Các tình huống sư phạm trong thi tuyển viên chức ngành giáo dục và cách xử lý

29 28K 104

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2015, 21:58

CÁC TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM VÀ CÁCH XỬ LÝ Tình 1: Bạn vào lớp dạy tiết lớp 5C khoảng 10 phút em học sinh đứng lên hốt hoảng nói với bạn em mang tiền đóng quỹ lớp mà sau chơi vào không thấy đâu. Bạn xử lý nào? - Trấn an học sinh để em không hốt hoảng lo lắng. - Sau bạn tiếp tục giảng dành thời gian giải vấn đề: + Trước tiên bạn khuyên học sinh xem lại thật kỹ tiền túi em không có phải lớp thật không. + Nếu thật lớp, bạn cần giữ thái độ điềm tĩnh, ôn tồn để nói chuyện với học sinh lớp: bạn động viên tinh thần tự giác em, giải thích cho học sinh mở nhiều hướng cho em trót lấy bạn có hội trả lại mà lấy. + Nếu có học sinh lớp lấy bạn giáo viên không mạt sát học sinh mà tế nhị yêu cầu học sinh gặp riêng cô giáo để giải quyết. + Giáo viên có lời khuyên học sinh làm tiền, với học sinh lấy tiền bạn học sinh lớp. Tình 2: Lớp bạn chủ nhiệm cần chọn học sinh làm lớp trưởng. Bạn băn khoăn hai học sinh Lý Hùng. Lý học sinh giỏi lớp lại trầm hoạt bát. Ngược lại, Hùng nổ, nhanh nhẹn, tích cực tham gia phong trào hoạt động lớp học vào loại trung bình. Cả hai em đề bạn lớp quý mến. Bạn chọn làm lớp trưởng? - Bạn đưa tiêu chuẩn cần phải có lớp trưởng. - Cho học sinh lớp bình bầu cách bỏ phiếu kín để chọn bạn xứng đáng. - Cùng em kiểm phiếu chọn lớp trưởng dựa kết bình bầu. - Sau chọn xong lớp trưởng bạn cần xem xét mặt ưu điểm hạn chế lớp trưởng để giúp đỡ, hướng dẫn lớp trưởng làm tốt công việc mình. Tình 1: Trong học, nhóm học sinh trật tự -> làm nào? => Cách giải quyết: Tạm ngưng giảng, nghiêm nét mặt, hướng mắt phía có HS trật tự, đợi lớp trật tự tiếp tục giảng. * Tình 2: Khi giảng bài, phát HS đọc truyện -> làm nào? => Cách giải quyết: Yêu cầu HS đưa truyện cho giáo viên, cuối gặp riêng HS đọc truyện để góp ý. * Tình 3: Một học sinh lớp bất ngờ sa sút lực học -> làm nào? => Cách giải quyết: Tìm hiểu nguyên nhân, thăm hỏi gia đình, phối hợp với phụ huynh học sinh tìm cách giải quyết. * Tình 4: Khi kiểm tra cũ, học sinh không thuộc lý tối hôm trước bị điện nên không học -> làm nào? => Cách giải quyết: Nghiêm túc nhắc nhở, khuyên bảo học sinh, sau tế nhị tìm hiểu nguyên nhân tính trung thực học sinh. * Tình 5: Sau kiểm tra tiết, đề khó, điểm học sinh thấp -> làm nào? => Cách giải quyết: Huỷ kiểm tra, thay có điều kiện, đồng thời quán triệt học sinh phải chịu khó học lần thứ hai nữa. * Tình 6: Trong học có học sinh đùa nghịch -> làm nào? => Cách giải quyết: Yêu cầu lớp giữ trật tự, nhắc học sinh đùa nghịch cuối lại. * Tình 7: Buổi tối chơi, hút thuốc gặp học sinh -> làm nào? => Cách giải quyết: Tỏ ý không nhận ra, ngày hôm sau gặp riêng học sinh để trao đổi nhắc nhở. * Tình 8: Học sinh gặp giáơ viên đường không chào -> làm nào? => Cách giải quyết: Coi xảy ra, đưa học giáo dục. * Tình 9: Một buổi tối chơi, giáo viên chủ nhiệm gặp học sinh lớp yêu -> làm nào? => Cách giải quyết: Hôm sau gặp riêng em để khuyên bảo, phối hợp với gia đình bảo ban… * Tình 10: Đang học, học sinh nam ném thư cho học sinh nữ -> làm nào? => Cách giải quyết: Xuống chỗ học sinh nữ, yêu cầu đưa tờ giấy, xem cất đi, tiếp tục giảng bài, sau gặp riêng học sinh để nhắc nhở. * Tình 11: Lớp 11 chọn học sinh làm lớp trưởng, em học giỏi hoạt động chưa nổ, em hoạt động nổ lực học hạn chế -> làm nào? => Cách giải quyết: Bỏ phiếu kín, sau giáo viên chủ nhiệm kiểm phiếu lấy theo đa số phiếu. * Tình 12: Trong học giáo viên phát có học sinh sụt sịt khóc -> làm nào? => Cách giải quyết: Nhẹ nhàng nhắc lớp tập trung học, đưa mắt nhìn phía học sinh, cuối gặp riêng để tìm hiểu nguyên nhân cách khắc phục. * Tình 13: Giờ kiểm tra, nhắc nhầm tên -> học sinh phản ứng-> làm nào? => Cách giải quyết: Yêu cầu lớp trật tự, xuống chỗ học sinh nhắc tên để kiểm tra tên nhắc nhở thái độ làm bài, yêu cầu lớp khẩn trương làm bài. * Tình 14: Khi học sinh giả mạo chữ ký phụ huynh -> làm nào? => Cách giải quyết: Gặp riêng học sinh để nhắc nhở, rút kinh nghiệm, đồng thời bí mật liên hệ với gia đình. * Tình 15: Giờ chào cờ, có học sinh không mặc đồng phục, ban giám hiệu biết nói với GVCN -> làm nào? => Cách giải quyết: Hỏi lý phê bình học sinh trước lớp, yêu cầu làm kiểm điểm. * Tình 16: Khi học sinh nữ có tình cảm với thầy giáo chủ nhiệm -> làm nào? => Cách giải quyết: Coi cư xử bình thường, kể chuyện mối quan hệ thầy trò mực. * Tình 17: Có học sinh nhiều lần không đứng dậy chào giáo viên -> làm nào? => Cách giải quyết: Xuống tận nơi hỏi lý do, nhắc nhở em học sinh tái phạm báo với giáo viên chủ nhiệm. * Tình 18: Giáo viên mắng học sinh mức, học sinh cầm cặp bỏ -> làm nào? => Cách giải quyết: Thầy xin lỗi lớp nóng nảy, em yên tâm, thầy tìm cách gặp riêng bạn học sinh đó. * Tình 19: Học sinh lớp chê tật xấu bạn mình, ví dụ nói ngọng “n l” -> làm nào? => Cách giải quyết: Khi mặt học sinh nhắc lớp không cười bạn mình, đồng thời tích cực giúp em học sinh sửa chữa. * Tình 20: Trong giảng bài, học sinh nhại lời giáo viên -> làm nào? => Cách giải quyết: Tạm ngưng, hướng phía học sinh: “Điều em nói thừa, bạn lớp nghe lời thầy giảng nghe e nói”. * Tình 21: Phê bình học sinh, sau phát em lỗi -> làm nào? => Cách giải quyết: Nhân dịp đó, nói với học sinh đó: “Hôm trước thầy phê bình em em lỗi, người lớn mắc sai lầm”. * Tình 22: Đang giảng bài, học sinh nam đánh -> làm nào? => Cách giải quyết: Yêu cầu chuyển chỗ khác tiếp tục giảng. * Tình 23: Giờ chữa tập, học sinh tìm cách giải khác -> làm nào? => Cách giải quyết: Nói với lớp: “1 tập có nhiều cách giải khác nhau, giảng thầy cách giải, em cố gắng để tìm nhiều cách giải cho tập”. * Tình 24: Giờ chữa tập, giáo viên bị nhầm dấu + thành dấu – học sinh phát -> làm nào? => Cách giải quyết: Xin lỗi lớp, cảm ơn em học sinh phát nhầm lẫn mình, sửa lại tiếp tục giảng. * Tình 25: Giáo viên vào lớp, lớp đứng chào, có học sinh đùa nghịch -> làm nào? => Cách giải quyết: Giáo viên đứng nghiêm, đưa mắt phía học sinh đùa nghịch, đến lớp im lặng nói: “Thầy chào em. Mời em ngồi”. * Tình 26: Đang giảng bài, học sinh nữ kêu rú lên có học sinh nam bỏ thạch sùng vào ngăn bàn -> làm nào? => Cách giải quyết: Yêu cầu học sinh tự giác nhặt thạch sùng đem hành lang bỏ vào thùng rác trở lại lớp học. * Tình 27: Trong lớp có học sinh học yếu, hay nghịch, lại lớp đề nghị giữ chức đội trưởng đội bóng -> làm nào? => Cách giải quyết: Yêu cầu học sinh không đùa nghịch, phải vươn lên học tập xem xét có cho làm đội trưởng hay không. * Tình 28: Học sinh X em tháo vát, hay nợ tiền, đề nghị giữ quỹ cho lớp -> làm nào? => Cách giải quyết: Trao đổi với ban cán lớp trường hợp đến định có cử X giữ quỹ lớp hay không. * Tình 29: Sắp hết giờ, học sinh thắc mắc, giáo viên giải chưa thoả đáng -> làm nào? => Cách giải quyết: Gọi học sinh học giỏi lớp trả lời thắc mắc, sau nhận xét câu trả lời trước lớp hỏi lại em thắc mắc xem hiểu chưa. * Tình 30: Học sinh bị rách quần -> làm nào? => Cách giải quyết: Đến cạnh em học sinh nói nhỏ: “Em thay trang phục đi, thầy cho phép em đến muộn chút được”. * Tình 31: Trong học, lớp trưởng quay xuống hỏi bạn -> làm nào? => Cách giải quyết: Hết nhắc riêng em đó: “Trong lớp em nói chuyện riêng liệu có bảo bạn không”. * Tình 32: Trong học, học sinh đứng dậy: “Thầy dạy nhanh quá” -> làm nào? => Cách giải quyết: Bài học hôm dài, thầy cố gắng nói chậm hơn, em cần tập trung nghe nhé. * Tình 33: Do sơ xuất, vào lớp quên không cài khoá quần -> làm nào? => Cách giải quyết: Xin lỗi, em đợi thầy lát -> sửa lại quần áo vào dạy bình thường. * Tình 34: Khi kiểm tra cũ, phát học sinh quên không cài khoá quần -> làm nào? => Cách giải quyết: “Em chỗ”. Sau học nhắc học sinh lại để gặp: “Em có biết thầy cho em chỗ không?” . * Tình 35: Trong học, phát học sinh làm tập môn học khác -> làm nào? => Cách giải quyết: Nghiêm túc nhắc nhở học sinh: “Giờ việc nấy”. Chúng ta phải biết xếp thời gian cách khoa học việc học tập đạt kết quả, thi học kỳ đấy. * Tình 36: Năm học bắt đầu tháng có học sinh lớp chủ nhiệm không mặc đồng phục -> làm nào? => Cách giải quyết: Cuối học nhắc lớp: “Kể từ ngày mai, em phải mặc đồng phục học, em có lý đặc biệt gặp thầy”. * Tình 37: Gọi học sinh lên bảng làm tập, học sinh loay hoay, quay xuống cầu cứu -> làm nào? => Cách giải quyết: Đặt số câu hỏi gợi ý cho học sinh tìm cách giải. * Tình 38: Giờ kiểm tra diễn phút phát học sinh dùng tài liệu -> làm nào? => Cách giải quyết: Thu tài liệu nói: “Thầy phê bình em, em tái phạm thầy buộc phải đánh dấu làm em”. * Tình 39: Trống vào lớp, học sinh nghịch chốt cửa, giáo viên phải gõ cửa cho vào -> làm nào? => Cách giải quyết: Chắc em đóng cửa để thầy vào lớp không thời gian kiểm tra cũ gì, hôm qua dã ngoại nói, thầy không kiểm tra. Em đóng cửa không cho thầy vào hành động vô lễ đấy. 1. Dạy thay đồng nghiệp bị ốm . Một lần đồng nghiệp bạn bị ốm phải nghỉ dạy, bạn phân công dạy thay. Sau kết thúc giảng, bạn hỏi em: “Thầy dạy em có hiểu không?”. Các em trả lời: “Thầy dạy hay ạ. Cô A. dạy chúng em chẳng hiểu cả. Hay thầy dạy lớp em ạ”. Vào tình bạn chọn cách xử lý cách sau: A. Mỉm cười, im lặng không nói gì. B. Phê bình em, tỏ thái độ không thích em nói “xấu” cô giáo A. C. Giải thích cho em hiểu người có phương pháp dạy riêng, không nên phê phán cô A. dạy không hay. Đây tình thường gặp khó xử giáo viên. Vào lớp lạ dạy thay đồng nghiệp mình, đa số thầy cô ngại phương pháp không giống với thầy cô dạy em khiến em không quen nên khó tiếp thu bài. Khi kết thúc giảng, thầy (cô) thường hỏi: “Thầy (cô) dạy nào, em có hiểu không?”. Nhưng đến nhận câu trả lời thầy cô lại bị rơi vào tình khó xử. Câu trả lời hồn nhiên học sinh: “Thầy dạy hay ạ” lời “xã giao” với thầy giáo mới, lời nói thật. Với câu nói “vô hại” bạn mỉm cười cám ơn em nhận xét tốt cách dạy thầy. Nghề thầy giáo hạnh phúc nghe học sinh nói vậy. Nếu dừng lại thật tuyệt vời chẳng có đáng bàn. Nhưng học sinh có so sánh ngỏ ý chê bai cô giáo dạy không hay: “Cô A. dạy chúng em chẳng hiểu cả” vấn đề lại không đơn giản nữa. Người ta nói “Bụt chùa nhà không thiêng” thế. Chưa bạn dạy hay cô giáo A em nói, mà em quen với cô nên cảm thấy cách dạy cô không thú vị. Còn bạn, tiếp xúc gặp gỡ em, nên lạ nên em thấy bạn dạy hay cô A. Điều chứ! Nhưng dù lời khen thật lòng nhận xét bạn không nên mỉm cười mà không nói gì. Vì dễ khiến em hiểu bạn đồng tình với phê phán em thật tệ hại, mối quan hệ tốt đẹp bạn người đồng nghiệp bị ảnh hưởng. Bạn không nên phê bình em. Rõ ràng bạn hỏi để biết nhận xét em giảng bạn em trả lời theo chúng nghĩ. Các em hoàn toàn có quyền phát biểu ý kiến đáng cách bình đẳng, dân chủ. Bạn cần phải hiểu đến lúc phải thay đổi quan điểm cho có thầy cô có quyền nhận xét, phê bình học sinh, em biết răm rắp nghe theo không phép đưa ý kiến mình. Lối tư tạo cho học sinh tâm lý ỉ lại, thiếu chủ động bạn hiệu thực cách dạy mình. Vậy chọn cách xử lý tối ưu. Trước hết, bạn nên mỉm cười cám ơn em ý lắng nghe giảng dành tình cảm cho thầy. Điều làm thầy hài lòng. Sau bạn nhẹ nhàng giải thích cho em hiểu thầy cô giáo có phương pháp dạy riêng có chung mục đích giúp em hiểu bài, nắm vững kiến thức. Chính em không nên so sánh để khen người này, chê bai người kia. Bạn nói: “Các em ạ, em may mắn học cô A, cô giáo có kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao, đào tạo nhiều học sinh giỏi, học sinh nhiều hệ yêu quý, ngợi ca. Có thể em chưa quen với phương pháp dạy học cô nên em cảm thấy khó khăn việc tiếp thu giảng. Cách tốt em nên trao đổi thẳng thắn với cô để cô trò hiểu nhau. Thầy tin rằng, với giáo viên có tinh thần trách nhiệm cao cô A, cô sẵn sàng điều chỉnh phương pháp dạy để em dễ hiểu hơn. Và theo thầy em nên chăm nghe cô giảng điều chỉnh cách học để đạt kết cao nhất”. Với lời lẽ thấu tình, đạt lý ấy, chắn bạn em yêu quý, tôn trọng không bạn dạy hay mà chủ yếu tôn trọng học sinh đồng nghiệp bạn. 2. Phụ huynh xin cho học . Trong lớp bạn chủ nhiệm có học sinh học kém, lại thường xuyên học muộn, học lại thường ngủ gật, không ý nghe giảng. Khi bạn đến gặp phụ huynh em nhằm trao đổi tình hình học tập em muốn phối hợp với gia đình để giúp đỡ em học tốt mẹ em lại xin cho học. Lý bố em sớm, em lại có em nhỏ, mẹ em muốn xin cho em học, nhà trông em để mẹ bán hàng kiếm tiền nuôi con. Trước tình này, bạn phải làm để giúp đỡ cho học sinh? A. Đành đồng ý với mẹ học sinh em cần nhà giúp mẹ, mà có học em học tốt được. B. Khăng khăng không đồng ý lý nhà nước có luật phổ cập giáo dục đến hết cấp II. C. Trao đổi thêm với phụ huynh học sinh, động viên gia đình tạo điều kiện cho em học tiếp. Phối hợp với hội phụ huynh lớp, trường địa phương để giúp đỡ gia đình em vượt qua khó khăn. Do nhà nước quy định phổ cập trung học sở nên bạn đồng ý cho học sinh nghỉ học chưa học hết cấp II, cho dù sức học em yếu kém. Mặt khác, nghỉ học lúc làm hội đào tạo, trang bị kiến thức để em bước vào đời, chắn em hội để sau có việc làm tốt, tương lai rộng mở. Việc nhà độ tuổi làm cho học sinh buồn chán, chí chơi bời, lổng. Bạn động viên gia đình cho em học hết phổ thông sở, sau học nghề để em tự kiếm sống, tự lập, giúp đỡ mẹ em. Nếu mẹ học sinh tỏ ý lo lắng cỏi, có học chẳng theo được, chẳng có lợi ích gì, bạn cần phải khéo léo, tế nhị nói em học chưa tốt em mà em chưa có thời gian chưa thực tập trung vào việc học. Như vậy, gia đình học sinh vừa tin tưởng mình, vừa xấu hổ kết học tập con. Bạn yêu cầu gia đình tạo điều kiện cho cháu tập trung học bạn hứa quan tâm, khích lệ để cháu học tốt hơn. Bạn phân công em học sinh khác kèm cặp, giúp đỡ học sinh đó. Nếu gia đình học sinh muốn cháu nhà giúp việc nhà hoàn cảnh khó khăn bạn có khăng khăng không đồng ý lý nhà nước có luật phổ cập giáo dục đến hết cấp II không ích gì. Trong trường hợp này, bạn nên nhẹ nhàng động viên gia đình cho cháu học tiếp tương lai cháu. Bạn cắt cử học sinh học thay phiên đến giúp đỡ việc nhà cho em có thời gian học. Bạn nên phối hợp với hội phụ huynh lớp, trường địa phương để giúp đỡ gia đình em vượt qua khó khăn này. Bạn động viên gia đình cho em nhỏ học sinh gửi nhà trẻ để mẹ em yên tâm làm mà em học sinh tiếp tục học. 3. Nếu thầy cô không dạy nó… lúc can thiệp từ phía thầy cô giáo người xung quanh có kết tốt đẹp. Vì bạn thực đối mặt với vấn đề khó khăn. Thật không hạnh phúc người thầy học sinh coi chỗ dựa tinh thần đáng tin cậy nhất, nơi thổ lộ sâu kín nhất, hạnh phúc nỗi buồn. Trong tình này, học sinh bạn rơi vào hoàn cảnh éo le: bên niềm hạnh phúc cắp sách đến trường, vui vẻ hồn nhiên bạn bè, bên trách nhiệm người gia đình. Và em gái tội nghiệp tìm đến bạn để “cầu cứu”. Thế mà bạn nỡ “làm ngơ”. Bạn nói: “Đây chuyện nội gia đình”, điều hoàn toàn xác, đe dọa đến tương lai học sinh bạn. Cũng người phụ nữ, bạn thừa hiểu việc lập gia đình tuổi đồng nghĩa với việc chấm dứt việc học hành dang dở. Ở độ tuổi phổ thông trung học em bồng bột, suy nghĩ đơn giản mà phải gánh vác trách nhiệm lớn, đòi hỏi trưởng thành mặt. Vẫn biết hạnh phúc lúc em học, chưa thể có chuẩn bị chu đáo đón nhận bao hoài bão đường học vấn theo mà tan biến. Thái độ thờ tương lai học sinh thái độ vô trách nhiệm, không muốn nói nhẫn tâm. Xử lý theo cách thật bạn tránh cho chuốc lấy “rắc rối” bạn biết vấn đề khó mà nhiều có cố gắng chưa đem lại kết quả. Nhưng bạn vô tình dập tắt niềm hy vọng, tin tưởng học sinh vào cô giáo dễ khiến học sinh bạn dễ rơi vào tuyệt vọng chỗ để “cầu cứu”. Bạn giáo viên có trách nhiệm yêu thương học sinh, bạn không muốn chứng kiến cảnh học trò vui vẻ học hành bên bạn bè phải ngậm ngùi “lên xe hoa nhà chồng”, nên thờ trước cảnh ngộ éo le học sinh. Bạn tiếp thêm sức mạnh, động viên em học sinh kiên đấu tranh với ý kiến gia đình. Điều tạm thời an ủi học sinh em tìm chỗ dựa tinh thần. Nhưng liệu tình cảnh điều thực em cần có phải lời động viên “cổ vũ” đấu tranh. Vì chống đối mà có hiệu em tìm đến bạn. Chắc chắn em hoàn toàn bất lực phải đấu tranh phản đối lại định gia đình, nên em cần cách để hành động. Hơn nữa, học sinh dứt khoát đấu tranh theo cổ vũ bạn không đem lại kết quả, mà lại làm cho tình hình thêm xấu thật tai hại. Vậy tốt tình bạn nên thật bình tĩnh trấn an tinh thần động viên em. Bạn tỏ thông cảm nói cho em hiểu bố mẹ thương yêu, mong muốn hạnh phúc, việc bắt em lập gia đình sớm có lý chăng. Khi cô trò bình tĩnh phân tích kỹ nguyên nhân vấn đề định phương án giải chưa muộn. Nếu thực sự áp đặt đáng từ phía gia đình, đơn giản xuất phát từ quyền lợi người lớn bắt trẻ phải chấp nhận hy sinh hạnh phúc bạn nên khuyên em kiên trì giải thích để cha mẹ hiểu mà bỏ qua định sai lầm đó. Nhưng chống đối hành động tiêu cực (như bỏ nhà đi, hỗn láo với cha mẹ…) mà phải kết hợp với thuyết phục, giải thích kiên trì. Bạn cần nói cho em hiểu việc em cần làm tiếp tục học thật tốt để bố mẹ thấy hạnh phúc thực em lúc cắp sách tới trường bạn bè trang lứa. Sự thất vọng, chán nản bỏ bê chuyện học hành lúc bất lợi lớn khiến cha mẹ tâm với định hơn. Nhưng học sinh thực yên tâm, bạn hứa cách giúp em thuyết phục gia đình, kể can thiệp tổ chức xã hội địa phương cần thiết. Lựa chọn xử lý theo cách bạn thực phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn. Bạn phải lên kế hoạch gặp gỡ gia đình, phải chuẩn bị lý lẽ cần thiết để lời nói bạn có sức thuyết phục nhất. Đó vấn đề không đơn giản, đòi hỏi khéo léo, kiên trì, lòng dũng cảm tình thương yêu vô bờ với học sinh bạn vấp phải kháng cự từ phía gia đình, không loại trừ xúc phạm. Trong “thương lượng” với gia đình, bạn phải giải thích cho gia đình thấy bắt em phải nghỉ học lúc buộc em phải hy sinh niềm hạnh phúc lớn lao đời mình. Và em lo toan cho sống em chưa thực chuẩn bị để đối phó với khó khăn, thách thức đến. Người lớn cầm lòng phải chứng kiến cảnh em gái ngậm ngùi nhìn bạn bè trang lứa vui vẻ cắp sách đến trường. Dù cha mẹ sinh nuôi dưỡng, trẻ hoàn toàn có quyền tự định vấn đề liên quan đến tương lai mình, vấn đề trọng đại này. Chính người lớn cần tôn trọng nên định hướng can thiệp cách thô bạo. Nhưng lời “giảng giải” bạn sức thuyết phục thiếu lời cam kết. Với tư cách giáo viên gần gũi, quan tâm đến em, bạn hứa cố gắng giúp đỡ để em học tập tốt, chẩn bị cách tốt cho tương lai sau. Trong tình lời nói có lý, có tình kiên trì bạn mang lại kết quả. 5. Giáo viên chủ nhiệm đưa học sinh phạm lỗi nhà . Có học sinh vi phạm nghiêm trọng nội quy nhà trường. Ban giám hiệu yêu cầu giáo viên chủ nhiệm phải đưa em tận nhà để nói chuyện với bố mẹ. Nhưng chưa kịp để giáo viên trình bày xong, bố em học sinh đứng dậy tát em học sinh tới tấp làm “xấu mặt” gia đình. Vào địa vị người giáo viên chủ nhiệm này, bạn xử lý đây? A. Bạn im lặng không nói chuyện gia đình giáo dục cái. Và học cho cậu học sinh phạm tội B. Bạn bỏ cho gia đình phụ huynh học sinh không tôn trọng giáo viên C. Bạn can thiệp không cho người bố tiếp tục đánh học sinh đó. Đồng thời bạn dùng lời lẽ giải thích cho vị phụ huynh hiểu cách giáo dục hay yêu cầu gia đình phối hợp với nhà trường để giáo dục em. Việc phải dẫn học sinh phạm lỗi tận nhà để trình bày với gia đình “vạn bất đắc dĩ”, giáo viên phải chuẩn bị “đương đầu” với phản ứng từ phía gia đình. Nhưng thiết lập mối quan hệ gia đình nhà trường việc giáo dục học sinh nhiệm vụ vô quan trọng. Là giáo viên chủ nhiệm, bạn thay mặt cho nhà trường để thực phối hợp đó. Trong tình bạn thực gặp phải thách thức lớn phụ huynh học sinh nóng tính cư xử có phần thô lỗ, đánh trước mặt giáo viên. Bạn im lặng nghĩ quyền giáo dục gia đình, giáo viên chủ nhiệm nên bạn quyền can thiệp. Sẽ có nhiều người lựa chọn phương án xử lý dù hình phạt thích đáng cho cậu học trò nghịch ngợm. Nhưng liệu học sinh nghĩ thái độ “thờ ơ”, phó mặc bạn? Biết đâu em nghĩ việc “tố cáo” bạn nguyên nhân khiến em phải chịu trận đòn trước mặt “người ngoài”. Và bực tức, chí coi thường cô giáo ngấm ngầm hình thành lời dạy bảo bạn trở nên vô tác dụng. Dù học sinh có mắc khuyết điềm không giáo viên lại muốn học sinh phải chịu trận đòn chí mạng. Vì trách nhiệm với học sinh, bạn chọn giải pháp “an toàn” thân. Nếu bỏ lúc lại cách xử sai lầm. Bạn có quyền làm điều tự trước thái độ cư xử thiếu tôn trọng phụ huynh học sinh. Bạn thay mặt nhà trường đến gặp gia đình trình bày tình hình sai phạm học sinh để gia đình tìm giải pháp giúp đỡ em để “tố cáo” khiến học sinh phải chịu đòn. Chính bạn có quyền tức giận tuyệt đối không nên bỏ vào lúc nhiệm vụ bạn chưa hoàn thành. Đứng trước tình khó xử bạn nên thật bình tĩnh khéo léo. Hãy cố gắng kiềm chế tự để nhanh chóng tìm phương án xử lý. Trước hết bạn cần tìm cách chấm dứt hành động đánh vị phụ huynh phân tích để phụ huynh nhận việc giáo dục học sinh bạo lực không đem lại kết tốt đẹp mà phản tác dụng. Sau vị phụ huynh bình tĩnh trở lại, bạn bắt đầu câu chuyện cách nhẹ nhàng, cởi mở. Bạn phải giải thích cho phụ huynh hiểu nhà trường coi trọng vai trò gia đình việc phối hợp để giáo dục học sinh, chúng phạm lỗi. Dù học sinh nghịch ngợm, hay vi phạm nội quy trường, lớp không mong muốn gia đình lại giáo dục em hình thức tiêu cực, phản khoa học đánh đập, chửi mắng tệ, xúc phạm đến lòng tự trọng em. Ở độ tuổi học sinh trung học em có ý thức cá nhân, cần người lớn tôn trọng. Chính vậy, có nhẹ nhàng, ân cần tuyệt đối nghiệm khắc có tác dụng chúng có lỗi. Bạo lực hay xúc phạm đáng khiến chúng dễ nảy sinh tâm lý chống đối trở nên ương ngạnh mà thôi. Những cố gắng bạn có ý nghĩa thẳng thắn đề xuất với gia đình biện pháp cụ thể để giúp đỡ em học sinh tiến bộ. Sự điềm tĩnh, khéo léo tình thương yêu, trách nhiệm với học trò điều kiện quan trọng để bạn xử lý thành công tình này. 6. Học sinh bị kỷ luật, phụ huynh nhờ giáo viên chủ nhiệm can thiệp . Một học sinh bị đưa xét Hội đồng kỷ luật. Phụ huynh người có chức vị chủ chốt địa phương đến đề nghị bạn với tư cách giáo viên chủ nhiệm xin với Hội đồng kỷ luật chiếu cố “cho qua”. Nếu giáo viên chủ nhiệm, bạn ứng xử với vị phụ huynh đó? A. Giáo viên chủ nhiệm đế nghị với phụ huynh lên thẳng hiệu trưởng để trình bày ý kiến. B. Nhận trình bày đề nghị gia đình trước họp Hội đồng kỷ luật. C. Tóm tắt lại khuyết điểm trầm trọng mà học sinh vi phạm. Đề nghị gia đình thống với giáo viên chủ nhiệm đánh giá mức độ vi phạm biện pháp kỷ luật cần thiết, coi biện pháp giáo dục để em học sinh có dịp “tỉnh ngộ” rút kinh nghiệm sửa chữa khuyết điểm. Mối quan hệ giáo viên chủ nhiệm cha mẹ học sinh vô quan trọng việc giáo dục học sinh. Giáo viên chủ nhiệm người thay mặt nhà trường thực mối liên kết giáo dục nhà trường giáo dục gia đình để đảm bảo tính thống nhất, toàn vẹn trình giáo dục. Tuy nhiên, mối quan hệ giáo viên chủ nhiệm cha mẹ học sinh nhiều lại vấn đề nhạy cảm, đặt giáo viên vào tình khó xử mà giáo viên tìm cách xử lý đắn. Trong trường hợp này, phụ huynh học sinh bị kỷ luật vị chức sắc địa phương (và chắn có ảnh hưởng Hội phụ huynh lớp bạn), đến nhờ bạn giúp để “giảm tội” cho họ. Đây tượng không hiếm. Bởi người có địa vị, lại gia đình danh giá, chắn họ không muốn họ lại bị kỷ luật, “tiếng dữ” đồn xa ảnh hưởng đến uy trị gia đình. Bạn thực lúng túng nên nhận lời hay kiên từ chối? Và không giáo viên chọn xử lý theo phương án 2. Bởi bạn gặp khó khăn phải từ chối thẳng thừng đề nghị vị phụ huynh có địa vị ấy, việc “nằm tầm tay” bạn. Khi chọn cách xử lý chắn bạn cảm thấy thoải mái mối quan hệ với vị phụ huynh đó. Và có nhận lời bạn giải pháp tình để “yên lòng” vị phụ huynh đó. Nhưng sau bạn “bào chữa” trước Hội đồng kỷ luật em học sinh khác lớp lỗi mà em gây ra? Liệu em học sinh có đặt nghi vấn mối quan hệ “đặc biệt” bạn gia đình có địa vị mà học sinh vi phạm kỷ luật mà không bị xử lý hay xử lý nhẹ? Như vậy, hai cách không ổn. Bạn nên xử lý theo gợi ý 3. Đầu tiên bạn nên ôn tồn giải thích cho vị phụ huynh hiểu mức độ vi phạm kỷ luật trầm trọng họ biện pháp xử lý kỷ luật cần thiết để giáo dục em. Bạn phải nói để vị phụ huynh hiểu việc đưa trường hợp em xét Hội đồng kỷ luật nhà trường khác nhằm giúp đỡ em tiến bộ, cho em thấy hậu việc vi phạm kỷ luật, để em nhận lỗi chịu trách nhiệm việc làm sai trái mình. Có lần sau em không tái phạm. Bạn cần nói để phụ huynh em hiểu chiếu cố cho em lúc giúp đỡ em mà trái lại, làm hại em, lần sau em tiếp tục phạm lỗi. Để phụ huynh em “yên tâm”, bạn nói với họ việc đưa Hội đồng kỷ luật trường điều ghê gớm bạn giúp đỡ khả để nâng đỡ em em biết ăn năn tâm sửa chữa sai lầm. Và bạn cần phải nói cho phụ huynh biết để xảy tượng học sinh vi phạm kỷ luật lỗi phần phía gia đình nhà trường chưa nghiêm khắc việc giáo dục em. Chính hội để bạn đưa lời đề nghị giải pháp để thắt chặt mối quan hệ này. Nếu khéo léo bạn chuyển hướng mục đích buổi gặp gỡ từ “nhờ vả” sang phối hợp để tìm hiểu nguyên nhân mắc lỗi em học sinh bàn biện pháp giúp đỡ. Bằng thái độ nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm bạn biến thành trao đổi cởi mở thẳng thắn. Tuy nhiên bạn phải chuẩn bị tinh thần để đối phó với tình vị phụ huynh sau bị bạn từ chối tức giận với bạn. Điều hoàn toàn xảy ra. Nhưng dù bạn phải giữ vững nguyên tắc không thỏa hiệp chiếu cố cho vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Có thể bạn gặp phải vài rắc rối đó, lương tâm bạn thản làm tròn trách nhiệm giáo viên chủ nhiệm. chắn sau người (kể vị phụ huynh bị từ chối ấy) nhìn bạn với ánh mắt coi thường. 7. Khi học sinh lảng tránh thầy cô . Cô Lan chủ nhiệm lớp 8A. Lớp cô hầu hết ngoan lễ phép. Tuy nhiên, có số em nam nghịch ngợm, lười học, hay bị cô giáo phê bình. Nhiều lần, gặp em học sinh sân trường, cô Lan nhận thấy học sinh thường lảng tránh, giả vờ nhìn chỗ khác để chào cô. Nếu cô Lan, bạn làm nào? Tại bạn lại làm vậy? A. Không nói cho học sinh hư hỏng, vô văn hoá, giáo dục được. B. Coi chuyện cho chuyện bình thường, bây h học sinh hầu hết vậy. C. Không nói nhân buổi học khéo léo kể câu chuyện tương tự để giáo dục em. Ngày nay, nước ta thoải mái tư tưởng, không gò bó đến mức thầy giáo nói gì, học sinh phải cho “đã thấy giáo nói sai được”. Đó quan niệm cứng nhắc thầy cô giáo người bình thường, có lúc phạm sai lầm. Tuy nhân dân ta giữ gìn truyền thống “tôn sư trọng đạo”, trường có hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn”. Mỗi em học sinh học, trước học kiến thức để mở mang hiểu biết, em cần học lễ nghĩa, học cách để làm người. Thầy cô giáo người trực tiếp dạy dỗ em, gia đình dìu dắt em nên người. Chính vậy, hệ trước thường nhắc nhở hệ sau: “Nhất tự vi sư bán tự vis ư” (Một chữ thầy, nửa chữ thầy). Thầy cô thường ví dụ cha mẹ, học sinh gặp thầy cô mà lờ không quen biết, không chào hỏi được? Là giáo viên, bạn lờ xảy ra. Đây không vấn đề nhỏ nhặt, coi câu chào, không cần, bỏ qua cho xong được. Đó vấn đề đạo đức, lễ nghĩa. Bạn giáo viên, dạy kiến thức cho em mà phải dạy cách cư xử, giao tiếp, uốn nắn học sinh thành người đạo đứa tốt, có văn hoá, có trình độ. Vì coi nhẹ vấn đề mà nhiều giáo viên lại cảm thấy bình thường học sinh không chào mình, hậu ngày nhiều học sinh quên chào thầy cô giáo quy tắc ứng xử tối thiểu giao tiếp. Cũng có học sinh thấy thầy cô giáo chạy huỳnh huỵch, nhai nhóp nhép, chào lấy lệ mà chẳng thèm nhìn xem thầy cô giáo phản ứng sao, có nghe thấy chào không. Bạn buổi học, khéo léo kể câu chuyện tương tự để nhắc nhở, giáo dục chung lớp. Hãy nhắc cho em hiểu việc nên làm, việc thể văn hoá, đạo đức người em, biểu tình cảm em với thầy cô giáo. Bạn nên nói với học sinh: ”Nếu cô gặp học sinh đường mà em không chào cô cô buồn cô nghĩ điều đáng ghét dằn nên học sinh sợ lẩn tránh không muốn gặp mình”. Câu nói đùa mà nhắc nhở học sinh ý, quan tâm đến thầy cô giáo. Những học sinh nghịch ngợm, hay bị mắng thường lảng tránh không chào giáo viên ngượng ngùng, xấu hổ, mặc cảm sợ hãi. Bạn nên gần gũi với em này, nhẹ nhàng khuyên bảo em không nên gay gắt phê bình hay trách phạt. Khi yêu quý thầy cô giáo, có lẽ học sinh lại phải giả vờ không trông thấy lảng tránh thầy cô giáo vì… ngại phải chào. 8. Cả lớp đứng lên em ngồi . Khi bạn bước vào lớp, lớp đứng lên ngắn chào cô. Nhưng nhìn xuống cuối lớp, bạn phát có em học sinh ngồi. Trước tượng đó, bạn xử lý sao? A. Bạn lờ coi cho lớp ngồi xuống bắt đầu giảng mình. B. Bạn cho lớp ngồi xuống, sau bạn xuống chỗ học sinh để tìm hiểu nguyên nhân em lại đứng lên chào cô bạn, không thấy học sinh trình bày lý đáng, bạn nghiêm khắc yêu cầu em lần sau phải đứng dậy có ý thức nghiêm chỉnh giáo viên bước vào lớp. C. Bạn nhìn thẳng gọi trực tiếp học sinh đứng lên chào giáo viên vào lớp. Bắt đầu tiết học, giáo viên vào lớp, học sinh đứng lên chào giáo viên chào đáp lại, điều hiển nhiên. Nó có tác dụng ổn định trật tự lớp học, đồng thời qua thể tôn trọng lẫn giáo viên học sinh. Tuy nhiên, tình xảy gặp nhà trường. Khi gặp phải tình này, nhiều giáo viên coi dễ tính chọn cách xử lý phương án 1. Nhưng làm bạn học sinh có ý khinh nhờn, coi thường giáo viên. Nếu tiếp tục thế, e đến ngày em học sinh không đứng lên chào bạn. Đến lúc bạn làm nào? Sẽ khó khăn để khắc phục đấy! Cũng có số giáo viên ứng xử theo cách 2: lúc yêu cầu em học sinh đứng dậy chào cô để nâng cao uy tín. Tuy nhiên bạn đạt kết theo ý muốn (có thể bạn gặp phải cô cậu bướng bỉnh không chịu đứng lên sao?). Phải chịu “bó tay” trước mặt học sinh điều bất lợi cho bạn. Tốt tình bạn nên giữ thái độ bình tĩnh, đưa mắt nhìn nhanh lớp dừng lâu chỗ em học sinh đó, chờ đợi giây lát. Nếu em học sinh nhận “tín hiệu” từ ánh mắt bạn tự giác đứng lên coi chuyện gì. Nhưng trường hợp ánh mắt bạn không nhận phản hồi bạn nên cho lớp ngồi xuống. Sau ổn định lớp, bạn xuống chỗ em học sinh tìm hiểu nguyên nhân em không đứng lên chào bạn. Bạn bắt đầu “hỏi thăm” nhẹ nhàng: “Em cho cô biết hôm em có gặp khó khăn mà đứng lên chào cô lúc đầu không?”. Nếu trường hợp em bị đau chân hay lý đáng đó, bạn nên thông cảm. Nhưng “chống đối”, lý không thích, bạn nên tỏ thái độ nghiêm khắc. Bạn phải nói rõ cho em hiểu vấn đề thích hay không thích mà thái độ tôn trọng kỷ luật lớp, tôn trọng giáo viên học sinh. Em học sinh lớp phải có nghĩa vụ tuân thủ nội quy đó. 9. Khi cô giáo đến lớp muộn . Một lần có việc bận đột xuất nên bạn đến muộn 10 phút. Khi vừa bước đến cửa lớp bạn nghe rõ tiếng học sinh lớp reo hò tưởng cô giáo không đến dạy. Gặp tình bạn xử lý nào? A. Bạn lờ coi chưa nghe thấy vào lớp bắt đầu giảng bình thường. B. Bạn bước vào lớp với thái độ bực bội cho lớp nghe giảng thái độ thiếu tôn trọng thầy cô. C. Bạn vào lớp, xin lỗi em việc đến muộn. Đồng thời nhẹ nhàng nhắc nhở học sinh thái độ vừa nhanh chóng bắt đầu giảng. Ai trải qua thời học trò tinh nghịch chắn có lần hưởng cảm giác sung sướng,ạnh phúc thông báo hôm nghỉ học giáo viên có việc bận đột xuất. Là giáo viên, bạn nên hiểu thông cảm cho hành động em có thời thế. Xin đừng vội đánh giá biểu thái độ không tôn trọng thầy, cô giáo mà đơn giản cảm xúc bồng bột trẻ tuổi học trò. Bạn trở thành cô giáo cứng nhắc bước vào lớp với thái độ bực tức gay gắt lại cho lớp “bài giảng” đạo đức. Làm bạn vô tình gây không khí căng thẳng lợi cho buổi giảng bạn. Làm bạn chắn lần sau em không reo hò bạn đến muộn (nhất sau lưng bạn). Hơn nữa, bạn phải công nhận điều lỗi trước tiên phải thuộc bạn, đến muộn nên để lớp có “cơ hội” chứ! Vậy bạn tỏ dễ dãi sẵn sàng bỏ qua, vào lớp bình thường chuyện xảy ra? Thực tế có nhiều giáo viên ứng xư theo cách đơn giản chuyện “thường huyện” tuổi học trò nghịch ngợm, đáng phải bận tâm cả. Và lúc mắt học sinh, bạn cô giáo “cực kỳ dễ tính”. Nhưng dù cách bỏ qua “vô điều kiện” bạn chưa phải cách ứng xử hay. Trong tình này, dù có tự hay không vừa lòng trước hành động học sinh, bạn nên vào lớp bình thường. Thay “lên lớp” học sinh, bạn thành thật xin lỗi việc đột xuất nên đến muộn. Đồng thời bạn nên nhẹ nhàng, khéo léo nhắc nhở học sinh hành động bột phát thấy giáo viên đến muộn, khuyên em lần sau không nên làm thế. Và bạn không nên để nhiều thời gian vào chuyện “ngoài rìa” cách nhanh chóng bắt đầu giảng với tâm lý thoải mái để buổi học thành công. 10. Khi lớp vắng nhiều học sinh . Bước vào dạy, sau điểm danh, bạn biết lớp học vắng đến nửa số học sinh. Khi hỏi nguyên nhân, bạn biết em bỏ đưa đám ma mẹ bạn học sinh lớp từ tiết trước nên chưa kịp về. Trước tình đó, bạn xử lý nào? A. Vì thấy học sinh nghỉ nhiều, nên bạn tức giận tuyên bố cho học sinh nghỉ không tiến hành dạy nữa. B. Bạn tiến hành dạy bình thường để không ảnh hưởng đến quyền lợi em lại, nói phạt em mặt buổi học hôm nay. C. Bạn ghi tên học sinh vắng mặt, tuyên bố lùi việc giảng sang buổi sau, sau tổ chức cho học sinh làm tập lớp, tránh việc để trống giờ. Dù giáo viên dễ tính đến mức “vui vẻ” trước tình trạng đến vào học mà lớp vắng đến nửa số học sinh. Bạn tức giận, cho học sinh không tôn trọng mình. Điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng phút tức giận mà bạn sẵn sàng tuyên bố cho học sinh nghỉ học tiết nóng vội. Thứ nhất, bạn vi phạm quy chế nhà trường; thứ hai, bạn làm ảnh hưởng đến quyền lợi học sinh. Trên thực tế có nhiều giáo viên xử lý theo cách thứ hai, tiến hành giảng bình thường để hoàn thành nhiệm vụ mình. Cách xử lý đảm bảo quyền lợi em học sinh có mặt lớp bạn không sợ mang tiếng cho học sinh nghỉ tự do. Nhưng em học sinh vắng mặt sao? Bởi vì, dù em vắng lý đáng. Bạn kiên xử lý “rắn” biết rõ nguyên nhân e không tránh khỏi việc “mang tiếng” cứng nhắc, chí “vô tình”. Việc đảm bảo kỷ cương học đường, với em học sinh phổ thông cần thiết. Nhưng giáo viên phải tính đến trường hợp bất đắc dĩ để có cách ứng xử linh hoạt. Ở em đến muộn lý đám ma mẹ bạn lớp nên giáo viên thông cảm không nên tức giận. Tốt bạn không nên dạy vào để ảnh hưởng đến quyền lợi em vắng mặt. Nhưng để trống cho em học sinh ngồi tán gẫu lớp được. Bạn nên cho học sinh ôn luyện số tập chờ em kịp về. Nhưng em có mặt đầy đủ, bạn nên nhẹ nhàng nhắc nhở em lần sau ý xếp thời gian để không muộn ảnh hưởng đến việc học tập. Với thái độ cảm thông cách xử lý nghiệm khắc có tình, chắn bạn nhận ủng hộ học sinh khiến em ngày tôn trọng yêu quý bạn hơn. TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM Tình 1: Một học sinh lớp bạn chủ nhiệm làm xe đạp không dám nhà lo sợ bố mẹ đánh mắng. Bạn biết HS nhà người ban. Bạn xử lý nào? - Đến nhà em học sinh để hỏi han tình hình trấn an tinh thần họ. Nhấn mạnh điểm tốt học sinh để gia đình yên tâm không nghĩ em đánh xe lý xấu. - Khéo léo cho học sinh cách giáo dục sai lầm gia đình dùng bạo lực, phương pháp gây cho học sinh bị tổn thương nặng nề tâm lý. - Khi gia đình hiểu bạn hứa tìm đưa em trở gia đình - Bạn vài học sinh lớp đưa em để xin lỗi bố mẹ hứa lần sau cẩn thận hơn. Tình 2: Bạn vào lớp dạy tiết lớp 5C khoảng 10 phút em học sinh đứng lên hốt hoảng nói với bạn em mang tiền đóng quỹ lớp mà sau chơi vào không thấy đâu. Bạn xử lý nào? - Trấn an học sinh để em không hốt hoảng lo lắng. - Sau bạn tiếp tục giảng dành thời gian giải vấn đề: + Trước tiên bạn khuyên học sinh xem lại thật kỹ tiền túi em không có phải lớp thật không. + Nếu thật lớp, bạn cần giữ thái độ điềm tĩnh, ôn tồn để nói chuyện với học sinh lớp: bạn động viên tinh thần tự giác em, giải thích cho học sinh mở nhiều hướng cho em trót lấy bạn có hội trả lại mà lấy. + Nếu có học sinh lớp lấy bạn giáo viên không mạt sát học sinh mà tế nhị yêu cầu học sinh gặp riêng cô giáo để giải quyết. + Giáo viên có lời khuyên học sinh làm tiền, với học sinh lấy tiền bạn học sinh lớp. Tình 3: Bạn Ban giám hiệu phân công làm công tác chủ nhiệm lớp 2A. Khi nhận lớp bạn thấy em trầm. Trong học học sinh không phát biểu. Các em không hăng hái tham gia vào hoạt động lớp. Bạn phải làm để khuấy động phong trào lớp? - Tìm hiểu nguyên nhân - Đưa biện pháp phù hợp + Có biện pháp để động viên khích lệ em làm việc tốt + Cùng lớp tổ chức trò chơi chung, buổi học ngoại khóa + Động viên học sinh nhiệt tình tham gia vào hoạt động lớp trường + Tổ chức thi đua tổ lớp, cuối tuần có biểu dương khen thưởng kịp thời. Tình 4: Lớp bạn chủ nhiệm cần chọn học sinh làm lớp trưởng. Bạn băn khoăn hai học sinh Lý Hùng. Lý học sinh giỏi lớp lại trầm hoạt bát. Ngược lại, Hùng nổ, nhanh nhẹn, tích cực tham gia phong trào hoạt động lớp học vào loại trung bình. Cả hai em đề bạn lớp quý mến. Bạn chọn làm lớp trưởng? - Bạn đưa tiêu chuẩn cần phải có lớp trưởng. - Cho học sinh lớp bình bầu cách bỏ phiếu kín để chọn bạn xứng đáng. - Cùng em kiểm phiếu chọn lớp trưởng dựa kết bình bầu. - Sau chọn xong lớp trưởng bạn cần xem xét mặt ưu điểm hạn chế lớp trưởng để giúp đỡ, hướng dẫn lớp trưởng làm tốt công việc mình. Tình 5: Bạn trường, BGH giao cho bạn tổ chức tiết hoạt động tập thể cho toàn học sinh khối 5, bạn chưa hiểu nên lúng túng làm nào. Bạn làm trường hợp đó? Đáp án: - Tìm hiểu chủ đề tiết HĐTT thời gian - Xây dựng giáo án, tìm phương án tổ chức tiết - Xin ý kiến đóng góp giáo viên khối - Duyệt giáo án với Ban giám hiệu trước thực - Khi thực xong xin ý kiến đóng góp tất giáo viên dự ban giám hiệu. [...]... giữa giáo dục nhà trường và giáo dục gia đình để đảm bảo được tính thống nhất, toàn vẹn của quá trình giáo dục Tuy nhiên, mối quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ học sinh nhiều khi lại là một vấn đề hết sức nhạy cảm, đặt giáo viên vào những tình thế khó xử mà không phải bất cứ giáo viên nào cũng tìm được cách xử lý đúng đắn Trong trường hợp này, phụ huynh học sinh bị kỷ luật là một vị chức. .. thẳng và gọi trực tiếp học sinh đó đứng lên chào giáo viên khi vào lớp Bắt đầu tiết học, giáo viên vào lớp, học sinh đứng lên chào và giáo viên chào đáp lại, là một điều hiển nhiên Nó có tác dụng ổn định trật tự lớp học, đồng thời cũng qua đó thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau giữa giáo viên và học sinh Tuy nhiên, tình huống xảy ra như trên cũng không phải hiếm gặp trong nhà trường Khi gặp phải tình huống. .. trọng và chỉ nên định hướng chứ không thể can thi p một cách thô bạo Nhưng những lời “giảng giải” của bạn sẽ ít sức thuyết phục nếu thi u đi một lời cam kết Với tư cách là một giáo viên luôn gần gũi, quan tâm đến em, bạn hứa sẽ cố gắng giúp đỡ hết sức để em có thể học tập tốt, chẩn bị một cách tốt nhất cho tương lai của mình về sau Trong tình huống này chỉ có thể bằng những lời nói có lý, có tình và sự... khuyết điểm trầm trọng mà học sinh vi phạm Đề nghị gia đình cùng thống nhất với giáo viên chủ nhiệm đánh giá mức độ vi phạm và biện pháp kỷ luật cần thi t, coi đó là biện pháp giáo dục để em học sinh có dịp “tỉnh ngộ” rút kinh nghiệm và sửa chữa khuyết điểm Mối quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ học sinh là vô cùng quan trọng trong việc giáo dục học sinh Giáo viên chủ nhiệm là người thay mặt nhà... đã có mặt đầy đủ, bạn cũng nên nhẹ nhàng nhắc nhở các em lần sau chú ý sắp xếp thời gian để không về quá muộn ảnh hưởng đến việc học tập Với thái độ cảm thông và cách xử lý nghiệm khắc nhưng có tình, chắc chắn bạn sẽ nhận được sự ủng hộ của học sinh và khiến các em ngày càng tôn trọng và yêu quý bạn hơn TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM Tình huống 1: Một học sinh trong lớp bạn chủ nhiệm làm mất xe đạp đã không dám... dù sao các em cũng vắng vì một lý do khá chính đáng Bạn vẫn kiên quyết xử lý “rắn” trong khi biết rõ nguyên nhân đó e rằng không tránh khỏi việc “mang tiếng” là cứng nhắc, thậm chí “vô tình Việc đảm bảo kỷ cương trong học đường, nhất là với các em học sinh phổ thông là hết sức cần thi t Nhưng đôi khi các giáo viên cũng phải tính đến những trường hợp bất đắc dĩ để có cách ứng xử linh hoạt Ở đây các em... tế có nhiều giáo viên ứng xư theo cách này vì đơn giản đó là chuyện “thường ở huyện” của tuổi học trò nghịch ngợm, không có gì đáng phải bận tâm cả Và lúc này trong mắt học sinh, bạn là một cô giáo “cực kỳ dễ tính” Nhưng dù sao cách bỏ qua “vô điều kiện” của bạn chưa phải là cách ứng xử hay Trong tình huống này, dù có tự ái hay không vừa lòng trước hành động đó của học sinh, bạn vẫn nên vào lớp như... đình giáo dục con cái Và đó cũng là một bài học cho cậu học sinh phạm tội B Bạn bỏ về vì cho rằng gia đình phụ huynh học sinh đã không tôn trọng giáo viên C Bạn can thi p không cho người bố tiếp tục đánh học sinh đó Đồng thời bạn dùng những lời lẽ giải thích cho vị phụ huynh hiểu đó không phải là cách giáo dục hay và yêu cầu gia đình cùng phối hợp với nhà trường để giáo dục em Việc phải dẫn học sinh phạm. .. kỷ luật và các em học sinh khác trong lớp về những lỗi mà em đó đã gây ra? Liệu các em học sinh có đặt nghi vấn gì về mối quan hệ “đặc biệt” giữa bạn và gia đình có địa vị ấy khi mà học sinh vi phạm kỷ luật mà vẫn không bị xử lý hay xử lý rất nhẹ? Như vậy, hai cách trên nghe chừng không ổn Bạn nên xử lý theo gợi ý 3 Đầu tiên bạn nên ôn tồn giải thích cho vị phụ huynh đó hiểu được mức độ vi phạm kỷ... tham gia vào các hoạt động của lớp Bạn phải làm gì để khuấy động phong trào của lớp? - Tìm hiểu nguyên nhân - Đưa ra các biện pháp phù hợp + Có các biện pháp để động viên khích lệ các em mỗi khi làm được một việc tốt + Cùng cả lớp tổ chức những trò chơi chung, những buổi học ngoại khóa + Động viên học sinh nhiệt tình tham gia vào các hoạt động của lớp của trường + Tổ chức thi đua giữa các tổ trong lớp, . CÁC TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM VÀ CÁCH XỬ LÝ Tình huống 1: Bạn vào lớp dạy tiết 3 ở lớp 5C khoảng 10 phút thì một em học sinh đứng. giáo viên vào những tình thế khó xử mà không phải bất cứ giáo viên nào cũng tìm được cách xử lý đúng đắn. Trong trường hợp này, phụ huynh học sinh bị kỷ luật là một vị chức sắc ở địa phương (và. thế các em có hiểu bài không?”. Các em trả lời: “Thầy dạy hay lắm ạ. Cô A. dạy chúng em chẳng hiểu gì cả. Hay là thầy dạy luôn lớp em đi ạ”. Vào tình huống này bạn chọn cách xử lý nào trong

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan