ĐÁP ÁN CHI TIẾT PART 7_ TEST 6 - ECONYMY 4

25 977 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2015, 18:10

TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB ĐÁP ÁN CHI TI Câu 153-154 TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB ĐÁP ÁN CHI TI Ế T PART 7_ TEST6_ECO4 Page 1 T PART 7_ TEST6_ECO4 TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 2 153. Hỏi về mục đích của bản thông báo >>>> Câu hỏi tổng quát >>> dung Skim (đọc lướt ) để tìm ý chính. Đây thường là câu hỏi đầu tiên trong các bài đọc hiểu nhằm mục đích kiểm tra kĩ năng đọc lướt ( skimming) và tìm ý chính trong đoạn văn. Vì thế, chúng ta đừng quá đi sâu vào chi tiết hay từ mới mà chỉ cần chú ý đến cấu trúc và những từ khóa ( key words) trong bài mà thôi Để trả lời dạng câu hỏi này, chúng ta làm như sau: 1. Đọc dòng đầu tiên của đoạn văn 2. Tìm mối liên hệ giữa những dòng đầu tiên của đoạn văn. 3. Đọc lướt qua những dòng còn lại, kiểm tra liệu ý chính của những dòng đầu tiên có đúng với những dòng còn lại hay không. Trong quá trình đọc chú ý đến những từ khóa được lặp đi lặp lại hay những từ đồng nghĩa 4. Loại bỏ phương án sai. Phương án sai là những phương án:  Không tìm được thông tin trong bài  Trái với thông tin đề cập trong bài  Quá chi tiết ( thông tin về thời gian, địa điểm, miêu tả cụ thể) Công ty giới thiệu về mình + đưa ra các events (chương trình) : + Giảm giá thường niên trong tháng 4 + hội thảo miễn phí + Thông báo địa điểm mới >>>>> key D : Thông báo tới khách hàng về các sự kiện sắp diễn ra. 154. Điểm nào không phải là feature (điểm nhấn) của cửa hàng Grandel’ Hardware >>>> Câu hỏi NOT >>> nhớ key words trong từng câu lựa chọn và dò với thông tin trong bài (Scan) A. Rental (tiền thuê) >>>> không đề cập trong bài TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB B. Seminars (Hội thả o) >>>> đ cửa hàng C. Location in New York ( đ (feature 3) ( New opening location ) D. Yearly sale event ( gi (feature 1) (Annual Sale ) * Lưu ý : Yearly = annual : hàng n >>>>>> key A : Equipment rentals : ti 155- 156 refer the following email TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB o) >>>> đ ề cập trong sự kiện thứ 2 (feature 2) s Location in New York ( đ ịa điểm ở New York ) >>>> đề cậ p trong s (feature 3) ( New opening location ) Yearly sale event ( gi ảm giá thường niên) >>>> đề cậ p trong s (feature 1) (Annual Sale ) ý : Yearly = annual : hàng n ăm : Equipment rentals : ti ền thuê trang thiết bị 156 refer the following email Page 3 2 (feature 2) s ắp tới của p trong s ự kiện 3 p trong s ự kiện 1 TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB 155. tại sao bức thư đượ c vi thư để nắ m ý chính >>>> Skimming A. respond to a request : hồ i đáp yêu c “ Thank you for… on May 12” … >>>> Đây là b lịch bay + nơi ở củ a ông Marks B. To report a hotel cancellation : thông báo h bài . Nhớ keyword “hotel ” trong câu l hotel request was processed được xử lý mà không có trở C. To change a destination : thay đ Marks chỉ thay đổi thờ i gian bay ch D. To ask a deposit : yêu cầ u m >>>>>Key A : hồ i âm yêu c 156. Ông Mark được đề ngh tương đương với câu hỏi d should A do~ ?” A là đố i tư thư,nhận thông báo, quả ng cáo. >>>>> Chú ý : Các ph TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB c vi ết ? >>>> Câu hỏi tổng quát >>>> Đọ c 2 câu đ m ý chính >>>> Skimming i đáp yêu c ầ u >>>> nhìn vào “Re : Flight Schedule” và Thank you for… on May 12” … >>>> Đây là b ức thư hồ i đáp v a ông Marks B. To report a hotel cancellation : thông báo h ủy chỗ ở >>>>> ý không có trong ” trong câu l ựa chọn,rồi đối chiếu (scan ) vớ i bài đ was processed without any holdups” (Yêu cầu về khách s ngại nào,tiến hành như dự định) To change a destination : thay đ ổi điểm đế n >>>>> ý không có trong bài,ông i gian bay ch ứ không thay đổi điểm đến u m ột khoản đặt cọ c >>>>> ý không có trong bài i âm yêu c ầu của ông Marks ngh ị làm gì ? >>>> Câu hỏi chi tiế t >>>> câu h d ự đoán hành động/ sự kiện sẽ xả y ra “ i tư ợng mà bài đọc muốn hướng đế n như là ngư ng cáo. >>>>> Chú ý : Các ph ần trả lờ i câ h Page 4 c 2 câu đ ầu bức u >>>> nhìn vào “Re : Flight Schedule” và i đáp v ề lịch trình : >>>>> ý không có trong i bài đ ọc . “Your khách s ạn của ông n >>>>> ý không có trong bài,ông c >>>>> ý không có trong bài t >>>> câu h ỏi này y ra “ What/How n như là ngư ời nhận i câ h ỏi dạng này TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 5 thường được gợi ý ở phần cuối bài đọc, nơi các nội dung yêu cầu,đòi hỏi… thường xuất hiện. Như trong bài đọc Mr Mike đề nghị Mr Mark 1. “ Please let me know if this departure time is suitable” (Đoạn 1) >>>> xác nhận và thông báo cho Mr Mike thời gian khởi hành có phù hợp,hợp lý không 2. “please contact me with any question you may have” (đoạn 2) >>>> liên lạc để biết thêm thông tin A. Choose a different airline : chọn hãng hàng không khác B. Reserve a hotel room : đặt phòng C. Confirm a change in departure time : xác nhận thay đổi về thời gian cất cánh D. Select an arrival time : chọn thời gian đi >>>>> Key C Confirm a change in departure time : xác nhận thay đổi về thời gian cất cánh * Chú ý : Ở đây trong câu trả lời đã sử dụng paragraphing để thay đổi câu chữ. “ let me know….” = “confirm…” 157 – 158 Refer to the following advertisement. TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB 157. Quảng cáo KHÔNG đ NOT >>> Câu hỏi chi tiế t >>> l A. They require a deposit việc đặt trướ c phòng >>>> TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB đ ề cập về Cambridge 5- star Beaches ? >>>>> Câu h t >>> l ựa từ khóa trong các lựa chọ n và Scan trong bài. deposit for reservations : Họ yêu cầu một kho c phòng >>>> Đúng ( 20% deposit to reserve your room ) Page 6 star Beaches ? >>>>> Câu h ỏi n và Scan trong bài. t kho ản đặt cọc cho your room ) TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 7 B. They offer more than one pool : Cung cấp nhiều hơn một hồ bơi >>>> Đúng >>> ghi nhớ từ khóa POOL rồi scan trong bài.Có 2 pools C. There is a special online discount : Chiết khấu online >>>> Đúng >>> “first time guests that book online ….receive 15% off the standard room rate”. *Chú ý: discount được thay thế bằng 15% off trong bài D. Meeting rooms are available : Phòng họp có sẵn >>>> Sai (NOT) >>>>>> Key D Meeting rooms are available : Phòng họp có sẵn 158. What does the hotel offer new guests ? khách sạn đưa ra lời mời gì với những khách mới ? >>>>> Câu hỏi chi tiết >>> Ghi nhớ từ khóa “ New guest” và Scan bài đọc. Ta có thể tìm ra dòng thông tin về new guests như sau “ First time guests that book online before September 11 receive 15% off the standard room rate” (Với những khách lần đầu đặt phòng online trước 11/9 sẽ nhận được chiết khấu 15% cho phòng tiêu chuẩn) >>>> Key A : A discount on room charge : Chiết khấu chi phí phòng ở *Chú ý : 15% off = discount 15% 159- 162 Refer to the following news article TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 8 TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB 159. What the purpose of the news article ? M tổng quát >>>> đọ c tiêu đ acquisitions” (các cuộ c mua bán sát nh nhập củ a Zoom.com và SocialDeck >>>>> key A : To report on the bán 1 công ty * Chú ý : Purchase = buy = get acquisition 160. Who is Brad Daugherty trong bài đọc >>>> Ghi nh ớ >>>>> key C : The CEO of Zoom.com 161 . Where did Mr Daugherty meet Mr câu hỏi chi tiết >>>>> keywords Thibeau >>>> Key B In London : ở London 162. How many companies has Zoom.com acquired since August ? Có bao nhiêu công ty mà Zoom.com mua t Có 4 công ty mà Zoom.com thu mua : SocialDeck, Slidez, Jamol, Liiike.com >>>> Key D : Four TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB of the news article ? M ục đích củ a bài báo >>>> Câu h c tiêu đ ề bài báo và lướt qua các đoạ n ta th c mua bán sát nh ập) >>>> Bài báo nói về cu ộ a Zoom.com và SocialDeck >>>>> key A : To report on the purchase of a company : thông báo v * Chú ý : Purchase = buy = get acquisition Brad Daugherty ? Ai là B.D ? >>>> Câu hỏi chi tiế t v ớ từ khóa Brad Daugherty và Scan (dò đ ọ >>>>> key C : The CEO of Zoom.com . Where did Mr Daugherty meet Mr Thibeau ? Ông D gặ p ông T London How many companies has Zoom.com acquired since August ? Có bao nhiêu công ty mà Zoom.com mua t ừ tháng 8 ? Có 4 công ty mà Zoom.com thu mua : SocialDeck, Slidez, Jamol, Liiike.com Page 9 a bài báo >>>> Câu h ỏi n ta th ấy từ khóa “ ộ c mua bán sát of a company : thông báo v ề việc mua t v ề 1 đối tượng ọ c) trong bài p ông T ở đâu>>>> How many companies has Zoom.com acquired since August ? Có bao nhiêu Có 4 công ty mà Zoom.com thu mua : SocialDeck, Slidez, Jamol, Liiike.com TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB 163- 165 Refer to article TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 10 [...]... lạc với Linda 168 What is included with the letter ? Cái gì được đính kèm với lá thư ? >>>> “ The included $10 gift certificate to use….” >>>> Key D A Coupon = gift certificate : phiếu quà tặng 169 - 172 Refer to the following e-mail TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 14 TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 15 17 3- 175 Refer to the following letter TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 16 1 7 6- 180 Refer to... >>>> Đúng (Xem tại phần Cons – nhược điểm) “ During peak times, the wait can sometimes get crazy…” >>>> key B Its pizza traces its roots to Chicago 166 - 168 Refering to the following letter TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 12 TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 13 166 Why was the letter written ? Tại sao lá thư đươc viết ? >>>>> Câu hỏi tổng quát >>>> đọc kỹ đoạn đầu thư và đọc lướt (skim) toàn bộ >>>>... 163 What time does the restaurant close on Thursday ? Vào thứ 3 nhà hàng đóng cửa lúc mấy giờ >>>> 10 P.M >>>> key C 10 P.M 1 64 What is indicated about the restaurant ? đáp án nào không nói về nhà hàng ? >>>> Câu hỏi chi tiết về đối tượng A The service is slow in the bar area (Dịch vụ chậm chạm ở khu vực quầy bar)... TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 19 1 86 -1 90 Refer to the following advertisement and e 190 e-mail TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 20 TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 21 19 1- 195 Refer to the following emails TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 22 1 9 6- 200 Refer to the following emails TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 23 TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 24 HAVE FUN  ! TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE... original location ( nhà hàng được trang hoàn khác hẳn so với nhà hàng trước ) 165 What is NOT stated in the article ? Điều gì không được thể hiện trong bài báo? >>>>> Câu hỏi chi tiết NOT A At Jay’s Pizza individual slices of pizza are not sold Tại Jay’s Pizza không bán những miếng nhỏ >>>> đúng B Its pizza traces its roots to Chicago >>>>> Sai TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 11 C Most other restaurants... customers) về sự kiện sắp tới ( Saturday’s sales event) >>>> key D To invite a customer to an upcoming event 167 According to the letter, what should the customer do if he/she wants more information ? Theo như bức thư thì khách hàng làm gì nếu muốn biết thêm thông tin ? >>>> Câu hỏi dự đoán hành động/sự kiện sẽ xảy ra What/ how should/will A do~? >>>>> Tìm ở đoạn cuối bài đọc >>> “ Please email me... vực quầy bar) >>>>> Bài đọc không nói tới bar area >>>> loại B It is closed on certain holidays ( đóng cửa vào các ngày lễ) >>>>> Không đề cập trong bài >>>> loại C Reservations are required for large parties ( các bữa tiệc lớn phải đặt trước) >>>>> không đề cập trong bài >>>> loại D It is decorated diffirently than it original location ( nhà hàng được trang hoàn khác hẳn so với nhà hàng trước ) >>>>> . TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB ĐÁP ÁN CHI TI Câu 15 3-1 54 TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB ĐÁP ÁN CHI TI Ế T PART 7_ TEST6 _ECO4 Page 1 T PART 7_ TEST6 _ECO4 TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE. roots to Chicago . 166 - 168 Refering to the following letter TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 13 TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 14 166 . Why. phiếu quà tặng 169 - 172 . Refer to the following e-mail TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB Page 15 TRÀ THANH_TOEIC PRACTICE CLUB 173 - 175 Refer to the

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan