Giáo án Đạo đức lớp 2 HK2_Năm học 2014 - 2015

33 962 9
Giáo án Đạo đức lớp 2 HK2_Năm học 2014 - 2015

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

   !"#$!%& I/ MỤC TIÊU : - Biết khi nhặt được của rơi cần tìm cách trả của rơi cho người mất. - Biết trả lại của rơi cho người mất là người thật thà, được người khác q trọng. - Q trọng những người thật thà, khơng tham của rơi. II/ CHUẨN BỊ : 1.Giáo viên : Tranh, ảnh , đồ dùng cho sắm vai. 2.Học sinh : Sách, vở BT. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Th'( ( HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS. 3 , 29 , 13 , 1.BÀI CŨ : -Tiết trước em được học bài gì? -Em kể cho các bạn nghe một trường hợp mà em hay bạn của em nhặt được của rơi và đem trả cho người mất . -Không tham của rơi sẽ giúp cho em điều gì? 2.DẠY BÀI MỚI : -Giới thiệu bài: “Không tham của rơi” (t 1)  Hoạt động 1 : Phân tích tình huống. -GV yêu cầu 1 nhóm chuẩn bò và trình bày tiểu phẩm trước lớp . -Hai bạn học sinh vào cửa hàng mua sách báo. Một phụ nữ sau khi mua đánh rơi ví tiền. Trong lúc đó sạp báo lại rất đông khách, chẳng ai để ý đến hai bạn cả . -Hai bạn học sinh phải làm gì bây giờ ? -Nhận xét, đưa ra đáp án đúng : Hai bạn học sinh nên trả lại ví cho ngưới phụ nữ. Nếu không kòp đưa ngay cho người phụ -Không tham của rơi (tiết 1) -1 em đưa ra trường hợp mà mình đã gặp. Lớp nhận xét. -Giúp em được mọi người yêu mến, q trọng . -Nhóm theo dõi. -Các nhóm theo dõi tình huống và thảo luận giải quyết tình huống . -Đại diện nhóm sắm vai trình bày cách giải quyết của mình qua tiểu phẩm. -Nhóm nhận xét, bổ sung. 26 8 , 8 , 3 , nữ thì có thể đứng chờ hoặc đưa cho người bán hàng, nhờ bác trả lại giùm . Kết luận: Khi nhặt được của rơi, cần trả lại cho người mất .  Hoạt động 2 : Nhận xét hoạt động . -Giáo viên chia nhóm và phát phiếu giao việc. PHIẾU HỌC TẬP Đánh dấu (x) vào ô trống trước ý kiến đúng a)Trả lại của rơi là thật thà, tốt bụng . b)Trả lại của rơi là ngốc nghếch . c)Chỉ trả lại của rơi khi món đồ đó có giá trò d)Trả lại của rơi sẽ đem lại niềm vui cho người mất và cho chính mình . đ)Không cần trả lại của rơi . Kết luận : Nhặt được của rơi cần trả lại cho người mất . Làm như thế sẽ đem lại niềm vui cho người khác và cho chính bản thân mình .  Hoạt động 3 : Trò chơi “Nếu … thì …” -Giáo viên phổ biến luật chơi (tìm cặp để ghép thành câu đúng) 3.CỦNG CỐ : Giáo dục tư tưởng . -Khi nhặt được của rơi , em sẽ làm gì ? Vì sao ? -Nhận xét tiết học. 4. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : Dặn dò : Sưu tầm các câu chuyện những trường hợp nhặt được của rơi và trả lại cho người mất . -Các nhóm trình bày, giải thích . -Học sinh tham gia trò chơi . : Thø  ngµy 21 th¸ng 1 n¨m 2014 §¹o ®øc  !"#$!%!)&  !"#$!%!)& 27 I/ MỤC TIÊU : - Biết khi nhặt được của rơi cần tìm cách trả của rơi cho người mất. - Biết trả lại của rơi cho người mất là người thật thà, được người khác q trọng. - Q trọng những người thật thà, khơng tham của rơi. II/ CHUẨN BỊ : 1.Giáo viên : Tranh, ảnh , đồ dùng cho sắm vai. 2.Học sinh : Sách, vở BT. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Th'( ( HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS. 3 , 30 , 13-15 , 1.BÀI CŨ : Cho học sinh làm phiếu. -Đánh dấu x vào ô trống trước ý kiến mà em tán thành.  a/Trả lại của rơi là người thật thà đáng quý trọng.  b/Trả lại của rơi là đem lại niềm vui cho người mất và chính mình.  c/Trả lại của rơi là ngốc.  d/Chỉ nên trả lại khi thấy số tiền đó lớn. -Đánh giá. 2.DẠY BÀI MỚI : Giới thiệu bài .  Hoạt động 1 : Đóng vai. Mục tiêu : Học sinh thực hành cách ứng xử phù hợp trong tình huống nhặt được của rơi. -Giáo viên chia nhóm.Giao cho mỗi nhóm đóng vai một tình huống (SGV/ tr 61) -Các bạn có đồng tình với cách -Học sinh làm phiếu. -Trả lại của rơi/ tiết 2. -Chia nhóm, mỗi nhóm đóng vai theo tình huống. -HS thảo luận nhóm, chuẩn bò đóng vai. -Các nhóm lên đóng vai. -Thảo luận lớp. -HS suy nghó, nêu cách giải quyết. 28 12-14 , 3 , 2 , ứng xử của các bạn vừa đóng vai không ? Vì sao ? -Vì sao em làm như vậy khi nhặt được của rơi ? -Khi thấy bạn không chòu trả lại của rơi cho người đánh mất ? -Em có suy nghó gì khi được bạn trả lại đồ vật đã đánh mất ? -Em nghó gì khi nhận được lời khuyên của bạn ? Giáo viên kết luận : 1.Em cần hỏi xem bạn nào mất để trả lại. 2.Em nộp lên văn phòng để nhà trường trả lại người mất. 3.Em cần khuyên bạn hãy trả lại người mất, không nên tham của rơi. Hoạt động 2 : Trình bày tư liệu. Mục tiêu : Giúp học sinh củng cố bài học. -GV yêu cầu mỗi học sinh kể lại một câu chuyện mà em sưu tầm được hoặc của chính bản thân em về trả lại của rơi. -Nhận xét đưa ý kiến đúng. -Khen những học sinh có hành vi trả lại của rơi. -Khuyến khích HS noi gương tốt. Kết luận chung : Cần trả lại của rơi mỗi khi nhặt được và nhắc nhở bạn bè, anh chò em cùng thực hiện . Mỗi khi nhặt được của rơi , em luôn tìm trả cho người mất . -Đại diện một số học sinh trình bày. -Nhận xét về mức độ đúng mực của các bạn trong các câu chuyện được kể. -Vài em nhắc lại. -Làm vở BT (Bài 3,4/ tr 30). -Học bài. 29 -Luyện tập. 3.CỦNG CỐ : -Giáo dục tư tưởng -Nhận xét tiết học. 4. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : Dặn dò- Học bài. TU*+,-./0 TUThứ ba ngµy 11 th¸ng 2 n¨m 2014 §¹o ®øc 1!)2! 3!456789:tiÕt 1 I/ MỤC TIÊU : - Biết một số yêu cầu, đề nghò lòch sự. - Bước đầu biết được ý nghóa của việc sử dụng những lời yêu cầu, đề nghò lòch sự. - Biết sử dụng những lời yêu cầu, đề nghò phù hợp trong các tình huống đơn giản, II/ CHUẨN BỊ : 1.Giáo viên : Tranh, ảnh , Phiếu học tập, các tấm bìa 3 màu 2.Học sinh : Sách, vở BT. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Th'(( HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS. 3-5 , 28-30 , 1.BÀI CŨ : -Gọi HS đọc bài học và TLCH. -Giờ ra chơi em nhặt được cây bút đẹp. Em sẽ làm gì ? -Bạn em nhặt được quyển sách nhưng không trả bạn . Em sẽ nói với bạn như thế nào ? 2.DẠY BÀI MỚI : Giới thiệu bài .  Hoạt động 1 : Thảo luận -Trả lại của rơi (tiết 2) -HS tự suy nghó và trả lời câu hỏi . -Biết nói lời yêu cầu đề nghò/ tiết 1. 30 9-10 , 8-9 , 9-10 , Mục tiêu : Học sinh biết một số mẫu câu đề nghò và ý nghóa của chúng. -GV treo tranh . -Em hãy phán đoán nội dung tranh ? -Giới thiệu nội dung tranh : Trong giờ học vẽ Nam muốn mượn bút chì của Tâm. Em đoán xem Nam sẽ nói gì với Tâm ? Kết luận : Muốn mượn bút chì của Tâm, Nam cần sử dụng những câu yêu cầu, đề nghò nhẹ nhàng lòch sự. Như vậy là Nam đã tôn trọng bạn và có lòng tự trọng . Hoạt động 2 : Đánh giá hành vi. (PP Quan sát , Thảo luận , Đàm thoại) Mục tiêu : Học sinh biết phân biệt các hành vi nên làm và không nên làm khi muốn yêu cầu người khác giúp đỡ. -GV treo tranh 1 , 2 , 3. -Các bạn trong tranh đang làm gì ? -Em có đồng tình với việc làm của các bạn không ? Vì sao ? -Nhận xét đưa ý kiến đúng. Kết luận : Việc làm trong tranh 2 và 3 là đúng vì các bạn đã biết dùng lời đề nghò lòch sự khi cần được giúp đỡ. -Việc làm trong tranh 1 là sai vì bạn đó dù là anh nhưng muốn mượn đồ chơi của em để xem cũng phải nói cho tử tế.  Hoạt động 3 : Bày tỏ thái độ. Mục tiêu : Học sinh biết bày tỏ thái độ phù hợp trước những hành vi việc làm trong các tình huống cần đến sự giúp đỡ của người khác. -Cho HS làm phiếu : Hãy đánh dấu + vào ô trống trước những ý kiến mà -Quan sát và cho biết nội dung tranh. -Tranh : Cảnh hai em nhỏ đang ngồi học cạnh nhau. Một em quay sang đưa tay muốn mượn bạn bút chì (vòng tròn từ miệng em có đánh dấu ? ). -Trao đổi thảo luận lớp -Đại diện nhóm cử người trình bày. -Quan sát và thảo luận từng đôi một nội dung 3 tranh. -Một số học sinh trình bày trước lớp. -Nhận xét. -Làm phiếu/ Bài 3 trang 33 vở BT. a/Không tán thành. 31 2 , em tán thành.  a/ Em cảm thấy ngại ngần hoặc ngượng ngùng và mất thời gian nếu phải nói lời yêu cầu, đề nghò khi cần sự giúp đỡ của người khác.  b/ Nói lời yêu cầu, đề nghò với bạn bè, người thân là khách sáo, không cần thiết.  c/ Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghò với người lớn tuổi.  d/ Chỉ cần dùng lời yêu cầu, đề nghò khi cần nhờ việc quan trọng.  đ/Biết nói lời yêu cầu đề nghò đ là đúng, Ý kiến a.b.c.dø sai. Lời nói chẳng mất tiền mua, Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. b/Không tán thành. c/Không tán thành. d/Không tán thành. đ/Tán thành. -Nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện tốt bài TUTh ba ngµy 18 th¸ng 2 n¨m 2014 §¹o ®øc 1!)2! 3!456789 (tiết 2) (tiết 2) I/ MỤC TIÊU : - Biết một số yêu cầu, đề nghò lòch sự. - Bước đầu biết được ý nghóa của việc sử dụng những lời yêu cầu, đề nghò lòch sự. - Biết sử dụng những lời yêu cầu, đề nghò phù hợp trong các tình huống đơn giản, thường gặp hàng ngày. II/ CHUẨN BỊ : 1.Giáo viên : Tranh, ảnh , Phiếu học tập, các tấm bìa 3 màu 2.Học sinh : Sách, vở BT. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Th'( ( HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 3-5 , 1.BÀI CŨ : (PP Kiểm tra đánh giá) -Cho HS làm phiếu. -Biết nói lời yêu cầu đề nghò (tiết 1) -Đánh dấu x vào ô trống trước ý kiến em cho là đúng. 32 28-30 , 8-9 , 9-10 ,  Em cảm thấy ngại ngần khi nói lời yêu cầu.  Nói lời yêu cầu đề nghò với người thân là không cần thiết.  Chỉ cần nói lời yêu cầu đề nghò với người lớn tuổi.  Biết nói lời yêu cầu đề nghò là lòch sự tôn trọng người khác. -Đánh giá. 2.DẠY BÀI MỚI : Giới thiệu bài . *Hoạt động 1 : Tự liên hệ.(PP Vấn đáp , Điều tra) Mục tiêu : Học sinh biết tự đánh giá việc sử dụng lời yêu cầu đề nghò của bản thân. -Những em nào đã biết nói lời yêu cầu đề nghò lòch sự khi cần được giúp đỡ ? Hãy kể lại một vài trường hợpå ? -Nhận xét. Khen ngợi học sinh biết thực hiện bài học. Hoạt động 2 : Đóng vai (PP Sắm vai , Thảo luận nhóm) Mục tiêu : Học sinh thực hành nói lời yêu cầu, đề nghò lòch sự khi muốn được người khác giúp đỡ. Giới thiệu tình huống: -Em muốn được bố hoặc mẹ cho đi chơi vào ngày chủ nhật. -Em muốn hỏi thăm chú công an đường đi đến nhà một người quen. -Em muốn nhờ em bé lấy hộ chiếc bút. -Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận đóng vai theo từng cặp. -Giáo viên yêu cầu vài cặp học sinh trình bày KẾT LUẬN : Khi cần đến sự giúp đỡ dù nhỏ của người khác, em cần có lời nói và hành động, cử chỉ phù hợp. -Biết nói lời yêu cầu đề nghò (tiết 2) -Học sinh tự liên hệ. -Trao đổi thảo luận lớp -Đại diện nhóm cử người trình bày. -Thảo luận từng đôi một nội dung 3 tình huống. -Một vài cặp học sinh trình bày trước lớp. -Thảo luận , nhận xét về lời nói, cử chỉ, hành động khi đề nghò được giúp đỡ. -Nhận xét. -Vài em đọc lại. -Quản trò nói : + Mời các bạn đứng lên. + Mời các bạn ngồi xuống. + Tôi muốn đề nghò các bạn giơ tay 33 9-10 ,  Hoạt động 3 : Trò chơi “Văn minh lòch sự” -Nhận xét, đánh giá. -Luyện tập. 3.CỦNG CỐ :Nhận xét giờ học phải. -Học sinh thực hiện trò chơi. -Làm phiếu/ Bài 4 trang 33 vở BT. -Chọn câu d : Hỏi mượn lòch sự và nếu bạn cho phép mới lấy dùng TU;Thư ùba ngµy 25 th¸ng 2 n¨m 2014 §¹o ®øc 98<=>8!7?!@A8B!C8!!) 98<=>8!7?!@A8B!C8!!) I/ MỤC TIÊU : - Nêu được 1 số yêu cầu tối thiểu khi nhận và gọi điện thoại. VD: Biết chào hỏi và tự giới thiệu; nói năng rõ ràng, lễ phép, ngắn gọn; nhấc và đặt điện thoại nhẹ nhàng. - Biết xử lý một số tình huống đơn giản, thường gặp khi nhận và gọi điện thoại. II/ CHUẨN BỊ : 1.Giáo viên : Băng ghi âm một đoạn hội thoại. Bộ đồ chơi điện thoại. 2.Học sinh : Sách, vở BT. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : TG HOD7"#7@ HOD7"#8< 3 , 30 , 9-10 , 1.BÀI CŨ : PP kiểm tra -Gọi 2 HS nói chuyện với nhau về việc mượn sách , mượn vở Bài học . -Nhận xét, đánh giá. 2.DẠY BÀI MỚI : Giới thiệu bài . Hoạt động 1 : Thảo luận. Mục tiêu : Học sinh biết biểu hiện về một cuộc nói chuyện điện thoại lòch sự. -Biết nói lời yêu cầu đề nghò (tiết 2) -2 cặp học sinh thực hành sắm vai : + Mượn sách. + Hỏi mượn bạn vở bài học. -1 em nhắc tựa bài . 34 8-9 , 9-10 , * PP sắm vai : -GV mời 2 em lên sắm vai hai bạn đang nói chuyện điện thoại. -Nhận xét. Khen ngợi học sinh biết nói chuyện qua điện thoại. * PP hỏi đáp : -Khi điện thoại reo bạn Vinh làm gì và nói gì ? -Bạn Nam hỏi thăm Vinh qua điện thoại như thế nào ? -Em có thích cách nói chuyện của hai bạn qua điện thoại không ? Vì sao ? -Em học được điều gì qua hội thoại trên ? Kết luận : Khi nhận và gọi điện thoại. em cần có thái độ lòch sự, nói năng rõ ràng từ tốn.  Hoạt động 2 : Sắp xếp câu thành đoạn hội thoại. Mục tiêu : Học sinh biết sắp xếp các câu hội thoại một cách hợp lí. -GV viết các câu trong đoạn hội thoại nào đó lên 4 tấm bìa. -Kết luận về cách sắp xếp. -Đoạn hội thoại diễn ra khi nào ? -Bạn nhỏ đã kòch sự khi nói chuyện điện thoại chưa ? Vì sao ?  Hoạt động 3 : Thảo luận nhóm. Mục tiêu : Học sinh biết cần phải làm gì khi nhận và gọi điện thoại. * PP thảo luận : Giáo viên đưa câu hỏi : -Hãy nêu những việc cần làm khi nhận và gọi điện thoại ? -2 em lên đóng vai (nội dung SGV/ tr 68) -Nhấc máy nghe và nói : A lô, tôi xin nghe. -Hỏi thăm lòch sự nhẹ nhàng. “Vinh đây chào bạn ! Chân bạn đã hết đau chưa ?” -Em thích vì hai bạn nói chuyện với nhau rất tế nhò , lòch sự. -Học được cách nói chuyện qua điện thoại lòch sự nhẹ nhàng. -Đại diện nhóm cử người trình bày. -4 em cầm 4 tấm bìa đứng thành hàng ngang và lần lượt từng em đọc to các câu trên tấm bìa của mình. -Một số em sắp xếp lại vò trí các tấm bìa cho hợp lí. -Trả lời . -Trả lời . 35 [...]... TIẾP : Dặn dò -Thảo luận nhóm - ại diện nhóm trình bày -Thảo luận , nhận xét về lời nói, cử chỉ, hành động khi đề nghò được giúp đỡ -Nhận xét -Vài em đọc lại -Làm bài 2, 3 trang 36 vở BT -Học sinh thực hiện trò chơi : Từng cặp học sinh sắm vai 2 bạn nói chuyện điện thoại với nhau -Học bài Thứ ba ngày 4 tháng 3 năm 20 14 ĐẠO ĐỨC LỊCH SỰ KHI GỌI VÀ NHẬN ĐIỆN THOẠI (tiết 2) I/ MỤC TIÊU : - Nêu được... trình bày.Nhận xét bổ sung -Trao đổi tranh luận nhóm(hoặc thi tiếp sức) -HS bày tỏ thái độ - tán thành - không tán thành - không tán thành - tán thành -HS giải thích lí do -Làm vở BT2/tr 39 41 3, 1, giàu 4.Cư xử lòch sự khi đến nhà người khác là thể hiện nếp sống văn minh -Nhận xét Kết luận : Ý kiến 1.4 đúng; 2. 3 sai -Luyện tập 3.CỦNG CỐ : -Giáo dục tư tưởng -Nhận xét tiết học 4 HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP :... quý -Nhận xét -Luyện tập 3.CỦNG CỐ : -Giáo dục tư tưởng -Nhận xét tiết học 4.HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : Dặn d - Học bài TUẦN 30 : -Chia nhóm chơi câu đố -Các nhóm chuẩn bò 2 câu đố hoặc 2 tình huống về chủ đề khi đến chơi nhà người khác -HS tiến hành chơi : Từng nhóm chơi đố nhau Nhóm 1 nêu tình huống, nhóm 2 nêu cách ứng xử.Sau đó đổi lại Nhóm khác làm tương tự -Vài em nhắc lại -Làm vở BT3,4/tr 40 -Học. .. ràng, -Vài em nhắc lại rành mạch -Trong lớp có em nào từng gặp các tình huống như trên ? Khi đó em đã làm gì ? Chuyện gì đã xảy ra 38 3, sau đó ? -Nhận xét, đánh giá Củng cố Cần phải lòch sự khi nhận và gọi điện thoại Điều đó thể hiện lòng tự trọng và tôn trọng người khác TUẦN 27 : Thứ ba ngày 11 tháng 3 năm 20 14 ĐẠO ĐỨC THỰC HẦNH KỸ NĂNG GIƯA K Ỳ II Thứ ba ngày 18 tháng 3 năm 20 14 39 TUẦN 28 : ĐẠO ĐỨC... chăm sóc và yêu thương chúng -Bảo vệ mèo là đúng, nhưng đánh chó là sai -Tâm và Thắng làm như vậy là sai Chúng ta không nên trêu chọc các con vật mà phải yêu thương chúng -Làm vở BT1 .2/ tr 44.45.46 -Học bài Thứ ba ngày 22 tháng 4 năm 20 14 ĐẠO ĐỨC TUẦN 33 BẢO VỆ LOÀI VẬT CÓ ÍCH (tiết 2) I/ MỤC TIÊU : Kể được lợi ích của một số loài vật quen thuộc đối với cuộc sống con người - Nêu được những việc cần làm... BỊ : 1 .Giáo viên : Tranh minh họa hoạt động 1, vở BT Đạo đức 2. Học sinh : Sách Đạo đức, vở BT III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : TG 3-5 , HOẠT ĐỘNG CỦA GV 1.Bài cũ : PP kiểm tra : HS thực hành theo cặp -Em đến chơi nhà bạn, nhưng trong nhà đang có người ốm -Nhận xét, đánh giá 27 -2 8 , 2. Bài dạy : Giới thiệu bài  Hoạt động 1 : Phân tích tranh Mục tiêu : Giúp học sinh nhận biết được một hành vi cụ thể về giúp đỡ... bài TUẦN 29 Thứ ba ngày 15 tháng 3 năm 20 14 ĐẠO ĐỨC Lịch sự khi đến nhà người khác- Tiết 2 I/ MỤC TIÊU : - Biết được cách giao tiếp đơn giản khi đến nhà người khác - Biết cư xử phù hợp khi đến chơi nhà người quen II/ CHUẨN BỊ : 1 .Giáo viên : Truyện “Đến chơi nhà bạn” Tranh ảnh Đồ dùng đóng vai 2. Học sinh : Sách, vở BT III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Thời gian 3, HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS -Lòch sự... nhàng - Biết xử lý một số tình huống đơn giản, thường gặp khi nhận và gọi điện thoại II/ CHUẨN BỊ : 1 .Giáo viên : Băng ghi âm một đoạn hội thoại Bộ đồ chơi điện thoại 2. Học sinh : Sách, vở BT 36 III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Thời gian 3-4 , HOẠT ĐỘNG CỦA GV 1.BÀI CŨ : -Cho 2 HS sắm vai nói chuyện điện thoại : “Bạn Nam gọi điện thoại cho cô giáo cũ để hỏi thăm sức khoẻ” -Nhận xét, đánh giá , 28 -3 0 2. DẠY... Người mù-dắt sang đường Người bò dò dạng do chất độc da cam-quyên góp tiền Người câm điếc- vui chơi với họ cần san sẻ nỗi đau cho bạn -Vài em nhắc lại -Chia nhóm thảo luận -Nhóm trưởng cử thư kí ghi ý kiến : Giúp người bò liệt – đẩy xe lăn Người mù-dắt sang đường Người bò dò dạng do chất độc da cam-quyên góp tiền Người câm điếc- vui chơi với họ - ại diện nhóm trình bày Nhận xét -Vài em nhắc lại -Cả lớp. .. 3.CỦNG CỐ : Giáo dục tư tưởng : mọi người khuyết tật đều cần được giúp đỡ, vì giúp đỡ người khuyết tật là góp phần làm bớt đi những khó khăn thiệt thòi của họ -Nhận xét tiết học Dặn dò : Sưu tầm thơ, gương tốt về việc em đã giúp đỡ người TUẦN 31 : - ồng tình -Không đồng tình - ồng tình - ồng tình -Sưu tầm thơ, gương tốt về việc em đã giúp đỡ người khuyết tật Thứ ba ngày 8 tháng 4 năm 20 14 ĐẠO ĐỨC Giúp . đổi tranh luận nhóm(hoặc thi tiếp sức) -HS bày tỏ thái độ. - tán thành. - không tán thành. - không tán thành. - tán thành. -HS giải thích lí do. -Làm vở BT2/tr 39. 41 3 , 1 , giàu. 4.Cư xử lòch. mình. -Nhận xét, đánh giá. -Luyện tập. 3.CỦNG CỐ : -Trò chơi củng cố -Giáo dục tư tưởng -Nhận xét tiết học. 4.HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : Dặn dò -Thảo luận nhóm. - ại diện nhóm trình bày. -Thảo luận. : -Giáo dục tư tưởng -Nhận xét tiết học. 4.HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : Dặn d - Học bài. -Chia nhóm chơi câu đố. -Các nhóm chuẩn bò 2 câu đố hoặc 2 tình huống về chủ đề khi đến chơi nhà người khác. -HS

Ngày đăng: 30/05/2015, 15:21

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • TRẢ LẠI CỦA RƠI ( T1)

  • I/ MỤC TIÊU :

  • II/ CHUẨN BỊ :

  • III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 • PHIẾU HỌC TẬP

  • TRẢ LẠI CỦA RƠI (TIẾT 2)

   • I/ MỤC TIÊU :

   • II/ CHUẨN BỊ :

   • III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

  • BIẾT NÓI LỜI U CẦU ĐỀ NGHỊ - tiÕt 1

   • I/ MỤC TIÊU :

   • II/ CHUẨN BỊ :

   • III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

  • BIẾT NÓI LỜI U CẦU ĐỀ NGHỊ (tiết 2)

   • I/ MỤC TIÊU :

   • II/ CHUẨN BỊ :

   • III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

  • LỊCH SỰ KHI GỌI VÀ NHẬN ĐIỆN THOẠI TIẾT 1

   • I/ MỤC TIÊU :

   • Nêu được 1 số yêu cầu tối thiểu khi nhận và gọi điện thoại. VD: Biết chào hỏi và tự giới thiệu; nói năng rõ ràng, lễ phép, ngắn gọn; nhấc và đặt điện thoại nhẹ nhàng.

   • II/ CHUẨN BỊ :

  • LỊCH SỰ KHI GỌI VÀ NHẬN ĐIỆN THOẠI (tiết 2)

   • I/ MỤC TIÊU :

   • Nêu được 1 số yêu cầu tối thiểu khi nhận và gọi điện thoại. VD: Biết chào hỏi và tự giới thiệu; nói năng rõ ràng, lễ phép, ngắn gón; nhấc và đặt điện thoại nhẹ nhàng.

   • II/ CHUẨN BỊ :

   • III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

  • Lịch sự khi đến nhà người khác- Tiết 1

   • I/ MỤC TIÊU :

   • II/ CHUẨN BỊ :

   • III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

  • Lịch sự khi đến nhà người khác- Tiết 2

   • I/ MỤC TIÊU :

   • II/ CHUẨN BỊ :

   • III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

  • TUẦN 30 : Giúp đỡ người khuyết tật (tiết 1)

   • I/ MỤC TIÊU :

   • II/ CHUẨN BỊ :

   • III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

  • TUẦN 31 : Giúp đỡ người khuyết tật (tiết 2)

   • I/ MỤC TIÊU :

   • II/ CHUẨN BỊ :

   • III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :

  • TUẦN 32 BẢO VỆ LOÀI VẬT CÓ ÍCH (tiết 1)

   • I/ MỤC TIÊU :

   • II/ CHUẨN BỊ :

   • III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠYVÀ HỌC :

  • TUẦN 33 BẢO VỆ LOÀI VẬT CÓ ÍCH (tiết 2)

   • I/ MỤC TIÊU :

   • II/ CHUẨN BỊ :

   • III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan