Giáo án vật lý lớp 10 hay

68 1.5K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2014, 15:59

CHƯƠNG I. Động học chất điểm Ngày soạn: 2008 Tiết 1 CHUYỂN ĐỘNG CƠ A. Mục tiêu 1. Kiến thức: Nêu được chuyển động cơ là gì. Nêu được chất điểm là gì. Nêu được hệ quy chiếu là gì. Nêu được mốc thời gian là gì. 2. Kỹ năng: Biết cách xác định được toạ độ ứng với vị trí của vật trong không gian (vật làm mốc và hệ trục toạ độ). Biết cách xác định được thời điểm và thời gian ứng với các vị trí trên (mốc thời gian và đồng hồ). 3. Thái độ: qua bài học giáo dục Hs về lòng yêu khoa học, tích cực tự giác chủ đông trong học tập B. Chuẩn bị: 1. Đồ dung dạy học: + Giáo viên: Chuẩn bị 1 số ví dụ thực tế để xác định VT của 1 chất điểm để cho HS thảo luận. + Học sinh: Ôn lại kiến thức về chuyển động đã học ở lớp 8 2. Phương pháp: thực nghiệm hoạt động nhóm Phần I - CƠ HỌC CHƯƠNG I. Động học chất điểm Ngày soạn: 20/08/ Tiết 1 CHUYỂN ĐỘNG CƠ A. Mục tiêu 1. Kiến thức: Nêu được chuyển động cơ là gì. Nêu được chất điểm là gì. Nêu được hệ quy chiếu là gì. Nêu được mốc thời gian là gì. 2. Kỹ năng: Biết cách xác định được toạ độ ứng với vị trí của vật trong không gian (vật làm mốc và hệ trục toạ độ). Biết cách xác định được thời điểm và thời gian ứng với các vị trí trên (mốc thời gian và đồng hồ). 3. Thái độ: qua bài học giáo dục Hs về lòng yêu khoa học, tích cực tự giác chủ đông trong học tập B. Chuẩn bị: 1. Đồ dung dạy học: + Giáo viên: Chuẩn bị 1 số ví dụ thực tế để xác định VT của 1 chất điểm để cho HS thảo luận. + Học sinh: Ôn lại kiến thức về chuyển động đã học ở lớp 8 2. Phương pháp: thực nghiệm- hoạt động nhóm C. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Kiểm tra bài cũ: Hoạt động của GV-HS Kiến thức cơ bản Hoạt động 1 Tìm hiểu các khái niệm chuyển động cơ, chất điểm, * Mục tiêu: Nêu được chuyển động cơ là gì. Nêu được chất điểm là gì. * Tổ chức thực hiện: + Tìm hiểu thông tin: Yêu cầu HS đọc mục I/8 SGK + Xử lí thông tin: GV nêu câu hỏi: - Chuyển động cơ là gì? Cho ví dụ? Khi nào vật được xem là chất điểm? cho ví dụ? Cho điểm m cđ trong mp hãy xác định vị trí M * HS làm việc theo nhóm 4HS đọc mục I/9 SGK Tìm hiểu các khái niệm chuyển động cơ, chất điểm. Tìm ví dụ về chuyển động cơ và chất điểm. Thảo luận câu hỏi C1 + Kết quả xử lí thông tin: HS thông báo kết quả xử lí thông tin - Trình bày khái niệm chuyển động cơ. Đọc ví dụ SGK - Trình bày khái niệm chất điểm. - Trả lời câu C1: Trái Đất được xem là chất điểm + Kết luận: Chuyển động cơ, chất điểm • Chuyển động cơ của một vật (gọi tắt là chuyển động) là sự thay đổi vị trí của vật đó so với các vật khác theo thời gian. • Một vật chuyển động được coi là một chất điểm nếu kích thước của nó rất nhỏ so với độ dài đường đi (hoặc so với những khoảng cách mà ta đề cập đến). Hoạt động 2 Tìm hiểu hệ mốc thời gian * Mục tiêu: Nêu được mốc thời gian là gì. * Tổ chức thực hiện: + Tìm hiểu thông tin: Yêu cầu HS đọc III.1/10 SGK, bảng 1.1 + Xử lí thông tin: GV nêu câu hỏi: - Để xác định thời gian trong chuyển động như thế nào? * HS làm việc theo nhóm 4HS đọc III.1/10 SGK, bảng 1.1 tìm hiểu hệ mốc thời gian. Thảo luận câu hỏi C4 + Kết quả xử lí thông tin: HS thông báo kết quả xử lí thông tin - Nêu cách xác định thời gian trong chuyển động - Trả lời C4: tàu chạy từ ga HN – SG trong 33h + Kết luận: thời điểm bắt đầu đo thời gian • Mốc thời gian (gốc thời gian) là thời điểm bắt đầu đo thời gian khi mô tả chuyển động của vật. Hoạt động 3. Tìm hiểu hệ quy chiếu * Mục tiêu: Nêu được hệ quy chiếu là gì * Tổ chức thực hiện: + Tìm hiểu thông tin: - Yêu cầu HS đọc phần IV/10 sgk + Xử lí thông tin: GV nêu câu hỏi: - Hệ quy chiếu là gì? Phân biệt giữa hệ quy chiếu và hệ toạ độ HS làm việc theo nhóm 4HS * Làm việc các nhân đọc phần IV/10 tìm hiểu hệ quy chiếu + Kết quả xử lí thông tin: HS thông báo kết quả xử lí thông tin + Kết luận: • Hệ quy chiếu gồm : − Một vật làm mốc, một hệ toạ độ gắn với vật làm mốc ; − Một mốc thời gian và một đồng hồ. Củng cố: Chuyển động thẳng đều là gì? Viết công thức vận tốc, đường đi của chuyển động thẳng đều Dặn dò, ra bài về nhà: - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà 1- 9/11sgk. Chuẩn bị bài chuyển động thẳng đều Ngày soạn: 21/08 Tiết 2 CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU A. Mục tiêu 1. Kiến thức: - Nhận biết được đặc điểm về vận tốc của chuyển động thẳng đều. - Nêu được vận tốc là gì. Lập được phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều. 2. Kỹ năng: - Biết cách viết được phương trình và tính được các đại lượng trong phương trình chuyển động thẳng đều cho một hoặc hai vật. - Biết cách vẽ hệ trục toạ độ - thời gian, chọn tỉ xích, lập bảng giá trị tương ứng x = x(t), biểu diễn các điểm và vẽ x(t). 3. Thái độ: qua bài học giáo dục Hs về lòng yêu khoa học, tích cực tự giác chủ đông trong học tập B. Chuẩn bị: 1. Đồ dung dạy học: + Giáo viên: Chuẩn bị dụng cụ TN: bộ thí nghiệm chuyển động thẳng đều + Học sinh: Ôn lại kiến thức về vận tốc trung bình đã học ở lớp 8 2. Phương pháp: thực nghiệm- hoạt động nhóm C. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Kiểm tra bài cũ: Chất điểm là gì? Nêu cách x/đ vt của 1 ôtô trên 1 quốc lộ? Nêu cách x/đ vt của 1 vật trên mp? Phân biệt hệ tọa độ và hệ quy chiếu Hoạt động của GV-HS Kiến thức cơ bản Hoạt động 1 Tìm hiểu về chuyển động thẳng đều * Mục tiêu: Nhận biết đặc điểm vận tốc của chuyển động thẳng đều. Nêu được vận tốc là gì. * Tổ chức thực hiện: + Tìm hiểu thông tin: - Giới thiệu tốc độ trung bình GV thông báo chuyển động thẳng đều + Xử lí thông tin: GV nêu câu hỏi: - Vận tốc được xác định bằng công thức như thế nào? - Đơn vị của tốc độ t/b là gì? - Chuyển động thẳng đều quỹ đạo như thế nào? - Quãng đường đi được như thế nào với thời gian? * HS làm việc theo nhóm 4HS - Từ công thức tốc độ trung bình suy ra công thức đường đi của cđtđ Thảo luận câu hỏi C 1 + Kết quả xử lí thông tin: HS thông báo kết quả xử lí thông tin - Trình bày công thức vận tốc của chuyển động thẳng đều và đơn vị v - Trả lời câu C1: Vtb của đoàn tàu HN-SG là52,3km/h - C/Đ thẳng đều có quỹ đạo là đường thẳng - Viết công thức đường đi của chuyển động thẳng đều s = Vtb*t = V*t - Quãng đường đi được tỉ lệ thuận với thời gian + Kết luận: • Vận tốc của chuyển động thẳng đều có độ lớn bằng tốc độ của vật, cho biết mức độ nhanh, chậm.của chuyển động : s v = t • Chuyển động thẳng đều : là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường • Quãng đường đi được trong chuyển động thẳng: s = vt trong đó, v là tốc độ của vật, không đổi trong suốt thời gian chuyển động. Hoạt động2 Tìm hiểu phương trình chuyển động và đồ thị toạ độ thời gian của chuyển động thẳng đều * Mục tiêu: Lập được phương trình chuyển động và vẽ được đồ thị toạ độ - thời gian của chuyển động thâửng đều * Tổ chức thực hiện: + Tìm hiểu thông tin: GV nêu bài toán cđ của chất điểm M trên trục Ox + Xử lí thông tin: GV nêu câu hỏi - Hãy xác định gốc toạ độ, chiều +, trục toạ độ - Vậy tọa độ chất điểm lúc đầu, sau thời gian t được xác định như thế nào? - Viết phương trình C/Đ của chất điểm đó? * HS làm việc theo nhóm 4HS đọc mục II/13 SGK vẽ trục toạ độ, gốc toạ độ - Tìm hiểu phương trình chuyển động - Viết phương trình chuyển động của người đi xe đạp. Vẽ đồ thị + Kết quả xử lí thông tin: HS thông báo kết quả xử lí thông tin - Trình bày phương trình chuyển động: X = X o + S = X o + V*t - Phương trình C/Đ của người đi xe đạp đó là: X = 5 + 10t - Vẽ đồ thị toạ độ thời gian của người đi xe đạp + Kết luận: phương trình, đồ thị • Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều là x = x 0 + s = x 0 + vt trong đó, x là toạ độ của chất điểm, x 0 là toạ độ ban đầu của chất điểm, s là quãng đường vật đi được trong thời gian t, v là vận tốc của vật. • Đồ thị toạ độ - thời gian của chuyển động thẳng đều là một đường thẳng cắt trục tung (trục toạ độ) tại giá trị x 0 . Củng cố: - Chuyển động thẳng đều là gì? Tốc độ trung bình là gì? Viết công thức tính quãng đường đi được và phương trình C/Đ của C/Đ thẳng đều Dặn dò, ra bài về nhà: Làm bài tập: 6-10/15 SGK. Chuẩn bị bài chuuyển động thẳng biến đổi đều. Ngày soạn: 23/08 Tiết 3 CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU(t1) A. Mc tiờu 1. Kin thc: - Nờu c vn tc tc thi l gỡ. - Nờu c vớ d v chuyn ng thng bin i u (nhanh dn u, chm dn u). - Nêu đợc đặc điểm của vectơ gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, trong chuyển động thẳng chậm dần đều. - Vit c cụng thc tớnh gia tc ca mt chuyn ng bin i. 2. K nng: - Bit cỏch lp cụng thc v tớnh c cỏc i lng trong cụng thc tớnh vn tc ca chuyn ng bin i u. 3. Thỏi : qua bi hc giỏo dc Hs v lũng yờu khoa hc, tớch cc t giỏc ch ụng trong hc tp B. Chun b: 1. dung dy hc: + Giỏo viờn: Chun b dng c TN: : Mt mỏng nghiờng di 1m , mt hũn bi ng kớnh 1cm, 1 ng h bm giõy + Hc sinh: ễn li kin thc v vn tc ó hc lp 8 2. Phng phỏp: thc nghim- hot ng nhúm C. T CHC HOT NG DY HC Kim tra bi c: khỏi nim chuyn ng thng u, tc , cụng thc ng i ca chuyn ng thng u Hot ng ca GV-HS Kin thc c bn Hot ng 1 Tm hiu vn tc tc thi v ct bin i u * Mc tiờu: Nờu c vn tc tc thi l gỡ. Nờu c vớ d v ct bin i u (nhanh dn u, chm dn u). * T chc thc hin: + Tỡm hiu thụng tin: - Yờu cu HS c phn I.1,2,3 /16,17 SGK - GV thụng bỏo k/n vộc t vn tc tc thi + X lớ thụng tin: GV nờu cõu hi - Vy ln vn tc tc thi nh th no? - Trờn xe mỏy bit xe chy nhanh hay chm ta nhỡn vo b phn no? - Trong C/ bin i u cú nhng loi no? HS lm vic theo nhúm 4HS c SGK Tm hiu vect vn tc tc thi, v ct bin i u. Tho lun cõu hi C1; C2 - Vit cụng V = s/ t + Kt qu x lớ thụng tin: HS thụng bỏo kt qu x lớ thụng tin - Trỡnh by v phõn tớch C/ thng bin i u - Trong c/ bin i u cú C/ nhanh dn u v chm dn u - Nhỡn vo tc k o tc - Trỡnh by vect vn tc tc thi - Tr li cõu C1: S = 0,1 m - Tr li cõu C2:V tt ụ tụ con 40km/h v V tt ụ tụ ti 30km/h. ễ tụ ti i theo hng Tõy- ụng + Kt lun: thụng bỏo C/ nhanh dn u v C/ chm dn u. ln ca vn tc tc thi ti v trớ M l i lng v = s t trong ú, s rt ngn vt i c trong khong thi gian rt ngn t . n v ca vn tc l một trờn giõy (m/s). v ca mt vt ti mt im l mt vect cú gc ti vt chuyn ng, cú hng ca chuyn ng v cú di t l vi ln ca vn tc tc thi theo mt t xớch no ú. Trong ctb i u ln ca v hoc tng u, hoc gim u theo thi gian. CT ln ca v tng u theo thi gian gi l chuyn ng thng nhanh dn u. CT cú ln ca v gim u theo thi gian gi l chuyn ng thng chm dn u. Hot ng 2 Tỡm hiu gia tc chuyn ng * Mc tiờu: Nêu đợc đặc điểm của a trong CTND v C TCD * T chc thc hin: + Tỡm hiu thụng tin: - Yờu cu HS c phn II.1/17 SGK - GV thụng bỏo khỏi nim gia tc + X lớ thụng tin: GV nờu cõu hi: - Gia tc ca c/ cho bit vn tc nh th no? - Vect gia tc cú c im gỡ? Chiu a v v trong CND v CCD - Biu din vect gia tc trong CND v CCD - n v ca gia tc ? HS lm vic theo nhúm 4HS c phn II.1/17 SGK gia tc chuyn ng, vect gia tc + Kt qu x lớ thụng tin: HS thụng bỏo kt qu x lớ thụng tin - Trỡnh by khỏi nim g ia tc ca chuyn ng thng - Gia tc ca C/ cho bit vn tc bin thiờn nhanh hay chm - Trỡnh by c im ca a: im t, phng, chiu, di - Chiu ca a v v trong CND v CCD - n v ca gia tc m/s 2 + Kt lun: khỏi nim gia tc, a, Gia tc ca chuyn ng thng l i lng c trng s nhanh hay chm ca vn tc : a = v t trong ú v = v v 0 l bin thiờn vn tc trong khong thi gian t = t t 0 . Gia tốc là đại lợng vectơ : a = v t Khi vt cn a có gốc ở vật chuyển động, có phơng và chiều trùng với phơng và chiều của v, có độ dài tỉ lệ với độ lớn của gia tốc theo một tỉ xích nào đó. Khi một vật chuyển động thẳng chậm dần đều, a ngợc chiều với v n v gia tc l (m/s 2 ). Cng c: - Vec t vn tc tc thi ti 1 im ca 1 c/ thng c xỏc nh nh th no? C/ nhanh dn u, chm dn u l gỡ? Lm vic cỏ nhõn tr li cõu 5/22 SGK Dn dũ, ra bi v nh: Lm bi tp 9,10/22 SGK. Chun b mc 2,3,4,5 trong phn I/18,19,20 SGK Ngy son: 25/08/ Tit 4 CHUYN NG THNG BIN I U (T2) A. Mc tiờu 1. Kiến thức: - Viết được phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều từ đó suy ra công thức tính quãng đường đi được. Viết được công thức tính vận tốc 2. Kỹ năng: - Biết cách lập công thức và tính được các đại lượng trong công thức của chuyển động biến đổi đều. - Biết cách dựng hệ toạ độ vận tốc − thời gian, chọn tỉ xích, lập bảng giá trị tương ứng v = v(t) = v 0 +at , biểu diễn các điểm, vẽ đồ thị. 3. Thái độ: qua bài học giáo dục Hs về lòng yêu khoa học, tích cực tự giác chủ đông trong học tập B. Chuẩn bị: 1. Đồ dung dạy học: + Giáo viên: Hình vẽ đồ thị vận tốc của chuyển động nhanh dần đều và chậm dần đều + Học sinh: Đọc trước 2,3,4,5 trong phần I/18,19,20 SGK 2. Phương pháp: thực nghiệm- hoạt động nhóm C. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Kiểm tra bài cũ: - Vectơ vận tốc tức thời tại 1 điểm của 1 c/đ thẳng được xác định như thế nào?C/đ nhanh dần đều, chậm dần đều là gì? Gia tốc là gì? Hoạt động của GV-HS Kiến thức cơ bản Hoạt động 1 Tìm hiểu công thức tính vận tốc, đồ thị toạ độ CĐBĐĐ * Mục tiêu: Viết được công thức tính vận tốc * Tổ chức thực hiện: + Tìm hiểu thông tin: HS viết lại công thức gia tốc + Xử lí thông tin: GV nêu câu hỏi - Từ công thức gia tốc hãy suy ra công thức vận tốc - Công thức vận tốc là hàm số như thế nào ? Vậy đồ thị như thế nào? * HS làm việc theo nhóm 4HS lập công thức vận tốc, tìm hiểu cách vẽ đồ thị Thảo luận C3; C4 + Kết quả xử lí thông tin: HS thông báo kết quả xử lí thông tin - Trình bày công thức vận tốc v = v 0 + at - Là hàm số bặc nhất theo thời gian nên đồ thị là đường thẳng - Trả lời câu C3: v = 3+ 0,5t; C4: Gia tốc giây đầu tiên là 0,6 m/s 2 + Kết luận: hướng của vectơ gia tốc trong Cđ nhanh dần và chậm dần • Công thức tính vận tốc của chuyển động biến đổi đều : v = v 0 + at + CĐNDĐ thì a.v > 0 + CĐCDĐ thì a.v < 0 • Đồ thị vận tốc − thời gian là một đoạn thẳng cắt trục tung (trục vận tốc) tại giá trị v 0 . Hoạt động 2 Tìm hiểu công thức đường đi, phương trình chuyển động * Mục tiêu: Viết được phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều từ đó suy ra công thức tính quãng đường đi được. * Tổ chức thực hiện: + Tìm hiểu thông tin: Yêu cầu HS đọc mục II.3/19 SGK - GV nêu bài toán chuyển động của chất điểm trên trục Ox + Xử lí thông tin: GV nêu câu hỏi: - Hãy viết công thức tốc độ trung bình và suy ra s = ? - Hãy thiết lập công thức liên hệ giữa a, v, S - Viết phương trình chuyển động của chuyển động biến đổi đều? * HS làm việc theo nhóm 4HS đọc mục II.3/19 SGK tìm hiểu công thức quãng đường đi, công thức liên hệ, phường trình chuyển động - Thảo luận trả lời câu C4 , C5. + Kết quả xử lí thông tin: HS thông báo kết quả xử lí thông tin - Trình bày Vtb = s/t = (v 0 + v)/2 => S = Vot + at 2 /2 - Trình bày công thức liên hệ V 2 - V o 2 = 2aS - Viết tọa độ của M ở thời điểm t là x = x 0 + v 0 t + 1/2at 2 - Trả lời câu C5:S đi được trong giây thứ nhất kể từ lúc xuất phát là 0,3 m. - Xây dựng phương án để xác định c/đ của hòn bi lăn trên máng nghiêng. - Trả lời câu C7 ở vở nháp: t = 30s và s= 45m + Kết luận: công thức đường đi, liên hệ, phương trình chuyển động • Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động biến đổi đều: s = v 0 t + 1 2 at 2 • Đối với chuyển động thẳng biến đổi đều, thì phương trình chuyển động là: x = x 0 + v 0 t + 1 2 at 2 trong đó, x là toạ độ tức thời, x 0 là toạ độ ban đầu, lúc t=0. • Công thức liên hệ giữa gia tốc, vận tốc và quãng đường đi được : v 2 – v 0 2 = 2as Chú ý: + CĐNDĐ thì a.v > 0 + CĐCDĐ thì a.v < 0 Củng cố: Viết tất cả công thức tính gia tốc, vận tốc, đường đi, phương trình c/đ của c/đ nhanh dần đều và chậm dần đều. Nêu rõ dấu của các đại lượng tham gia trong công thức đó. Làm việc cá nhân giải bài tập9,10,11/22 (SGK) Dặn dò, ra bài về nhà: làm các BT 12 – 15/22 SGK. Chuẩn bị các BT ở SBT Ngày soạn: 26/08/ Tiết 5 BÀI TẬP A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Củng có và khắc sâu các kiến thức đã học: về C/đ thẳng đều và c/đ thẳng biến đổi đều 2. Kỉ năng: - Vận dụng các kiến thức và công thức đã học để giải các bài tập liên quan 3. Thái độ: qua bài học giáo dục Hs về lòng yêu khoa học. B. Chuẩn bị: 1. Đồ dung dạy học: + Giáo viên: Câu hỏi trắc nghiệm giấy trong, đèn chiếu. - Bài tập trắc nghiệm 1. Chuyển động thẳng chậm dần đều có : A. Véc tơ vận tốc ngược hướng với véc tơ gia tốc.* B. Véc tơ vận tốc cùng hướng với véc tơ gia tốc C. Tích số a.v > 0. D. Các kết luận A và C đều đúng. 2. Phương trình chuyển động của một vật trên một đường thẳng có dạng : x = 2t 2 + 10t + 100 (m,s) Thông tin nào sau đây là đúng? A. Vật chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a = 2m/s 2 . B.Vật chuyển động chậm dần đều với gia tốc a= 4m/s 2 . C. Toạ độ của vật lúc t = 0 là 100m* D. Vận tốc của vật tại thời điểm t là v = 10m/s 3. Một vật chuyển động có phương trình x = 4t 2 - 3t + 7 (m,s). Điều nào sau đây là sai? A. Gia tốc a = 4m/s 2 * B. Gia tốc a = 8m/s 2 C. Vận tốc ban đầu v 0 = - 3m/s . D. Toạ độ ban đầu x o = 7m 4. Chọn câu sai : A. Trong chuyển động thẳng chậm dần đều, các véctơ vận tốc và véctơ gia tốc ngược chiều nhau. B. Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, vận tốc biến thiên theo hàm số bậc nhất đối với thời gian. C. Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều vận tốc luôn có giá trị dương.* D. Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, đường đi là hàm bậc hai của thời gian. 5. Chuyển động thẳng nhanh dần đều có : A. Gia tốc a > 0 và vận tốc v > 0. D. Véc tơ vận tốc v và véc tơ gia tốc a hướng theo chiều dương B. Gia tốc a < 0 và vận tốc v > 0. C. Véc tơ vận tốc v cùng chiều với véc tơ gia tốc a * 6. Điều nào sau đây là đúng khi nói về vận tốc tức thời. Vận tốc tức thời là A. vận tốc tại một thời điểm nào đó. B. vận tốc tại một vị trí nào đó trên quỹ đạo. C. một đại lượng véctơ D. A,B và C đều đúng.* 7. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về vận tốc của chuyển động thẳng đều? A. Vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian. * B. Tai mọi thời điểm, véctơ vận tốc là như nhau C. Véctơ vận tốc có hướng không thay đổi. D. Vận tốc luôn có giá trị dương 8. Một vật chuyển động thẳng dều theo trục Ox có phương trình toạ độ là :x = x o + vt (với x o ≠ 0 và v ≠ 0) Điều khẳng định nào sau đây là chính xác? A. Toạ độ của vật có giá trị không đổi theo thời gian. B. Toạ độ ban đầu của vật không trùng với gốc toạ độ* C. Vật chuyển động theo chiều dương của trục toạ độ D. Vật chuyển động ngược chiều dương của trục toạ độ 9. Nói về chuyển động thẳng đều, điều nào sau đây là sai? A. Quãng đường mà vật đi được bằng giá trị tuyệt đối của toạ độ B. Vận tốc có giá trị âm khi vật chuyển động ngược với chiều dương của trục toạ độ chọn trước.* C. Toạ độ của vật chuyển động đều tuỳ thuộc vào việc chọn gốc toạ độ. D. Vận tốc v là hàm bậc nhất thời gian. 10. Kết luận nào sau đây là sai khi nói về dạng các đồ thị của chuyển động thẳng đều trong hệ toạ độ Đề-các vuông góc? A. được biểu diễn bằng một đường cong. B. được biểu diễn bằng nửa đuờng thẳng đi qua gốc toạ độ. C. song song với trục thời gian. D. có dạng một đường thẳng.* 11. Chọn câu đúng : A. Véc tơ vận tốc chỉ biểu diễn độ lớn của vận tốc.* B. Trong chuyển động thẳng đều, véc tơ vận tốc không đổi cả về hướng và độ lớn. C. Trong chuyển động thẳng đều, quảng đuờng đi được tăng tỉ lệ thuận với bình phương vận tốc. D. Phương trình đường đi của chuyển động thẳng đều là : x = x o + vt. Sử dụng dữ kiện sau đây để trả lời các câu 13, 14. Hai ô tô xuất phát cùng lúc từ 2 địa điểm A và B cách nhau 230km, chuyển động đều cùng theo chiều từ A đến B có vận tốc lần lượt là 60km/h và 40km/h. Chọn trục toạ độ Ox trùng với đường thẳng AB, gốc O ≡ A, chiều dương từ A đến B, gốc thời gian là lúc các xe xuất phát. 13. Phương trình chuyển động của hai xe là : A. x A = 60t; x B = 40t. B. x A = 60t; x B = 20 + 40t C. x A = 60t; x B = 40t – 20. D. x A = 60t; x B = -40t + 20 79. Vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau là : A. s = x A = 60km; t = 60 phút . B. s = x A = 40km; t = 30 phút C. s = x A = 40km; t = 30 phút. D. s = x A = 60km; t = 30 phút. + Học sinh: Ôn lại kiến thức về về C/đ thẳng đều và c/đ thẳng biến đổi đều 2. Phương pháp: phân tích, tổng hợp. C. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của GV và HS Kiến thức cơ bản Hoạt động 1: Giải các bài tập trắc nghiệm * Mục tiêu: củng cố về C/đ thẳng đều và c/đ thẳng biến đổi đều để giải bài tập * Tổ chức thực hiện: + Tìm hiểu thông tin: GV trình chiếu câu hỏi trắc nghiệm lên bảng 6/15. D ; 7/15. D; 8/15A 9/22.D, 10/22. C, 11/22. D + Xử lí thông tin: Đọc các câu hỏi trắc nghiệm, phân tích đề, tiến hành giải HS thảo luận nhóm 2 HS: tìm hiểu và đưa ra đáp án + Kết quả xử lí thông tin: HS thông báo kết quả xử lí thông tin + Kết luận: Nhận xét và đánh giá Hoạt động 2: Giải các bài tập tự luận Bài 9/15 SGK * Mục tiêu: Vận dụng phương trình chuyển động thẳng đều giải bài tập * Tổ chức thực hiện: + Tìm hiểu thông tin: Yêu cầu HS đọc đề bài 9/15 SGK + Xử lí thông tin: hướng dẫn HS tìm hiểu mối quan hệ giữa các đại lượng đã cho và các đại lượng cần tìm. *HS thảo luận theo nhóm 2 HS: đọc đề bài phân tích đề, tìm hiểu mối quan hệ giữa các đại lượng đã cho và các đại lượng cần tìm. + Kết quả xử lí thông tin: HS thông báo kết quả xử lí thông tin - Đọc đề và tóm tắt: Cho: AB=10km; v 1 =60km/h; v 2 =40km/h; Tìm: a) x? b) Vẽ đồ thị? c) Vị trí và thời điểm gặp nhau - Trình bày phương pháp giải: Chọn hệ quy chiếu, viết phương trình chuyển động thẳng đều cho hai xe, lập bảng biến thiên ,xe đồ thị - Trình bày tóm tắt bài giải: S 1 = 60t; x 1 = 60t; S 2 = 40t; x 2 = 10 + 40t + Kết luận: nhận xét bài giải của HS Giải bài 12/22 SGK * Mục tiêu: Vận dụng công thức vận tốc, đường đi của cđbđ đ * Tổ chức thực hiện: + Tìm hiểu thông tin: Yêu cầu HS đọc đề bài 12/22 SGK. + Xử lí thông tin: hướng dẫn HS tìm hiểu mối quan hệ giữa các đại lượng đã cho và các đại lượng cần tìm. *HS thảo luận theo nhóm 2 HS: đọc đề bài phân tích đề, tìm hiểu mối quan hệ giữa các đại lượng đã cho và các đại lượng cần tìm. + Kết quả xử lí thông tin: HS thông báo kết quả xử lí thông tin - Đọc đề và tóm tắt: Cho: v 0 =0 ; t=60s; v= 40km/h. Tìm: a? s? t khi v = 60km/h - Trình bày phương án giải: *Chọn hệ quy chiếu, xác định gia tốc, tính quãng đường đi trong 1 phút * Thời gian tàu đạt vận tốc 60km/h - Trình bày tóm tắt bài giải (cột bên) + Kết luận:nhận xét bài giải của HS Giải bài 14/22 SGK * Mục tiêu: Vận dụng công thức vận tốc, đường đi của chyển động biến đổi đều * Tổ chức thực hiện: + Tìm hiểu thông tin: Yêu cầu HS đọc đề bài 12/22 SGK. + Xử lí thông tin: hướng dẫn HS tìm hiểu mối quan hệ giữa các đại lượng đã cho và các đại lượng cần tìm. *HS thảo luận theo nhóm 2 HS: đọc đề bài phân tích đề, tìm hiểu mối quan hệ giữa các đại lượng đã cho và các đại lượng cần tìm. + Kết quả xử lí thông tin: HS thông báo kết quả xử lí thông tin - Đọc đề và tóm tắt: Cho: v 0 = 40km/h ; t= 2p; v= 0. Tìm: a? s? - Trình bày phương án giải: * Chọn hệ quy chiếu, xác định gia tốc, * tính quãng đường tàu đi từ lúc hãm phanh đến khi dừng - Trình bày tóm tắt bài giải (cột bên) + Kết luận:nhận xét bài giải của HS Bài 9/15 SGK Cho: AB=10km; v 1 =60km/h; v 2 =40km/h; Tìm: x =? Vẽ đồ thị; xác định vị trí, thời điểm gạp nhau Giải: a. S 1 = 60t; x 1 = 60t; S 2 = 40t; x 2 = 10 + 40t b. Vẽ đồ thị toạ độ - thời gian c.Dựa vào đồ thị : + Hai xe gặp nhau lúc: t = 30 p + Vị trí cách A: 30 km Bài 12/22 SGK. Cho: v 0 =0 ; t=60s; v= 40km/h. Tìm: a? s? t khi v = 60km/h Giải: a.Gia tốc của đoàn tàu: a = = = 0,185 m/s 2 b. Quãng đường đoàn tàu đi được t=1p s = v 0 t + 1 2 at 2 = .0,185.60 2 = 333m c. Thời gian tàu đạt vận tốc 60km/h: t = = = 30s Bài 14/22SGK. Cho: v 0 = 40km/h ; t= 2p; v= 0. Tìm: a? s? Giải: Chọn chiều dương là chiều chuyển động a. Gia tốcc của đoàn tàu: a = = = -0,0925 m/s 2 b. Quãng đường đoàn tàu đi được S = = 667 m Củng cố: Nhắn mạnh những lỗi HS hay mắc phải, đề nghị HS lưu ý và khắc phục khi làm bài tập. Dặn dò, ra bài tập: làm thêm các bài 3.5, 3.6/10 SBT. Đọc trước bài roi tự do Ngày soạn: 30/08 Tiết 6: RƠI TỰ DO (T1) A. Mục tiêu 1. Kiến thức: Nêu được sự rơi tự do là gì. 2. Kỹ năng: 3. Thái độ: qua bài học giáo dục Hs về lòng yêu khoa học, tích cực tự giác chủ đông trong học tập B. Chuẩn bị: 1. Đồ dung dạy học: + Giáo viên: các thí nghiệm 1, 2, 3, 4 SGK, ống Newtơn + Học sinh: Ôn lại kiến thức về trọng lực đã học ở lớp 8 2. Phương pháp: thực nghiệm- hoạt động nhóm C. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Kiểm tra bài cũ: Hoạt động của GV-HS Kiến thức cơ bản Hoạt động 1 Tìm hiểu sự rơi tự do và tính chất của sự rơi tự do * Mục tiêu: Nêu được sự rơi tự do là gì. * Tổ chức thực hiện: + Tìm hiểu thông tin: Yêu cầu các nhóm làm TN như yêu cầu sgk. + Xử lí thông tin: GV nêu câu hỏi: - Hãy dự đoán kết quả trước mỗi TN và sau đó tiến hành TN 1, 2, 3, 4 - Yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến sự rơi nhanh hay chậm của các vật trong kk - Khi không ảnh hưởng của kk các vật rơi như thế nào? - Mô tả TN ống Niu-Tơn và TN Ga-li-lê và nhận xét kết quả - Từ TN trên nếu loại bỏ được ảnh hưởng của kk thì mọi vật rơi như thế nào? Vậy rơi tự do là gì? -Từ phương pháp chụp ảnh hoạt nghiệm thì c/đ rơi tự do là loại c/đ gì? * HS làm việc theo nhóm 4HS - Dự đoán kq TN, sau đó các nhóm tiến hành TN 1, 2, 3, 4, sau đó nhận xét C1. Thảo luận câu C2 + Kết quả xử lí thông tin: HS thông báo kết quả xử lí thông tin - Kết luận về sự rơi của các vật trong kk - Nếu loại bỏ được ảnh hưởng của kk thì mọi vật rơi nhanh như nhau - Sức cản của kk ảnh hưởng đến sự rơi nhanh hay chậm của các vật - Nêu định nghiã sự rơi tự do - Rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều - Trả lời câu C2: Sự rơi của hòn sỏi, viên giấy nén chặt, hòn bi xe đạp ở trong TN trên có thể coi là sự rơi tự do + Kết luận: chuyển động thẳng nhanh dần đều, • Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực. Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc rơi tự do (g ≈ 9,8 m/s 2 ). Củng cố: Rơi tự do là gì ? Nêu các đặc điểm của sự rơi tự do. Dặn dò, ra bài về nhà: - Làm các BT 3.1 – 3.10 và3.12 – 3.15 SBT Ngày soạn: 30/08/ Tiết 7: RƠI TỤ DO (T2) A. Mục tiêu 1. Kiến thức: - Viết được các công thức tính vận tốc và quãng đường đi của chuyển động rơi tự do. Nªu ®îc ®Æc ®iÓm vÒ gia tèc r¬i tù do. 2. Kỹ năng: 3. Thái độ: qua bài học giáo dục Hs về lòng yêu khoa học, tích cực tự giác chủ đông trong học tập B. Chuẩn bị: 1. Đồ dung dạy học: + Giáo viên: Chuẩn bị dụng cụ TN: hòn sỏi + Học sinh: Ôn lại kiến thức về công thức vận tố, đường đi của chuyển động biến đổi đều 2. Phương pháp: thực nghiệm- hoạt động nhóm C. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Kiểm tra bài cũ: - Yếu tố náo ảnh hưởng đến đến sự nhanh hay chậm của các vật khác nhau trong kk? - Nêu loại bỏ được ảnh hưởng của kk thì các vật rơi như thế nào? Sự rơi tự do là gì? Hoạt động của GV-HS Kiến thức cơ bản Hoạt động 1 Xây dựng công thức tính vận tốc và quãng đường đi của chuyển động rơi tự do. * Mục tiêu: Viết được các công thức tính vận tốc và quãng đường đi của chuyển động rơi tự do. * Tổ chức thực hiện: + Tìm hiểu thông tin: GV thả hòn sỏi rỏi HS quan sát và nhận xét cđ rơi + Xử lí thông tin: GV nêu câu hỏi - Viết các công thức chuyển động biến đổi đều - Nếu thả nhẹ cho rơi thì vận tốc đầu của vật rơi tự do như thế nào? • Nếu vật rơi tự do, không có vận tốc ban đầu thì: v = gt và công thức tính quãng đường đi được của vật rơi tự do là s = 1 2 gt 2 - Xõy dng cụng thc tớnh vn tc v ng i trong c/ ri t do * HS lm vic theo nhúm 4HS quan sỏt v nhn xột c ri ca hũn si tho lun v tỡm phng ỏn xỏc nh phng chiu ca c/ ri t do, xõy dng cụng thc vn tc v ng i + Kt qu x lớ thụng tin: HS thụng bỏo kt qu x lớ thụng tin - Phng thng ng, chiu t trờn xung di, vn tc u bng 0 - Trỡnh by cụng thc tớnh vn tc v ng i trong c/ ri t do + Kt lun: v 0 =0 Hot ng 2 Tỡm hiu gia tc ri t do * Mc tiờu: Nêu đợc đặc điểm về gia tốc rơi tự do. * T chc thc hin: + Tỡm hiu thụng tin: Yờu cu HS c sỏch bit gia tc ri t do cỏc ni khỏc nhau + X lớ thụng tin: GV nờu cõu hi: - Gia tc ri t do ph thuc vo cỏc yu t no? - Ti cựng mt ni trờn mt t gia tc ri t do ca cỏc vt nh th no? HS lm vic theo nhúm 4HS c sỏch thu thp thụng tin v gia tc ri t do - s ph thuc ca gia tc ri t do vo cao, v in lớ + Kt qu x lớ thụng tin: HS thụng bỏo kt qu x lớ thụng tin - Ti 1 ni nht nh trờn trỏi t v gn mt t, cỏc vt u ri t do vi cựng 1 gia tc g + Kt lun: cùng một gia tốc g gọi là gia tốc rơi tự do. Tại một nơi nhất định trên Trái Đất và ở gần mặt đất, các vật đều rơi tự do với cùng một gia tốc g gọi là gia tốc rơi tự do. Gia tốc rơi tự do ở các nơi khác nhau trên Trái Đất thì khác nhau chút ít. Cng c: - Nờu cỏc c im ca ri t do. Trong t/h no cỏc vt ri t do vi cựng 1 gia tc g. - Lm vic cỏ nhõn gii bi tp11 (SGK) Dn dũ, ra bi v nh: Lm cỏc BT11, 12/27 SGK Ngy son: 02/09 Tit 8 CHUYN NG TRềN U (T1) A. Mc tiờu 1. Kin thc: Phỏt biu c nh ngha ca chuyn ng trũn u. Vit c cụng thc tc di v ch c hng ca vect vn tc trong chuyn ng trũn u. 2. K nng: Nờu c vớ d thc t v chuyn ng trũn u. 3. Thỏi : qua bi hc giỏo dc Hs v lũng yờu khoa hc, tớch cc t giỏc ch ụng trong hc tp B. Chun b: 1. dung dy hc: + Giỏo viờn: Chun b dng c TN: si dõy ch, cú ct hũn si nh, hỡnh 5.1/29 SGK + Hc sinh: cỏc vớ d, tranh nh v chuyn ng trũn 2. Phng phỏp: thc nghim- hot ng nhúm C. T CHC HOT NG DY HC Kim tra bi c: - Nờu cỏc c im ca ri t do. Trong t/h no cỏc vt ri t do vi cựng 1 gia tc g. Vit cụng thc tớnh vn tc v ng i c ca ri t do? Hot ng ca GV-HS Kin thc c bn Hot ng 1 Tỡm hiu chuyn ng trũn, * Mc tiờu: Phỏt biu c nh ngha ca chuyn ng trũn u. * T chc thc hin: + Tỡm hiu thụng tin: Yờu cu cỏc nhúm lm TN quay quay hũn si trờn si ch v quan sỏt hỡnh 5.1/29 sgk, tỡm cỏc vớ d v chuyn ng trũn. + X lớ thụng tin: GV nờu cõu hi - Nhn xột chuyn ng ca mt im trờn cõy bỳt - Chuyn ng trũn cú qu o nh th no? - Nhn xột qu o ca im treo trờn cỏc gh ngi trờn chic u quay ntn? - Hóy /n c/ trũn u? Yờu cu tr li cõu C1 * HS lm vic theo nhúm 4HS: thc hin thớ nghim v quan sỏt hỡnh 5.1 tr li cỏc cõu hi. Tho lun cõu hi C1 SGK + Kt qu x lớ thụng tin: HS thụng bỏo kt qu x lớ thụng tin - Qu o ca im treo trờn cỏc gh ngi trờn chic u quay l nhng ng trũn cú tõm nm trờn trc quay - C/ trũn cú qu o l ng trũn - Trỡnh by cỏc vớ d v chuyn ng trũn u - Tr lỡ cõu C1: cỏnh qut quay, cỏnh ca quay + Kt lun:chuyn ng trũn u qu o l ng trũn Chuyn ng trũn u l chuyn ng cú qu o trũn v cú tc trung bỡnh trờn mi cung trũn l nh nhau. Hoạt động 2 Tìm hiểu tốc độ dài * Mục tiêu: Viết được công thức tốc độ dài * Tổ chức thực hiện: + Tìm hiểu thông tin: yêu cầu HS đọc mục II.1/30 SGK + Xử lí thông tin: GV nêu câu hỏi - Viết công thức tính tốc độ dài của chuyển động tròn đều, nêu ý nghĩa của các đại lượng trong công thức. - Tốc độ dài của chuyển động tròn đều có đặc điểm gì? * HS làm việc theo nhóm 4HS: đọc mục II.1/30 Tìm hiểu tốc độ dài. Thảo luận câu hỏi C2 + Kết quả xử lí thông tin: HS thông báo kết quả xử lí thông tin - Trình bày công thức tốc độ dài, và các đặc điểm - Trả lời câu C2: 10/12 m/s + Kết luận: tốc độ dài của vật không đổi. • Tốc độ dài chính là độ lớn của vận tốc tức thời trong chuyển động tròn đều : v = Δ Δ s t Trong chuyển động tròn đều, tốc độ dài của vật không đổi. Hoạt động 3 Tìm hiểu véc tơ vận tốc trong c/đ tròn đều * Mục tiêu: chỉ được hướng của vectơ vận tốc trong chuyển động tròn đều. * Tổ chức thực hiện: + Tìm hiểu thông tin: đọc mục II.2/30 sgk hướng của vectơ vận tốc trong chuyển động tròn đều + Xử lí thông tin: GV nêu câu hỏi: - s ∆ gọi là vec tơ độ dời. Khi đó vận tốc được biểu diễn bằng véc tơ vận tốc như thế nào? * HS làm việc theo nhóm 4HS: đọc mục II.2/30 sgk,tìm hiểu các đặc điểm - Vận tốc biểu diễn bằng véc tơ cùng phương cùng chiều với céc tơ độ dời + Kết quả xử lí thông tin: HS thông báo kết quả xử lí thông tin - Trình bày các đặc điểm của vectơ vận tốc + Kết luận: phương tiếp tuyến với đường tròn quỹ đạo. • Vectơ vận tốc trong chuyển động tròn đều luôn có phương tiếp tuyến với đường tròn quỹ đạo. s v t ∆ = ∆ r r Củng cố: - C/đ tròng đều là gì?Nêu những đặc điểm của vec tơ vận tốc trong c/đ tròn đều - Làm việc cá nhân giải bài tập11 (SGK) Dặn dò, ra bài về nhà: - Làm bt 8/34 SGK. Chuẩn bị tiếp bài: C/ đ TRÒN ĐỀU (t2) Ngày soạn: 02/09/ Tiết 9 CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU (T2) A. Mục tiêu 1. Kiến thức: Viết được công thức và nêu được đơn vị đo tốc độ góc, chu kì, tần số của chuyển động tròn đều. Viết được hệ thức giữa tốc độ dài và tốc độ góc. Nêu được hướng của gia tốc trong chuyển động tròn đều và viết được biểu thức của gia tốc hướng tâm. 2. Kỹ năng: Biết cách tính tốc độ góc, chu kì, tần số, gia tốc hướng tâm và các đại lượng trong các công thức của chuyển động tròn đều. 3. Thái độ: qua bài học giáo dục Hs về lòng yêu khoa học, tích cực tự giác chủ đông trong học tập B. Chuẩn bị: 1. Đồ dung dạy học: + Giáo viên: Chuẩn bị dụng cụ TN: com pa, hình 5.4, hình 5.5/30 SGK + Học sinh: Ôn lại kiến thức tốc độ, chu kì 2. Phương pháp: thực nghiệm- hoạt động nhóm C. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Kiểm tra bài cũ: Hoạt động của GV-HS Kiến thức cơ bản Hoạt động 1 Tìm hiểu tốc độ góc, chu kì, tần số * Mục tiêu: Viết được công thức và nêu được đơn vị đo tốc độ góc, chu kì, tần số của chuyển động tròn đều * Tổ chức thực hiện: + Tìm hiểu thông tin: Yêu cầu HS quan sát hình 5.4 và đọc mục II.3/30 SGK + Xử lí thông tin: GV nêu câu hỏi: - Tốc độ góc là gì? Viết công thức tính tốc độ góc , nêu ý nghĩa các đại lượng - Chu kì là gì? Từ đ/n chu kì , hãy cho biết đơn vị của nó là gì? - Vậy hãy đưa ra đ/n tần số, công thức của tần số? *HS làm việc theo nhóm 4HS: quan sát hình 5.4 và đọc mục II.3 tìm hiểu tốc độ góc, chu kì, tần số. Thảo luận câu hỏi C3, C4, C5. + Kết quả xử lí thông tin: HS thông báo kết quả xử lí thông tin - Trình bày công thức và định nghĩa, đơn vị tốc độ góc • Tốc độ góc của chuyển động tròn là t ∆α ω = ∆ Tốc độ góc của chuyển động tròn đều là một đại lượng không đổi. Đơn vị đo tốc độ góc là (rad/s). • Chu kì T của chuyển động tròn đều là thời gian để vật đi được một vòng. 2 T π = ω Đơn vị đo chu kì là giây (s). - Thông báo lại đ/n chu kì, công thức tính chu kì, đơn vị của chu kì là giây - Trình bày định nghĩa về tần số, biểu thức và đơn vị các - Thông báo đơn vị của tần số là số vòng/s hoặc Hz - Trả lời câu hỏi C3: 2.3,14/60=0,105 - Trả lời câu hỏi C4: 1 vòng quay góc 2π trong thời gian T mà ω= 2 π/T - Trả lời câu hỏi C5: 1 vòng quay T s; N vòng quay suy ra f + Kết luận: • Tần số f của chuyển động tròn đều là số vòng mà vật đi được trong 1 giây. 1 f T = Đơn vị tần số là vòng/s hay (Hz). Hoạt động 2 Tìm hiểu công thức liên hệ giữa vận tốc góc và vận tốc dài * Mục tiêu: Viết được hệ thức giữa tốc độ dài và tốc độ góc * Tổ chức thực hiện: + Tìm hiểu thông tin: Đọc SGK phần II.3/31 + Xử lí thông tin: GV nêu câu hỏi - Trong hình tròn thì độ dài cung tròn được tính như thế nào? * HS làm việc theo nhóm 4HS Đọc SGK phần II.3.e và thiết lập công thức liên hệ giữa vận tốc góc và vận tốc dài. Thảo luận câu hỏi C6 + Kết quả xử lí thông tin: HS thông báo kết quả xử lí thông tin - độ dài cung tròn ∆S= R x ∆α. - Trinh bày công thức liên hệ giữa vận tốc góc và vận tốc dài - Trả lời câu C6: 0,052 rad/s + Kết luận: •Công thức liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc : v = ωr trong đó, r là bán kính quỹ đạo tròn. Hoạt động 3 Tìm hiểu hướng vectrơ gia tốc trong chuyển động tròn và độ lớn của gia tốc hướng tâm * Mục tiêu: Nêu được hướng của gia tốc trong chuyển động tròn đều và viết được biểu thức của gia tốc hướng tâm. * Tổ chức thực hiện: + Tìm hiểu thông tin: Yêu cầu HS quan sát hình 5.5 SGK đọc SGK phần III.1 + Xử lí thông tin: GV nêu câu hỏi: - Vectơ gia tốc hướng tâm có đặc diểm gì? Xác định công thức tính gia tốc? - Gia tốc hướng tâm là gì? * HS làm việc theo nhóm 4HS: quan sát hình 5.5 SGK và đọc SGK phần III.1 xác định hướng gia tốc. Thảo luận câu hỏi C7 + Kết quả xử lí thông tin: HS thông báo kết quả xử lí thông tin - Trình bày các đặc điểm của gia tốc hướng tâm, công thức tính gia tốc - Trả lời câu C7: a = rω 2 + Kết luận: • Gia tốc trong chuyển động tròn đều luôn hướng vào tâm của quỹ đạo nên gọi là gia tốc hướng tâm. • Công thức xác định vectơ gia tốc : v a t ∆ = ∆ r r Độ lớn của gia tốc hướng tâm : 2 ht v a r = = rω 2 Củng cố: - Thảo luận theo nhóm trả lời câc hỏi trắc nghiệm theo nội dung câu 8 , 9, 10 (SGK); - Làm việc cá nhân giải bài tập13 (SGK) Dặn dò, ra bài về nhà: - Làm các Bt 12 – 15/ 34 SGK. Đọc bài: Tính tương đối của c/đ. Công thức cộng vận tốc Ngày soạn: 05/09/ Tiết 10: TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG. CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC A. Mục tiêu 1. Kiến thức: Viết được công thức cộng vận tốc 1,3 1,2 2,3 v v v = + r r r 2. Kỹ năng: Biết cách áp dụng được công thức cộng vận tốc trong các trường hợp: − Vận tốc tương đối cùng phương, cùng chiều với vận tốc kéo theo. − Vận tốc tương đối cùng phương, ngược chiều với vận tốc kéo theo. 3. Thái độ: qua bài học giáo dục Hs về lòng yêu khoa học, tích cực tự giác chủ đông trong học tập B. Chuẩn bị: 1. Đồ dung dạy học: + Giáo viên: Chuẩn bị hình 6.1/35, hình 6.2/36 SGK + Học sinh: Ôn lại kiến thức về cộng vectơ đã học ở toán 2. Phương pháp: thực nghiệm- hoạt động nhóm C. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Kiểm tra bài cũ: - C/đ tròn đều là gì? Nêu những đặc điểm của véc tơ vận tốc của c/đ tròn đều? - Viết công thức tính chu kì, tần số, đơn vị? - Viết công thức liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc? Nêu những đặc điểm và viết công thức gia tốc trong c/đ tròn đều? [...]... nhân làm cho vật chuyển động B Lực là ngun nhân làm thay đổi vận tốc của vật hoặc làm cho vật bị biến dạng C Khi vật chuyển động có gia tốc, ta có thể khẳng định đã có lực tác dụng lên vật D Khi vật thay đổi hình dạng, ta có thể khẳng định đã có lực tác dụng lên vật 9 Khi nói về qn tính của vật, phát biểu nào sau đây là sai? A Qn tính là tính chất của mọi vật bảo tồn vận tốc của mình khi vật khơng chịu... một vật Vật ở trạng thái cân bằng Nếu ta thơi khơng tác dụng lực có độ lớn 4N vào vật thì hợp lực của 2 lực còn lại có độ lớn là : A 4 N B 5N C 8 N D Một giá trị khác 6 Phát biểu nào sau đây là phát biểu sai? A Lực là ngun nhân làm cho vật chuyển động Thiết kế bài học Vật Lý 10- Ban Cơ bản GV: Nguyễn Thị Kim Thu B Lực là ngun nhân làm thay đổi vận tốc của vật hoặc làm cho vật bị biến dạng C Khi vật. .. hợp lực 1 Các lực tác dụng vào vật cân bằng nhau khi vật chuyển động : A Thẳng B Thẳng đều C Biến đổi đều D Tròn đều 2 Phát biểu nào sau đây là đúng? A Nếu khơng có lực tác dụng vào vật thì vật khơng thể chuyển động B Nếu thơi khơng tác dụng lực vào vật thì vật sẽ dừng lại C Nếu có lực tác dụng vào vật thì vận tốc của vật sẽ thay đổi D Nếu có lực tác dụng vào vật thì vật phải chuyển động theo hướng... dụng lên vật ở gần mặt đất Bài 2 Ba định luật Newtơn 4 Khi thơi tác dụng lực vào vật thì vật vẫn tiếp tục chuyển động thẳng đều Lý do nào sau đây là dúng? A Vì vật có qn tính B Vì vật vẫn còn gia tốc C Vì các lực tác dụng cân bằng nhau D Vì khơng có ma sát 5 Chọn phát biểu đúng A Một vật sẽ đứng n nếu khơng chịu tác dụng của lực nào B Một vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì đứng n C Một vật chỉ... do từ độ cao 45m xuống Cho g = 10 m/s Thời gian vật rơi tới mặt đất bằng bao nhiêu? a 2,1 s b 3 s c 4,5 s d 9s 9 Một vật chuyển động tròn đều có bán kính quỹ đạo là 25cm, biết tốc độ dài của vật là 10m/s Tốc độ góc và gia tốc hướng tâm của vật là: A ω = 40 rad/s ; aht = 400m/s B ω = 20 rad/s ; aht = 200 m/s C ω = 40 rad/s; aht = 200m/s D ω = 20 rad/s; aht = 400 m/s 10 Một chiếc xe đạp đang chạy với... do từ độ cao 45m xuống Cho g = 10 m/s2 Thời gian vật rơi tới mặt đất bằng bao nhiêu? a 2,1 s b 3 s c 4,5 s d 9s 9 Một vật chuyển động tròn đều có bán kính quỹ đạo là 25cm, biết tốc độ dài của vật là 10m/s Tốc độ góc và gia tốc hướng tâm của vật là: A ω = 40 rad/s ; aht = 400m/s B ω = 20 rad/s ; aht = 200 m/s C ω = 40 rad/s; aht = 200m/s D ω = 20 rad/s; aht = 400 m/s 10 Một chiếc xe đạp đang chạy với... do từ độ cao 45m xuống Cho g = 10 m/s Thời gian vật rơi tới mặt đất bằng bao nhiêu? a 2,1 s b 3 s c 4,5 s d 9s 9 Một vật chuyển động tròn đều có bán kính quỹ đạo là 25cm, biết tốc độ dài của vật là 10m/s Tốc độ góc và gia tốc hướng tâm của vật là: A ω = 40 rad/s ; aht = 400m/s B ω = 20 rad/s ; aht = 200 m/s C ω = 40 rad/s; aht = 200m/s D ω = 20 rad/s; aht = 400 m/s 10 Một chiếc xe đạp đang chạy với... mỗi vật B Khối lượng có tính chất cộng được C Khối luợng của vật càng lớn thì mức qn tính của vật càng nhỏ và ngược lại D Trong hệ SI, đơn vị khối lượng là kilơgam (kg) 9 Điều nào sau đây là sai khi nói về trọng lực? A Trọng lực xác định bởi biểu thức P = mg B Trọng lực tác dụng lên một vật thay đổi theo vị trí của vật trên Trái đất C Trọng lực tác dụng lên vật tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật D... s c 3 s d 2,1 s 9 Một chiếc xe đạp đang chạy với vận tốc 40km/h trên 1 vòng đua có bán kính 100 m Độ lớn gia tốc hướng tâm của xe bằng bao nhiêu? a 0,4 m/s2 b 0,11 m/2 c 16 m/s2 d 1,23 m/s2 10 Một vật chuyển động tròn đều có bán kính quỹ đạo là 25cm, biết tốc độ dài của vật là 10m/s Tốc độ góc và gia tốc hướng tâm của vật là: A ω = 40 rad/s aht = 400m/s B ω = 20 rad/s aht = 200 m/s C ω = 40 rad/saht... c 32 km/h d 12km/h h 9 Một vật chuyển động tròn đều có bán kính quỹ đạo là 25cm, biết tốc độ dài của vật là 10m/s Tốc độ góc và gia tốc hướng tâm của vật là: A ω = 40 rad/s ; aht = 400m/s B ω = 20 rad/s ; aht = 400 m/s C ω = 40 rad/s; aht = 200m/s D ω = 20 rad/s; aht = 200 m/s 10 Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 4,9m xuống đất Bỏ qua lực cản của khơng khí Vận tốc của vật khi chạm đất là bao nhiêu? . Cho g = 10 m/s 2 . Thời gian vật rơi tới mặt đất bằng bao nhiêu? a. 2,1 s b. 3 s c. 4,5 s d. 9s 9. Một vật chuyển động tròn đều có bán kính quỹ đạo là 25cm, biết tốc độ dài của vật là 10m/s . Cho g = 10 m/s 2 . Thời gian vật rơi tới mặt đất bằng bao nhiêu? a. 2,1 s b. 3 s c. 4,5 s d. 9s 9. Một vật chuyển động tròn đều có bán kính quỹ đạo là 25cm, biết tốc độ dài của vật là 10m/s . m/ 2 c. 16 m/s 2 d. 1,23 m/s 2 10. Một vật chuyển động tròn đều có bán kính quỹ đạo là 25cm, biết tốc độ dài của vật là 10m/s Tốc độ góc và gia tốc hướng tâm của vật là: A. ω = 40 rad/s a ht

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Dặn dò, ra bài tập: Làm bài 8/173 SGK và bài 32.6; 32.7; 32.8/7 SBT. Đọc bài các nghuyên lí nhiệt động lực học

  • I. Mục tiêu

  • A. Mục tiêu :

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan