Giáo án Âm nhạc lớp 2 năm học 2014 - 2015

72 2.1K 1
Giáo án Âm nhạc lớp 2 năm học 2014 - 2015

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giáo án lớp 2 Trờng Tiểu học Sai Nga Tuần 1 Thứ t, ngày 27 tháng 8 năm 2014 Âm nhạc Tiết 1: - Ôn tập các bài hát lớp 1 - Nghe hát Quốc ca I. Mục tiêu : - Kể đợc tên một vài bài hát đã học ở lớp 1. - Biết hát theo giai điệu và lời ca của một vài bài hát đã học ở lớp 1. - Biết khi chào cờ có hát quốc ca phải đứng nghiêm trang. - KNS: Rèn kỹ năng hát quốc ca. II. Chuẩn bị : 1.Giáo viên: - Hát tốt các bài hát lớp 1. - Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách). - Băng nhạc bài Quốc ca. 2. Học sinh: - Sách giáo khoa, nhạc cụ gõ. III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Phần mở đầu: - Nhắc học sinh sửa t thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: Không - Bài mới: 2. Phần hoạt động. hoạt động 1: - Hớng dẫn HS nhớ lại một số bài hát đã học ở lớp 1. - Gợi ý để HS nhớ lại lần lợt tên các bài hát. Đàn giai điệu, cho HS xem tranh kết hợp với nghe giai điệu hoặc tiết tấu. (Có thể nhắc cho HS tên tác giả nếu các em không nhớ). - Hớng dẫn HS ôn từng bài kết hợp sử dụng nhạc cụ gõ đệm theo. - Đến bài nào thì GV yêu cầu HS nhắc lại tên tác giả, hoặc các bài dân ca thì ở vùng miền nào? - Ngồi ngay ngắn chú ý nghe theo yêu cầu của GV. - Đoán tên từng bài đã học: + Quê hơng tơi đẹp (Dân ca Nùng). + Lí cây xanh (Dân ca Nam Bộ). + Tập tầm vông (Lê hữu Lộc). + Hoà bình cho bé (Huy trân). - Nêu đợc tên tác giả càng tốt. - Lần lợt ôn từng bài hát . - Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách hoặc tiết tấu lời ca bằng nhạc cụ gõ. - Từng nhóm tổ, cá nhân lên biểu diễn. Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Năm học : 2014 - 2015 Giáo án lớp 2 Trờng Tiểu học Sai Nga - GV đệm đàn và mời HS lên biểu diễn trớc lớp. - Mời HS nhận xét. hoạt động 2: Nghe hát Quốc ca. - Giới thiệu ngắn gọn về Quốc ca (nguyên là bài Tiến quân ca) do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác. - GV cho HS nghe băng nhạc trình bày bài Quốc ca (hoặc GV có thể hát cho HS nghe). - Đặt câu hỏi cho HS: + Quốc ca đợc hát khi nào? + Khi chào cờ các em phải đứng nh thế nào? - Hớng dẫn học sinh tập đứng chào cờ, nghe hát Quốc ca với thái độ nghiêm túc một vài làn để HS ghi nhớ. 3. Hoạt động nối tiếp: - Cả lớp hát lại một trong các bài hát đã học ở lớp 1. - Nhận xét tiết học. - GV nhắc HS về ôn lại các bài hát vừa ôn tập. - Nhận xét các bạn biểu diễn. - Thái độ nghe nghiêm túc. - Học sinh nghe Quốc ca. - Trả lời: + Khi chào cờ. + Đứng nghiêm trang, không cời đùa. - Tập đứng chào cờ nghiêm trang, tác phong chỉnh tề theo sự chỉ dẫn của GV một vài lần. - HS thực hiện. - Nghe, tiếp thu. - Nghe và làm theo hớng dẫn Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Năm học : 2014 - 2015 Giáo án lớp 2 Trờng Tiểu học Sai Nga Tuần 2 Thứ t, ngày 10 tháng 9 năm 2014 Âm nhạc Tiết 2 : Học hát Bài : Thật là hay Nhạc và lời: Hoàng Lân I. Mục tiêu : - Biết hát theo giai điệu và lời ca. - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. - Biết gõ đệm theo phách. - KNS: Lắng nghe tích cực. II. Chuẩn bị : 1.Giáo viên: - Hát chuẩn xác bài hát Thật là hay. - Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách). - Đài, đĩa. 2. Học sinh: - Sách giáo khoa, nhạc cụ gõ. III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Phần mở đầu: - Nhắc học sinh sửa t thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: HS ôn lại các bài hát của lớp 1. - Bài mới: 2. Phần hoạt động. hoạt động 1: Dạy bài hát Thật là hay. - Giới thiệu bài hát , tác giả, nội dung bài hát. Nhạc sĩ Hoàng Lân có nhiều ca khúc dành cho trẻ em cùng với nhạc sĩ Hoàng Long (anh em sinh đôi) nh: Đờng và chân, Đi học về, Những bông hoa những bài ca - Cho HS nghe băng hát mẫu. - Hớng dẫn HS đọc lời ca. - Dạy hát từng câu, mỗi câu cho HS hát hai, ba lần để thuộc lời ca và giai điệu bài hát. - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe. - HS thực hiện. - HS trật tự nghe bài. - HS nghe băng mẫu. - Tập đọc lời ca. - Tập hát từng câu theo hớng dẫn của GV. Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Năm học : 2014 - 2015 Giáo án lớp 2 Trờng Tiểu học Sai Nga - Lu ý: HS ngắt giọng đúng theo câu nhạc cho bài hát đợc vui tơi. - Bài có 4 câu hát có chung một âm hình tiết tấu: - Sau khi tập xong bài hát, GV đệm đàn cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. - Sửa cho học sinh (nếu các em hát cha đúng yêu cầu), nhận xét. Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm. - Hớng dẫn học sinh hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách. - Hớng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca. Chú ý những chỗ có dấu lặng không gõ nhng vẫn phải giữ đều nhịp. - Hớng dẫn học sinh vừa hát vừa nhún chân nhịp nhàng. - GV nhận xét, đánh giá. 3. Hoạt động nối tiếp: - Hỏi học sinh nhắc lại tên bài hát, tác giả sáng tác bài hát? - Nhận xét chung (khen những em hát thuộc lời, gõ phách và tiết tấu đúng yêu cầu; nhắc nhở những em cha tập trung trong tiết học cần cố gắng hơn). - Dặn học sinh về hát ôn lại bài hát vừa học cho thuần thục. - Hát lại nhiều lần theo hớng dẫn của giáo viên, chú ý phát âm rõ lời, tròn tiếng: + Hát đồng thanh. + Hát theo dãy, nhóm. + Hát cá nhân. - Nghe, tiếp thu. - Hát hát kết hợp gõ đệm theo phách, sử dụng các nhạc cụ gõ: Song loan, thanh phách, trống nhỏ - Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca bằng nhạc cụ gõ. - Từng tốp đứng hát theo hớng dẫn của giáo viên. - Nghe, tiếp thu - Nghe, tiếp thu - Nghe và làm theo hớng dẫn. Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Năm học : 2014 - 2015 Giáo án lớp 2 Trờng Tiểu học Sai Nga Tuần 3 Thứ t, ngày 17 tháng 9 năm 2014 Âm nhạc Tiết 3: Ôn tập bài hát: Thật là hay Nhạc và lời: Hoàng Lân I. Mục tiêu : - Biết hát theo giai điệu và lời ca. - Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản. - KNS: Lắng nghe tích cực. II. Chuẩn bị : 1.Giáo viên: - Nhạc cụ đệm gõ (song loan, thanh phách). - Đàn, đài, đĩa nhạc. 2. Học sinh: - Sách giáo khoa, nhạc cụ gõ. III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu: Hot ng ca GV Hot ng ca HS 1. Phần mở đầu: - Nhắc học sinh sửa t thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn bài hát. - Bài mới: 2. Phần hoạt động. * Hot ng 1: ễn tp bi hỏt Tht l hay. - m giai iu bi Tht l hay. - Hi HS tờn bi hỏt va c nghe giai iu, tỏc gi ca bi hỏt. - Hng dn HS ụn li bi hỏt bng nhiu hỡnh thc: + Bt ging cho HS hỏt (GV gi nhp bng tay) + m n. - Mi HS hỏt theo dóy, nhúm, cỏ nhõn. - Nhn xột. * Hot ng 2: Hỏt kt hp ỏnh nhp 2/4. - Hng dn HS cỏch ỏnh nhp 2/4: Cú mt phỏch mnh, mt phỏch nh. Phỏch mnh - Ngi ngay ngn, chỳ ý nghe theo yờu cu ca GV. - HS trả lời: + Tht l hay + Tỏc gi bi hỏt: Hong Lõn - Hỏt theo hng dn ca GV: + Hỏt khụng cú nhc - Hỏt theo dóy, nhúm, cỏ nhõn. - Thc hin cỏch ỏnh nhp theo hng dn ca GV. Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Năm học : 2014 - 2015 Giáo án lớp 2 Trờng Tiểu học Sai Nga ỏnh xung, phỏch nh kộo lờn. S dng ngún tr ỏnh nhp. - iu khin lp tp ỏnh nhp - Hng dn HS hỏt kt hp ỏnh nhp 2/4 - Gi mt vi em thc hin tt lờn ỏnh nhp iu khin cho c lp hỏt. - Nhn xột. * Hot ng 3: Trũ chi Dựng nhc m bng mt s nhc c gừ. - Hng dn c lp s dng cỏc nhc c gừ: - Gi tng nhúm 4 em (Mi em mt loi nhc c gừ khỏc nhau) lờn gừ li õm hỡnh tit tu trờn. - Cho tng HS th hin li õm hỡnh tit tu kim tra kh nng thc hnh. - Hi HS tit tu trờn nm trong bi hỏt no khụng? - Hi tip: Trong cõu hỏt no? - Hng dn HS dựng nhc c gừ, gừ m theo bi hỏt tht l hay. - Gi HS nhn xột. 3. Hoạt động nối tiếp: - Cho HS ng lờn ụn li bi hỏt kt hp v tay - HS nhc li tờn bi hỏt, tỏc gi bi hỏt? - Nhn xột chung: Khen nhng em hỏt thuc li, gừ phỏch v tit tu ỳng yờu cu; nhc nh nhng em cha tp trung trong tit hc cn c gng hn. - Dn HS v nh ụn li bi hỏt va tp - Tp ỏnh nhp: + C lp + Tng dóy, nhúm. + Cỏ nhõn. - Hỏt kt hp ỏnh nhp 2/4: + C lp. + Tng dóy + Cỏ nhõn - Cỏ nhõn lờn ỏnh nhp cho c lp hỏt. - S dng cỏc nhc c gừ theo ỳng yờu cu, hiu lnh ca GV. - Tp trung lng nghe, ghi nh õm hỡnh tit tu. - HS gừ theo. Thc hin theo nhúm 4 em. + Bi Tht l hay. + Nghe vộo von trong vũm cõy - Va hỏt kt hp dựng nhc c gừ - Nhn xột cỏc nhúm va thi xong (Nhúm no hay nht, nhúm no cha u). - HS ôn bài. - HS nghe. - HS ghi nh. - Nghe và làm theo hớng dẫn Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Năm học : 2014 - 2015 Giáo án lớp 2 Trờng Tiểu học Sai Nga Tuần 4 Thứ t, ngày 24 tháng 9 năm 2014 Âm nhạc Tiết 4 : Học hát: Bài Xoè hoa Dân ca Thái Lời mới: Phan Duy I. Mục tiêu : - Biết đây là bài dân ca. - Biết hát theo giai điệu và lời ca. - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. - KNS: Rèn kỹ năng làm việc nhóm. II. Chuẩn bị : 1.Giáo viên: - Hát chuẩn xác bài hát Xoè hoa. - Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách). - Đài, đĩa. 2. Học sinh: - Sách giáo khoa, nhạc cụ gõ. III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu: Hot ng ca GV Hot ng ca HS 1. Phần mở đầu: - Nhắc học sinh sửa t thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: Kết hợp khởi động giọng bằng cách cho HS hát đồng thanh bài Thật là hay. - Bài mới: 2. Phần hoạt động. * Hot ng 1: Dy bi hỏt xoố hoa. - Gii thiu bi hỏt: Xoố hoa l mt trong nhng bi dõn ca hay ca ng bo dõn tc Thỏi. - Xoố hoa cú ngha l mỳa hoa. - GV m n hỏt mu. - Hi HS nhn xột v nhp iu ca bi hỏt. (Nhanh, chm, vui ti sụi ni hay nh nhng?) - Hng dn HS c li ca theo tit tu ca bi. - Tp hỏt tng cõu. (Bi chia thnh 4 cõu) - Sau khi tp xong bi hỏt, cho HS hỏt li nhiu ln nh li ca v giai iu. - GV sa cho HS nu hỏt cha ỳng, nhn xột. - HS ngi ngay ngn, lng nghe. - Nhc li tờn bi hỏt. - Nghe hỏt mu - Nhn xột bi hỏt: Vui ti, rn rng. - Tp c li ca theo tit tu - Tp hỏt tng cõu (cú 4 cõu) + Chỳ ý phỏt õm rừ li, trũn ting khi hỏt. Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Năm học : 2014 - 2015 Giáo án lớp 2 Trờng Tiểu học Sai Nga * Hot ng 2: Hỏt kt hp gừ m. - Hng dn HS hỏt v gừ m theo nhp Bựng boong bớnh boong x x Ngõn nga ting cng vang vang x x - Hng dn HS hỏt gừ m theo phỏch: Bựng boong bớnh boong x x x - Hng dn HS hỏt v gừ m theo tit tu li ca (Gừ vo tt c cỏc ting theo ỳng tit tu bi hỏt) 3. Hoạt động nối tiếp: - Cui cựng, GV cng c bi hc cho HS bng cỏch cho HS hỏt ụn di hỡnh thc nhúm, t, cỏ nhõn. - Nhn xột tit hc, khen nhng em hỏt v gừ m ỳng yờu cu, hot ng tớch cc trong gi hc. Nhc nh nhng em cha hỏt ỳng hoc cha tp trung cn c gng hn. - HS hỏt: + ng thanh +Nhúm, dóy. + Cỏ nhõn - Hỏt v gừ m theo nhp. - Hỏt v gừ m theo phỏch. - Hỏt v gừ m theo tit tu li ca. - HS ôn theo tổ. - Nghe và làm theo hớng dẫn. Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Năm học : 2014 - 2015 Giáo án lớp 2 Trờng Tiểu học Sai Nga Tuần 5 Thứ t, ngày 1 tháng 10 năm 2014 Âm nhạc Tiết 5 : Ôn tập bài hát: Xoè hoa Dân ca Thái Lời mới: Phan Duy I. Mục tiêu : - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản. - Tập biểu diễn bài hát. - KNS: Rèn kỹ năng lắng nghe tích cực. II. Chuẩn bị : 1.Giáo viên: - Nhạc cụ, máy nghe, băng nhạc. - Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách ). - Một số động tác múa đơn giản. 2. Học sinh: - Sách giáo khoa, nhạc cụ gõ. III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu: Hot ng ca GV Hot ng ca HS 1. Phần mở đầu: - Nhắc học sinh sửa t thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: + Học sinh nhắc lại tên bài hát đã đợc học ở tiết trớc. + Bài dân ca của dân tộc nào? + GV bắt giọng cho học sinh hát đồng thanh bài hát để kết hợp khởi động giọng. - Bài mới: 2. Phần hoạt động. * Hot ng 1: ễn tp bi hỏt Xoố Hoa. - Hng dn HS hỏt ụn li bi hỏt di nhiu hỡnh thc: Hỏt theo nhúm, t, cỏ nhõn, kt hp s dng cỏc nhc c gừ m theo nhp, phỏch tit tu. - Hng dn cho HS mt vi ng tỏc minh ho cho bi hỏt: - Cho HS tp biu din trc lp (Va hỏt kt hp - Học sinh sửa t thế ngồi ngay ngắn. - HS thực hiện. - HS ụn li bi hỏt xoố hoa: + Hỏt ng thanh + Hỏt theo dóy, t + Hỏt cỏ nhõn - HS xem GV lm mu. - Thc hin tng ng tỏc theo hng dẫn ca GV. Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Năm học : 2014 - 2015 Giáo án lớp 2 Trờng Tiểu học Sai Nga vi vn ng ph ho). - Hi HS nhn xột xem nhúm no, bn no biu din hay nht? - GV nhn xột. * Hot ng 2: Hỏt kt hp vi trũ chi theo bi hỏt Xoố Hoa. - Hng dn tng trũ chi: + Trũ chi 1: Nghe tit tu oỏn cõu hỏt trong bi. (GV gừ tit tu tng cõu hỏt, khụng cn theo th t HS cú nhn bit c khụng) Sau ú hi HS nhn bit tit tu trờn ca cõu hỏt no? GV tip tc v, gừ cỏc õm hỡnh tit tu khỏc trong bi hỏt HS oỏn, nu nhúm, t no nhn bit nhanh v oỏn ỳng s thng trong trũ chi ny. + Trũ chi 2: hỏt giai iu bi hỏt theo cỏc nguyờn õm: o,a,u,i. GV dựng cỏc ngún tay lm kớ hiệu din t cỏc nguyờn õm trờn, bt ging cho HS hỏt li bi hỏt. ln 1 hỏt ỳng li ca, ln 2 khi Gv gi tay theo kớ hiu nguyờn õm no thỡ HS s hỏt cõu hỏt theo ỳng nguyờn õm ú. 3. Hoạt động nối tiếp: - Kt thỳc bui hc, cho HS ng lờn hỏt v vn ng ph ho theo bi hỏt - Nhn xột bui hc, dn dũ HS v ụn thuc li ca v ng tỏc vn ng ph ho đã tp tit hc ny HS lm theo (Thc hin vi ln nh ng tỏc) - HS biu din trc lp: + Tng nhúm, t. + Cỏ nhõn. - HS nhn xột - Nghe hng dn - Nghe gừ tit tu - HS tr li (Hỏt lờn cõu hỏt theo ỳng tit tấu ú) - Cỏc nhúm thi ua xem nhúm no nhn bit nhanh nht. - Nghe hng dn thc hin cho ỳng. - HS chỳ ý cỏc kớ hiu ca GV hỏt cho ỳng. - Thi ua theo nhúm, t. - HS hỏt kt hp vn ng ph ho (c lp) - HS lng nghe, ghi nh - HS thực hiện - HS nghe và làm theo hớng dẫn Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Năm học : 2014 - 2015 [...]... dãy - Nhận xét từng tổ - Quan sát, lắng nghe - Quan sát, lắng nghe - Luyện nhóm đôi - Nhận xét từng nhóm - Tự sáng tạo động tác múa - Quan sát, lắng nghe Năm học : 20 14 - 20 15 Giáo án lớp 2 Trờng Tiểu học Sai Nga Tuần 11 Thứ t, ngày 12 tháng 11 năm 20 14 Âm nhạc Tiết 11 : Học hát : Bài Cộc cách tùng cheng Nhạc và lời :Phan Trần Bảng I Mục tiêu : - Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca bài hát - Học. .. Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung - Quan sát,lắng nghe - Lắng nghe - Đọc đồng thanh - Học hát từng câu theo lối móc xích đến hết bài - Luyện theo tổ,nhóm - Nhận xét cá nhân - Quan sát,lắng nghe - Quan sát,lắng nghe HS hát kết hợp gõ đệm theo phách - Luyện nhóm đôi - Quan sát,lắng nghe Năm học : 20 14 - 20 15 Giáo án lớp 2 Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Trờng Tiểu học Sai Nga Năm học : 20 14 - 20 15 Giáo. .. ca) phách - GV nhận xét, đánh giá - HS nghe 3 Hoạt động nối tiếp: - Hát ôn bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp và theo phách - GV nhận xét giờ học - HS hát kết hợp gõ đệm - Nhắc HS về ôn lại bài hát Cộc cách tùng cheng -HS nghe và làm theo hớng dẫn Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Năm học : 20 14 - 20 15 Giáo án lớp 2 Trờng Tiểu học Sai Nga Tuần 13 Thứ t, ngày 26 tháng 11 năm 20 14 Âm nhạc Tiết 13 :học hát... tit sau Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Năm học : 20 14 - 20 15 Giáo án lớp 2 Trờng Tiểu học Sai Nga Tuần 16 Thứ t, ngày 17 tháng 12 năm 20 14 Âm nhạc Tiết 16 : K CHUYN M NHC NGHE NHC I Mục tiêu : - Bit Môda l nhc s ni ting th gii ngi o - Nghe mt ca khúc thiu nhi hoc trích mt on nhc không li - Tập biểu diễn bài hát - KNS: Rèn kỹ năng giao tiếp II Chun b ca giỏo viờn 1 Giáo viên: - ảnh nhc s Mụ-da - Bng... hỏt ó học - HS nghe và làm theo hớng dẫn Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Năm học : 20 14 - 20 15 Giáo án lớp 2 Trờng Tiểu học Sai Nga Tuần 8 Thứ t, ngày 22 tháng 10 năm 20 14 Âm nhạc Tiết 8 : Ôn tập 3 bài hát: Thật là hay, Xoè hoa, Múa vui I Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 3 bài hát - Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát - Biết hát kết hợp một vài động tác phụ hoạ đơn giản - Thuộc... v tit tu ca bi hỏt - GV nhn xột, dn dũ (thc hin nh cỏc tit trc) - Dn HS v ụn li bi hỏt va tp Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Năm học : 20 14 - 20 15 Giáo án lớp 2 Trờng Tiểu học Sai Nga Tuần 14 Thứ t, ngày 3 tháng 12 năm 20 14 Âm nhạc Tiết 14: ôn tập bài hát: chiến sĩ tí hon I Mục tiêu bài học - Bit hỏt theo giai iu v ỳng li ca - Bit hỏt kt hp vn ng ph ho n gin - Tp biu din bi hỏt - KNS: Rèn kỹ năng... hỏt no - Hng dn c lp hỏt kt hp v hoc gừ theo - HS hỏt v v, gừ theo tit tu tit tu li ca li ca (Tp th, tng nhúm) 3 Hoạt động nối tiếp - Cho HS ụn li mt bi hỏt ó ụn - HS ụn hỏt theo hng dn ca GV - HS lng nghe, ghi nh - Cui cựng, GV nhn xột, dn dũ Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Năm học : 20 14 - 20 15 Giáo án lớp 2 Trờng Tiểu học Sai Nga Tuần 9 Thứ t, ngày 29 tháng 10 năm 20 14 Âm nhạc Tiết 9 : Học hát... câu - Học hát từng câu theo lối móc kết hợp với đàn ocgan xích đến hết bài hát Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Năm học : 20 14 - 20 15 Giáo án lớp 2 Trờng Tiểu học Sai Nga - Cho học sinh luyện hát kết hợp đàn ocgan - Luyện theo tổ,nhóm 5 - Gọi học sinh nhận xét - Nhận xét cá nhân - Nhận xét chung, uốn sửa - Quan sát, lắng nghe Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca - Quan sát, lắng nghe -. .. Hát cá nhân bài Chúc Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung - HS thực hiện Năm học : 20 14 - 20 15 Giáo án lớp 2 Trờng Tiểu học Sai Nga mừng sinh nhật - GV nhận xét, đánh giá - Bài mới: 2 Phần hoạt động Hoạt động 1 : Dạy hát bài Cộc cách tùng cheng - Giới thiệu bài : Là một sáng tác rất vui tơi về các loại nhạc cụ dân tộc của nhạc sĩ Phan Trần Bảng - Hát mẫu - Cho học sinh đọc lời ca - Chia bài hát thành 6... nhc - HS nghe hng dn cú th tham gia trũ chi - Em tỡm vt phi lng nghe ting hỏt to, nh nh hng cho ỳng ni giu vt Cỏc HS trong lp phi th hin ỳng õm thanh to, nh khi bn tỡm vt n n gn hỏt xa giu vt - Nghe, tiếp thu - Nghe và làm theo hớng dẫn Năm học : 20 14 - 20 15 Giáo án lớp 2 Trờng Tiểu học Sai Nga Tuần 17 Thứ t, ngày 24 tháng 12 năm 20 14 Âm nhạc I Mục tiêu : TIếT 17 : Học hát : Bài hát ru - Biết . nghe, tiếp thu - HS nghe và làm theo hớng dẫn Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Năm học : 20 14 - 20 15 Giáo án lớp 2 Trờng Tiểu học Sai Nga Tuần 8 Thứ t, ngày 22 tháng 10 năm 20 14 Âm nhạc Tiết 8. dn ca GV. - HS lng nghe, ghi nh Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Năm học : 20 14 - 20 15 Giáo án lớp 2 Trờng Tiểu học Sai Nga Tuần 9 Thứ t, ngày 29 tháng 10 năm 20 14 Âm nhạc Tiết 9 : Học hát :. Năm học : 20 14 - 20 15 Giáo án lớp 2 Trờng Tiểu học Sai Nga Tuần 2 Thứ t, ngày 10 tháng 9 năm 20 14 Âm nhạc Tiết 2 : Học hát Bài : Thật là hay Nhạc và lời: Hoàng Lân I. Mục tiêu : - Biết hát

Ngày đăng: 30/05/2015, 15:20

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan