0

Giáo án tự nhiên xã hội lớp 3

69 916 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2015, 15:31

Ngày dạy: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI - TUẦN:1 BÀI: HOẠT ĐỘNG THỞ VÀ CƠ QUAN HÔ HẤP I.Mục đích yêu cầu: 1.Kiến thức :Chỉ trên sơ đồ chỉ đường đi của không khí khi ta hít vào và thở ra ( Biết được hoạt động thở diễn ra liên tục. Nếu bò ngừng thở từ 3 đến 4 phút người ta có thể bò chết.) 2.Kó Năng :Chỉ và nói được tên các bộ phận của cơ quan hô hấp trên sơ đồ 3.Thái độ :Hiểu được vai trò của hoạt động thở đối với sự sống của con người II.Đồ dùng dạy học 1.GV:Các hình trong Sách giáo khoa trang 4 , 5 . 2.HS :Sách giáo khoa trang 4 , 5 . III.Hoạt động lên lớp 1.Khởi động: (1’) Hát bài hát 2. Kiểm tra bài cũ:(4’) Kiểm tra dụng cụ học tập của HS. 3.Bài mới :(26’) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Giới thiệu bài Hoạt động 1 : Thực hành cách thở sâu +Bước 1 :Trò chơi - GV cho cả lớp cùng thực hiện động tác : Bòt mũi nín thở . -GV hỏi :Cảm giác của các em sau khi nín thở lâu +Bước 2 :GV gọi 1 HS lên trước lớp thực hiện động tác thở + Nhận xét sự thay đổi của lồng ngực khi hít vào thật sâu và thở ra hết sức + So sánh khi hít vào , thở ra bình thường và khi thở sâu + Nêu ích lợi của việc thở sâu  Hoạt động 2 : Làm việc với Sách giáo khoa +Bước 1 : Làm việc theo cặp -GV yêu cầu HS mở Sách giáo khoa ,quan sát hình 2 trang 5 Sách giáo khoa .Hai bạn sẽ lần lượt người hỏi, người trả lời .GV có thể hướng dẫn mẫu như: +Bước 2 : Làm việc cả lớp - GV gọi một số cặp HS lên hỏi , đáp trước lớp và khen cặp nào có câu trả lời sáng tạo - GV giúp HS hiểu cơ quan hô hấp là gì và chức năng từng bộ phận của cơ quan hô hấp . ->Kết luận -Lồng ghép BVMT - HS mghe GV giới thiệu bài . - Thở gấp hơn , sâu hơn lúc bình thường . - 1 HS thực hành, cả lớp quan sát - HS chỉ vào hình vẽ và nói tên các bộ phận của cơ quan hô hấp - HS chỉ đường đi của không khí trên hình 2 trang 5 Sách giáo khoa - HS chỉ trên hình 3 trang 5 Sách giáo khoa .Đường đi của không khí khi ta hít vào và thở ra 4 .Củng cố :(3’) Kết thúc tiết học, GV cho HS liên hệ với thực tế cuộc sống. 5. Dặn dò:(1’) -Bài nhà: Về xem lại bài -Chuẩn bò bài : Nên thở như thế nào ? Kế hoạch bài học lớp 3 - GV: Nhiêu Thò Anh Đào - Trường TH Lomg Hậu Ngày dạy: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI - TUẦN : 1 BÀI: NÊN THỞ NHƯ THẾ NÀO ? I.Mục đích yêu cầu: 1.Kiến thức :HS hiểu tại sao ta nên thở bằng mũi mà không nên thở bằng miệng . (Biết khi hít vào, khí ô-xi có trong không khí sẽ thấm vàomáu ở phổi để đi nuôi cơ thể; khi thở ra, khí các-bô-ni1cco1 trong máu được thải ra ngoài qua phổi. ) 2.Kó Năng : Nói được ích lợi của việc hít thở không khí trong lành. 3.Thái độ :Biết bảo vệ sức khoẻ. KNS: KN tìm kiếm và xử lí thơng tin. II.Chuẩn bi: 1. GV: Các hình trong Sách giáo khoa / 7 2.HS : Gương soi nhỏ đủ cho các nhóm III.Hoạt động lên lớp 1.Khởi động: (1’) Hát bài hát 2. Kiểm tra bài cũ:(4’) Hoạt động thở và cơ quan hô hấp 3.Bài mới :(26’) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Giới thiệu : Nên thở như thế nào ? Hoạt động 1 : Thảo luận nhóm. -GV hướng dẫn HS lấy gương ra soi để quan sát phía trong của lỗ mũi mình . Và trả lời các câu hỏi sau -Các em nhìn thấy gì trong lỗ mũi? - Khi bò sổ mũi , em thấy có gì chảy ra từ hai lỗ mũi ? - Hằng ngày , dùng khăn sạch lau phía trong mũi , em thấy trên khăn có gì ? - Tại sao thở bằng mũi tốt hơn thở bằng miệng? * GV giảng -> Kết luận Hoạt động 2 : Làm việc với Sách giáo khoa +Bước 1 : Làm việc theo cặp -GV yêu cầu 2 HS cùng quan sát các hình 3,4,5 trang 7 SGK và thảo luận theo gợí ý sgk +Bước 2 : Làm việc cả lớp - GV chỉ đònh một số HS lên trình bày kết quả thảo luận theo cặp trước cả lớp - GV yêu cầu cả lớp cùng suy nghó và trả lời các câu hỏi + Thở không khí trong lành có lợi gì ? + Thở không khí có nhiều khói bụi có hại gì?-> Kết luận - HS nghe GV giới thiệu bài. - HS thảo luận nhóm : Giải thích được tại sao ta nên thở bằng mũi mà không nên thở bằng miệng - HS nêu:Thở bằng mũi tốt hơn thở bằng miệng - HS tìm hiểu trên Sách giáo khoa - HS làm việc theo cặp - -Thở không khí trong lành có lợi sẽ giúp chùng ta khỏe mạnh -Thở không khí có nhiều khói bụi có hại cho sức khỏe 4 .Củng cố :(3’) Lồng ghép BVMT GV nhận xét chung tiết học 5 .Dặn dò: (1’) -Bài nhà: Về xem lại bài -Chuẩn bò bài :Vệ sinh hô hấp Kế hoạch bài học lớp 3 - GV: Nhiêu Thò Anh Đào - Trường TH Lomg Hậu Ngày dạy: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI - TUẦN : 2 BÀI : VỆ SINH HÔ HẤP I.Mục đích yêu cầu: 1.Kiến thức: Nêu ích lợi của việc tập thở buổi sáng. 2.Kó Năng :Kể ra những việc nên làm và không nên làm để giữ vệ sinh hô hấp. 3.Thái độ :Giữ sạch mũi, họng. KNS:KN làm chủ bản thân, KN giao tiếp, KN tư duy phê phán,. II.Chuẩn bò : 1.GV: Các hình trong sách sgk 2.HS :Sách giáo khoa III.Hoạt động lên lớp : 1.Khởi động: (1’)Hát bài hát 2. Kiểm tra bài cũ:(4’) Nên thở như thế nào ? 3.Bài mới :(27’) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1 : Làm việc với SGK +Bước 1 :Làm việc theo nhóm nhỏ - GV yêu cầu quan sát các hình 1,2,3 sgk trang . -Tập thở sâu vào buổi sáng có lợi gì ? -Hằng ngày, chúng ta nên làm gì để giữ sạch mũi họng? +Bước 2 : Làm việc cả lớp -Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm đôi +Bước 1 : thảo luận theo nhóm -GV yêu cầu HS quan sát các hình ở trang 9 sách giáo khoa kết hợp với liên hệ thực tế để trả lời theo gợi ý ( sgk) +Bước 2 : Làm việc cả lớp - GV yêu cầu đại diện mỗi nhóm lên trình bày kết quả. +Bước 3 : Liên hệ :GV hỏi cả lớp :Em và gia đình cần làm gì để vệ sinh đường hô hấp ?->Kết luận Lồng ghép BVMT Hoạt động 3: Đóng vai +Bước 1 :Nhận nhiệm vụ và chuẩn bò trong nhóm - GV nêu hai tình huống. +Bước 2 : Trình diễn . ->Kết luận - Phân công hai bạn đọc lời thoại trong tranh. - Cả nhóm cùng lần lượt thảo luận các câu hỏi . - Các nhóm trình bày kết quả thảo luận . - HS quan sát các hình ở sách giáo khoa kết hợp với liên hệ thực tế để trả lời -Mỗi nhóm lên trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình -Mỗi nhóm sẽ nhận một trong hai tình huống trên và thảo luận -Các nhóm xung phong lên trình bày trước lớp . Các HS khác nhận xét . 4.Củng cố : (3’)- Nhắc nhở HS về nhà xem lại bài 5.Dặn dò: (1’) -Bài nhà: Xem lại bài học . -Chuẩn bò bài : Phòng bệnh đường hô hấp . Kế hoạch bài học lớp 3 - GV: Nhiêu Thò Anh Đào - Trường TH Lomg Hậu Ngày dạy: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI - TUẦN : 2 BÀI : PHÒNG BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP . I.Mục đích yêu cầu: 1.Kiến thức: Kể tên một số bệnh đường hô hấp thường gặp. 2.Kó Năng :( Nêu được nguyên nhân )và cách đề phòng bệnh đường hô hấp giữ ấm cơ thể, giữ vệ sinh mũi, miệng. 3.Thái độ : Có ý thức phòng bệnh đường hô hấp. KNS: KN làm chủ bản thân, KN giao tiếp, KN tìm kiếm và xử lí thơng tin. II.Chuẩn bò : 1.GV: Các hình trong sách sgk 2.HS :Sách giáo khoa III.Hoạt động lên lớp : 1.Khởi động: (1’)Hát bài hát 2. Kiểm tra bài cũ:(4’) Vệ sinh hô hấp. 3.Bài mới :(27’) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động1: Kể tên một số bệnh đường hô hấp thường gặp +Bước 1 : Làm việc theo nhóm nhỏ - GV yêu cầu quan sát các hình sgk . -Kể tên các bộ phận của cơ quan hô hấp? -Nêu những bệnh thường gặp ở đường hô hấp? -Hằng ngày, ta nên làm gì để giữ vệ sinh đường hô hấp? +Bước 2 : Làm việc cả lớp -Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm đôi +Bước 1 : thảo luận theo nhóm -GV yêu cầu HS quan sát các hình 1-6 sgk trang 10,11 kết hợp với liên hệ thực tế để trả lời theo gợi ý ( sgk) +Bước 2 : Làm việc cả lớp - GV yêu cầu đại diện mỗi nhóm lên trình bày kết quả. +Bước 3 : Liên hệ :GV hỏi cả lớp :Em và gia đình cần làm gì để vệ sinh đường hô hấp ? ->Kết luận Lồng ghép BVMT Hoạt động 3: Đóng vai “Trò chơi bác só” +Bước 1 :Nhận nhiệm vụ và chuẩn bò trong nhóm - GV nêu cách thực hiện. +Bước 2 : Trình diễn ->Kết luận - Phân công hai bạn đọc lời thoại trong tranh. - Cả nhóm cùng lần lượt thảo luận các câu hỏi . - Các nhóm trình bày kết quả thảo luận . - HS quan sát các hình ở sách giáo khoa kết hợp với liên hệ thực tế để trả lời -Mỗi nhóm lên trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình -Mỗi nhóm sẽ nhận một nhiệm vụ và thảo luận -Các nhóm xung phong lên trình bày trước lớp . Các HS khác nhận xét . 4.Củng cố : (3’)- Nhắc nhở HS về nhà xem lại bài 5.Dặn dò: (1’)-Bài nhà: Xem lại bài học . -Chuẩn bò bài : Bệnh lao phổi Kế hoạch bài học lớp 3 - GV: Nhiêu Thò Anh Đào - Trường TH Lomg Hậu Ngày dạy: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI - TUẦN :3 BÀI : BỆNH LAO PHỔI I.Mục đích yêu cầu: 1.Kiến thức :( Nêu nguyên nhân, đường lây bệnh và tác hại của bệnh lao phổi ) Biết cần tiêm phòng lao,thở không khí trong lành, ăn đủ chất để phòng bệnh lao phổi) 2.Kó Năng :Nói với bố mẹ khi bản thân có những dấu hiệu bò mắc bệnh. 3.Thái độ :Tuân theo các chỉ dẫn của bác só khi bò bệnh KNS: KN làm chủ bản thân, KN tìm kiếm và xử lí thơng tin. II.Chuẩn bò : 1.GV: Các hình trong sách sgk . 2.HS :Sách giáo khoa III.Hoạt động lên lớp : 1.Khởi động: (1’)Hát bài hát 2. Kiểm tra bài cũ:(4’) Phòng bệnh đường hô hấp. 3.Bài mới :(27’) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1 : Làm việc với SGK +Bước 1 :Làm việc theo nhóm nhỏ - GV yêu cầu quan sát các hình 1,2,3,4,5 sgk và làm việc -Nguyên nhân gây ra bệnh lao phổi là gì ? -Bệnh lao phổi có biểu hiện như thế nào ? -Bệnh lao phổi gây ra tác hại gì đối với sức khỏe của bản thân người bệnh và những người xung quanh ? +Bước 2 : Làm việc cả lớp -Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm +Bước 1 : thảo luận theo nhóm -GV yêu cầu HS quan sát các hình ở trang 13 sách giáo khoa kết hợp với liên hệ thực tế để trả lời theo gợi ý +Bước 2 : Làm việc cả lớp - GV yêu cầu đại diện mỗi nhóm lên trình bày kết quả. +Bước 3 : Liên hệ:GV hỏi cả lớp :Em và gia đình cần làm gì để phòng tránh bệnh lao phổi ?->Kết luận Lồng ghép BVMT Hoạt động 3: Đóng vai +Bước 1 :Nhận nhiệm vụ và chuẩn bò trong nhóm - GV nêu hai tình huống như sách giáo khoa trang 31. +Bước 2 : Trình diễn . ->Kết luận - Phân công hai bạn đọc lời thoại giữabác só và bệnh nhân - Cả nhóm cùng lần lượt thảo luận các câu hỏi trong sách giáo khoa. - Các nhóm trình bày kết quả thảo luận . - HS quan sát các hình ở sách giáo khoa kết hợp với liên hệ thực tế để trả lời -Mỗi nhóm lên trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình -Mỗi nhóm sẽ nhận một trong hai tình huống trên và thảo luận -Các nhóm xung phong lên trình bày trước lớp . Các HS khác nhận xét . 4.Củng cố : (3’)- Nhắc nhở HS về nhà xem lại bài 5.Dặn dò: (1’) -Bài nhà: Xem lại bài học . -Chuẩn bò bài : Máu và cơ quan tuần hoàn . Kế hoạch bài học lớp 3 - GV: Nhiêu Thò Anh Đào - Trường TH Lomg Hậu Ngày dạy: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI - TUẦN : 3 BÀI : MÁU VÀ CƠ QUAN TUẦN HOÀN I.Mục đích yêu cầu: 1.Kiến thức :Trình bày sơ lược về cấu tạo và chức năng của máu .(Vận chuyển máu đi nuôi các cơ quan của cơ thể…) 2.Kó Năng : Nêu được chức năng của cơ quan tuần hoàn. 3.Thái độ : Kể được tên các bộ phận của cơ quan tuần hoàn . II.Chuẩn bò : 1.GV:Các hình trong sách giáo khoa trang 14 , 15 . 2.HS : Sách giáo khoa. III.Hoạt động lên lớp: 1.Khởi động: (1’) Hát bài hát 2.Kiểm tra bài cũ:(4’) Kiểm tra bài học ở tiết trước. 3.Bài mới :(26’) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Giới thiệu bài :Máu và cơ quan tuần hoàn . Hoạt động 1 : Quan sát và thảo luận +Bước 1 : Làm việc theo nhóm - GV yêu cầu các nhóm HS quan sát các hình 1,2,3 sgk -Bạn đã bò đứt tay hay trầy da bao giờ chưa ? Khi bò đứt tay hoặc trầy da bạn nhìn thấy gì ở vết thương ? -Máu được chia làm mấy phần ? Đó là những phần nào ? -Huyết cầu đỏ có hình dạng như thế nào ?Có chức năng gì ? -Cơ quan vận chuyển máu đi khắp cơ thể có tên gọi là gì ? +Bước 2 : Làm việc cả lớp - GV đại diện nhóm trình bày kết quả > Kết luận Hoạt động 2 : Làm việc với SGK +Bước 1 : Làm việc theo cặp - Chỉ trên hình vẽ đâu là tim , đâu là các mạch máu - Dựa vào hình vẽ , mô tả vò trí của tim trong lồng ngực +Bước 2 : Làm việc cả lớp - GV yêu cầu một số cặp HS trình bày . *Kết luận Cơ quan tuần hoàn. Lồng ghép BVMT Hoạt động 3 : Chơi trò chơi tiếp sức +Bước 1 : GV nói tên trò chơi và hướng dẫn HS cách chơi +Bước 2 : Kết thúc trò chơi . GV nhận xét kết luận. - HS nghe GV giới thiệu bài . - HS quan sát và trả lời các câu hỏi theo sự chỉ dẫn của GV . - HS làm việc theo nhóm như hướng dẫn trên. Các nhóm trình bày câu hỏi của mình . Các nhóm khác bổ sung . - HS làm việc theo nhóm đôi. HS quan sát hình 4 trang 15 SGK , lần lượt một bạn hỏi một bạn trả lời - HS lên trình bày kết quả thảo luận của nhóm . - HS chơi trò chơi theo sự hướng dẫn của GV . 4.Củng cố :(3’)- GV nhận xét việc học tập của HS 5.Dăn dò: (1’) -Bài nhà: Tìm hiểu về máu và cơ quan tuần hoàn . -Chuẩn bò: Hoạt động tuần hoàn Kế hoạch bài học lớp 3 - GV: Nhiêu Thò Anh Đào - Trường TH Lomg Hậu Ngày soạn: Ngày dạy: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI - TUẦN : 4 BÀI: HOẠT ĐỘNG TUẦN HOÀN I.Mục đích yêu cầu: 1.Kiến thức : Thực hành nghe nhip đập của tim và đếm nhòp mạch đập. 2.Kó Năng : Chỉ và nói được tên các bộ phận của cơ quan tuần hoàn trên sơ đồ vòng tuần hoàn lớn vòng tuần hoàn nhỏ. 3.Thái độ: Hiểu được vai trò của hoạt động tuần hoàn đối với sự sống con người II.Đồ dùng dạy học 1.GV: Các hình trong Sách giáo khoa trang 16, 17. 2.HS : Sách giáo khoa . III.Hoạt động lên lớp 1.Khởi động: (1’) Hát bài hát 2. Kiểm tra bài cũ:(4’) Máu và cơ quan tuần hoàn 3.Bài mới :(26’) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Giới thiệu bài Hoạt động 1 : Thực hành nghe nhòp đập của tim và đếm nhòp đập. +Bước 1 : Làm việc cả lớp. - GV cho cả lớp cùng thực hiện động tác: p tai vào ngực của bạn để nghe tim đập và đếm số nhòp đập của tim / phút. +Bước 2 :GV gọi HS lên trước lớp thực hiện động tác trên. +Nhận xét kết quả thực hiện của HS. +So sánh nhòp đập khi hít vào, thở ra .  Hoạt động 2 : Làm việc với Sách giáo khoa +Bước 1 : Làm việc theo cặp -GV yêu cầu HS mở sgk, quan sát hình sgk. Chỉ và nêu đường đi của máu, chỉ động mạch, tónh mạch và mao mạch trên sơ đồ? +Bước 2 : Làm việc cả lớp - GV gọi một số HS lên trả lời trước lớp.  Hoạt động 3: Trò chơi ghép chữ vào hình +Bước 1 : GV nói tên trò chơi và hướng dẫn HS cách chơi +Bước 2 : Kết thúc trò chơi . GV nhận xét kết luận và tuyên dương đội thắng cuộc . ->Kết luận Lồng ghép BVMT - HS nghe GV giới thiệu bài . - 1 HS thực hành, cả lớp quan sát. - HS thực hành trước lớp. - HS chỉ vào hình vẽ và nói tên các bộ phận của cơ quan tuần hoàn. - HS chỉ đường đi của máu trên hình sgk . - HS thực hiện chơi trò chơi và cổ vũ. 4. Củng cố :(3’) Kết thúc tiết học, GV cho HS liên hệ với thực tế cuộc sống. 5. Dặn dò:(1’) -Bài nhà: Về xem lại bài -Chuẩn bò bài : Vệ sinh cơ quan tuần hoàn. Kế hoạch bài học lớp 3 - GV: Nhiêu Thò Anh Đào - Trường TH Lomg Hậu Ngày dạy: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI - TUẦN :4 BÀI: VỆ SINH CƠ QUAN TUẦN HOÀN. I.Mục đích yêu cầu: 1.Kiến thức : So sánh mức độ làm việc của tim khi chơi đùa và khi nghỉ ngơi. Nêu được một số việc cần làm để giữ gìn, bảo vệ cơ quan (LT và lao động quá sức ) 2.Kó Năng : Nêu các việc nên làm và không nên làm để bảo vệ và giữ vệ sinh cơ quan tuần hoàn. 3.Thái độ: Tập TD, vui chơi , lao động vừa sức. KNS: KN ra quyết định, KN tìm kiếm và xử lí thơng tin. BĐKH: Thay đổi khẩu phần ăn hàng ngày, ăn đủ chất, ăn nhiều rau xanh hơn, vừa tốt cho sức khỏe, vừa góp phần giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ mơi trường. II.Đồ dùng dạy học :1.GV: Các hình trong Sách giáo khoa trang 18, 19. 2.HS : Sách giáo khoa . III.Hoạt động lên lớp 1.Khởi động: (1’) Hát bài hát 2. Kiểm tra bài cũ:(4’) Hoạt động tuần hoàn. 3.Bài mới :(26’) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Giới thiệu bài Hoạt động 1 : Chơi trò chơi vận động “Con thỏ”. +Bước 1 : GV nói tên trò chơi và hướng dẫn HS cách chơi +Bước 2 : Kết thúc trò chơi . GV nhận xét kết luận và tuyên dương đội thắng cuộc .  Hoạt động 2 : Làm việc với Sách giáo khoa +Bước 1 : Làm việc cả lớp. - Nêu các việc nên làm và không nên làm để bảo vệ và giữ vệ sinh cơ quan tuần hoàn. +Bước 2 :GV gọi HS trả lời trước lớp . -Nhận xét kết quả trả lời của HS.  Hoạt động 3 : Thảo luận nhóm. +Bước 1 : Làm việc theo nhóm. -GV yêu cầu HS: Tập TD, vui chơi , lao động vừa sức có tác dụng gì? - HS thảo luận +Bước 2 : Làm việc cả lớp - GV gọi một số HS lên trả lời trước lớp. Lồng ghép BVMT - HS nghe GV giới thiệu bài . - HS thực hiện chơi trò chơi và cổ vũ. - HS trả lời trước lớp. - HS thảo luận nhóm. - Đại diện nhóm trình bày. - Nhóm khác nhận xét, bổ sung. 4. Củng cố :(3’) Kết thúc tiết học, GV cho HS liên hệ với thực tế cuộc sống. 5. Dặn dò:(1’) -Bài nhà: Về xem lại bài -Chuẩn bò bài : Phòng bệnh tim mạch. Kế hoạch bài học lớp 3 - GV: Nhiêu Thò Anh Đào - Trường TH Lomg Hậu Ngày dạy: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI - TUẦN : 5 BÀI : PHÒNG BỆNH TIM MẠCH. I.Mục đích yêu cầu: 1.Kiến thức: Kể tên một số bệnh tim mạch thường gặp. 2.Kó Năng : Nêu được nguyên nhân và cách đề phòng bệnh tim mạch, bệnh thấp tim ở trẻ (Biết nguyên nhân của bệnh thấp tim.) 3.Thái độ : Có ý thức phòng bệnh tim mạch. KNS: KN làm chủ bản thân, KN tìm kiếm và xử lí thơng tin. II.Chuẩn bò : 1.GV: Các hình trong sgk 2.HS :Sách giáo khoa III.Hoạt động lên lớp : 1.Khởi động: (1’)Hát bài hát 2. Kiểm tra bài cũ:(4’) Vệ sinh cơ quan tuần hoàn. 3.Bài mới :(27’) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động1: Kể tên một số bệnh tim mạch thường gặp +Bước 1 : Làm việc theo nhóm nhỏ -GV yêu cầu quan sát các hình sgk . -Kể tên các bộ phận của cơ quan tuần hoàn? -Nêu những bệnh thường gặp ở cơ quan tuần hoàn. +Bước 2 : Làm việc cả lớp -Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm “Đóng vai” +Bước 1 : Làm việc cá nhân -GV yêu cầu HS quan sát các hình 1-3 sgk trang 20 kết hợp với liên hệ thực tế để trả lời theo gợi ý ( sgk) +Bước 2 : Thảo luận theo nhóm - GV yêu cầu đại diện mỗi nhóm lên trình bày kết quả. ->Kết luận Hoạt động 3: Thảo luận nhóm. - Nêu cách phòng bệnh tim mạch? +Bước 1 :Nhận nhiệm vụ và chuẩn bò trong nhóm - GV nêu cách thực hiện. +Bước 2 : Trình bày ->Kết luận - Phân công hai bạn đọc lời thoại trong tranh. - Cả nhóm cùng lần lượt thảo luận các câu hỏi . - Các nhóm trình bày kết quả thảo luận . - HS quan sát các hình ở sách giáo khoa kết hợp với liên hệ thực tế để trả lời -Mỗi nhóm lên trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình -Mỗi nhóm sẽ nhận một nhiệm vụ và thảo luận -Các nhóm xung phong lên trình bày trước lớp . Các HS khác nhận xét . 4.Củng cố : (3’)- Nhắc nhở HS về nhà xem lại bài 5.Dặn dò: (1’)-Bài nhà: Xem lại bài học . -Chuẩn bò bài : Hoạt động bài tiết nước tiểu Kế hoạch bài học lớp 3 - GV: Nhiêu Thò Anh Đào - Trường TH Lomg Hậu Ngày dạy: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI - TUẦN: 5 BÀI: HOẠT ĐỘNG BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU I.Mục đích yêu cầu : Sau bài học HS biết : - Kể tên các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu và nêu chức năng của chúng (Chỉ vào sơ đồ và nói tóm tắt hoạt động của cơ quan bài tiết nước tiểu) - Giải thích tại sao hằng ngày mỗi người đều cần uống đủ nước II.Chuẩn bò : 1.GV : Các hình trong SGK. Hình cơ quan bài tiết phóng to 2.HS : Sách giáo khoa . III.Hoạt động lên lớp: 1.Khởi động:(1’) Hát bài hát 2.Kiểm tra bài cũ :(4’) GV hỏi:Nguyên nhân cách đề phòng bệnh thấp tim ? 3.Bài mới:(26’) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Giới thiệu bài:Cơ quan tạo ra nước tiểu và thải nước tiểu Hoạt động 1 : Quan sát và thảo luận +Bước 1 : Làm việc theo cặp - GV yêu cầu 2 HS cùng quan sát hình 1 SGK và chỉ đâu là thận , đâu là ống dẫn nước tiểu +Bước 2 : Làm việc cả lớp - HS chỉ và nói tên các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu +Kết luận. Hoạt động 2 : Thảo luận +Bước 1 : Làm việc cá nhân - GV yêu cầu HS quan sát hình , đọc các câu hỏi và trả lời của các bạn trong hình 2 SGK +Bước 2 : Làm việc theo nhóm - GV yêu cầu nhóm trưởng điều khiển các bạn trong nhóm tập đặt câu hỏi và trả lời các câu hỏi . + Nước tiểu được tạo thành ở đâu ? +Trong nước tiểu có chất gì ? + Nước tiểu được đưa xuống bóng đái bằng đường nào ? + Trước khi thải ra ngoài , nước tiểu được chứa ở đâu ? + Nước tiểu được thải ra ngoài bằng con đường nào ? + Mỗi ngày mỗi người thải ra ngoài bao nhiêu lít nước tiểu ? *Kết luận - HS nghe GV giới thiệu bài. - HS quan sát hình và trả lời . - HS quan sát tranh và chỉ các bộ phận cơ quan bài tiết nước tiểu . - HS quan sát hình 2 / 23 đọc câu hỏi và trả lời . -HS hoạt động theo nhóm - HS các nhóm tham gia đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi . 4.Củng cố :(3’)-HS nói tóm tắt lại hoạt động của cơ quan này. Lồng ghép BVMT 5.Dăn dò:(1’) -Bài nhà: Xem lại bài học -Chuẩn bò bài : Vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu . Kế hoạch bài học lớp 3 - GV: Nhiêu Thò Anh Đào - Trường TH Lomg Hậu [...]... 2 : GV cho HS thực hành hành thử phản xạ đầu gối +Bước 3 : HS thực hành trước lớp 4.Củng cố : (3 )-GV gọi một số em nêu những phản xạ tự nhiên thường gặp 5.Dặn dò: (1’) -Bài nhà: Xem lại bài Lồng ghép BVMT -Chuẩn bò bài : Hoạt động thần kinh (tiếp theo) Kế hoạch bài học lớp 3 - GV: Nhiêu Thò Anh Đào - Trường TH Lomg Hậu Ngày dạy: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI - TUẦN :7 BÀI: HOẠT ĐỘNG THẦN KINH (Tiết 2) I.Mục... bưu điện chia vai các bạn : bán tem , - Giáo viên nêu yêu cầu trò chơi Giáo viên phong bì , nhận gửi thư hướng dẩn học sinh chơi - Giáo viên tổng kết nhận xét 4 Củng cố : (3 ) -Giáo viên nhận xét tiết học Lồng ghép BVMT 5 Dặn dò :(1’) -Về nhà xem lại bài - Chuẩn bò bài : Hoạt độâng nông nghiệp Ngày dạy: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI - TUẦN: 15 Kế hoạch bài học lớp 3 - GV: Nhiêu Thò Anh Đào - Trường TH Lomg... lời theo gợi ý quan sát và thảo luận +Bước 2 : Làm việc cả lớp -HS lên trình bày trước lớp - GV gọi một số HS lên trình bày trước lớp 4.Củng cố : (3 )-GV nhận xét tiết học Lồng ghép BVMT 5.Dặn dò:(1’) -Chuẩn bò bài: Giữ vệ sinh thần kinh ( Tiếp theo ) Kế hoạch bài học lớp 3 - GV: Nhiêu Thò Anh Đào - Trường TH Lomg Hậu Ngày dạy: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI - TUẦN: 8 BÀI:VỆ SINH THẦN KINH ( Tiếp theo) I.Mục đích... Các nhóm tham gia +Bước 3 : Làm việc cả lớp trả lời các câu hỏi -Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận 4.Củng cố : (3 ) -Gọi 3 HS đọc phần bạn cần biết Lồng ghép BVMT 5.Dặn dò:(1’) -Bài nhà:Tập quan sát và chỉ các cơ quan thần kinh trên cơ thể -Chuẩn bò bài : Hoạt động thần kinh Kế hoạch bài học lớp 3 - GV: Nhiêu Thò Anh Đào - Trường TH Lomg Hậu Ngày dạy: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI - TUẦN :7 BÀI: HOẠT... - Đại diện các tổ báo cáo kết quả thảo luận trước lớp luận - GV nhận xét và bổ sung 4.Củng cố : (3 )-GV nhận xét tiết học Lồng ghép BVMT 5.Dặn dò:(1’) -Bài nhà: Nêu các hoạt động của HS ở trường ? -Chuẩn bò bài: Một số hoạt động ở trường (t t ) Kế hoạch bài học lớp 3 - GV: Nhiêu Thò Anh Đào - Trường TH Lomg Hậu Ngày dạy: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI - TUẦN: 13 BÀI: KHÔNG CHƠI CÁC TRÒ CHƠI NGUY HIỂM I.Mục đích... cả lớp đứng tại chổ vòng tay trước ngực, bàn tay nắm hờ tay trái dưới tay phải Trưởng nhóm hô : đèn xanh, lớp vòng tròn 2 tay Đèn đỏ : cả lớp dừng quay và để tay ở vò trí chuẩn bò Ai sai sẽ hát tặng một bài hát 4.Củng cố : (3 )-GV nhận xét tiết học Lồng ghép BVMT 5.Dặn dò :(1’) -Bài nhà : Ôn tập các bài kiểm tra đã học -Chuẩn bò bài : Ôn tập Ngày dạy: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI - TUẦN:17 Kế hoạch bài học lớp. .. kết quả thảo - Đại diện các tổ báo cáo kết quả thảo luận trước lớp luận - GV nhận xét và bổ sung 4.Củng cố :GV nhận xét tiết học Lồng ghép BVMT Bài nhà: Nêu các hoạt động của HS ở trường ?Chuẩn bò bài: Một số hoạt động ở trường(t t ) Kế hoạch bài học lớp 3 - GV: Nhiêu Thò Anh Đào - Trường TH Lomg Hậu Ngày dạy: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI - TUẦN : 13 BÀI: MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG Ở TRƯỜNG (T2) I.Mục đích yêu cầu : (Biết... điều đã học ? -Vai trò của não trong hoạt động thần kinh là gì ?Kết luận 4.Củng cố : (3 ) -Gọi 2 em đọc phần Bạn cần biết Lồng ghép BVMT 5.Dặn dò: (1’) - Bài nhà: Xem lại phần bài học trang 30 -Chuẩn bò bài : Vệ sinh thần kinh Kế hoạch bài học lớp 3 - GV: Nhiêu Thò Anh Đào - Trường TH Lomg Hậu Ngày dạy: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI - TUẦN: 8 BÀI: VỆ SINH THẦN KINH (T1) I.Mục đích yêu cầu:Sau bài học, HS có khả... tập cho nhau đễ -Cả lớp làm việc chữa bài -Các nhóm trình bày +Bước 3 : Làm việc cả lớp trước lớp -Các nhóm trình bày trước lớp GV khẳng đònh những ý đúng thay cho kết luận 4.Củng cố : (3 ) - GV nhận xét tiết học Lồng ghép BVMT 5.Dặn dò: (1’) - Bài nhà: Tập phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng -Chuẩn bò bài: Tập vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng.( Tiếp theo ) Kế hoạch bài học lớp 3 - GV: Nhiêu Thò Anh... ý kiến của mình -Từng nhóm bình luận về tranh ảnh của nhóm 4 Củng cố : (3 ) - Giáo viên nhận xét bài Lồng ghép BVMT 5 Dăn dò :(1’) - Về xem bài : “Hoạt động công nghiệp , thương mại” - Chuẩn bò bài: Hoạt động công nghiệp, thương mại Kế hoạch bài học lớp 3 - GV: Nhiêu Thò Anh Đào - Trường TH Lomg Hậu Ngày dạy: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI - TUẦN : 16 BÀI: HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI I.Mục đích yêu cầu: . học lớp 3 - GV: Nhiêu Thò Anh Đào - Trường TH Lomg Hậu Ngày dạy: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI - TUẦN : 2 BÀI : VỆ SINH HÔ HẤP I.Mục đích yêu cầu: 1.Kiến thức: Nêu ích lợi của việc tập thở buổi sáng nhà: Xem lại phần bài học trang 30 -Chuẩn bò bài : Vệ sinh thần kinh Kế hoạch bài học lớp 3 - GV: Nhiêu Thò Anh Đào - Trường TH Lomg Hậu Ngày dạy: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI - TUẦN: 8 BÀI: VỆ SINH THẦN. : Vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu . Kế hoạch bài học lớp 3 - GV: Nhiêu Thò Anh Đào - Trường TH Lomg Hậu Ngày dạy: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI - TUẦN : 6 BÀI : VỆ SINH CƠ QUAN BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự nhiên xã hội lớp 3, Giáo án tự nhiên xã hội lớp 3, , III.Hoạt động lên lớp:, III.Hoạt động lên lớp :

Mục lục

Xem thêm