0

Giáo án âm nhạc 4 trọn bộ

370 808 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2015, 15:59

Thứ năm ngày 12 tháng 9 năm 2013 TIẾT: 1 + Ôn tập 3 bài hát: Quốc ca Việt Nam Bài ca đi học Cùng múa hát dưới trăng + Ký hiệu ghi nhạc ở lớp 3 I-MỤC TIÊU - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 3 bài hát đã học ở lớp 3: Quốc ca Việt Nam, Bài ca đi học, Cùng múa hát dưới trăng. - Biết hát kết hợp vỗ tay (gõ đệm) hoặc vận động theo bài hát. - Ghi chú: + Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca. + Nhớ một số kí hiệu ghi nhạc đã học. II-CHUẨN BỊ III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn đònh lớp: Nhắc học sinh ngồi ngay ngắn, khởi động giọng . 2.Ôn bài cũ:Tiết đầu thông qua 3.Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH * Hoạt động 1: Ôn tập 3 bài hát lớp 3 -Gv treo 3 bức tranh minh họa cho 3 bài hát: Quốc ca Việt Nam, Bài ca đi học, Cùng múa hát dười trăng. Kết hợp cho Hs nghe giai điệu từng bài đễ hs đoán tên bài hát và tác giả -Hướng dẫn hs lần lượt ôn từng bài hát + Quốc ca Việt Nam: n hát thuộc 2 lời ca, -Hs ngồi ngay ngắn xem tranh và trả lời -Ôn hát theo hướng dẫn. -Đứng hát thuộc lời, thể hiện hát đúng giai điệu tiết tấu, thể hiện tính chất hành khúc. Tập cho hs đứng hát Chào cờ với tư thế nghiêm trang. + Bài ca đi học: hs hát thuộc lời ca, hát kết hợp gõ đệm theo nhòp, phách, tiết tấu lời ca. + Cùng múa hát dười trăng: Hs hát kết hợp gõ đệm theo nhòp 3, hát kết hợp vận động nhẹ nhàng. tư thế nghiêm trang. -Hát kết hợp gõ đệm. - Hát kết hợp gõ đệm theo nhòp, hát kết hợp vận động phụ hoạ. Nhận xét * Hoạt động 2: n tập một số ký hiệu ghi nhạc -Đặt câu hỏi: 1. Ở lớp 3 em đã được ký ghi nhạc gì? 2. Hãy kể tên một số nốt nhạc em đã học? -Nghe và trả lời các câu hỏi -Khóa Son, khuông nhạc, 7 nốt 3. Em đã học được những hình nốt nào? -Gv kết kợp treo bảng phụ và lần lượt ôn cho hs các kiến thức: Khuông nhạc, khoá son, tên các nốt nhạc, hình nốt và vò trí nốt trên khuông +Khuông nhạc: gồm 5 dòng kẽ và 4 khe,… nhạc cơ bản -Đô-Rê-Mi-Fa-Son-La-Si -Nốt trắng, nốt đen, nốt móc đơn, nốt móc kép, dấu lặng đen, dấu lặng đơn. -n và nắm lại các ký hiệu ghi nhạc. +Khoá son: đặt ở đầu khuông nhạc +Tên các nốt nhạc: Đô-Rê-Mi-Fa-Son-La- Si. ( có thể chỉ vò trí các nốt trên khuông bằng tay hoặc trên khuông nhạc ) +Các hình nốt: Nốt trắng , nốt đen , nốt móc đơn , nốt móc kép , dấu lặng đen , dấu lặng đơn . -Hướng dẫn hs tập nói tên nốt nhạc trên -Ghi nhớ -Luyện nói tên nốt trên khuông ( Bao gồm hình nốt và tên nốt ). Ví dụ: Son đen, La trắng, Mi móc đơn, … -Hướng dẫn hs tập viết một số nốt nhạc trên khuông ( kẻ một khuông nhạc, viết khoá son đầu khuông nhạc, viết một số nốt nhạc trong đó thể hiện đủ các hình nốt) -Gv xem và nhận xét một số vở của hs * Củng cố-Dặn dò khuông -Luyện viết tên nốt trên khuông [...]... động phụ họa - Ghi chú: + Nhận biết các nốt Đô, Mi, Son, La trên khuông nhạc + Biết đọc nốt nhạc theo cao độ và tiết tấu II-CHUẨN BỊ * Giáo viên -Máy nghe băng đóa nhạc bài hát lớp 4, bảng phụ -Nhạc cụ quen dùng -Một số động tác vận động phụ hoạ theo bài hát -Bảng phụ chép sẵn bài tập cao độ và bài tập * Học sinh -SGK Âm nhạc 4 -Nhạc cụ gõ đệm -Vở ghi bài tiết tấu III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn đònh lớp:... kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát - Ghi chú: + Biết tác giả bài hát là nhạc só Nguyễn Đức Toàn + Biết gõ đệm theo phách, theo nhòp II-CHUẨN BỊ * Giáo viên -Hát chuẩn xác bàu hát -Máy nghe băng đóa nhạc bài hát lớp 4, bảng phụ -Nhạc cụ quen dùng -Tranh ảnh minh hoạ bài hát -Tiết tấu chủ đạo: * Học sinh -SGK Âm nhạc 4 -Nhạc cụ gõ đệm -Vở ghi bài III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn đònh lớp: Nhắc học sinh...-Hỏi hs nhắc lại tên bài hát đã được ôn, tác giả sáng tác -Hát lại một số các bài hát đó -Dặn dò hs về ôn lại các ký hiệu ghi nhạc -Hs trả lời đã học để chuẩn bò tốt cho các tiết TĐN sẽ học ở năm học này -Thực hiện theo yêu cầu -Lắng nghe và ghi nhớ Thứ năm này 19 tháng 9 năm 2013 TIẾT: 2 Học hát bài: EM YÊU HOÀ BÌNH Nhạc và lời: Nguyễn Đức Toàn I-MỤC TIÊU - Biết hát thoe giai điệu... thiệu đôi nét về nhạc só Nguyễn Đức Toàn -GV cho HS nghe hát mẫu -Cho HS luyện thanh -GV hướng dẫn đọc lời ca theo tiết tấu -Chia bài hát thành 8 câu để tập -Dạy hát: dạy hát từng nối tiếp đến hết bài -HS nghe -Nghe hát mẫu -Luyện thanh -Tập đọc lời ca theo tiết tấu -Tập hát từng câu theo hướng dẫn của GV -Lưu ý những chỗ có luyến: tre, đường, yêu, xóm, -Cần thể hiện đúng rã, lắng, cánh, thơm, hương,... ngồi ngay ngắn, khởi động giọng 2.Ôn bài cũ: -Cho HS nhắc lại tên và vò trí 7 nốt nhạc trên khuông -Chữa 2 bài tập ở tiết học trước ( HS trình bài trên bảng, GV chấm một số vở ) -GV nhận xét 3.Bài mới : a Phần mở đầu: -Giới thiệu nội dung tiết học gồm 2 phần: Học hát : Em yêu hoà bình b Phần hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH * Hoạt động 1: Dạy hát bài Em yêu hoà bình -Hỏi HS... thanh -Tập đọc lời ca theo tiết tấu -Tập hát từng câu theo hướng dẫn của GV -Lưu ý những chỗ có luyến: tre, đường, yêu, xóm, -Cần thể hiện đúng rã, lắng, cánh, thơm, hương, có để hướng dẫn HS -Chú ý phát âm rõ lời,gọn tiếng hát đúng -Chú ý chỗ đảo phách: câu…dòng sông hai bên bờ… -Tập xong cho Hs hát lại nhiều lần để thuộc lời và -Luyện hát: đồng thanh từng dãy giai điệu, GV giữ nhòp đều cho HS trong quá... ghi bài tiết tấu III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn đònh lớp: Nhắc học sinh ngồi ngay ngắn, khởi động giọng 2.Ôn bài cũ: -Cho HS nghe giai điệu bài hát vừa học ở tiết trước, HS nhắc lại tên bài hát, tác giả sáng tác -HS hát đồng thanh bái hát -GV nhận xét 3.Bài mới : a Phần mở đầu: -Giới thiệu nội dung tiết học gồm 2 phần: n tập : Em yêu hoà bình, Bài tập cao độ và tiết tấu b Phần hoạt động: . lần lượt ôn cho hs các kiến thức: Khuông nhạc, khoá son, tên các nốt nhạc, hình nốt và vò trí nốt trên khuông +Khuông nhạc: gồm 5 dòng kẽ và 4 khe,… nhạc cơ bản -Đô-Rê-Mi-Fa-Son-La-Si -Nốt trắng,. bài hát là nhạc só Nguyễn Đức Toàn. + Biết gõ đệm theo phách, theo nhòp. II-CHUẨN BỊ * Giáo viên * Học sinh -Hát chuẩn xác bàu hát. -Máy nghe băng đóa nhạc bài hát lớp 4, bảng phụ. -Nhạc cụ quen. đạo: -SGK Âm nhạc 4 -Nhạc cụ gõ đệm -Vở ghi bài III-HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn đònh lớp: Nhắc học sinh ngồi ngay ngắn, khởi động giọng . 2.Ôn bài cũ: -Cho HS nhắc lại tên và vò trí 7 nốt nhạc trên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án âm nhạc 4 trọn bộ, Giáo án âm nhạc 4 trọn bộ,

Mục lục

Xem thêm