao → xương bở b) - Không gấp duỗi phận thể co duỗi tối đa. - Cơ gấp duỗi phận thể duỗi tối đa khả tiếp nhận kích thích, trường lực co (người bị liệt) Máu chạy mạch không đông do: - Tiểu cầu vận chuyển mạch va vào thành mạch → không vỡ nhờ thành mạch trơn → không giải phóng enzim để tạo máu - Trên thành mạch có chất chống đông bạch cầu tiết Máu khỏi mạch bị đông do: - Tiểu cầu va vào vết thương thành mạch thô ráp → vỡ → giải phóng enzim kết hợp Pr can xi vết huyết tương → tạo tơ máu → cục máu đông. - ăn cháo, uống sữa → biến đổi khoang miệng. + Với cháo: Thấm nước bọt, tinh bột enzim tô amilaza đường man Điểm 0,5đ 1,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 1đ 0,5đ 0,5đ + Với sữa: Thấm nước bọt, tiêu hoá không diễn * Phân biệt trao đổi chất cấp độ thể trao đổi chất cấp độ tế Câu 5. bào? (3đ) - TĐC cấp độ thể trao đổi vật chất hệ tiêu hoá, hô hấp tiết với môi trờng ngoài, lấy …. thải …. 0,5đ - TĐC cấp độ tế bào trao đổi vật chất tế bào môi trường máu cung cấp tế bào, thải mỡ máu 0,5đ * Nêu mối quan hệ trao đổi chất hai cấp độ này? - TĐC thể cung cấp dinh dưỡng, O2 → tế bào, nhận từ tế bào 0,5đ sản phẩm tiết, CO2 thải môi trường. - TĐC tế bào giải phóng lượng cung cấp cho quan ------------ Hết ------------ 0,5đ [...]... i y , chi ti t v h p logic; -Thớ sinh lm cỏch khỏc m ỳng thỡ t ch m c n th ng nh t cho i m t ng ph n tng ng v i thang i m c a h ng d n ch m -H t T chuyờn mụn Ngy 10/5/2013 Ng i ra Cao Th Tuy t Mai Chuyờn mụn nh tr ng 5 phòng giáo dục & đào tạo khoái châu Đề thi học sinh giỏi lớp 8 Năm học 2011 - 2012 Môn: Sinh học Thời gian l m b i 90 phút, không kể thời gian giao đề Câu... Phân biệt bệnh bớu cổ do thi u iốt v bệnh Bazơđô? b) Sơ đồ quá trình điều hòa lợng đờng trong máu, đảm bảo giữ Gluco ở mức ổn định nhờ các hooc môn của tuyến tụy? - Hết - ĐáP áN HƯớNG DẫN CHấM Câu1 (1,5đ) Những đậc điểm tiến hoá của hệ cơ ngời thích nghi với t thế đứng thẳng v lao động: + Thể hiện qua sự phân hoá ở cơ chi trên v tập trung ở cơ chi dới (0,25đ) -Cơ chi trên phân hoá th nh... o ph i bỏm sỏt yờu c u trỡnh by l i gi i y , chi ti t v h p logic; -Thớ sinh lm cỏch khỏc m ỳng thỡ t ch m c n th ng nh t cho i m t ng ph n tng ng v i thang i m c a h ng d n ch m 5 Phòng GD&ĐT yên châu Trờng thcs phiêng khoài Cộng hoà x hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự do Hạnh phúc K THI CH N H C SINH GI I L P 8 NM H C 2012 - 2013 CHNH TH C thi mụn: Sinh h c (Th i gian lm bi 150 phỳt khụng k th... nh th no? Ng i bộo phỡ c n lm gỡ gi m tỡnh tr ng bộo phỡ? H v tờn thớ sinh .S bỏo danh ( thi cú 01 trang ) Giỏm th coi thi khụng gi i thớch gỡ thờm 1 Phòng GD&ĐT yên châu Trờng thcs phiêng khoài Cộng hoà x hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự do Hạnh phúc H NG D N CH M K THI CH N H C SINH GI I L P 8 NM H C 2012 - 2013 Mụn: Sinh h c N I DUNG i m Cõu 1 (2,0 i m) - Nh ng bi n i xng u: H p s phỏt... nh l n l t cỏc chi (b ng dd HCl 3% ) + N u chi ú khụng co, cỏc chi cũn l i co ch ng t r tr c bờn ú b t, r tr c bờn cũn l i v r sau cũn + N u chi ú co cỏc chi cũn l i khụng co ch ng t r tr c cỏc bờn cũn l i b t + N u khụng chi no co c ch ng t r sau bờn ú b t * Gi i thớch: r tr c d n truy n xung th n kinh v n ng t trung ng th n kinh i qua c quan ph n ng (c chi) - R sau d n truy n xung th n kinh c m... c th ph i tng sinh nhi t t m gi cho thõn nhi t n - bự 0,25 p b ph n nhi t m t i khi nh õy l hi n t ng m t thng b ng trong chi thu nng l ng, cú chi m khụng cú thu Nng l ng m t i khụng c bự l i, d húa v t l s b t th ng trong ho t b h nhi t, cú th d n t i ng húa ng sinh lớ c a c th d n t i b c m l nh do t qu , t vong => Hai cõu ca dao trờn l nh ng l i khuyờn trong v sinh n n u ng trong sinh ho t hng... thờng (+) kích thích (-) kìm h m UBND HUY N THU NGUYấN PHềNG GIO D C V O T O THI CH N H C SINH GI I MễN: SINH H C 8 Th i gian: 90 phỳt (Khụng k th i gian giao ) Cõu 1 (1.5 i m) Ch ng minh t bo l n v ch c nng c a c th ? Cõu 2 (2.0 i m) 1- Khi nghiờn c u v ch c nng c a t y s ng trờn m t con ch, m t b n h c sinh vụ tỡnh ó lm t m t s r t y, b ng cỏch no em cú th phỏt hi n c r no cũn, r no b t... t khỏc trong l p thỳ ? H t H NG D N CH M THI CH N HSG MễN : SINH 8 UBND HUY N THU NGUYấN PHềNG GIO D C V O T O Cõu 1 2 3 ỏp ỏn Ch c nng t bo: - Th c hi n s trao i ch t v nng l ng: - Cung c p nng l ng cho m i ho t ng s ng c a c th : - S phõn chia c a t bo giỳp c th l n lờn t i giai o n tr ng thnh cú th tham gia vo quỏ trỡnh sinh s n - Nh v y m i ho t ng s ng c a c th u liờn quan n ho... PHềNG GIO D C V O T O H NG D N CH M THI CH N H C SINH GI I MễN: SINH H C 8 Cõu i m ỏp ỏn - Tớnh ch t s ng c a t bo bi u hi n - T bo luụn trao c i m sau: cỏc 0,25 i ch t v i mụi tr ng thụng qua mỏu v n c mụ: + L y 02 v cỏc ch t dinh d ng t mụi tr ng v th i ra mụi tr ng cỏc 1 0,25 ch t th i + Qua quỏ trỡnh trao i ch t m t bo cú kh nng tớch ly v t ch t, l n 0,25 lờn phõn chia giỳp c th tng tr ng - T bo cũn... trỡnh phõn chia v sinh s n + L i n i ch t: m b o s liờn h gi a cỏc bo quan trong t bo - Nhõn t bo: + i u khi n cỏc ho t ng c a t bo + Ch a NST cú vai trũ quan tr ng trong s di truy n T t c cỏc ho t ng núi trờn c a mng sinh ch t,ch t t bo v nhõn lm c s cho s s ng,s l n lờn v sinh s n c a c th ng th i giỳp c th ph n ng chớnh xỏc v i cỏc tỏc ng c a mụi tr ng 1- Kớch thớch r t m nh l n l t cỏc chi (b ng . §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 NĂM HỌC 2012 - 2013 Đề thi môn: Sinh học (Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề) Câu 1 (2,0 điểm): Phân tích. 18, 75% 8/ 3 câu 14,25 điểm = 71,25% ½ câu 2 điểm = 10% 1 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CẨM KHÊ KỲ THI CHỌN HỌC SINH NĂNG KHIẾU LỚP 8 NĂM HỌC 2012 - 2013 Đề thi môn: Sinh. GD&ĐT TÂY TRÀ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG TRƯỜNG THCS TRÀ THANH BẬC THCS NĂM HỌC 2013-2014 MÔN SINH HỌC - Lớp 8 Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1 (6

Ngày đăng: 23/09/2015, 16:41

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan