0

GIÁO ÁN ÂM NHAC 3 TRỌN BỘ

311 535 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2015, 15:27

Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 Thứ tư ngày 11 tháng 9 năm 2013 Học bài hát: QUỐC CA VIỆT NAM I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và lời 1. Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 - Có ý thức nghiêm trang khi chào cờ. - Biết tác giả bài hát là nhạc só Văn Cao II. Giáo viên chuẩn bò: - Học thuộc bài Quốc ca, tập hát chuẩn xác ( dòch giọng). - Nhạc cụ quen dùng. III. Các hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG I: Dạy hát Quốc ca ( lời 1). Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 Giáo viên Học sinh - Giới thiệu bài hát, tên bài, tác giả. - Hát mẫu ( đàn giai điệu). - hướng dẫn học sinh đọc lời theo tiết tấu. - hướng dẫn khởi động giọng ( a,i). - Dạy từng câu đến hết bài. - Trật tự lắng nghe và trả lời. - Đọc đúng 3 cao độ. - Đọc lời theo hướng dẫn. - Hát cả lớp theo hướng dẫn. Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 HOẠT ĐỘNG II: Đàm thoại. Giáo viên Học sinh - Giáo viên giảng giải sơ lược về bài hát Quốc ca. - Đặt 1 số câu hỏi: . Bài Quốc ca được hát khi nào? - Chú ý lắng nghe. - Nghe và trả lời. - Lúc chào cờ. Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 . Ai là tác giả của bài Quốc ca. . Khi chào cờ và hát Quốc ca phải có thái độ như thế nào? - Nhạc só Văn Cao. - Đứng yên lặng, nghiêm trang. * Củng cố – Hướng dẫn học ở nhà: - Cho vài em, hát cả lớp dưới sự điều khiển của lớp trưởng. - Nhận xét đánh giá tiết học. Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 Thứ tư ngày 18 tháng 9 năm 2013 TIẾT: 2 Học bài hát: QUỐC CA VIỆT NAM ( tt ) Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời 2. - Tập nghi thức chào cờ và hát Quốc ca. - Biết hát đúng giai điệu. II. Giáo viên chuẩn bò: - Học thuộc lời 2 và cả bài Quốc ca Việt Nam. - Nhạc cụ quen dùng: kèn Melodion. Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 III. Các hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG I: Dạy hát Quốc ca ( lời 2). Giáo viên Học sinh - Khởi động giọng. - hướng dẫn học sinh đọc lời theo tiết tấu ( giải thích từ khó). - Khởi động theo 3 cao độ. - Đọc lời bài hát, lắng nghe giáo viên giải thích. Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 - Hát mẫu lời 2. - hướng dẫn học sinh hát từng câu( nối tiếp đến hết bài ). - Nghe hát mẫu. - Hát theo sự hướng dẫn của giáo viên. HOẠT ĐỘNG II: Đàm thoại. Giáo viên Học sinh - Hỏi: khi hát Quốc ca phải như thế - Trả lời: nghiêm trang. Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 nào? - hướng dẫn học sinh đứng nghiêm. - Quan sát học sinh thực hành. - Sửa sai. - Lớp trưởng hô khẩu lệnh chào cờ ( nghỉ, nghiêm chào cờ, chào, Quốc ca). - Cả lớp cùng hát từ lời 1 sang lời 2. * Củng cố – Hướng dẫn học ở nhà:      Những điều cần rút kinh nghiệm: …………………………………… …………………………………… …………………………………… ………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… ………………………………… [...]... lên ánh trên giọt sương long lanh - Thực hành theo nhóm cá nhân vài em * Củng cố – Hướng dẫn học ở nhà: - Gọi vài em khá thực hành hát và vỗ tay - Cả lớp nhận xét bạn Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 - Giáo viên đánh giá tiết học - Dặn học sinh về nhà học thuộc lòng bài ca ( lời 1) Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 Thứ tư ngày 3 tháng 10 năm 2012 Giáo án. .. phách) - Đưa 2 tay làm cánh bướm - Đưa 2 tay lên miệng làm loa - Vỗ tay theo phách * Củng cố – Hướng dẫn học ở nhà: - Đặt câu hỏi cho học sinh trả lời về nội dung bài - Cả lớp hát vỗ tay theo nhòp, tứng nhóm biểu diễn - Nhận xét đánh giá các hoạt động Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 Thứ tư ngày 11 tháng 10 năm 2012 TIẾT:... ĐẾM SAO Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 Nhạc và lời: Văn Chung  I Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và lời ca - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 - Biết gõ đệm theo phách II Giáo viên chuẩn bò: - Hát chuẩn xác, truyền cảm - Nhạc cụ quen dùng III Các hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG I: Dạy bài hát : Đếm sao Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 Giáo viên Giáo án - Môn... cờ TIẾT: 3 HỌC BÀI HÁT: BÀI CA ĐI HỌC Nhạc và lời: Phan Trần Bảng Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 -I Mục tiêu:  - Biết hát đúng giai điệu và lời 1 - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát - Biết gõ đệm theo phách Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 II Giáo viên chuẩn bò: - Hát chuẩn xác - Nhạc cụ quen dùng đệm bài hát III Các hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG I: Dạy bài hát Giáo viên Giáo án - Môn m... phụ họa Giáo viên - hướng dẫn học sinh hát kết hợp vỗ tay theo nhòp 2 Bình minh dâng lên ánh trên giọt sương long lanh Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 Học sinh - Hát theo hướng dẫn của giáo viên - Chia 2 nhóm: Nhóm 1: hát Nhóm 2: vỗ tay Đổi lại - hướng dẫn làm động tác phụ họa Hát câu 1, động tác 1 Hát câu 2, động tác 2 Hát câu 3, động tác 3 Hát câu 4, động tác 4 Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 - Học sinh... - Trả lời: tiết tấu mỗi câu giống nhau HOẠT ĐỘNG II: Đàm thoại Giáo viên Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 Học sinh - hướng dẫn học sinh hát kết hợp vỗ tay theo phách ( làm mẫu) Bình minh dâng lên ánh trên giọt sương long lanh - hướng dẫn học sinh hát kết hợp vỗ tay theo nhòp 2 Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 - Học sinh hát theo sự hướng dẫn của giáo viên ( cuối câu vỗ 2 tiếng) - Chia nhóm: Nhóm 1: Hát Nhóm... Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 TIẾT: 4 HỌC TIẾP BÀI HÁT: BÀI CA ĐI HỌC Nhạc và lời: Phan Trần Bảng  Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 I Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời 2 - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát - Biết hát đúng giai điệu - Biết hát kết hợp vận động phụ họa II Giáo viên chuẩn bò: - Hát chuẩn xác, truyền cảm Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 - Nhạc cụ - Chuẩn bò vài... vài động tác phụ họa III Các hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG I: Dạy lời 2, ôn luyện Giáo viên Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 Học sinh - Đàn giai điệu bài hát - Giới thiệu lời 2 trên bảng lớp - Đọc lời ca theo tiết tấu - Khởi động giọng - hướng dẫn hát từng câu ( móc xích) - hướng dẫn ôn cả 2 lời Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 - Học sinh nhắc tên bài hát và tác giả - Quan sát, lắng nghe - Đọc từng câu theo... - Môn m nhạc - Lớp 3 Học sinh - Giới thiệu bài hát ( miêu tả buổi sáng đến trường ), tên bài, tác giả - Cho xem tranh - Hát mẫu ( đệm đàn) - hướng dẫn đọc lời theo tiết tấu - hướng dẫn khởi động giọng - Dạy hát từng câu đến hết bài Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 - Chú ý, lắng nghe - Xem tranh trả lời câu hỏi - Trật tự nghe - Nhìn bảng đọc lời bài hát - Hát từng câu ( móc xích ) theo giáo viên ( Cho học... Lớp 3 Học sinh - Giới thiệu bài hát: trích từ câu đồng dao của trẻ em với trò chơi đếm sao, tên bài, tác giả: Văn Chung - hướng dẫn xem tranh - hát mẫu ( đệm giai điệu) - hướng dẫn đọc theo tiết tấu - Khởi động giọng - Dạy hát từng câu Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 - Trật tự - Lắng nghe - Xem tranh - Nghe nhạc - Đọc từng câu - Khởi động giọng - Hát theo hướng dẫn ( cuối câu 1: sao ; câu 2: vòng ; câu 3: . trưởng. - Nhận xét đánh giá tiết học. Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 Thứ tư ngày 18 tháng 9 năm 20 13 TIẾT: 2 Học bài hát: QUỐC CA VIỆT NAM ( tt ) Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 I. Mục tiêu: -. Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 Thứ tư ngày 11 tháng 9 năm 20 13 Học bài hát: QUỐC CA VIỆT NAM I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và lời 1. Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 - Có. bạn. Giáo án - Môn m nhạc - Lớp 3 - Giáo viên đánh giá tiết học. - Dặn học sinh về nhà học thuộc lòng bài ca ( lời 1). Giaùo aùn - Moân Aâm nhaïc - Lôùp 3 Giaùo aùn - Moân Aâm nhaïc
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN ÂM NHAC 3 TRỌN BỘ, GIÁO ÁN ÂM NHAC 3 TRỌN BỘ,