0

Giáo án Mĩ thuật lớp 3 VNEN

17 1,194 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2015, 15:26

TUẦN 6 Vẽ tranh. Ngày giảng:24/9/2013 Vẽ chân dung Ông hoặc bà. I/: Mục tiêu. - HS tập quan sát nhận xét về đặc điểm khuôn mặt người. - HS biết cách vẽ và vẽ được chân dung ông hoặc bà. - HS thêm yêu quý kính trọng người thân. II/: Tài liệu và phương tiện. Thầy: - Tranh, ảnhchân dung ông hoặc bà - Bài của năm trước. - Hình gợi ý cách vẽ. Trò: - Mang đầy đủ đồ dùng học tập. III/ Tiến trình Hoạt động khởi động - GV giới thiệu bài. Hoạt động cơ bản: 1. Tìm chọn nội dung đề tài. - GV: Treo tranh ảnh yêu cầu HS thảo luận nhóm theo nội dung phiếu bài tập. + Bức tranh này vẽ khuôn mặt, nửa người hay toàn th©n? + Tranh chân dung thường vẽ những gì? + Ngoài khuôn mặt có thể vẽ gì? + Nét mặt người trong tranh như thế nào? - Báo cáo kết quả thảo luận. - GV kết luận: Tranh chân dung thường vẽ khuôn mÆt người là chủ yếu, thể hiÖn được đặc điểm riêng của người định vẽ. + 2: Cách vẽ. - GV: Hướng dẫn cụ thể từng bước. + Vẽ khuôn mặt. + Vẽ cổ, vai, tóc. + vẽ chi tiết + Màu da, tóc. + Chỉnh sửa chi tiết. + Tô màu theo ý thích.Màu vẽ có đậm, có nhạt Hoạt động Thực hành. - GV cho HS tham khảo bài vẽ của HS năm trước. - GV: Yêu cầu HS thực hành. - GV: Xuống từng bàn hướng dẫn HS còn lúng túng. - GV: Yêu cầu HS hoàn thành bài. Nhận xét, đánh giá. - GV: Cùng HS chọn một số bài yêu cầu HS nhận xét theo tiêu chí: + Nội dung + Bố cục. + Cách sắp xếp hình vẽ. 1 + Cỏch v mu. + Theo em bi v no p nht. - GV: Nhn xột chung. + Khen ngi HS cú bi v p. + ng viờn, khớch l HS cha hon thnh bi. Hot ng ng dng. HS nờu li cỏch v tranh chõn dung cho ụng hoc b nghe. + Su tm tranh tnh vt ca ha s. ****** Tun 7 Ngy ging:1/10/2013 Tp nn to dỏng. Nn qu I/ Mc tiờu: - HS nhn bit hỡnh khi, v p ca mt s loi qu. - HS bit cỏch nn, nn c mt vi qu gn ging mu. - HS cú ý thc chm súc v bo v cõy. II/ Ti liu v phng tin. Thy: - Tranh, nh mt sloi qu cú hỡnh dỏng v mu sc p. - Mt s qu thc: cam, chui xoi, u - Hỡnh gi ý cỏch v. - Bi ca HS nm trc. Trũ: - Đất nặn. - Giấy vẽ hoặc vở tập, màu vẽ các loại. III/ Tin trỡnh Hot ng khi ng - GV gii thiu bi. Hot ng c bn: 1: Quan sỏt nhn xột. - GV: Treo tranh, nh mt s qu m cụ ó su tm yờu cu HS quan sỏt tho lun theo ni dung phiu bi tp: + Em hóy k tờn mt s loi qu? + c im, hỡnh dỏng? + T l chung v t l tng b phn? + Mu sc ca tng loi qu. - Bỏo cỏo kt qu tho lun. - GV kt lun v t cõu hi. ? Qu cú tỏc dng gỡ vi con ngi? + Ngoi vic cung cp cho c th con ngi nhiu cht vi ta min thỡ cõy ci cho chỳng ta bóng mỏt ngoi ra cũn lm cho mụi trng ngy cng trong sch hn. 2: Cỏch nn: - GV: Yờu cu HS trao i nhanh theo cp nh li cỏch v qu. - GV: Yờu cu i din hai cp trỡnh by. 2 - GV: Yờu cu cỏc nhúm bn nhn xột. - GV kt lun: Tng t nh cỏch v qu ta cng tin hnh cỏc bc: + Nn gt thnh khi qu trc. + Nn gt dn cho ging vi qu. + Nn chi tit. + Nn thờm cỏc phn ph. + Ghộp dớnh cỏc b phn li vi nhau. Hot ngThc hnh. - GV cho HS tham ho bi nn ca HS nm trc. - GV: Yờu cu HS thc hnh. - GV: Xung tng bn hng dn HS cũn lỳng tỳng. - GV: Yờu cu HS hon thnh bi Nhn xột, ỏnh giỏ. - GV: Cựng HS chn mt s bi yờu cu HS nhn xột theo tiờu chớ: + c im. + Hỡnh dỏng + Theo em bi nn no p nht. - GV: Nhn xột chung. + Khen ngi HS cú bi nn p. + ng viờn, khớch l HS cha hon thnh bi. Hot ng ng dng. Cõy cho chỳng ta búng mỏt, cho mụi trng trong sch vy cỏc em ó lm gỡ bo v cõy. ****** Tun 8 Ngy ging: 8/10/2013 V tranh. ti trng em I/: Mc tiờu. - HS bit tỡm chon ni dung ti phự hp. - HS bit cỏch v v v c tranh ti trờng em v tụ mu theo ý thớch. - HS cú ý thc gi gỡn v yờu mn trng lp. II/: Ti liu v phng tin. Thy: - Tranh, nh v trng hc. - Bi ca nm trc. - Hỡnh gi ý cỏch v. Trũ: - Su tầm tranh ảnh về trờng học. - Giấy vẽ hoặc vở tập vẽ. - Bút chì, màu, tẩy. III/ Tin trỡnh Hot ng khi ng - GV gii thiu bi. Hot ng c bn: 1: Tỡm chn ni dung ti. - GV: Treo tranh nh yờu cu HS tho lun theo ni dung phiu bi tp. 3 + Bức tranh trên vẽ hình ảnh gì? + Đâu là hình ảnh chính? + Đâu là hình ảnh phụ? + Mầu sắc trong tranh như thế nào? + Theo em đề tài trường em gồm những nội dung gì? - Báo cáo kết quả thảo luận. - GV kết luận và đạt câu hỏi: ? Muốn cho ngôi trường ngày càng đẹp các em phải làm gì. 2: Cách vẽ. - GV: Yêu cầu HS trao đổi nhanh theo cặp để nhớ lại cách vẽ của bài vẽ tranh đề tài. đại diện 2,3 cặp trình bày. Yêu cầu các cặp còn lại nhận xét. - GV: Kết luận và vẽ nhanh các bước. + Chọn nội dung đề tài. + Chọn hình mảng chính, phụ. + Chọn hình ảnh vẽ vào các hình mảng sao cho phù hợp. + Chỉnh sửa chi tiết. + Tô màu theo ý thích.Màu vẽ có đậm, có nhạt Hoạt động Thực hành. - GV cho HS tham hảo bài vẽ của HS năm trước. - GV: Yêu cầu HS thực hành. - GV: Xuống từng bàn hướng dẫn HS còn lúng túng. - GV: Yêu cầu HS hoàn thành bài. Nhận xét, đánh giá. - GV: Cùng HS chọn một số bài yêu cầu HS nhận xét theo tiêu chí: + Nội dung + Bố cục. + Cách sắp xếp hình vẽ. + Cách vẽ màu. + Theo em bài vẽ nào đẹp nhất. - GV: Nhận xét chung. + Khen ngợi HS có bài vẽ đẹp. + Động viên, khích lệ HS chưa hoàn thành bài. Hoạt động ứng dụng. Nói cách em đã làm gì để ngôi trường ngày càng tươi đẹp. Tuần 9 4 Ngy ging: 15/10/1013 V trang trớ. V mu vo hỡnh cú sn I/ Mc tiờu: - HS hiu bit hn v cỏch s dng mu. - HS v c mu vo hỡnh cú sn theo cm nhn riờng. - HS hiu bit hn v truyn thng vn húa Vit Nam. II/ Ti liu v phng tin Thy: - Su tm tranh v ca thiu nhi v ti l hi. - Bi ca HS nm trc. Trũ: - Vở tập vẽ. - Màu vẽ. III/ Tin trỡnh Hot ng khi ng Hot ng c bn: 1. Quan sỏt nhn xột. - GV: Treo tranh nh yờu cu HS quan sỏt tho lun nhúm theo ni dung: + Bc tranh c mang tờn gỡ? + Tranh do ai v? + Tranh v cnh gỡ? + Cnh mỳa rng din ra vo ban ngy hay ờm? - GV: Yờu cu i din nhúm bỏo cỏo. - GV: Yờu cu cỏc nhúm bn nhn xột. - GV kt lun: õy ló bc tranh mỳa rng vỡ vy cỏc em cú th tụ mu ban ngy hay ờm. + Cnh ban ngy rừ rng ti sáng. + Cnh ban ờm di ánh sáng ca la thỡ mu sc lung linh, huyn o. - GV: Gi ý HS nhận ra võy, vy rng v qun ỏo trong ngy l. 2: cỏch v mu. HS tho lun cp cỏch v mu. + Tỡm hỡnh v con rng nh , cõy. + Tỡm mu nn. + Cỏc mu t cnh nhau cn chn hi hũa. + Mu v cú m cú nht. Hot ng Thc hnh. Thc hnh Cỏ nhõn tham kho bi v ca HS nm trc. HS thc hnh v vo v. Xung tng bn hng dn HS cũn lỳng tỳng. Yờu cu HS hon thnh bi 2. Nhn xột, ỏnh giỏ. - GV cựng HS chn mt s bi yờu cu HS nhn xột theo tiờu chớ: + Cỏch v hỡnh. + Mu nn. 5 + Màu hình vẽ. - GV: Nhận xét chung. + Khen ngợi HS có bài vẽ đẹp. + Động viên, khích lệ HS chưa hoàn thành bài. Hoạt động ứng dụng Về nhà cho gia đình cùng xem bài vẽ của bạn. ****** Tuần 10 Ngày giảng: 22/10/2013 Bài 10: Thường thức mĩ thuật Xem tranh tĩnh vật I/ Mục tiêu: - HS hiểu biết thêm cách sắp xếp hình, cách vẽ màu ở tranh tĩnh vật. - HS cảm nhận được vẻ đẹp của tranh tĩnh vật. - HS có ý thức giữ gìn đồ vật. II/ Tài liệu – phương tiện. -Thầy - Sưu tầm tranh tĩnh vật hoa quả của các họa sĩ. - Tranh tĩnh vật của HS năm trước. Trò: - Mang đầy đủ đồ dùng học tập. III/ Tiến trình Hoạt động khởi động: HĐTQ tổ chức trò chơi. Hoạt động cơ bản: 1. Xem tranh. - GV: Treo tranh yêu cầu HS thảo luận nhóm theo nội dung phiếu bài tập. + Tác giả của bức tranh là ai? + Tranh vẽ những loại hoa quả gì? + Hình dáng các loại hoa quả đó? + Màu sắc của các loại hoa quả? + Hình ảnh chính của các loại hoa quả được đặt ở vị trí nào? + Tỷ lệ các hình ảnh chính so với hình ảnh phụ? Nhóm báo cáo việc đã làm. - GV nhận xét chung: Họa sĩ Đường Ngọc Cảnh đã nhiều năm tham gia giảng dạy tại trường mĩ thuật Đông Dương. Ông rất thành công về đề tài phong cảnh, tĩnh vật( hoa quả) ông đã có nhiều tác phẩm đạt giải thưởng trong triển lãm. 2: Nhận xét, đánh giá. - GV: Nhận xét chung giờ học. + Khen ngợi HS hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài. Hoạt động ứng dụng + Sưu tầm Tranh tĩnh vật của họa sĩ. Tuần 11 6 Ngy ging: Bi 11: v theo mu V cnh lỏ I/ Mc tiờu: - HS nhn bit c cu to, hỡnh dỏng, mu sc, c im ca mt s cnh lỏ. - HS bit cỏch v v v c cnh lỏ n gin v tụ mu theo ý thớch. - HS cú ý thc chm súc v bo v cõy trng. II/ Ti liu v phng tin Thy: - Mt s cnh lỏ khỏc nhau v hỡnh dỏng v mu sc. - Mt s ha tit cnh lỏ s dng trong trang trớ. - Bi ca HS nm trc. - Hỡnh gi ý cỏch v. Trũ: - Một vài cành lá. - Giấy vẽ hoặc vở tập vẽ. - Bút chì, màu, tẩy. III/ Tin trỡnh Hot ng c bn. 1: Quan sỏt nhn xột. Cho HS quan sỏt mt s cnh lỏ ó chun b yờu cn HS quan sỏt tho lun nhúm theo ni dung phiu bi tp. + Hóy gi tờn cỏc cnh lỏ? + Hỡnh dỏng ca cỏc loi lỏ? + Chỳng c mc nh th no? + ngoi nhng loi lỏ trờn em cũn bit loi lỏ no khỏc? - GV: Yờu cu i din nhúm trỡnh by. - GV: Yờu cu cỏc nhúm bn nhn xột. - GV kt lun : Cú rt nhiu loi lá khỏc nhau, mi loi cú mt mu sc v v p riờng. Mun v c nhng cnh lỏ p cỏc em cn nm chc c im ca tng loi lỏ. 2: Cỏch v. Hng dn HS c th tng bc trc lp. + Phỏc hỡnh dỏng chung ca lỏ. + Phỏc cnh, cung lỏ. + V chi tit. + V mu theo ý thớch. Hot ng thc hnh. HS tham ho bi v ca HS nm trc. HS thc hnh bi v vo v Xung tng bn hng dn HS cũn lỳng tỳng. Nhn xột, ỏnh giỏ. nhúm chn mt s bi nhn xột theo tiờu chớ: + B cc. + c im. + Hỡnh dỏng. 7 + Mu sc. + Theo em bi v no p nht. - GV: Nhn xột chung. + Khen ngi HS cú bi v p. + ng viờn, khớch l HS cha hon thnh bi. Hot ng ng dng + Trng by sn phm. ****** Tun 12 Ngy ging: V tranh. ti Ngy Nh Giỏo Vit Nam I/: Mc tiờu. - HS hiu c ni dung đề ti ngy Nh Giỏo Vit Nam. - HS bit cỏch v v v c tranh ti v ngy Nh Giỏo Vit Nam v tụ mu theo ý thớch. - HS thêm yờu quý, kớnh trng thy cụ. II/: Ti liu phng tin : Thy: - Tranh, nh v ti Ngy Nh Giỏo Vit Nam. - Bi ca nm trc. - Hỡnh gi ý cỏch v. Trũ: - Giấy vẽ hoặc vở thực hành. - Bút chì, màu, tẩy. III/ Tin trỡnh Hot ng c bn 1: Tỡm chn ni dung ti. - Quan sỏt tranh nh yờu cu HS tho lun nhúm theo ni dung phiu bi tp + Bc tranh trờn v v hỡnh nh gỡ? + Trong tranh cú nhng hỡnh nh no? + õu l hỡnh nh chớnh? + õu l hỡnh nh ph? + Mu sc trong tranh nh th no? + Theo em ti Ngy Nh Giỏo Vit Nam gm nhng ni dung gỡ? - GV: Yờu cu i diờn 2,3 nhúm trỡnh by. - GV:Yờu cu cỏc nhúm bn nhn xột. - GV kt lun: Ngy 20/11 l ngy l ln ca cỏc thy cụ v l ngy mi HS t lòng kớnh trng v bit n sõu sc i vi cỏc thy, cỏc cụ. Vy cỏc em ó lm gỡ t lũng bit n ú? 2: Cỏch v. 8 - GV: Yêu cầu HS trao đổi nhanh theo cặp để nhớ lại cách vẽ của bài vẽ tranh đề tài. - GV: Yêu cầu đại diện 2,3 cặp trình bày. - GV: Yêu cầu các cặp còn lại nhận xét. - GV: Kết luận và vẽ nhanh các bước. + Chọn nội dung đề tài. + Chọn hình mảng chính, phụ. + Chọn hình ảnh vẽ vào các hình mảng sao cho phù hợp. + Chỉnh sửa chi tiết. + Tô màu theo ý thích.Màu vẽ có đậm, có nhạt Hoạt động Thực hành. - GV cho HS tham hảo bài vẽ của HS năm trước. - GV: Yêu cầu HS thực hành. - GV: Xuống từng bàn hướng dẫn HS còn lúng túng. - GV: Yêu cầu HS hoàn thành bài. Nhận xét, đánh giá. HS chọn một số bài yêu cầu HS nhận xét theo tiêu chí: + Nội dung + Bố cục. + Cách sắp xếp hình vẽ. + Cách vẽ màu. + Theo em bài vẽ nào đẹp nhất. - GV: Nhận xét chung. + Khen ngợi HS có bài vẽ đẹp. + Động viên, khích lệ HS chưa hoàn thành bài. Hoạt động ứng dụng. HS nêu lại cách vẽ tranh đề tài cho mẹ cùng nghe. ****** 9 Tuần 13 Ngày giảng: Bài 13: Vẽ trang trí. Trang trí cái bát I/ Mục tiêu: - HS hiểu được cách trang trí cái bát. - HS trang trí được cái bát và vẽ màu theo ý thích. - HS có ý thức giữ gìn đồ vật II/ Tài liệu và phương tiện Thầy: - Một vài cái bát cã trang trí khác nhau. - Hình gợi ý. - Bài của HS năm trước. Trò: - GiÊy vÏ hoÆc vë thùc hµnh. - Bót ch×, mµu, tÈy. III/ Tiến trình. Hoạt động khởi động 1/ Kiểm tra bài cũ, đồ dùng. 2/ Bài mới: - GV giới thiệu bài. Hoạt động cơ bản. 1: Quan sát nhận xét. (Nhóm) - GV: Cho HS quan sát một vài đồ dùng trực quan đã chuẩn bị , yêu cầu HS quan sát thảo luận theo nội dung: + Hình dáng của cái bát? + Bát gồm những phần nào? + Cách trang trí ở trên bát như thế nào? + Trang trí theo quy luật, trang trí tự do + Họa tiết dïng để trang trí bát? + Hoa lá các con vật đã được cách điệu, hình kỷ hà. + Màu sắc? - GV: Yêu cầu đại diện nhóm trình bày. - GV: Yêu cầu các nhóm bạn nhận xét. - GV Kết luận: §Ó trang trí được cái bát đẹp các em cần chọn một số họa tiết đơn giản, đẹp và biết cách sắp xếp tô màu phù hợp với các họa tiết và hình dáng của bát. 2: Cách vẽ ( cả lớp) - GV hướng dẫn HS. + Chọn cách trang trí đường diềm đối xứng hay tự do. + Chia khoảng cách đều. + Chọn các mảng hình. 10 [...]... Cú rt nhiu cỏc con vt khỏc nhau, mi con vt cú mu sc v v p riờng Mun nn c cỏc con vt ú tht p cỏc em cn nm chc c im hỡnh dỏng ca con vt 2: Cỏch nn:- cp - GV: Yờu cu HS trao i nhanh theo cp nh li cỏch v 13 - GV: Yờu cu i din hai cp trỡnh by - GV: Yờu cu cỏc nhúm bn nhn xột - GV kt lun: Tng t nh cỏch v,nn con vt ta cng tin hnh cỏc bc: + Nn cỏc b phn chớnh trc + Nn chi tit + Nn thờm cỏc phn ph + Ghộp dớnh... gỡ? + õu l hỡnh nh chớnh? + õu l hỡnh nh ph? + Ngoi hỡnh nh chỳ b i cũn cú thêm hỡnh nh no khỏc? 16 + Mu sc trong tranh nh th no? + Theo em v tranh ti chỳ b i gm nhng ni dung gỡ? - GV: Yờu cu i diờn 2 ,3 nhúm trỡnh by - GV:Yờu cu cỏc nhúm bn nhn xột - GV kt lun: Tranh v v ti chỳ b ụi rt phong phỳ cú th v b i khụng quõn, hi quõn, b i ang hnh quõn, b i ang mỳa hỏt cựng cỏc chỏu thiu nhi 2: Cỏch v - GV: . bc tranh mỳa rng vỡ vy cỏc em cú th tụ mu ban ngy hay ờm. + Cnh ban ngy rừ rng ti sáng. + Cnh ban ờm di ánh sáng ca la thỡ mu sc lung linh, huyn o. - GV: Gi ý HS nhận ra võy, vy rng v qun ỏo trong. dụng Về nhà cho gia đình cùng xem bài vẽ của bạn. ****** Tuần 10 Ngày giảng: 22/10/20 13 Bài 10: Thường thức mĩ thuật Xem tranh tĩnh vật I/ Mục tiêu: - HS hiểu biết thêm cách sắp xếp hình, cách. giảng dạy tại trường mĩ thuật Đông Dương. Ông rất thành công về đề tài phong cảnh, tĩnh vật( hoa quả) ông đã có nhiều tác phẩm đạt giải thưởng trong triển lãm. 2: Nhận xét, đánh giá. - GV: Nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Mĩ thuật lớp 3 VNEN, Giáo án Mĩ thuật lớp 3 VNEN,