Giáo án Tin học lớp 7 trọn bộ_CKTKN_Bộ 9

369 646 2
Giáo án Tin học lớp 7 trọn bộ_CKTKN_Bộ 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trường THCS ……… Giáo ánTin Học 7 Tuần: 1 Tiết: 1 Ngày soạn: 04/08/2012 PHẦN 1: BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ BÀI 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ? I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Biết được nhu cầu sử dụng bảng tính trong đời sống và trong học tập. - Biết được chức năng chung của chương trình bảng tính. 2.Kó năng: - Quan sát, phân biệt những loại dữ liệu được trình bày dưới dạng bảng. 3.Thái độ: - Tập trung cao độ, nghiêm túc trong giờ học. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Chuẩn bò của giáo viên: Giáo án, SGK, bảng phụ. -Chuẩn bò của học sinh: SGK. III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn đònh lớp: (1’) 2.Kiểm tra bài cũ: 3.Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng * Hoạt động 1: (20’) - Dựa vào bảng đã học ở lớp 6. Em hãy cho biết những thông tin được trình bày dưới dạng bảng cho chúng ta những thuận lợi nào? GV: Nhận xét. - Trong thực tế em thấy những dữ liệu nào được trình bày dưới dạng bảng? GV: Nhận xét. GV: Các em xem ví dụ 1 GV: Treo bảng phụ. HS trả lời: để tiện cho việc theo dõi, so sánh, sắp xếp, tính toán, … HS trả lời: thời khóa biểu, sổ đầu bài, sổ điểm. Học sinh quan sát. 1) Bảng và nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng: Trang 1 Trường THCS ……… Giáo ánTin Học 7 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng GV: Nhìn vào bảng tính trên em có nhận xét gì? GV: Nhận xét và đưa ra kết luận chung. Bảng tính trên giúp ta có thể so sánh được điểm của các học sinh trong lớp 7A ở các môn Toán. Lý, Văn, Tin. Các em xem tiếp ví dụ 2: GV: Treo bảng phụ. Nhìn vào bảng tính trên em nào cho cô biết em đang học yếu môn nào và môn nào học giỏi nhất? GV: Nhận xét. Nhìn vào bảng tính trên các em thấy ngay điểm cao nhất đó là điểm môn Sinh và điểm thấp nhất là môn Văn. Từ các số liệu có trong bảng Excel còn giúp cho chúng ta biểu diễn dưới dạng biểu đồ. Các em xem ví dụ 3: GV: Dán hìnhï lên bảng. Nhìn vào biểu đồ em nào có nhận xét gì? GV: Nhận xét. Như vậy ngoài trình bài thông tin trực quan, cô động và dễ so sánh, nhu cầu thực hiện các tính toán phổ biến, vẽ các biểu HS trả lời: dễ nhìn và dễ so sánh điểm của các bạn trong lớp. Học sinh quan sát. Học sinh trả lời: môn Sinh giỏi nhất và môn Văn yếu nhất. Học sinh lắng nghe. Học sinh quan sát. Học sinh trả lời: phân biệt được các môn học, điểm trên biểu đồ. Trang 2 Trường THCS ……… Giáo ánTin Học 7 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng đồ minh họa cho số liệu tương ứng là nhu cầu thường gặp trong thực tế. Nhờ chương trình bảng tính, người ta có thể dễ dàng thực hiện những việc đó trên máy tính điện tử. Vậy chương trình bảng tính là gì? GV: Nhận xét và cho học sinh ghi bài. *Hoạt động 2: (20’) - Hiện nay có nhiều chương trình bảng tính khác nhau. Tuy nhiên chúng điều có một số đặc trưng chung. GV: Dán màn hình làm việc của Excel phóng to lên bảng. So với màn hình soạn thảo văn bản Word mà các em đã học thì màn hình làm việc của Excel giống và khác nhau những gì? GV: Nhận xét và cho học sinh ghi bài. Học sinh lắng nghe. HS trả lời: Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ biểu diễn một cách trực quan các số liệu có trong bảng. HS ghi bài . HS lắng nghe. Học sinh quan sát. HS trả lời: giống nhau là đều có thanh bảng chọn, thanh công cụ, nút lệnh. Khác nhau: màn hình của Excel có cột và dòng. Học sinh ghi bài. - Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ biểu diễn một cách trực quan các số liệu có trong bảng. 2/ Chương trình bảng tính: a/ Màn hình làm việc: - Chứa các bảng chọn, thanh công cụ, các nút lệnh và cửa sổ làm việc. - Đặc trưng chung là dữ liệu (số, văn bản) và các kết quả tính toán luôn được trình bày dưới dạng bảng trong cửa sổ làm Trang 3 Trường THCS ……… Giáo ánTin Học 7 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng - bảng tính đầu tiên các em thấy trong bảng tính chứa nội dung gì? Đó là các dữ liệu. Có nhiều dạng dữ liệu khác nhau như: dữ liệu kiểu số, dữ liệu dạng văn bản, dữ liệu dạng ngày tháng, ở những bài sau các em sẽ làm quen với vài loại dữ liệu thường dùng. Trong bảng tính của chúng ta có dữ liệu dạng gì? GV: Nhận xét. Như vậy chương trình bảng tính có khả năng lưu trữ và xử lí mấy dạng dữ liệu? GV: Nhận xét và cho học sinh ghi bài. Các em quan sát bảng tính sau đây với bảng tính ban đầu có gì thay đổi? GV: Treo bảng phụ GV: Nhận xét. Như vậy với chương trình bảng tính, em có thể thực hiện một cách tự động nhiều công việc tính toán. Khi dữ liệu ban đầu thay đổi thì kết quả tính toán được cập nhật tự động mà không cần phải tính lại. Ngoài ra còn có các hàm có sẵn rất thuận tiện cho việc tính toán. Ví dụ như hàm tính tổng hay tính trung bình cộng các số. Vậy chương trình bảng tính còn có khả năng gì nữa? Học sinh trả lời: họ tên học sinh và điểm của học sinh. Học sinh lắng nghe. Học sinh trả lời: dữ liệu dạng số và dạng văn bản. Học sinh trả lời: nhiều dạng dữ liệu khác nhau. Học sinh ghi bài. HS quan sát và trả lời: Cột điểm Toán, Tin và điểm trung bình đã thay đổi. HS lắng nghe. HS trả lời: khả năng tính việc. b) Dữ liệu: Chương trình bảng tính có khả năng lưu trữ và xử lí nhiều dạng dữ liệu khác nhau, trong đó có dữ liệu số, dữ liệu dạng văn bản. Trang 4 Trường THCS ……… Giáo ánTin Học 7 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng GV: Nhận xét và cho HS ghi bài. Các em xem lại ví dụ 1. Bảng tính này tuy dễ nhận ra điểm cao nhất và thấp nhất nhưng nếu có nhiều dữ liệu thì cũng rất khó tìm. Chương trình bảng tính Excel có thể làm việc này nhanh chóng sắp xếp và lọc thông tin theo tiêu chuẩn nào đó. Các em hãy quan sát bảng sau khi được sắp xếp. GV: Treo bảng phụ. Sau khi sắp thì chúng ta muốn tìm bạn có điểm cao nhất hay thấp nhất thì rất dễ tìm. Ngoài ra chúng ta còn có thể lọc riêng những bạn học sinh giỏi, những bạn học sinh khá. Phần này các em sẽ được tìm hiểu ở tiết sau. Vậy chương trình bảng tính còn có khả năng gì nữa? GV: Cho HS ghi bài. Ngoài ra chương trình bảng tính còn có công cụ tạo biểu đồ. Đây là một trong những dạng trình bày trực quan dễ hiểu. toán và sử dụng hàm có sẵn. HS ghi bài. HS lắng nghe. HS quan sát. HS trả lời: Sắp xếp và lọc dữ liệu. HS ghi bài. c) Khả năng tính toán và sử dụng hàm có sẵn: d) Sắp xếp và lọc dữ liệu: e) Tạo biểu đồ: 4. Củng cố: (3) - Nêu một số khả năng của chương trình bảng tính? 5. Dặn dò: (1’) - Các em về nhà học bài, xem trước phần còn lại của bài. Trang 5 Trường THCS ……… Giáo ánTin Học 7 Tuần:1 Tiết:2 Ngày soạn: 04/08/2012 BÀI 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ? (TT) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Nhận biết được các thành phần cơ bản của màn hình trang tính. - Hiểu rõ những khái niệm hàng, cột, ô, đòa chỉ ô tính. - Biết nhập, sửa, xóa dữ liệu. - Biết cách di chuyển trên trang tính. 2. Kó năng: - Thành thạo các thao tác. 3. Thái độ: - Tập trung cao độ, nghiêm túc trong giờ học. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Chuẩn bò của GV: Giáo án, SGK, bảng phụ, tranh ảnh. - Chuẩn bò của HS: SGK. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn đònh lớp: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ: (5’) Hãy nêu một số khả năng của chương trình bảng tính? GV: Nhận xét và cho điểm. 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng * Hoạt động 1: (20’) GV: Dán màn hình bảng tính Excel phóng to lên bảng. GV: Màn hình làm việc của chương trình bảng tính gồm những gì? GV: trên màn hình Excel có thanh nào khác so với Word? GV: Thanh công thức dùng để làm gì? HS quan sát. HS trả lời: thanh tiêu đề, thanh công thức, thanh công cụ, thanh bảng chọn, thanh trạng thái, nút lệnh, bảng chọn Data, trang tính. HS trả lời: thanh công thức. HS trả lời: dùng để nhập, hiển thò dữ 3) Màn hình làm việc của chương trình bảng tính: Trang 6 Trường THCS ……… Giáo ánTin Học 7 Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng GV: Nhận xét và cho HS ghi bài. GV: Trên thanh bảng chọn có bảng chọn nào khác so với Word? GV: Bảng chọn Data chứa các lệnh dùng để xử lí dữ liệu. GV: Cho HS ghi bài. GV giới thiệu các lệnh trong bảng chọn Data. GV: Tập hợp tất cả các ô trên màn hình của em được gọi là trang tính. Vậy trang tính là gì? GV: Nhận xét và cho HS ghi bài. GV: Các cột của trang tính được đánh thứ tự như thế nào? GV: Nhận xét. GV: Các hàng của trang tính được đánh như thế nào? GV: Nhận xét. GV: Thế nào được gọi là ô tính? GV: Nhận xét và cho HS ghi bài. * Hoạt động 2: (15’) GV: Cách nhập dữ liệu vào trang tính tương tự như trong Word. GV: Để nhập dữ liệu vào trang tính ta thực hiện như thế nào? liệu hoặc công thức trong ô tính. HS ghi bài. HS trả lời: bảng chọn Data. HS ghi bài. HS lắng nghe. HS trả lời: trang tính gồm các cột và các hàng là miền làm việc chính của bảng tính. HS ghi bài. HS trả lời: từ trái sang phải bắt đầu bằng chữ cái A, B, C,… HS trả lời: từ trên xuống dưới bằng các số bắt đầu từ 1, 2,3,… HS trả lời: ô tính là vùng giao nhau giữa cột và hàng. HS ghi bài. HS trả lời:nháy - Thanh công thức: dùng để nhập, hiển thò dữ liệu hoặc công thức trong ô tính. - Bảng chọn Data: gồm các lệnh dùng để xử lí dữ liệu. - Trang tính: gồm các cột và các hàng là miền làm việc chính của bảng tính. - Ô tính: vùng giao nhau giữa cột và hàng. 4) Nhập dữ liệu vào trang tính: a) Nhập và sửa dữ liệu: Trang 7 Trường THCS ……… Giáo ánTin Học 7 Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng GV: Nhận xét và cho HS ghi bài. GV: Để sửa dữ liệu trong trang tính ta thực hiện như thế nào? GV: Nhận xét và cho HS ghi bài. GV: Có 2 cách di chuyển. Cách thứ nhất ta dùng bốn phím mũi tên trên bàn phím. Cách thứ 2 ta sử dụng chuột và các thanh cuốn. GV: cho HS ghi bài. chuột chọn ô và nhập dữ liệu vào từ bàn phím. HS ghi bài. HS trả lời: nháy đúp chuột vào ô cần sửa và thực hiện thao tác sửa như Word. HS ghi bài. HS lắng nghe HS ghi bài. - Nhập: nháy chuột chọn ô và nhập dữ liệu vào từ bàn phím. - Sửa: nháy đúp chuột vào ô cần sửa và thực hiện thao tác sửa như Word. b) Di chuyển trên trang tính: Cách 1: Sử dụng bốn phím mũi tên trên bàn phím. Cách 2: Sử dụng chuột và các thanh cuốn. 4.Củng cố: (3’) - Nhắc lại các thành phần trên màn hình làm việc của Excel? 5. Dặn dò: (1’) - Các em về nhà học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK và xem trước bài thực hành 1. Trang 8 Trường THCS ……… Giáo ánTin Học 7 Tuần: 2 Tiết: 3+4 Ngày soạn: 09/08/2012 BÀI THỰC HÀNH 1 LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết khởi động và thoát khỏi Excel. - Nhận biết được các ô, cột, hàng trên trang tính Excel. - Biết cách di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính. 2. Kó năng: - Thành thạo các thao tác. 3. Thái độ: - Nghiêm túc trong học tập. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1. Chuẩn bò của GV: Giáo án, SGK, phòng vi tính. 2. Chuẩn bò của HS: SGK. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn đònh lớp: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra. 3. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng Tiết 1: * Hoạt động 1: GV: yêu cầu HS khởi động máy, mở chương trình Excel. GV: hướng dẫn HS các cách khởi động Excel. * Hoạt động 2: GV: để lưu kết quả trên Word ta làm như thế nào? GV: Cách lưu kết quả trên Excel cũng tương tự như Word. HS lắng nghe và làm theo hướng dẫn cảu GV. HS trả lời: Nháy vào File chọn Save. 1) Khởi động Excel: Cách 1: Nháy vào nút Start chọn Program và chọn Microsoft Excel. Cách 2: Nháy đúp chuột vào biểu tượng của Excel trên màn hình. 2) Lưu và thoát khỏi Excel: Cách 1: Nháy vào File chọn Save. Cách 2: Nháy chuột vào biểu tượng Save trên thanh công cụ. Trang 9 Trường THCS ……… Giáo ánTin Học 7 Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng * Hoạt động 3: GV: yêu cầu HS làm bài tập 1 trong SGK trang 10, 11. GV: Quan sát và hướng dẫn những HS chưa làm được. Tiết 2: * Hoạt động 1: GV: yêu cầu HS làm bài tập 2 trong SGK trang 11. GV: Quan sát và hướng dẫn những HS chưa làm được. * Hoạt động 2: GV: yêu cầu HS làm bài tập 3 trong SGK trang 11. GV: Quan sát và hướng dẫn những HS chưa làm được. HS thực hành theo yêu cầu của GV. HS thực hành theo yêu cầu của GV. HS thực hành theo yêu cầu của GV. 3) Bài tập: * Bài tập 1: Khởi động Excel. a) Liệt kê các điểm giống nhau và khác nhau giữa màn hình Word và Excel. b) Mở các bảng chọn và quan sát các lệnh trong các bảng chọn đó. c) Kích hoạt một ô tính và thực hiện di chuyển trên trang tính bằng chuột và bằng bàn phím. Quan sát sự thay đổi các nút tên hàng và tên cột. * Bài tập 2: Nhập dữ liệu tùy ý vào một ô trên trang tính . Hãy dùng phím Enter để kết thúc việc nhập dữ liệu trong ô đó và quan sát ô được kích hoạt tiếp theo. Lặp lại thao tác nhập dữ liệu vào các ô trên trang tính, sử dụng một trong các phím mũi tên để kết thúc việc nhập dữ liệu. Quan sát ô được kích họat tiếp theo và cho nhận xét. - Chọn một ô tính có dữ liệu và nhấn phím Delete. Chọn một ô khác có dữ liệu và gõ nội dung mới.Cho nhận xét về các kết quả. - Thoát khỏi Excel mà không lưu lại kết quả nhập dữ liệu em vừa thực hiện. * Bài tập 3: Khởi động Excel và nhập dữ liệu ở bảng dưới đây vào trang tính: - Lưu bảng tính với tên Danh sach lop Trang 10 [...]... 1 8 0 b c d Bảng điểm của em M«n KT KT 1 häc 15’ tiÕt lÇn 1 To¸n 8 7 V.Lý 8 8 L.Sư 8 8 Sinh 9 10 C.N 8 6 Tin 8 9 V¨n 7 6 GDCD 8 9 e f g KT 1 tiÕt lÇn 2 9 9 9 9 8 9 8 9 KT H K 10 9 7 10 8 9 8 9 DT K Trường THCS ……… Giáo ánTin Học 7 Hoạt động của GV Hoạt động của HS tổng kết của em theo từng môn học vào các ô tương ứng trong cột G ( Chú ý điểm tổng kết là trung bình cộng của các điểm kiểm tra HS lắng... dò: (1’) - Các em về nhà học bài và xem trước bài tiếp theo Trang 31 Trường THCS ……… Tuần: 7 Tiết: 13 Ngày soạn: 03/ 09/ 2012 Ngày kiểm tra: / 09/ 2012 Giáo ánTin Học 7 KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: TIN HỌC 7 I MỤC TIÊU: - Kiểm tra kiến thức học sinh ở bài 3 II ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN: 1 ĐỀ: Câu 1: (6đ) Viết các biểu thức sau bằng kí hiệu trong Excel: a) 23 4 – 15 b) (10 + 5) : 3 4 7 2 c) 2 d) 12 − 7 :5 100 e) (2+3).(10-4):6... Trang 17 * Bài tập 3: - Mở bảng tính Danh sach lop em đã lưu trong bài thực hành 1 * Bài tập 4: Trường THCS ……… Hoạt động của GV với tên So theo doi the luc Giáo ánTin Học 7 Hoạt động của HS 4 Củng cố: - Nhắc lại các thao tác đã học 5 Dặn dò: - Các em tắt máy, sắp xếp ghế gọn gàng - Về nhà xem bài tiếp theo Trang 18 Nội dung ghi bảng Trường THCS ……… Tuần: 5 Tiết: 9+ 10 Ngày soạn: 20/08/2012 Giáo ánTin Học. .. hàng tháng, hàng năm e HS mở bảng tính mới và thực hành - Lập công thức để tính điểm Trang 25 b Tiền gửi Lãi suất 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 c d 5000000 0.3% Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tiền trong sổ * Bài tập 4: Thực hành lập bảng tính và sử dụng công thức: a 2 S T T 3 1 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 1 8 0 b c d Bảng điểm của em M«n KT KT 1 häc 15’ tiÕt lÇn 1 To¸n 8 7 V.Lý 8 8 L.Sư 8 8 Sinh 9 10... công thức vào ô tính: 2 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: Câu 1: a) 2^3*4 – 15 (1đ) b) (10 + 5)/3*4 (1đ) c) 7% *2 (1đ) d) (12 – 7) ^2 /5 (1đ) e) (2+3)*(10-4)/6 (1đ) f) (6/2)^2 (1đ) Câu 2: - Chọn ô cần nhập công thức (1đ) - Gõ dấu = (1đ) - Nhập công thức (1đ) - Nhấn Enter (1đ) Trang 32 ( ) Trường THCS ……… Giáo ánTin Học 7 III THỐNG KÊ KẾT QUẢ: Loại Lớp 71 G Tuần: 8 Tiết:15+16 Ngày soạn: 11/ 09/ 2012 K Tb Y Kém TS BÀI... nhân hệ số) 4.Củng cố: - Hãy nêu cách nhập công thức - Hãy nêu cách nhập để tính điểm trung bình môn học 5 Dặn dò: - Các em về nhà học bài và xem trước bài tiếp theo Trang 26 Nội dung ghi bảng Trường THCS ……… Giáo ánTin Học 7 Tuần: 7 Tiết: 13+14 Ngày soạn: 03/ 09/ 2012 BÀI 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN I.MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Biết cách sử dụng một số hàm cơ bản như Sum, Average, Max, Min - Viết đúng...Trường THCS ……… Hoạt động của GV Giáo ánTin Học 7 Hoạt động của HS 4.Củng cố: - Nhận xét giờ thực hành 5 Dặn dò: - Các em về nhà đọc trước bài tiếp theo Trang 11 Nội dung ghi bảng em và thoát khỏi Excel Trường THCS ……… Tuần: 3 Tiết: 5+6 Ngày soạn: 13/08/2012 Giáo ánTin Học 7 BÀI 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức:... Kí hiệu phép chia, ví dụ: Trường THCS ……… Hoạt động của GV Giáo ánTin Học 7 Hoạt động của HS Nội dung ghi bài 18/2 ^ : Kí hiệu phép luỹ thừa, ví dụ: 6^3 % : Kí hiệu phép lấy phần trăm, ví dụ: 7% GV: Giới thiệu vò trí các phép toán trên bàn phím cho HS - Trong toán học thứ tự thực hiện các phép tính như thế nào? GV: Nhận xét VD: (2+8):5, 14x3 -7 - Để thực hiện được trong bảng tính ta làm sao? GV: Gọi... VD: Nguyễn Văn A, lớp 7/ 1, GV: Nhận xét và cho HS ghi ví HS ghi bài Việt Nam, … dụ 4 Củng cố: (4’) - Hãy liệt kê các thành phần của trang tính? - Thanh công thức của Excel có vai trò đặc biệt Vai trò đó là gì? 5 Dặn dò: (1’) - Các em về nhà học bài, trả lời câu hỏi trong SGK và xem trước bài tiếp theo Trang 15 Trường THCS ……… Tuần: 4 Tiết: 7+ 8 Ngày Soạn: 13/08/2012 Giáo ánTin Học 7 BÀI THỰC HÀNH 2... trang tính? Đáp án: - Chọn một ô: Đưa con trỏ chuột đến ô đó và nháy chuột - Chọn một hàng: Nháy chuột tại nút tên hàng - Chọn một cột: Nháy chuột tại nút tên cột - Chọn một khối: Kéo thả chuột từ một ô góc đến ô góc đối diện chọn đầu tiên sẽ là ô được kích hoạt 3 Bài mới: Trang 19 Trường THCS ……… Hoạt động của GV Giáo ánTin Học 7 Hoạt động của HS Tiết 1: * Hoạt động 1: (25’) GV: Trong toán học ta thường . so sánh, sắp xếp, tính toán, … HS trả lời: thời khóa biểu, sổ đầu bài, sổ điểm. Học sinh quan sát. 1) Bảng và nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng: Trang 1 Trường THCS ……… Giáo ánTin Học 7 Hoạt. cao độ, nghiêm túc trong giờ học. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Chuẩn bò của giáo viên: Giáo án, SGK, bảng phụ. -Chuẩn bò của học sinh: SGK. III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn đònh lớp: (1’) 2.Kiểm tra bài cũ: 3.Bài. sát. Học sinh trả lời: phân biệt được các môn học, điểm trên biểu đồ. Trang 2 Trường THCS ……… Giáo ánTin Học 7 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng đồ minh họa cho số

Ngày đăng: 25/05/2015, 15:53

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • BÀI THỰC HÀNH 3

 • BÀI THỰC HÀNH 1

  • BÀI 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH

   • BÀI 6: ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH

    • BÀI THỰC HÀNH 6

    • TRÌNH BÀY BẢNG ĐIỂM LỚP EM

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan