0

Giáo án tự nhiên xã hội lớp 2 cả năm theo chuẩn KTKN

17 7,659 18

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2015, 09:46

===========================================================Giáo án Tự nhiên - Xã hội Lớp – Năm học 2014 - 2015 Môn : TỰ NHIÊN – XÃ HỘI CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ CƠ QUAN VẬN ĐỘNG I-Mục tiêu : - Sau học hs biết xương quan vận động thể. - Hiểu nhờ có hoạt động xương mà thể cử động được. - Năng vận động giúp cho xương phát triển tốt. II-Đồ dùng dạy học: - Tranh vẽ quan vận động - Vở tập TNXH. III-Các hoạt động dạy học : Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2014 ===========================================================Giáo án Tự nhiên - Xã hội Lớp – Năm học 2014 - 2015 1- khởi động : hát công hay múa 2- Giới thiệu bài: vừa em làm động tác múa,nhảy,vẫy tay’xoè cánh”tại em làm động tác .Bài học hôm giúp em hiểu quan vận động • Hoạt động 1:Làm số cử động. Bước 1: Làm việc theo cặp - Yêu cầu học sinh mở sách giáo khoa /4 - Gọi 1-2 cặp lên thể lại động tác. Bước :Làm việc chung - Cả lớp hát múa Hs nhắc lại Quan sát hình 1,2,3,4 - Học sinh thực giơ tay quay cổ,nghiêng người,cuối gập mình. - cặp lên thưc - Cả lớp đứng chỗ làm động tác theo lớp trưởng Hỏi:Trong động tác em vừa làm phận Học sinh trả lời-học sinh nhận xét thể cử động ? • Kết luận : Để thực động tác đầu chân tay phải cử động • Hoạt động :Quan sát để nhận biết quan vận động. Bước :Hướng dẫn học sinh thực hành tự nắm bàn - Hs làm việc cá nhân tay,cổ tay, cánh tay mình. Hỏi: lớp da thể có ? - Hs trả lời có (xương bắp thịt)cơ Bước 2:hướng dẫn học sinh thực hành cử động ngón tay,bàn tay,cánh tay,cổ…. - học sinh thực hành Hỏi:Nhờ đâu mà phận cử động ? • Kết luận: nhờ phối hợp hoạt động xương - Học sinh trả lời mà thể cử động . - học sinh nhắc lại • Bước 3:Yêu cầu học sinh quan sát hình 5,6 Hỏi: Chỉ nói tên vác quan vận động thể • Kết luận : Xương quan vận động - học sinh quan sát - Học sinh trả lời- nhận xét thể. - Học sinh nhắc lại • Hoạt động 3:Trò chơi vật tay. Bước 1:hướng dẫn cách chơi. Trò chơi cần có bạn ngồi đối diện nhau,cùng tì khuỷu tay phải tay trái lên bàn hai cánh tay - nghe để thựchiện phải đan chéo vào nhau.Khi nghe cô nói: Chuẩn bị hai cách tay lại để sẵn sàn lên mặt bàn. Khi cô hô bắt đầu hai bạn dùng sức tay Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2014 ===========================================================Giáo án Tự nhiên - Xã hội Lớp – Năm học 2014 - 2015 để kéo thẳng cánh tay đối phương tay kéo thẳng đối phương thắng. Bước : Gọi hs lên chơi mẫu. Bước 3: tổ chức lớp chơi. -2học sinh thực làm mẫu - Chơi theo nhóm người(2 - Yêu cầu ngưng chơi trọng tài nêu tên bạn chơi bạn trọng tài) bạn thắng. • Kết luận trò chơi cho thấy tay khoẻ biểu quan vận động bạn khoẻ. Cả lớp hoan hô bạn thắng. Muốn quan vận động khoẻ ta phải làm ? 3-Củng cố dặn dò: -Tự nhiên xã hội hôm học ? Làm tập 1,2 tập Hướng dẫn học sinh cách làm Hướng dẫn sửa tập. Nhận xét chung tiết học Về nhà chăm tập thể dục. - Học sinh trả lời(chăm tập thể dục ham thích vận động) học sinh đọc yêu cầu lớp thực . Tuần BỘ XƯƠNG I-Mục tiêu: Sau học em nhận biết số xương khớp xương Của thể. - hiểu cần đi,đứng ngồi tư không mang xách vật nặng để cột sống không bị cong vẹo. II-Đồ dùng dạy học : - Tranh vẽ xương(tranh câm) phiếu rời có ghi tên số xương khớp xương. III-Hoạt động dạy học: 1- Oån định : Hát 2- KTBC :Cơ quan vận động. - Dưới lớp da thể có ? - học sinh trả lời có xương - Nhờ đâu mà thể cử động ? - nhờ có xương mà thể cửđộng - Cơ xương gọi ? - quan vận động - Nhận xét cũ . 3- Bài : - Hoạt động 1:Nhận biết nói tên số - học sinh thực theo yêu Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2014 ===========================================================Giáo án Tự nhiên - Xã hội Lớp – Năm học 2014 - 2015 xương thể. cầu - Làm việc theo cặp. - học sinh nhận xét - Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát hình vẽ xương vị trí xương , Nói tên số xương lớp thảo luận theo nhóm. - Giáo viên kiểm tra giúp đỡ nhóm - Đại diện nhóm trả lời , tranh luận nhóm Bước :Hoạt động lớp. Treo tranh vẽ xương phóng to yêu cầu học sinh lên bảng - cặp lên thực 1học sinh vào tranh nói tên xương,khớp xương học sinh gắn phiếu ghi tên xương khớp xương tương ứng vào tranh. Chỉ lên tranh nói: Chỗ nối hai đầu xương với gọi khớp xương. Hỏi:Theo em hình dạng kích thước xương có giống không ? - học sinh quan sát trả lời – - Nêu vai trò hộp sọ,lòng ngực ,cột sống khớp xương :Khớp bả vai,khớp khủyu tay,khớp đầu gối. - vài học sinh nêu • Kết luận:Bộ xương thể gồm có nhiều xương khoảng 200 với kích thước lớn nhỏ khác nhau.,làm thành khung nâng đỡ bảo vệ quan :Não ,tim,phổi…. Nhờ có xương phối hợp điều khiển hệ thần kinh mà cử động . Hoạt động 2:Thảo luận cách giữ gìn bảo vệ xương . Bước :hoạt động theo cặp. Yêu cầu học sinh mở sách giáo khoa trang 7, hình 2,3 - Giáo viên kiểm tra giúp đỡ. Bước :Hoạt động lớp. Hỏi: Tại hàng ngày phải ngồi,đi,đứng tư ? Tại em không nên mang,vác,xách vật nặng? Chúng ta cần làm để xương phát triển tốt ? • Kết luận: Chúng ta tuổi lớn xương - nghe - học sinh dùng sách giáo khoa - để xương phát triển tốt -tránh cột sống bị cong vẹo - tập thể dục thể thao Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2014 ===========================================================Giáo án Tự nhiên - Xã hội Lớp – Năm học 2014 - 2015 mềm,nếu ngồi học không ngắn,ngồi học bàn ghế không phù hợp với khổ người,nếu phải mang vác nặng xách không cách - Lắng nhge dẫn đến cong vẹo cột sống… • Muốn xương phát triển tốt cần ngồi học ngắn không mang vác nặng,đi học đeo cặp - Bộ xương - Làm tập hai vai. 4-Củng cố dặn dò : Hôm nọc ? - Hướng dẫn học sinh làm tập 1,2,3 tập - Hướng dẫn sửa sai .- nhận xét phần làm tập Nhận xét chung tiết học-về nhà thực tốt điều học .Xem chuẩn bị Hệ cơ. Tuần Hệ Cơ I-Mục đích: Sau học học sinh biết - Chỉ nói tên số thể. - Biết co duỗi,nhờ mà phận thể cử động được. - Có ý thức tập thể dục thường xuyên để săn chắc. II-Đồ dùng dạy học : - Tranh vẽ hệ cơ. III-Hoạt động dạy học : 1- Oån định : Hát 2- KTBC: Bộ xương . - Treo tranh (câm) yêu cầu học sinh nói tên - Học sinh thực số xương,khớp xương thể. - Hs trả lời không mang vác - Ta cần làm để xương phát triển tốt? nặng,ngồi học ngắn. Nhận xét ghi điểm- nhận xét chung phần KTBC Nhận xét 3-Bài mới: Giới thiệu nhờ phối hợp - nhắc lại tựa xương mà thể có hình dạng định tìm hiểu hệ cơ. • Hoạt động : quan sát hệ . - Sách giáo khoa trang 8, quan Bước : Làm việc theo cặp. Yêu cầu quan sát hình vẽ trả lời(chỉ nói tên sát tranh - Hs làm việc lớp số thể) Bước : Làm việc lớp. Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2014 ===========================================================Giáo án Tự nhiên - Xã hội Lớp – Năm học 2014 - 2015 - Treo hình vẽ hệ lên bảng . - Yêu cầu học sinh lên nêu tên cơ. Nhận xét tuyên dương • Kết luận :Trong thể cúng ta có nhiều cơ bao phủ toàn thể làm cho người có khuôn mặt hình dáng định.Nhờ bám vào xương mà ta thực cử động như: Chạy,nhảy,ăn uống,cười,nói… • Hoạt động 2:Thực hành co duỗi tay. • Bước 1:Làm việc theo cặp Từng hs quan sát hình 2, sách giáo khoa trang Theo dõi hướng dẫn học sinh thực hành. Bước 2:Làm việc lớp - Yêu cầu số nhóm lên trình diễn trước lớp. - 1học sinh nêu – 1hs đính lên - theo dõi nhận xét - nghe Làm động tác giống hình vẽ Sờ nắn mô tả bắp cánh tay co,duỗi tay ra,quan sát.so sánh thay đổi co duỗi Trao đỗi tìm thay đổi bắp co duỗi Từng cặp hs lên trình diễn vừa làm vừa nói thay đổi bắp co duỗi Quan sát nhận xét - nhóm lên trình diễn trước lớp -nhận xét tuyên dương • Kết luận : Khi co ,cơ ngắn hơn.Khi duỗi ( dãn ra)cơ dài mềm hơn.Nhờ có co duỗi mà phận thể cử động . • Hoạt động :Làm để săn chắc. Yêu cầu thảo luận theo nhóm. VD: Tập thể dục thể thao vận động hàng ngày. Lao động vừa sức,vui chơi ăn uống,đầy đủ. Nhận xét tuyên dương 4-Củng cố dặn dò. - Hôm học ? - Hướng dẫn làm tập 1,2,3 tập - Các quan có khả ?(co duỗi) - Nhận xét chung tiết học - Cần thực hành tốt điều học để săn -lắng nghe - Thảo luận nhóm đại diện trình bày Nhận xét bổ sung -Hệ - Đọc yêu cầu - học sinh lên bảng làm bài, sửa Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2014 ===========================================================Giáo án Tự nhiên - Xã hội Lớp – Năm học 2014 - 2015 ăn uống đầy đủ,TTD,rèn luyện thể thao hàng ngày . Tuần LÀM GÌ ĐỂ CƠ VÀ XƯƠNG PHÁT TRIỂN TỐT I-Mục tiêu: Sau học học sinh có thể. - Nêu việc cần làm để xương phát triển tốt . - Giải thích không mang vác vật qúa nặng. - Biết nhất(nâng) vật cách. - Học sinh có ý thức thực biện pháp để xương phát triển tốt. II- Đồ dùng dạy học : - Bộ tranh sách giáo khoa - Phiếu thảo luận nhóm. III-Các hoạt động dạy học : 1- Oån định : Hát 2- KTBC: Hệ - Treo tranh yêu cầu học sinh nêu tên số -học sinh thực quan sát thể trả lời - Chúng ta nên làm để săn ? - Nhận xét – ghi điểm - Trả lời Bài mới: Giới thiệu bạn giữ tay dành chiến thắng trò chơi kéo tay nhờ có tay xương khỏe mạnh.Bài học hôm giúp - Hs nhắc lại em biết cách rèn luyện để xương phát triển tốt. Hoạt động : Làm để xương phát triển tốt. Bước : phổ biến nhiệm vụ.chia nhóm vá giao - Chia nhóm cử thư ký,nhóm nhiệm vụ cho nhóm phiếu giao việc. trưởng Bước :Làm việc theo nhóm. Theo dõi giúp đỡ nhóm thảo luận theo nhiệm - Thảo luận ghi kết qủa vào vụ giao. phiếu Nhóm : Quan sát hình Gợi ý : vẽ bạn trai ăn bữa ăn có cá,rau ,canh chuối…. Hỏi: muốn cho xương phát triển tốt phải ăn uống ? Hàng ngày em phải ăn uống ? Aên uống đủ chất thịt,cá ,trứng,sữa rau xanh,hoa qủa. Nhóm : quan sát hình Gợi ý vẽ bạn ngồi học sai tư . Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2014 ===========================================================Giáo án Tự nhiên - Xã hội Lớp – Năm học 2014 - 2015 Hỏi: Banï hình ngồi học hay sai tư ? Vì cần ngồi học tư ? - Bạn ngồi học sai tư - Cần ngồi học tư không cong vẹo cột sống Nhóm 3: quan sát hình Gợi y:ù Vẽ bạn bơi bể bơi. Bơi có tác dụng gì? Nên bơi đâu? Ngoài bơi chơi môn thể thao ? Bơi giúp thể khỏe mạnh xương phát triển tốt,cơ chắc,nên bơi hồ bơi nước có người Nhóm 4: quan sát hình 4,5. hướng dẫn .Không tự ý bơi hồ ao Hỏi: so sánh xem bạn xách nặng ? sâu,ven sông có xạc lỡ. Tại không nên xách vật nặng ? Bườc Làm việc lớp. Từng nhóm trình bày theo dõi bổ Đại diện nhóm trình bày ý kiến . sung Liên hệ bảng thân Hỏi thêm :Hằng ngày em ngồi học ? - Kết luận đi,đứng,ngồi tư tránh cong vẹo cột sống xương phát triển tốt. - Hằng ngày em giúp bố mẹ làm ? - Làm việc vừa sức giúp xương phát triển tốt. Rút kết luận : - Nên làm để xương phát triển tốt? - Không nên làm ? - học sinh trả lời theo ý - Quét nhà tưới cây,lau chùi bàn ghế. - Aên uống đủ chất đứng,ngồi tư thế,luyện tập thể thao làm Việc vừa sức … Aên uống không đủ chất,đi Hoạt động 2:Trò chơi nhấc vật đứng,leo trèo không tư Chơi sân cho lớp sân xếp hàng dọc trước thế,không luyện tập thể thao làm hàng giáo viên vạch vạch xuất phát cách việc ,xách vật nặng. khoảng cách vạch tiếp vạch đích. - nhóm xếp hàng dọc. Đặt vạch xuất phát nhóm vật nặng. Cách chơi:Khi GV hô bắt đầu người lên nhấc vật nặng nhanh đích sau quay lại đặt vật nặng chỗ cũ chạy cuối hàng. - Yêu cầu nhấc lên đặt xuống cách đội - lắng nghe nhanh thắng cuộc. - Giáo viên làm mẫu:Khi nhấc vật lưng phải Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2014 ===========================================================Giáo án Tự nhiên - Xã hội Lớp – Năm học 2014 - 2015 thẳng.dùng sức hai chân để co đầu gối dậy để nhấc vật.Không đứng thẳng chân không dùng sức lưng bị đau lưng . 4-Củng cố : -Hôm học ? - hướng dẫn học sinh làm tập. - Ta nên làm không nên làm để xương phát triển tốt? Về nhà nhớ thực tốt điều học Chuẩn bị Cơ quan tiêu hoá Nhận xét chung tiết học . - quan sát , thực trò chơi - Làm để xương phát triển tốt - làm tập - trả lời Tuần CƠ QUAN TIÊU HOÁ I-Mục đích :Sau học hs có thể. - Biết đường thức ăn nói tên quan tiêu hoá sơ đồ. - Chỉ nói tên số tuyến tiêu hoá dịch tiêu hoá. II-Đồ dùng dạy học: - Tranh vẽ quan tiêu hoá phóng to (tranh câm) phiếu rời ghi tên quan tiêu hoá tuyến tiêu hoá. III- Các hoạt động dạy học : 1- Oàn định : 2- KTBC : Ta nên làm để xương phát triển tốt? Ta không nên làm ? Nhận xét ghi điểm. 3- Bài mới: - Hoạt động 1: khởi động . Trò chơi “chế biến thức ăn” Hưóng dẫn cách chơi:Trò chơi gồm động tác. GV làm mẫu : động tác “nhập khẩu” tay đưa lên miệng. Động tác : “vận chuyển” tay đưa từ miệng xuống ngực. Động tác 3:Chế biến tay xoa vào làm động tác nhào lộn thức ăn. Tổ chức lớp chơi. - Lần 1: vừa hô vừa làm động tác. - Lần 2: không hô,chỉ làm động tác. Hát - học sinh trả lời - Hs quan sát - Hs làm theo - Hs hô làm theo - Hs làm động tác theo miệng Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2014 ===========================================================Giáo án Tự nhiên - Xã hội Lớp – Năm học 2014 - 2015 - Lần 3:hô không làm động tác. - Lần 4:hô làm không làm động tác. Trò chơi có liên quan đến quan tiêu hoá.Vậy tìm hiểu “Cơ quan tiêu hoa”ù Ghi tựa. Hoạt động : đường thức ăn ống tiêu hoá . Bây cô mời lớp ăn bánh. Chúng ta tìm hiểu xem sau nuốt miếng bánh đâu? Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm. Yêu cầu học sinh mở SGK/12 thảo luận theo yêu cầu sau. -Chỉ đường thức ăn ống tiêu hoá ? Nêu tên phận ống tiêu hoá ?(đưa tranh 1) thảo luận xong treo tranh :đây hình vẽ quan tiêu hoá. Yêu cầu lên đường thức ăn ống tiêu hoá? Nhận xét tuyên dương . Yêu cầu học sinh lên nêu đính tên quan tiêu hoá Nhận xét – tuyên dương Kết luận:thức ăn sau vào miệng nhai,nuốt Rồi xuống thực quản dày,ruột non biến thành chất bổ dưỡng,ở ruột non chất bổ thấm vào máu để nuôi thể,còn chất bả đưa xuống ruột già thải ngoài. Hoạt động 2: quan sát nhận biết quan tiêu hoá sơ đồ. Trò chơi:làm tranh ống tiêu hoá nhóm tranh ống tiêu hoá rời lắp ghép lại thành tranh 1. Lưu ý:ghép cho tranh vừa đẹp xác. GV+HS nhận xét tranh chỉnh sửa lại. Qua trò chơi giúp em biết phận quan tiêu hoá. Giảng :Cơ quan tiêu hoá có tuyến tiêu hoá. Nói đính lên. - Tuyến nước bọt tiết nước bọt; - nhắc lại tựa - Cả lớp ăn bánh - Thảo luận nhóm SGK/12 - 2hs nêu lại câu hỏi thảo luận - hs lên bảng nói tên phận ống tiêu hoá -HS1:nêu tên quan. HS2:gắn tên quan lên bảng nhận xét quan sát nghe nhận biết - Thực hành theo nhóm Thi lắp ghép theo nhóm trình bày sản phẩm nhóm. - Hs đọc yêu cầu Cả lớp làm - Hs lên đính tên 10 Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2014 ===========================================================Giáo án Tự nhiên - Xã hội Lớp – Năm học 2014 - 2015 - Đây gan,gan tiết mật,mật đựng túi mật,tụy tiết dịch tụy Yêu cầu làm tập trang 13 - quan tiêu hoá Nhận xét. Hoạt động :Trò chơi ghép chữ vào hình Yêu cầu học sinh lên nêu tên toàn phận quan tiêu hoá. Nhận xét – tuyên dương GV nêu lại vào tranh lớp dò vào Hỏi em thuộc chưa ? 4-Củng cố : Học ? Về hoàn thành tập 2, xem lại bài. Chuẩn bị bài: “Tiêu hoá thức ăn” Tuần TIÊU HOÁ THỨC ĂN I-Mục đích: - Nói sơ lược tiêu hoá thức ăn khoang miệng,dạ dày,ruột non,ruột già. - Hiểu ăn chậm nhai kĩ giúp cho thức ăn tiêu hoá dễ dàng. - Hiểu chạy nhảy,nô đùa sau ăn no có hại cho tiêu hoá. - có ý tức ăn chậm,nhai kĩ,không chạy nhảy,nô đùa sau ăn no,không nhịn đại tiện. II-Đồ dùng dạy học: - Mô hìnhhoặc (tranh vẽ) quan tiêu hoá - gói bánh . III-Hoạt động dạy học: 1- Oån định: Hát 2- KTBC: tiết TNXH trước học ? - Cơ quan tiêu hoá Hỏi:Cơ quan tiêu hoá gồm phận nào? Miệng,hầu,thực quản,dạ dày.ruột non,ruột già,các tuyến tiêu hoá Nhận xét ghi điểm. như:gan,tuyến nước bọt,tụy Treo tranh :yêu cầu học sinh đường thức ăn ống tiêu hoá. 1hs nêu Nhận xét –tuyên dương. Nhận xét chung cũ . 3-Bài mới: Hoạt động 1: khởi động . Trò chơi:chế biến thức ăn. 11 Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2014 ===========================================================Giáo án Tự nhiên - Xã hội Lớp – Năm học 2014 - 2015 Đưa mô hình quan tiêu hoá. Gọi số hs lên tên mô hình theo yêu cầu Chỉ nói tên phận ống tiêu hoá. Chơi thử –hát làm thao tác 2-3 lần Nhận xét tuyên dương GVchỉ nói lại đường thức ăn ống tiêu hoá dẫn vào “Tiêu hoá thức ăn” Ghi tựa. Hoạt động 2: tiêu hoá tức ăn miệng dày. Bước 1: hoạt động cặp đôi Phát cho hs bánh yêu cầu học sinh nhai kĩ bánh miệng nuốt ý xem răng,lưỡi động ta nhai.Thảo luận câu sau. - Hỏi:khi ta ăn lưỡi làm nhiệm vụ ? - Hỏi:vào đến dày thức ăn tiêu hoá nào? - Bước 2: Hoạt động lớp. Yêu cầu trình bày câu hỏi theo nhóm. Gv nhận xét bổ sung ghi ý lên bảng. - miệng thức ăn nghiền nhỏ,lưỡi nhào trộn nước bọt tẩm ướt nuốt xuống thực quản vào dày. - Ơû dày thức ăn tiếp tục nhào trộn nhờ co bóp dày phần thức ăn biến thành chất bổ dưỡng Hoạt động 3:Sự tiêu hoá thức ăn ruột non ruột già Yêu cầu học sinh đọc thông tin SGK /15 nói tiêu hoá thức ăn ruột non ruột già. Hỏi:Vào đến ruột non thức ăn tiếp tục biến đổi thành ? Hs thực Nêu:khoang miệng,thực quản,dạ dày,ruột non,ruột già Hs nhắc lại. Thực hành nhai kẹo để ý hoạt động lưỡi - Răng nghiền thức ăn,lưỡi đảo thức ăn,nước bọt làm mầm thức ăn. - thức ăn tiếp tục nhào trộn nhờ co bóp dày phần thức ăn biến thành chất bổ - Hs nhắc lại - Thức ăn biến đỗi thành chất bổ dưỡng - Chất bả đưa xuống ruột già,biến thành phân thải Hỏi: Sau chất bả biến thành ? đưa qua hộu môn. đâu ? Gv nhận xét bổ sung tổng hợp ý kiến hs Kết luận –ghi bảng: Vào đến thành ruột phần lớn thức ăn biến thành chất bổ dưỡng,chúng thấm qua thành ruột non vào 12 Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2014 ===========================================================Giáo án Tự nhiên - Xã hội Lớp – Năm học 2014 - 2015 máu nuôi thể.Chất bả đưa xuống ruột già,biến thành phân đưa ngoài. Treo tranh: vào sơ đồ nói tiêu hoá thức ăn phận.khoang miệng,dạ dày,ruột non,già. - hs nối tiếp nói biến đổi thức ăn hs nói phần 1-2hs nói biến đổi thưc ăn phận. HS suy nghĩ làm tập Hoạt động 4: liên hệ thực tế . Nhận xét bổ sung đặt vấn đề :Chúng ta nên làm không nên làm - Thức ăn nghiền nát tiêu để giúp cho tiêu hoá dễ dàng. hoá - dễ dàng hơn,không mắc - Đặc câu hỏi cho lớp. xương Tại nên ăn chậm,nhai kĩ ? - Chạy nhảy nô đùa đau Tại ta không nên chạy nhảy,nô đùa sau ăn dày no? Kết luận: - Ta cần ăn chậm,nhai kĩ để thức ăn nghiền nát tốt hơn.Aên chậm giúp cho trình tiêu hoá dễ dàng gọi đại diện số nhóm trình bày ý kiến nhận xét- bổ sung - thức ăn chóng tiêu hoá nhanh biến thành chất bổ nuôi thể - Sau ăn no ta cần phải nghĩ ngơi,đi lại nhẹ nhàng để dày làm việc tiêu hoá thức ăn.Nêu chạy nhảy nô đùa dễ bị đau xóc bụng làm - Hs nhắc lại câu ý giảm tác dụng tiêu hoá thức ăn dày - Tiêu hoá thức ăn lâu ngày bị đau dày. - Ta cần phải đại tiện hàng ngày để tránh táo bón. Nghe thực 4-Củng cố :Hôm học TNXH ? để tiêu hoá thức ăn diễn biến tốt em nên thực tốt điều học.Aên chậm nhai kĩ,không nô đùa chạy nhảy sau ăn no đại tiện hàng ngày. Về nhà sưu tầm tranh ảnh giống thức ăn,nước uống thừơng dùng. Nhận xét chung tiết học . Tuần 13 Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2014 ===========================================================Giáo án Tự nhiên - Xã hội Lớp – Năm học 2014 - 2015 ĂN UỐNG ĐẦY ĐỦ I-Mục tiêu: - Aên uống đầy đủ giúp thể khoẻ mạnh - Có ý thức thực ngày ăn đủ bữa chính,uống đủ nước ăn thêm hoa qủa. II-Đồ dùng dạy học : - Tranh ảnh SGK. - Phiếu học tập. - Tranh ảnh giống thức ăn,nước uống thường dùng(nếu sưu tầm ) III-Các hoạt động dạy học : 1-Oån định : Hát 2-KTBC:tiết TNXH trước học ? Tiêu hoá thức ăn - Em nêu biến đổi thức ăn khoang miện dày. - Phần chất bổ có thức ăn đưa đâu ? để làm ? - Phần chất bả đưa đâu ? - Tại cần phải ăn chậm nhai kĩ . - Nhận xét chung . 3-Bài giới thiệu bài: Việc ăn uống hàng ngày có quan trọng không ? ? - Rất quan trọng - Các em biết việc ăn uống hàng ngày quan Hs trả lời theo suy nghĩ trọng,có ăn uống đặn thừơng xuyên hàng ngày thể khỏe mạnh.Vậy học hôm giúp em biết cách ăn uống đầy đủ lợi ích việc ăn uống đầy đủ mang lại ( ghi tựa) - Hs nhắc lại Hoạt động : Các bữa ăn thức ăn hàng ngày. Treo tranh 1,2,3,4 SGK đặt câu hỏi cho Quan sát tranh nhận biết trả lời. tranh . - Tranh 1: bạn Hoa làm ? - Bạn Hoa ăn sáng Bạn ăn thức ăn ? Bánh mì,uống sữa - Tranh 2: Bạn Hoa làm gia đình ? - Bạn Hoa ăn trưa Có thức ăn bữa trưa - Cơm,cá,thịt,rau,mắm… ? - Bạn uống nước. - Tranh 3: bạn Hoa làm ? - Bạn ăn tối - Tranh 4:bạn Hoa ăn bữa ăn Canh,xáo,nước ngày ? mắm,cá,trứng.cơm… Bữa ăn tối gồm thức ăn ? Mỗi ngày Hoa ăn ba bữa -Vậy ngày Hoa ăn bữa ăn ? -cơm,canh,rau,đồ xào,thịt,cá,trứng,sữa,bánh mì. 14 Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2014 ===========================================================Giáo án Tự nhiên - Xã hội Lớp – Năm học 2014 - 2015 Uống nước đủ. - Aên bữa,ăn đủ chất thịt,cá,trứng,cơm,canh,rau,hoa uống nước đủ. - Hỏi đáp theo cặp hs ngồi canh trao đổi nhau. Ngoài ăn bạn Hoa làm ? Kết luận :Aên uống bạn Hoa đầy đủ. -Vậy ăn uống đầy đủ. Hoạt động :lên hệ thực tế thân. Bước 1:yêu cầu học sinh kể với bạn bên cạnh bữa ăn hàng ngày theo gợi ý . - Một ngày em ăn bữa ? - Em ăn ? - Em có uống đủ nước ăn thêm hoa qủa không ? Bước 2: hoạt động lớp Yêu cầu học sinh tự kể việc ăn uống hàng ngày sau yêu cầu lớp nhận xét bữa ăn bạn. Hỏi thêm:Trước sau bữa ăn nên làm ? - Chia nhiều câu hỏi nhỏ. + có cần rửa tay không ? Vì ? + Có nên ăn đồ trước bữa ăn không ? + Sau ăn phải làm ? - Hs kể bữa ăn - Lớp bàn luận nhận xét theo hướng dẫn GV. Bạn ăn uống đủ bữa chưa Aên uống đủ chất chưa Cần ăn thêm hay giảm bớt. Thức ăn ? ? - Cần rửa tay nước xà phòng để chống bẩn không dây vào thức ăn. - Không không ăn nhiều cơm ăn không ngon miệng. Phải súc miệng uống nước cho Học tập phiếu Hoạt động 3:ích lợi việc ăn uống đầy đủ . Phát phiếu cho hs làm việc cá nhân. Bài 1: đánh dấu x vào  thích hợp. 1- dày ruột non thức ăn biến đổi ?  a- Thành chất bổ  b- Không biến đổi  c- Thành chất thải 2- Chất bổ thu từ thức ăn đưa đâu ? làm ? 15 Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2014 ===========================================================Giáo án Tự nhiên - Xã hội Lớp – Năm học 2014 - 2015  a-Đưa đến phận thể nuôi thể.  b-Đưa đường đại tiện,tiểu tiện. Bài :nối ô bên trái với ô thích hợp bên phải. Aên uống đầy đủ giúp thể khỏe mạnh Mệt mỏi Học tập Cao lớn Thường xuyên bị đói khát Cơ thể làm việc Gầy yếu - hs báo cáo kết làm. Cơ săn Cả lớp nhận xét. Thông minh Yêu cầu học sinh báo cáo kết qủa. GV kết luận: ăn uống đủ chất thể khoẻ mạnh,săn chắc. Hoạt động 4:Trò chơi chợ. Gv bày số rau,qủa,củ,thịt cá,trứng …bằng nhựa. Yc nhóm hội ý cử đại diện chợ mua thức ăn Một bữa ăn trưa bữa ăn tối ngày. Nhận xét tuyên dương nhóm chợ khéo mua đủ chất,thức ăn cho bữa ăn. 4-Củng cố TNXH học ? - Muốn cho thể khỏe mạnh học tập tốt em nên ăn uống nào. Hs thực trò chơi chợ. - Lớp quan sát nhận xét - ăn uống đầy đủ Aên uống đủ bữa ngày đủ chất dinh dưỡng uống nước ăn thêm qủa tươi. - Cần thực tốt việc ăn uống đủ chất bữa ngày - Chuẩn bị ăn uống sẽ. - nhận xét tiết học Tuần 16 Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2014 ===========================================================Giáo án Tự nhiên - Xã hội Lớp – Năm học 2014 - 2015 ĐÂY CHỈ LÀ PHẦN GIÁO ÁN GIỚI THIỆU CHƯA ĐẦY ĐỦ . ĐỂ TẢI ĐẦY ĐỦ GIÁO ÁN NÀY THẦY CÔ VÀO TRANG http://tieuhocvn.info HAY GỬI THƯ TỚI tieuhocvn@gmail.com XIN CẢM ƠN ! 17 Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2014 [...]... ngày - Chuẩn bị bài ăn uống sạch sẽ - nhận xét tiết học Tuần 8 16 Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 20 14 ========================================================== =Giáo án Tự nhiên - Xã hội Lớp 2 – Năm học 20 14 - 20 15 ĐÂY CHỈ LÀ PHẦN GIÁO ÁN GIỚI THIỆU CHƯA ĐẦY ĐỦ ĐỂ TẢI ĐẦY ĐỦ GIÁO ÁN NÀY THẦY CÔ VÀO TRANG http://tieuhocvn.info HAY GỬI THƯ TỚI tieuhocvn@gmail.com XIN CẢM ƠN ! 17 Giáo án Tiểu... bữa và ăn những gì ? -cơm,canh,rau,đồ xào,thịt,cá,trứng,sữa,bánh mì 14 Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 20 14 ========================================================== =Giáo án Tự nhiên - Xã hội Lớp 2 – Năm học 20 14 - 20 15 Uống nước đủ - Aên 3 bữa,ăn đủ các chất thịt,cá,trứng,cơm,canh,rau,hoa quả và uống nước đủ - Hỏi đáp theo cặp 2 hs ngồi canh nhau trao đổi nhau Ngoài ăn bạn Hoa còn làm gì... việc cá nhân Bài 1: đánh dấu x vào  thích hợp 1- trong dạ dày và ruột non thức ăn được biến đổi như thế nào ?  a- Thành chất bổ  b- Không biến đổi  c- Thành chất thải 2- Chất bổ thu từ thức ăn được đưa đi đâu ? làm gì ? 15 Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 20 14 ========================================================== =Giáo án Tự nhiên - Xã hội Lớp 2 – Năm học 20 14 - 20 15  a-Đưa đến các... động 1: khởi động Trò chơi:chế biến thức ăn 11 Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 20 14 ========================================================== =Giáo án Tự nhiên - Xã hội Lớp 2 – Năm học 20 14 - 20 15 Đưa ra mô hình cơ quan tiêu hoá Gọi 1 số hs lên chỉ tên mô hình theo yêu cầu Chỉ và nói tên các bộ phận của ống tiêu hoá Chơi thử –hát làm thao tác 2- 3 lần Nhận xét tuyên dương GVchỉ và nói lại đường... và Kết luận –ghi bảng: Vào đến thành ruột phần lớn thức ăn được biến thành chất bổ dưỡng,chúng thấm qua thành ruột non vào 12 Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 20 14 ========================================================== =Giáo án Tự nhiên - Xã hội Lớp 2 – Năm học 20 14 - 20 15 máu đi nuôi cơ thể.Chất bả được đưa xuống ruột già,biến thành phân rồi được đưa ra ngoài Treo tranh: chỉ vào sơ đồ nói...========================================================== =Giáo án Tự nhiên - Xã hội Lớp 2 – Năm học 20 14 - 20 15 - Đây là gan,gan tiết ra mật,mật đựng trong túi mật,tụy tiết ra dịch tụy Yêu cầu làm bài tập 1 trang 13 - cơ quan tiêu hoá Nhận xét Hoạt động 3 :Trò chơi ghép chữ vào hình Yêu cầu học sinh lên chỉ và nêu tên toàn bộ các bộ phận của cơ quan tiêu hoá Nhận xét – tuyên dương GV nêu lại và chỉ vào tranh cả lớp dò vào bài của mình... ========================================================== =Giáo án Tự nhiên - Xã hội Lớp 2 – Năm học 20 14 - 20 15 ĂN UỐNG ĐẦY ĐỦ I-Mục tiêu: - Aên uống đầy đủ giúp cơ thể khoẻ mạnh - Có ý thức thực hiện ngày ăn đủ 3 bữa chính,uống đủ nước ăn thêm hoa qủa II-Đồ dùng dạy học : - Tranh ảnh SGK - Phiếu học tập - Tranh ảnh hoặc các con giống về thức ăn,nước uống thường dùng(nếu sưu tầm được ) III-Các hoạt động dạy học : 1-Oån định : Hát 2- KTBC:tiết TNXH... Ghi tựa Hoạt động 2: sự tiêu hoá tức ăn ở miệng và dạ dày Bước 1: hoạt động cặp đôi Phát cho mỗi hs 1 chiếc bánh yêu cầu học sinh nhai kĩ bánh trong miệng rồi mới nuốt và chú ý xem răng,lưỡi động như thế nào khi ta nhai.Thảo luận 2 câu sau - Hỏi:khi ta ăn răng lưỡi làm nhiệm vụ gì ? - Hỏi:vào đến dạ dày thức ăn được tiêu hoá như thế nào? - Bước 2: Hoạt động cả lớp Yêu cầu trình bày 2 câu hỏi trên theo. .. -Vậy ăn uống như thế nào là đầy đủ Hoạt động 2 :lên hệ thực tế bản thân Bước 1:yêu cầu học sinh kể với bạn bên cạnh về các bữa ăn hàng ngày của mình theo gợi ý - Một ngày em ăn mấy bữa ? - Em ăn những gì ? - Em có uống đủ nước và ăn thêm hoa qủa không ? Bước 2: hoạt động cả lớp Yêu cầu học sinh tự kể về việc ăn uống hàng ngày của mình sau đó yêu cầu cả lớp nhận xét về bữa ăn của từng bạn Hỏi thêm:Trước... nối tiếp nhau nói về sự biến đổi thức ăn mỗi hs nói 1 phần 1-2hs khá nói về sự biến đổi thưc ăn cả 4 bộ phận HS suy nghĩ làm bài tập 2 Hoạt động 4: liên hệ thực tế Nhận xét bổ sung đặt vấn đề :Chúng ta nên làm gì và không nên làm - Thức ăn được nghiền nát tiêu gì để giúp cho sự tiêu hoá dễ dàng hoá - dễ dàng hơn,không mắc - Đặc câu hỏi cho cả lớp xương Tại sao chúng ta nên ăn chậm,nhai kĩ ? - Chạy nhảy . thựchiện Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 20 14 2 =========================================================== Giáo án Tự nhiên - Xã hội Lớp 2 – Năm học 20 14 - 20 15 mình để kéo thẳng cánh tay. - 2 học sinh thực hiện theo yêu Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 20 14 3 =========================================================== Giáo án Tự nhiên - Xã hội Lớp 2 – Năm học 20 14 - 20 15 xương. tươi. Tuần 8 Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 20 14 16 =========================================================== Giáo án Tự nhiên - Xã hội Lớp 2 – Năm học 20 14 - 20 15 ĐÂY CHỈ LÀ PHẦN GIÁO ÁN GIỚI
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự nhiên xã hội lớp 2 cả năm theo chuẩn KTKN, Giáo án tự nhiên xã hội lớp 2 cả năm theo chuẩn KTKN,