Giáo án Tin học lớp 9 cả năm_CKTKN_Bộ 11

165 534 0
Giáo án Tin học lớp 9 cả năm_CKTKN_Bộ 11

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo án tin học khối 9 Tuần: 01 Ngày soạn: 18/08/2013 Tiết: 01 Ngày giảng: 20/08/2013 CHƯƠNG I: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET BÀI 1: TỪ MÁY TÍNH ĐẾN MẠNG MÁY TÍNH (T1) A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức -Học sinh biết được mạng máy tính gồm những loại nào. -vai trò của mạng máy tính trong mạng -Lợi ích của mạng máy tính 2. Kỹ năng -Hiểu và nắm rõ được một số vai trò và lợi ích của việc sử dụng máy tính 3. Thái độ -Nghiêm túc, có hứng thú với tiết học B. PHƯƠNG PHÁP -Lấy học sinh làm trung tâm - Kết hợp thuyết trình, giảng giải, trực quan, vấn đáp C. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Giáo viên -Giáo án, sgk, tranh ảnh 2. Học sinh -Sách giáo khoa, dụng cụ học tập D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I. Ổn định lớp ( 1 Phút) - Kiểm tra sĩ số:Tổng số: … Vắng: Phép: …. -Ổn định trật tự, tạo không khí thoải mái để vào tết học. II. KIỂM TRA BÀI CŨ ( 0 phút) III. NỘI DUNG BÀI MỚI 1. Đặt vấn đề (2 phút) Chúng ta đã được học và tìm hiểu, làm quen với bộ môn tin học từ lớp 6, trong quá trình sử dụng máy tính chúng ta con có những nhu cầu trao đổi dữ liệu, các phần mềm hay trao đổi thông tin, để giải quyết vấn đề đó ta tìm hiểu vào bài 1. 2. Triển khai bài (40 Phút) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Vì sao cần mạng máy tính? (15P) Gv: Dẫn dắt vấn đề đi vào nội dung bài học Gv: Cách đây 10 năm thì trường mình đã có máy vi tính chưa? Gv: Lý do gì mà hiện nay chúng ta có bộ môn tin học và có hẳn một phòng máy vi tính? Gv: Nhận xét Hs: Lắng nghe Hs: Trả lời Hs: Suy nghĩ và trả lời -Do nhu cầu cuộc sống của con người -Tư duy của con người ngày càng mở rộng -Sự tìm tòi và sáng tạo, Hs: Lắng nghe GV: Chu Thị Thủy Năm học: 2013 – 2014 Trang: 1 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo án tin học khối 9 Gv: Hiện nay trong trường học cũng như trong từng hộ gia đình đã có máy vi tính. Máy vi tính giúp xử lý thông tin một cách tự động. Gv: Khi có máy tính để sử dung rồi thì so với thực tế hiện nay các em cần có gì nữa? Gv: thế cái gì đã xuất hiện để đáp ứng được những nhu cầu đó của con người? Gv: Em hãy cho biết vì sao cần mạng máy tính? Gv: Nhận xét và đưa ra kết luận? Hs: Suy nghĩ và trả lời Vd: -Được nắm bắt những thông tin mới -Được nghe những bản nhạc mới -Được đọc báo hàng ngày -Được liên lạc với bạn bè Hs: Trả lời -Mạng máy tính Hs: Suy nghĩ và trả lời Hs: Lắng nghe và ghi bài -Mạng máy tính giúp con người trao đổi thông tin, trong nhiều trường hợp người dùng còn có nhu cầu dùng chung các tài nguyên máy tính như: dữ liệu, phần mềm, máy in, máy quyeets, từ nhiều máy tính ->Mạng máy tính giúp giải quyết vấn đề một cách thuận lợi Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm mạng máy tính (25P) Gv: Yêu cầu một học sinh đứng dậy đọc nội dung mục 2 (sgk/5) Gv: Yêu cầu học sinh quan sát hình 1sgk Gv: Quan sát vào hình em hãy cho biết mạng máy tính có kiểu kết nối như thế nào? Gv: Mạng máy tính là gì? Gv: Nhận xét và kết luận Gv: yêu cầu học sinh quan sát vào hình 2 và a. Mạng máy tính Hs: Đọc bài Hs: Lắng nghe và quan sát Hs: quan sát và trả lời Hs: Suy nghĩ và trả lời hs: Lắng nghe và ghi bài -,Mạng máy tính là tập hợp các máy tính được kết nối với nhau theo một phương thức nào đó thông qua các phương tiện truyền dẫn tạo thành một hệ thống cho phép người dùng chia sẻ tài nguyên như dữ liệu, phần mềm, máy in, -Có 3 kiểu kết nối mạng cơ bản: +kết nối kiểu hình sao +Kết nối kiểu đường thẳng +Kết nối kiểu vòng b. Các thành phần của mạng hs: Quan sát GV: Chu Thị Thủy Năm học: 2013 – 2014 Trang: 2 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo án tin học khối 9 hình 3 sgk/5-6 Gv: Hãy nêu một số thành phần mạng mà em biết? Gv: Nêu rõ vai trò của từng thiết bị? Gv: Cho học sinh quan sát một số hình ảnh về các thiết bị kết nối mạng. Gv: bổ sung thêm về vai trò của từng thiết bị Hs: Suy nghĩ và trả lời Hs: Lắng nghe và ghi bài -Các thành phần của mạng bao gồm: +Các thiết bị đầu cuối: như máy tính, máy in, … kết nối với nhau tạo thành mạng +Môi trường truyền dẫn: cho phép các tín hiệu có thể truyền được qua đó: vd: các loại dây dẫn, sóng điện từ, bức xạ hồng ngoại, sóng truyền qua vệ tinh, +Các thiết bị kết nối mạng: vỉ mạng, hub, bộ chuyển mạch, modem, bộ định tuyến, +Giao thức truyền thông: Là tập hợp các qui tắc qui định cách trao đổi thông tin giữa các thiết bị gửi và nhận dữ liệu trên mạng. hs: quan sát các hình ảnh hs: Lắng nghe IV. CỦNG CỐ VÀ RA NHIỆM VỤ VỀ NHÀ (2 phút) -Hs cần nắm rõ: +Mạng máy tính là gì? +Các thành phần của mạng gồm những gì? +Một số thiết bị kết nối mạng -Về nhà học bài cũ -Làm bài tập 1, 2 sgk/10  Tuần: 01 Ngày soạn: 18/08/2013 Tiết: 02 Ngày giảng: 21/08/2013 CHƯƠNG I: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET BÀI 1: TỪ MÁY TÍNH ĐẾN MẠNG MÁY TÍNH (T2) A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức -Học sinh biết được mạng máy tính gồm những loại nào. -vai trò của mạng máy tính trong mạng -Lợi ích của mạng máy tính 2. Kỹ năng -Hiểu và nắm rõ được một số vai trò và lợi ích của việc sử dụng máy tính 3. Thái độ -Nghiêm túc, có hứng thú với tiết học B. PHƯƠNG PHÁP GV: Chu Thị Thủy Năm học: 2013 – 2014 Trang: 3 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo án tin học khối 9 -Lấy học sinh làm trung tâm -Thuyết trình, giảng giải, trực quan, vấn đáp C. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Giáo viên -Giáo án, sgk, tranh ảnh 2. Học sinh -sgk, dụng cụ học tập D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I. Ổn định lớp (1Phút) - Kiểm tra sĩ số:Tổng số: … Vắng: Phép: …. -Ổn định trật tự, tạo không khí thoải mái để vào tết học II. KIỂM TRA BÀI CŨ ( 5 phút) câu 1? Hãy định nghĩa mạng máy tính là gì? Nêu các thành phần của mạng? III. NỘI DUNG BÀI MỚI 1. Đặt vấn đề ( 1phút) Các em đã được tìm hiểu mạng máy tính là gì ở tiết học trước, để biết được mạng máy tính có những loại nào?tiêu chí để phân loại mạng và lợi ích mà nó mang lại là gì tiết học này chúng ta sẽ được tìm hiểu. 2. Triển khai bài ( 37 Phút) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Phân loại mạng máy tính (15p) Gv: Yêu cầu học sinh đọc nội dung mục 3 trang 6 Gv: Giới thiệu về mạng có dây và mạng không dây. Gv: yêu cầu học sinh quan sát hình ảnh sgk Gv: Em hiểu thế nào về mạng có dây và mạng không dây? Gv: Hiện nay các em biết được những loại mạng nào là mạng có dây và những loại mạng nào là mạng không dây? Gv: Theo em mạng không dây có những ưu nhược điểm nào so với mạng có dây? Gv: Nhận xét và bổ sung a. Mạng có dây và mạng không dây Hs: Lắng nghe và đọc bài Hs: Lắng nghe Hs: Quan sát hình ảnh Hs: Suy nghĩ và trả lời -Mạng có dây là sử dụng môi trường truyền dẫn là các dây dẫn (Cáp đồng trục, cáp xoắn, cáp quang, ) -Mạng không dây là sử dụng môi trường truyền dẫn không dây (Các loại sóng điện từ, bức xạ, ) hs: Suy nghĩ và trả lời -Sử dụng điện thoại di động của: Viettel, mobite, Vina, -Sử dụng điện thoại có dây VNPT Hs: Suy nghĩ và trả lời HS: Mạng không dây có khả năng thực hiện các kết nối ở mọi thời điểm, mọi nơi trong GV: Chu Thị Thủy Năm học: 2013 – 2014 Trang: 4 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo án tin học khối 9 Gv:Giới thiệu về phân loại mạng Gv: Nêu rõ khái niệm về mạng diện rộng và mạng cục bộ Gv: cho học sinh quan sát hình ảnh của mô hình mạng LAN và mạng WAN phạm vi mạng cho phép. Trong tương lai mạng không dây sẽ ngày càng phát triển. b. Mạng cục bộ và mạng diện rộng Hs: Lắng nghe Hs: Lắng nghe và ghi bài -Mạng cục bộ (LAN-Local Area Network): Chỉ hệ thống các máy tính kết nối với nhau trong phạm vi hẹp -Mạng diện rộng (WAN-Wide Area network): Chỉ hệ thống các máy tính được kết nối với nhau trong phạm vi rộng. Hs: Quan sát hình ảnh Hoạt động 2: Vai trò của máy tính trong mạng (8P) Gv: Yêu cầu học sinh đọc bài Gv: Trong một lớp học theo các em ai được xem là người điều khiển? Gv: Vì sao lại được xem là người điều khiển? Gv: Trong mạng máy tính cũng vậy, người ta phân máy điều khiển và máy được điều khiển hay còn gọi là máy chủ (Server) và Máy trạm (Client, Workstation) Gv: Máy chủ và máy trạm có gì khác nhau? Gv: Nhận xét và bổ sung Hs: Đọc bài Hs: Suy nghĩ và trả lời Hs: Suy nghĩ và trả lời Hs: Lắng nghe Hs: suy nghĩ và trả lời Hs: Lắng nghe và ghi bài a. Máy chủ (Server) -Là máy có cấu hình mạnh, cài đặt các chương trình dùng để điều khiển toàn bộ việc quản lý và phân bổ các tài nguyên mạng b. Máy trạm (Client, Workstation) -Sử dụng tài nguyên của mạng do máy chủ cung cấp Hoạt động 3: Lợi ích của mạng máy tính (14P) Gv: yêu cầu học sinh đọc bài Gv: Theo em mạng máy tính đem đến những lợi ích gì? Gv: Việc kết nối các máy tính thành mạng cần phải tốn một ít chi phí nhưng lợi ích mà mạng đem lại là rất lớn Gv: Nêu một số lợi ích của mạng máy tính Hs: Đọc bài hs: Suy nghĩ và trả lời Hs: Lắng nghe Hs: Lắng nghe và ghi bài -Dùng chung dữ liệu -Dùng chung các thiết bị phần cứng GV: Chu Thị Thủy Năm học: 2013 – 2014 Trang: 5 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo án tin học khối 9 -Dùng chung các phần mềm -Trao đổi thông tin IV. CỦNG CỐ VÀ RA NHIỆM VỤ VỀ NHÀ ( 1 phút) -Phân loại mạng dựa vào đâu? -Mô hình phổ biến hiện nay là mô hình khách – chủ -Về nhà học bài và làm các bài tập sgk trang 10 -Đọc và tìm hiểu trước về nội dung của bài 2.  Tuần: 02 Ngày soạn: 25/08/2013 Tiết: 03 Ngày giảng: 27/08/2013 CHƯƠNG I: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET BÀI 2: MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU INTERNET(T1) A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức -HS hiểu được khái niệm về mạng Internet -Tìm hiểu được một số dịch vụ trên Internet 2. Kỹ năng -Nắm rõ vai trò Internet -Biết khai thác một số dịch vụ trên Internet 3. Thái độ -Nghiêm túc, có tính sáng tạo và ham học hỏi B. PHƯƠNG PHÁP -Lấy học sinh làm trung tâm -Thuyết trình, giảng giải, vấn đáp C. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Giáo viên -Giáo án, SGK, hình ảnh 2. Học sinh -SGK, dụng cụ học tập D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I. Ổn định lớp ( 1 Phút) - Kiểm tra sĩ số:Tổng số: … Vắng: Phép: …. -Ổn định trật tự, tạo không khí thoải mái để vào tết học II. KIỂM TRA BÀI CŨ ( 5 phút) Câu 1. Mạng máy tính được phân loại như thế nào? Nêu một số lợi ích của mạng máy tính? III. NỘI DUNG BÀI MỚI 1. Đặt vấn đề (1 phút) Chúng ta đã được tìm hiểu mạng máy tính: mạng LAN, WAN thế còn có loại mạng nào khác nữa không? Hôm nay chúng ta sẽ được tim hiểu thêm về một loại mạng nữa đó là mạng INTERNET. 2. Triển khai bài ( 36 Phút) GV: Chu Thị Thủy Năm học: 2013 – 2014 Trang: 6 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo án tin học khối 9 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: INTERNET LÀ GÌ? GV: Yêu cầu học sinh đọc nội dung mục 1 SGK GV: Giới thiệu về mạng Internet GV: phân biệt cho học sinh thấy rõ sự khác biệt giữa mạng Internet so với mạng LAN và mạng WAN. GV: Em hiểu thế nào là Internet? GV: Nhận xét và kết luận GV: Mạng internet là của chung, không ai là chủ thực sự của nó. Mỗi phần nhỏ của internet được các tổ chức khác nhau quản lý, nhưng không một tổ chức hay cá nhân nào nắm quyền điều khiển toàn bộ mạng Gv: Có rất nhiều người dùng sẵn sàng chia sẻ tri thức, sự hiểu biết cũng như các sản phẩm của mình trên internet HS: Lắng nghe và đọc bài HS: Lắng nghe HS: Lắng nghe HS: Suy nghĩ và trả lời HS: Lắng nghe và ghi bài -Internet là một mạng máy tính rất rộng lớn kết nối các máy tính khác nhau nằm trải rộng khắp toàn cầu. -Internet không chỉ cho phép truyền tải thông tin nhanh chóng mà còn giúp cung cấp thông tin. Nó cũng là diễn đàn trao đổi và là thư viện toàn cầu đầu tiên HS: Lắng nghe HS: Lắng nghe Hoạt động 2: Một số dịch vụ trên Internet GV: Yêu cầu học sinh đọc nội dung mục 2 SGK trang 12 GV: Khi máy tính được kết nối Internet thì nó mang đến cho người sử dụng nhiều vai trò rất quan trọng GV: Giới thiệu về các dịch vụ được internet cung cấp GV: Giới thiệu về dich vụ Web GV: Em hiểu thế nào là tổ chức và khai thác? HS: lắng nghe và đọc bài HS: Lắng nghe HS: :Lắng nghe và ghi bài a,Tổ chức và khai thác thông tin trên Web HS: Lắng nghe -Dịch vụ được sử dụng rộng rãi nhất trên INTERNET là tổ chức và khai thác thông tin trên world wide web(www, còn gọi là web) HS: Suy nghĩ và trả lời -Dịch vụ này tổ chức thông tin (gồm văn bản, hình ảnh, )dưới các trang nội dung GV: Chu Thị Thủy Năm học: 2013 – 2014 Trang: 7 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo án tin học khối 9 GV: phân tích việc tổ chức và khai thác GV: Giới thiệu về dịch vụ tìm kiếm thông tin trên Internet GV: hướng dẫn học sinh về cách tìm kiếm thông tin dựa vào máy tìm kiếm GV: Hướng dẫn học sinh tìm kiếm thông tin sử dụng máy tìm kiếm Google. Muốn tìm kiếm thông tin nào đó chỉ việc gõ từ khóa cần tìm vào ô tìm kiếm. GV: Yêu cầu học sinh quan sát vào hình 9 SGK trang 13 GV: Muốn biết thêm thông tin về lịch sử Việt Nam em muốn tìm kiếm thông tin này trên internet em làm như thế nào? GV: Nhận xét và hưỡng dẫn thêm GV: Giới thiệu về thư điện tử GV: Bình thường muốn gửi thư cho một người bạn ở xa em phải làm thế nào? GV: Hiện nay thay vì phải làm việc thủ công như vậy nữa thì ta có thể sử dụng thư điện tử GV: Dịch vụ thư điện tử không chỉ giúp ta gửi thư mà còn có thể gửi kèm hình ảnh, âm thanh, video,… còn gọi là trang web.bằng một chương trình máy tính gọi là trình duyệt web. HS: Lắng nghe b,Tìm kiếm thông tin trên Internet HS: Lắng nghe -Máy tìm kiếm là công cụ được cung cấp trên Internet giúp tìm kiếm các thông tin trên đó dựa vào các từ khóa liên quan đến vấn đề cần tìm. HS: Lắng nghe HS: Quan sát HS: Suy nghĩ và trả lời HS: Lắng nghe c,Thư điện tử HS: Suy nghĩ và trả lời HS: Lắng nghe -Thư điện tử (E-Mail) là dịch vụ trao đổi thông tin trên IE thông qua các hộp thư điện tử. HS: Lắng nghe IV. CỦNG CỐ VÀ RA NHIỆM VỤ VỀ NHÀ ( 2 phút) -HS cần nắm rõ internet là gì? Phân biệt giữa internet và mạng LAN, WAN? -Về nhà học bài và làm một số bài tập SGK trang 18   Tuần: 02 Ngày soạn: 25/08/2013 Tiết: 04 Ngày giảng: 28/08/2013 CHƯƠNG I: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET BÀI 2: MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU INTERNET(T2) A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức GV: Chu Thị Thủy Năm học: 2013 – 2014 Trang: 8 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo án tin học khối 9 -Biết thêm về một số dịch vụ khác trên internet -Biết được làm thế nào để kết nối internet 2. Kỹ năng -Ứng dụng được một số dịch vụ trên internet từ lý thuyết vào thực hành 3. Thái độ -Nghiêm túc, tự giác và có tính thần sáng tạo B. PHƯƠNG PHÁP -Lấy học sinh làm trung tâm -Kết hợp phương pháp thuyết trình, giảng giải, trực quan, vấn đáp. C. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Giáo viên -Giáo án, SGK, Hình ảnh 2. Học sinh -SGK, dụng cụ học tập D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I. Ổn định lớp ( 1 Phút) - Kiểm tra sĩ số:Tổng số: … Vắng: Phép: …. -Ổn định trật tự, tạo không khí thoải mái để vào tết học II. KIỂM TRA BÀI CŨ ( 5 phút) Câu 1. Hãy nêu định nghĩa internet là gì? Nêu một số dịch vụ trên internet mà em biết? III. NỘI DUNG BÀI MỚI 1. Đặt vấn đề (1phút) Tiết học trước chúng ta đã được tìm hiểu về Internet và một số dịch vụ trên Internet. Để biết Internet có những ứng dụng nào và làm thế nào để chúng ta có thể kết nối được Internet thì ở bài học này chúng ta sẽ được tìm hiểu. 2. Triển khai bài ( 36 Phút) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Một vài ứng dụng khác trên Internet (20 phút) GV: Yêu cầu học sinh đọc nội dung mục 3 SGK trang 15 GV: Giáo viên giới thiệu về dịch vụ Hội thảo trực tuyến GV: Giải thích ỹ nghĩa về hội thảo trực tuyến GV: internet tổ chức các cuộc họp, hội thảo từ xa với sự tham gia của nhiều người ở nhiều nơi khác nhau. GV: Các em hằng ngày tới trường tới lớp để học bài, cách học như vậy người ta gọi là gì? GV: Cách học mà hiện nay các em đang học, các em đã hoàn toàn tự giác được chưa? GV: Hiện nay trên mạng có dịch vụ dạy học, HS: Đọc bài a,Hội thảo trực tuyến HS: Lắng nghe HS: Suy nghĩ và trả lời HS: Suy nghĩ và trả lời HS: Lắng nghe GV: Chu Thị Thủy Năm học: 2013 – 2014 Trang: 9 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo án tin học khối 9 người ta gọi là Đào tạo qua mạng GV: Giới thiệu cho học sinh về dich vụ đào tạo qua mạng GV: Đào tạo qua mạng hiện là một trong các dịch vụ đang được phát triển mạnh. Người học truy cập internet để nghe các bài giảng, trao đổi, nhận các bài tập hoặc các tài liệu học tập khác và nộp kết quả qua mạng mà không cần tới lớp GV: Đào tạo qua mạng đòi hỏi người học phải có tinh thần tự học và tinh thần tự giác Cao GV: Giới thiệu cho học sinh biết thêm về dịch vụ thương mại điện tử GV: Em hiểu thương mại là gì? GV: Nhận xét và bổ sung GV: Hiện nay các doanh nghiệp, cá nhân có thể đưa nội dung văn bản, hình ảnh giới thiệu thậm chí các đoạn video quảng cáo sản phẩm lên các trang Web. GV: Hiện nay các em muốn tìm hiểu thông tin về một loại sản phẩm nào đó các em có cần thiết phải đến tận các cửa hàng nữa không? GV: bổ sung và kết luận b,Đào tạo qua mạng HS: Lắng nghe HS: Lắng nghe HS: lắng nghe c, Thương mại điện tử HS: Lắng nghe HS: Suy nghĩ và trả lời HS: Lắng nghe -Thương mại là dịch vụ trao đổi hàng hóa giữa mua và bán. HS: Lắng nghe HS: suy nghĩ và trả lời HS: Lắng nghe Hoạt động 2: Làm thế nào để kết nối internet(16 phút) GV: Yêu cầu học sinh đọc nội dung mục 3 SGK trang 17 GV: Gia đình các em muốn mắc một cái điện thoại bàn trước tiên gia đình em phải làm gì? GV: Nhận xét GV: Một máy tính cá nhân hay hệ thống các máy tính muốn kết nối internet trước tiên chúng ta phải làm gì? GV: Nhận xét và kết luận GV: Giới thiệu về một số nhà cung cấp dịch vụ internet HS: Đọc bài HS: Suy nghĩ và trả HS: Lắng nghe HS: Suy nghĩ và trả lời HS: Lắng nghe và ghi bài -Một máy tính muốn kết nối internet người dùng cần đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ internet -Một số nhà cung cấp dịch vụ internet hiện nay như: Tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam VNPT, Tổng công ty GV: Chu Thị Thủy Năm học: 2013 – 2014 Trang: 10 [...]... Bnh Khiờm Tun: 04 Tit: 07 Giỏo ỏn tin hc khi 9 Ngy son: 09/ 09/ 2013 Ngy ging: 11/ 09/ 2013 CHNG I: MNG MY TNH V INTERNET BI THC HNH 1 (T1) S DNG TRèNH DUYT TRUY CP WEB A MC TIấU 1 Kin thc -Lm quen vi trỡnh duyt Firfox -Bit cỏch khi ng trỡnh duyt Firfox -Bit cỏch xem thụng tin trờn cỏc trang web 2 K nng -Thc hin thnh tho cỏc thao tỏc khi s dng trỡnh duyt v xem thụng tin trờn web 3 Thỏi -Nghiờm tỳc, cú... 10 Ngy son: 16/ 09/ 2012 Ngy ging: 20/ 09/ 2012 CHNG I: MNG MY TNH V INTERNET BI THC HNH 2 (T1) TèM KIM THễNG TIN TRấN INTERNET A MC TIấU 1 Kin thc GV: Chu Th Thy Nm hc: 2013 2014 Trang: 22 Trng THCS Nguyn Bnh Khiờm Giỏo ỏn tin hc khi 9 -Xỏc nh c tỏc dng cng nh tm quan trng ca vic tỡm kim thụng tin 2 K nng -Vn tỡm kim thụng tin trờn internet nh mỏy tỡm kim -Truy cp mt s trang web c thụng tin v duyt cỏc... Khiờm Giỏo ỏn tin hc khi 9 nc Vua Hựng Vn lang 5 Duyt qua cỏc kt qu tỡm c Nghiờn cu 1 vi thụng tin ti lch s GV quan sỏt, hng dn v sa sai cho dng nc ca dõn tc ta ri lu vo hc sinh nu cn mỏy tớnh HS: Thc hin trờn mỏy cỏc yờu cu ca GV hng dn Hot ng 3:Tỡm kim thụng tin trờn web v ng dng ca tin hc Bi 4:Tỡm kim thụng tin trờn web v GV: Em hóy s dng mỏy tỡm kim google ng dng ca tin hc tỡm thụng tin trờn web... thụng tin GV: Yờu cu hc sinh nhỏy chut vo nỳt Giỏo ỏn tin hc khi 9 www.tntp.org.vn www.tienphong.vn www.dantri.com.vn HS: Thc hin yờu cu Home page tr li trang ch c t ngm nh ca trỡnh duyt IV CNG C V RA NHIM V V NH (1 phỳt) -Yờu cu 1 hc sinh thc hin li cỏc thao tỏc trong bi hc -Hc bi v thc hnh cỏc thao tỏc, truy cp vo mt s trang web bit thờm thụng tin Tun: 04 Tit: 08 -Ngy son: 09/ 09/ 2013... 06 Ngy son: 02/ 09/ 2013 Ngy ging: 04/ 09/ 2013 CHNG I: MNG MY TNH V INTERNET BI 3: T CHC V TRUY CP THễNG TIN TRấN INTERNET(T2) A MC TIấU 1 Kin thc -Xỏc nh c mt s thao tỏc chớnh khi truy cp web -Trỡnh by c mt s thao tỏc khi s dng mỏy tỡm kim tỡm kim thụng tin trờn Internet 2 K nng -Thc hin c mt s thao tỏc c bn khi s dng mng Internet 3 Thỏi -Hỡnh thnh cho hc sinh kh nng tim kim thụng tin trờn c s s dng... THCS Nguyn Bnh Khiờm Giỏo ỏn tin hc khi 9 Vin thụng quõn i Viettel, tp on FPT, IV CNG C V RA NHIM V V NH ( 2 phỳt) -Mt s dch v c internet cung cp? -Lm th no mỏy tớnh kt ni c Internet? -Hc bi v lm cỏc bi tp SGK trang 18 -Chun b trc bi 3 Tun: 03 Ngy son: 02/ 09/ 2013 Tit: 05 Ngy ging: 03/ 09/ 2013 CHNG I: MNG MY TNH V INTERNET BI 3: T CHC V TRUY CP THễNG TIN TRấN INTERNET (t1) A MC... cỏc em mun trao i thụng tin vi ngi thõn hay bn bố xa em s trao i thụng tin bng cỏch no? Hin nay cụng ngh thụng tin úng gúp vai trũ khụng nh trong cuc sng ca mi gia ỡnh, nh trng v xó hi, th thỡ nú cú úng gúp gỡ trong vic trao i thụng tin hay khụng? 2 Trin khai bi ( 41 Phỳt) Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Hot ng 1: Th in t l gỡ (21P) 1 Th in t l gỡ? Gv: ? Th l gỡ? Th l phng tin giỳp nhng ngi cỏch... 16/ 09/ 2013 Ngy ging: 18/ 09/ 2013 CHNG I: MNG MY TNH V INTERNET BI THC HNH 2 (T1) TèM KIM THễNG TIN TRấN INTERNET A MC TIấU 1 Kin thc - Xỏc nh c tỏc dng cng nh tm quan trng ca vic tỡm kim thụng tin 2 K nng - Vn dng c lý thuyt tỡm kim thụng tin trờn internet nh mỏy tỡm kim - Truy cp mt s trang web c thụng tin v duyt cỏc trang web bng cỏc liờn kt 3 Thỏi - Hc sinh cú thỏi hc tp nghiờm tỳc, yờu thớch... 2014 Trang: 20 Trng THCS Nguyn Bnh Khiờm Giỏo ỏn tin hc khi 9 -Sgk, dng c hc tp D TIN TRèNH DY HC I n nh lp (1 Phỳt) - Kim tra s s:Tng s: Vng: Phộp: -n nh trt t, to khụng khớ thoi mỏi vo tt hc II KIM TRA BI C ( phỳt) III NI DUNG BI MI 1 t vn (1 phỳt) tit hc trc chỳng ta ó c tỡm hiu mt s trỡnh duyt web, cỏch truy cp mt s trang web, lu li mt s thụng tin trờn trang web Trong tit thc hnh ny cỏc em... mt s thụng tin c th 2 Trin khai bi ( 42 phỳt) Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Hot ng 1: Kim tra mỏy, hng dn hc sinh thc hnh GV: úng in HS: ễn nh ch ngi Khi ng mỏy GV: Yờu cu hc sinh ngi ỳng v trớ ó tớnh- kim tra tỡnh trng mỏy bỏo cỏo c phõn vi giỏo viờn GV: tip nhn bỏo cỏo- ph bin ni dung thc hnh Hot ng 2: Tỡm kim thụng tin trờn web Bi1:Tỡm kim thụng tin trờn web GV: Tỡm kim thụng tin n gin nh . động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Tổ chức thông tin trên Internet GV: Chu Thị Thủy Năm học: 2013 – 2014 Trang: 11 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo án tin học khối 9 GV:. Thị Thủy Năm học: 2013 – 2014 Trang: 6 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo án tin học khối 9 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: INTERNET LÀ GÌ? GV: Yêu cầu học sinh đọc. Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét. C. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Giáo viên -Giáo án, SGK 2. Học sinh -SGK, dụng cụ học tập D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I. Ổn định lớp ( 1 Phút) -

Ngày đăng: 25/05/2015, 17:05

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan