Giáo án Đạo đức lớp 2 năm học 2014 - 2015

29 2.1K 4
Giáo án Đạo đức lớp 2 năm học 2014 - 2015

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trng Tiu hc ng Giáo viên:Tụ Th ụng Th sỏu ngy 12 thỏng 9 nm 2014 Kế hoạch bài dạy Môn: đạo đức Tun: 1 BI: HC TP, SINH HOT NG GI ( Tiết 1 ) I. Mc ớch - yờu cu: Học xong bài này, HS có: 1. Kiến thức: - HS hiểu các biểu hiện cụ thể và lợi ích của việc học tập sinh hoạt đúng giờ. 2. Kỹ năng: - HS biết cùng cha mẹ lập thời gian biểu hợp lý và thực hiện đúng thời gian biểu. 3. Thái độ: - HS có thái độ đồng tình với các bạn học tập sinh hoạt đúng giờ. II. dựng dy hc: - 2 Tranh SGK. III. Cỏc hot ng dy hc: Thời gian Nội dung kiến thức và kỹ năng cơ bản Phơng pháp, hình thức cơ bản Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5 A. Kiểm tra: - Giới thiệu sách lớp 2. - HS nghe, m VBT o c lp 2. 32 B. Bài mới: *Gii thiu bi: - GV ghi bng - Nghe, mở SGK, ghi v tờn b i * Hoạt động 1: Bày tỏ ý kiến. * Mc tiờu : HS bit nờu mt vi hot ng ca mỡnh trong vic Hc tp sinh hot ỳng gi. - GV chia nhóm phát phiếu cho HS thảo luận. - HS thảo luận nhóm, quan sát tranh 1 và 2. - Trong giờ học GV HD lớp làm BT. - Đại diện các nhóm trình bày. Bạn Lan tranh thủ làm BT Tiếng Việt, bạn Tùng vẽ máy bay. em có nhận xét gì về việc làm của các bạn. - Trong giờ Toán các bạn làm việc khác nh vậy các em không làm tròn bổn phận trách nhiệm của các em và chính điều đó làm ảnh hởng đến quyền học tập của các em. * Hoạt động 2 : Xử lý tình huống. - Mỗi nhóm lựa chọn cách ứng xử phù hợp. Thời gian Nội dung kiến thức và kỹ năng cơ Phơng pháp, hình thức cơ bản Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Cách tiến hành: GV chia nhóm giao nhiệm vụ. - Ngọc đang ngồi xem 1 chơng trình ti vi rất hay. Mẹ nhắc Ngọc đã đến giờ đi ngủ. Theo em bạn Ngọc có ứng xử nh thế nào ? - Ngọc nên tắt ti vi đi ngủ đúng giờ không làm mẹ lo lắng. *Hoạt động 3: Giờ nào việc nấy. GV giao nhiệm vụ cho các nhóm - HS thảo luận nhóm -Buổi sáng em làm những việc gì ? - Đại diện các nhóm trình bày -Buổi tra em làm những việc gì ? -Buổi chiều em làm những việc gì? -Buổi tối em làm những việc gì ? Kết luận: Cân sắp xếp thời gian biểu hợp lý để dễ học tập, vui chơi làm việc nhà, nghỉ ngơi 3 C. Củng cố - Dặn dò: Hớng dẫn HS thực hành ở nhà - Cùng cha mẹ XD thời gian biểu và thực hiện thời gian biểu Trng Tiu hc ng Giáo viên:Tụ Th ụng Th sỏu ngy 19 thỏng 9 nm 2014 Kế hoạch bài dạy Môn: đạo đức Tun: 2 BI: HC TP, SINH HOT NG GI ( Tiết 2) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức. - Học sinh hiểu các biểu hiện cụ thể và lợi ích của việc học tập sinh hoạt đúng giờ. 2. Kỹ năng. - Học sinh biết cùng cha mẹ lập thời gian biểu hợp lý cho bản thân và thực hiện đúng thời gian biểu. 3. Thái độ. - Học sinh có thái độ đồng tình với các bạn biết học tập sinh hoạt đúng giờ II. Các hoạt động dạy học: Thời gian Nội dung kiến thức và kỹ năng cơ bản Phơng pháp, hình thức cơ bản Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5 A. Kiểm tra: Cần sắp xếp thời gian nh thế nào cho lợp lý ? - Cần sắp xếp thời gian hợp lý để đủ thời gian học tập vui chơi làm việc nhà và nghỉ ngơi. 32 B. Bài mới: *Gii thiu bi: * Hoạt động 1: Thảo luận cặp đôi. - GV phát bìa màu cho HS nói quy định chọn màu: Đỏ là tán thành, xanh là không tán thành, trắng là không biết. - Các nhóm nhận bìa màu thảo luận chọn và giơ 1 trong ba màu. Mc tiờu : HS bit tr li cỏc ý kin. - Giáo viên đọc từng ý kiến. a. Trẻ em không cần học tập, sinh hoạt đúng giờ. a. Là ý kiến sai vì nh vậy ảnh hởng đến sức khoẻ, kết quả học tập b. Học tập đúng giờ giúp em học mau tiến bộ. b. Là ý kiến đúng. c. Cùng một lúc em có thể vừa học vừa chơi. c. Là ý kiến sai vì không tập chung chú ý thì kết quả sẽ thấp. d. Sinh hoạt đúng giờ có lợi ích cho sức khoẻ. d. Là ý kiến đúng. *Kết luận: Học tập và sinh hoạt đúng giờ có lợi ích cho sức khoẻ và việc học tập của bản thân. Hoạt động 2: Hành động cần làm - Yêu cầu các nhóm trả lời và ghi ra giấy những việc cần làm để học tập, sinh hoạt đúng giờ theo mẫu giáo viên phát. - Các nhóm thảo luận ghi ra giấy theo mẫu những việc cần làm. *VD: Những việc cần làm để học tập đúng giờ. + Lập thời gian biểu. *Kết luận: Việc học tập, sinh hoạt đúng giờ giúp chúng ta học tập kết quả hơn. + Lập thời khoá biểu. Hoạt động 3: Thảo luận nhóm. + Thực hiện đúng thời gian biểu. - GV chia HS thành đôi và giao nhiệm vụ. Hai bên trao đổi với nhau về thời gian biểu của mình. Thời gian Nội dung kiến thức và kỹ năng cơ Phơng pháp, hình thức cơ bản Hoạt động của GV Hoạt động của HS + Đại diện các nhóm dán lên bảng trình bày. - Thảo luận nhóm đôi trao đổi về thời gian biểu của mình. - Các nhóm nhận xét. - Một HS trình bày thời gian biểu trớc lớp. 3 4. Củng cố dặn dò. - Nhận xét tiết học. Trng Tiu hc ng Giáo viên:Tụ Th ụng Th sỏu ngy 26 thỏng 9 nm 2014 Kế hoạch bài dạy Môn: đạo đức Tun: 3 BI: Biết nhận lỗi và sửa lỗi (T1) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức. - Học sinh hiểu khi có lỗi thì nên nhận và sửa lỗi để mau tiến bộ và đợc mọi ngời yêu quý. Nh thế mới là ngời dũng cảm, trung thực. 2. Kỹ năng. - Học sinh biết tự nhận lỗi và sửa lỗi khi có lỗi, biết nhắc bạn nhận và sửa lỗi. 3. Thái độ. - Học sinh biết ủng hộ, cảm phục các bạn biết nhận lỗi và sửa lỗi. II. tài liệu và phơng tiện: - Phiếu thảo luận nhóm của hoạt động 1 - tiết 1. III. hoạt động dạy học: Thời gian Nội dung kiến thức và kỹ năng cơ bản Phơng pháp, hình thức cơ bản Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5 A. Kiểm tra: Cần sắp xếp thời gian nh thế nào cho lợp lý ? - 2 HS tr li 32 B. Bài mới: *Gii thiu bi: GV ghi bng * Hoạt động 1: Phân tích truyện: Cái bình hoa. *Mục tiêu: Giúp học sinh xác định ý nghĩa của hành vi nhận và sửa lỗi lựa chọn hành vi nhận và sửa lỗi. - Thảo luận nhóm 4. Thời gian Nội dung kiến thức và kỹ năng cơ Phơng pháp, hình thức cơ bản Hoạt động của GV Hoạt động của HS Mc tiờu : HS bit tr li cỏc ý kin. - GV chia nhóm 4 yêu cầu các nhóm theo dõi xây dựng phần kết câu chuyện. - HS nghe - GV k/c cái bình hoa với kết cục để mở. GV kể từ đầu không ai còn nhớ đến cái bình vỡ thì dừng lại. - HS TLN và phán đoán đoạn kết. - GV nêu câu hỏi - Không ai biết - Nếu Vô - Va không nhận lỗi thì điều gì sẽ xảy ra? Vô-Va trằn trọc không ngủ đ- ợc và kể chuyện cho mẹ nghe. Vô-Va viết th xin lỗi cô. - Các em thử đoán xem Vô-Va đã nghĩ và làm gì sau đó. - Đại diện nhóm trình bày - Đại diện các nhóm trình bày *Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến, thái độ của mình - Các em thích đoạn kết của nhóm nào hơn ? Vì sao ? - GV kể nốt đoạn kết - HS nhận phiếu - GV phát phiếu câu hỏi cho các nhóm - Qua câu chuyện em thấy cần làm gì sau khi mắc lỗi. - Thảo luận và TLCH * Hoạt động 3: Thảo luận nhóm. *Cách tiến hành: Giáo viên quy định cách bày tỏ ý kiến và thái độ của mình. - Ai đồng ý thì giơ tay. + Thực hiện đúng thời gian biểu. a. Ngời nhận lỗi là ngời dũng cảm. b. Nếu có lỗi chỉ cần tự sửa lỗi không cần nhận lỗi - Cần thiết những cha đủ c. Nếu có lỗi chỉ cần nhận lỗi không cần sửa lỗi. - Cha đúng d. Cần xin lỗi khi mắc lỗi với bạn bè và em bé. - Đúng 3 C. Củng cố dặn dò. e. Chỉ cần xin lỗi ngời quen biết. Kết luận: Biết nhận lỗi và sửa lỗi sẽ giúp em mau tiến bộ và đợc mọi ngời quý mến. GV nhn xột gi hc - Sai Trng Tiu hc ng Th sỏu ngy 3 thỏng 10 nm 2014 Giáo viên:Tụ Th ụng Kế hoạch bài dạy Môn: đạo đức Tun:4 BI: Biết nhận lỗi và sửa lỗi (T2) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức. - Giúp HS lựa chọn và thực hành hành vi nhận và sửa lỗi. - Giúp HS hiểu việc bày tỏ ý kiến và thái độ khi có lỗi để ngời khác hiểu đúng mình là làm việc làm cần thiết. 2. Kỹ năng. - Giúp HS đánh giá, lựa chọn hành vi nhận và sửa lỗi từ kinh nghiệm bản thân. 3. Thái độ. - Học sinh có thái độ đồng tình với các bạn biết học tập sinh hoạt đúng giờ. - Học sinh hiểu khi có lỗi thì nên nhận và sửa lỗi để mau tiến bộ và đợc mọi ngời yêu quý. Nh thế mới là ngời dũng cảm, trung thực. II. tài liệu và phơng tiện: - Phiếu thảo luận nhóm, tranh SGK. III. hoạt động dạy học: Thời gian Nội dung kiến thức và kỹ năng cơ bản Phơng pháp, hình thức cơ bản Hoạt động của GV Hoạt động của HS 3 A. Kiểm tra: - Nhận lỗi và sửa lỗi có tác dụng gì? - 2 HS tr li 34 B. Bài mới: *Gii thiu bi: GV ghi bng * Hoạt động 1: Đóng vai theo tình huống *Mục tiêu: HS lựa chọn và thực hành vi nhận và sửa lỗi. - GV chia nhóm cho HS và phát phiếu giao việc - HS TLN4 - TH1: Lan đang trách Tuấn - Tuấn xin lỗi bạn vì không giữ đúng lời hứa và giải thích lí do. "Sao bạn hẹn rủ mình cùng đi học mà lại đi một mình" - HS TL - Em sẽ làm gì nếu em là Tuấn ? TH2: Nhà cửa đang bừa bãi cha dọn dẹp. Bà mẹ đang hỏi Châu "Con đã dọn dẹp nhà cho mẹ cha" em sẽ làm gì nếu em là Châu ? - Châu cần xin lỗi mẹ và dọn dẹp nhà cửa. TH3: Tuyết mếu máo cần quyển sách "Bắt đền Trờng đấy, làm rách sách tờ rời "nếu là Trờng em sẽ làm - Trờng cần xin lỗi bạn và dán lại sách cho bạn. Thời gian Nội dung kiến thức và kỹ năng cơ Phơng pháp, hình thức cơ bản Hoạt động của GV Hoạt động của HS gì ? TH4: Xuân quên không làm bài tập TV sáng nay đến lớp các bạn KT bài ở nhà. Em sẽ làm gì nếu em là Xuân. - Xuân nhận lỗi với cô giáo với các bạn và làm bài tập ở nhà. *Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến, thái độ của mình *Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu việc bày tỏ ý kiến và thái độ khi có lỗi để ngời khác hiểu đúng mình là việc làm cần thiết, là quyền của từng cá nhân. *Cách tiến hành: - GV phát phiếu câu hỏi cho các nhóm - GV chia nhóm và phát phiếu giao việc - Thảo luận và TLCH * Hoạt động 3: Tự liên hệ. *Mục tiêu: Giúp học sinh đánh giá, lựa chọn hành vi nhận và sửa lỗi từ kinh nghiệm bản thân. *Cách tiến hành: - GV mời một số em lên kể những trờng hợp mắc lỗi và sửa lỗi. - Khen những em biết nhận lỗi và sửa lỗi. HS trình bày. - Phân tích tìm hớng giải quyết đúng. 2 , Cng c- dn dũ GV nhn xột gi hc Trng Tiu hc ng Giáo viên:Tụ Th ụng Th sỏu ngy 10 thỏng 10 nm 2014 Kế hoạch bài dạy Môn: đạo đức Tun: 5 BI GN GNG NGN NP ( T1) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Giúp HS hiểu: - ích lợi của việc sống gọn gàng, ngăn nắp. - Biết phân biệt gọn gàng, ngăn nắp và cha gọn gàng, ngăn nắp. 2. Kỹ năng. - Giúp HS biết gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi. 3. KNS. - Học sinh có thái độ yêu mến những ngời sống gọn gàng, ngăn nắp. II. Tài liệu và phơng tiện: - Bộ tranh thảo luận nhóm HĐ 1 T1 - Dụng cụ diễn kịch HĐ1 T1 II. hoạt động dạy học: Thời gian Nội dung kiến thức và kỹ năng cơ bản Phơng pháp, hình thức cơ bản Hoạt động của GV Hoạt động của HS 3 A. Kiểm tra: - Khi mắc lỗi chúng ta phải làm gì ? - HS TL 33 B. Bài mới: *Gii thiu bi: *Hoạt động 1 :Hoạt cảnh đồ dùng để ở đâu ? - Cỏch tin hnh Mc tiờu : Giúp HS nhận thấy lợi ích của việc sống gọn gàng, ngăn nắp - GV chia nhóm cho HS đóng kịch bản - 2 em đóng kịch bản - HĐ nhóm (giao kịch bản các nhóm chuẩn bị). - 1 nhóm HS trình bày hoạt cảnh - HS thảo luận sau khi xem hoạt cảnh. - Vì sao bạn Dơng lại không tìm thấy cặp và sách vở ? - Tính bừa bãi của bạn Dơng khiến nhà cửa bừa bộn làm bạn mất nhiều thời gian tìm kiếm sách vở, đồ dùng khi cần đến. Do đó các em nên rèn luyện thói quen gọn gàng ngăn nắp trong sinh hoạt. *Kết luận: Tính bừa bãi của bạn Dơng khiến nhà cửa lộn xộn làm bạn mất nhiều thời gian tìm kiếm sách vở, đồ dùng khi cần đến. Do đó các em nên rèn luyện thói quen gọn gàng ngăn nắp trong sinh hoạt. Hoạt động 2: : Thảo luận nhận xét nội dung tranh *Mục tiêu: Giúp HS biết phận biệt gọn gàng, ngăn nắp và cha gọn gàng, ngăn nắp. *Cách tiến hành: - HS thảo luận theo nhóm. - GV chia nhóm + Tranh 1; + Tranh 2 + Tranh 3; + Tranh 4 - Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận. Hoạt động 3: B y t ý kin *Mục tiêu: Giúp HS biết đề nghị, biết bày tỏ ý kiến của mình với ngời khác. *Cách tiến hành: - HS thảo luận nhóm. Thời gian Nội dung kiến thức và kỹ năng cơ bản Phơng pháp, hình thức cơ bản Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Gọi 1 số HS trình bày. *Kết luận: Nga lên trình bày ý kiến, các học sinh khác bày tỏ ý kiến. Yêu cầu mọi ngời trong gia đình để đồ dùng đúng nơi quy định. 4 4. Củng cố dặn dò. - Nhận xét tiết học. Trng Tiu hc ng Giáo viên:Tụ Th ụng Th sỏu ngy 17 thỏng 10 nm 2014 Kế hoạch bài dạy Môn: đạo đức Tun: 6 BI GN GNG NGN NP ( T2) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức. - Học sinh hiểu khi có lỗi thì nên nhận và sửa lỗi để mau tiến bộ và đợc mọi ngời yêu quý. Nh thế mới là ngời dũng cảm, trung thực. 2. Kỹ năng. - Học sinh biết tự nhận lỗi và sửa lỗi khi có lỗi, biết nhắc bạn nhận và sửa lỗi. 3. Thái độ. - Học sinh biết ủng hộ, cảm phục các bạn biết nhận lỗi và sửa lỗi. II. tài liệu và phơng tiện: - Phiếu thảo luận nhóm của hoạt động 1 - tiết 1. III. hoạt động dạy học: Thời gian Nội dung kiến thức và kỹ năng cơ bản Phơng pháp, hình thức cơ bản Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5 A. Kiểm tra: Cần sắp xếp thời gian nh thế nào cho lợp lý ? - 2 HS tr li 32 B. Bài mới: *Gii thiu bi: GV ghi bng * Hoạt động 1: Phân tích truyện: Cái bình hoa. *Mục tiêu: Giúp học sinh xác định ý nghĩa của hành vi nhận và sửa lỗi lựa chọn hành vi nhận và sửa lỗi. - Thảo luận nhóm 4. Thời gian Nội dung kiến thức và kỹ năng cơ Phơng pháp, hình thức cơ bản Hoạt động của GV Hoạt động của HS Mc tiờu : HS bit tr li cỏc ý kin. - GV chia nhóm 4 yêu cầu các nhóm theo dõi xây dựng phần kết câu chuyện. - HS nghe - GV k/c cái bình hoa với kết cục để mở. GV kể từ đầu không ai còn nhớ đến cái bình vỡ thì dừng lại. - HS TLN và phán đoán đoạn kết. - GV nêu câu hỏi - Không ai biết - Nếu Vô - Va không nhận lỗi thì điều gì sẽ xảy ra? Vô-Va trằn trọc không ngủ đ- ợc và kể chuyện cho mẹ nghe. Vô-Va viết th xin lỗi cô. - Các em thử đoán xem Vô-Va đã nghĩ và làm gì sau đó. - Đại diện nhóm trình bày - Đại diện các nhóm trình bày *Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến, thái độ của mình - Các em thích đoạn kết của nhóm nào hơn ? Vì sao ? - GV kể nốt đoạn kết - HS nhận phiếu - GV phát phiếu câu hỏi cho các nhóm - Qua câu chuyện em thấy cần làm gì sau khi mắc lỗi. - Thảo luận và TLCH * Hoạt động 3: Thảo luận nhóm. *Cách tiến hành: Giáo viên quy định cách bày tỏ ý kiến và thái độ của mình. - Ai đồng ý thì giơ tay. + Thực hiện đúng thời gian biểu. a. Ngời nhận lỗi là ngời dũng cảm. b. Nếu có lỗi chỉ cần tự sửa lỗi không cần nhận lỗi - Cần thiết những cha đủ c. Nếu có lỗi chỉ cần nhận lỗi không cần sửa lỗi. - Cha đúng d. Cần xin lỗi khi mắc lỗi với bạn bè và em bé. - Đúng 3 C. Củng cố dặn dò. e. Chỉ cần xin lỗi ngời quen biết. Kết luận: Biết nhận lỗi và sửa lỗi sẽ giúp em mau tiến bộ và đợc mọi ngời quý mến. GV nhn xột gi hc - Sai Trng Tiu hc ng Giáo viên:Tụ Th ụng Th sỏu ngy 24 thỏng 10 nm 2014 [...]... chỉ học tập là: a; b; c; d; đ - Giúp cho việc HT đạt kết quả tốt hơn - Đợc thầy cô bạn bè yêu mến - Thực hiện tốt quyền HT - Bố mẹ hài lòng - HS tự liên hệ và việc học tập của mình - HS tự nêu - HS trao đổi theo cặp - Nhận xét đánh giá giờ học - Thực hiện những việc đã làm - Một số HS tự liên hệ trớc lớp Trng Tiu hc ng Giáo viên:Tụ Th ụng Th sỏu ngy 14 thỏng 11 nm 20 14 Kế hoạch bài dạy Môn: đạo đức. .. số học sinh ở lớp diễn 2 Một số học sinh diễn tiểu phẩm - Làm bài trong giờ ra chơi có - Làm bài trong giờ ra chơi có 3, - Giờ ra chơi dành cho HS vui chơi, bớt căng thẳng trong học tập và vì vậy nên dùng thời gian đó để làm bài tập Chúng ta khuyên bạn nên giờ nào việc ấy Củng cố dặn dò - Nhận xét giờ học Trng Tiu hc ng Giáo viên:Tụ Th ụng Th sỏu ngy 21 thỏng 11 nm 20 14 Kế hoạch bài dạy Môn: đạo đức. .. HS - Nhận xét đánh giá giờ học 3, Củng cố dặn dò - Thực hiện giữ vệ sinh nơi công cộng Trng Tiu hc ng Giáo viên:Tụ Th ụng Th sỏu ngy 9 thỏng 1 nm 20 15 Kế hoạch bài dạy Môn: đạo đức Tun: 18 Thực hành kĩ năng cuối HKI I Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Kiến thức: Ôn tập củng cố những kiến thức đã học từ đầu năm 2 Kỹ năng: - Thực hiện vận dụng những điều đã học vào thực tế cuộc sống hàng ngày 3 Thái độ: - Có... *Hoạt động 3: - Trò chơi: Hái hoa dân chủ - Cách chơi: GV ghi các câu hỏi trên phiếu gài - HS hái hoa trả lời câu hỏi *Kết luận: Cần phải đối xử tốt với bạn bè không nên phân biệt các bạn nghèo - Nhận xét đánh giá giờ học 3, Củng cố dặn dò - Thực hiện những điều đã học vào cuộc sống hàng ngày Trng Tiu hc ng Giáo viên:Tụ Th ụng Th sỏu ngy 12 thỏng 12 nm 20 14 Kế hoạch bài dạy Môn: đạo đức Tun: 14 GI... 3: Đàm thoại - Trờng học, chợ, bệnh viện, trạm y tế - Các em biết những nơi công - Mang lại nhiều lợi ích cộng nào ? - Nơi đó có ích lợi gì ? - Giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng các em cần làm gì ? 3, - Giúp mọi công việc của con ngời đợc thuận lợi - Nhận xét đánh giá giờ học - Thực hiện giữ vệ sinh nơi công cộng C Củng cố dặn dò Trng Tiu hc ng Giáo viên:Tụ Th ụng Th sỏu ngy 2 thỏng 1 nm 20 15 Kế hoạch... Môn: đạo đức Tun: 17 GI GèN V SINH NI CễNG CNG (T2) I Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Vì sao cần giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng - Cần làm gì và cần tránh những việc gì để giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng 2 Kỹ năng: - Học sinh biết giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng 3 Thái độ: - Có thái độ tôn trọng những quy định về trật tự vệ sinh công cộng II hoạt động dạy học: - Đồ dùng thể hiện hoạt động 2 (T2) - Tranh... của các bạn lớp 2A không ? Vì sao ? - Việc làm nào là đúng - Các bạn đỡ Cờng dậy - HS thảo luận nhóm 2 - Cho HS quan sát tranh - Chỉ ra những hành vi nào là quan tâm giúp đỡ bạn *Kết luận: Vui vẻ chan hoà với bạn bè, sẵn sàng giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn trong học tập, trong cuộc sống - HS quan sát bộ tranh 7 tờ - HS thực hiện - Vì sao cần quan tâm giúp đỡ bạn ? - GV phát phiếu - Hãy đánh dấu (x)... bài học - Yêu cầu HS thực hiện trò chơi - GV nhận xét đánh giá *Kết luận: Giữ gìn trờng lớp sạch đẹp là quyền và bổn phận của mỗi học sinh - Nhận xét đánh giá giờ học 3, C Củng cố dặn dò - Thực hiện trò chơi Thời gian Nội dung kiến thức và kỹ năng cơ Phơng pháp, hình thức cơ bản Hoạt động của GV - Thực hiện giữ sạch vệ sinh trờng lớp Trng Tiu hc ng Giáo viên:Tụ Th ụng Hoạt động của HS Th sỏu ngy 26 ... thỏng 12 nm 20 14 Kế hoạch bài dạy Môn: đạo đức Tun: 16 GI GèN V SINH NI CễNG CNG (T1) I Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Vì sao cần giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng - Cần làm gì và cần tránh những việc gì để giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng 2 Kỹ năng: - Học sinh biết giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng 3 Thái độ: - Có thái độ tôn trọng những quy định về trật tự vệ sinh công cộng II hoạt động dạy học: - Đồ dùng... động 2: : Thảo luận nhóm *Hoạt động 3: Phân tích tiểu phẩm Phơng pháp, hình thức cơ bản Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Chăm chỉ học tập có ích lợi gì ? - Giúp HS mau tiến bộ đạt kết quả cao đợc bạn bè, thầy cô giáo yêu mến Khởi động: Cả lớp hát bài "Tìm - Cả lớp hát bạn thân" 1 GV kể chuyện trong giờ ra chơi - HS thảo luận - Yêu cầu HS thảo luận - Các bạn lớp 2A đã làm gì khi bạn Cờng ngã ? - Các . nm 20 14 Kế hoạch bài dạy Môn: đạo đức Tun: 9 CHM CH HC TP ( T1) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS hiểu đợc nh thế nào là chăm chỉ học tập. - Chăm chỉ học tập mang lại lợi ích gì? 2. Kỹ năng. -. thể. - HS tự liên hệ và việc học tập của mình - Kết quả đạt đợc ra sa? - HS tự nêu. 3 , C. Củng cố dặn dò: - HS trao đổi theo cặp - Nhận xét đánh giá giờ học - Thực hiện những việc đã làm. - Một. bạn lớp 2A đã làm gì khi bạn Cờng ngã ? - HS thảo luận nhóm 2. - Các em có đồng tình với việc làm của các bạn lớp 2A không ? Vì sao ? *Hoạt động 2: : Thảo luận nhóm - Việc làm nào là đúng . -

Ngày đăng: 30/05/2015, 15:12

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Thứ sáu ngày 12 tháng 9 năm 2014

  • KÕ ho¹ch bµi d¹y

 • Thứ sáu ngày 19 tháng 9 năm 2014

  • KÕ ho¹ch bµi d¹y

 • Thứ sáu ngày 26 tháng 9 năm 2014

  • KÕ ho¹ch bµi d¹y

 • Thứ sáu ngày 3 tháng 10 năm 2014

  • KÕ ho¹ch bµi d¹y

 • Thứ sáu ngày 10 tháng 10 năm 2014

  • KÕ ho¹ch bµi d¹y

 • Thứ sáu ngày 17 tháng 10 năm 2014

  • KÕ ho¹ch bµi d¹y

 • Thứ sáu ngày 24 tháng 10 năm 2014

  • KÕ ho¹ch bµi d¹y

  • CHĂM LÀM VIỆC NHÀ (TiÕt 1)

 • Thứ sáu ngày 31 tháng 10 năm 2014

  • KÕ ho¹ch bµi d¹y

  • CHĂM LÀM VIỆC NHÀ (T2)

 • Thứ sáu ngày 7 tháng 11 năm 2014

  • KÕ ho¹ch bµi d¹y

  • CHĂM CHỈ HỌC TẬP ( T1)

 • Thứ sáu ngày 14 tháng 11 năm 2014

  • KÕ ho¹ch bµi d¹y

  • CHĂM CHỈ HỌC TẬP ( T2)

 • Thứ sáu ngày 21 tháng 11 năm 2014

  • KÕ ho¹ch bµi d¹y

 • Thứ sáu ngày 28 tháng 11 năm 2014

  • KÕ ho¹ch bµi d¹y

  • QUAN TÂM GIÚP ĐỠ BẠN (T1)

 • Thứ sáu ngày 5 tháng 12 năm 2014

  • KÕ ho¹ch bµi d¹y

  • QUAN TÂM GIÚP ĐỠ BẠN (T2)

 • Thứ sáu ngày 12 tháng 12 năm 2014

  • KÕ ho¹ch bµi d¹y

  • GIỮ GÌN TRƯỜNG LỚP SẠCH ĐẸP (T1)

 • Thứ sáu ngày 19 tháng 12 năm 2014

  • KÕ ho¹ch bµi d¹y

  • GIỮ GÌN TRƯỜNG LỚP SẠCH ĐẸP (T 2)

 • Thứ sáu ngày 26 tháng 12 năm 2014

  • KÕ ho¹ch bµi d¹y

  • GIỮ GÌN VỆ SINH NƠI CÔNG CỘNG (T1)

 • Thứ sáu ngày 2 tháng 1 năm 2015

  • KÕ ho¹ch bµi d¹y

  • GIỮ GÌN VỆ SINH NƠI CÔNG CỘNG (T2)

 • Thứ sáu ngày 9 tháng 1 năm 2015

  • KÕ ho¹ch bµi d¹y

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan