0

Giáo án tăng buổi lớp 3 hay

118 1,387 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2015, 22:32

Giáo án tăng buổi. Lớp A. Năm học: 2010 - 2011. Tuần Thứ ba ngày 14 tháng năm 2010. LUYỆN TẬP LÀM VĂN. Viết đơn 1/ Dựa vào mẫu đơn học, G.v hướng dẫn Hs viết đơn xin vào đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Gọi Hs đọc yêu cầu đề. Hs đọc đề. ? Đề yêu cầu làm gì? Viết đơn xin vào độ Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. ? Dựa vào đâu để viết đơn đó? Dựa vào mẫu đơn học. ? Lá đơn gồm có phần nào? phần + phần 1: Viết tên Đội, nơi viết, tên đơn. + phần 2: Nơi nhận đơn, giới thiệu người làm đơn(tên, nơi ở, ) + phần 3: Nêu lí viết đơn, lời hứa. ? Lá đơn xin vào Đội trình bày + phần 4: Chữ kí, họ tên người làm đơn. nào? - Tên Đội viết góc trái viết chữ in hoa. - Nơi viết, ngày , tháng, năm(ở góc phải) - Tên đơn: giữa, viết chữ in hoa. - Tên người tổ chức nhận đơn. ? Những phần phải trình bày đơn theo - Họ tên người viết đơn. mẫu? - Ngày, tháng, năm sinh người viết đơn. - Tên lớp, trường người viết đơn. - Chữ kí họ tên người làm đơn. ? Những phần không cần phải trình bày đơn theo mẫu? - Lí viết đơn, lời hứa nhận đơn. Cho Hs viết bài, gọi Hs đọc lại bài. Hs viết bài, Hs đọc lại bài. Nhận xét, chỉnh sửa cần. 2/ Củng cố, dặn dò: Nhận xét học, nhà tập viết đơn theo mẫu. LUYỆN VIẾT Chữ hoa:B 1/ Hướng dẫn Hs viết chữ hoa B. Cho Hs quan sát lại chữ hoa yêu cầu Hs nêu cấu tạo, quy trình viết chữ hoa B. Viết mẫu. - Cho HS viết bảng chữ 2. Hướng dẫn viết từ ứng dụng G.V: Dương Thị Thu Hằng Hs quan sát, nhận xét. Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi. Giáo án tăng buổi. Lớp A. Năm học: 2010 - 2011. - Gọi hS đọc từ ứng dụng. - GV giải nghĩa từ ứng dụng. - Cho HS viết bảng con. 3. Luyện viết vào vở. - Cho HS viết dòng theo nhịp gõ thước. 4. Chấm, chữa bài. - Thu - chấm nhận xét. 5. Củng cố, dặn dò: Nhận xét học, dặn Hs nhà luyện viết thêm cho chữ đẹp hơn. Bà Triệu - Viết - lượt. - Hs đọc . - Cả lớp viết vào vở. LUYỆN TOÁN Ôn tập hình học. Luyện kỹ giải toán trình bày giải toán có lời văn liên quan đến hình học. Bài 1: HSTB Gọi Hs đọc yêu cầu đề. 2Hs đọc yêu cầu đề. ? Bài toán cho biết gì? Hs nêu. ? Bài toán hỏi gì? ? Muốn tính độ dài đường gấp khúc ta làm Muốn tính độ dài đường gấp khúc ta tính nào? tổng độ dài đoạn thẳng. Gọi Hs lên bảng, lớp làm vào vở. Bài giải Nhận xét, chữa bài. Độ dài đường gấp khúc là: 30 + 25 + 38 = 93(cm) Bài 2: HSTB Đáp số: 93cm Hướng dẫn tương tự 1. ? Muốn tính chu vi hình tam giác ta làm Muốn tính chu vi hình tam giác ta tính nào? tổng độ dài cạnh. Gọi Hs lên bảng, lớp làm vào vở. Bài giải Nhận xét, chữa bài. Chu vi hình tam giác là: Bài 3: HS 42 + 38 + 45 = 125(cm) Hướng dẫn tương tự Đáp số: 125cm. ? Muốn tính chu vi hình vuông ta cần biết Muốn tính chu vi hình vuông ta cần biết gì? làm nào? độ dài cạnh. Làm tính cộng. Gọi Hs lên bảng, lớp làm vào vở. Nhận xét, chữa bài. Bài 4: HS Yêu cầu Hs quan sát hình vẽ, đánh số Có hình chữ nhật. thứ tự đếm hình. Có 12 hình tam giác. Củng cố, dặn dò: Về nhà ôn tập lại dạng toán liên quan đến hình học. G.V: Dương Thị Thu Hằng Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi. Giáo án tăng buổi. Lớp A. Năm học: 2010 - 2011. Thứ năm ngày 16 tháng năm 2010. LUYỆN TOÁN Ôn tập giải toán. Luyện kỹ giải toán trình bày giải toán có lời văn. Bài 1: HSTB Gọi Hs đọc yêu cầu đề. 2Hs đọc yêu cầu đề. ? Bài toán cho biết gì? Hs nêu. ? Bài toán hỏi gì? ? Số hoa mẹ hái ngày thứ hai so với Số hoa mẹ hái ngày thứ hai so với ngày chủ nhật nào? ngày chủ nhật nhiều hơn. ? Bài toán thuộc dạng toán học? Bài toán thuộc dạng toán: Bài toán ? Muốn biết ngày thứ hai mẹ bán nhiều hơn. hoa hồng làm tính gì? Tính cộng. Gọi Hs lên bảng, lớp làm vào vở. Bài giải Nhận xét, chữa bài. Số hoa mẹ hái ngày thứ hai là: 275 + 43 = 318(bông) Bài 2: HSTB Đáp số: 318 hoa Hướng dẫn tương tự 1. ? Bài toán thuộc dạng toán Bài toán thuộc dạng toán: Bài toán học? hơn. Bài giải Đợt hai lò ấp nhà bác Ba nở số vịt là: Gọi Hs lên bảng, lớp làm vào vở. 706 – 123 = 583(con) Nhận xét, chữa bài. Đáp số: 583 vịt. Bài 3,4: HSTB Hướng dẫn tương tự 1,2 ? Theo em từ “nặng hơn”, “thấp hơn”có ? Theo em từ “nặng hơn”, “thấp hơn”có nghĩa “nhiều hơn”, “ít hơn” nghĩa nào? Gọi Hs lên bảng, lớp làm vào vở. Nhận xét, chữa bài. Củng cố, dặn dò: Về nhà ôn tập lại dạng toán: Giải toán có lời văn liên quan đến phép cộng phép trừ. Cách trình bày giải. LUYỆN TỪ VÀ CÂU So sánh. Dấu chấm 1/ Giúp Hs nhận biết hình ảnh so sánh với câu văn, câu thơ. Bài 1: HS Gọi Hs đọc yêu cầu đề. 2Hs đọc yêu cầu đề. ? Bài tập yêu cầu làm gì? Tìm hình ảnh so sánh với câu văn, câu thơ. Gọi Hs đọc câu. G.V: Dương Thị Thu Hằng Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi. Giáo án tăng buổi. Lớp A. Năm học: 2010 - 2011. ? Tìm hình ảnh so sánh câu a? ? Tìm hình ảnh so sánh câu b? Mặt hồ gương bầu dục khổng lồ. Xoáy nước miệng phiễu khổng lồ. Cây phơ- mu người lính. ? Tìm hình ảnh so sánh câu c? Nhận xét, chốt câu trả lời đúng. 2/ Giúp Hs nhận biết từ ngữ vật so sánh câu văn, câu thơ. Bài 2: HS Gọi Hs đọc yêu cầu đề. 2Hs đọc yêu cầu đề. ? Bài tập yêu cầu làm gì? Tìm từ ngữ vật so sánh với câu văn, câu thơ. Gọi Hs đọc lại câu văn. ? Tìm từ ngữ vật so sánh Mặt hồ so sánh với gương. câu a? ? Tìm từ ngữ vật so sánh câu b? Xoáy nước dội so sánh với miệng phiễu. ? Tìm từ ngữ vật so sánh câu c? Nhận xét, chốt câu trả lời đúng. Cây phơ- mu so sánh với người lính. Thứ sáu ngày 17 tháng năm 2010. LUYỆN TOÁN Xem đồng hồ(tiếp theo) 1/ Củng cố cho Hs cách xem mặt đồng hồ. Bài 1: HSTB Cho hs quan sát đồng hồ theo thứ tự hs quan sát đồng hồ. luyện. ? Đồng hồ thứ giờ? 50 phút 10 phút ? Đồng hồ thứ hai giờ? 45 phút 15 phút ? Đồng hồ thứ ba giờ? 14 40 phút 15 20 phút (2 40 phút 20 phút) Nhận xét, chốt câu trả lời đúng. Bài 2: HSTB ? Bài tập yêu cầu làm gì? Làm vào vở. Yêu cầu hs quan sát đồng hồ nối a, 45 phút – đồng hồ thứ hai. với câu thích hợp. b, 30 phút – đồng hồ thứ ba. Cho lớp làm vào vở, gọi hs tb đọc c, 12 40 phút – đồng hồ thứ nhất. câu… d, 16 55 phút – đồng hồ thứ sáu. e, 21 10 phút – đồng hồ thứ năm. G.V: Dương Thị Thu Hằng Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi. Giáo án tăng buổi. Lớp A. Năm học: 2010 - 2011. Nhận xét, cho điểm. Bài 3: HS ? Bài tập yêu cầu làm gì? Gọi hs lên bảng thực hành. Quan sát, nhận xét. Điền số vào chỗ chấm. Hs lên bảng thực hành. a,….kim phút vào số 11 b,… kim phút vào số 2/ Củng cố, dặn dò: Nhận xét học, dặn Hs nhà tập xem đồng hồ. LuyỆn ĐỌc Chim sẻ hoa lăng. 1/ Luyện đọc : - G.v đọc mẫu. - Gọi Hs đọc nối câu. - Luyện đọc từ ngữ khó. - Gọi Hs đọc nối đoạn. Giải nghĩa từ “bằng lăng”, “chúc” - Cho Hs đọc theo nhóm. - Thi đọc nhóm. - Nhận xét, tuyên dương. - Cho lớp đọc đồng bài. - Gọi Hs đọc lại bài. 2/ Bài tập: Bài 1: HSTB ? Bằng lăng để dành hoa cuối cho ai? Bài 2: HSTB ? Vì bé Thơ nghĩ mùa hoa qua? Bài 3: HSTB ? Sẻ non giúp hai bạn nào? Nhận xét, chốt câu trả lời đúng. Bài 4: HSTB ? Vì sẻ non dũng cảm giúp hai bạn mình? Mỗi Hs đọc nối tiếp câu. Hs đọc yếu Mỗi Hs đọc nối tiếp đoạn. - Hs đọc theo nhóm. Thi đọc nhóm.(3 nhóm) Bằng lăng để dành hoa cuối cho bé Thơ. Vì bé Thơ nằm viện lâu. Vì hoa lăng nở cao cửa sổ. Nó chắp cánh bay vù phía cành lăng mảnh mai. Nó nhìn kĩ cành hoa đáp xuống…. Vì sẻ non yêu hoa lăng bé Thơ. Nhận xét, chốt câu trả lời đúng. 3/ Củng cố, dặn dò: Nhận xét học, dặn Hs nhà đọc lại bài. Tiếng anh Giáo viên dạy chuyên. G.V: Dương Thị Thu Hằng Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi. Giáo án tăng buổi. Lớp A. Năm học: 2010 - 2011. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Tuần Thứ ba ngày 21 tháng năm 2010. LUYỆN TẬP LÀM VĂN. Kể gia đình. Điền vào giấy tờ in sẵn. 1/ HS biết kể gia đình với người bạn quen. G.v nêu yêu cầu tập. Hãy kể gia đình em với người bạn Hs nhắc lại. quen. ? Đề yêu cầu làm gì? kể gia đình em với người bạn quen. ? Kể gia đình với ai? kể gia đình em với người bạn quen. ? Gia đình em gồm ai? Hs nêu ? Công việc ngày người gì? Hs khác nghe nhận xét, bổ sung. ? Tính tình người gia đình có đặc biệt? ? Tình cảm em với người gia đình người em? Nhận xét, sửa chữa câu, từ. 2/ Biết viết Đơn xin phép nghỉ học theo mẫu. Gọi Hs đọc yêu cầu tập. 2Hs đọc yêu cầu tập. ? Cấu tạo đơn gồm có Phần ghi Quốc hiệu tiêu ngữ. phần nào? Phần địa điểm viết đơn, ngày , tháng, năm viết đơn. - Tên đơn - Tên người nhận đơn. - Họ , tên người viết đơn. - Hs lớp mấy, trường nào. G.v nhắc lại. - Thời gian xin nghỉ - Lí xin nghỉ - Ý kiến gia đình Phần chữ kí HS, họ ,tên. Cho Hs viết vào vở, gọi hs đọc viết mình. Hs viết vào vở, 3-5 hs đọc viết G.v lớp nghe, chỉnh sửa. mình. 3/ Củng cố, dặn dò: G.V: Dương Thị Thu Hằng Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi. Giáo án tăng buổi. Lớp A. Năm học: 2010 - 2011. Nhận xét học, dặn dò nhà. LUYỆN VIẾT Chữ hoa:C 1/ Hướng dẫn Hs viết chữ hoa C. Cho Hs quan sát lại chữ hoa yêu cầu Hs nêu cấu tạo, quy trình viết chữ hoa C. Viết mẫu. - Cho HS viết bảng chữ 2. Hướng dẫn viết từ ứng dụng - Gọi hS đọc từ ứng dụng. - GV giải nghĩa từ ứng dụng. - Cho HS viết bảng con. 3. Luyện viết vào vở. - Cho HS viết dòng theo nhịp gõ thước. 4. Chấm, chữa bài. - Thu - chấm nhận xét. 5. Củng cố, dặn dò: Nhận xét học, dặn Hs nhà luyện viết thêm cho chữ đẹp hơn. Hs quan sát, nhận xét. Côn Đảo - Viết - lượt. - Hs đọc . - Cả lớp viết vào vở. LUYỆN TOÁN Luyện tập chung 1/ Củng cố kỹ làm tính, tìm số bị chia, thừa số. Bài 1: HSTB Gọi hs đọc yêu cầu. Đặt tính tính ? Gọi hs lên bảng, lớp làm vào vở. hs lên bảng, lớp làm vào vở. ? Nêu cách đặt tính cách tính? 316 663 754 Nhận xét, chữa bài. Lưu ý hs lại dặt + 155 +281 - 329 tính tính. 471 944 425 Nêu cách đặt tính cách tính. Bài 2: HSTB Gọi hs đọc yêu cầu. Tìm x ? Gọi hs lên bảng, lớp làm vào vở. hs lên bảng, lớp làm vào vở. X x = 45 X:6=4 x X = 32 X= 45 : X= x X= 32 : ? Nêu cách tìm số bị chia, thừa số? X= X= 24 X= Nhận xét, chữa bài. Lưu ý hs cách trình bày bài. 2/ Củng cố kỹ giải toán có lời văn. Bài 3: HS Gọi hs đọc yêu cầu. 2hs đọc yêu cầu. G.V: Dương Thị Thu Hằng Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi. Giáo án tăng buổi. Lớp A. Năm học: 2010 - 2011. ? Bài toán cho biết gì? ? Bài toán hỏi gì? ? Bài toán thuộc dạng toán học? ? Muốn biết ngày thứ hai thu hoạch kg nho làm tính gì? Gọi hs lên bảng, lớp làm vào vở. Nhận xét, chữa bài. Bài 4: HS Gọi hs đọc yêu cầu. Cho hs quan sát hình ? Hình vẽ gì? Gồm hình học ghép lại? Yêu cầu hs đếm ô vuông vẽ. 3. Củng cố, dặn dò: Nhận xét học, dặn Hs nhà. HS nêu Bài toán thuộc dạng toán Bài toán nhiều Tính trừ. Bài giải Ngày thứ hai thu hoach số ki-lô-gam nho là: 160 - 85 = 75 (kg) Đáp số: 75 kg Vẽ hình theo mẫu. HS lên vẽ, lớp vẽ vào vở. Thứ năm ngày 23 tháng năm 2010. LUYỆN TỪ VÀ CÂU Mở rộng vốn từ: Gia đình. Ôn tập câu : Ai gì? 1/ Củng cố, mở rộng vốn từ ngữ gia đình. Bài 1: HSTB Gọi hs đọc yêu cầu. 2hs đọc yêu cầu. ? Tìm từ người gia đình -ông nội(ngoại), bà nội(ngoại) , bố ,mẹ, (nội, ngoại) ? cô, chú, bác, cậu, dì, anh, chị , em. ? Trong từ sau, từ gộp người gia đình? Ông bà, cha mẹ,ông cháu,anh em, bác Nhận xét, chữa bài. Bài 2: HSTB Gọi hs đọc yêu cầu. Giúp hs hiểu nghĩa thành ngữ, tục ngữ. Gọi hs lên bảng xếp theo cột. Nhận xét, chữa bài. 2/ Ôn tập ,củng cố mẫu câu: Ai gì? Bài 3: HS Gọi hs đọc yêu cầu. Gọi hs đọc lại thơ: Mẹ vắng nhà ngày bão. G.V: Dương Thị Thu Hằng 2hs đọc yêu cầu. -Quan hệ cha mẹ cái: + Cha già cọc. + Mẹ tròn vuông. -Quan hệ cha mẹ: + Con cha nhà có phúc. + Con dại mang. 1hs đọc yêu cầu. hs đọc, lớp theo dõi. Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi. Giáo án tăng buổi. Lớp A. Năm học: 2010 - 2011. ? Tìm từ ngữ người có thơ? ? Từ ngữ người trả lời cho câu hỏi nào? ? Hãy dựa vào thơ đặt câu theo mẫu: Ai gì? Nhận xét, chữa bài. 3. Củng cố, dặn dò: Nhận xét học, dặn Hs nhà. Mẹ, bố, chị, em …trả lời cho câu hỏi Ai? Hs nêu miệng - Mẹ người lo lắng cho bố con. - Bố người chịu khó. - Chị người chăm chỉ, biết thương bố, mẹ. - Em người ngoan, chăm chỉ. Tiếng anh Giáo viên dạy chuyên. LUYỆN TOÁN Luyện tập 1/ Củng cố kỹ làm tính, điền dấu vào chỗ chấm liên quan đến bảng nhân 6. Bài 1: HSTB Gọi hs đọc yêu cầu. 1hs đọc yêu cầu. ? Thế tính nhẩm? Hs nêu x = 30 x = 48 Cho hs đọc lại bảng nhân 6. x = 24 x 7= 42 x = 36 x = 54 Bài 2: HSTB x = 18 x = 12 Gọi hs đọc yêu cầu. ? Dãy tính có dấu tính? Hs đọc yêu cầu, nêu cách làm. ? Nêu cách làm? ? Gọi hs lên bảng, lớp làm bảng con. hs lên bảng, lớp làm bảng con. x + = 24 + = 32 x + 52 = 48 + 52 = 100 Nhận xét, chữa bài. Củng cố kỹ tính. x - 35 = 42 - 35 Bài 3: HSTB =7 Gọi hs đọc yêu cầu. Điền dấu thích hợp vào ô trống. ? Muốn điền dấu em cần làm gì? Tính kết quả, so sánh kết quả. ? Gọi hs lên bảng, lớp làm vở. 6+6 < 6x6 Nhận xét, chấm bài. 5x3 > 6x2 Bài 4: HS 5x6 = 6x5 Gọi hs đọc yêu cầu. Cho hs quan sát hình Vẽ hình theo mẫu. G.V: Dương Thị Thu Hằng Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi. Giáo án tăng buổi. Lớp A. Năm học: 2010 - 2011. ? Hình vẽ gì? Gồm hình học ghép lại? Yêu cầu hs đếm ô vuông vẽ. 2. Củng cố, dặn dò: Nhận xét học, dặn Hs nhà. Học thuộc bảng nhân 6. Vẽ hình cá. HS lên vẽ, lớp vẽ vào vở. HÁT NHẠC Bài ca học(lời 2) Giáo viên dạy chuyên. Thứ sáu ngày 24 tháng năm 2010. LUYỆN TOÁN Bảng chia sáu 1/ Áp dụng bảng chia học vào làm tính giải toán. Bài 1: HSTB Gọi hs đọc yêu cầu. 1hs đọc yêu cầu. ? Bài toán cho biết gì? Yêu cầu tìm gì? Hs nêu 12 24 32 36 42 Nhận xét, chữa bài. 8 Cho hs đọc lại bảng chia 6. Bài 2: HSTB Gọi hs đọc yêu cầu. ? Thế tính nhẩm? ? Mối quan hệ phép nhân phép chia cột 1? Nhận xét, chữa bài. Cho hs đọc lại bảng chia 6. Bài 3: HS Gọi hs đọc yêu cầu. ? Bài toán cho biết gì? ? Bài toán hỏi gì? ? Muốn biết hàng có ghế làm tính gì? ? Gọi hs lên bảng, lớp làm vở. Nhận xét, chữa bài. 1hs đọc yêu cầu. Hs nêu Phép chia phép tính ngược lại phép nhân. 18 : = 24 : = 18 : = 24 : = 6 x = 18 x = 24 1hs đọc yêu cầu. Hs nêu Tính chia Bài giải Mỗi hàng có số ghế là: 54 : = 9(chiếc) Đáp số: ghế Bài 4: HSTB Gọi hs đọc yêu cầu. G.V: Dương Thị Thu Hằng 54 60 10 Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi. MỤC LỤC A. MỞ ĐẦU: .2 B. NỘI DUNG: 1.Vài nét tín ngưỡng thờ Thành hoàng 1.1.Giới thiệu Thành hoàng .2 1.2.Nguồn gốc phân loại .3 1.3.Nơi thờ phụng Thành hoàng 1.4.Ý nghĩa thờ Thành hoàng 2.Tín ngưỡng thờ Thành hoàng hai miền Bắc – Nam 2.1.Thời gian hình thành tục thờ .5 2.2.Đối tượng thờ cúng 2.3.Nơi thờ tự Thành Hoàng .8 2.4.Nghi lễ .11 3.Ảnh hưởng tín ngưỡng đến đời sống dân cư 16 C.KẾT LUẬN .17 DANH SÁCH NHÓM 19 A. MỞ ĐẦU Thần làng ấp Việt Nam thần hộ mệnh hay phúc thần, bảo vệ sinh mệnh đem lại hạnh phúc cho cộng đồng người làng ấp. Chỗ thần đình, đền, miếu, đặt đất làng ấp, che chở lũy tre làng. Thần làng người Việt vị thần dân thờ từ trước, sau vua phong tước với chức danh Thành Hoàng. Dân ta lưu truyền câu “Trống làng làng đánh, thánh làng làng thờ” nói lên không thần làng giống thần làng nào, cho dù hai làng có cạnh nhau. Có thể nhận hàng nghàn vị Thành Hoàng có loại sau: Các thiên thần; Các sơn thần; Các thủy thần; Thành hoàng thần động vật hay vật; Thành hoàng người nước ngoài; Những tạp thần khác… Tiềm thức thờ cúng thần Thành hoàng in sâu vào tâm thức người Việt, thôn xóm, làng ấp. Chính vậy, tín ngưỡng thờ cúng thần Thành Hoàng có giống khác biệt hai miền Nam – Bắc góp phần làm phong phú thêm sắc văn hóa dân tộc qua nghi lễ thờ cúng thần Thành Hoàng địa phương khắp đất nước Việt Nam. B. NỘI DUNG 1. Vài nét tín ngưỡng thờ Thành hoàng 1.1. Giới thiệu Thành hoàng Thành hoàng làng (Thành hoàng) danh từ chung để vị thần thờ làng xã Việt Nam. Thành hoàng cai quản định họa phúc làng thường thờ đình làng. Do hầu hết nơi đất nước ta lập đình (hoặc đền, miếu) thờ vị Thành hoàng có công với dân, với nước, lập làng, dựng ấp hay sáng lập nên nghề (ông tổ nghề). Theo chữ Hán: “ thành ” thành, “ hoàng ” hào bao quanh thành. Vậy Thành hoàng dùng để vị thần coi giữ, bảo trợ cho thành. Như thế, Trung Quốc, tín ngưỡng Thành hoàng sinh hoạt văn hóa thị dân, bao gồm kinh thành, tỉnh thành quận, huyện thành. Nhưng xứ ta, tín ngưỡng Thành hoàng sinh hoạt văn hóa làng, nơi thành hoàng (thành, hào lũy) bảo vệ. Nhà văn Sơn Nam cho biết thêm: Ông thần đình làng gọi thần Thành hoàng, cai quản khu vực khung thành. Thoạt tiên thần ngự trị nơi thị tứ, sau áp dụng nơi thôn xóm, có điếm canh bố trí bao quanh . 1.2. Nguồn gốc phân loại • Nguồn gốc Tục thờ Thành hoàng hay thần hoàng nước ta ảnh hưởng từ văn hóa Trung Hoa truyền sang từ thời Đường. Tuy nhiên, theo Phan Kế Bính trước nhân dân ta có tín ngưỡng dân gian rồi. Sau du nhập vào làng xã Việt Nam nhanh chóng bám rễ vào tâm thức người nông dân Việt, trở nên đa dạng, thể truyền thống “uống nước nhớ nguồn”. Tôn thờ Thành hoàng làng nhu cầu tâm lý, người dân thờ Thành hoàng làng để phục vụ cho thực sống, chỗ dựa tinh thần thiếu được, phương tiện, động lực thúc đẩy sản xuất ổn định sống. Sử sách cho biết Thành hoàng nước ta thần Tô Lịch – Thần Thành hoàng thành Đại La, trụ sở phủ đô hộ Đường nước ta (thế kỷ thứ IX). Thần Tô Lịch Lý Nguyên Gia Cao Biền tôn vinh "Đô phủ Thành hoàng thần quân", chữ Thành hoàng bắt đầu có từ đó. Còn văn học Việt, theo nhà nghiên cứu, việc thờ Thần hoàng đề cập lần Chuyện thần Tô Lịch sách Việt điện u linh. • Phân loại Thành hoàng làng nhân thần, nhiên thần, lại vị thần lịch sử hóa hay huyền thoại hóa. Tuy nhiên thành hoàng sắc vua phong (trừ tà thần, yêu thần .) luôn tượng trưng cho làng xã mà cai quản biểu lịch sử, đạo đức, phong tục, pháp luật hy vọng sống làng. Thành hoàng có sức toả sáng vô quyền uy siêu việt, khiến cho làng quê trở thành hệ thống chặt chẽ. Theo tục lệ xưa, đời vua thường phong vị Thành hoàng thành ba bậc: Thượng đẳng thần, Trung đẳng thần Hạ đẳng thần, tuỳ theo tích công trạng vị thần nước với dân, với làng xã. Các vị thần xét đưa từ thứ vị lên thứ vị kia, thời gian cai quản vị phù hộ, giúp đỡ nhiều cho đời sống vật chất tâm linh dân chúng. Việc thăng phong vị Thành hoàng vào sớ tâu làng xã công trạng vị thần. Sớ phải nộp triều đình thời gian quy định. Mỗi lần thăng phong triều đình gửi sắc vua ban linh đình cất hòm sắc thờ hậu cung đình làng. Nhưng có Thành hoàng người dân mà theo quan niệm, người vị thần ban cho sứ mệnh để sau thay họ cai quản làng xã, gọi Thành hoàng sống. 1.3. Nơi thờ phụng Thành hoàng Theo nhà học giả Nguyễn Văn Tố, khởi đầu đình ngơi để dân làng hội họp, nơi dành để treo sắc lệnh huấn dụ nhà vua . Để thờ phụng Thần hoàng, nhiều làng lập miếu thờ. Rồi theo lệ ngày sóc (mùng 1) ngày vọng (ngày rằm) dân làng đến miếu để làm lễ Vấn (theo nghĩa kính viếng). Miếu gọi "nghè", nơi gìn giữ sắc thần. Ngày tế lễ, dân làng rước sắc thần từ miếu đến đình để cử hành việc tế lễ, sau đưa trở miếu. Để đơn giản hóa, sau nhiều làng xây đình lớn, phía làm nơi hội họp (đình), phía miếu . Thần Thành hoàng dù có hay họ tên, lai lịch; dù xuất thân từ tầng lớp nào, chủ tể cõi thiêng làng mang tính chất chung hộ quốc tỳ dân (hộ nước giúp dân) địa phương đó. Vai trò thần có ý nghĩa nữa, cư dân từ miền vào khai khẩn vùng đất hoang Nam Bộ, lẽ họ gặp không khó khăn thiên tai địch họa, thú hoành hành . Điều có nghĩa, thần Thành hoàng trở thành biểu tượng tâm linh; theo họ, có thần giúp cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt; giúp cho sống họ ngày thêm ổn định, thịnh vượng. 1.4. Ý nghĩa thờ Thành hoàng Tín ngưỡng Thành hoàng gắn bó chặt chẽ với làng xã thành tố, nhu cầu tất yếu thiếu vắng đời sống tâm linh người. Do vậy, tín ngưỡng Thành hoàng có ý nghĩa sâu sắc mặt. Trước hết, tín ngưỡng Thành hoàng thỏa mãn nhu cầu tinh thần người, cầu cho người an vật thịnh, hướng người đến lý tưởng chân, thiện, mỹ. Vì thế, thờ cúng Thành hoàng ý nghĩa phồn thực mà có ý nghĩa mặt đạo đức, giáo dục đạo lý “uống nước nhớ nguồn” cho hệ trẻ, biểu lộ nhớ ơn cộng đồng Thành Hoàng, vị tiền hiền, hậu hiền tổ tiên. Ngoài ý nghĩa trên, thờ cúng Thành hoàng có ý nghĩa trị sâu sắc. Thờ thần, mời thần giúp tập hợp dân chúng để dễ cai trị, vương quyền kết hợp với thần quyền. Ngày nay, thông qua thờ cúng Thành hoàng giúp quyền địa phương phát động nhiều phong trào thi đua, tuyên truyền đường lối, sách Đảng, tinh thần cộng đồng khơi xa, xiết lại. 2. Tín ngưỡng thờ Thành hoàng hai miền Nam – Bắc 2.1. Thời gian hình thành tục thờ  Miền Bắc Tục thờ Thành hoàng nước ta xuất miền Bắc ảnh hưởng từ văn hóa Trung Hoa truyền sang từ thời Đường vào khoảng năm 833. Và sau tiếp tục phát triển phổ biến khắp vùng miền nước.  Miền Nam Tục thờ Thành hoàng ở miền Nam được hình thành là những cư dân người Việt ở miền Bắc di cư vào phương Nam khai khẩn đất đai nên thời gian xuất muộn hơ so với miền Bắc. Họ lập làng, dựng đình thờ Thành Hoàng. Tuy nhiên, giống nét văn hoá khác vùng ĐBĐNCL, họ tạo biến đổi văn hoá Việt phương diện tín ngưỡng. 2.2. Đối tượng thờ thần Thành Hoàng vị Thần bảo hộ thành lũy, vị Thần linh làm chủ thành, cai quản thôn xã, chở che phù hộ cho dân làng an bình, thịnh vượng.  Ở miền Bắc: Người dân cho rằng thần Thành Hoàng vị thần có nguồn gốc thiên nhiên hay nhân thần. Thành hoàng làng không vị thần bảo vệ thành hào làng, mà người – theo truyền thuyết – có công với dân với nước kháng chiến đánh đuổi giặc ngoại xâm, người có công lập làng, có công truyền dạy nghề cho dân làng, ông quan tốt. Tín ngưỡng thờ thành hoàng làng vùng đồng Bắc Bộ hầu hết làng thờ hai loại thành hoàng, vị biểu tượng sức mạnh tự nhiên, vị nhân vật lịch sử người có công với làng. Các vị Thành hoàng được phân chia thành: 1. Thiên thần Có vị thần thánh tượng tự nhiên nhân hoá, thánh hoá (sấm, chớp, mưa gió…), vị thần có "lý lịch" yếu tố thiên nhiên (thần cây, thần đá, thần nước, thần núi, thần biển, thần động vật…). 2. Nhiên thần: Các vị thần có nguồn gốc Nhiên thần thường thần có xuất thân từ tự nhiên như: thần Cây, thần núi, thần sông, thần đá,… vị thần Thành hoàng có nguồn gốc từ Nhiên thần người dân tin tưởng thờ phụng. 3. Nhân thần Các vị thần có nguồn gốc Nhân thần chiếm số lượng lớn tập hợp thần thờ. + Về mặt lịch đại, phân theo thần tích có: - Thời kỳ Hùng Vương, An Dương Vương: Cao Sơn, Quý Minh, Thục An Dương Vương. - Thời kỳ chống Bắc thuộc: Công chúa Thục Côn, Mai Hồng, Đỗ Thị Dung, Phan Thị Trâm, Tiền Lý Nam đế, Triệu Việt Vương, Đinh Lôi, Hoàng Tề… - Thời kỳ Ngô - Đinh, Tiền Lê: Kiều Công Hãn, Trần Lãm, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Tấn, Tạ Hùng Ly, Lã Đường - Thời Lý - Trần: Đoàn Thượng, vua Trần, Trần Thủ Độ, Phụng Dương công chúa, Trần Nhật Duật, Trần Khánh Dư, Nguyễn Hiền, Bùi Khiết, Bùi Tuyết, Trương Long - Thời chống Minh: Đăng Dung, Lương Minh Nguyệt (Kiến Quốc phu nhân) . - Thời Lê sơ: Nguyễn Phục, Lương Thế Vinh . - Thời Lê - Trịnh: Điền Quận công. - Thời Nguyễn: Phạm Văn Nghị, Vũ Hữu Lợi . + Còn quy chiếu theo thánh tích, công huân vị thần, tập hợp có: - Những vị thần có công huân với đất nước, có công với triều đình phong kiến (đánh giặc, dẹp loạn, phò tá triều chính, "âm phù" nhà vua ) Đinh Bộ Lĩnh, Trần Minh Công, Hưng Đạo Vương, Trần Quang Khải, Lương Nguyệt, Đăng Dung . - Những vị tiền hiền khai khẩn, mở đất, lập làng: Trần Vu, Vũ Chi, Hoàng Gia, Phạm Cập (Hải Anh, Hải Hậu), Ngô Miễn (An Cư - Xuân Trường), Phạm Văn Nghị, Nguyễn Điển, Phạm Thanh (Hải Lạng - Nghĩa Hưng) . - Những vị nhà khoa bảng tài danh (Trạng nguyên, Tiến sĩ) mở đầu cho truyền thống khoa bảng làng, họ, danh tiếng cho làng: Phạm Bảo, Phạm Đạo Phú (Dương Phạm - Nghĩa Hưng) . - Có thần vị tổ nghề, Tô Trung Tự nghề trồng Hoa (Vị Khê-Nam Trực), Lê Công Hành (Hàng Thêu- thành phố Nam Định), Lục Vị tổ sư (Vân Chàng- Nam Trực ) .  Ở Miền Nam: Đối tượng thờ tự có vài nét tương đồng đối tượng thờ tự của miền bắc. Tuy nhiên, theo sách “Việt Nam phong tục”, làng phụng vị Thần hoàng; có làng thờ hai ba vị, có làng thờ năm bảy vị, gọi chung Phúc Thần. Phúc Thần có ba hạng: *Thượng đẳng thần thần danh sơn Đại xuyên, bậc thiên thần Đông thiên vương, Sóc thiên vương, Sử đồng tử, Liễu Hạnh công chúa . Các vị có tích linh dị, mà không rõ tung tích ẩn nào, gọi Thiên thần. Thứ vị nhân thần như: Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo . Các vị lúc sinh tiền có đại công lao với dân với nước; lúc đi, nhà vua tinh biểu công trạng mà lập đền thờ lòng dân nhớ công đức mà thờ. Các bậc có tích công trạng hiển hách họ tên rõ ràng, lịch triều có mỹ tự bao phong làm Thượng đẳng thần. *Trung đẳng thần vị thần ân làng thờ lâu, có họ tên mà không rõ công trạng; có quan tước mà không rõ họ tên, thần có chút linh vị, tới nhà vua sai tinh kỳ đảo võ, có ứng nghiệm triều đình liệt vào tự điển, mà phong làm Trung đẳng thần. *Hạ đẳng thần dân xã thờ phụng, mà không rõ tích làm sao, thuộc bậc thần, triều đình theo lòng dân mà phong cho làm hạ đẳng thần. Ngoài ba bậc thần ấy, nhiều nơi thờ các vị tạp thần khác, như: thần bán lợn, thần trẻ con, thần ăn xin, thần chết nghẹn, thần tà dâm, thần rắn, thần rết . Các hạng gọi tà thần, yêu thần, đê tiện thần dân tin bậy mà thờ không vào tự điển, phong tặng . Riêng đồng sông Cửu Long, theo Sơn Nam hạng tà thần không có, họa vài am miếu dựng lên nơi có người chết oan ức tai nạn xe cộ, đắm thuyền, hùm tha sấu bắt; cúng sơ sài, không tế lễ. Tuy nhiên, điểm khác biệt đối tượng thờ Thành hoàng của nhân dân miền Nam là người ta chú trọng vào Thành hoàng có nguồn gốc Nhân thần các vị Thành hoàng có nguồn gốc Thiên thần hay Nhiên thần. Điều này được hình thành từ quá trình di dân của cư dân miền bắc vào miền nam khai khẩn đất đai, lập nghiệp định cư. 2.3. Nơi thờ tự Thành hoàng  Ở miền Bắc Về vị trí xây đình làng: Đình thường nằm ở vị trí trung tâm làng theo quan điểm “tụ thủy”. Về hướng xây đình: Được xây hướng hướng Nam mặt lý thuyết, theo Kinh Dịch, hướng Nam, biểu tượng quẻ Ly, Lửa, Dương (2 Dương, Âm), tượng trưng cho tốt, lành. Về mặt thực tiển, hướng Nam “hướng gió mát mẻ vào mùa hè, tránh gió rét vào mùa đông”. Về cảnh quan đình làng: Người ta thường trồng loại có tán rộng đa, gạo, si. Về bố cục: Đình làng miền Bắc có bố cục khá giống với đình làng miền Nam người ta thường thấy chúng có nhiều kiến trúc quanh tòa đại đình. Thực ra, kiến trúc phụ bổ sung dần sau. Mở đầu, với đình thời Mạc (thế kỷ XVI), dấu vết cho thấy, chúng có kết cấu mặt hình chữ nhật (chữ nhất), ba gian hai chái, dựng cao vừa phải, có sạp để dân đình ngồi có sàn cao nối hai cột phía sau gian với hai cột hàng nhì để thờ Thành hoàng làng. Ban đầu đình tường cao, đến cuối kỷ XVII đầu kỷ XVIII xu hướng thâm nghiêm hóa thần linh nói chung, đình làng khẳng định thêm chức đền thờ kiến trúc đình nảy sinh thêm phần hậu cung. Cuối kỷ XVII, bắt đầu có cổng trụ, sang kỷ XIX hình thành dần nhà tiền tế, tả vu hữu vu. Về kiến trúc điêu khắc: Khi bước vào bên đình, không khí mát dịu làm ta trút bỏ vướng mắc đời sống, chìm vào không gian tâm linh bao bọc xung quanh để tĩnh trí mà chiêm bái trước đức Thành Hoàng làng, nhìn ngắm hình chạm khắc kiến trúc. Và ta hiểu đình ôm vào bên trong, thầm lặng giữ gìn di sản nghệ thuật vô giá, mà đến ngày hôm nhìn ngắm thấy hiển hiện, xôn xao đời sống xã hội trăm năm trước để lại giá trị to lớn văn hóa, lịch sử nghệ thuật. Nhìn cách khái quát, nghệ thuật điêu khắc đình làng đồng Bắc Bộ phát triển từ bước kỷ XVI, đạt dấu ấn rực rỡ đỉnh cao kỷ XVII, chững lại, chín muồi kỷ XVIII thoái trào kỷ XIX. Có thể nói, giá trị nhiều mặt mà điêu khắc đình làng để lại tập trung di sản điêu khắc đình làng kỷ XVI - XVII. Điêu khắc đình làng kỷ đại diện điển hình cho toàn nghệ thuật điêu khắc đồng Bắc Bộ. Các thủ pháp tạo hình điêu khắc đình làng: Cái nhìn trẻ thơ, Đồng hiện, Cường điệu, Nhiều điểm nhìn, Kết hợp huyền thoại thực, trang trí tả thực, Biểu tượng hóa. Đặc trưng nghệ thuật điêu khắc đình làng: Hồn nhiên, mộc mạc, sinh động phản ánh thực; Khái quát cao thủ pháp tạo hình; Giàu tính nhân bản; Tính lưỡng nguyên nghệ thuật tạo hình,  Ở miền Nam Về vị trí xây đình làng: Do địa hình tương đối phẳng, đồi núi, hệ thống kênh rạch chằng chịt. Đình thường xây cất khu đất cao ráo. Về sau, thời Pháp thuộc, nhiều đường làm ra, số kênh rạch bị lấp để làm đường số Đình phải thay đổi diện cho phù hợp với hoàn cảnh mới. Về hướng xây đình: Người dân Miền Nam không hoàn toàn lệ thuộc vào truyền thống chọn hướng Nam này. Ở Miền Nam, Đình thường xây khu đất cao ráo, cạnh bờ kênh rạch, nên phần nhiều hướng theo dòng chảy kênh rạch này, chứ không nhất thiết phải theo hướng Nam truyền thống Miền Bắc. Và thực tế, người dân Miền Nam lưu tâm nhiều đến chuyện tránh hướng gió mùa mưa nắng hắt tạt vào bên Đình. Vì số Đình Miền Nam chọn hướng Đông Đông Nam, thay hướng Nam truyền thống. Về cảnh quan đình làng: Chung quanh Đình thường có trồng loại có thân cao vút, dáng đẹp tán gọn dương, sao, dầu. Các loại nầy trồng để làm “một điểm nhấn cho cảnh quan đình nhằm hút ý khách từ xa ”. Về bố cục: Đình Miền Nam, tổng thể, giống Đình Miền Bắc, với kiến trúc mặt theo hình chữ Công theo hình chữ Môn. Tuy nhiên cách xếp phận kiến trúc có nhiều khác biệt so với Đình Miền Bắc, chí có phần kiến trúc mà Đình Miền Bắc hoàn toàn không có. Một cách tổng quát, bố cục đình Miền Nam, từ trước sau, thường gồm phận kiến trúc sau đây: • Cổng Đình, hay gọi Nghi Môn. • Sân Đình, bình phong có đấp hình cọp, gọi Bia Ông Hổ. • Hai bên sân Đình, Miếu nhỏ hình vuông thờ thần phụ Đình, thường thờ Bạch Hổ, Thần Ngũn có tên mai. Vẫn mọc vào lcs chiều tối có tên Hôm. - Ngôi thơ chăm - Khi bé ngủ dậy thấy Mai nào? mọc: gà gấy canh tư, mẹ xay lúa, nhòm qua cửa số. Mặt trời dậy, bạn bè chơi hết( lặn hết), làm mải miết( chưa lặn). - Gv cho HS viết từ khó: trở dậy, xay lúa, chăm chỉ. b. Gv đọc cho HS viết. - Cả lớp viết bài. c. Chấm, chữa bài. - HS soát lỗi. LUYỆN TOÁN Luyện tập chung 1.Củng cố cách đọc, viết số có chữ số. Bài 1: HSTB - Gọi HS đọc đề bài. - Khoanh vào chữ dặt trước câu trả lời - Gọi HS lên bảng. Cả lớp làm vào vở. đúng. - Nhận xét. - Số “Hai mươi tám nghìn bốn trăm bảy 2. Củng cố thực phép tính mươi ba” viết là: cộng, trừ, nhân, chia. Khoanh vào câu : C. 28473 Bài 2: HSTB - Gọi HS đọc đề bài. - Gọi HS lên bảng. Cả lớp viết làm Đặt tính tính. bảng con. - Nhận xét, chốt lời giải đúng. - HS đọc đề bài. a. 84375 b. 29362 + 5829 - 15847 90204 13515 3. Củng cố xem đồng hồ. c. 39504 d. 51836 Bài 3: HSTB x 38 6479 - Gọi HS đọc đề bài. 79008 63 ? Yêu cầu Hs quan sát đồng hồ cho biết 76 đồng hồ giờ? - Gọi HS lên bảng. Cả lớp làm vào vở. - HS đọc đề bài. - Nhận xét, chữa bài. + Đồng hồ thứ 15 phút. + Đồng hồ thứ rưỡi. 4. Củng cố giải toán. + Đồng hồ thứ 12 35 phút. Bài 4: HS G.V: Dương Thị Thu Hằng 115 Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi. Giáo án tăng buổi. Lớp A. Năm học: 2010 - 2011. - Gọi HS đọc đề bài. - Gv tóm tắt toán lên bảng. 42 cốc : hộp 1872 cốc : … hộp? - GV phân tích đề, hướng dẫn cách giải. - Nhận xét, chốt lời giải đúng. 5.Củng cố, dặn dò: Nhận xét học. Dặn dò nhà. - HS đọc đề bài. - HS lên bảng. Cả lớp làm vào vở. Bài giải hộp có số cốc là: 42 : = 6( cốc) Có 1872 cốc xếp vào số hộp loại là: 1872 : = 312( hộp) Đáp số: 312 hộp. HÁT NHẠC Gv môn dạy TIẾNG ANH Gv môn dạy Thứ năm ngày 11 tháng năm 2011 LUYỆN TIẾNG VIỆT Ôn tập( tiết 8) 1. Củng cố cho HS đọc - hiểu , luyện từ câu. - Gv chép đề lên bảng. - HS lắng nhge. - GV hướng dẫn HS nắm vững yêu cầu bài, cách làm bài. - Hs đọc thật kĩ văn, thơ - HS đọc. khoảng 15 phút. - HS làm khoanh tròn ý Đáp án giấy kiểm tra để trả lời câu hỏi. Câu 1: Ý a. tả gạo. Câu 2: Ý c: Vào mùa nhau. Câu 3: Ý c. hình ảnh: + Cây gạo sừng sững tháp đèn khổng lồ. + Hàng ngàn hoa hàng ngàn lửa hồng tươi. + Hàng ngàn búp nõn hàng ngàn ánh nến xanh. Câu 4: Ý b: Chỉ có gạo chim chóc nhân hóa. Câu 5: Ý a: Dùng từ vốn hoạt động người để nói gạo 2. Thu bài. LUYỆN TOÁN G.V: Dương Thị Thu Hằng 116 Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi. Giáo án tăng buổi. Lớp A. Năm học: 2010 - 2011. Bài 168: Luyện tập chung 1.Củng cố cho HS thực phép tính cộng, trừ, nhân, chia. Bài 1: HSTB - Gọi HS đọc đề bài. - Viết số sau thành tổng theo mẫu: - Goi HS lên bảng. Cả lớp làm vào vở. M: 27193 = 20000 + 7000 + 100 + 90 - Nhận xét, chữa bài. +3 45078 = 40000 + 5000 + 70 + 50861 = 50000 + 800 + 60 + Bài 2: HSTB 10094 = 10000 + 90 + - Gọi HS đọc đề bài. - Khoanh vào chữ đặt trước số bé - Yêu cầu lớp làm vào vở. số sau: - Nhận xét. 4602, 2064, 6240, 2406. - HS lên bảng. Khoanh vào chữ: B. 2064 Bài - Gọi HS đọc đề bài. Đặt tính tính. - Gọi HS lên bảng. - Nhận xét, chữa bài. - HS đọc đề bài. a.15436 b. 76362 c. 21090 x 43 9545 00 3012 92616 36 09 2.Củng cố số liệu thống kê. 42 20 Bài 4: HSTB - Gọi HS đọc đề bài. - GV tóm tắt đề bài. Cờ vua: bạn - HS đọc đề bài. Đá cầu: 10 bạn - HS lên bảng. Cả lớp làm vào vở. Văn nghệ: 12 bạn Bài giải Khéo tay: bạn a. a. Điền số thích hợp vào bảng. Lớp Cờ Đá Văn Khéo b. Các bạn tham gia nhiều vào… 3A vua cầu nghệ tay c. Các bạn tham gia vào… Số HS 10 12 - Gv phân tích đê, hướng dẫn cách giải. b.Các bạn tham gia nhiều vào văn - Nhận xét, chốt lời giải đúng. nghệ. 3.Củng cố, dặn dò: c. bạn tham gia vào khéo tay. Nhận xét học. Dặn dò nhà. TIN HỌC Gv môn dạy TIẾNG ANH Gv môn dạy G.V: Dương Thị Thu Hằng 117 Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi. Giáo án tăng buổi. Lớp A. Năm học: 2010 - 2011. Ngày tháng năm 2011 …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… G.V: Dương Thị Thu Hằng 118 Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi. [...]... Gọi 3 HS lên bảng - Cả lớp làm vào vở - Chữa bài, chốt lời giải đúng Hàng nghìn là 1 Hàng nghìn là 3 Hàng nghìn là 5 135 0 31 50 531 0 130 5 31 05 530 1 1 035 30 51 51 03 10 53 3015 5 130 15 03 3501 5 031 1 530 35 10 50 13 TIẾNG ANH GV bộ môn dạy TIN HỌC GV bộ môn dạy Ngày 10 tháng 1 năm 2011 Tuần 20 Thứ ba ngày 18 tháng 1... 5405 4400 Bài 3 - Gọi HS đọc đề bài - 1 HS đọc đề bài - GV tóm tắt bài toán - 1 HS lên bảng Cả lớp làm vào vở 425 kg Bài giải Buổi sáng Buổi chiều cửa hàng bán được số ki - lô - gam gạo là: Buổi chiều ? kg 432 x 3 = 1275(kg) - Gv phân tích bài toán, hướng Cả hai buổi cửa hàng bán được số ki - lô - gam gạo là: G.V: Dương Thị Thu Hằng 33 Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi Giáo án tăng buổi Lớp 3 A Năm học:... chốt lời giải đúng a 34 56 < 34 57< 34 58 b 2781 < 2782< 2795 hoặc 2781 < 27 83 < 2795 Bài 4 - Gọi HS đọc đề bài - 1 HS đọc đề bài - Cho HS thảo luận nhóm đôi - Các nhóm thảo luận và báo cáo kết quả - Gọi đại diện các nhóm báo cáo kết quả a 2879 < 28x3 < 2895 - Nhận xét, bổ sung 2879 < 28 83 < 2895 2879 < 28 93 < 2895 b 35 52 < 3x60 < 38 00 35 52 < 35 60 < 38 00 35 52 < 36 60 < 38 00 35 52 < 37 60 < 38 00 TIN HỌC GV bộ... vương LUYỆN TOÁN So sánh các số trong phạm vi 10000 G.V: Dương Thị Thu Hằng 30 Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi Giáo án tăng buổi Lớp 3 A Năm học: 2010 - 2011 1 Củng cố cho HS biết các dấu hiệu và cách so sánh các số trong phạm vi 10000 Bài 1 - Gọi HS đọc đề bài - 1 HS đọc đề - Gọi 2 HS lên bảng - Cả lớp làm vào vở - Nhận xét, chữa bài 1 234 = 1000 + 200 + 30 + 4 2570 > 2000 + 500 + 7 35 60 < 30 00 + 700.. .Giáo án tăng buổi Lớp 3 A Năm học: 2010 - 2011 ? Dãy tính có mấy dấu tính? ? Nêu cách làm? ? Gọi 3 hs lên bảng, lớp làm vở Hs đọc yêu cầu, nêu cách làm 3 hs lên bảng, lớp làm bảng con 36 : 6 + 6 = 6 + 6 = 12 Nhận xét, chấm bài 48 : 6 + 37 = 8 + 37 2 Củng cố, dặn dò: = 45 Nhận xét giờ học, dặn Hs về nhà 54 : 6 - 7 = 9 - 7... ? Bài toán hỏi gì? ? Có tất cả mấy gói kẹo? ? Mỗi gói có bao nhiêu cái kẹo? ? Muốn biết 3 gói có bao nhiêu cái kẹo ta làm tính gì? Gọi 1 hs lên bảng tóm tắt và giải bài toán .Lớp làm vào vở Nhận xét, chữa bài 27 x 3 81 48 x 3 144 52 x 3 156 1 Hs đọc Đặt tính rồi tính 3 hs lên bảng, lớp làm bảng con 34 x 6 204 83 x 7 581 96 x 2 192 2 hs đọc 1 gói kẹo có 24 cái kẹo 3 gói có bao nhiêu cái kẹo 3 gói 1 gói... đúng - 1 HS đọc đề bài 32 50 7521 - 1025 - 1257 2225 6264 2 Củng cố vế giải toán Bài 3 - Gọi HS đọc đề bài - GV tóm tắt bài toán Có : 5270 kg Buổi sáng bán : 1525 kg Buổi chiều bán : 738 kg Còn lại : kg? - GV phân tích đề bài, hướng dẫn cách giải - Chữa bài, chốt lời giải đúng 5670 - 426 5144 4125 - 25 4100 - 1 HS đọc đề bài - 1 HS lên bảng Cả lớp làm vào vở Bài giải Cả hai buổi bán được số ki - lô -... những liều thuốc đầu tiên LUYỆN TOÁN Ôn: Phép trừ các số trong phạm vi 10000 1 Biết trừ các số trong phạm vi 10000(bao gồm đặt tính và tính đúng) Bài 1 42 83 6051 2508 - Gọi HS đọc đề bài - 1527 - 4826 - 37 5 - Gọi 4 HS lên bảng 2756 1225 2 133 - Chữa bài, chốt lời giải đúng G.V: Dương Thị Thu Hằng 35 1950 78 1872 Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi Giáo án tăng buổi Lớp 3 A Năm học: 2010 - 2011 Bài 2 - Gọi... những, tiếng, 3 Hướng dẫn HS viết vào vở - Gv cho HS viết theo yêu cầu 4 Chấm, chữa bài - Thu 5 - 7 bài chấm - Nhận xét, rút kinh nghiệm qua bài G.V: Dương Thị Thu Hằng - 1 HS đọc + NH, T - HS viết trên không - Viết 2 - 3 lượt - 1 HS đọc - HS lắng nghe - Viết 2 - 3 lượt - 1 HS đọc - HS lắng nghe - Viết 2 - 3 lượt - Cả lớp viết vào vở 21 Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi Giáo án tăng buổi Lớp 3 A Năm học:... mẹ , thỏ con Em thì chăm đàn ngan Sáng lại chiều lo bữa Gọi hs đọc lại khổ thơ 4 Bố đội nón đi chợ Bài 3: HSTB Mua cá về nấu chua…” Gọi 1 hs đọc lại khổ thơ 5, lớp theo dõi ?Hình ảnh mẹ trở về được so sánh với gì? Nắng mới G.V: Dương Thị Thu Hằng 11 Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi Giáo án tăng buổi Lớp 3 A Năm học: 2010 - 2011 Nhận xét, tổng kết lại nội dung bài tập 3 Củng cố, dặn dò: ? Bài thơ nói . toán .Lớp làm vào vở. Nhận xét, chữa bài. 1 Hs đọc. Tính 3 hs lên bảng, lớp làm bảng con. 27 48 52 x 3 x 3 x 3 81 144 156 1 Hs đọc. Đặt tính rồi tính. 3 hs lên bảng, lớp làm bảng con. 34 . là: 275 + 43 = 31 8(bông) Đáp số: 31 8 bông hoa Bài toán này thuộc dạng toán: Bài toán về ít hơn. Bài giải Đợt hai ở lò ấp nhà bác Ba nở được số con vịt con là: 706 – 1 23 = 5 83( con) Đáp số: 5 83 con. ảnh so sánh với nhau trong mỗi câu văn, câu thơ. G.V: Dương Thị Thu Hằng 3 Trường Tiểu học Thị trấn Ân Thi. Giáo án tăng buổi. Lớp 3 A. Năm học: 2010 - 2011. ? Tìm hình ảnh so sánh trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tăng buổi lớp 3 hay, Giáo án tăng buổi lớp 3 hay,