Bộ giao diện Chia sẻ kiến thức 2

1 179 0
Bộ giao diện Chia sẻ kiến thức 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Cập nhật giao diện chia sẻ kiến thức (Mới nhất) Mô tả: Hệ thống sẽ tự động cập nhật giao diện mới nhất sau khi có giao diện mới được đăng lên tại trang http://chiasekienthuc.violet.vn và trang web nào có được đoạn mã css của giao diện này sẽ tự động thay đổi, không cần một thao tác. Copy đoạn mã sau và paste vào thông tin bản quyền của trang web: <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen"href="http://chiasekienthuc.webng.com/cn_giaodien_chiasekienthuc.css"> MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ (Cước phí tính theo cài đặt đường truyền): Website: http://chiasekienthuc.violet.vn/ Email: chiasekienthuc.2009@gmail.com . Cập nhật giao diện chia sẻ kiến thức (Mới nhất) Mô tả: Hệ thống sẽ tự động cập nhật giao diện mới nhất sau khi có giao diện mới được đăng lên tại trang http://chiasekienthuc.violet.vn. media="screen"href="http://chiasekienthuc.webng.com/cn_giaodien_chiasekienthuc.css"> MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ (Cước phí tính theo cài đặt đường truyền): Website: http://chiasekienthuc.violet.vn/ Email: chiasekienthuc .20 09@gmail.com . đăng lên tại trang http://chiasekienthuc.violet.vn và trang web nào có được đoạn mã css của giao diện này sẽ tự động thay đổi, không cần một thao tác. Copy đoạn mã sau và paste vào thông tin

Ngày đăng: 27/06/2015, 07:00

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan