Bộ Giao diện Chia sẻ kiến thức

25 255 0
Bộ Giao diện Chia sẻ kiến thức

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giao diện chia sẻ kiến thức 001 (Tư liệu chưa được thẩm định) Nguồn: http://chiasekienthuc.violet.vn/ Người gửi: Trần Quốc Tuấn (trang riêng) Ngày gửi: 06h:45' 11-10-09 Dung lượng: 1.0 MB Số lượt tải: 6 Mô tả: Giao diện được xây dựng trên giao diện chuẩn của Blog "Chia sẻ kiến thức". Copy rồi paste vào menu <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href= "http://chiasekienthuc.webng.com/chiasekienthuc001.css"> Giao diện Chia sẻ kiến thức 003 (Tư liệu chưa được thẩm định) Nguồn: Người gửi: Trần Quốc Tuấn (trang riêng) Ngày gửi: 13h:56' 14-10-09 Dung lượng: 698.8 KB Số lượt tải: 6 Mô tả: Giao diện mẫu 003 sử dụng tốt hơn nếu sử dụng giao diện Mẫu dothanhyb_04 (thầy Đỗ Trung Thành) <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://chiasekienthuc.webng.com/chiasekienthuc003.css"> Giao diện Chia sẻ kiến thức 004 (Tư liệu chưa được thẩm định) Nguồn: Người gửi: Trần Quốc Tuấn (trang riêng) Ngày gửi: 13h:56' 14-10-09 Dung lượng: 1'012.8 KB Số lượt tải: 7 Mô tả: Giao diện mẫu 004 sử dụng tốt hơn nếu sử dụng giao diện Mẫu Chuẩn của Violet Copy rồi paste vào menu: <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href= "http://chiasekienthuc.webng.com/chiasekienthuc004.css"> Giao diện Chia sẻ kiến thức 005 (Tư liệu chưa được thẩm định) Nguồn: Người gửi: Trần Quốc Tuấn (trang riêng) Ngày gửi: 15h:30' 20-10-09 Dung lượng: 863.6 KB Số lượt tải: 0 Mô tả: Giao diện 005 được xây dựng trên một phần nhỏ của Skins Wood Yahoo! Messenger 9.0 và kết hợp với giao diện chuẩn Blog Chia sẻ kiến thức. copy đoạn code sau paste vào khối chức năng "http://chiasekienthuc.webng.com/chiasekienthuc005.css"> Giao diện Chia sẻ kiến thức 006 (Tư liệu chưa được thẩm định) Nguồn: Người gửi: Trần Quốc Tuấn (trang riêng) Ngày gửi: 05h:48' 21-10-09 Dung lượng: 505.2 KB Số lượt tải: 3 Mô tả: Giao diện 006 sử dụng tốt với mọi trình duyệt và bất cứ mẫu giao diện của violet. Đoạn mã có dạng như sau: <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href= "http://chiasekienthuc.webng.com/chiasekienthuc006.css"> Giao diện chia sẻ kiến thức 007 (Tư liệu chưa được thẩm định) Nguồn: Người gửi: Trần Quốc Tuấn (trang riêng) Ngày gửi: 06h:31' 25-10-09 Dung lượng: 909.7 KB Số lượt tải: 0 Mô tả: Giao diện 007 sử dụng tốt với mọi trình duyệt và bất cứ mẫu giao diện của violet. Đoạn mã có dạng như sau: <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href= "http://chiasekienthuc.webng.com/chiasekienthuc007.css"> Giao diện Chia sẻ kiến thức 008 (Tư liệu chưa được thẩm định) Nguồn: Người gửi: Trần Quốc Tuấn (trang riêng) Ngày gửi: 18h:54' 05-11-09 Dung lượng: 679.0 KB Số lượt tải: 3 Mô tả: Giao diện 008 được xây dựng trên giao diện website http://violet.vn/chiasecode. Đoạn mã có dạng như sau: <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href= "http://chiasekienthuc.webng.com/chiasekienthuc008.css"> Giao diện Chia sẻ kiến thức 009 (Tư liệu chưa được thẩm định) Nguồn: Người gửi: Trần Quốc Tuấn (trang riêng) Ngày gửi: 06h:08' 08-11-09 Dung lượng: 658.6 KB Số lượt tải: 2 Mô tả: Giao diện 009 được xây dựng trên giao diện website http://violet.vn/chiasekienthuc. Đoạn mã có dạng như sau: "http://chiasekienthuc.webng.com/chiasekienthuc009.css"> Giao diện chia sẻ kiến thức 010 (Tư liệu chưa được thẩm định) Nguồn: Người gửi: Trần Quốc Tuấn (trang riêng) Ngày gửi: 06h:25' 08-11-09 Dung lượng: 792.9 KB Số lượt tải: 3 Mô tả: Giao diện 010 sử dụng tốt với mọi trình duyệt và bất cứ mẫu giao diện của violet. Đoạn mã có dạng như sau: <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href= "http://chiasekienthuc.webng.com/chiasekienthuc010.css"> Giao diện Chia sẻ kiến thức 011 (Tư liệu chưa được thẩm định) Nguồn: Người gửi: Trần Quốc Tuấn (trang riêng) Ngày gửi: 08h:59' 08-11-09 Dung lượng: 492.1 KB Số lượt tải: 2 Mô tả: Giao diện 011 do Blog "Chia sẻ kiến thức" cùng Blog "Chia sẻ CODE" thực hiện, sử dụng tốt với mọi trình duyệt và bất cứ mẫu giao diện của violet. Đoạn mã có dạng như sau: <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://chiasekienthuc.webng.com/chiasekienthuc011.css"/> Giao diện Chia sẻ kiến thức 012 (Tư liệu chưa được thẩm định) Nguồn: Người gửi: Trần Quốc Tuấn (trang riêng) Ngày gửi: 09h:32' 08-11-09 Dung lượng: 634.7 KB Số lượt tải: 4 Mô tả: Giao diện 012, giao diện được sử dụng vào ngày 20-11 do Blog "Chia sẻ kiến thức" cùng Blog "Chia sẻ CODE" phối hợp thực hiện, sử dụng tốt với mọi trình duyệt và bất cứ mẫu giao diện của violet. Đoạn mã có dạng như sau: <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://chiasekienthuc.webng.com/chiasekienthuc012.css"/> Giao diện Chia sẻ kiến thức 013 (Tư liệu chưa được thẩm định) Nguồn: Người gửi: Trần Quốc Tuấn (trang riêng) Ngày gửi: 07h:57' 21-11-09 Dung lượng: 764.8 KB Số lượt tải: 3 Mô tả: Giao diện 013, do Blog "Chia sẻ kiến thức" cùng Blog "Chia sẻ Fonts" phối hợp thực hiện, sử dụng tốt với mọi trình duyệt và bất cứ mẫu giao diện của violet. Đoạn mã có dạng như sau: <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="http://chiasekienthuc.webng.com/chiasekienthuc013.css"/> Giao diện Chia sẻ kiến thức 014 (Tư liệu chưa được thẩm định) Nguồn: Người gửi: Trần Quốc Tuấn (trang riêng) Ngày gửi: 15h:27' 23-11-09 Dung lượng: 655.7 KB Số lượt tải: 2 Mô tả: Giao diện 014 được xây dựng dựa trên một số mô hình của trang http://www.baomoi.com/, sử dụng tốt và đẹp nếu kết hợp với Mẫu dothanhyb_04 (thầy Đỗ Trung Thành) và paste đoạn mã vào các Menu ViOLET. Giao diện có đoạn mã như sau: <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href= "http://chiasekienthuc.webng.com/chiasekienthuc014"> Giao diện Chia sẻ kiến thức 015 (Tư liệu chưa được thẩm định) Nguồn: Người gửi: Trần Quốc Tuấn (trang riêng) Ngày gửi: 14h:31' 30-11-09 Dung lượng: 623.2 KB Số lượt tải: 3 Mô tả: Giao diện 015 tương thích với trình duyệt Mozilla Firefox và mẫu giao diện dothanhyb_04 (thầy Đỗ Trung Thành). Đoạn mã như sau: <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href= "http://chiasekienthuc.webng.com/chiasekienthuc015.css"> CHÚ Ý: Copy và paste vào thanh Menu. Giao diện Chia sẻ kiến thức 016 (Tư liệu chưa được thẩm định) Nguồn: Người gửi: Trần Quốc Tuấn (trang riêng) Ngày gửi: 14h:42' 01-12-09 Dung lượng: 703.0 KB Số lượt tải: 6 Mô tả: Giao diện 016, tương thích với tất cả mẫu giao diện ViOLET chạy tốt với trình duyệt Mozilla Firefox kết hợp với độ phân giải màn hình 1024 by 768 pixels. Đoạn mã như sau: <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href= "http://chiasekienthuc.webng.com/chiasekienthuc016.css"> CHÚ Ý: Copy và paste vào Menu mới thất rỏ giao diện này. Giao diện Chia sẻ kiến thức 017 [...]... Mẫu giao diện Chia sẻ kiến thức 020 là mẫu giao diện được thiết kế và nâng cấp từ mẫu giao diện mới của Blog "Chia sẻ kiến thức" có đoạn mã như sau: CHÚ Ý : Đoạn mã giao diện này chỉ có tác dụng khi chép vào phần thông tin bản quyền của tất cả website ViOLET Giao diện Chia sẻ kiến thức. .. -Mọi chi tiết xin liên hệ: Email: chiasekienthuc@chiasekienthuc.violet.vn Website: http://chiasekienthuc.violet.vn Giao diện Chia sẻ kiến thức 029 (Tư liệu chưa được thẩm định) Nguồn: Người gửi: Trần Quốc Tuấn (trang riêng) Ngày gửi: 12h:20' 27-03-10 Dung lượng: 581.0 KB Số lượt tải: 4 Mô tả: Giao diện Chia sẻ kiến thức 029 được nâng cấp từ mẫu giao diện Chia sẻ kiến thức 028 Đoạn mã như sau: Copy và paste vào thông tin bản quyền Giao diện Chia sẻ kiến thức 030 (Tư liệu chưa được thẩm định) Nguồn: Người gửi: Trần Quốc Tuấn (trang riêng) Ngày gửi: 16h:10' 17-04-10 Dung lượng: 562.2 KB Số lượt tải: 6 Mô tả: Giao diện Chia sẻ kiến thức 030 được nâng cấp từ mẫu giao diện Chia sẻ kiến thức 029 Đoạn mã như sau: Copy và paste vào thông tin bản quyền Giao diện Chia sẻ kiến thức 031 (Tư liệu chưa được thẩm định) Nguồn: Người gửi: Trần Quốc Tuấn (trang riêng) Ngày gửi: 16h:34' 17-04-10 Dung lượng: 542.3 KB Số lượt tải: 17 Mô tả: Giao diện Chia sẻ kiến thức 031 được nâng cấp từ mẫu giao diện Chia sẻ kiến thức 030 - 029 có menu màu xám... tải: 3 Mô tả: Giao diện 019, tương thích với các mẫu giao diện ViOLET và chạy tốt với mội trình duyệt web Giao diện 019 còn một các tên khác là giao diện Happy New Year (Chúc mừng năm mới) Giao diện các đoạn mã như sau: Copy và paste vào thanh menu Giao diện Chia sẻ kiến thức 020 (Tư... Dung lượng: 553.5 KB Số lượt tải: 2 Mô tả: Giao diện Chia sẻ kiến thức 028 được nâng cấp từ mẫu giao diện Chia sẻ kiến thức 027 có thêm hai đường viền trên dười màu xanh và giao diện hiện thị tốt nếu kết hợp với Mẫu dothanhyb_06 (thầy Đỗ Trung Thành) Đoạn mã như sau: Copy và paste vào... 18h:26' 06-01-10 Dung lượng: 502.1 KB Số lượt tải: 0 Mô tả: Giao diện Chia sẻ kiến thức 021 được xây dựng và nâng cấp từ mẫu giao diện thứ 020, đoạn mã như sau: CHÚ Ý: Copy và paste vào thông tin bản quyền Giao diện Chia sẻ kiến thức 022 (Tư liệu chưa được thẩm định) Nguồn: Người gửi: Trần . 495.8 KB Số lượt tải: 0 Mô tả: Mẫu giao diện Chia sẻ kiến thức 020 là mẫu giao diện được thiết kế và nâng cấp từ mẫu giao diện mới của Blog " ;Chia sẻ kiến thức& quot; có đoạn mã như sau: <link. 553.5 KB Số lượt tải: 2 Mô tả: Giao diện Chia sẻ kiến thức 028 được nâng cấp từ mẫu giao diện Chia sẻ kiến thức 027 có thêm hai đường viền trên dười màu xanh và giao diện hiện thị tốt nếu kết hợp. lượng: 491.1 KB Số lượt tải: 0 Mô tả: Giao diện Chia sẻ kiến thức 024 được sau chép từ mẫu giao diện mới nâng cấp lần đầu tiên của Blog Chia sẻ kiến thức đoạn mã như sau: <link rel="stylesheet"

Ngày đăng: 27/06/2015, 07:00

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan