Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 2

40 1.9K 14
Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Thứ hai ngày 4 tháng 9 năm 2006 Tự nhiên-Xã hội: Cơ quan vận động I- Mục tiêu: Biết đợc xơng và cơ là các cơ quan vận động của cơ thể; Hiểu đợc sự phối hợp hoạt động của cơ và xơng mà cơ thể ta cử động đợc; Hiểu tác dụng của vận động giúp cho cơ quan vận động phát triển tốt, cơ thể khoẻ mạnh. Tạo hứng thú cho học sinh. II- Đồ dùng dạy học: Tranh vẽ cơ quan vận động (cơ-xơng). III- Hoạt động dạy học: Hoạt động dạy T G Hoạt động học 1- Kiểm tra bài cũ: Khởi động: Gv chi hs chơi 2- Bài mới: Giới thiệu ghi bảng. * Hoạt động 1: Hoạt động cặp đôi. - Gv giới thiệu hoạt động cặp đôi. - Gv cho mỗi nhóm thể hiện lại động tác quay cổ, giơ tay, nghiêng ngời, cúi gập ngời. - Gv hỏi: 1- Bộ phận nào của cơ thể cử động để quay cổ? 2- Động tác nghiêng ngời? 3- Động tác cúi gập mình? * Hoạt động 2:Giới thiệu cơ quan vận động. - Gv yêu cầu hs tự sờ nắn bàn tay, cổ tay, cánh tay và hỏi: +Hỏi: Dới lớp da của cơ thể là gì? - Gv giảng xơng, cơ quan vận động. * Hoạt động 3:Trò chơi Ngời thừa thứ 3. - Gv hớng dẫn hs chơi trò chơi. - Gv cho từng tổ chơi. 3- Củng cố dặn dò. - Nhận xét giờ học. - Gv dặn hs về nhà thờng xuyên tập luyện để có sức khoẻ tốt. 3 30 2 - Trò chơi A-li-ba-ba - Hs thể hiện động tác quay cổ, giơ tay, nghiêng ngời, cúi gập ngời. - Đầu cổ. - Mình, cổ, tay. - Đầu, cổ, tay, bụng, hông. - Hs tự sờ, nắn theo yêu cầu của gv. - Có bắp thịt và xơng. - Hs thực hành chơi. - Học sinh ghi bài, chuẩn bị giờ sau. Thứ hai ngày 11 tháng 9 năm 2006 Tự nhiên-Xã hội: Bộ xơng I- Mục tiêu: - Học sinh biết vị trí và gọi một số xơng, khớp xơng của cơ thể. - Giúp hs biết đợc đặc điểm và vai trò của bộ xơng. - Giáo dục hs biết cách và có ý thức bảo vệ xơng. II- Đồ dùng dạy học: Mô hình bộ xơng ngời, phiếu học tập, 2 bộ tranh bộ xơng cơ thể đã đợc cắt rời. III- Hoạt động dạy học: Hoạt động dạy T G Hoạt động học 1- Kiểm tra bài cũ: - Bộ phận nào cử động để thực hiện động tác quay cổ? 2- Bài mới: Giới thiệu-ghi bài. * Hoạt động 1: Giới thiệu vị trí các x- ơng trong cơ thể. * Hoạt động 2: Giới thiệu một số x- ơng và khớp xơng trong cơ thể. - Gv nói tên chỉ vị trí một số xơng đầu, xơng sống - Gv chỉ một số khớp xơng trên cơ thể. * Hoạt động 3: Đặc điểm và vai trò của bộ xơng. - Gv cho hs thảo luận theo nhóm đôi. 1- Hình dáng và kích thớc các xơng có giống nhau không? 2- Hộp sọ có hình dáng và kích thớc nh thế nào? nó bảo vệ cơ quan nào? 3- Nêu vai trò của xơng chân? 4- Nêu vai trò của khớp bả vai, khớp khuỷu tay, khớp đầu gối? - Gv kết luận. - Gv đọc phần ghi nhớ. 3- Củng cố dặn dò. - Nhận xét giờ học. - Chuẩn bị bài sau. - Gv dặn hs về học bài. 3 30 2 - Hs trả lời. - Hs nghe và chỉ vị trí các xơng trong cơ thể. - Hs quan sát, thảo luận theo cặp. - Hs trả lời và chỉ mô hình vị trí các xơng. - Hs chỉ vị trí các khớp xơng. - Hs thảo luận nhóm đôi. - Hs trả lời-nhận xét bổ sung. 1- Không giống nhau. 2- Hộp sọ to tròn, để bảo vệ bộ não. 3- Giúp ta đi, đứng, chạy, nhảy 4- Khớp bả vai giúp ta quay đợc - Hs nêu phần ghi nhớ. - Học sinh ghi bài - Hs chuẩn bị giờ sau. Thứ hai ngày 18 tháng 9 năm 2006 Tự nhiên và xã hội: Bài 3: Hệ cơ I- Mục tiêu: - Học sinh biết nhận vị trí và gọi một số cơ của cơ thể. - Giúp hs biết cơ nào có thể co và duỗi đợc, nhờ đó mà các bộ phận của cơ thể cử động đợc - Giáo dục hs biết cách giúp cơ phát triển săn chắc. II- Đồ dùng dạy học: Mô hình hệ cơ, 2 bộ tranh hệ cơ, 2 bộ thẻ ghi tên 1 số cơ. III- Hoạt động dạy học: Hoạt động dạy T Hoạt động học 2 G 1- Kiểm tra bài cũ: - Nêu phần ghi nhớ bài trớc. 2- Bài mới: * Hoạt động 1: Mở bài. - Gv cho hs hoạt động nhóm đôi, quan sát và mô tả khuôn mặt, hình dáng của bạn. - Gv hớng dẫn, gợi ý. - Gv giới thiệu bài mới. * Hoạt động 2: Giới thiệu hệ cơ. - Gv chia nhóm, hớng dẫn quan sát tranh 1-SGK. - Gv hớng dẫn hs. - Gv cho hs quan sát mô hình hệ cơ. - Gv nêu tên một số cơ: cơ mặt, cơ bụng, cơ lng - Gv kết luận. * Hoạt động 3: Sự co và dãn của các cơ. - Gv cho hs thảo luận theo nhóm đôi. 1- Làm động tác gập cánh tay. Quan sát, sờ nắn mô tả bắp cơ cánh tay khi đó. 2- Làm động tác duỗi cánh tay ra. Quan sát. - Gv mời 1 số hs lên trình diễn trớc lớp. - Gv tổng hợp ý kiến của hs. - Gv kết luận. * Hoạt động 4: Gv hỏi: - Làm thế nào để cơ phát triển tốt và săn chắc? - Chúng ta cần tránh những việc làm có hại cho hệ cơ? - Gv kết luận. - Gv đọc phần ghi nhớ. 3 30 2 - Hs trả lời. - Hs quan sát, thảo luận theo cặp. - Hs mô tả khuôn măt, hình dáng bạn. - Hs hoạt động theo nhóm. - Hs thảo luận nhóm đôi. - Hs trả lời-nhận xét bổ sung. - Hs lên bảng chỉ 1 số cơ trên mô hình. - Hs quan sát và thảo luận theo nhóm đội. - Hs làm động tác gập cánh tay. - Hs làm động tác duỗi cánh tay ra. - Hs quan sát trả lời - Hs trả lời câu hỏi. + Tập thể dục thờng xuyên, năng vận động, làm việc hợp lý, ăn uống đủ chất + Nằm, ngồi nhiều, chơi các vật sắc, cứng nhọn làm rách, xây xớc cơ, ăn uống không hợp lý - Hs nêu phần ghi nhớ. 3 3- Cñng cè dÆn dß. - NhËn xÐt giê häc. - ChuÈn bÞ bµi sau. - Gv dÆn hs vÒ häc bµi. - Häc sinh ghi bµi - Hs chuÈn bÞ giê sau. 4 Thứ hai ngày 25 tháng 9 năm 2006 Tự nhiên và xã hội: Bài 4: Làm gì để xơng và cơ phát triển I- Mục tiêu: - Học sinh biết những việc nên làm và những việc cần tránh để xơng và cơ phát triển tốt. - Giúp hs biết cách nhấc 1 vật nặng. - Giáo dục hs có ý thức thực hiện các biện pháp để giúp xơng và cơ phát triển tốt. II- Đồ dùng dạy học: Bộ tranh SGK, phiếu thảo luận. III- Hoạt động dạy học: Hoạt động dạy T G Hoạt động học 1- Kiểm tra bài cũ: - Nêu phần ghi nhớ bài trớc? 2- Bài mới: Giới thiệu-ghi bài. - Gv cho hs chơi trò chơi vật tay. - Gv hớng dẫn, điều khiển. - Gv biểu dơng ngời thắng cuộc. * Hoạt động 1: Làm thế nào để cơ và xơng phát triển tốt? - Gv chia nhóm, giao nhiệm vụ cho từng nhóm bằng phiếu. - Nhóm 1: Muốn cơ và xơng phát triển tốt chúng ta phải ăn uống nh thế nào? - Nhóm 2: Bạn ngồi học đúng hay sai? - Nhóm 3: Bơi có tác dụng gì và chúng ta nên bơi ở đâu? - Nhóm 4: Chúng ta có nên xách các vật nặng không? vì sao? - Gv quan sát-hớng dẫn. - Gv yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả. 3 30 - Hs trả lời. - Hs nghe phổ biến luật chơi. - Hs tham gia chơi. - Hs chia thành 4 nhóm, thảo luận làm vào phiếu học tập. - ăn uống đủ chất, có đủ thịt, trứng. - Bạn ngồi học sai t thế - Giúp cơ thể khoẻ mạnh, cơ săn chắc. Nên bơi ở bể bơi. - Không nên xách vật nặng làm ảnh hởng đến cột sống. - Hs trả lời-nhận xét bổ sung. 5 - Gv kết luận. * Hoạt động 2: Trò chơi nhấc 1 vật. - Gv cho hs ra sân xếp thành 4 hàng dọc. - Đặt 4 xô nớc trớc vạch xuất phát của các hàng. - Gv hớng dẫn hs chơi. - Gv kết thúc trò chơi, biểu dơng những hs chơi tốt. - Gv kết luận. - Gv đọc phần ghi nhớ. 3- Củng cố dặn dò. - Nhận xét giờ học. - Chuẩn bị bài sau. - Gv dặn hs về học bài. 2 - Hs xếp thành 4 hàng dọc trớc vạch xuất phát. - Hs lần lợt xách xô nớc chạy đến đích rồi chạy về chuyền cho bạn tiếp theo - Hs nêu phần ghi nhớ. - Học sinh ghi bài - Hs chuẩn bị giờ sau. 6 Thứ hai ngày 2 tháng 10 năm 2006 Tự nhiên và xã hội: Bài 5: Cơ quan tiêu hoá I- Mục tiêu: - Học sinh nhận biết đợc vị trí và gọi tên các bộ phận của cơ quan tiêu hoá. - Giúp hs chỉ đợc đờng đi của thức ăn trong hệ tiêu hoá. - Giáo dục hs nhận biết đợc vị trí và nói tên một số tuyến tiêu hoá và dịch tiêu hoá. II- Đồ dùng dạy học: Mô hình các cơ quan tiêu hoá; 4 bộ tranh vẽ cơ quan tiêu hoá đợc cắt rời thành các bộ phận. III- Hoạt động dạy học: Hoạt động dạy T G Hoạt động học 1- Kiểm tra bài cũ: - Nêu phần ghi nhớ bài trớc? 2- Bài mới: Giới thiệu-ghi bài. - Gv cho hs chơi trò chơi chế biến thức ăn. - Gv hớng dẫn, điều khiển. - Gv biểu dơng ngời thắng cuộc. * Hoạt động 1: Đờng đi của thức ăn trong hệ tiêu hoá. - Gv chia nhóm, giao nhiệm vụ cho từng nhóm. - Thức ăn sau khi vào miệng, đợc nhai, nuốt rồi đi đâu? - Gv cho hs quan sát mô hình, hớng dẫn chỉ đờng đi của thức ăn. - Gv quan sát-sửa sai. - Gv yêu cầu các nhóm trình bày theo mô hình trên bảng. - Gv kết luận. * Hoạt động 2: Các cơ quan tiêu hoá. - Gv chia lớp thành 4 nhóm, phát tranh phóng to (hình 2-SGK). 3 30 - Hs trả lời. - Hs nghe phổ biến luật chơi. - Hs tham gia chơi. - Hs chia thành 4 nhóm, thảo luận làm vào phiếu học tập. - Hs quan sát. - Hs lên bảng trình bày đờng đi của thức ăn trong hệ tiêu hoá. - Hs trả lời-nhận xét bổ sung. - Hs chia thành 4 nhóm. - Hs thảo luận, điền tên vào tranh 7 - Gv yêu cầu hs quan sát nối tên các cơ quan tiêu hoá vào hình vẽ cho phù hợp. - Gv nhận xét. - Gv kết luận: Cơ quan tiêu hoá gồm miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già và các tuyến tiêu hoá nh nớc bọt, gan, tuỵ - Gv đọc phần ghi nhớ. 3- Củng cố dặn dò. - Nhận xét giờ học. - Chuẩn bị bài sau. - Gv dặn hs về học bài. 2 phóng to. - Đại diện nhóm lên dán tranh và trình bày trớc lớp. - Hs nhận xét, bổ sung. - Hs nêu phần ghi nhớ. - Học sinh ghi bài - Hs chuẩn bị giờ sau. 8 Thứ ngày tháng năm 200 Bài 6: Tiêu hoá thức ăn I- Mục tiêu: - Giúp học sinh biết sơ lợc về tiêu hoá thức ăn ở khoang miệng, dạ dày, ruột non, ruột già. - Giúp hs hiểu đợc ăn chậm, nhai kỹ sẽ giúp cho thức ăn tiêu hoá đợc dễ dàng. - Giáo dục hs có ý thức ăn chậm nhai kỹ, không chạy nhảy, nô đùa sau khi ăn, không nhịn đi đại tiện. II- Đồ dùng dạy học: Mô hình cơ quan tiêu hóa. Hoạt động dạy T G Hoạt động học 1- Kiểm tra bài cũ: - Nêu phần ghi nhớ bài trớc? 2- Bài mới: Giới thiệu-ghi bài. - Gv cho hs quan sát mô hình cơ quan tiêu hoá. - Gv hớng dẫn chỉ trên mô hình đờng đi của thức ăn trong ống tiêu hoá. * Hoạt động 1: Sự tiêu hoá thức ăn ở miệng và dạ dày. - Gv hớng dẫn hs hoạt động nhóm đôi. - Gv cho hs nhai kỹ kẹo rồi nuốt. - Gv hỏi: + Khi ăn răng, lỡi và nớc bọt làm nhiệm vụ gì? + Đến dạ dày thức ăn đợc tiêu hoá nh thế nào? - Gv yêu cầu hs tham khảo SGK trang 14. - Gv quan sát bổ sung ý kiến của hs. - Gv kết luận. * Hoạt động 2: S. tiêu hoá thức ăn ở ruột non và ruột già. - Gv yêu cầu hs đọc thông tin trang 15 SGK. - Gv hỏi: + Vào đến ruột non thức ăn tiếp tục đ- ợc biến đổi thành gì? + Phần chất bổ có trong thức ăn đợc đa đi đâu? để làm gì? + Chất cặn bã đợc đa đi đâu? - Gv nhận xét bổ sung, tổng hợp ý kiến hs. - Gv kết luận. - Gv liên hệ thực tế. - Gv đọc phần ghi nhớ. 3- Củng cố dặn dò. - Nhận xét giờ học. 3 30 2 - Hs trả lời. - Hs quan sát mô hình tiêu hoá. - 1 số hs lên bảng chỉ đờng đi của thức ăn trong cơ quan tiêu hoá. - Hs nhai kẹo. - Hs trả lời-nhận xét bổ sung. + Răng nghiền thức ăn, lỡi đảo thức ăn, nớc bọt làm mềm thức ăn + Vào đến dạ dày thức ăn tiếp tục đợc nhào trộn, nghiền nát. - Hs nhắc lại kết luận. - Hs đọc thông tin trong SGK. - Hs trả lời câu hỏi: + Thức ăn đợc biến đổi thành chất bổ dỡng. + Chất bổ thấm qua thành ruột, vào máu để đi nuôi cơ thể. + Chất cặn bã đợc đa xuống ruột già, ra ngoài. - 4 hs nối tiếp nhau nói về sự biến đổi thức ăn ở 4 bộ phận. - Hs nhận xét, bổ sung. - Hs liên hệ thực tế. - Hs nêu phần ghi nhớ. - Học sinh ghi bài 9 - ChuÈn bÞ bµi sau. - Gv dÆn hs vÒ häc bµi. - Hs chuÈn bÞ giê sau. 10 [...]... lời - Hs nhận xét, bổ sung - HS nghe phổ biến luật chơi Chia lớp thành 2 đội - HS chơi tích cực - Hs dới lớp quan sát và nhận xét các bạn chơi - Hs thảo luận theo nhóm đôi - 4 hs trình bày theo thứ tự bức tranh - Hs nhận xết bổ xung - Hs liên hệ thực tế - Hs nêu phần ghi nhớ - Học sinh ghi bài - Hs chuẩn bị giờ sau 20 21 Tự nhiên và Xã hội: Giữ sạch môi trờng xung quanh nhà ở I- Mục tiêu: - Biết đợc... luận * Hoạt động 2: Các cơ quan tiêu hoá - Gv - Gv - Gv nhận xét - Gv kết luận - Gv đọc phần ghi nhớ 3- Củng cố dặn dò - Nhận xét giờ học - Chuẩn bị bài sau - Gv dặn hs về học bài T G 3 30 Hoạt động học - Hs trả lời - Hs - Hs - Hs - Hs quan sát - Hs - Hs trả lời-nhận xét bổ sung 2 - Hs - Hs - Hs nêu phần ghi nhớ - Học sinh ghi bài - Hs chuẩn bị giờ sau 30 Tự nhiên và xã hội Ôn tập xã hội I- Mục tiêu:... bị giờ sau Tự nhiên và Xã hội: Gia đình I- Mục tiêu: - Biết đợc các công việc thờng ngày của từng ngời trong gia đình - Có ý thức giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà tuỳ theo sức của mình - Yêu quý và kính trọng những ngời thân trong gia đình II- Đồ dùng dạy học: Hình vẽ trong SGK trang 24 , 25 (phóng to) III- Hoạt động dạy học: 18 Hoạt động dạy T G 3 1- Kiểm tra bài cũ: - Nêu phần ghi nhớ bài trớc? 2- Bài mới:... nhóm thảo luận - Hs đại diện hs trả lời - Hs liên hệ thực tế bản thân đã giữ môi trờng xung quanh - Hs nhận xét bổ sung - Hs nêu phần ghi nhớ - Học sinh ghi bài - Hs chuẩn bị giờ sau 22 Tự nhiên và Xã hội: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà I- Mục tiêu: - Học sinh nhận biết đợc 1 số thứ có thể gây ngộ độc cho mọi ngời trong gia đình, đặc biệt là em bé - Biết đợc những công việc cần làm để phòng chống... Hs trả lời - Hs liên hệ thực tế - Hs nêu phần ghi nhớ - Học sinh ghi bài - Hs chuẩn bị giờ sau 26 Tự nhiên và Xã hội: Thực hành giữ trờng học sạch đẹp I- Mục tiêu: - Nhận biết đợc thế nào là lớp học sạch đẹp - Tác dụng của việc giữ cho trờng học sạch đẹp đối với sức khoẻ và học tập - Có ý thức giữ trờng lớp sạch đẹp và tham gia vào các hoạt động làm cho trờng học sạch đẹp II- Đồ dùng dạy học: Hình... quạt.) - Đại diện nhóm lên dán tranh và trình bày trớc lớp - Hs nhận xét, bổ sung - Hs chia nhóm, thảo luận miệng - Đại diện các nhóm lên trình bày - HS nhận xét bổ sung - Hs kể những lúc nghỉ ngơi những ngời trong gia đình mình thờng làm : Ông đọc báo, bà xem phim, -Hs tự giới thiệu về gia đình mình - Hs nêu phần ghi nhớ - Học sinh ghi bài - Hs chuẩn bị giờ sau 19 Tự nhiên và Xã hội: Đồ dùng trong gia... sinh ghi bài - Hs chuẩn bị giờ sau Thứ ngày 28 tháng năm 20 0 An toàn khi đi các phơng tiện giao thông Bài 20 : I- Mục tiêu: - Nhận xét 1 số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra khi đi các phơng tiện giao thông - Một số quy định khi đi các phơng tiện giao thông - Chấp hành những quy định về trật tự an toàn giao thông II- Đồ dùng dạy học: Hình vẽ trong SGK trang 42, 43; chuẩn bị 1 số tình huống cụ thể khi... - Hs quan sát-bổ sung - Hs tả quang cảnh của trờng - Hs trả lời-nhận xét bổ sung - Hs nhắc lại kết luận - Hs quan sát tranh trang 33-SGK và trả lời câu hỏi - Hs trả lời câu hỏi - Hs nhận xét, bổ sung - Hs đóng vai hớng dẫn viên du lịch, giới thiệu về trờng mình 2 - Hs nhận xét bổ sung - Hs nêu phần ghi nhớ - Học sinh ghi bài - Hs chuẩn bị giờ sau Tự nhiên và Xã hội: Các thành viên trong nhà trờng I-... và khắc sâu các kiến thức về chủ đề xã hội - Kể với bạn bè, mọi ngời xung quanh về gia đình, trờng học và cuộc sống xung quanh - Có tình cảm yêu mến, gắn bó với gia đình, trờng học - Có ý thức giữ gìn môi trờng gia đình, trờng học sạch sẽ và xây dựng cuộc sống xung quanh tốt đẹp hơn II- Đồ dùng dạy học: - Các câu hỏi chuẩn bị trớc có nội dung về chủ đề xã hội - Cây cảnh để treo các câu hỏi III- Hoạt... Hs trả lời-nhận xét bổ sung 2 - Hs - Hs - Hs nêu phần ghi nhớ - Học sinh ghi bài - Hs chuẩn bị giờ sau Thứ Bài 24 : ngày 32 tháng năm 20 0 Một số loài cây sống trên cạn I- Mục tiêu: - Nhận dạng và nói đợc 1 số loài cây sống trên cạn - Nêu đợc lợi ích của những loài cây đó - Hình thành và rèn luyện kỹ năng quan sát, mô tả II- Đồ dùng dạy học: - Tranh ảnh trong SGK trang 52, 53; 1 số tranh ảnh (do Hs . ngày 11 tháng 9 năm 20 06 Tự nhiên- Xã hội: Bộ xơng I- Mục tiêu: - Học sinh biết vị trí và gọi một số xơng, khớp xơng của cơ thể. - Giúp hs biết đợc đặc điểm và vai trò của bộ xơng. - Giáo dục hs. sau. 4 Thứ hai ngày 25 tháng 9 năm 20 06 Tự nhiên và xã hội: Bài 4: Làm gì để xơng và cơ phát triển I- Mục tiêu: - Học sinh biết những việc nên làm và những việc cần tránh để xơng và cơ phát triển. bị giờ sau. 6 Thứ hai ngày 2 tháng 10 năm 20 06 Tự nhiên và xã hội: Bài 5: Cơ quan tiêu hoá I- Mục tiêu: - Học sinh nhận biết đợc vị trí và gọi tên các bộ phận của cơ quan tiêu hoá. - Giúp

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:41

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Thứ hai ngày 4 tháng 9 năm 2006

 • Tự nhiên-Xã hội:

 • Cơ quan vận động

 • Tự nhiên-Xã hội:

 • Bộ xương

 • Bài 3: Hệ cơ

 • Bài 4: Làm gì để xương và cơ phát triển

 • Bài 5: Cơ quan tiêu hoá

 • Bài 6: Tiêu hoá thức ăn

 • Bài 7: ăn uống đầy đủ

 • Bài 8: ăn uống sạch sẽ

 • Bài 9: Đề phòng bệnh giun

 • Bài 10: Ôn tập con người và sức khoẻ

 • Tự nhiên và Xã hội:

 • Gia đình

 • Tự nhiên và Xã hội:

 • Đồ dùng trong gia đình

 • Tự nhiên và Xã hội:

 • Giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở

 • Tự nhiên và Xã hội:

 • Tự nhiên và Xã hội:

 • Các thành viên trong nhà trường

 • Bài 17: Phòng tránh té ngã khi ở trường

 • Bài 19: Đường giao thông

 • Bài 20:An toàn khi đi các phương tiện giao thông

 • Bài 21: Cuộc sống xung quanh

 • Ôn tập xã hội

 • Bài 27: Một số loài vật sống trên cạn

 • Bài 30: Mặt trời

 • Bài 31: Mặt trời và phương hướng

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan