Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Công ty CP Long Bảo Hải Phòng.doc

12 3.3K 38
Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Công ty CP Long Bảo Hải Phòng.doc

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Công ty CP Long Bảo Hải Phòng

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Lời mở đầuTrong quá trình học tập và rèn luyện tại khoa Quản Trị Kinh Doanh - Trờng ĐH Dân Lập Hải Phòng, chúng em đã đợc tiếp cận và trang bị cho mình về lý luận, các học thuyết kinh tế và bài giảng của thầy cố về các vấn đề tài chính, nhân sự, marketing, sản xuất Tuy nhiên, để khỏi bỡ ngỡ sau khi ra trờng, nhà trờng đã tạo điều kiện cho chúng em đợc tiếp cận với thực tế, từ đó kết hợp với lý thuyết mình đã học có nhận thức khách quan đối với các vấn đề xoay quanh những kiến thức về quản lý doanh nghiệp.Thực tập chính là cơ hội cho chúng em đợc tiếp cận với thực tế , đợc áp dụng những lý thuyết mình đã học trong nhà trờng, phát huy những ý tởng mà trong quá trình học cha thực hiện đợc. Trong thời gian này, chúng em đợc tiếp cận với tình hình hoạt động của doanh nghiệp, cũng nh có thể quan sát học tập phong cách và kinh nghiệm làm việc. Điều này đặc biệt quan trọng đôí với nhữmg sinh viên sắp ra trờng. Khoảng thời gian thực tập 6 tuần tại Công ty cổ phần Long Bảo, đợc sự giúp đỡ tận tình của ban lãnh đạo, các anh chị cán bộ công, nhân viên của công ty và sự hớng dẫn của cô giáo Ngọc, em có điều kiện nắm bắt tổng quát chung về tình hình hoạt động của công ty và hoàn thành đợc bài báo cáo thực tập của mình.Sau đây em xin trình bày những nét tổng quát chung về công ty thông qua ba phần.Phần một: Tổng quan về Công ty cổ phần Long BảoPhần hai: Các hoạt động chính của công ty.Phần ba : Đánh giá và nhận xét chung.Sinh viên: Lê Minh TrờngLớp: QT801N1 Báo cáo thực tập tốt nghiệpPhần 1. Nét khái quát về công ty cổ phần Long Bảo1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Long BảoTên công ty viết bằng tiếng Việt : CÔNG TY Cổ Phần LONG BảOTên công ty viết bằng tiếng nớc ngoài: LONG BAO JOINT STOCK COMPANYTên công ty viết tắt : LONG BAO JSC.Địa chỉ trụ sở chính : Số 138 Trần Tất Văn, phờng Phù Liễn, quận Kiến An, thành phố Hải PhòngSố điện thoại : 0313.576.576Ngành nghề, kinh doanh:STT Tên ngành Mã ngành1 Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại; 259202 Sản xuất đồ gỗ xây dựng; 162203 Sản xuất giờng, tủ, bàn ghế bằng gỗ; 310014 Xây dựng nhà các loại; 410005 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; 426 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác: Xây dựng công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi;439007 Bảo dỡng, sửa chữa ôtô và xe có động cơ khác; 452008 Vận tải hành khách bằng taxi; 493129 Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 4932110 Vận tải hành khách đờng bộ khác cha đợc phân vào đâu:Vận tải hành khách bằng ôtô theo tuyến cố định và theo hợp đồng;4932911 Vận tải hàng hóa bằng phơng tiện đờng bộ khác: Vận tải hàng hóa bằng taxi;4933912 Kho bãi và lu trữ hàng hóa; 521013 Nhà khách, nhà nghỉ, kinh doanh dịch vụ lu trú ngắn ngày; 5510214 Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống 5610115 Hoạt động cấp tín dụng khác: Dịch vụ cầm đồ; 6492016 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng./. 4663Sinh viên: Lê Minh TrờngLớp: QT801N2 Báo cáo thực tập tốt nghiệpVốn điều lệ: 4.500.000.000 đồng Việt Nam.- Tổng số cổ phần: 450.000 cổ phần- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 (mời nghìn) đồng Việt Nam.Quá trình hình thành của doanh nghiệp dựa vào nhu cầu cần thiết của khách hàng (Bên cầu) phù hợp với triển của xã hội trong giai đoạn đổi mới. Khác với trớc đây, muốn di chuyển từ vị trí A sang vị trí B với khoảng cách tơng đối xa, mọi ngời thờng phải ra bến tàu, bến xe, xếp hàng mua vé. Điều này chiếm mất của ngời dân một khoảng thời gian. Trong yêu cầu mới cần sự nhanh chóng, văn minh, tiện lợi, mô hình vận tải bằng taxi ra đời và phát triển mạnh và chỉ có mô hình này mới đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong thời đại mới.Công ty cổ phần Long Bảo cũng ra đời trong xu thế phát triển này.Từ 1 doanh nghiệp nhỏ với 20 đầu xe phục vụ trong phạm vi hẹp là quận Kiến An Hải phòng. Sau 3 năm không ngừng phát triển lớn mạnh, doanh nghiệp đã có 60 đầu xe, mở rộng phục vụ ra các vùng lân cận và các quận huyện, thị xã trong toàn thành phố. Từ lúc đầu chỉ kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách, trớc những đòi hỏi không ngừng của xã hội, doanh nghiệp đã vơn lên phục vụ vận tải cả hàng hóa cho nhân dân và cách ngành công nghiệp nhẹ của thành phố từ năm 2007.1.2. Chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp.Công ty đã và đang tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh với các chức năng chủ yếu sau đây: Kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa bằng mô hình taxi Sửa chữa, bảo dỡng ô tô cho doanh nghiệp và cho khách hàng bên ngoài.1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của doanh nghiệpSinh viên: Lê Minh TrờngLớp: QT801N3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp1.3.2. Chức danh, nhiệm vụ và quyền hạn: Đại hội đồng cổ đông: bao gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công tyĐại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau: Đại hội đồng cổ đông có quyền thông qua quyết định bằng hình thức biểu quyết tại các cuộc họp, bằng văn bản có chữ ký của tất cả cổ đông, hoặc bằng hỏi ý kiến thông qua th tín.Sinh viên: Lê Minh TrờngLớp: QT801NHội đồng quản trịGiám đốcPhòng phương tiệnXưởng sửa chữaPhòng tổ chức & đào tạoPhòng nghiệp vụBan công đoànBan thanh traPhòng điều vậnTổ khai thác & chăm sóc khách hàngThu ngânKế toánĐội xe tảiĐội xe khách4Đại hội đồng cổ đôngBan kiểm soát Báo cáo thực tập tốt nghiệpTrờng hợp điều lệ công ty không quy địn thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải đợc thông qua bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội cổ đông: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. Thông qua định hớng phát triển công ty; Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại đợc quyền chào bán; Bầu, miễn nhiệm, bãi miễn thành viên hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Quyết địn đầu t hoặc chào bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng tài sản đợc ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nết Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác; Quyết định thông qua báo cáo tài chính hàng năm; Tổ chức lại, giải thể công ty. Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý của công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng cổ đông.Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau: Quyết định chiến lợc, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty; Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần đợc quyền chào bán của từng loại; Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần đợc quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của công ty; Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 điều 91 Luật doanh nghiệp; Quyết định phơng án đầu t và dự án đầu t trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định Điều lệ công ty;Sinh viên: Lê Minh TrờngLớp: QT801N5 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Quyết định giải pháp phát triển thị trờng, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay và hợp đồng khác có giá trị tài sản đợc ghi trong báo cáo tài chính gần nhất cảu công ty hoặc một tỷ lệ nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty, trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại khoản 1 và 3 điều 120 của Luật doanh nghiệp; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc và ngời quản lý quan trọng khác; quyết đinh mức lơng và lợi ích khác của ngời quản lý đó; cử ngời đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những ngời đó; Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và ngời quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; Duyệt chơng trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định; Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Đại hội đồng cổ đông; Kiến nghị mức độ cổ tức đợc trả, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty; Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp Giám đốc: Hội đồng quản trị bổ nhiệm một ngời trong số họ hoặc thuê ngời khác làm giám đốc. Trờng hợp Điều lệ công ty không quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị là ngời đại diện theo pháp luật thì Giám đốc là ngời đại diện theo pháp luật của công ty. Giám đốc là ngời điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; Sinh viên: Lê Minh TrờngLớp: QT801N6 Báo cáo thực tập tốt nghiệpchịu sự giám sát của Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm trớc Hội đồng quản trị và trớc pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ đợc giao.Giám đốc có quyền và nhiệm vụ sau: Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị; Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu t của Công ty; Kiến nghị phơng án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty, trức các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Kiến nghị phơng án trả cổ tức hoặc xử lý các khoản lỗ trong kinh doanh; Tuyển dụng lao động; Các quyền khác đợc quy định tại Hợp đồng lao động mà Giám đốc ký với Công ty và theo quyết định của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát: có các quyền và nghĩa vụ sau Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; chịu trách nhiệm trớc Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ đợc giao Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm địn báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và sáu tháng của công ty, báo cáo đánh gián công tác quản lý của Hội đồng quản trị.Trình báo cáo thảm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hằng năm của công tybáo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thờng niên.Sinh viên: Lê Minh TrờngLớp: QT801N7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Xem xét sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty bất cứ khi nào xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 79 của Luật doanh nghiệp. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 79 của Luật doanh nghiệp, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đợc yêu cầu. Trong suốt thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo giải trình về những vấn đề đợc yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty. Khi có phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc vi phạm nghĩa vụ của ngời quản lý quy định tại Điều 119 của Luật doanh nghiệp thì phải thông báo ngay bằng văn bản với hội đồng quản trị, yêu cầu ngời có hành vi vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát có quyền sử dụng t vấn độc lập để thực hiện các nhiệm vụ đợc giaoBan kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trớc khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông. Xởng sửa chữa: có chức năng, nhiệm vụ sau: Sửa chữa kịp thời số lợng phơng tiện hỏng hóc của công ty để đảm bảo số l-ợng phơng tiện tối đa đa vào kinh doanh.Sinh viên: Lê Minh TrờngLớp: QT801N8 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Có kế hoạch bảo dỡng định kỳ toàn bộ số lợng phơng tiện theo đúng yêu cầu của công ty. Tổ chức làm dịch vụ sửa chữa ô tô cho các khách hàng ngoài doanh nghiệp; củng cố và phát triển xởng vơn lên ngang tầm với các xởng sửa chữa ô tô lớn của thành phố Phòng phơng tiện: Quản lý tình hình phơng tiện để kịp thời đa phơng tiện hỏng hóc về sửa chữa và bảo dỡng theo kế hoạch. Đồng thời trực tiếp khai thác phơng tiện, đảm bảo tối đa số lợng phơng tiện đa vào hoạt động kinh doanh. Phòng có trách nhiệm quản lý 2 đội xe tải và xe khách, kịp thời báo cáo cho cấp trên biết những vấn đề, sự cố nảy sinh trong quá trình khai thác kinh doanh trên phơng tiện để có phơng hớng xử lý, khắc phục. Phòng nghiệp vụ: Có chức năng, nhiệm vụ sau: Thu, chi, lập báo cái về tình hình kinh doanh trong ngày, trong tuần, trong tháng, trong quý, trong năm . Thu hồi nợ của khách hàng và của lái xe Tổng kết báo cáo kịp thời các biến động trong kinh doanh với lãnh đạo Công ty. Lập biểu theo yêu cầu của các cơ quan chức năng và các cơ quan quản lý Nhà nớc: Báo cáo thuế, báo cáo Doanh nghiệp hàng tháng, quý, năm. Marketing, quảng cáo, quảng bá thơng hiệu của Công ty, của Doanh nghiệp đến với khách hàng; lắng nghe ý kiến phản hồi của khách hàng để Doanh nghiệp tự điều chỉnh phong cách phục vụ làm ngày càng lớn mạnh thơng hiệu của Công ty. Phòng tổ chức và đào tạo: do đặc điểm của lái xe Taxi thờng xuyên luân chuyển nên phòng này có nhiệm vụ: Liên tục tuyển dụng, đào tạo tay lái cho lái xe Taxi theo đúng tiêu chuẩn của Hiệp hội Taxi Việt Nam đặt ra.Sinh viên: Lê Minh TrờngLớp: QT801N9 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đảm bảo luôn đủ lái xe cho Doanh nghiệp; Bồi dỡng và giới thiệu cán bộ cho các phòng, ban cho Doanh nghiệp Ban thanh tra: Thanh tra, giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế kinh doanh trong sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp với từng cán bộ, nhân viên trong Công ty; Phản ánh kịp thời với lãnh đạo những vấn đề nảy sinh trong trong việc chấp hành nội quy, quy chế của Công ty. Tạo ý thức kỷ luật cao trong lao động. Phòng điều vận: có chức năng, nhiệm vụ sau: Trực tiếp tiếp nhận các yêu cầu của khách hàng; sau đó điều động phù hợp để phục vụ khách hàng càng nhành càng tốt. Giữ liên lạc 2 chiều với khách hàng để kiểm tra lái xe của Doanh nghiệp phục vụ khách hàng nh thế nào (Kiểm tra chéo). Ký hợp và điều vận các hợp đồng vận tải của khách hàng Doanh nghiệp Đẩm bảo thông tin 2 chiều luôn thông suốt giữa phòng điều vận và các nhân viên lái xe để kịp thời xử lý các tình huống bất trắc xảy ra nhằm phục khách hàng tốt nhất. Ban công đoàn: Đại diện cho lực lợng lao động trong Doanh nghiệp có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của ngời lao động trong doanh nghiệp. Phối kết hợp chặt chẽ với lãnh đạo Công ty để giải quyết vớng mắc xảy ra trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa ngời lao động và doanh nghiệp nhằm tạo tiếng nói chung giữa doanh nghiệp và ngời lao động, từ đó tạo hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp và ngời lao động đều đợc nâng cao.1.4. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:Từ khi thành lập cho tới nay, doanh nghiệp tiến hành kinh doanh dịch vụ vận tải bằng hình thức Taxi và không ngừng mở rộng, lớn mạnh. Cho tới nay doanh nghiệp vẫn đang hoạt động hiệu quả dới trong các hoạt động chính sau:Sinh viên: Lê Minh TrờngLớp: QT801N10 [...].. .Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa bằng hình thức Taxi. Dịch vụ sửa chữa, duy tu, bảo dỡng ô tô cho khách hàng ngoài doanh nghiệp. 1.5. Những thuận lợi và khó khăn của công ty: 1.5.1. Thuận lợi Trong bối cảnh đất nớc ta đang phát triển kinh tế theo cơ chế thị trờng... đời nh một tất yếu để đáp ứng lại những đòi hỏi đó. Công ty Cổ phần Long Bảo ra đời và phục vụ nhân dân về đi lại và vận tải bằng hình thức Taxi trong thời điểm đó là rất thuận lợi. Ngoài ra công ty có đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ đại học, có kinh nghiệm tổ chức và điều hành kinh doanh dịch vụ. Sau 3 năm thành lập, công ty đà liên tục đảm bảo hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra với tốc độ tăng... hoạch đề ra với tốc độ tăng trởng kinh tế từ 60 đến 80% một năm. Sinh viªn: Lª Minh Trêng Líp: QT801N 11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Vốn điều lệ: 4.500.000.000 đồng ViƯt Nam. - Tỉng sè cỉ phÇn: 450.000 cỉ phÇn - MƯnh giá mỗi cổ phần: 10.000 (mời nghìn) đồng Việt Nam. Quá trình hình thành của doanh nghiệp dựa vào nhu cầu cần thiết của khách hàng (Bên cầu) phù hợp với triển của xà hội trong giai đoạn... mọi ngời thờng phải ra bến tàu, bến xe, xếp hàng mua vé. Điều này chiếm mất của ngời dân một khoảng thời gian. Trong yêu cầu mới cần sự nhanh chóng, văn minh, tiện lợi, mô hình vận tải bằng taxi ra đời và phát triển mạnh và chỉ có mô hình này mới đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong thời đại mới. Công ty cổ phần Long Bảo cũng ra đời trong xu thế phát triển này. Từ 1 doanh nghiệp nhỏ với 20... nhẹ của thành phố từ năm 2007. 1.2. Chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp. Công ty đà và đang tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh với các chức năng chủ yếu sau đây: Kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa bằng mô hình taxi Sửa chữa, bảo dỡng ô tô cho doanh nghiệp và cho khách hàng bên ngoài. 1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp Sinh viªn: Lª Minh Trêng Líp: QT801N 3 B¸o c¸o thùc tËp... vi hẹp là quận Kiến An Hải phòng. Sau 3 năm không ngừng phát triển lớn mạnh, doanh nghiệp đà có 60 đầu xe, mở rộng phục vụ ra các vùng lân cận và các quận huyện, thị xà trong toàn thành phố. Từ lúc đầu chỉ kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách, trớc những đòi hỏi không ngừng của xà hội, doanh nghiệp đà vơn lên phục vụ vận tải cả hàng hóa cho nhân dân và cách ngành công nghiệp nhẹ của thành phố... sống nhân dân đợc nâng lên rất nhiều, nhu cầu về giao thông đi lại của ngời dân cũng tăng lên, đòi hỏi phải nhanh chóng, thuận tiện, an toàn và lịch sự Đảng và Nhà nớc ta chủ chơng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nớc và tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đà tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp phát triển. Cơ sở hạ tầng về đờng xá, cầu cống của nớc ta đà đợc cải thiện rất nhiều: Bằng chứng... của công ty Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau: Đại hội đồng cổ đông có quyền thông qua quyết định bằng hình thức biểu quyết tại các cuộc họp, bằng văn bản có chữ ký của tất cả cổ đông, hoặc bằng hỏi ý kiến thông qua th tín. Sinh viên: Lê Minh Trờng Lớp: QT801N Hội đồng quản trị Giám đốc Phòng phương tiện Xưởng sửa chữa Phòng tổ chức & đào tạo Phòng nghiệp vụ Ban công. .. Bằng chứng là các con đờng nhựa và đờng bê tông đợc xây dựng khắp nơi với chính sách Bê tông hóa đờng giao thông nông thôn. Đợc sự giúp đỡ về vốn và công nghệ của nớc ngoài, nớc ta đà xây dựng đợc những cây cầu kiên cố vào loại hiện đại. Các nhà máy xí nghiệp đà không ngừng mọc lên và theo đó là nhu cầu vận tải nguyên vật liệu, hàng hóa cũng không ngừng tăng lên. Giao thông đi lại và vận tải là những . cáo thực tập tốt nghiệpPhần 1. Nét khái quát về công ty cổ phần Long Bảo1 .1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Long BảoTên công ty. chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm địn báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và sáu tháng của công ty, báo cáo

Ngày đăng: 25/09/2012, 16:28

Hình ảnh liên quan

 Đại hội đồng cổ đông có quyền thông qua quyết định bằng hình thức biểu quyết tại các cuộc họp, bằng văn bản có chữ ký của tất cả cổ đông, hoặc bằng  hỏi ý kiến thông qua th tín. - Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Công ty CP Long Bảo Hải Phòng.doc

i.

hội đồng cổ đông có quyền thông qua quyết định bằng hình thức biểu quyết tại các cuộc họp, bằng văn bản có chữ ký của tất cả cổ đông, hoặc bằng hỏi ý kiến thông qua th tín Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan